תאים

החלת אימות נתונים על תאים

החלת אימות נתונים על תאים

השתמש באימות נתונים כדי להגביל את סוג הנתונים או את הערכים שמשתמשים מזנים בתא. אחד השימושים הנפוצים ביותר של אימות נתונים הוא ליצירת רשימה נפתחת.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו.

שווה לנסות!

 1. בחר את התאים שברצונך ליצור עבורם כלל.

 2. בחר אימות >נתונים.

  אימות נתונים

 3. בכרטיסיה הגדרות, תחת אפשר, בחר אפשרות:

  • מספר שלם - כדי להגביל את התא לקבל מספרים שלמים בלבד.

  • עשרוני - כדי להגביל את התא לקבל מספרים עשרוניים בלבד.

  • רשימה - כדי לבחור נתונים מהרשימה הנפתחת.

  • תאריך - כדי להגביל את התא לקבל תאריך בלבד.

  • זמן - כדי להגביל את התא לקבל זמן בלבד.

  • אורך טקסט - כדי להגביל את אורך הטקסט.

  • מותאם אישית – עבור נוסחה מותאמת אישית.

 4.  תחת נתונים, בחר תנאי.

 5. הגדר את הערכים הנדרשים האחרים בהתבסס על הערכים שבחרת עבור אפשרונתונים.

 6. בחר את הכרטיסיה הודעת קלט והתאם אישית הודעה שמשתמשים רואים בעת הזנת נתונים.

 7. בחר את תיבת הסימון הצג הודעת קלט כאשר תא נבחר כדי להציג את ההודעה כאשר המשתמש בוחר או מרחף מעל התאים שנבחרו.

 8. בחר בכרטיסיה התראת שגיאה כדי להתאים אישית את הודעת השגיאה ולבחור סגנון.

 9. בחר אישור.

  כעת, אם המשתמש מנסה להזין ערך לא חוקי, תופיע התראת שגיאה עם ההודעה המותאמת אישית שלך.

הורד את הדוגמאות שלנו

הורד חוברת עבודה לדוגמה עם כל דוגמאות אימות הנתונים במאמר זהhttp://download.microsoft.com/download/9/6/8/968A9140-2E13-4FDC-B62C-C1D98D2B0FE6/Data Validation Examples.xlsx

אם אתה יוצר גיליון הדורש ממשתמשים להזין נתונים, ייתכן שתרצה להגביל את הערך לטווח מסוים של תאריכים או מספרים, או לוודא שרק מספרים שלמים חיוביים מוזנים. Excel יכול להגביל הזנת נתונים לתאים מסוימים באמצעות אימות נתונים, לבקש מהמשתמשים להזין נתונים חוקיים בעת בחירת תא ולהציג הודעת שגיאה כאשר משתמש מזנ נתונים לא חוקיים.

 • באיזו גירסה אתה משתמש?
 • גירסאות חדשות יותר
 • Office 2011

הגבלת הזנת נתונים

 1. בחר את התאים שתרצה להגביל את הזנת הנתונים.

 2. בכרטיסיה נתונים, לחץ על אימות נתונים > נתונים.

  הערה: אם פקודת האימות אינה זמינה, ייתכן שהגיליון מוגן או שחוברת העבודה עשויה להיות משותפת. לא ניתן לשנות הגדרות של אימות נתונים אם חוברת העבודה משותפת או אם הגיליון מוגן. לקבלת מידע נוסף אודות הגנה על חוברת עבודה, ראה הגנה על חוברת עבודה.

 3. בתיבה אפשר, בחר את סוג הנתונים שברצונך לאפשר, ומלא את הקריטריונים והערכים המגבילים.

  הערה: התיבות תציין את התווית של התיבות תוגדר בהתאם לנתונים ולהגבלת הקריטריונים שבחרת. לדוגמה, אם תבחר תאריך כסוג הנתונים שלך, תוכל להזין ערכים מגבילים בתיבות ערך מינימלי ומרבי עם תווית תאריך התחלה ותאריךסיום.

בקש ממשתמשים ערכים חוקיים

כאשר משתמשים לוחץ בתא בעל דרישות הזנת נתונים, באפשרותך להציג הודעה המסבירה אילו נתונים חוקיים.

 1. בחר את התאים שתרצה לבקש ממשתמשים ערכי נתונים חוקיים.

 2. בכרטיסיה נתונים, לחץ על אימות נתונים > נתונים.

  הערה: אם פקודת האימות אינה זמינה, ייתכן שהגיליון מוגן או שחוברת העבודה עשויה להיות משותפת. לא ניתן לשנות הגדרות של אימות נתונים אם חוברת העבודה משותפת או אם הגיליון מוגן. לקבלת מידע נוסף אודות הגנה על חוברת עבודה, ראה הגנה על חוברת עבודה.

 3. בכרטיסיה הודעת קלט, בחר את תיבת הסימון הצג הודעת קלט כאשר התא נבחר.

 4. בתיבה כותרת, הקלד כותרת עבור ההודעה שלך.

 5. בתיבה הודעת קלט, הקלד את ההודעה שברצונך להציג.

הצגת הודעת שגיאה בעת הזנת נתונים לא חוקיים

אם יש לך הגבלות נתונים במקום ומשתמש מזנ נתונים לא חוקיים בתא, באפשרותך להציג הודעה שמסבירה את השגיאה.

 1. בחר את התאים שתרצה להציג את הודעת השגיאה.

 2. בכרטיסיה נתונים, לחץ על אימות נתונים > נתונים.

  הערה: אם פקודת האימות אינה זמינה, ייתכן שהגיליון מוגן או שחוברת העבודה עשויה להיות משותפת. לא ניתן לשנות הגדרות של אימות נתונים אם חוברת העבודה משותפת או אם הגיליון מוגן. לקבלת מידע נוסף אודות הגנה על חוברת עבודה, ראה הגנה על חוברת עבודה.

 3. בכרטיסיה התראת שגיאה, בתיבה כותרת, הקלד כותרת עבור ההודעה שלך.

 4. בתיבה הודעת שגיאה, הקלד את ההודעה שברצונך להציג אם מוזנים נתונים לא חוקיים.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  לשם

  בתפריט המוקפץ סגנון, בחר

  דרוש מהמשתמשים לתקן את השגיאה לפני שתמשיך

  עצירה

  הזהר משתמשים שהנתונים אינם חוקיים ותדרוש מהם לבחור כן או לא כדי לציין אם הם רוצים להמשיך

  אזהרה

  הזהר משתמשים שהנתונים אינם חוקיים, אך אפשר להם להמשיך לאחר ביטול הודעת האזהרה

  חשוב

הגבלת הזנת נתונים

 1. בחר את התאים שתרצה להגביל את הזנת הנתונים.

 2. בכרטיסיה נתונים, תחת כלים ,לחץ על אמת.

  הכרטיסיה 'נתונים', הקבוצה 'כלים'

  הערה: אם פקודת האימות אינה זמינה, ייתכן שהגיליון מוגן או שחוברת העבודה משותפת. לא ניתן לשנות הגדרות של אימות נתונים אם חוברת העבודה משותפת או אם הגיליון מוגן. לקבלת מידע נוסף אודות הגנה על חוברת עבודה, ראה הגנה על חוברת עבודה.

 3. בתפריט המוקפץ אפשר, בחר את סוג הנתונים שברצונך לאפשר.

 4. בתפריט המוקפץ נתונים, בחר את סוג הקריטריונים המגבילים הרצוי ולאחר מכן הזן ערכים מגבילים.

  הערה: התיבות תציין את התווית של התיבות תוגדר בהתאם לנתונים ולהגבלת הקריטריונים שבחרת. לדוגמה, אם תבחר תאריך כסוג הנתונים שלך, תוכל להזין ערכים מגבילים בתיבות ערך מינימלי ומרבי עם תווית תאריך התחלה ותאריךסיום.

בקש ממשתמשים ערכים חוקיים

כאשר משתמשים לוחץ בתא בעל דרישות הזנת נתונים, באפשרותך להציג הודעה המסבירה אילו נתונים חוקיים.

 1. בחר את התאים שתרצה לבקש ממשתמשים ערכי נתונים חוקיים.

 2. בכרטיסיה נתונים, תחת כלים ,לחץ על אמת.

  הכרטיסיה 'נתונים', הקבוצה 'כלים'

  הערה: אם פקודת האימות אינה זמינה, ייתכן שהגיליון מוגן או שחוברת העבודה משותפת. לא ניתן לשנות הגדרות של אימות נתונים אם חוברת העבודה משותפת או אם הגיליון מוגן. לקבלת מידע נוסף אודות הגנה על חוברת עבודה, ראה הגנה על חוברת עבודה.

 3. בכרטיסיה הודעת קלט, בחר את תיבת הסימון הצג הודעת קלט כאשר התא נבחר.

 4. בתיבה כותרת, הקלד כותרת עבור ההודעה שלך.

 5. בתיבה הודעת קלט, הקלד את ההודעה שברצונך להציג.

הצגת הודעת שגיאה בעת הזנת נתונים לא חוקיים

אם יש לך הגבלות נתונים במקום ומשתמש מזנ נתונים לא חוקיים בתא, באפשרותך להציג הודעה שמסבירה את השגיאה.

 1. בחר את התאים שתרצה להציג את הודעת השגיאה.

 2. בכרטיסיה נתונים, תחת כלים ,לחץ על אמת.

  הכרטיסיה 'נתונים', הקבוצה 'כלים'

  הערה: אם פקודת האימות אינה זמינה, ייתכן שהגיליון מוגן או שחוברת העבודה משותפת. לא ניתן לשנות הגדרות של אימות נתונים אם חוברת העבודה משותפת או אם הגיליון מוגן. לקבלת מידע נוסף אודות הגנה על חוברת עבודה, ראה הגנה על חוברת עבודה.

 3. בכרטיסיה התראת שגיאה, בתיבה כותרת, הקלד כותרת עבור ההודעה שלך.

 4. בתיבה הודעת שגיאה, הקלד את ההודעה שברצונך להציג אם מוזנים נתונים לא חוקיים.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  לשם

  בתפריט המוקפץ סגנון, בחר

  דרוש מהמשתמשים לתקן את השגיאה לפני שתמשיך

  עצירה

  הזהר משתמשים שהנתונים אינם חוקיים ותדרוש מהם לבחור כן או לא כדי לציין אם הם רוצים להמשיך

  אזהרה

  הזהר משתמשים שהנתונים אינם חוקיים, אך אפשר להם להמשיך לאחר ביטול הודעת האזהרה

  חשוב

הוספת אימות נתונים לתא או לטווח

הערה: שני השלבים הראשונים בסעיף זה הם להוספת כל סוג של אימות נתונים. שלבים 3-7 הם במיוחד ליצירת רשימה נפתחת. 

 1. בחר תא אחד או יותר שאת חוקיותם יש לוודא.

 2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה כלי נתונים, לחץ על אימות נתונים.

 3. בכרטיסיה הגדרות,‏ בתיבה אפשר, בחר רשימה.

 4. בתיבה מקור, הקלד את ערכי הרשימה, כשהם מופרדים באמצעות פסיקים. לדוגמה, הקלד Low,Average,High.

 5. ודא שתיבת הסימון רשימה נפתחת בתוך תא נבחרה. אחרת, לא תוכל לראות את החץ של הרשימה הנפתחת ליד התא.

 6. כדי לציין כיצד ברצונך לטפל בערכים ריקים (Null), בחר או נקה את תיבת הסימון התעלם מתא ריק.

 7. בדוק את אימות הנתונים כדי לוודא שהוא פועל כראוי. נסה להזין נתונים חוקיים וחוקיים בתאים כדי לוודא שההגדרות פועלות כפי שרצית ושההודעות מופיעות כצפוי.

הערות: 

 • לאחר שתיצור את הרשימה הנפתחת, ודא שהיא פועלת באופן הרצוי. לדוגמה, ייתכן שתרצה לבדוק אם התא רחב מספיק כדי להציג את כל הערכים שלך.

 • הסר אימות נתונים - בחר את התא או התאים המכילים את האימות שברצונך למחוק ולאחר מכן עבור אל אימות נתונים > נתונים ובתיבת הדו-שיח אימות נתונים, הקש על לחצן נקה הכל ולאחר מכן לחץ על אישור.

הטבלה הבאה מפרטת סוגים אחרים של אימות נתונים ומראה לך דרכים כדי להוסיף אותו לגליונות העבודה שלך.

כדי לבצע פעולה זאת:

בצע שלבים אלה:

הגבלת הזנת הנתונים למספרים שלמים במסגרת מגבלות.

 1. בצע את שלבים 1-2 לעיל.

 2. מתוך הרשימה אפשר, בחר מספר שלם.

 3. בתיבה נתונים, בחר את סוג ההגבלה הרצוי. לדוגמה, כדי להגדיר מגבלות עליונות ותחתונות, בחר בין.

 4. הזן ערך מינימום, ערך מקסימום או ערך ספציפי שברצונך לאפשר.

  ניתן גם להזין נוסחה המחזירה ערך מספרי.

  לדוגמה, נניח שאתה מאמת נתונים בתא F1. כדי לקבוע מגבלה מינימלית של ניכויים למספר ילדים כפול שתיים באותו תא, בחר גדול או שווה ל בתיבה נתונים והזן את הנוסחה ‎=2*F1 בתיבה ערך מינימלי.

הגבלת הזנת הנתונים למספר עשרוני במסגרת מגבלות.

 1. בצע את שלבים 1-2 לעיל.

 2. בתיבה אפשר, בחר עשרוני.

 3. בתיבה נתונים, בחר את סוג ההגבלה הרצוי. לדוגמה, כדי להגדיר מגבלות עליונות ותחתונות, בחר בין.

 4. הזן ערך מינימום, ערך מקסימום או ערך ספציפי שברצונך לאפשר.

  ניתן גם להזין נוסחה המחזירה ערך מספרי. לדוגמה, כדי לקבוע מגבלה מינימלית לעמלות ובונוסים בגובה 6% ממשכורת של איש מכירות בתא E1, בחר קטן או שווה ל בתיבה נתונים והזן את הנוסחה ‎=E1*6% בתיבה ערך מקסימלי.

  הערה: כדי לאפשר למשתמש להזין אחוזים, לדוגמה 20%, בחר עשרוני בתיבה אפשר, בחר את סוג ההגבלה הרצוי בתיבה נתונים, הזן את הערך המינימלי, המקסימלי או הספציפי כערך עשרוני, לדוגמה .2ולאחר מכן הצג את תא אימות הנתונים כאחוז על-ידי בחירת התא ולחיצה על סגנון אחוז תמונת לחצן בקבוצה מספר בכרטיסיה בית.

הגבלת הזנת הנתונים לתאריך במסגרת טווח תאריכים.

 1. בצע את שלבים 1-2 לעיל.

 2. בתיבה אפשר, בחר תאריך.

 3. בתיבה נתונים, בחר את סוג ההגבלה הרצוי. לדוגמה, כדי לאפשר תאריכים לאחר יום מסוים, בחר בגדול מ.

 4. הזן את התאריך ההתחלתי, את התאריך הסופי או תאריך ספציפי שיש לאפשר.

  ניתן גם להזין נוסחה המחזירה תאריך. לדוגמה, כדי לקבוע מסגרת זמן בין התאריך של היום לבין 3 ימים מהתאריך של היום, בחר בין בתיבה נתונים, הזן ‎=TODAY()‎ בתיבה תאריך התחלה והזן ‎=TODAY()+3 בתיבה תאריך סיום.

הגבלת הזנת הנתונים לשעה בתוך מסגרת זמן.

 1. בצע את שלבים 1-2 לעיל.

 2. בתיבה אפשר, בחר שעה.

 3. בתיבה נתונים, בחר את סוג ההגבלה הרצוי. לדוגמה, כדי לאפשר שעות לפני שעה מסוימת ביום, בחר בפחות מ.

 4. הזן את שעת ההתחלה, שעת הסיום או שעה ספציפית שיש לאפשר. אם ברצונך להזין שעות מסוימות, השתמש בתבנית השעה hh:mm.

  לדוגמה, נניח שהגדרת את תא E2 לשעת התחלה (08:00) ואת תא F2 לשעת סיום (17:00), וברצונך להגביל את מועדי הפגישות למסגרת זמן זו, בחר בין בתיבה נתונים, הזן ‎=E2 בתיבה שעת התחלה ולאחר מכן הזן ‎=F2 בתיבה שעת סיום.

הגבלת הזנת הנתונים לטקסט באורך מוגדר.

 1. בצע את שלבים 1-2 לעיל.

 2. בתיבה אפשר, בחר אורך טקסט.

 3. בתיבה נתונים, בחר את סוג ההגבלה הרצוי. לדוגמה, כדי לאפשר הזנה עד למספר מסוים של תווים, לחץ על קטן או שווה ל.

 4. במקרה זה אנו רוצים להגביל את הערך ל- 25 תווים, לכן בחר פחות או שווה ל בתיבה נתונים והזן 25 בתיבה מקסימום.

חישוב הנתונים המותרים בהתבסס על תוכן של תא אחר.

 1. בצע את שלבים 1-2 לעיל.

 2. בתיבה אפשר, בחר את סוג הנתונים הרצוי.

 3. בתיבה נתונים, בחר את סוג ההגבלה הרצוי.

 4. בתיבה או בתיבות מתחת לתיבה נתונים, לחץ על התא שבו ברצונך להשתמש כדי לציין את הנתונים המותרים.

  לדוגמה, כדי להתיר ערכים עבור חשבון רק אם התוצאה לא תהיה גבוהה מהתקציב בתא E1, בחר אפשר >מספר שלם, נתונים, קטן או שווה ל, ומקסימום ‎>= =E1.

הערות: 

 • בדוגמאות הבאות נעשה שימוש באפשרות 'מותאם אישית', שבה אתה כותב נוסחאות כדי להגדיר את התנאים שלך. אינך צריך לדאוג לגבי התוכן שמוצג בתיבה 'נתונים', מכיוון שהוא אינו זמין עם האפשרות 'מותאם אישית'.

 • צילומי המסך במאמר זה צולמו ב- Excel 2016; אך הפונקציונליות זהה ב- Excel באינטרנט.

כדי לוודא כי

הזן נוסחה זאת

התא המכיל מזהה מוצר (C2) מתחיל תמיד בקידומת הסטנדרטית ID ואורכו 10 תווים לפחות (גדול מ- 9).

=AND(LEFT(C2,3)="ID-",LEN(C2)>9)

דוגמה 6: נוסחאות באימות נתונים

התא המכיל שם מוצר (D2) מכיל טקסט בלבד.

‎=ISTEXT(D2)‎

דוגמה 2: נוסחאות באימות נתונים

התא שמכיל תאריך יום הולדת (B6) חייב להיות גדול יותר ממספר השנים שהוגדר בתא B4.

‎=IF(B6<=(TODAY()-(365*B4)),TRUE,FALSE)‎

דוגמה של אימות נתונים כדי להגביל את הערך לגיל מינימלי

כל הנתונים בטווח התאים A2:A10 מכילים ערכים ייחודיים.

‎=COUNTIF($A$2:$A$10,A2)=1

דוגמה 4: נוסחאות באימות נתונים

הערה: עליך להזין תחילה את נוסחת אימות הנתונים עבור תא A2 ולאחר מכן להעתיק את A2 ל- A3:A10 כך שהארגומנט השני ב- COUNTIF יתאים לתא הנוכחי. כלומר, המקטע A2)=1 ישתנה ל- A3)=1 A4)=1 וכדומה

לקבלת מידע נוסף

הערך עבור כתובת דואר אלקטרוני בתא B4 מכיל את הסימן @.

=ISNUMBER(FIND("@",B4))

דוגמה של אימות נתונים שמבטיח שכתובת דואר אלקטרוני תכיל את הסימן @

מעוניין במידע נוסף?

מידע נוסף על אימות נתונים

הוספה או הסרה של פריטים מרשימה נפתחת

הסרת רשימה נפתחת

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×