היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

חל על

אובייקט יישום

החזרת האובייקט FileDialogאשר מייצג מופע יחיד של תיבת דו-שיח של קובץ.

ביטוי. FileDialog(dialogType)

יטוי נדרש. ביטוי שמחזיר אחד מהאובייקטים ברשימה חל על.

dialogType    Required MsoFileDialogType . סוג תיבת הדו-שיח של קובץ.

MsoFileDialogType יכול להיות אחד מהקבועים הללו של MsoFileDialogType.

msoFileDialogFilePicker

msoFileDialogFolderPicker

msoFileDialogOpen לא נתמך ב-Microsoft Access.

msoFileDialogSaveAs לא נתמך ב-Microsoft Access.

הערות

הקבועים MsoFileDialogOpen ו- msoFileDialogSaveAs אינם נתמכים ב- Microsoft Office Access 2007.

דוגמה

דוגמה זו ממחישה את אופן השימוש באובייקט FileDialog כדי להציג תיבת דו-שיח המאפשרת למשתמש לבחור קובץ אחד או יותר. הקבצים הנבחרים יתווספו לאחר מכן לתיבת רשימה בשם FileList.

Private Sub cmdFileDialog_Click()
' Requires reference to Microsoft Office 11.0 Object Library.
Dim fDialog As Office.FileDialog
Dim varFile As Variant
' Clear listbox contents.
Me.FileList.RowSource = ""
' Set up the File Dialog.
Set fDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
With fDialog
' Allow user to make multiple selections in dialog box
.AllowMultiSelect = True
' Set the title of the dialog box.
.Title = "Please select one or more files"
' Clear out the current filters, and add our own.
.Filters.Clear
.Filters.Add "Access Databases", "*.ACCDB"
.Filters.Add "Access Projects", "*.ADP"
.Filters.Add "All Files", "*.*"
' Show the dialog box. If the .Show method returns True, the
' user picked at least one file. If the .Show method returns
' False, the user clicked Cancel.
If .Show = True Then
'Loop through each file selected and add it to our list box.
For Each varFile In .SelectedItems
Me.FileList.AddItem varFile
Next
Else
MsgBox "You clicked Cancel in the file dialog box."
End If
End With
End Sub

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף ל- INSIDERS של MICROSOFT 365

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×