היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

החזרת כפול המציין את הפחת של נכס עבור פרק זמן ספציפי באמצעות שיטת היתרה הפוחתת הכפולה או כל שיטה אחרת שתציין.

תחביר

DDB ( עלות, הצלה, חיים, נקודה [, פקטור] )

תחביר הפונקציה DDB מכיל את הארגומנטים הבאים:

ארגומנט

תיאור

עלות

נדרש. כפול המציין את העלות הראשונית של הנכס.

salvage

נדרש. כפול המציין את ערך הנכס בסוף החיים השימושיים שלו.

חיים

נדרש. כפול המציין אורך של חיים שימושיים של הנכס.

תקופת

נדרש. כפול המציין את התקופה שאליה מחושב פחת הרכוש.

גורמי

אופציונלי. משתנה המציין את הקצב שבו היתרה פוחתת. אם הושמט, הפונקציה מניחה 2 (שיטה פוחתת כפולה).


הערות

בשיטת היתרה הפוחתת הכפולה מחשבים את הפחת בקצב מואץ. הפחת הגבוה ביותר מתרחש בתקופה הראשונה, וקצב הירידה פוחת והולך בתקופות הבאות.

יש לבטא את הארגומנטים life ו- period באותן יחידות. לדוגמה, אם החיים ניתנים בחודשים, יש להעניק את התקופה גם בחודשים. כל הארגומנטים חייבים להיות מספרים חיוביים.

הפונקציה DDB משתמשת בנוסחה הבאה כדי לחשב את הפחת עבור תקופה נתונה:

פחת/ נקודה = ((עלותהצלה) * פקטור)/ חיים

דוגמה

הערה: הדוגמאות הבאות מדגימות את השימוש של פונקציה זו במודול Visual Basic for Applications‏ (VBA). לקבלת מידע נוסף אודות עבודה עם VBA, בחר הפניית מפתח ברשימה הנפתחת שליד חיפוש והזן מונח אחד או יותר בתיבת החיפוש.

דוגמה זו משתמשת בפונקציה DDB כדי להחזיר את הפחת של נכס עבור תקופה שצוינה בהתחשב בעלות הראשונית (InitCost), ערך הניצול בסוף החיים השימושיים של הנכס (SalvageVal), החיים הכוללים של הנכס בשנים (LifeTime) והתקופה בשנים שעבורם הפחת מחושב (Depr).

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, Depr
Const YRMOS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00"
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("Enter the asset's value at end of its life.")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YRMOS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YRMOS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YRMOS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("Enter year for depreciation calculation."))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = InputBox("Enter year for depreciation calculation.")
Loop
Depr = DDB(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & _
Format(Depr, Fmt) & "."

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף ל- INSIDERS של MICROSOFT 365

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×