עיצוב

הצגה או הסתרה של ערכי אפס

הצגה או הסתרה של ערכי אפס

אולי יש לך העדפה אישית להצגת ערכי אפס בתא, או שאתה משתמש בגיליון אלקטרוני הפועל לפי אמות מידה של עיצוב הדורשות ממך להסתיר ערכי אפס. יש כמה דרכים להצגה או להסתרה של ערכי אפס.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו.

לעתים ייתכן שלא תהיה מעוניין שערכי אפס (0) יוצגו בגליונות העבודה שלך, ולעתים יהיה לך צורך בהצגתם. בין אם תקני העיצוב שלך דורשים הצגה או הסתרה של אפסים, יש כמה דרכים לעשות זאת.

הסתרה או הצגה של כל ערכי האפס בגליון עבודה

 1. לחץ על קובץ >‏ אפשרויות >‏ מתקדם.

 2. תחת אפשרויות תצוגה עבור גליון עבודה זה, בחר גליון עבודה ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג ערכי אפס (0) בתאים, בחר בתיבת הסימון הצג אפס בתאים שלהם ערך אפס.

  • כדי להציג ערכי אפס (0) כתאים ריקים, נקה את תיבת הסימון הצג אפס בתאים שלהם ערך אפס.

הסתרת ערכי אפס בתאים נבחרים

שלבים אלה מובילים להסתרה של ערכי אפס בתאים נבחרים באמצעות תבנית מספר. הערכים המוסתרים מופיעים רק בשורת הנוסחאות ואינם מודפסים. אם הערך באחד מתאים אלה משתנה לערך שאינו אפס, הערך יוצג בתא, ותבנית הערך תהיה דומה לתבנית המספר הכללית.

 1. בחר את התאים המכילים את ערכי האפס (0) שברצונך להסתיר.

 2. באפשרותך להקיש Ctrl+1, או, בכרטיסיה בית, לחץ על עיצוב > עיצוב תאים.

  'עיצוב תאים' בכרטיסיה 'בית'

 3. לחץ על מספר > מותאם אישית.

 4. בתיבה סוג , הקלד 0;-0;;@ ולאחר מכן לחץ על אישור.

כדי להציג ערכים מוסתרים:

 1. בחר את התאים הכוללים אפסים מוסתרים.

 2. באפשרותך להקיש Ctrl+1, לחלופין, בכרטיסיה בית, לחץ על עיצוב > עיצוב תאים.

 3. לחץ על מספר > כללי כדי להחיל את תבנית המספר המוגדרת כברירת מחדל ולאחר מכן לחץ על אישור.

הסתרת ערכי אפס המוחזרים על-ידי נוסחה

 1. בחר את התא המכיל ערך אפס (0).

 2. בכרטיסיה בית, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה‏ > כללי סימון תאים ‏> שווה ל.

 3. בתיבה מימין, הקלד 0.

 4. בתיבה משמאל, בחר עיצוב מותאם אישית.

 5. בתיבה עיצוב תאים, לחץ על הכרטיסיה גופן.

 6. בתיבה צבע, בחר לבן ולאחר מכן לחץ על אישור.

הצגת אפסים כתאים ריקים או כמקפים

השתמש בפונקציה IF כדי לעשות זאת.

נתונים בתאים A2 ו- A3 בגליון עבודה של Excel

השתמש בנוסחה כמו זו כדי להחזיר תא ריק כאשר הערך הוא אפס:

 • ‎=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)‎

כך תוכל לקרוא את הנוסחה. אם 0 הוא התוצאה של (A2-A3), אל תציג את הערך 0 – הצגת שום דבר (המצוין על-ידי גרשיים כפולים ""). אם זה לא נכון, הצג את התוצאה של A2-A3. אם אינך מעוניין שהתאים יהיו ריקים, אך ברצונך להציג משהו שאינו 0, הצב מקף "-" או תו אחר בין המרכאות הכפולות.

הסתרת ערכי אפס בדוח PivotTable

 1. לחץ על דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה ניתוח, בקבוצה PivotTable, לחץ על החץ לצד אפשרויות, ולאחר מכן לחץ על אפשרויות.

 3. לחץ על הכרטיסיה פריסה ועיצוב ולאחר מכן בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • שינוי הצגת שגיאות    סמן את תיבת הסימון עבור המציג ערכי שגיאה תחת עיצוב. בתיבה, הקלד את הערך שברצונך להציג במקום שגיאות. כדי להציג שגיאות כתאים ריקים, מחק את כל התווים בתיבה.

  • שינוי תצוגת תא ריקה    סמן את תיבת הסימון עבור ההצגה של תאים ריקים . בתיבה, הקלד את הערך שברצונך להציג בתאים ריקים. כדי להציג תאים ריקים, מחק את כל התווים בתיבה. כדי להציג אפסים, נקה את תיבת הסימון.

לראש הדף

לעתים ייתכן שלא תהיה מעוניין שערכי אפס (0) יוצגו בגליונות העבודה שלך, ולעתים יהיה לך צורך בהצגתם. בין אם תקני העיצוב שלך דורשים הצגה או הסתרה של אפסים, יש כמה דרכים לעשות זאת.

הצגה או הסתרה של כל ערכי האפס בגליון עבודה

 1. לחץ על קובץ >‏ אפשרויות >‏ מתקדם.

 2. תחת אפשרויות תצוגה עבור גליון עבודה זה, בחר גליון עבודה ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג ערכי אפס (0) בתאים, בחר את תיבת הסימון הצג אפס בתאים שלהם ערך אפס.

  • כדי להציג ערכי אפס כתאים ריקים, נקה את תיבת הסימון הצג אפס בתאים שלהם ערך אפס.

שימוש בתבנית מספר להסתרת ערכי אפס בתאים שנבחרו

הליך זה מאפשר להסתיר ערכי אפס בתאים שנבחרו. אם הערך באחד מתאים אלה משתנה לערך שאינו אפס, תבנית הערך תהיה דומה לתבנית המספר הכללית.

 1. בחר את התאים המכילים את ערכי האפס (0) שברצונך להסתיר.

 2. באפשרותך להקיש Ctrl+1, לחלופין, בכרטיסיה בית, לחץ על עיצוב > עיצוב תאים.

 3. ברשימה קטגוריה, לחץ על מותאם אישית.

 4. בתיבה סוג, הקלד 0;-0;;@.

הערות: 

 • הערכים המוסתרים מופיעים רק בשורת הנוסחאות – או בתא אם אתה מבצע עריכה בתוך התא – ואינם מודפסים.

 • כדי להציג שוב ערכים מוסתרים, בחר את התאים ולאחר מכן הקש Ctrl + 1, או בכרטיסיה בית , בקבוצה תאים , הצבע על עיצובולחץ על עיצוב תאים. ברשימה קטגוריה, לחץ על כללי כדי להחיל את תבנית המספר המשמשת כברירת מחדל. כדי להציג מחדש תאריך או שעה, בחר את תבנית התאריך או השעה המתאימה בכרטיסיה מספר.

שימוש בעיצוב מותנה להסתרת ערכי אפס המוחזרים על-ידי נוסחאות

 1. בחר את התא המכיל ערך אפס (0).

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ ליד עיצוב מותנה, הצבע על כללי סימון תאים ולאחר מכן לחץ על שווה ל.

 3. בתיבה מימין, הקלד 0.

 4. בתיבה משמאל, בחר עיצוב מותאם אישית.

 5. בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים, לחץ על הכרטיסיה גופן.

 6. בתיבה צבע, בחר לבן.

שימוש בנוסחה להצגת ערכי אפס כערכים ריקים או כמקפים

לביצוע משימה זו, השתמש בפונקציה IF.

דוגמה

ייתכן שיהיה לך קל יותר להבין את הדוגמה אם תעתיק אותה לגליון עבודה ריק.

1

2

3

4

5


6

7

A

B

נתונים

10

10

נוסחה

תיאור (תוצאה‏)

‎=A2-A3

מספר שני שהוחסר מהמספר הראשון (0)

‎=IF(A2-A3=0,"",A2-A3)‎

החזרת תא ריק כאשר הערך הוא אפס (תא ריק)

‎=IF(A2-A3=0,"-",A2-A3)‎

החזרת מקף כאשר הערך הוא אפס (-)

לקבלת מידע נוסף על השימוש בפונקציה זו, ראה הפונקציה IF.

הסתרת ערכי אפס בדוח PivotTable

 1. לחץ על דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה אפשרויות PivotTable, לחץ על החץ לצד אפשרויות ולאחר מכן לחץ על אפשרויות.

 3. לחץ על הכרטיסיה פריסה ועיצוב ולאחר מכן בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  שנה תצוגת שגיאה     בחר את תיבת הסימון עבור ערכי שגיאה, הצג תחת עיצוב. בתיבה, הקלד את הערך שברצונך להציג במקום שגיאות. כדי להציג שגיאות כתאים ריקים, מחק את כל התווים בתיבה.

  שנה תצוגת תאים ריקים     בחר את תיבת הסימון עבור תאים ריקים הצג. בתיבה, הקלד את הערך שברצונך להציג בתאים ריקים. כדי להציג תאים ריקים, מחק את כל התווים בתיבה. כדי להציג אפסים, נקה את תיבת הסימון.

לראש הדף

לעתים ייתכן שלא תהיה מעוניין שערכי אפס (0) יוצגו בגליונות העבודה שלך, ולעתים יהיה לך צורך בהצגתם. בין אם תקני העיצוב שלך דורשים הצגה או הסתרה של אפסים, יש כמה דרכים לעשות זאת.

הצגה או הסתרה של כל ערכי האפס בגליון עבודה

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , לחץ על אפשרויות Excelולאחר מכן לחץ על הקטגוריה מתקדם .

 2. תחת אפשרויות תצוגה עבור גליון עבודה זה, בחר גליון עבודה ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג ערכי אפס (0) בתאים, בחר את תיבת הסימון הצג אפס בתאים שלהם ערך אפס.

  • כדי להציג ערכי אפס כתאים ריקים, נקה את תיבת הסימון הצג אפס בתאים שלהם ערך אפס.

שימוש בתבנית מספר להסתרת ערכי אפס בתאים שנבחרו

הליך זה מאפשר להסתיר ערכי אפס בתאים שנבחרו. אם הערך באחד מתאים אלה משתנה לערך שאינו אפס, תבנית הערך תהיה דומה לתבנית המספר הכללית.

 1. בחר את התאים המכילים את ערכי האפס (0) שברצונך להסתיר.

 2. באפשרותך להקיש Ctrl+1, או, בכרטיסיה בית, בקבוצה תאים, לחץ על עיצוב > עיצוב תאים.

 3. ברשימה קטגוריה, לחץ על מותאם אישית.

 4. בתיבה סוג, הקלד 0;-0;;@.

הערות: 

 • הערכים המוסתרים מופיעים רק בשורת הנוסחאות תמונת לחצן — או בתא אם אתה מבצע עריכה בתוך התא – ואינם מודפסים.

 • כדי להציג ערכים מוסתרים שוב, בחר את התאים ולאחר מכן בכרטיסיה בית, בקבוצה תאים, הצבע על עיצוב ולחץ על עיצוב תאים. ברשימה קטגוריה, לחץ על כללי כדי להחיל את תבנית המספר המשמשת כברירת מחדל. כדי להציג מחדש תאריך או שעה, בחר את תבנית התאריך או השעה המתאימה בכרטיסיה מספר.

שימוש בעיצוב מותנה להסתרת ערכי אפס המוחזרים על-ידי נוסחאות

 1. בחר את התא המכיל ערך אפס (0).

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה‏ > כללי סימון תאים ‏> שווה ל.

 3. בתיבה מימין, הקלד 0.

 4. בתיבה משמאל, בחר עיצוב מותאם אישית.

 5. בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים, לחץ על הכרטיסיה גופן.

 6. בתיבה צבע, בחר לבן.

שימוש בנוסחה להצגת ערכי אפס כערכים ריקים או כמקפים

לביצוע משימה זו, השתמש בפונקציה IF.

דוגמה

ייתכן שיהיה לך קל יותר להבין את הדוגמה אם תעתיק אותה לגליון עבודה ריק.

כיצד ניתן להעתיק דוגמה?

 1. בחר את הדוגמה במאמר זה.

חשוב: אל תבחר בכותרות השורות או העמודות.

בחירת דוגמה מהעזרה ב- Excel 2013 עבור Windows

בחירת דוגמה מהעזרה

 1. הקש CTRL+C.

 2. ב- Excel, צור חוברת עבודה ריקה או גליון עבודה ריק.

 3. בגליון העבודה, בחר את התא A1 והקש CTRL+V.

חשוב: כדי שהדוגמה תפעל כראוי, עליך להדביק אותה בתא A1 בגליון העבודה.

 1. כדי לעבור בין הצגת התוצאות לבין הצגת הנוסחאות שמחזירות את התוצאות, הקש CTRL+` (דגש Grave), או בכרטיסיה נוסחאות > הקבוצה ביקורת נוסחאות > הצג נוסחאות.

לאחר שתעתיק את הדוגמה לגליון עבודה ריק, תוכל לשנות אותה בהתאם לצרכיך.

1

2

3

4

5


6

7

A

B

נתונים

10

10

נוסחה

תיאור (תוצאה‏)

‎=A2-A3

מספר שני שהוחסר מהמספר הראשון (0)

‎=IF(A2-A3=0,"",A2-A3)‎

החזרת תא ריק כאשר הערך הוא אפס (תא ריק)

‎=IF(A2-A3=0,"-",A2-A3)‎

החזרת מקף כאשר הערך הוא אפס (-)

לקבלת מידע נוסף על השימוש בפונקציה זו, ראה הפונקציה IF.

הסתרת ערכי אפס בדוח PivotTable

 1. לחץ על דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה אפשרויות PivotTable, לחץ על החץ לצד אפשרויות ולאחר מכן לחץ על אפשרויות.

 3. לחץ על הכרטיסיה פריסה ועיצוב ולאחר מכן בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  שנה תצוגת שגיאה     בחר את תיבת הסימון עבור ערכי שגיאה, הצג תחת עיצוב. בתיבה, הקלד את הערך שברצונך להציג במקום שגיאות. כדי להציג שגיאות כתאים ריקים, מחק את כל התווים בתיבה.

  שנה תצוגת תאים ריקים     בחר את תיבת הסימון עבור תאים ריקים הצג. בתיבה, הקלד את הערך שברצונך להציג בתאים ריקים. כדי להציג תאים ריקים, מחק את כל התווים בתיבה. כדי להציג אפסים, נקה את תיבת הסימון.

למידע נוסף

מבט כולל על נוסחאות ב- Excel

כיצד להימנע מנוסחאות שגויות

חיפוש ותיקון שגיאות בנוסחאות

קיצורי מקשים ומקשים ייעודיים ב- Excel

פונקציות של Excel (בסדר אלפביתי)

פונקציות של Excel (לפי קטגוריה)

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×