הוספת אותה תמונה או אותו סימן מים לכל שקופית

PowerPoint ל- Microsoft 365 עבור Mac, ‏PowerPoint 2019 עבור Mac, PowerPoint 2016 עבור Mac

באפשרותך להוסיף תמונה (לעתים שקופה ונקראת סימן מים) לתבנית בסיס לשקופיות כך שהיא תופיע בכל שקופית במצגת. לדוגמה, ייתכן שיש לך סמל חברה שברצונך לכלול בכל שקופית.

החלת תמונה על כל השקופיות

 1. בכרטיסיה תצוגה, לחץ על תבנית בסיס לשקופיות.

 2. בתצוגה תבנית בסיס לשקופיות, בחר את תבנית הבסיס לשקופיות בחלק העליון של חלונית התמונות הממוזערות מימין.

 3. בכרטיסיה תבנית בסיס לשקופיות ברצועת הכלים, לחץ על סגנונות רקע.

  סגנון רקע של PowerPoint for Mac
 4. לחץ על עיצוב רקע.

  תפריט 'סגנון רקע' של PowerPoint for Mac
 5. כדי להוסיף תמונה מהמחשב שלך, לחץ על מילוי של תמונה או מרקם.

  'עיצוב רקע' ב- PowerPoint for Mac
 6. תחת הוסף תמונה מ, לחץ על קובץ. (לחלופין, כדי להוסיף תמונה שכבר העתקת ללוח, לחץ על לוח.)

 7. אתר את התמונה הרצויה ובחר אותה, ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  התמונה שנבחרה תמלא את הרקע של תבנית הבסיס לשקופיות בחלונית התמונות הממוזערות ואת כל מאסטרים הפריסה שמתחתיה.

 8. אם ברצונך ליצור אפקט סימן מים, בחלונית עיצוב רקע , החלק את סרגל השקיפות ימינה כדי להגדיר את אחוז האטימות.

  מחוון שקיפות ב- PowerPoint for Mac

החלת תמונה על פריסות שקופית מסוימות

 1. בכרטיסיה תצוגה, לחץ על תבנית בסיס לשקופיות.

 2. בתצוגה תבנית בסיס לשקופיות , בחלונית התמונות הממוזערות שמימין, לחץ על פריסת השקופית או הפריסות שברצונך להוסיף להן רקע תמונה. (כדי לבחור באפשרות בחירה מרובה, החזק את מקש Shift לחוץ בעת ביצוע הבחירות שלך).

 3. בכרטיסיה תבנית בסיס לשקופיות, לחץ על סגנונות רקע.

  סגנון רקע של PowerPoint for Mac
 4. לחץ על עיצוב רקע.

  תפריט 'סגנון רקע' של PowerPoint for Mac
 5. כדי להוסיף תמונה מהמחשב שלך, לחץ על מילוי של תמונה או מרקם.

  'עיצוב רקע' ב- PowerPoint for Mac
 6. תחת הוסף תמונה מ, לחץ על קובץ. (לחלופין, כדי להוסיף תמונה שכבר העתקת ללוח, לחץ על לוח.)

 7. אתר את התמונה הרצויה ובחר אותה, ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  התמונה שנבחרה תמלא את הרקע של תבנית הבסיס לפריסה או מאסטרים שבחרת בשלב 2.

 8. אם ברצונך ליצור אפקט סימן מים, בחלונית עיצוב רקע , החלק את סרגל השקיפות ימינה כדי להגדיר את אחוז האטימות.

  מחוון שקיפות ב- PowerPoint for Mac

למידע נוסף

הסרת גרפיקת רקע או סימן מים מהשקופיות שלך ב-PowerPoint עבור Mac

בחר כותרת להלן כדי לפתוח אותה ולהציג את ההוראות המפורטות.

 1. בתפריט View, הצבע על Master ולאחר מכן לחץ על Slide Master.

 2. בכרטיסיה בית, תחת הוספה, לחץ על תמונה ולאחר מכן לחץ על דפדפן אוסף תמונות.

  הכרטיסיה 'בית', הקבוצה 'הוספה'

  הערה: בעת חיפוש פריטי אוסף תמונות ותמונות באופן מקוון, תנותב אל Bing, שיאפשר לך לשמור את התמונה במחשב ולאחר מכן להוסיף אותה למסמך. בעת שימוש בתמונות או בפריטי אוסף התמונות מ- Bing, חלה עליך האחריות לכבד את זכויות היוצרים, ומסנן הרישיון ב- Bing יכול לסייע לך לבחור באילו תמונות להשתמש.

 3. גרור את אוסף התמונות הרצוי לתבנית הבסיס לשקופיות.

 4. בכרטיסיה עיצוב תמונה , תחת סגנונות תמונה, הזז את מחוון השקיפות ימינה כדי להבהיר את צבע אוסף התמונות.

  הכרטיסיה 'עיצוב תמונה', הקבוצה 'סגנונות תמונה'

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  לשם

  בצע פעולה זו

  הזזת התמונה

  גרור את התמונה למיקומה החדש.

  שינוי גודל התמונה

  בחר את התמונה, מקם את המצביע מעל נקודת אחיזה לשינוי גודל ולאחר מכן גרור את נקודת האחיזה עד שהתמונה תגיע לגודל הרצוי.

  עצה: כדי לשמור על הפרופורציות של אוסף התמונות, החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת גרירת הסמן.

 6. בתפריט View, לחץ על Normal.

  הערות: 

  • אם סימן המים אינו מופיע באחת השקופיות שלך, בתפריט עיצוב , לחץ על רקע שקופיתולאחר מכן ודא שתיבת הסימון הסתר גרפיקת רקע לא נבחרה.

  • אם ברצונך שסימן המים יופיע בשקופית אחת בלבד, צור את סימן המים בתצוגה רגילה.

 1. בתפריט View, הצבע על Master ולאחר מכן לחץ על Slide Master.

 2. בכרטיסיה בית, תחת הוספה, לחץ על תמונה ולאחר מכן לחץ על דפדפן התמונות.

  הכרטיסיה 'בית', הקבוצה 'הוספה'

 3. גרור את התמונה הרצויה לתבנית הבסיס לשקופיות.

 4. בכרטיסיה עיצוב תמונה , תחת סגנונות תמונה, הזז את מחוון השקיפות ימינה כדי להבהיר את התמונה.

  הכרטיסיה 'עיצוב תמונה', הקבוצה 'סגנונות תמונה'

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  לשם

  בצע פעולה זו

  הזזת התמונה

  גרור את התמונה למיקומה החדש.

  שינוי גודל התמונה

  בחר את התמונה, מקם את המצביע מעל נקודת אחיזה לשינוי גודל ולאחר מכן גרור את נקודת האחיזה עד שהתמונה תגיע לגודל הרצוי.

  עצה: כדי לשמור על הפרופורציות של התמונה, החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת גרירת הסמן.

 6. בתפריט View, לחץ על Normal.

  הערות: 

  • אם ברצונך שסימן המים יופיע בשקופית אחת בלבד, צור את סימן המים בתצוגה רגילה.

  • אם סימן המים אינו מופיע באחת השקופיות שלך, בתפריט עיצוב , לחץ על רקע שקופיתולאחר מכן ודא שתיבת הסימון הסתר גרפיקת רקע לא נבחרה.

 1. בתפריט View, הצבע על Master ולאחר מכן לחץ על Slide Master.

 2. בכרטיסיה בית, תחת הוספה, לחץ על צורה, הצבע על סוג כלשהו של צורה ולאחר מכן לחץ על הצורה הרצויה.

  הכרטיסיה 'בית', הקבוצה 'הוספה'

 3. לחץ על תבנית הבסיס לשקופיות ולאחר מכן גרור את הסמן לגודל הרצוי.

  עצה: כדי לשמור על הפרופורציות של הצורה, החזק את מקש SHIFT לחוץ תוך כדי גרירת הסמן.

 4. בכרטיסיה עיצוב , תחת סגנונות צורה, הזז את מחוון השקיפות ימינה כדי להבהיר את צבע הצורה.

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'סגנונות צורה'

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  לשם

  בצע פעולה זו

  הזזת התמונה

  גרור את התמונה למיקומה החדש.

  שינוי גודל התמונה

  בחר את התמונה, מקם את המצביע מעל נקודת אחיזה לשינוי גודל ולאחר מכן גרור את נקודת האחיזה עד שהתמונה תגיע לגודל הרצוי.

 6. בתפריט View, לחץ על Normal.

  הערות: 

  • אם ברצונך שסימן המים יופיע בשקופית אחת בלבד, צור את סימן המים בתצוגה רגילה.

  • אם סימן המים אינו מופיע באחת השקופיות שלך, בתפריט עיצוב , לחץ על רקע שקופיתולאחר מכן ודא שתיבת הסימון הסתר גרפיקת רקע לא נבחרה.

 1. בתפריט View, הצבע על Master ולאחר מכן לחץ על Slide Master.

 2. בכרטיסיה בית, תחת הוספה, לחץ על טקסט ולאחר מכן לחץ על WordArt.

  הכרטיסיה 'בית', הקבוצה 'הוספה'

  כדי לשנות את צבע המילוי או החלוקה לרמות של WordArt, בכרטיסיה עיצוב , תחת סגנונות צורה, בחר סגנון מהגלריה או השתמש באפשרויות מילוי, קואו אפקטים .

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'סגנונות צורה'

  כדי לשנות את צבע המילוי או החלוקה לרמות של טקסט WordArt, בכרטיסיה עיצוב , תחת סגנונות טקסט, בחר סגנון מהגלריה או השתמש באפשרויות מילוי, קואו אפקטים .

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'סגנונות טקסט'

 3. בכרטיסיה עיצוב , תחת סגנונות צורה, הזז את מחוון השקיפות ימינה כדי להבהיר את ה-WordArt.

  הכרטיסיה 'עיצוב תמונה', הקבוצה 'סגנונות תמונה'

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  לשם

  בצע פעולה זו

  הזזת ה-WordArt

  בחר את ה-WordArt ולאחר מכן גרור אותו למיקומו החדש.

  שינוי גודל של ה-WordArt

  בחר את ה-WordArt, הצב את המצביע מעל נקודת אחיזה לשינוי גודל ולאחר מכן גרור את נקודת האחיזה עד ש-WordArt יגיע לגודל הרצוי.

  סיבוב ה-WordArt

  בחר את ה- WordArt. בכרטיסיה עיצוב , תחת סדר, לחץ על סובבולאחר מכן לחץ על אפשרות.

 5. בתפריט View, לחץ על Normal.

  הערות: 

  • אם ברצונך שסימן המים יופיע בשקופית אחת בלבד, צור את סימן המים בתצוגה רגילה.

  • אם סימן המים אינו מופיע באחת השקופיות שלך, בתפריט עיצוב , לחץ על רקע שקופיתולאחר מכן ודא שתיבת הסימון הסתר גרפיקת רקע לא נבחרה.

למידע נוסף

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×