המאפיין RecordLocks

חל על

אובייקט Form

אובייקט Report

באפשרותך להשתמש במאפיין RecordLocks כדי לקבוע כיצד רשומות נעולות ומה קורה כאשר שני משתמשים מנסים לערוך את אותה רשומה בו-זמנית. קריאה/כתיבה.

expression.RecordLocks

יטוי נדרש. ביטוי שמחזיר אחד מהאובייקטים ברשימה חל על.

הערות

בעת עריכת רשומה, Microsoft Office Access 2007 יכול לנעול באופן אוטומטי את הרשומה כדי למנוע ממשתמשים אחרים לשנות אותה לפני שתסיים.

  • טפסים. מציין כיצד הרשומות בטבלה או בשאילתה המשמשות כבסיס נעול בעת עדכון הנתונים במסד נתונים מרובי משתמשים.

  • דוחות. מציין אם רשומות בטבלה או בשאילתה המשמשות כבסיס יהיו נעולות כאשר דוח מוצג בתצוגה מקדימה או מודפס.

  • שאילתות. מציין אם הרשומות בשאילתה (בדרך כלל שאילתת פעולה במסד נתונים מרובה משתמשים) יהיו נעולות בזמן שהשאילתה מופעלת.

הערה: המאפיין RecordLocks חל על טפסים, דוחות או שאילתות במסד נתונים של Microsoft Access ‏(‎.mdb או ‎.accdb) בלבד.

המאפיין RecordLocks משתמש בהגדרות הבאות.

הגדרה

Visual Basic

תיאור

ללא נעילה

0

(ברירת מחדל) בטפסים, שני משתמשים או יותר יכולים לערוך את אותה רשומה בו-זמנית. פעולה זו נקראת גם נעילה "אופטימית". אם שני משתמשים מנסים לשמור שינויים באותה רשומה, Access מציג הודעה למשתמש שמנסה לשמור את הרשומה השנייה. לאחר מכן משתמש זה יכול לבטל את הרשומה, להעתיק את הרשומה ללוח או להחליף את השינויים שבוצעו על-ידי המשתמש השני. הגדרה זו נמצאת בדרך כלל בשימוש בטפסים לקריאה בלבד או במסדי נתונים של משתמש יחיד. היא משתמשת גם במסדי נתונים מרובי משתמשים כדי לאפשר מצב שבו יותר ממשתמש אחד יוכל לבצע שינויים באותה הרשומה בו-זמנית.

בדוחות, הרשומות אינן נעולות כאשר הדוח מוצג בתצוגה מקדימה או מודפס.

בשאילתות, הרשומות לא נעולות בזמן שהשאילתה מופעלת.

כל הרשומות

1

כל הרשומות בטבלה או בשאילתה המשמשות כבסיס נעולים בזמן שהטופס פתוח ב- תצוגת טופס או ב- תצוגת גליון נתונים, כאשר הדוח מוצג בתצוגה מקדימה או מודפס או בזמן שהשאילתה מופעלת. על אף שהמשתמשים יכולים לקרוא את הרשומות, אף אחד לא יכול לערוך, להוסיף או למחוק רשומות עד שהטופס נסגר, הדפסת הדוח הסתיימה או שהשאילתה סיימה את פעולה.

רשומה בעריכה

2

(טפסים ושאילתות בלבד) עמוד רשומות ננעל ברגע שמשתמש כלשהו מתחיל לערוך שדה כלשהו ברשומה ונשאר נעול עד שהמשתמש עובר לרשומה אחרת. כתוצאה מכך, רק משתמש אחד יכול לערוך רשומה אחת בכל פעם. פעולה זו נקראת גם נעילה "פסימית".


הערה: באפשרותך להגדיר מאפיין זה על-ידי שימוש בגליון מאפיינים של טופס, במאקרו או בקוד Visual Basic for Applications‏ (VBA).

הערה: שינוי המאפיין RecordLocks של טופס או דוח פתוח גורם ליצירה מחדש אוטומטית של ערכת הרשומות.

באפשרותך להשתמש ההגדרה 'ללא נעילה' עבור טפסים רק אם אדם אחד משתמש בטבלאות או בשאילתות המשמשות כבסיס או מבצע את כל השינויים בנתונים.

במסד נתונים מרובה משתמשים, באפשרותך להשתמש בהגדרה 'ללא נעילה' אם ברצונך להשתמש בנעילה אופטימית ולהזהיר את המשתמשים שמנסים לערוך את אותה רשומה בטופס. באפשרותך להשתמש בהגדרה 'רשומה בעריכה' אם ברצונך למנוע מצב שבו שני משתמשים או יותר עורכים את הנתונים בו זמנית.

באפשרותך להשתמש בהגדרה 'כל הרשומות' כאשר עליך להבטיח שלא יבוצעו שינויים בנתונים לאחר שתתחיל להציג דוח בתצוגה מקדימה או להדפיס אותו, או לאחר שהפעלת שאילתת הוספה, מחיקה, יצירת טבלה או עדכון.

בתצוגת טופס או בתצוגת גליון נתונים, לכל רשומה נעולה מוצג מחוון נעילה בבורר הרשומות שלה.

עצה

כדי לשנות את הגדרת המאפיין RecordLocks המוגדר כברירת מחדל עבור טפסים, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Access. בתיבת הדו-שיח אפשרויות Access, לחץ על מתקדם ולאחר מכן בחר את האפשרות הרצויה תחת נעילת רשומות המהווה ברירת מחדל.

נתונים בטופס, בדוח או בשאילתה ממסד נתונים של קישוריות מסד נתונים פתוחה (ODBC) מטופלים כאילו ההגדרה 'ללא נעילה' נבחרה, ללא קשר להגדרת המאפיין RecordLocks.

דוגמה

בדוגמה הבאה המאפיין RecordLocks של הטופס "עובדים" מוגדר כ'רשומה בעריכה (עמוד רשומות ננעל ברגע שמשתמש כלשהו מתחיל לערוך שדה כלשהו ברשומה ונשאר נעול עד שהמשתמש עובר לרשומה אחרת).

Forms("Employees").RecordLocks = 2

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×