באפשרותך להוסיף תמונות מכל מקום בהערות שלך, כגון תמונות שצילמת באמצעות טלפון סלולרי או סוג אחר של מצלמה, צילומי מסך שצילמת ב- Mac שלך או שהורדת מהאינטרנט ותמונות כלשהן שסרקת באמצעות סורק אופקי או נייד.

ניתן לשנות את גודל התמונות שהוספת, לשנות את קנה המידה שלהן, לסובב ולהפוך אותן — כדי לשוות להן את המראה הרצוי לך או כדי להתאים אותן לעמוד.

הוספת תמונה

באפשרותך להוסיף תמונה בכל מקום היא ההערות שלך.

הערה: לא ניתן לחתוך כעת תמונה לאחר הוספתה לעמוד. חתוך את התמונה תחילה באפליקציית תמונות או בטלפון לפני הוספתה.

 1. בעמוד כלשהו, לחץ במקום שבו ברצונך להוסיף תמונה.

  הערה: באפשרותך גם להוסיף תמונה באמצע המשפט ולהוסיף גלישת טקסט מסביב לתמונה.

 2. בכרטיסיה הוספה, לחץ על תמונה.

 3. בתיבת הדו-שיח בחר תמונה שנפתחת, לחץ כדי לבחור תמונה אחת או יותר הרצויות לך ולאחר מכן לחץ על הוסף.

עצה: כדי להעביר או ליישר תמונה שהוספת, לחץ וגרור אותה למקום כלשהו בעמוד. להשגת מיקום מדויק יותר, החזק את מקש Option במקלדת לחוץ תוך כדי גרירת תמונה. פעולה זו מבטלת את הרשת הבלתי נראית שקטעים שנבחרו מוצמדים אליה בעת הזזתם.

שינוי גודל של תמונה

באפשרותך לשנות את הגודל של תמונה שנוספה כך שהיא תיראה קטנה יותר או גדולה יותר בעמוד. הקטנת תמונה מפחיתה את רמת הפירוט שלה אך שומרת על איכות התמונה, ואילו הגדלת תמונה יכולה לשפר את רמת הפירוט שלה, אך על חשבון איכות התמונה. שינוי גודל של תמונה משאיר את יחס הגובה-רוחב המקורי שלה ללא שינוי, כך שהתמונה שגודלה השתנה לא תיראה מעוותת.

בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ כדי לבחוראת התמונה שברצונך לשנות את גודלה.

  שמונה ריבועים קטנים — הנקראים נקודות אחיזה לבחירה — יופיעו סביב הגבול החיצוני של התמונה.

 2. לחץ על אחת מארבע נקודות האחיזה לבחירה המופיעות בפינות התמונה (לא בצדדים) ולאחר מכן גרור את נקודת האחיזה למעלה, למטה או לצדדים עד שהתמונה תגיע לגודל הרצוי.

  שינוי גודל באופן זה ישמור על יחס הגובה-רוחב של התמונה.

שינוי קנה מידה של תמונה

באפשרותך לשנות את קנה המידה של תמונה שנוספה כדי להתאים אותה לעמוד על-ידי הקטנה או הגדלה של הרוחב או של הגובה שלה. שינוי קנה מידה נבדל משינוי גודל בכך שהוא מעוות בכוונה את התמונה כדי לאלץ אותה להתאים לאזור מסוים.

בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ כדי לבחור את התמונה שברצונך לשנות את קנה המידה שלה.

  שמונה ריבועים קטנים — הנקראים נקודות אחיזה לבחירה — יופיעו סביב הגבול החיצוני של התמונה.

 2. לחץ על אחת מארבע נקודות האחיזה לבחירה המופיעות במרכז צידי התמונה (לא בפינות) ולאחר מכן גרור את נקודת האחיזה למעלה, למטה או לצדדים עד שהתמונה תגיע לגודל הרצוי.

  עצה:  אם התוצאה של שינוי קנה המידה אינה לשביעות רצונך, הקש Command-Z במקלדת כדי לבטל את השינוי.

סיבוב תמונה

אם התמונה שהוספת מופיעה הפוך, תוכל בקלות לסובב אותה כך שתופיע באופן הרצוי לך. מצב זה קורה לרוב עם תמונות שצולמו באמצעות מצלמות של טלפונים סלולריים.

בצע את הפעולות הבאות:

 1. הקש Control ולחץ על התמונה שברצונך לסובב.

 2. שורת התפריטים שמופיעה, הצבע על סובב ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על סובב ימינה ב- 90° כדי לסובב את התמונה עם כיוון השעון ב- 90 מעלות. באפשרותך להחיל פקודה זו יותר מפעם אחת כדי להשיג את הסיבוב הרצוי.

  • לחץ על סובב שמאלה ב- 90° כדי לסובב את התמונה נגד כיוון השעון ב- 90 מעלות. באפשרותך להחיל פקודה זו יותר מפעם אחת כדי להשיג את הסיבוב הרצוי.

עצה: אם עליך לסובב תמונה לזווית ספציפית, החל את הסיבוב על תמונת המקור באפליקציית עריכת התמונה המועדפת עליך לפני שתוסיף את התמונה המסובבת להערות שלך.

היפוך תמונה

היפוך תמונה הופך את התמונה באופן אופקי או אנכי, כאילו היא מוצגת במראה. באפשרותך להשתמש באפקט זה כדי להתאים אישית איורים או גרפיקה שאתה מוסיף או להוסיף להם גיוון (לדוגמה, באפשרותך להפוך תמונה של חץ כך שהוא יצביע לכיוון הנגדי). אם אתה הופך תמונה המכילה טקסט, הטקסט כבר לא יהיה נוח לקריאה.

בצע את הפעולות הבאות:

 1. הקש Control ולחץ על התמונה שברצונך לסובב.

 2. שורת התפריטים שמופיעה, הצבע על סובב ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על הפוך אופקית כדי להפוך את התמונה שנבחרה באופן אופקי.

  • לחץ על הפוך אנכית כדי להפוך את התמונה שנבחרה באופן אנכי.

קביעת הסדר של תמונות

אם עליך למקם תמונות מרובות זו לצד זו כך שתהיה ביניהן חפיפה חלקית בדרך מסוימת, באפשרותך לקבוע את הסדר של כל תמונה כך שהיא תופיע מעל או מתחת לאחרות. ב- OneNote, הליך זה דומה מאוד לפקודות ביישומים נפוצים של איורים ופריסת עמוד, המאפשרים לך לשלוט בעומק (הידוע גם כציר z) של עיצוב תלת-ממדי.

בצע את הפעולות הבאות:

 1. החזק את מקש Control ולחץ על התמונה שברצונך לסדר.

 2. בתפריט שמופיע, הצבע על סדר ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על הבא קדימה כדי להזיז את התמונה שנבחרה רמה אחת למעלה. באפשרותך להחיל פקודה זו יותר מפעם אחת כדי לסדר את התמונה באופן הרצוי לך. כל שאר התמונות הממוקמות ליד התמונה שנבחרה או מתחתיה עשויות להיות מכוסות באופן מלא או חלקי.

  • לחץ על הבא לקידמה כדי להזיז את העומק של התמונה שנבחרה למעלה לרמה העליונה ביותר. כל שאר התמונות הממוקמות ליד התמונה שנבחרה או מתחתיה עשויות להתכסות באופן מלא או חלקי.

  • לחץ על העבר אחורה כדי להזיז את התמונה שנבחרה רמה אחת למטה. באפשרותך להחיל פקודה זו יותר מפעם אחת כדי לסדר את התמונה באופן הרצוי לך. כל שאר התמונות הממוקמות ליד התמונה שנבחרה או מעליה עשויות לכסות את התמונה שנבחרה באופן מלא או חלקי.

  • לחץ על העבר לרקע כדי להזיז את העומק של התמונה שנבחרה למטה אל הרמה הנמוכה ביותר. כל שאר התמונות הממוקמות ליד התמונה שנבחרה או מעליה עשויות לכסות את התמונה שנבחרה באופן מלא או חלקי.


שימוש בתמונה כרקע העמוד

באפשרותך לשנות את העיצוב של עמודי מחברת על-ידי שימוש בתמונה ספציפית בתור רקע עמוד.

בצע את הפעולות הבאות:

 1. הוסף תמונה כלשהי, עצב אותה (אופציונלי) ומקם אותה בעמוד שבו ברצונך להשתמש בה בתור רקע העמוד.

 2. החזק את מקש Control ולחץ על התמונה ולאחר מכן לחץ על הגדרת תמונה כרקע בתפריט שמופיע.

  התמונה מהווה כעת חלק מהעמוד ולא ניתן עוד ללחוץ עליה כדי לבחור אותה. באופן זה באפשרותך להוסיף ביאורים לתמונה או לכתוב מעליה הערות.

כדי להסיר תמונה מרקע העמוד, בצע את הפעולות הבאות:

 1. החזק את מקש Control ולחץ במקום שבו אין על התמונה שום פריט או כיתוב ולאחר מכן לחץ על √ הגדרת תמונה כרקע בתפריט שמופיע כדי לבטל את סימון הקטע שנבחר.

  לאחר הסרת התמונה מרקע העמוד, באפשרותך לבחור, לעצב, להעביר, לשחזר או למחוק את התמונה שוב כמו כל תמונה רגילה.

הערה: אם אתה מעדיף זאת, באפשרותך גם לשנות את צבע הרקע של עמוד ללא שימוש בתמונות.


שחזור תמונה

אם ברצונך להחזיר תמונה שנוספה לגודל ולמראה המקורי שלה, בצע את הפעולות הבאות:

 1. הקש Control ולחץ על התמונה שברצונך לשחזר.

 2. בתיבת התפריטים שמופיעה, לחץ על שחזר לגודל המקורי.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×