היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

חל על

אובייקט Form

באפשרותך להשתמש במאפיין AllowEdits כדי לציין אם משתמש יוכל לערוך רשומות שמורות בעת שימוש ב- טופס. קריאה/כתיבה Boolean.

ביטוי.AllowEdits

יטוי נדרש. ביטוי שמחזיר אחד מהאובייקטים ברשימה חל על.

הגדרה

המאפיין AllowEdits משתמש בהגדרות הבאות.

הגדרה

Visual Basic

תיאור

כן

True

(ברירת מחדל) המשתמש יכול לערוך רשומות שמורות.

לא

False

המשתמש לא יכול לערוך רשומות שמורות.


באפשרותך להגדיר את המאפיין AllowEdits על-ידי שימוש ב- גליון מאפיינים של הטופס, ב- מאקרו, או בקוד Visual Basic for Applications‏ (VBA).

הערות

באפשרותך להשתמש במאפיין AllowEdits כדי למנוע שינויים בנתונים קיימים המוצגים על-ידי טופס. אם ברצונך למנוע שינויים בנתונים בפקד מסוים, השתמש במאפיין זמין או נעול.

אם ברצונך למנוע שינויים ברשומות קיימות (יצירת טופס לקריאה בלבד), הגדר את המאפיינים אפשר תוספות, מחיקותועריכות ללא. באפשרותך גם להפוך רשומות לקריאה בלבד על-ידי הגדרת המאפיין RecordsetType לתמונה.

שינוי ערך של שדה באמצעות תיכנות גורם לרשומה הנוכחית להיות ניתנת לעריכה, ללא קשר להגדרת המאפיין AllowEdits. אם ברצונך למנוע מהמשתמש לבצע שינויים ברשומה (AllowEdits מוגדר ללא), עליך לערוך באמצעות תיכנות, לשמור את הרשומה לאחר כל שינוי באמצעות תיכנות; הגדרת המאפיין AllowEdits תהיה תקפה שוב לאחר שמירת שינויים שלא נשמרו ברשומה הנוכחית.

הערה: כאשר ארגומנט מצב הנתונים של הפעולה OpenForm מוגדר, Microsoft Office Access 2007 יעקוף מספר של הגדרות מאפיין טופס. אם ארגומנט מצב הנתונים של הפעולה OpenForm מוגדר לעריכה, Access יפתח את הטופס עם הגדרות המאפיינים הבאות:

  • AllowEdits — כן

  • AllowDeletions — כן

  • AllowAdditions — כן

  • DataEntry — כן

כדי למנוע מפעולת OpenForm לעקוף כל אחת מהגדרות המאפיין הקיימות הללו, השמט את ההגדרה של ארגומנט מצב הנתונים כך ש- Access ישתמש בהגדרות המאפיין שהוגדרו על-ידי הטופס.

דוגמה

הדוגמה הבאה בודקת את המאפיין ControlType עבור כל הפקדים בטופס. עבור כל פקד תווית ותיבת טקסט, הפרוצדורה מחליפה את מצב המאפיין SpecialEffect עבור פקדים אלה. כאשר המאפיין SpecialEffect של פקדי התווית מוגדר למוצלל והמאפיין SpecialEffect של פקדי תיבת הטקסט מוגדר לרגיל והמאפיינים AllowAdditions‏, AllowDeletions, ו- AllowEdits מוגדרים ל- True, מצב המשתנה מתחלף intCanEdit כדי לאפשר עריכה של הנתונים המשמשים כבסיס.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף ל- INSIDERS של MICROSOFT 365

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×