הכתב את ההערות שלך ב- OneNote

הכתבה מאפשרת לך להשתמש בדיבור לטקסט כדי לחבר תוכן ב-Office באמצעות מיקרופון וחיבור אינטרנט אמין. זוהי דרך מהירה וקלה ליצור טיוטות או ראשי פרקים, להכתיב או להוסיף הערות.

אופן השימוש ב'הכתבה'

 1. היכנס לחשבון Microsoft שלך באמצעות Edge, Firefox או Chrome.

 2. עבור אל Home > הכתיב (הלחצן שנראה כמו מיקרופון) בעת הכניסה לחשבון Microsoft שלך במכשיר המותאם לשימוש במיקרופון.

  לחצן ' הכתיב ' ברצועת הכלים של OneNote עבור האינטרנט.

 3. המתן ללחצן 'הכתב' כדי להפעיל ולהתחיל להקשיב.

 4. התחל לדבר כדי לראות את הטקסט מופיע על-גבי המסך.

 5. הוסף סימני פיסוק בכל עת על-ידי אמירתם באופן מפורש.

 6. פתור שגיאות באמצעות לוח המקשים מבלי להחליף את סמל המיקרופון.

זוהי תכונה למנויים בלבד לא מצליח למצוא את לחצן ההכתבה? תכונת ההכתבה זמינה רק עבור מנויי Microsoft 365.

אופן השימוש ב'הכתבה'

 1. עבור אל Home > מכתיב בעת הכניסה לחשבון Microsoft שלך במכשיר המותאם לשימוש במיקרופון.

  לחצן 'הכתבה'

 2. המתן ללחצן 'הכתב' כדי להפעיל ולהתחיל להקשיב.

 3. התחל לדבר כדי לראות את הטקסט מופיע על-גבי המסך.

 4. הוסף סימני פיסוק בכל עת על-ידי אמירתם באופן מפורש.

 5. פתור שגיאות באמצעות לוח המקשים מבלי להחליף את סמל המיקרופון.

פיסוק

 • אנגלית
 • סינית
 • ספרדית
 • צרפתית
 • גרמנית
 • איטלקית
 • פורטוגזית
 • יפנית
 • נורווגית
 • שוודית
 • דנית
 • הולנדית
 • פינית

פיסוק

צירופי מילים

פלט

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

סמלים

צירופי מילים

פלט

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

פיסוק

צירופי מילים

פלט

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

פיסוק

צירופי מילים

פלט

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

סמלים

צירופי מילים

פלט

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

פיסוק

צירופי מילים

פלט

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

פיסוק

צירופי מילים

פלט

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

פיסוק

צירופי מילים

פלט

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

סמלים

צירופי מילים

פלט

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

פיסוק

צירופי מילים

פלט

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

smiley
:-)
emoji de coração
<3

פיסוק

צירופי מילים

פלט

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン 
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

פיסוק

צירופי מילים

פלט

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

סמלים

צירופי מילים

פלט

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

פיסוק

צירופי מילים

פלט

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

סמלים

צירופי מילים

פלט

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash
/
understreck
_
grav accent
`
et-tecken, och-tecken
&
gradtecken
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

dollartecken
$
pundtecken
£
eurotecken
yentecken
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

blinkande smiley
;-)

פיסוק

צירופי מילים

פלט

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes, åben parentes
højre parentes, lukket parentes
( )
startende anførselstegn, begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn, lukkende anførselstegn
“ ”
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn, åbnende enkelt anførselstegn
afsluttende enkelt anførselstegn, lukkende enkelt anførselstegn
' '
venstre kantet parentes, åben kantet parentes
højre kantet parentes, lukket kantet parentes
[ ]
apostrof
ellipse
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

snabel-a
@
stjerne
*
skråstreg
/
og-tegn
&
grad-tegn
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

plustegn
+
plus- eller minustegn
±
divisionstegn
÷
lighedstegn
=
pund-tegn, nummertegn, hash-tegn
#
procenttegn
%
mindre end, større end
< >

מטבע

צירופי מילים

פלט

dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
euro-tegn
yen-tegn
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

smilende ansigt
:-)
hjerte
<3
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)

פיסוק

צירופי מילים

פלט

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
en-streepje
linkerhaakje
haakje sluiten
( )
aanhalingsteken openen, beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten, eindaanhalingsteken
“ ”
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken, enkel aanhalingsteken openen
enkel aanhalingsteken sluiten, enkel eindaanhalingsteken
' '
vierkante linkerhaak, vierkante haak openen
vierkante rechterhaak, vierkante haak sluiten
[ ]
apostrof
beletselteken
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

ampersand, en-teken
&
slash
/
onderstrepingsteken, laag streepje
_
gradenteken
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

plusteken
+
minteken
-
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
deelteken
÷
gelijkteken
=
kleiner dan-teken
groter dan-teken
< >
procentteken
%
nummerteken, hashtag
#

מטבע

צירופי מילים

פלט

euroteken
yenteken
¥
dollarteken
$
britse pond-teken
£

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

hart-emoji
<3

פיסוק

צירופי מילים

פלט

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
vasen sulkumerkki
oikea kaarisulje
( )
puolipiste
;
viiva
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
oikea puolilainausmerkki
' '
vasen hakasulje
oikea hakasulje
[ ]
heittomerkki
ellipsi
...

סמלים

צירופי מילים

פלט

ät-merkki, ät-maininta
@
tähtimerkki
*
gravis
`
et-merkki, ja-merkki
&
vinoviiva
/
alaviiva
_
astemerkki
°

מתמטיקה

צירופי מילים

פלט

ristikkomerkki
#
prosenttimerkki
%
plusmerkki
+
miinusmerkki
-
yhtäläisyysmerkki
=
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
suurempi kuin -merkki
< >
jakomerkki
÷

מטבע

צירופי מילים

פלט

dollarin merkki
$
punnan merkki
£
euron merkki
jenin merkki
¥

Emoji/פרצופים

צירופי מילים

פלט

surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

כברירת מחדל, 'הכתבה' מוגדרת לשפת המסמך שלך ב- Ofice.

אנו עובדים באופן פעיל כדי לשפר שפות אלה ולהוסיף אזורים ושפות נוספים.

שפות נתמכות

סינית (סין)

אנגלית (קנדה)

אנגלית (בריטניה)

אנגלית (ארצות הברית)

צרפתית (צרפת)

גרמנית (גרמניה)

איטלקית (איטליה)

ספרדית (ספרד)

ספרדית (מקסיקו)

תצוגה מקדימה של שפות *

דנית

הולנדית (הולנד)

אנגלית (אוסטרליה)

אנגלית (הודו)

פינית

צרפתית (קנדה)

יפנית

נורווגית (ספרותית)

פורטוגזית (ברזיל)

שוודית (שוודיה)

* תצוגה מקדימה של שפות עשויות להיות ברמת דיוק נמוכה יותר או עם סימני פיסוק מוגבלים.

שירות זה לא מאחסן את נתוני השמע או את הטקסט המתועתק.

קטעי הדיבור שלך יישלחו ל- Microsoft וישמשו אך ורק כדי לספק לך תוצאות טקסט.

לקבלת מידע נוסף אודות חוויות המנתחות את התוכן שלך, ראה חוויות מחוברות ב- Office.

לא מצליח למצוא את לחצן ההכתבה

אם אינך רואה את הלחצן להתחלת הכתבה:

 • ודא שאתה מחובר באמצעות חשבון Microsoft שלך.

 • ודא שברשותך Windows 10 או מעלה.

לחצן 'הכתבה' מופיע באפור

אם אתה רואה שלחצן ההכתבה מופיע באפור

 • ודא שהמחברת או הדף אינם נמצאים במצב לקריאה בלבד.

אין גישה למיקרופון

אם אתה רואה את הכיתוב "אין לנו גישה למיקרופון שלך":

 • ודא שאף יישום או דף אינטרנט אחר אינו משתמש במיקרופון ונסה שוב.

 • בדוק את הגדרות הדפדפן שלך, חפש את האפשרות "מיקרופון" ולאחר מכן, ראה אם בעבר הרשאות שנדחו בעבר עבור OneNote, Office או OneDrive על-ידי הצגתם ברשימה החסומה. הסר אותו מרשימת החסימות, רענן, לחץ שוב על הכתבה והפוך הרשאות לזמינות. 

  צילום מסך של הרשאות הכתבה ב-OneNote.

המיקרופון אינו פועל

אם אתה רואה את הכיתוב "קיימת בעיה עם המיקרופון" או "לא ניתן לזהות את המיקרופון שלך":

'הכתבה' לא יכולה לשמוע אותך

אם אתה רואה את הכיתוב "'הכתבה' לא יכולה לשמוע אותך" או אם לא מופיע שום דבר על המסך בזמן שאתה מכתיב:

 • ודא שהמיקרופון שלך אינו מושתק.

 • התאם את רמת הקלט של המיקרופון.

 • מעבר למיקום שקט יותר.

 • אם אתה משתמש במיקרופון מוכלל, שקול לנסות שוב באמצעות אוזניות או מיקרופון חיצוני.

בעיות דיוק או מילים שהוחמצו

אם אתה רואה הרבה מילים שגויות או הרבה מילים שהוחמצו:

 • ודא שאתה משתמש בחיבור אינטרנט מהיר ואמין.

 • הימנע או המנע מרעשי רקע שעלולים להפריע לקולך.

 • נסה לדבר באופן מכוון יותר.

 • בדוק אם יש לשדרג את המיקרופון שאתה משתמש בו.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×