הוספת מספרי עמודים לגליונות עבודה

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

אם ברצונך להציג מספרי עמודים בעת הדפסת גליון עבודה של Microsoft Excel, באפשרותך להוסיף מספרי עמודים בכותרות העליונות או התחתונות של עמודי גליון העבודה. מספרי עמודים שאתה מוסיף אינם מוצגים בגליון העבודה בתצוגה רגילה – הם מוצגים רק בתצוגת פריסת עמוד ובעמודים המודפסים.

הערה: צילומי המסך במאמר זה בוצעו ב- Excel 2016. אם יש לך גירסה אחרת, התצוגה שלך עשויה להיות מעט שונה, אך אלא אם צוין אחרת, הפונקציונליות זהה.

הוספת מספרי עמודים בגליון עבודה בודד

 1. לחץ על גליון העבודה שבו ברצונך להוסיף מספרי עמודים.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  אפשרות 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה' בכרטיסיה 'הוספה'

  Excel מציג את גליון העבודה בתצוגת פריסת עמוד. באפשרותך גם ללחוץ על פריסת עמוד תמונת לחצן בשורת המצב כדי להציג תצוגה זו.

 3. בגליון העבודה, לחץ על לחץ כדי להוסיף כותרת עליונה או על לחץ כדי להוסיף כותרת תחתונה.

  פעולה זו תציג את האפשרות כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, תוך הוספת הכרטיסיה עיצוב.

 4. כדי לציין את המקום בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה ברצונך שמספר העמוד יופיע, לחץ באזור השמאלי, באזור האמצעי או האזור ימני של תיבת הכותרת העליונה או התחתונה.

 5. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה רכיבי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על מספר עמוד.

  בקבוצה 'רכיבי כותרת עליונה וכותרת תחתונה', לחץ על 'מספר עמוד'

  מציין המיקום ‎&[Page]‎ מופיע במקטע שנבחר.

  אם ברצונך להוסיף את מספר העמודים הכולל, הקלד רווח לאחר ‎&[Page]‎, הקלד את המילה מתוך ולאחריה רווח ולאחר מכן, בקבוצה רכיבי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על מספר עמודים.

  מציין המיקום ‎&[Page]‎ מתוך ‎&[Pages]‎ מופיע במקטע שנבחר.

 6. לחץ במקום כלשהו מחוץ לאזור הכותרת העליונה או התחתונה כדי להציג את מספרי העמודים הממשיים בתצוגת פריסת עמוד.

 7. לאחר שתסיים את העבודה בתצוגת פריסת עמוד, בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות חוברת עבודה, לחץ על רגילה.

  בכרטיסיה 'תצוגה', לחץ על 'רגילה'

  באפשרותך גם ללחוץ על תמונת לחצן רגילהבשורת המצב.

  באפשרותך להוסיף מספרי עמודים עבור גליון עבודה בתצוגת פריסת עמוד, שבה באפשרותך לראות אותם, או להשתמש בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד אם ברצונך להוסיף מספרי עמודים עבור יותר מגליון עבודה אחד בו-זמנית. עבור סוגי גליונות אחרים, כגון גליונות תרשים, ניתן להוסיף מספרי עמודים רק באמצעות תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד.

הוספת מספרי עמודים בגליונות עבודה מרובים

באפשרותך להוסיף מספרי עמודים בגליונות עבודה מרובים בחוברת העבודה באמצעות תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד. לדוגמה, אם חוברת העבודה מכילה שני גליונות עבודה המכילים שני עמודים, גליון העבודה הראשון יכיל שני עמודים עם המספור 1 ו- 2. גליון העבודה השני יכיל גם הוא שני עמודים עם המספור 1 ו- 2.

עצה: כדי להוסיף מספרי עמודים לכל גליונות העבודה בחוברת עבודה באופן רציף, עליך לשנות את המספר שבו מתחיל כל גליון עבודה. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת מספר שונה עבור העמוד הפותח.

 1. לחץ על גליונות העבודה או על גליונות התרשים שאליהם ברצונך להוסיף מספרי עמודים.

לשם בחירת

בצע פעולה זו

גיליון בודד

לחץ על לשונית הגיליון.

לחץ על לשונית הגיליון

אם לא ניתן לראות את הלשונית הרצויה, לחץ על לחצני הגלילה של הלשוניות כדי להציג את הלשונית ולאחר מכן לחץ על הלשונית.

לחץ על חצי הגלילה של הלשונית

שני גליונות סמוכים או יותר

לחץ על הלשונית של הגיליון הראשון. החזק את מקש Shift לחוץ ולחץ על הלשונית כדי לבחור את הגיליון האחרון שבו ברצונך לבחור.

שני גליונות שאינם סמוכים או יותר

לחץ על הלשונית של הגיליון הראשון. לאחר מכן, החזק את מקש Ctrl לחוץ ולחץ על הלשוניות של הגליונות הנוספים שבהם ברצונך לבחור.

כל הגליונות בחוברת עבודה

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית הגיליון, ולאחר מכן לחץ על בחר את כל הגיליונות ב- תפריט קיצור.

עצה: כשמספר גליונות עבודה נבחרים, הכיתוב [קבוצה] מופיע בפס הכותרת בראש גליון העבודה. כדי לבטל בחירה של גליונות עבודה מרובים בחוברת עבודה, לחץ על גליון עבודה שלא נבחר. אם אין גיליון גלוי שלא נבחר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית של גיליון שנבחר ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצת גליונות בתפריט הקיצור.

 1. בכרטיסיה פריסת עמוד , בקבוצה הגדרת עמוד , לחץ על מפעיל תיבת הדו תמונת לחצן לצד הגדרת עמוד.

  לחץ על החץ בפינה השמאלית התחתונה של הקבוצה 'הגדרת עמוד'

 2. בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד, בכרטיסיה כותרת על'/תח'‏, לחץ על כותרת עליונה מותאמת אישית או על כותרת תחתונה מותאמת אישית.

 3. כדי לציין את המקום בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה שבו ברצונך שמספר העמוד יופיע, לחץ באזור השמאלי, באזור האמצעי או האזור הימני של התיבה.

 4. כדי להוסיף מספרים, לחץ על לחצן הוסף מספר עמוד תמונת לחצן .

  מציין המיקום ‎&[Page]‎ מופיע במקטע שנבחר.

  הערות: 

  • אם ברצונך להוסיף את מספר העמודים הכולל, הקלד רווח לאחר & [Page], הקלד את המילה מתוך ולאחריה רווח ולאחר מכן לחץ על לחצן הוסף מספר עמודים תמונת לחצן .

  • מציין המיקום ‎&[Page]‎ מתוך ‎&[Pages]‎ מופיע במקטע שנבחר

הגדרת מספר אחר עבור העמוד הפותח

כדי למספר את כל עמודי גליון העבודה בחוברת העבודה בצורה רציפה, הוסף תחילה מספרי עמודים לכל גליונות העבודה בחוברת העבודה, ולאחר מכן השתמש בהליך הבא כדי להתחיל למספר את העמודים בכל גליון עבודה במספר המתאים. לדוגמה, אם חוברת העבודה מכילה שני גליונות עבודה שיודפסו כשני עמודים, תוכל להשתמש בהליך זה כדי להתחיל למספר את העמודים של הגליון השני במספר 3.

 1. בכרטיסיה פריסת עמוד , בקבוצה הגדרת עמוד , לחץ על מפעיל תיבת הדו תמונת לחצן לצד הגדרת עמוד.

  לחץ על החץ בפינה השמאלית התחתונה של הקבוצה 'הגדרת עמוד'

 2. בכרטיסיה עמוד, בתיבה מספר עמוד ראשון, הקלד את המספר שבו ברצונך להשתמש עבור העמוד הראשון.

  כדי להשתמש בשיטת המספור המוגדרת כברירת מחדל, הקלד אוטומטי בתיבה מספר עמוד ראשון.

שינוי הסדר שלפיו עמודים ממוספרים

כברירת מחדל, Excel ממספר ומדפיס עמודים מלמעלה למטה ולאחר מכן מימין לשמאל בגליון העבודה, אבל באפשרותך לשנות את הכיוון כך שעמודים ימוספרו ויודפסו משמאל לימין ולאחר מכן מלמעלה למטה.

 1. לחץ על גליון העבודה שעבורו ברצונך לשנות את סדר המספור.

 2. בכרטיסיה פריסת עמוד , בקבוצה הגדרת עמוד , לחץ על מפעיל תיבת הדו תמונת לחצן לצד הגדרת עמוד.

  לחץ על החץ בפינה השמאלית התחתונה של הקבוצה 'הגדרת עמוד'

 3. בכרטיסיה גיליון, תחת סדר עמודים, לחץ על למטה ולרוחב או על לרוחב ולמטה.

  הכיוון של כל אפשרות מוצג בתיבת התצוגה המקדימה.

מחיקת מספרי עמודים

 1. לחץ על גליונות העבודה או גליונות התרשים שברצונך להסיר מהם מספרי עמודים.

כדי לבחור

בצע פעולה זו

גיליון בודד

לחץ על לשונית הגיליון.

לחץ על לשונית הגיליון

אם לא ניתן לראות את הלשונית הרצויה, לחץ על לחצני הגלילה של הלשוניות כדי להציג את הלשונית ולאחר מכן לחץ על הלשונית.

לחץ על חצי הגלילה של הלשונית

שני גליונות סמוכים או יותר

לחץ על הלשונית של הגיליון הראשון. החזק את מקש Shift לחוץ ולחץ על הלשונית כדי לבחור את הגיליון האחרון שבו ברצונך לבחור.

שני גליונות שאינם סמוכים או יותר

לחץ על הלשונית של הגיליון הראשון. לאחר מכן, החזק את מקש Ctrl לחוץ ולחץ על הלשוניות של הגליונות הנוספים שבהם ברצונך לבחור.

כל הגליונות בחוברת עבודה

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית הגיליון, ולאחר מכן לחץ על בחר את כל הגיליונות ב- תפריט קיצור.

עצה: כשמספר גליונות עבודה נבחרים, הכיתוב [קבוצה] מופיע בפס הכותרת בראש גליון העבודה. כדי לבטל בחירה של כמה גליונות עבודה בחוברת עבודה, לחץ על גליון עבודה שלא נבחר. אם אין גיליון גלוי שלא נבחר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הלשונית של גיליון שנבחר ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצת גליונות בתפריט הקיצור.

 1. בכרטיסיה פריסת עמוד , בקבוצה הגדרת עמוד , לחץ על מפעיל תיבת הדו תמונת לחצן לצד הגדרת עמוד.

  לחץ על החץ בפינה השמאלית התחתונה של הקבוצה 'הגדרת עמוד'

 2. בכרטיסיה כותרת על'/תח', בתיבה הנפתחת כותרת עליונה או כותרת תחתונה, לחץ על (ללא).

  הערה: ייתכן שתצטרך לגלול לראש הרשימה כדי ללחוץ על (ללא).

הוספת מספרי עמודים

 1. בכרטיסיה הוספה, לחץ על כותרת עליונה ותחתונה.

  Excel משתנה באופן אוטומטי לתצוגת פריסת עמוד.

 2. בכרטיסיה כותרת עליונה & כותרת תחתונה, לחץ על הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה ולאחר מכן בחר את תבנית מספר העמוד הרצויה.

  מספרי עמודי כותרת עליונה מופיעים בחלק העליון של העמוד המודפס, ומספרי עמודי הכותרת התחתונה מופיעים בחלק התחתון.

 3. לאחר שתסיים, תוכל להישאר בתצוגת פריסת עמוד, או לעבור לתצוגה רגילה על-ידי לחיצה על רגילה בכרטיסיה תצוגה .

הגדרת מספר אחר עבור העמוד הפותח

באפשרותך להפעיל את הגיליון המודפס הראשון באמצעות מספר עמוד שאינו 1. פעולה זו שימושית אם ישנם דפים מודפסים אחרים שיופיעו לפני הגיליון. לדוגמה, באפשרותך להדפיס מסמך Word בן שני עמודים שיסביר את העמודים 1 ו-2 ולאחר מכן גיליון ה-Excel יתחיל בעמוד 3.

 1. בכרטיסיה פריסת עמוד , לחץ על הגדרת עמוד.

 2. בכרטיסיה דף , בתיבה מספר עמוד ראשון , הקלד את המספר הרצוי עבור מספר העמוד הראשון. לדוגמה, אם ברצונך שמספר העמוד הראשון יהיה 3, הקלד את המספר 3.

 3. לחץ על אישור.

אם אתה משתמש בתבנית מספר עמוד שסופרת את העמודים הכולל, לדוגמה: עמוד 3 מתוך 7, יהיה עליך להתאים את המספר השני. התאמה זו מבטיחה שלא תסיים לדבר כך: עמוד 10 מתוך 7.

 1. בהגדרת עמוד, לחץ על הכרטיסיה כותרת עליונה/ כותרת תחתונה ולאחר מכן לחץ על כותרת עליונה או כותרת תחתונה מותאמת אישית.

 2. לאחר עמוד & [page] של & [Pages], הקלד את סימן החיבור (+) ולאחר מכן הקלד את מספר העמודים הבאים לפני מספר העמוד הראשון.

  לדוגמה, אם 3 הוא מספר העמוד הראשון, עליך לכלול שני עמודים בספירת העמודים הכוללת. כדי שתקליד a + 2 בסוף: Page & [page] של & [Pages] + 2 ולאחר מכן לחץ על אישור.

 3. לחץ שוב על אישור.

שינוי הסדר שעמודים ממוספרים

 1. בכרטיסיה פריסת עמוד , לחץ על הגדרת עמודולאחר מכן לחץ על גיליון.

 2. תחת סדר עמודים, בחר את סדר מספור העמודים הרצוי.

הסרת מספרי עמודים

 1. בכרטיסיה פריסת עמוד , לחץ על הגדרת עמודולאחר מכן לחץ על כותרת עליונה/כותרת תחתונה.

 2. תחת כותרת עליונה או כותרת תחתונה, בחר (ללא).

  ייתכן שתצטרך לגלול כדי למצוא (ללא) בחלק העליון של הרשימה.

הוספת מספרי עמודים

 1. בכרטיסיה פריסה , תחת הגדרת עמוד, לחץ על כותרת עליונה & כותרת תחתונה.

 2. בתפריט המוקפץ תחת כותרת עליונה או כותרת תחתונה, בחר את תבנית מספר העמוד שברצונך להוסיף.

  תבניות כותרת עליונה מופיעות בחלק העליון של העמוד המודפס ותבניות הכותרת התחתונה מופיעות בחלק התחתון.

  עצות: 

  • באפשרותך לראות כיצד יוצגו מספרי העמודים על-ידי הצגת הגיליון במצב תצוגה מקדימה. בכרטיסיה פריסה , תחת הדפסה, לחץ על תצוגה מקדימה.

  • כדי להוסיף מספרי עמודים לגליונות מרובים בחוברת העבודה שלך בו, בחר את הגליונות הרצויים לפני לחיצה על כותרת עליונה &כותרת תחתונה. תבנית מספר העמוד שתבחר תחול על כל הגליונות שנבחרו.

  • באפשרותך ליצור כותרת עליונה או כותרת תחתונה מותאמת אישית לחלוטין עם מספרי עמודים על-ידי לחיצה על התאמה אישית של כותרת עליונה או התאמה אישית שלהכותרת התחתונה

הגדרת מספר אחר עבור העמוד הפותח

 1. בכרטיסיה פריסה , תחת הגדרת עמוד, לחץ על כותרת עליונה & כותרת תחתונה.

 2. הוסף מספרי עמודים בתבנית הרצויה.

 3. לחץ על התאמה אישית של כותרת עליונה או התאמה אישית של כותרת תחתונה, בהתאם למיקום שבו מספרי העמודים יופיעו.

 4. חפש את קוד מספר העמודים & [page], ולאחר מכן לחץ מיד לאחר הזזת נקודת הכניסה למיקום זה.

 5. הקלד סימן חיבור (+) ולאחר מכן הקלד את מספר העמודים שלפיהם ברצונך לקדם את הדף ההתחלתי. לדוגמה, כדי להתחיל בעמוד 4, אתה מגדיל את מספר העמוד הפותח לפי שלושה עמודים, כך שאתה מקליד + 3. הקוד מופיע כעת & [Page] + 3.

 6. לחץ על אישור.

  בתיבה כותרת עליונה או כותרת תחתונה , מוצג הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה החדשה של העמוד הראשון.

  הערה: אם ברצונך להשתמש בתבנית מספר עמוד הכוללת את מספר העמודים הכולל, כגון page 4 מתוך 7, ודא שאתה גם מוסיף את סימן החיבור (+) ואת מספר העמוד מגדילים את קוד העמודים הכולל, & [pages].

שינוי הסדר שעמודים ממוספרים

 1. בכרטיסיה פריסה , תחת הגדרת עמוד, לחץ על כותרת עליונה & כותרת תחתונה.

 2. בכרטיסיה גיליון , תחת סדר עמודים, בחר את סדר מספור העמודים הרצוי.

הסרת מספרי עמודים

 1. בכרטיסיה פריסה , תחת הגדרת עמוד, לחץ על כותרת עליונה & כותרת תחתונה.

 2. בתפריט המוקפץ תחת כותרת עליונה או כותרת תחתונה, בחר (ללא).

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- קהילת Tech Community עבור Excel, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- User Voice עבור Excel.

הישאר צעד אחד לפניי באמצעות Microsoft 365

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×