נהל פעילויות, תוכניות, תקציבים – זה קל עם Microsoft 365

טקסט וטבלאות

הוספת מספרי שקופיות, מספרי עמודים או תאריך ושעה

הוספת מספרי שקופיות, מספרי עמודים או תאריך ושעה

באפשרותך להוסיף מספרי שקופיות ואת התאריך והשעה למצגת שלך.

כותרת תחתונה של שקופית

1. תאריך ושעה

2. מספר שקופית

כדי להוסיף מידע כותרת עליונה וכותרת תחתונה לדפי מידע, ראה עריכת מספור עמודים, כותרות תחתונות וכותרות עליונות לדפי מידע ב- PowerPoint.

הוספת מספרי שקופיות או מספרים לעמודי הערות

 1. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות מצגת, לחץ על רגיל.

 2. בצד הימני של המסך, בחלונית המכילה את התמונות הממוזערות של השקופיות, לחץ על התמונה הממוזערת של השקופית הראשונה במצגת שלך.

 3. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  הכרטיסיה 'הוספה'

 4. בתיבת הדו-שיח כותרת עליונה וכותרת תחתונה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם ברצונך להוסיף מספרי שקופיות, לחץ על הכרטיסיה שקופית ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון מספר שקופית.

  • אם ברצונך להוסיף מספרי עמודים להערות, לחץ על הכרטיסיה הערות ודפי מידע ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון מספר עמוד.

  תיבת הדו-שיח 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה'

 5. אם ברצונך להוסיף מספרי עמודים לכל השקופיות או לכל עמודי ההערות במצגת, לחץ על החל על הכל.

שינוי מספר השקופית הראשונה

באפשרותך לשנות את מספר השקופית הראשונה, למספר שקופית אחת בלבד או להשמיט את מספר השקופית מהשקופית הראשונה. תוכל לעשות זאת באופן הבא.

 1. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה התאמה אישית, לחץ על גודל שקופית‎ > גודל שקופית מותאם אישית.

 2. בתיבה גודל שקופית, ברשימה הנפתחת מספר שקופיות מ, בחר מספר התחלתי.

מספור שקופית אחת בלבד או מספור כל השקופיות פרט לשקופית הראשונה

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  הכרטיסיה 'הוספה'

 2. בתיבת הדו-שיח כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על הכרטיסיה שקופית.

  תיבת הדו-שיח 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה'

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למספר את השקופית הנבחרת, בחר בתיבת הסימון מספר שקופית ולאחר מכן לחץ על החל. חזור על שלב זה עבור כל שקופית נפרדת שברצונך למספר.

  • כדי למספר את כל השקופיות פרט לשקופית הראשונה, בחר בתיבת הסימון מספר שקופית, בחר אל תציג בשקופית הכותרת ולאחר מכן לחץ על החל על הכל.

לקבלת מידע אודות האופן שבו ניתן לסדר מחדש את השקופיות במצגת שלך, ראה שינוי סדר השקופיות.

הוספת התאריך והשעה

 1. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות מצגת, לחץ על רגיל.

 2. בצד הימני של המסך, בחלונית המכילה את התמונות הממוזערות של השקופיות, לחץ על התמונה הממוזערת של השקופית הראשונה במצגת שלך.

 3. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על תאריך ושעה.

 4. בתיבה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם ברצונך להוסיף את התאריך והשעה לשקופיות, לחץ על הכרטיסיה שקופית.

  • כדי להוסיף את התאריך והשעה לעמודי ההערות, לחץ על הכרטיסיה הערות ודפי מידע.

 5. בחר בתיבת הסימון תאריך ושעה ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם ברצונך שהתאריך והשעה ישקפו את התאריך והשעה הנוכחיים בכל פעם שתפתח או תדפיס את המצגת, לחץ על עדכן באופן אוטומטי, ולאחר מכן בחר את תבנית התאריך והשעה הרצויה.

  • אם ברצונך להגדיר את התאריך והשעה לתאריך ספציפי, לחץ על קבוע, ולאחר מכן בתיבה קבוע, הקלד את התאריך המבוקש.

   על-ידי הגדרת התאריך במצגת כך שיהיה קבוע, תוכל לעקוב בקלות אחר הפעם האחרונה שבה ביצעת שינויים במצגת.

 6. אם ברצונך להוסיף את התאריך והשעה לכל השקופיות, עמודי ההערות או דפי המידע במצגת, לחץ על החל על הכל.

הוספת מספרי שקופיות או מספרים לעמודי הערות

 1. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות מצגת, לחץ על רגיל.

 2. בצד הימני של המסך, בחלונית המכילה את התמונות הממוזערות של השקופיות, לחץ על התמונה הממוזערת של השקופית הראשונה במצגת שלך.

 3. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על מספר שקופית.

 4. בתיבת הדו-שיח כותרת עליונה וכותרת תחתונה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם ברצונך להוסיף מספרי שקופיות, לחץ על הכרטיסיה שקופית ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון מספר שקופית.

  • אם ברצונך להוסיף מספרי עמודים לעמודי הערות, לחץ על הכרטיסיה הערות ודפי מידע ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון מספר עמוד.

 5. אם ברצונך להוסיף מספרי עמודים לכל השקופיות או לכל עמודי ההערות במצגת, לחץ על החל על הכל.

שינוי מספר השקופית הראשונה

באפשרותך לשנות את מספר השקופית הראשונה, למספר שקופית אחת בלבד או להשמיט את מספר השקופית מהשקופית הראשונה. תוכל לעשות זאת באופן הבא.

 1. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על הגדרת עמוד.

 2. בתיבה הגדרת עמוד, ברשימה הנפתחת מספר שקופיות מ, בחר מספר התחלתי.

מספור שקופית אחת בלבד או מספור כל השקופיות פרט לשקופית הראשונה

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על מספר שקופית.

  בקבוצה 'טקסט'

 2. בתיבת הדו-שיח כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על הכרטיסיה שקופית.

  כותרת עליונה או כותרת תחתונה
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למספר את השקופית הנבחרת, בחר בתיבת הסימון מספר שקופית ולאחר מכן לחץ על החל. חזור על שלב זה עבור כל שקופית נפרדת שברצונך למספר.

  • כדי למספר את כל השקופיות פרט לשקופית הראשונה, בחר בתיבת הסימון מספר שקופית, בחר אל תציג בשקופית הכותרת ולאחר מכן לחץ על החל על הכל.

לקבלת מידע אודות האופן שבו ניתן לסדר מחדש את השקופיות במצגת שלך, ראה שינוי סדר השקופיות.

הוספת התאריך והשעה

 1. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות מצגת, לחץ על רגיל.

 2. בצד הימני של המסך, בחלונית המכילה את התמונות הממוזערות של השקופיות, לחץ על התמונה הממוזערת של השקופית הראשונה במצגת שלך.

 3. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על תאריך ושעה.

 4. בתיבה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם ברצונך להוסיף את התאריך והשעה לשקופיות, לחץ על הכרטיסיה שקופית.

  • כדי להוסיף את התאריך והשעה לעמודי ההערות, לחץ על הכרטיסיה הערות ודפי מידע.

 5. בחר בתיבת הסימון תאריך ושעה ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם ברצונך שהתאריך והשעה ישקפו את התאריך והשעה הנוכחיים בכל פעם שתפתח או תדפיס את המצגת, לחץ על עדכן באופן אוטומטי, ולאחר מכן בחר את תבנית התאריך והשעה הרצויה.

  • אם ברצונך להגדיר את התאריך והשעה לתאריך ספציפי, לחץ על קבוע, ולאחר מכן בתיבה קבוע, הקלד את התאריך המבוקש.

   על-ידי הגדרת התאריך במצגת כך שיהיה קבוע, תוכל לעקוב בקלות אחר הפעם האחרונה שבה ביצעת שינויים במצגת.

 6. אם ברצונך להוסיף את התאריך והשעה לכל השקופיות, עמודי ההערות או דפי המידע במצגת, לחץ על החל על הכל.

למידע נוסף

הוספה, ארגון ומחיקה של שקופיות

הצגת מספר השקופית והמספר הכולל של שקופיות בכל שקופית

שינוי סדר השקופיות

הוספה או הסרה של מספרי שקופיות

 1. עבור אל תצוגה > רגיל.

 2. עבור אל הוספה > מספר שקופית.

 3. בחר מספר שקופית והזן את מספר השקופית ההתחלתי. תצוגה מציגה את המיקום.

 4. כדי להוסיף או להסיר את מספר השקופית רק מהעמוד כותרת, נקה או בחר אל תציג בשקופית כותרת.

 5. בחר החל על הכל או החל.

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×