היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

באפשרותך להוסיף במהירות שדות לטופס או לדוח באמצעות החלונית רשימת שדות. כאשר תלחץ פעמיים על החלונית רשימת שדות (או אם תגרור שדה מתוך הרשימה לטופס או לדוח), Microsoft Access ייצור באופן אוטומטי את הפקד המתאים להצגת השדה,לדוגמה, תיבת טקסט או תיבת סימון, ולאחר מכן יאגד את הפקד לשדה זה.

אם אין לך טופס או דוח קיימים שאליהם ניתן להוסיף שדה, ראה מבוא לטפסים או מבוא לדוחות כדי לקבל עזרה לתחילת העבודה.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הוספת שדה לטופס או לדוח באמצעות החלונית 'רשימת שדות'

 1. פתח את הדוח בתצוגת פריסה או בתצוגת עיצוב.

  אם החלונית רשימת שדות לא מוצגת, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כלים, לחץ על הוסף שדות קיימים
   או

  • הקש ALT+F8.

 2. בחלונית רשימת שדות, חפש את הטבלה שמכילה את השדה שברצונך להוסיף. כדי להציג או להסתיר את רשימת השדות בכל טבלה, לחץ על סימן החיבור (+) או סימן חיסור (-) לצד שם הטבלה.

  הערה: אם מסד הנתונים לא מכיל טבלאות כלהן, החלונית רשימת שדות תהיה ריקה.

 3. כאשר תמצא את השדה שברצונך להוסיף, בצע אחת מהפעולות הבאות כדי להוסיף אותו לטופס או לדוח:

  • לחץ פעמיים על השדה.

  • גרור את השדה מהחלונית רשימת שדות לטופס או לדוח.

  • החזק את מקש CTRL לחוץ ולחץ על כמה שדות, ולאחר מכן גרור את כל השדות יחד לטופס או לדוח.

   הערה: ניתן להשתמש בשיטה זו רק עם שדות שנמצאים במקטע שדות זמינים עבור תצוגה זו של החלונית רשימת שדות.

  • כדי להוסיף טווח שדות מהחלונית רשימת שדות לטופס או לדוח, בצע את הפעולות הבאות:

  • לחץ על השדה הראשון בטווח.

  • החזק את מקש SHIFT לחוץ ולאחר מכן לחץ על השדה האחרון בטווח.

   Access יבחר את השדות שעליהם תלחץ, וכן את כל השדות שביניהם.

  • גרור את כל השדות שנבחרו אל הטופס או אל הדוח.

   הערה: ניתן להשתמש בשיטה זו רק עם שדות שנמצאים במקטע שדות זמינים עבור תצוגה זו של החלונית רשימת שדות.

 4. Access ייצור את הפקד המתאים להצגת כל אחד מהשדות, ואף יאגד את הפקד לשדה. בנוסף, Access ייצור תווית מצורפת עבור הפקד. באפשרותך לערוך את התווית על-ידי לחיצה עליה פעם אחת כדי לבחור בה, ולאחר מכן לחיצה נוספת עליה כדי למקם את נקודת הכניסה בתווית. לאחר מכן, תוכל לערוך את התווית בדיוק כמו שאתה עורך טקסט במסמך.

 5. אם ברצונך ששדה יוצג בסוג פקד שונה מזה ש- Access יוצר באופן אוטומטי, באפשרותך לשנות את סוג הפקד לסוג אחר. עם זאת, תוכל לשנות אותו רק לסוג פקד שמתאים לשדה זה. לדוגמה, באפשרותך לשנות תיבה משולבת לתיבת טקסט או לתיבת רשימה, אך אינך יכול לשנות תיבה משולבת ללחצן פקודה.

  שינוי פקד מסוג אחד לאחר

  1. פתח את הטופס או הדוח בתצוגת עיצוב על-ידי לחיצה עליו באמצעות לחצן העכבר הימני בחלונית הניווט, ולאחר מכן לחיצה על תצוגת עיצוב.

  2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפקד שברצונך לשנות, ולאחר מכן לחץ על שנה ל.

   אם פריט התפריט שנה ל אינו זמין, אין סוגי פקדים אחרים שמתאימים לשדה זה. אחרת, Access מציג רשימה של סוגי פקדים.

  3. לחץ על אחד מסוגי הפקדים הזמינים כדי לשנות את הפקד לסוג זה.

   הפקד יישאר מאוגד לשדה, אך ייתכן שיהיה עליך להגדיר כמה מאפיינים כדי לגרום לסוג הפקד החדש לפעול כמו שאתה רוצה. כדי להציג את גליון המאפיינים עבור פקד, לחץ על הפקד כדי לבחור בו, ולאחר מכן הקש F4.

לראש הדף

הוספת שדה לטופס או לדוח בלי להשתמש ב'רשימת שדות'

באופן כללי, החלונית 'רשימת שדות' מציעה את הדרך הקלה ביותר להוספת שדה לטופס או לדוח. עם זאת, באפשרותך גם להוסיף שדה על-ידי יצירת פקד ולאחר מכן איגוד הפקד לשדה. ההליך הבא מסביר כיצד תוכל לעשות זאת.

 1. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטופס או הדוח, ולאחר מכן לחץ על תצוגת פריסה או תצוגת עיצוב.

  אשפי בקרה    באפשרותך להשתמש באשפי הפקדים כדי לעזור לך ליצור לחצני פקודה, תיבות רשימה, טפסי משנה, תיבות משולבות וקבוצות אפשרויות. אשף פקדים שואל אותך סידרה של שאלות לגבי האופן שבו ברצונך שהפקד ייראה ויפעל, ולאחר מכן הוא יוצר את הפקד ומגדיר את מאפייני הפקד בהתבסס על תשובותיך. בכרטיסיה עיצוב , בקבוצה פקדים , לחץ על החץ למטה לצד גלריית הפקדים. אם השתמש באשפי בקרה אינו מסומן, לחץ עליו כדי לסמן אותו.

  תמונת לחצן

  אם תעדיף ליצור פקדים בלי להשתמש באשפים, לחץ על האפשרות השתמש באשפי פקדים כדי לבטל את סימונה.

  תמונת לחצן

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה פקדים, לחץ על הכלי עבור סוג הפקד שברצונך להוסיף.

  כדי לברר מה השם של כלי, הנח את המצביע מעליו. Access מציג את שם הכלי.

 3. לחץ ברשת העיצוב של הטופס או של הדוח, שבה ברצונך למקם את הפינה השמאלית העליונה של הפקד. לחץ פעם אחת כדי ליצור פקד בגודל ברירת מחדל, או לחץ על הכלי ולאחר מכן גרור ברשת העיצוב של הטופס כדי ליצור פקד בגודל הרצוי.

 4. אם בחרת השתמש באשפי פקדים ולפקד שברצונך למקם משויך אשף, האשף יופעל וינחה אותך באמצעות ההגדרות של הפקד.

 5. אם לא תמקם את הפקד בצורה מושלמת בניסיון הראשון, תוכל לבצע את הפעולות הבאות כדי להזיז אותו:

  1. לחץ על הפקד כדי לבחור אותו. אם קיימת תווית המשויכת לפקד, החזק את מקש CTRL לחוץ ולאחר מכן לחץ על התווית כדי לבחור גם אותה.

  2. מקם את המצביע מעל הפקד עד שהוא יהפוך למצביע הזזה מצביע הזזה.

  3. לחץ וגרור את הפקד אל המיקום הרצוי.

אם אתה משתמש באשף פקדים, האשף עשוי להכיל שלבים שיסייעו לך לאגד את הפקד לשדה. אם האשף לא מאגד את הפקד לשדה, והפקד הוא מסוג הפקדים שיכולים להציג נתונים (תיבת טקסט או משולבת, לדוגמה), עליך להזין שם שדה או ביטוי במאפיין Control Source עבור הפקד כדי שהוא יוכל להציג נתונים. השתמש בהליך הבא כדי לאגד פקד לשדה.

 1. כדי להציג את גליון המאפיינים של הפקד, לחץ על הפקד ולאחר מכן הקש F4.

 2. בכרטיסיה נתונים של גליון המאפיינים, לחץ על החץ הנפתח לצד המאפיין Control Source ובחר את השדה שברצונך להציג בפקד. באפשרותך גם להקליד ביטוי בתיבה Control Source.

  לקבלת מידע נוסף על ביטויים, עיין במאמר בניית ביטוי.

לראש הדף

קבלת מידע נוסף על החלונית 'רשימת שדות'

הרשימה הבאה מכילה עצות לעבודה עם החלונית רשימת שדות, שעשויות להיות שימושיות כאשר תוסיף שדות לטופס או לדוח. כדי להציג את החלונית רשימת שדות, פתח טופס או דוח בתצוגת פריסה או בתצוגת עיצוב ולאחר מכן הקש ALT+F8.

 • אם המאפיין Record Source של הטופס או הדוח ריק, ואתה גורר שדה מתוך החלונית רשימת שדות לטופס או לדוח, Access ימלא עבורך באופן אוטומטי את המאפיין Record Source של הטופס או הדוח.

 • אם המאפיין Record Source של הטופס או הדוח הוא משפט SELECT או שם טבלה, באפשרותך להחליף בין שני המצבים הבאים של תצוגת החלונית רשימת שדות:

  • כל שדות מסד הנתונים    הצגת השדות הזמינים עבור תצוגה זו , השדות הזמינים בטבלאות קשורות (אם קיימות טבלאות מסוג זה) והשדות הזמינים בטבלאות אחרות (אם טבלאות אלה קיימות).

  • הקלט שדות מקור בלבד    מציג רק את השדות הזמינים עבור מקטע תצוגה זה .

   כדי לעבור בין שני המצבים, לחץ על הצג שדות במקור הרשומות הנוכחי בלבד או הצג את כל הטבלאות בתחתית החלונית רשימת שדות.

   הערה: אם הגדרת את המאפיין Record Source של הטופס או הדוח לשאילתה שמורה, החלונית רשימת שדות תציג רק את המקטע שדות זמינים עבור תצוגה זו (האפשרות הצג את כל הטבלאות לא מופיעה בחלק התחתון של החלונית רשימת שדות). כדי לערוך את מקור הרשומות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כל אחד מהשדות ולאחר מכן לחץ על ערוך מקור רשומות.

 • אם הגדרת את המאפיין Record Source של הטופס או הדוח בטבלה ולאחר מכן גררת שדה מהמקטע שדות זמינים בטבלאות קשורות של החלונית רשימת שדות אל הטופס או הדוח, Access ישנה את ה- Record Source של הטופס או הדוח למשפט SELECT שכולל את השדה שאתה מוסיף. אם ל- Access אין אפשרות לקבוע כיצד לקשר את הטבלאות, הוא יציג את תיבת הדו-שיח בחירת קשר גומלין כדי שתוכל לבחור את קשרי הגומלין המתאימים.

 • אם תגרור שדה מהמקטע שדות זמינים בטבלאות אחרות של החלונית רשימת שדות לטופס או לדוח, Access יציג את תיבת הדו-שיח ציון קשרי גומלין. עליך להשתמש בתיבת דו-שיח זו כדי לציין קשר גומלין בין הטבלה האחרת לבין מקור רשומות של הטופס או הדוח. אם אינך בטוח אילו שדות יש להזין בתיבת דו-שיח זו, מומלץ ללחוץ על ביטול ולאחר מכן לבדוק את קשרי הגומלין בין הטבלאות.

  לקבלת מידע נוסף אודות קשר גומלין, ראה מדריך לקשרי גומלין בין טבלאות או יצירה, עריכה או מחיקה של קשרי גומלין.

  ייתכן ששדה במקטע שדות זמינים בטבלאות אחרות של החלונית רשימת שדות קשור בצורה עקיפה למקור הרשומות של הטופס או הדוח באמצעות אחת מהטבלאות במקטע שדות זמינים בטבלאות קשורות. אם זה המצב, גרירת שדה מאחת מהטבלאות הקשורות לטופס או לדוח עשויה לגרום למעבר של טבלה אחת או יותר מהמקטע שדות זמינים בטבלאות אחרות למקטע שדות זמינים בטבלאות קשורות.

 • אם מקור הרשומות של הטופס או הדוח הוא משפט SELECT או שאילתה שמורה, תוכל להציג ולערוך את מקור הרשומות בבונה השאילתות על-ידי לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על שדה כלשהו בחלונית רשימת שדות ולאחר מכן לחיצה על ערוך מקור רשומות. אם מקור הרשומות הוא טבלה, פקודה זו מפעילה את בונה השאילתות בטבלה. Access ישאל אם ברצונך ליצור שאילתה המבוססת על הטבלה; לחץ על כן כדי לשנות את מקור הרשומות לשאילתה, או לחץ על לא כדי להשאיר את מקור הרשומות ללא שינוי.

 • באפשרותך לפתוח טבלה בתצוגת גליון נתונים על-ידי לחיצה ערוך טבלה לצד שם הטבלה, או על-ידי לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על השם בחלונית רשימת שדות ולאחר מכן לחיצה על פתח טבלה בתצוגת גליון נתונים.

 • באפשרותך להשתמש בחלונית רשימת שדות כדי להוסיף שדה בדיקת מידע לטבלה על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  1. לחץ על ערוך טבלה לצד הטבלה שבה ברצונך להוסיף את השדה 'בדיקת מידע'.

   התצוגה מוצגת בתצוגת גליון נתונים.

  2. גרור את השדה מתוך החלונית רשימת שדות לגליון הנתונים.

  3. אשף בדיקת המידע יופעל. בצע את ההוראות באשף. בעמוד האחרון, לחץ על סיום.

 • באפשרותך לבטל את העגינה של החלונית רשימת שדות מצדו השמאלי של אזור העבודה של Access על-ידי מיקום המצביע בפס הכותרת של החלונית רשימת שדות עד שתהפוך למצביע העברה מצביע הזזהולאחר מכן גרירת החלונית רשימת שדות מימין. באפשרותך למקם את הרשימה במקום כלשהו באזור העבודה, או לעגן אותה לצד הימני של אזור העבודה על-ידי גרירתו עד לקצה הימני.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×