הוספת מילוי או אפקט לצורה

באפשרותך לשנות את המראה של צורה או תיבת טקסט על-ידי שינוי המילוי שלה או על-ידי הוספת אפקטים אליה, כגון צללים, זוהר, השתקפויות, קצוות רכים, מסגרות משופעות וסיבובים תלת-ממדיים (3-D).

מילוי הוא צבע, תבנית, מרקם, תמונה או הדרגתי המוחלים על הפנים של צורה. מילוי הדרגתי הוא התקדמות הדרגתית של צבעים וגוונים, בדרך כלל מצבע אחד לצבע אחר, או מגוון אחד לגוון אחר באותו צבע.

גרפיקת SmartArt עם צורות עם מילוי מלא ומילוי הדרגתי

שינוי צבע המילוי של צורה משפיע רק על הפנים או על החזית של הצורה. אם תוסיף אפקט לצורה, כגון צל, ותרצה להשתמש בצבע אחר עבור אפקט זה, עליך לשנות את צבע הצל בנפרד מצבע המילוי.

אפקט תלת-ממדי מוסיף עומק לצורה. באפשרותך להוסיף שילוב מוכלל של אפקטים תלת-ממדיים לצורה, או להוסיף אפקטים נפרדים. באפשרותך להוסיף שילובים של אפקטים בודדים לצורה שלך בתוכניות אלה: Excel, Outlook, Word וPowerPoint.

הוספת מילוי או אפקט

כדי להוסיף מילוי או אפקט, לחץ על הצורה שלך, לחץ על עיצוב, לחץ על החץ לצד מילוי צורה או אפקטי צורה, ובחר צבע, הדרגתי, מרקם או אפקט.

 1. לחץ על הצורה שאותה ברצונך למלא. כדי להוסיף מילוי זהה לצורות מרובות, לחץ על הצורה הראשונה ולאחר מכן החזק את מקש Ctrl לחוץ בעת לחיצה על הצורות האחרות.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על החץ שלצד מילוי צורה.

  תפריט אפשרויות הצבע 'מילוי צורה'

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף או לשנות צבע מילוי, לחץ על הצבע הרצוי.

  • כדי לא לבחור צבע, לחץ על ללא מילוי.

  • כדי להשתמש בצבע שאינו קיים בצבעי ערכת הנושא, לחץ על צבעי מילוי נוספים, ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל, או ערבב צבע משלך בכרטיסיה התאמה אישית. צבעים מותאמים אישית וצבעים בכרטיסיה רגיל לא יתעדכנו אם תשנה את ערכת הנושא של המסמך לאחר מכן.

  • כדי להתאים את שקיפות הצורה, לחץ על צבעי מילוי נוספים. בתחתית תיבת הדו-שיח צבעים, הזז את המחוון שקיפות או הזן מספר בתיבה לצד המחוון. באפשרותך לשנות את אחוזי השקיפות מ- 0% (אטום לחלוטין, הגדרת ברירת המחדל) ל- 100% (שקוף לחלוטין).

  • כדי להוסיף או לשנות תמונת מילוי, לחץ על תמונה, אתר את התיקיה המכילה את התמונה שבה ברצונך להשתמש, לחץ על קובץ התמונה ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  • כדי להוסיף או לשנות מילוי הדרגתי, הצבע על הדרגתי ולאחר מכן לחץ על וריאציית ההדרגה הרצויה. כדי להתאים אישית את ההדרגה, לחץ על הדרגתיים נוספים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות מרקם מילוי, הצבע על מרקם ולאחר מכן לחץ על המרקם הרצוי. כדי להתאים אישית את המרקם, לחץ על מרקמים נוספים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

לראש הדף

לקבלת מידע נוסף אודות הוספת מילוי או אפקט, בחר פריט מהרשימה הנפתחת:

 • איזו פעולה נוספת ברצונך לבצע?
 • הוספת מילוי עם תבנית
 • הוספה או שינוי של אפקט צורה
 • מחיקת מילוי של צורה
 • מחיקת אפקט צורה
 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה שעבורה ברצונך להוסיף מילוי עם תבנית ובחר באפשרות עיצוב צורה.

 2. בחלונית עיצוב צורה , לחץ על מילויולאחר מכן לחץ על מילוי של תבנית.

  בחירת ' מילוי תבנית ' בחלונית ' עיצוב צורה '

 3. בחר תבנית, ואם תרצה, לחץ על החצים לצד קידמהורקע ובחר שילוב צבעים.

לראש הדף

באפשרותך להוסיף מגוון אפקטים לתיבות הטקסט ולצורות, כגון קצוות משופעים או השתקפויות.

 1. לחץ על הצורה שאליה ברצונך להוסיף אפקט. כדי להוסיף אפקט זהה לצורות מרובות, לחץ על הצורה הראשונה, ולאחר מכן החזק את מקש Ctrl לחוץ בעת לחיצה על הצורות האחרות.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על אפקטי צורה, ובחר אפשרות מהרשימה.

  תפריט 'אפקטי צורה'

  • כדי להוסיף או לשנות שילוב מוכלל של אפקטים, הצבע על קבוע מראש ולאחר מכן לחץ על האפקט הרצוי.

   כדי להתאים אישית את האפקט המוכלל, לחץ על אפשרויות תלת-ממד ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות צל, הצבע על צל ולאחר מכן לחץ על הצל הרצוי.

   כדי להתאים אישית את הצל, לחץ על אפשרויות צל ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות השתקפות, הצבע על השתקפות ולאחר מכן לחץ על וריאציית ההשתקפות הרצויה.

   כדי להתאים אישית את ההשתקפות, לחץ על אפשרויות השתקפות ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות זוהר, הצבע על זוהר ולאחר מכן לחץ על וריאציית הזוהר הרצויה.

   כדי להתאים אישית את הזוהר, לחץ על אפשרויות זוהרולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות קצה רך, הצבע על קצוות רכים ולאחר מכן לחץ על גודל וצבע הקצה הרך הרצויים.

   כדי להתאים אישית את הקצוות הרכים, לחץ על אפשרויות קצוות רכים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות קצה, הצבע על מסגרת משופעת ולאחר מכן לחץ על המסגרת המשופעת הרצויה.

   כדי להתאים אישית את המסגרת המשופעת, לחץ על אפשרויות תלת-ממד ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות סיבוב תלת-ממדי, הצבע על סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן לחץ על הסיבוב הרצוי.

   כדי להתאים אישית את הסיבוב, לחץ על אפשרויות סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

   הערות: 

   • כדי ליצור אפקט מותאם אישית על-ידי הוספת אפקטים נפרדים מרובים, חזור על שלב 2 לעיל.

   • אם תוסיף לצורה אפקט תלת-ממדי, כגון מסגרת משופעת, ולאחר מכן תוסיף קצה רך, לא תראה כל שינוי חזותי בצורה מאחר שהאפקט התלת-ממדי מקבל קדימות. עם זאת, אם תמחק את האפקט התלת-ממדי, אפקט הקצה הרך יהיה גלוי לעין.

לראש הדף

 1. לחץ על הצורה שממנה ברצונך למחוק מילוי. כדי למחוק מילוי זהה מצורות מרובות, לחץ על הצורה הראשונה, ולאחר מכן החזק את מקש Ctrl לחוץ בעת לחיצה על הצורות האחרות.

 2. בכרטיסיה עיצוב , בקבוצה סגנונות צורה , לחץ על החץ לצד מילוי צורהולאחר מכן לחץ על ללא מילוי.

  בחירת ' ללא מילוי '

לראש הדף

 1. לחץ על הצורה שממנה ברצונך למחוק את האפקט. כדי למחוק אפקט זהה מצורות מרובות, לחץ על הצורה הראשונה ולאחר מכן החזק את מקש Ctrl לחוץ בעת לחיצה על הצורות האחרות.

 2. בכרטיסיה עיצוב , בקבוצה סגנונות צורה , לחץ על אפקטי צורהולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות.

  תפריט 'אפקטי צורה'

  • כדי למחוק שילוב מוכלל של אפקטים מהצורה, הצבע על קבוע מראש ולאחר מכן לחץ על ללא קבועים מראש.

   הערה: כאשר אתה לוחץ על ללא קבועים מראש, לא יוסרו אפקטים של צללים שהוחלו על הצורה שלך. כדי להסיר צללים מהצורה, בצע את השלב שלהלן.

  • כדי למחוק צל, הצבע על צל ולאחר מכן לחץ על ללא צל.

  • כדי למחוק השתקפות, הצבע על השתקפות ולאחר מכן לחץ על ללא השתקפות.

  • כדי למחוק זוהר, הצבע על זוהר ולאחר מכן לחץ על ללא זוהר.

  • כדי למחוק קצוות רכים, הצבע על קצוות רכים ולאחר מכן לחץ על ללא קצוות רכים.

  • כדי למחוק קצה, הצבע על מסגרת משופעת ולאחר מכן לחץ על ללא מסגרת משופעת.

  • כדי למחוק סיבוב תלת-ממדי, הצבע על סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן לחץ על ללא סיבוב.

הערה: אם הוספת אפקטים נפרדים מרובים, חזור על שלב שתיים שלעיל כדי למחוק את כל האפקטים.

לראש הדף

למידע נוסף

הוספה או שינוי של מילוי צורה

 1. לחץ על הצורה שברצונך להוסיף לה מילוי.

  כדי להוסיף את אותו מילוי לצורות מרובות, לחץ על הצורה הראשונה ולאחר מכן החזק את מקש CTRL לחוץ תוך לחיצה על הצורות האחרות.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות צורה , לחץ על החץ לצד מילוי צורהולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' תחת 'כלי ציור'

  אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי ציור או עיצוב אובייקט, ודא שבחרת את הצורה. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ פעמיים על הצורה כדי לפתוח את הכרטיסיה עיצוב אובייקט.

  • כדי להוסיף או לשנות צבע מילוי, לחץ על הצבע הרצוי, או כדי לבחור ללא צבע, לחץ על ללא מילוי.

   כדי להחליף לצבע שאינו נמצא בצבעי ערכת נושא, לחץ על צבעי מילוי נוספים ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל, או ערבב צבע משלך בכרטיסיה התאמה אישית. צבעים וצבעים מותאמים אישית בכרטיסיה רגיל אינם מתעדכנים אם אתה משנה את ערכת נושא המסמך במועד מאוחר יותר.

   עצה: באפשרותך גם להתאים את שקיפות הצורה על-ידי לחיצה על צבעי מילוי נוספים. בתחתית תיבת הדו-שיח צבעים, הזז את המחוון שקיפות או הזן מספר בתיבה לצד המחוון. באפשרותך לשנות את אחוזי השקיפות מ- 0% (אטום לחלוטין, הגדרת ברירת המחדל) ל- 100% (שקוף לחלוטין).

  • כדי להוסיף או לשנות תמונת מילוי, לחץ על תמונה, אתר את התיקיה המכילה את התמונה שבה ברצונך להשתמש, לחץ על קובץ התמונה ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  • כדי להוסיף או לשנות מילוי הדרגתי, הצבע על הדרגתי ולאחר מכן לחץ על וריאציית ההדרגה הרצויה.

   כדי להתאים אישית את ההדרגה, לחץ על הדרגתיים נוספים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות מרקם מילוי, הצבע על מרקם ולאחר מכן לחץ על המרקם הרצוי.

   כדי להתאים אישית את המרקם, לחץ על מרקמים נוספים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

לראש הדף

לקבלת מידע נוסף אודות הוספת מילוי או אפקט, בחר פריט מהרשימה הנפתחת.

 • איזו פעולה נוספת ברצונך לבצע?
 • הוספת מילוי עם תבנית
 • הוספה או שינוי של אפקט צורה
 • מחיקת מילוי של צורה
 • מחיקת אפקט צורה
 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה שעבורה ברצונך להוסיף מילוי עם תבנית ובחר באפשרות עיצוב צורה.

 2. בתיבת הדו עיצוב צורה , לחץ על הכרטיסיה מילוי .

 3. בחלונית מילוי , בחר תבנית מילוי ולאחר מכן בחר תבנית, צבע קידמה וצבע רקע עבור מילוי התבנית.

לראש הדף

 1. לחץ על הצורה שאליה ברצונך להוסיף אפקט.

  כדי להוסיף את אותו אפקט לצורות מרובות, לחץ על הצורה הראשונה ולאחר מכן לחץ והחזק את מקש CTRL תוך כדי לחיצה על הצורות האחרות.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות צורה , לחץ על אפקטי צורהולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' תחת 'כלי ציור'

  אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי ציור או עיצוב אובייקט, ודא שבחרת את הצורה. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ פעמיים על הצורה כדי לפתוח את הכרטיסיה עיצוב אובייקט.

  • כדי להוסיף או לשנות שילוב מוכלל של אפקטים, הצבע על קבוע מראש ולאחר מכן לחץ על האפקט הרצוי.

   כדי להתאים אישית את האפקט המוכלל, לחץ על אפשרויות תלת-ממד ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות צל, הצבע על צל ולאחר מכן לחץ על הצל הרצוי.

   כדי להתאים אישית את הצל, לחץ על אפשרויות צל ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות השתקפות, הצבע על השתקפות ולאחר מכן לחץ על וריאציית ההשתקפות הרצויה.

   כדי להתאים אישית את ההשתקפות, לחץ על אפשרויות השתקפות ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות זוהר, הצבע על זוהר ולאחר מכן לחץ על וריאציית הזוהר הרצויה.

   כדי להתאים אישית את הזוהר, לחץ על אפשרויות זוהרולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות קצה רך, הצבע על קצוות רכים ולאחר מכן לחץ על גודל וצבע הקצה הרך הרצויים.

   כדי להתאים אישית את הקצוות הרכים, לחץ על אפשרויות קצוות רכים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות קצה, הצבע על מסגרת משופעת ולאחר מכן לחץ על המסגרת המשופעת הרצויה.

   כדי להתאים אישית את המסגרת המשופעת, לחץ על אפשרויות תלת-ממד ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות סיבוב תלת-ממדי, הצבע על סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן לחץ על הסיבוב הרצוי.

   כדי להתאים אישית את הסיבוב, לחץ על אפשרויות סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

   הערות: 

   • כדי ליצור אפקט מותאם אישית על-ידי הוספת אפקטים נפרדים מרובים, חזור על שלב 2 לעיל.

   • אם תוסיף לצורה אפקט תלת-ממדי, כגון מסגרת משופעת, ולאחר מכן תוסיף קצה רך, לא תראה כל שינוי חזותי בצורה מאחר שהאפקט התלת-ממדי מקבל קדימות. עם זאת, אם תמחק את האפקט התלת-ממדי, אפקט הקצה הרך יהיה גלוי לעין.

לראש הדף

 1. לחץ על הצורה שממנה ברצונך למחוק מילוי.

  כדי למחוק את אותו מילוי מצורות מרובות, לחץ על הצורה הראשונה ולאחר מכן החזק את מקש CTRL לחוץ תוך לחיצה על הצורות האחרות.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות צורות , לחץ על החץ לצד מילוי צורהולאחר מכן לחץ על ללא מילוי.

  הקבוצה 'סגנונות צורה'

  אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי ציור או עיצוב אובייקט, ודא שבחרת את הצורה. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ פעמיים על הצורה כדי לפתוח את הכרטיסיה עיצוב אובייקט.

לראש הדף

 1. לחץ על הצורה שממנה ברצונך למחוק את האפקט.

  כדי למחוק את אותו אפקט מצורות מרובות, לחץ על הצורה הראשונה ולאחר מכן לחץ והחזק את מקש CTRL תוך כדי לחיצה על הצורות האחרות.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות צורה , לחץ על אפקטי צורהולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  הקבוצה 'סגנונות צורה'

  אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי ציור או עיצוב אובייקט, ודא שבחרת את הצורה. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ פעמיים על הצורה כדי לפתוח את הכרטיסיה עיצוב אובייקט.

  • כדי למחוק שילוב מוכלל של אפקטים מהצורה, הצבע על קבוע מראש ולאחר מכן לחץ על ללא קבועים מראש.

   הערה: כאשר אתה לוחץ על ללא קבועים מראש, לא יוסרו אפקטים של צללים שהוחלו על הצורה שלך. כדי להסיר צללים מהצורה, בצע את השלב שלהלן.

  • כדי למחוק צל מהצורה, הצבע על צלולאחר מכן לחץ על ללא צל.

  • כדי למחוק השתקפות מהצורה, הצבע על השתקפותולאחר מכן לחץ על ללא השתקפות.

  • כדי למחוק זוהר מהצורה, הצבע על זוהרולאחר מכן לחץ על ללא זוהר.

  • כדי למחוק קצוות רכים מהצורה, הצבע על קצוות רכיםולאחר מכן לחץ על ללא קצוות רכים.

  • כדי למחוק קצה מהצורה, הצבע על מסגרת משופעתולאחר מכן לחץ על ללא מסגרת משופעת.

  • כדי למחוק סיבוב תלת-ממדי מהצורה, הצבע על סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן לחץ על ללא סיבוב.

הערה: אם הוספת אפקטים נפרדים מרובים, חזור על שלב שתיים שלעיל כדי למחוק את כל האפקטים.

לראש הדף

הוספה או שינוי של מילוי

בחר יישום של Microsoft Office מהרשימה הנפתחת.

 • באיזה יישום אתה משתמש?
 • Excel
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Word
 1. לחץ על הצורה או על תיבת הטקסט שאליה ברצונך להוסיף מילוי.

  כדי להוסיף את אותו מילוי לצורות או לתיבות טקסט מרובות, לחץ על הראשונה ולאחר מכן החזק את מקש SHIFT לחוץ תוך כדי לחיצה על האנשים האחרים.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות צורה , לחץ על מילוי צורהולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  • כדי להוסיף או לשנות צבע מילוי, לחץ על הצבע הרצוי, או כדי לבחור ללא צבע, לחץ על ללא מילוי.

   כדי להחליף לצבע שאינו נמצא בצבעי ערכת נושא, לחץ על צבעי מילוי נוספים ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל, או ערבב צבע משלך בכרטיסיה התאמה אישית. צבעים וצבעים מותאמים אישית בכרטיסיה רגיל אינם מתעדכנים אם אתה משנה את ערכת נושא המסמך במועד מאוחר יותר.

   באפשרותך גם להתאים את שקיפות המילוי על-ידי לחיצה על צבעי מילוי נוספים. בתחתית תיבת הדו-שיח צבעים, הזז את המחוון שקיפות או הזן מספר בתיבה לצד המחוון. באפשרותך לשנות את אחוזי השקיפות מ- 0% (אטום לחלוטין, הגדרת ברירת המחדל) ל- 100% (שקוף לחלוטין).

  • כדי להוסיף או לשנות תמונת מילוי, לחץ על תמונה, אתר ולחץ על התמונה שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  • כדי להוסיף או לשנות הדרגתי מילוי, הצבע על הדרגתיולאחר מכן לחץ על וריאציית ההדרגתיות הרצויה.

   כדי להתאים אישית את ההדרגה, לחץ על הדרגתיים נוספים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות מרקם מילוי, הצבע על מרקם ולאחר מכן לחץ על המרקם הרצוי.

   כדי להתאים אישית את המרקם, לחץ על מרקמים נוספים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

הערה: מילויים של תבניות אינם זמינים ב-Excel 2007, אך באפשרותך להשתמש בתוספת זו כדי להשיג את אותה השפעה. לקבלת מידע נוסף, ראה הוספת מילויים של תבניות לתרשים או לצורה של Excel 2007.

לראש הדף

 1. לחץ על הצורה או על תיבת הטקסט שאליה ברצונך להוסיף מילוי.

  כדי להוסיף את אותו מילוי לצורות או לתיבות טקסט מרובות, לחץ על הראשונה ולאחר מכן החזק את מקש SHIFT לחוץ תוך כדי לחיצה על האנשים האחרים.

 2. תחת כלי ציור או כלי תיבת טקסט, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות צורה או סגנונות תיבת טקסט , לחץ על מילוי צורהולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  'כלי תיבות טקסט', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  • כדי להוסיף או לשנות צבע מילוי, לחץ על הצבע הרצוי, או כדי לבחור ללא צבע, לחץ על ללא מילוי.

   כדי להחליף לצבע שאינו נמצא בצבעי ערכת נושא, לחץ על צבעי מילוי נוספים ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל, או ערבב צבע משלך בכרטיסיה התאמה אישית. צבעים וצבעים מותאמים אישית בכרטיסיה רגיל אינם מתעדכנים אם אתה משנה את ערכת נושא המסמך במועד מאוחר יותר.

   באפשרותך גם לכוונן את השקיפות על-ידי לחיצה על צבעי מילוי נוספים. בתחתית תיבת הדו-שיח צבעים, הזז את המחוון שקיפות או הזן מספר בתיבה לצד המחוון. באפשרותך לשנות את אחוזי השקיפות מ- 0% (אטום לחלוטין, הגדרת ברירת המחדל) ל- 100% (שקוף לחלוטין).

  • כדי להוסיף או לשנות תמונת מילוי, לחץ על תמונה, אתר את התיקיה המכילה את התמונה שבה ברצונך להשתמש, לחץ על קובץ התמונה ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  • כדי להוסיף או לשנות הדרגתי מילוי, הצבע על הדרגתיולאחר מכן לחץ על וריאציית ההדרגתיות הרצויה.

   כדי להתאים אישית את ההדרגה, לחץ על הדרגתיים נוספים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות מרקם מילוי, הצבע על מרקם ולאחר מכן לחץ על המרקם הרצוי.

   כדי להתאים אישית את המרקם, לחץ על מרקמים נוספים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות תבנית, לחץ על תבניתולאחר מכן לחץ על האפשרויות הרצויות.

לראש הדף

 1. לחץ על הצורה או על תיבת הטקסט שאליה ברצונך להוסיף מילוי.

  כדי להוסיף את אותו מילוי לצורות או לתיבות טקסט מרובות, לחץ על הראשונה ולאחר מכן החזק את מקש SHIFT לחוץ תוך כדי לחיצה על האנשים האחרים.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות צורה , לחץ על מילוי צורהולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  • כדי להוסיף או לשנות צבע מילוי, לחץ על הצבע הרצוי, או כדי לבחור ללא צבע, לחץ על ללא מילוי.

   כדי להחליף לצבע שאינו נמצא בצבעי ערכת נושא, לחץ על צבעי מילוי נוספים ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל, או ערבב צבע משלך בכרטיסיה התאמה אישית. צבעים וצבעים מותאמים אישית בכרטיסיה רגיל אינם מתעדכנים אם אתה משנה את ערכת נושא המסמך במועד מאוחר יותר.

   באפשרותך גם להתאים את שקיפות המילוי על-ידי לחיצה על צבעי מילוי נוספים. בתחתית תיבת הדו-שיח צבעים, הזז את המחוון שקיפות או הזן מספר בתיבה לצד המחוון. באפשרותך לשנות את אחוזי השקיפות מ- 0% (אטום לחלוטין, הגדרת ברירת המחדל) ל- 100% (שקוף לחלוטין).

  • כדי להוסיף או לשנות תמונת מילוי, לחץ על תמונה, אתר ולחץ על התמונה שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  • כדי להוסיף או לשנות הדרגתי מילוי, הצבע על הדרגתיולאחר מכן לחץ על וריאציית ההדרגתיות הרצויה.

   כדי להתאים אישית את ההדרגה, לחץ על הדרגתיים נוספים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות מרקם מילוי, הצבע על מרקם ולאחר מכן לחץ על המרקם הרצוי.

   כדי להתאים אישית את המרקם, לחץ על מרקמים נוספים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

הערה: מילויים של תבניות אינם זמינים ב-PowerPoint. עם זאת, באפשרותך להוסיף מילויים לצורות. לקבלת מידע נוסף, ראה אין עוד מילויי תבניות ב-PowerPoint 2007.

לראש הדף

 1. לחץ על הצורה או על תיבת הטקסט שאליה ברצונך להוסיף מילוי.

  כדי להוסיף את אותו מילוי לצורות או לתיבות טקסט מרובות, לחץ על הראשונה ולאחר מכן החזק את מקש SHIFT לחוץ תוך כדי לחיצה על האנשים האחרים.

 2. תחת כלי ציור או כלי תיבת טקסט, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות צורה או סגנונות תיבת טקסט , לחץ על מילוי צורהולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  'כלי תיבות טקסט', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  • כדי להוסיף או לשנות צבע מילוי, לחץ על הצבע הרצוי, או כדי לבחור ללא צבע, לחץ על ללא מילוי.

   כדי להחליף לצבע שאינו נמצא בצבעי ערכת נושא, לחץ על צבעי מילוי נוספים ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל, או ערבב צבע משלך בכרטיסיה התאמה אישית. צבעים וצבעים מותאמים אישית בכרטיסיה רגיל אינם מתעדכנים אם אתה משנה את ערכת נושא המסמך במועד מאוחר יותר.

   באפשרותך גם לכוונן את השקיפות על-ידי לחיצה על צבעי מילוי נוספים. בתחתית תיבת הדו-שיח צבעים, הזז את המחוון שקיפות או הזן מספר בתיבה לצד המחוון. באפשרותך לשנות את אחוזי השקיפות מ- 0% (אטום לחלוטין, הגדרת ברירת המחדל) ל- 100% (שקוף לחלוטין).

  • כדי להוסיף או לשנות תמונת מילוי, לחץ על תמונה, אתר את התיקיה המכילה את התמונה שבה ברצונך להשתמש, לחץ על קובץ התמונה ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  • כדי להוסיף או לשנות הדרגתי מילוי, הצבע על הדרגתיולאחר מכן לחץ על וריאציית ההדרגתיות הרצויה.

   כדי להתאים אישית את ההדרגה, לחץ על הדרגתיים נוספים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות מרקם מילוי, הצבע על מרקם ולאחר מכן לחץ על המרקם הרצוי.

   כדי להתאים אישית את המרקם, לחץ על מרקמים נוספים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות תבנית, לחץ על תבניתולאחר מכן לחץ על האפשרויות הרצויות.

לראש הדף

הוספה או שינוי של אפקט

בחר יישום של Microsoft Office מהרשימה הנפתחת.

 • באיזה יישום אתה משתמש?
 • Excel
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Word
 1. לחץ על הצורה או על תיבת הטקסט שברצונך להוסיף לה אפקט.

  כדי להוסיף את אותו אפקט לצורות מרובות או לתיבות טקסט מרובות, לחץ על הראשונה ולאחר מכן הקש והחזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הלחיצה על האנשים האחרים.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות צורה , לחץ על אפקטי צורהולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  • כדי להוסיף או לשנות שילוב מוכלל של אפקטים, הצבע על קבוע מראש ולאחר מכן לחץ על האפקט הרצוי.

   כדי להתאים אישית את האפקט המוכלל, לחץ על אפשרויות תלת-ממד ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות צל, הצבע על צל ולאחר מכן לחץ על הצל הרצוי.

   כדי להתאים אישית את הצל, לחץ על אפשרויות צל ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות השתקפות, הצבע על השתקפות ולאחר מכן לחץ על וריאציית ההשתקפות הרצויה.

  • כדי להוסיף או לשנות זוהר, הצבע על זוהר ולאחר מכן לחץ על וריאציית הזוהר הרצויה.

   כדי להתאים אישית את צבעי הזוהר, לחץ על צבעי זוהר נוספיםולאחר מכן בחר את הצבע הרצוי. כדי לשנות לצבע שאינו נמצא בצבעי ערכת נושא, לחץ על צבעים נוספים ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל או ערבב צבע משלך בכרטיסיה התאמה אישית. צבעים וצבעים מותאמים אישית בכרטיסיה רגיל אינם מתעדכנים אם אתה משנה את ערכת נושא המסמך במועד מאוחר יותר.

  • כדי להוסיף או לשנות קצה רך, הצבע על קצוות רכים ולאחר מכן לחץ על גודל הקצה הרצוי.

  • כדי להוסיף או לשנות קצה, הצבע על מסגרת משופעת ולאחר מכן לחץ על המסגרת המשופעת הרצויה.

   כדי להתאים אישית את המסגרת המשופעת, לחץ על אפשרויות תלת-ממד ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות סיבוב תלת-ממדי, הצבע על סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן לחץ על הסיבוב הרצוי.

   כדי להתאים אישית את הסיבוב, לחץ על אפשרויות סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

   הערות: 

   • כדי ליצור אפקט מותאם אישית על-ידי הוספת אפקטים נפרדים מרובים, חזור על שלב 2 לעיל.

   • אם תוסיף אפקט תלת-ממדי, כגון סיבוב מסגרת משופעת או תלת-ממד, ולאחר מכן תוסיף קצה רך, לא תראה שום שינוי בצורה או בתיבת הטקסט מכיוון שהאפקט תלת-ממדי מקבל קדימות. עם זאת, אם תמחק את האפקט התלת-ממדי, אפקט הקצה הרך יהיה גלוי.

לראש הדף

 1. לחץ על הצורה או על תיבת הטקסט שברצונך להוסיף לה אפקט.

  כדי להוסיף את אותו אפקט לצורות מרובות או לתיבות טקסט מרובות, לחץ על הראשונה ולאחר מכן הקש והחזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הלחיצה על האנשים האחרים.

 2. תחת כלי ציור או כלי תיבת טקסט, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות צורה או סגנונות תיבת טקסט , לחץ על מילוי צורהולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  'כלי תיבות טקסט', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  • כדי להוסיף או לשנות צל, בקבוצה אפקטי צל , לחץ על אפקטי צלולאחר מכן בחר את הצל הרצוי.

   כדי להתאים אישית את צבע הצל, הצבע על צבע צלולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי.

   כדי לשנות לצבע שאינו מופיע בצבעי ערכת נושא, לחץ על צבעי צל נוספיםולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל , או ערבב צבע משלך בכרטיסיה מותאם אישית . צבעים וצבעים מותאמים אישית בכרטיסיה רגיל אינם מתעדכנים אם אתה משנה את ערכת נושא המסמך במועד מאוחר יותר.

  • כדי להוסיף או לשנות אפקט תלת-ממדי, בקבוצה אפקטים תלת- ממדיים, לחץ על אפקטים תלת-ממדיים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

לראש הדף

 1. לחץ על הצורה או על תיבת הטקסט שברצונך להוסיף לה אפקט.

  כדי להוסיף את אותו אפקט לצורות מרובות או לתיבות טקסט מרובות, לחץ על הראשונה ולאחר מכן הקש והחזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הלחיצה על האנשים האחרים.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות צורה , לחץ על אפקטי צורהולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  • כדי להוסיף או לשנות שילוב מוכלל של אפקטים, הצבע על קבוע מראש ולאחר מכן לחץ על האפקט הרצוי.

   כדי להתאים אישית את האפקט המוכלל, לחץ על אפשרויות תלת-ממד ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות צל, הצבע על צל ולאחר מכן לחץ על הצל הרצוי.

   כדי להתאים אישית את הצל, לחץ על אפשרויות צל ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות השתקפות, הצבע על השתקפות ולאחר מכן לחץ על וריאציית ההשתקפות הרצויה.

  • כדי להוסיף או לשנות זוהר, הצבע על זוהר ולאחר מכן לחץ על וריאציית הזוהר הרצויה.

   כדי להתאים אישית את צבעי הזוהר, לחץ על צבעי זוהר נוספיםולאחר מכן בחר את הצבע הרצוי. כדי לשנות לצבע שאינו נמצא בצבעי ערכת נושא, לחץ על צבעים נוספים ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל או ערבב צבע משלך בכרטיסיה התאמה אישית. צבעים וצבעים מותאמים אישית בכרטיסיה רגיל אינם מתעדכנים אם אתה משנה את ערכת נושא המסמך במועד מאוחר יותר.

  • כדי להוסיף או לשנות קצה רך, הצבע על קצוות רכים ולאחר מכן לחץ על גודל הקצה הרצוי.

  • כדי להוסיף או לשנות קצה, הצבע על מסגרת משופעת ולאחר מכן לחץ על המסגרת המשופעת הרצויה.

   כדי להתאים אישית את המסגרת המשופעת, לחץ על אפשרויות תלת-ממד ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות סיבוב תלת-ממדי, הצבע על סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן לחץ על הסיבוב הרצוי.

   כדי להתאים אישית את הסיבוב, לחץ על אפשרויות סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

   הערות: 

   • כדי ליצור אפקט מותאם אישית על-ידי הוספת אפקטים נפרדים מרובים, חזור על שלב 2 לעיל.

   • אם תוסיף אפקט תלת-ממדי, כגון סיבוב מסגרת משופעת או תלת-ממד, ולאחר מכן תוסיף קצה רך, לא תראה שום שינוי בצורה או בתיבת הטקסט מכיוון שהאפקט תלת-ממדי מקבל קדימות. עם זאת, אם תמחק את האפקט התלת-ממדי, אפקט הקצה הרך יהיה גלוי.

לראש הדף

 1. לחץ על הצורה או על תיבת הטקסט שברצונך להוסיף לה אפקט.

  כדי להוסיף את אותו אפקט לצורות מרובות או לתיבות טקסט מרובות, לחץ על הראשונה ולאחר מכן הקש והחזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הלחיצה על האנשים האחרים.

 2. תחת כלי ציור או כלי תיבת טקסט, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות צורה או סגנונות תיבת טקסט , לחץ על מילוי צורהולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  'כלי תיבות טקסט', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  • כדי להוסיף או לשנות צל, בקבוצה אפקטי צל , לחץ על אפקטי צלולאחר מכן בחר את הצל הרצוי.

   כדי להתאים אישית את צבע הצל, הצבע על צבע צלולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי.

   כדי לשנות לצבע שאינו מופיע בצבעי ערכת נושא, לחץ על צבעי צל נוספיםולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל , או ערבב צבע משלך בכרטיסיה מותאם אישית . צבעים וצבעים מותאמים אישית בכרטיסיה רגיל אינם מתעדכנים אם אתה משנה את ערכת נושא המסמך במועד מאוחר יותר.

  • כדי להוסיף או לשנות אפקט תלת-ממדי, בקבוצה אפקטים תלת- ממדיים, לחץ על אפקטים תלת-ממדיים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

לראש הדף

מחיקת מילוי

בחר יישום של Microsoft Office מהרשימה הנפתחת.

 • באיזה יישום אתה משתמש?
 • Excel
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Word
 1. לחץ על הצורה או על תיבת הטקסט שממנה ברצונך למחוק מילוי.

  כדי למחוק את אותו מילוי מצורות או מתיבות טקסט מרובות, לחץ על הראשונה ולאחר מכן החזק את מקש SHIFT לחוץ תוך כדי לחיצה על האנשים האחרים.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות צורה , לחץ על מילוי צורהולאחר מכן לחץ על ללא מילוי.

  הקבוצה 'סגנונות צורה'

לראש הדף

 1. לחץ על הצורה או על תיבת הטקסט שממנה ברצונך למחוק מילוי.

  כדי למחוק את אותו מילוי מצורות או מתיבות טקסט מרובות, לחץ על הראשונה ולאחר מכן החזק את מקש SHIFT לחוץ תוך כדי לחיצה על האנשים האחרים.

 2. תחת כלי ציור או כלי תיבת טקסט, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות צורה או סגנונות תיבת טקסט , לחץ על מילוי צורהולאחר מכן לחץ על ללא מילוי.

  הקבוצה 'סגנונות תיבת טקסט'

לראש הדף

 1. לחץ על הצורה או על תיבת הטקסט שממנה ברצונך למחוק מילוי.

  כדי למחוק את אותו מילוי מצורות או מתיבות טקסט מרובות, לחץ על הראשונה ולאחר מכן החזק את מקש SHIFT לחוץ תוך כדי לחיצה על האנשים האחרים.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות צורה , לחץ על מילוי צורהולאחר מכן לחץ על ללא מילוי.

  הקבוצה 'סגנונות צורה'

לראש הדף

 1. לחץ על הצורה או על תיבת הטקסט שממנה ברצונך למחוק מילוי.

  כדי למחוק את אותו מילוי מצורות או מתיבות טקסט מרובות, לחץ על הראשונה ולאחר מכן החזק את מקש SHIFT לחוץ תוך כדי לחיצה על האנשים האחרים.

 2. תחת כלי ציור או כלי תיבת טקסט, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות צורה או סגנונות תיבת טקסט , לחץ על מילוי צורהולאחר מכן לחץ על ללא מילוי.

  הקבוצה 'סגנונות תיבת טקסט'

לראש הדף

מחיקת אפקט

בחר יישום של Microsoft Office מהרשימה הנפתחת.

 • באיזה יישום אתה משתמש?
 • Excel
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Word
 1. לחץ על הצורה או על תיבת הטקסט שממנה ברצונך למחוק את האפקט.

  כדי למחוק את אותו אפקט מצורות או מתיבות טקסט מרובות, לחץ על הראשונה ולאחר מכן החזק את מקש SHIFT לחוץ תוך כדי לחיצה על האנשים האחרים.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות צורה , לחץ על אפקטי צורהולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  הקבוצה 'סגנונות צורה'

  • כדי למחוק שילוב מוכלל של אפקטים, הצבע על קבוע מראשולאחר מכן לחץ על ללא קבועים מראש.

  • כדי למחוק צל, הצבע על צל ולאחר מכן לחץ על ללא צל.

  • כדי למחוק השתקפות, הצבע על השתקפות ולאחר מכן לחץ על ללא השתקפות.

  • כדי למחוק זוהר, הצבע על זוהר ולאחר מכן לחץ על ללא זוהר.

  • כדי למחוק קצוות רכים, הצבע על קצוות רכים ולאחר מכן לחץ על ללא קצוות רכים.

  • כדי למחוק קצה, הצבע על מסגרת משופעת ולאחר מכן לחץ על ללא מסגרת משופעת.

  • כדי למחוק סיבוב תלת-ממדי, הצבע על סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן לחץ על ללא סיבוב.

כדי למחוק אפקטים נפרדים מרובים, חזור על שלב 2 לעיל.

לראש הדף

 1. לחץ על הצורה או על תיבת הטקסט שממנה ברצונך למחוק את האפקט.

  כדי למחוק את אותו אפקט מצורות או מתיבות טקסט מרובות, לחץ על הראשונה ולאחר מכן החזק את מקש SHIFT לחוץ תוך כדי לחיצה על האנשים האחרים.

 2. תחת כלי ציור או כלי תיבת טקסט, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  'כלי תיבות טקסט', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט', לחצני 'אפקטים'

  • כדי למחוק צל, בקבוצה אפקטי צל , לחץ על אפקטי צלולאחר מכן לחץ על ללא אפקט צל.

  • כדי למחוק אפקט תלת-ממדי, בקבוצה אפקטים תלת-ממדיים, לחץ על אפקטים תלת-ממדיים ולאחר מכן לחץ על ללא אפקט תלת-ממדי.

הערה: אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי ציור, כלי תיבת טקסטאו עיצוב אובייקט, ודא שלחצת על הצורה או על תיבת הטקסט.

לראש הדף

 1. לחץ על הצורה או על תיבת הטקסט שממנה ברצונך למחוק את האפקט.

  כדי למחוק את אותו אפקט מצורות או מתיבות טקסט מרובות, לחץ על הראשונה ולאחר מכן החזק את מקש SHIFT לחוץ תוך כדי לחיצה על האנשים האחרים.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות צורה , לחץ על אפקטי צורהולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  הקבוצה 'סגנונות צורה'

  • כדי למחוק שילוב מוכלל של אפקטים, הצבע על קבוע מראשולאחר מכן לחץ על ללא קבועים מראש.

  • כדי למחוק צל, הצבע על צל ולאחר מכן לחץ על ללא צל.

  • כדי למחוק השתקפות, הצבע על השתקפות ולאחר מכן לחץ על ללא השתקפות.

  • כדי למחוק זוהר, הצבע על זוהר ולאחר מכן לחץ על ללא זוהר.

  • כדי למחוק קצוות רכים, הצבע על קצוות רכים ולאחר מכן לחץ על ללא קצוות רכים.

  • כדי למחוק קצה, הצבע על מסגרת משופעת ולאחר מכן לחץ על ללא מסגרת משופעת.

  • כדי למחוק סיבוב תלת-ממדי, הצבע על סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן לחץ על ללא סיבוב.

כדי למחוק אפקטים נפרדים מרובים, חזור על שלב 2 לעיל.

לראש הדף

 1. לחץ על הצורה או על תיבת הטקסט שממנה ברצונך למחוק את האפקט.

  כדי למחוק את אותו אפקט מצורות או מתיבות טקסט מרובות, לחץ על הראשונה ולאחר מכן החזק את מקש SHIFT לחוץ תוך כדי לחיצה על האנשים האחרים.

 2. תחת כלי ציור או כלי תיבת טקסט, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  'כלי תיבות טקסט', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט', לחצני 'אפקטים'

  • כדי למחוק צל, בקבוצה אפקטי צל , לחץ על אפקטי צלולאחר מכן לחץ על ללא אפקט צל.

  • כדי למחוק אפקט תלת-ממדי, בקבוצה אפקטים תלת-ממדיים, לחץ על אפקטים תלת-ממדיים ולאחר מכן לחץ על ללא אפקט תלת-ממדי.

הערה: אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי ציור, כלי תיבת טקסטאו עיצוב אובייקט, ודא שלחצת על הצורה או על תיבת הטקסט.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×