You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

מאמר זה מתאר את תחביר הנוסחה של הפונקציה CONFIDENCE והשימוש בה  ב- Microsoft Excel.

תיאור

החזרת הרווח בר-הסמך עבור ממוצע אוכלוסיה, באמצעות התפלגות נורמלית.

הרווח בר-הסמך הוא טווח של ערכים. ממוצע המדגם, x, נמצא במרכז הטווח, והטווח הוא x ± CONFIDENCE. לדוגמה, אם x הוא ממוצע המדגם של זמני משלוח של מוצרים שהוזמנו באמצעות הדואר, x ± CONFIDENCE הוא טווח של ממוצעי אוכלוסיה. עבור כל ממוצע אוכלוסיה, μ0, בטווח זה, ההסתברות להשגת ממוצע מדגם שרחוק יותר מ- μ0 מאשר x גדולה מ- alpha; עבור כל ממוצע אוכלוסיה, μ0, שלא בטווח זה, ההסתברות להשגת ממוצע מדגם שרחוק יותר מ- μ0 מאשר x קטנה מ- alpha. במילים אחרות, הנח כי אנו משתמשים ב- x, ב- standard_dev וב- size כדי לבנות מבחן דו-זנבי ברמת מובהקות alpha של ההיפותזה שממוצע האוכלוסיה הוא μ0. לפיכך לא נדחה היפותזה זו אם μ0 נמצא ברווח בר-הסמך ונדחה היפותזה זו אם μ0 אינו נמצא ברווח בר-הסמך. הרווח בר-הסמך אינו מאפשר לנו להסיק שקיימת הסתברות של 1‎ – alpha שלחבילה הבאה יידרש זמן הובלה שנמצא ברווח בר-הסמך.

חשוב: פונקציה זו הוחלפה בפונקציה חדשה אחת או יותר שעשויה לספק דיוק משופר וששמה משקף בצורה טובה יותר את השימוש שלה. אף שפונקציה זו זמינה עדיין לצורך תאימות לאחור, שקול להשתמש מעתה והלאה בפונקציות החדשות, מפני שייתכן שפונקציה זו לא תהיה זמינה בגירסאות עתידיות של Excel.

לקבלת מידע נוסף אודות הפונקציות החדשות, ראה הפונקציה CONFIDENCE.NORM והפונקציה CONFIDENCE.T.

תחביר

CONFIDENCE(alpha,standard_dev,size)‎

תחביר הפונקציה CONFIDENCE מכיל את הארגומנטים הבאים:

 • Alpha     נדרש. הוא רמת המובהקות המשמשת לחישוב רמת הביטחון. רמת הביטחון שווה ל- ‎100*(1 - alpha)%‎, או במילים אחרות, alpha של 0.05 מציין רמת ביטחון של 95 אחוז.

 • Standard_dev     נדרש. סטיית התקן של האוכלוסייה שממנה נלקח טווח הנתונים, וההנחה היא כי ערך זה ידוע.

 • גודל     נדרש. גודל המדגם.

הערות

 • אם ארגומנט כלשהו אינו מספרי, הפונקציה CONFIDENCE מחזירה את #VALUE! ערך שגיאה‎.

 • אם Alpha הוא ≤ 0 או ≥ 1, הפונקציה CONFIDENCE מחזירה את #NUM! ערך שגיאה‎.

 • אם Standard_dev ≤ 0, הפונקציה CONFIDENCE מחזירה את #NUM! ערך שגיאה‎.

 • אם size אינו מספר שלם, הוא נחתך.

 • אם Size < 1, הפונקציה CONFIDENCE מחזירה את #NUM! ערך שגיאה‎.

 • אם נניח כי Alpha שווה 0.05, עלינו לחשב את השטח הנמצא מתחת לעקומה הסטנדרטית הנורמלית השווה ל- (‎1 - alpha), או 95 אחוזים. ערך זה הוא 1.96 ±. לפיכך, הרווח בר-הסמך הוא:

  משוואה

דוגמה

העתק את נתוני הדוגמה מהטבלה שלהלן והדבק אותם בתא A1 בגליון עבודה חדש של Excel. כדי שהנוסחאות יציגו תוצאות, בחר אותן, הקש F2 ולאחר מכן הקש Enter. אם יש צורך, באפשרותך להתאים את רוחב העמודות כדי לראות את כל הנתונים.

נתונים

תיאור

‎0.05

רמת המובהקות

2.5

סטיית תקן של האוכלוסייה

50

גודל דגימה

נוסחה

תיאור

תוצאה

‎=‎CONFIDENCE‎(‎A2‎,‎A3‎,‎A4‎)‎

רווח בר-סמך עבור ממוצע אוכלוסיה. במילים אחרות, הרווח בר-הסמך לממוצע האוכלוסיה המשמש כבסיס עבור הנסיעה לעבודה שווה ל- 30‎ ± 0.692952 דקות או ל- 29.3 עד 30.7 דקות.

0.692951912

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×