הוספת רשימת פעילויות קיימת של SharePoint ל- Project Web App

הוספת רשימת פעילויות קיימת של SharePoint ל- Project Web App

קיימות דרכים רבות ושונות שבהן ניתן להתחיל פרוייקט. ייתכן שאתה יודע פרטים רבים על הפרוייקט מהרגע הראשון, או שיש לך בהתחלה רק מושג כללי לגבי הפרוייקט. עקב כך, ייתכן שיהיה לך נוח יותר להתחיל בתכנון הפרוייקט שלך באמצעות רשימת פעילויות של SharePoint. באפשרותך להוסיף רשימת פעילויות קיימת של SharePoint למרכז הפרוייקטים ב- Project Web App כך שבעלי העניין יראו את הפרוייקט בעת שיסקרו את היקף העבודה המלא בארגון שלך.

לאחר הוספת רשימת פעילויות של SharePoint ל- Project Web App, משתמשים יכולים להמשיך ולבצע שינויים ברשימה ב- SharePoint, ושינויים אלה ניתנים להצגה ב- Project Web App. אם אתה מעוניין באפשרות לבצע שינויים ברשימה ב- Project Web App, ראה הפיכת רשימת פעילויות של SharePoint לפרוייקט ארגוני.

במאמר זה

בחירת האופן שבו ברצונך לייבא את רשימת הפעילויות של SharePoint

הוספת רשימת פעילויות באמצעות ה- Web Part של תחילת העבודה עם Project Web App

הוספת רשימת פעילויות מתוך SharePoint

הוספת רשימת פעילויות מתוך Project Web App

בחירת האופן שבו ברצונך לייבא את רשימת הפעילויות של SharePoint

כאשר ברצונך לכלול רשימת פעילויות של SharePoint ב- Project Web App, באפשרותך להוסיף את הרשימה למרכז הפרוייקטים ב- Project Web App. בעת תהליך הייבוא, זהה איזה אתר SharePoint מכיל את רשימת הפעילויות ובחר באיזו רשימת פעילויות מהאתר להשתמש. עליך גם לספק שם פרוייקט. לדוגמה, נניח שיש לך אתר בשם "פרוייקטים של צוות שיווק", ורשימת פעילויות באתר זה נקראת "פעילויות ועידה". בעת הוספת הרשימה ל- Project Web App, עליך לציין כי הרשימה נמצאת באתר "פרוייקטים של צוות שיווק", לספק שם פרוייקט מתאים יותר, כגון "ועידת שיווק", ולבחור את הרשימה "פעילויות ועידה".

רשימת הפעילויות שנבחרה תיכלל במרכז הפרוייקטים ב- Project Web App, תחת שם הפרוייקט שסיפקת בעת תהליך הייבוא. במרכז הפרוייקטים, באפשרותך לפתוח את הפרוייקט ב- Project Web App כדי להציג את רשימת הפעילויות מאתר SharePoint. לכן, בדוגמה זו, מרכז הפרוייקטים מציג שורה חדשה עבור "ועידת שיווק" ובעת פתיחת שורה זו ב- Project Web App, אתה רואה את הפעילויות מתוך הרשימה "פעילויות ועידה".

ניתן לבצע את תהליך הייבוא של רשימת פעילויות קיימת של SharePoint בכמה דרכים שונות:

 • השתמש ב-Web part תחילת העבודה עם Project Web App.    אם הוא זמין בדף הבית של Project Web App, ה- Web Part של תחילת העבודה עם Project Web App כולל אשף המדריך אותך לאורך תהליך הייבוא.

 • הוסף רשימת משימות לProject Web App מתוך SharePoint.    באתרSharePoint שמכיל את רשימת הפעילויות שלך, באפשרותך לבחור להוסיף את רשימת הפעילויות ל- Project Web App.

 • הוספת רשימת פעילויות מתוך Project Web App.    אם אתה עובד כרגע ב- Project Web App, באפשרותך לבחור להוסיף את רשימת הפעילויות מתוך מרכז הפרוייקטים.

הוספת רשימת פעילויות באמצעות ה- Web Part של תחילת העבודה עם Project Web App

כדי להוסיף רשימת פעילויות קיימת באמצעות ה- Web Part של תחילת העבודה עם Project Web App:

 1. ב- Project Web App, לחץ על צור או יבא פרוייקטים ב- Web Part‏ של תחילת העבודה עם Project Web App.

 2. בדף יצירת פרוייקט חדש, לחץ על הוסף אתרי SharePoint קיימים ל-Project Web App.

 3. בתיבת הדו-שיח הוספת אתרי SharePoint ל- Project Web App, בחר את תיבת הסימון לצד האתר שמכיל את רשימת הפעילויות שברצונך לכלול ב- Project Web App.

  הערה:  תיבת הדו-שיח הוספת אתרי SharePoint ל- Project Web App מציגה רק את האתרים שבאפשרותך לגשת אליהם ב- SharePoint. אם הרשימה שברצונך להוסיף נמצאת באתר שאליו אין לך גישה, פנה למנהל מערכת של אתר זה כדי לבקש ממנו הרשאות.

 4. בעמודה שם פרוייקט עבור השורה שנבחרה, הקלד את שם הפרוייקט שבו ברצונך להשתמש ב- Project Web App עבור רשימת הפעילויות המחוברת של SharePoint.

 5. בעמודה רשימת משימות עבור השורה שנבחרה, בחר את רשימת הפעילויות מתוך אתר SharePoint שברצונך לכלול במרכז הפרוייקטים.

  עצה:  אם ברצונך לייבא רשימות משימות מרובות מאתרים שונים, חזור על שלבים 3 עד 5 עבור כל אתר. אם ברצונך לייבא רשימות משימות מרובות מאותו אתר, השלם הליך זה ולאחר מכן חזור על ההליך באמצעות אותו אתר, הקפד להעניק לרשימת המשימות שנוספה שם פרוייקט אחר.

 6. לחץ על הוסף כדי להוסיף את רשימת הפעילויות למרכז הפרוייקטים תוך שימוש בשם הפרוייקט שציינת.

הוספת רשימת פעילויות מתוך SharePoint

אם אתה עובד על רשימת הפעילויות ב- SharePoint, ייתכן שיהיה לך נוח יותר להוסיף רשימת פעילויות זו ל- Project Web App מתוך SharePoint.

הערה:  אם אתה מעוניין להשתמש בנתוני רשימת הפעילויות שלך במסד הנתונים של Project Server, אבל אינך מעוניין ליצור אתר Project Web App בתוך אוסף האתרים המאחסן את רשימת הפעילויות שלך, באפשרותך להפוך את תכונות אוסף האתרים של Project Web App לזמינות מבלי ליצור אתר Project Web App.

כדי להוסיף רשימת פעילויות קיימת ל- Project Web App מתוך SharePoint, תחילה עליך להוסיף את ה- Web Part של מרכז הפרוייקטים לדף באתר. יש להשלים הליך הגדרה זה פעם אחת בלבד.

כדי להוסיף את ה- Web Part של מרכז הפרוייקטים לדף:

 1. בדף שבו ברצונך להוסיף לחצן כדי לייבא רשימת משימות, לחץ על דף ולאחר מכן לחץ על ערוך.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה חלקים, לחץ על Web Part.

 3. תחת קטגוריות, לחץ על Project Web App.

 4. תחת חלקים, לחץ על מרכז הפרוייקטים ולאחר מכן לחץ על הוסף.

 5. לחץ פעם אחת ברכיב ה- Web Part‏ של מרכז הפרוייקטים ולאחר מכן, בכרטיסיה Web Part, לחץ על מאפייני Web Part.

 6. בחלונית מרכז הפרוייקטים שמופיעה, לחץ על Project Web App כדי להרחיב אותו.

 7. הקלד את כתובת ה- URL ברמה העליונה של אוסף האתרים המכיל את רשימת הפעילויות שלך בתיבה כתובת URL של Project Web App ולאחר מכן לחץ על אישור.

 8. בכרטיסיה ' דף ', בקבוצה ' עריכה ', לחץ על ' שמור ' או הפסק עריכה.

לאחר הוספת ה- Web Part של מרכז הפרוייקטים, באפשרותך להשתמש בו כמה פעמים שתרצה כדי להוסיף רשימות פעילויות ל- Project Web App מאתר SharePoint שלך.

כדי להוסיף רשימת פעילויות קיימת:

 1. לחץ פעם אחת ב- Web Part‏ של מרכז הפרוייקטים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פרוייקטים.

 2. בקבוצה פרוייקט, לחץ על הוסף אתרי SharePoint.

 3. בתיבת הדו-שיח הוספת אתרי SharePoint ל- Project Web App, בחר את תיבת הסימון לצד האתר שמכיל את רשימת הפעילויות שברצונך לכלול ב- Project Web App.

  הערה:  תיבת הדו-שיח הוספת אתרי SharePoint ל- Project Web App מציגה רק את האתרים שבאפשרותך לגשת אליהם ב- SharePoint. אם הרשימה שברצונך להוסיף נמצאת באתר שאליו אין לך גישה, פנה למנהל מערכת של אתר זה כדי לבקש ממנו הרשאות.

 4. בעמודה שם פרוייקט עבור השורה שנבחרה, הקלד את שם הפרוייקט שבו ברצונך להשתמש ב- Project Web App עבור רשימת הפעילויות המחוברת של SharePoint.

 5. בעמודה רשימת משימות עבור השורה שנבחרה, בחר את רשימת הפעילויות מתוך אתר SharePoint שברצונך לכלול במרכז הפרוייקטים.

  עצה:  אם ברצונך לייבא רשימות משימות מרובות מאתרים שונים, חזור על שלבים 3 עד 5 עבור כל אתר. אם ברצונך לייבא רשימות משימות מרובות מאותו אתר, השלם הליך זה ולאחר מכן חזור על ההליך באמצעות אותו אתר, הקפד להעניק לרשימת המשימות שנוספה שם פרוייקט אחר.

 6. לחץ על הוסף כדי להוסיף את רשימת הפעילויות למרכז הפרוייקטים תוך שימוש בשם הפרוייקט שציינת.

הוספת רשימת פעילויות מתוך Project Web App

כדי להוסיף רשימת פעילויות קיימת של SharePoint מתוך Project Web App:

 1. בהפעלה המהירה של Project Web App, תחת פרוייקטים, לחץ על מרכז הפרוייקטים.

 2. בכרטיסיה פרוייקטים, בקבוצה פרוייקט, לחץ על הוסף אתרי SharePoint.

 3. בתיבת הדו-שיח הוספת אתרי SharePoint ל- Project Server, בחר את תיבת הסימון לצד האתר שמכיל את רשימת הפעילויות שברצונך לכלול ב- Project Web App.

  הערה:  תיבת הדו-שיח הוספת אתרי SharePoint ל- Project Server מציגה רק את האתרים שבאפשרותך לגשת אליהם ב- SharePoint. אם הרשימה שברצונך להוסיף נמצאת באתר שאליו אין לך גישה, פנה למנהל מערכת של אתר זה כדי לבקש ממנו הרשאות.

 4. בעמודה שם פרוייקט עבור השורה שנבחרה, הקלד את שם הפרוייקט שבו ברצונך להשתמש ב- Project Web App עבור רשימת הפעילויות המחוברת של SharePoint.

 5. בעמודה רשימת משימות עבור השורה שנבחרה, בחר את רשימת הפעילויות מתוך אתר SharePoint שברצונך לכלול במרכז הפרוייקטים.

  עצה:  אם ברצונך לייבא רשימות משימות מרובות מאתרים שונים, חזור על שלבים 3 עד 5 עבור כל אתר. אם ברצונך לייבא רשימות משימות מרובות מאותו אתר, השלם הליך זה ולאחר מכן חזור על ההליך באמצעות אותו אתר, הקפד להעניק לרשימת המשימות שנוספה שם פרוייקט אחר.

 6. לחץ על הוסף כדי להוסיף את רשימת הפעילויות למרכז הפרוייקטים תוך שימוש בשם הפרוייקט שציינת.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×