הגשת הצגות שקופיות

הקלטה של הצגת שקופיות עם מלל נלווה ותזמון שקופיות

הקלטה של הצגת שקופיות עם מלל נלווה ותזמון שקופיות

מלל נלווה ותזמונים יכולים לשפר הצגת שקופיות מבוססת-אינטרנט או בהפעלה עצמית. אם יש לך כרטיס קול, מיקרופון ורמקולים ומצלמת אינטרנט (באופן אופציונלי), תוכל להקליט את מצגת PowerPoint שלך ולתעד מלל נלווה, תזמוני שקופיות ומחוות דיו.

לאחר ביצוע ההקלטה, זו מצגת ככל מצגת שניתן להפעיל עבורך או עבור הקהל שלך בהצגת שקופיות - או שבאפשרותך לשמור את המצגת כקובץ וידאו.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו.

(יכולת ההקלטה זמינה גם למנויי Microsoft 365 וגם למשתמשים שאינם מנויים. מנויים מקבלים כמה תכונות נוספות).

 1. הפעל את הכרטיסיה הקלטה של רצועת הכלים: בכרטיסיה קובץ של רצועת הכלים, לחץ על אפשרויות. בתיבת הדו-שיח אפשרויות, לחץ על הכרטיסיה התאמה אישית של רצועת הכלים מימין. לאחר מכן, בתיבה השמאלית המפרטת את כרטיסיות רצועת הכלים הזמינות, בחר בתיבת הסימון הקלטה. לחץ על אישור.

  הכרטיסיה 'התאמה אישית של רצועת הכלים' של תיבת הדו-שיח 'אפשרויות PowerPoint 2016' כוללת אפשרות להוספת הכרטיסיה 'הקלטה' לרצועת הכלים של PowerPoint.
 2. כדי להתכונן להקלטה, בחר הקלט הצגת שקופיות בכרטיסיה הקלטה או בכרטיסיה הצגת שקופיות של רצועת הכלים.

  • לחיצה על החצי העליון של הלחצן מפעילה את השקופית הנוכחית.

  • לחיצה על החצי התחתון של הלחצן מאפשרת לך להתחיל מההתחלה או מהשקופית הנוכחית.

  פקודות 'הקלט הצגת שקופיות' בכרטיסיה 'הקלטה' ב- PowerPoint.

  (הפקודה נקה מוחקת מלל נלווה או תזמונים, ולכן השתמש בה בזהירות. האפשרות נקה מופיעה באפור אלא אם כן הקלטת בעבר מספר שקופיות.)

 3. הצגת השקופיות נפתחת בחלון 'הקלטה' (אשר נראה דומה לתצוגת המגיש), עם לחצנים בחלק הימני העליון עבור הפעלה, השהיה ועצירה של ההקלטה. לחץ על הלחצן האדום המעוגל (או הקש R בלוח המקשים) כאשר תהיה מוכן להתחיל בהקלטה. ספירה לאחור של שלוש שניות מופיעה וההקלטה מתחילה.

  החלון 'הקלטת מצגת' ב- PowerPoint 2016, עם תצוגה מקדימה של חלון מלל נלווה של וידאו.
  • השקופית הנוכחית מוצגת בחלונית הראשית של החלון 'הקלטה'.

  • באפשרותך להפסיק את ההקלטה בכל עת על-ידי הקשת Alt + S בלוח המקשים.

  • חצי הניווט בשני הצדדים של השקופית הנוכחית מאפשרים לך לעבור לשקופיות הקודמות והבאות.

  • PowerPoint עבור Microsoft 365 מקליט באופן אוטומטי את הזמן שאתה מקדיש לכל שקופית, כולל שלבי הנפשה של טקסט או אובייקטים שמתרחשים, ואת השימוש בגורמים מפעילים בכל שקופית.

  • באפשרותך להקליט מלל נלווה של שמע או וידאו בעת הפעלת המצגת. הלחצנים בפינה השמאלית התחתונה של החלון מאפשרים לך להפעיל או לבטל את המיקרופון, המצלמה והתצוגה המקדימה של המצלמה:

   לחצני 'פועל/כבוי' עבור המיקרופון, המצלמה וחלון ההצגה בתצוגה מקדימה של המצלמה

   אם אתה משתמש בעט, עט סימון או מחק, PowerPoint מקליט פעולות אלה גם עבור הפעלה.

   כלי סימון בדיו בחלון 'הקלטה'

   אם אתה מקליט מחדש את המלל (כולל שמע ודיו), PowerPoint ימחק את המלל הנלווה שהוקלט קודם לכן (כולל שמע ודיו) לפני שתתחיל להקליט שוב באותה שקופית.

   באפשרותך גם להקליט מחדש על-ידי מעבר אל הצגת שקופיות > הקלט הצגת שקופיות.

 4. באפשרותך לבחור כלי מצביע (עט, מחק או עט סימון) ממערך הכלים מתחת לשקופית הנוכחית. קיימות גם תיבות בחירת צבע לשינוי צבע הדיו. (האפשרות מחק מופיעה באפור אלא אם כן הוספת בעבר דיו לכמה שקופיות.)

 5. כדי לסיים את ההקלטה, בחר בלחצן 'עצור' המרובע (או הקש S בלוח המקשים).

  לאחר שתסיים להקליט את המלל הנלווה, תופיע תמונה קטנה בפינה השמאלית התחתונה של השקופיות המוקלטות. התמונה היא סמל שמע, או אם מצלמת האינטרנט פעלה במהלך ההקלטה, זוהי תמונת סטילס ממצלמת האינטרנט.

  סמל צליל

  תזמון הצגת השקופיות המוקלטת נשמר באופן אוטומטי. (בתצוגה סדרן שקופיות, התזמונים מוצגים מתחת לכל שקופית.)

בתהליך זה, מה שאתה מקליט מוטבע בכל שקופית, וניתן להפעיל את ההקלטה בהצגת השקופיות. קובץ וידאו לא נוצר על-ידי תהליך ההקלטה. עם זאת, אם אתה זקוק לקובץ וידאו, באפשרותך לשמור את המצגת שלך כווידאו באמצעות מספר שלבים נוספים.

הצגת תצוגה מקדימה של הצגת השקופיות שהוקלטה

בכרטיסיה הצגת שקופיות, לחץ על מהתחלה או מהשקופית הנוכחית.

במהלך ההפעלה, הנפשות, פעולות הסימון בדיו, השמע והווידאו יופעלו בצורה מסונכרנת.

מציג את לחצן "מההתחלה" בכרטיסיה 'הצגת שקופיות' ב- PowerPoint

הצגת תצוגה מקדימה של הצליל המוקלט

בחלון 'הקלטה', לחצן הפעל המשולש בסמוך לפינה הימנית העליונה מאפשר לך להציג בתצוגה מקדימה את הקלטת השקופית הממוקדת בחלון זה.

לחצני 'התחלה', 'עצירה' ו'הפעלה' בחלון 'הקלטה'

בתצוגה הרגילה, לחץ על סמל הצליל או התמונה בפינה השמאלית התחתונה של השקופית ולאחר מכן לחץ על הפעל. (כאשר אתה מציג בתצוגה מקדימה שמע נפרד באופן זה, לא תראה הנפשה או סימון בדיו מוקלטים).

לחץ על 'הפעל'

באפשרותך להשהות הפעלה בעת הצגת תצוגה מקדימה של השמע.

הגדרת תזמוני השקופיות באופן ידני

PowerPoint עבור Microsoft 365 מקליט באופן אוטומטי את תזמוני השקופיות בעת הוספת מלל נלווה, או שניתן להגדיר את תזמוני השקופיות באופן ידני כך שילוו את המלל הנלווה.

 1. בתצוגה הרגילה, לחץ על השקופית שעבורה ברצונך להגדיר את התזמון.

 2. בכרטיסיה מעברים, בקבוצה תזמון, תחת התקדם לשקופית הבאה, בחר את תיבת הסימון לאחר ולאחר מכן הזן את מספר השניות שבמהלכן ברצונך שהשקופית תופיע על המסך. חזור על התהליך עבור כל שקופית שברצונך להגדיר עבורה תזמון.

  אם ברצונך שהשקופית הבאה תופיע בעת הלחיצה על העכבר או באופן אוטומטי לאחר מספר השניות שאתה מזין – הראשון מביניהם – בחר את תיבות הסימון בעת לחיצת עכבר ולאחר.

  באפשרותך להשתמש בתזמוני שקופיות ידניים כדי לחתוך את קצה מקטע השקופית המוקלט. לדוגמה, אם סוף מקטע שקופית מסתיים בשתי שניות של שמע מיותר, פשוט הגדר את התזמון כדי להתקדם לשקופית הבאה כך שזה יקרה לפני השמע המיותר. כך לא תצטרך להקליט מחדש את השמע עבור שקופית זו. 

מחיקת תזמונים או מלל נלווה

הפקודה נקה מיועדת למחיקת תזמונים או מלל נלווה מההקלטה שלך שאינך רוצה או שברצונך להחליף.

בחלון 'הקלטה', הפקודה נקה בשוליים העליונים של החלון מאפשרת לך:

 • לנקות הקלטות בשקופית הנוכחית

 • לנקות הקלטות בכל השקופיות

בתצוגה הרגילה, קיימות ארבע פקודות נקה שונות שמאפשרות לך:

 • למחוק את התזמונים בשקופית שנבחרה כעת

 • למחוק את התזמונים בכל השקופיות בבת אחת

 • למחוק את המלל הנלווה בשקופית שנבחרה כעת

 • למחוק את המלל הנלווה בכל השקופיות בבת אחת

 1. אם אינך רוצה למחוק את כל התזמונים או את המלל הנלווה במצגת שלך, פתח שקופית ספציפית הכוללת תזמון או מלל נלווה שאינך רוצה למחוק.

 2. בכרטיסיה הקלטה של רצועת הכלים של PowerPoint עבור Microsoft 365, בלחצן הקלט הצגת שקופיות, לחץ על החץ למטה, הצבע על נקה, ולאחר מכן בחר את הפקודה נקה המתאימה למצב שלך.

  פקודות 'נקה' בלחצן תפריט 'הקלט הצגת שקופיות' ב- PowerPoint.

ביטול תזמונים או מלל נלווה, ודיו

לאחר שהקלטת את מצגת PowerPoint עבור Microsoft 365 שלך, כל התזמונים, המחוות והשמע שביצעת נשמרים בשקופיות הנפרדות. עם זאת, באפשרותך לבטל את כולם אם ברצונך להציג את הצגת השקופיות בלעדיהם:

 • כדי לבטל תזמוני שקופיות שהוקלטו:   בכרטיסיה הצגת שקופיות, נקה את התיבה השתמש בתזמונים.

 • כדי לבטל מלל נלווה שהוקלט ודיו:   בכרטיסיה הצגת שקופיות, נקה את התיבה הפעלת מלל נלווה.

פרסום ההקלטה כדי לשתף אותה עם אנשים אחרים

לאחר שערכת את ההקלטה לשביעות רצונך, באפשרותך להפוך אותה לזמינה עבור אחרים על-ידי פרסום שלה ב- Microsoft Stream.

 1. כאשר המצגת פתוחה, בכרטיסיה הקלטה, בחר פרסם בזרם.

 2. הקלד כותרת ותיאור עבור סרטון הווידאו.

 3. הגדר אפשרויות אחרות. בין היתר, תוכל לציין אם אתה מעוניין שלאנשים אחרים בארגון שלך תהיה הרשאה לראות את סרטון הווידאו:

  אפשרויות לפרסום וידאו ב- Microsoft Stream
 4. בחר בלחצן פרסם.

  תהליך ההעלאה עשוי להימשך כמה דקות, בהתאם לאורך הסרטון. שורת המצב בתחתית חלון PowerPoint עוקבת אחר ההתקדמות, ו- PowerPoint מציג הודעה בסיום ההעלאה:

  PowerPoint יודיע לך בסיום ההעלאה
 5. לחץ על ההודעה כדי לעבור ישירות אל דף הפעלת הסרטון ב- Microsoft Stream.

יצירת כתוביות סמויות

כדי להפוך את הסרטון לנגיש יותר על-ידי הוספת כתוביות סמויות, בחר מבין אפשרויות אלה, המתוארות במאמרי עזרה נפרדים:

כאשר יש לך קובץ בעל כתוביות סמויות, באפשרותך להוסיף אותו לקובץ הווידאו שלך באמצעות PowerPoint.

למידע נוסף

הפיכת המצגת שלך לסרטון וידאו

יצירת מצגת בהפעלה עצמית

הנפשת טקסט או אובייקטים

 • באיזו גירסה של Office אתה משתמש?
 • 2013 - 2019
 • 2010

הקלטה של הצגת שקופיות

 1. במצגת פתוחה, בכרטיסיה הצגת שקופיות, לחץ על הקלט הצגת שקופיות.

  • לחיצה על החצי העליון של הלחצן מפעילה את השקופית הנוכחית.

  • לחיצה על החצי התחתון של הלחצן מאפשרת לך להתחיל מההתחלה או מהשקופית הנוכחית.

  פקודות 'הקלט הצגת שקופיות' בכרטיסיה 'הקלטה' ב- PowerPoint.

  (הפקודה נקה מוחקת מלל נלווה או תזמונים, ולכן השתמש בה בזהירות. האפשרות נקה מופיעה באפור אלא אם כן הקלטת בעבר מספר שקופיות.)

 2. בתיבה הקלטת הצגת שקופיות, סמן או נקה את תיבות הסימון של ההקלטה, ולחץ על התחל הקלטה.

  הצגת תיבת הדו-שיח 'הקלטת הצגת שקופיות' ב- PowerPoint

  מידע נוסף על אפשרויות אלה:

  • תזמוני שקופית והנפשה: PowerPoint מתעד באופן אוטומטי את הזמן שאתה מקדיש לכל שקופית, כולל כל שלבי ההנפשה המתרחשים והשימוש בגורמים מפעילים כלשהם בכל שקופית.

  • מלל נלווה, דיו ומצביע לייזר: הקלט את הקול שלך בעת הפעלת המצגת. אם אתה משתמש בעט, בעט סימון, במחק, או במצביע לייזר, PowerPoint מקליט פעולות אלה גם להפעלה.

  חשוב:   הקלטות של עט, עט סימון ומחק זמינות רק אם במחשב שלך מותקן עדכון 16 בפברואר, 2015 עבור PowerPoint 2013 או גירסה מתקדמת יותר של PowerPoint. בגירסאות קודמות של PowerPoint,משיכות העט ועט הסימון משמשות כצורות לביאור דיו.

 3. בפינה הימנית העליונה של החלון נמצא סרגל הכלים הקלטה אשר באפשרותך להשתמש בו כדי:

  סרגל הכלים 'הקלטה'
  • לעבור אל השקופית הבאה: עבור אל השקופית הבאה

  • להשהות את ההקלטה: השהיית הקלטה

  • להקליט מחדש את השקופית הנוכחית: חזור

   אם אתה מקליט מחדש את המלל (כולל שמע, דיו ומצביע לייזר), PowerPoint ימחק את הממל הנלווה שהוקלט קודם לכן (כולל שמע, דיו ומצביע לייזר) כאשר תתחיל להקליט שוב באותה שקופית.

   באפשרותך גם להקליט מחדש על-ידי מעבר אל הצגת שקופיות > הקלט הצגת שקופיות.

 4. כדי להשתמש בדיו, במחק או במצביע הלייזר בהקלטה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השקופית, לחץ על אפשרויות מצביע, ובחר את הכלי:

  • מצביע לייזר

  • עט

  • עט סימון

  • מחק (אפשרות זו מופיעה באפור אלא אם כן הוספת בעבר דיו לכמה שקופיות.)

  כדי לשנות את צבע הדיו, לחץ על צבע דיו.

  הצגת תפריט אפשרויות מצביע ב- PowerPoint
 5. כדי לסיים את ההקלטה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השקופית האחרונה ולחץ על סיים הצגה.

  הצגת האפשרות 'סיים הצגה' ב- PowerPoint

  עצה:   לאחר שתסיים להקליט את המלל הנלווה, יופיע סמל צליל בפינה השמאלית התחתונה של כל שקופית הכוללת מלל נלווה.

  תזמוני הצגת השקופיות שהוקלטו נשמרים באופן אוטומטי. התזמונים מוצגים בתצוגת סדרן שקופיות מתחת לכל שקופית.

  סמל צליל

בתהליך זה, מה שאתה מקליט מוטבע בכל שקופית, וניתן להפעיל את ההקלטה בהצגת השקופיות. קובץ וידאו לא נוצר על-ידי תהליך ההקלטה. עם זאת, אם אתה רוצה קובץ וידאו, באפשרותך לשמור את המצגת שלך כווידאו באמצעות מספר שלבים נוספים.

הצגת תצוגה מקדימה של הצגת השקופיות שהוקלטה

בכרטיסיה הצגת שקופיות, לחץ על מהתחלה או מהשקופית הנוכחית.

במהלך ההפעלה, הנפשות, פעולות הסימון בדיו, מצביע הלייזר, השמע והווידאו פועלים בצורה מסונכרנת.

מציג את לחצן "מההתחלה" בכרטיסיה 'הצגת שקופיות' ב- PowerPoint

הצגת תצוגה מקדימה של השמע המוקלט

בתצוגה הרגילה, לחץ על סמל הצליל בפינה השמאלית התחתונה של השקופית ולאחר מכן לחץ על הפעל.

לחץ על 'הפעל'

הגדרת תזמוני השקופיות באופן ידני

PowerPoint מקליט באופן אוטומטי את תזמוני השקופיות בעת הוספת מלל נלווה, או שניתן להגדיר את תזמוני השקופיות באופן ידני כך שילוו את המלל הנלווה.

 1. בתצוגה הרגילה, לחץ על השקופית שעבורה ברצונך להגדיר את התזמון.

 2. בכרטיסיה מעברים, בקבוצה תזמון, תחת התקדם לשקופית הבאה, בחר את תיבת הסימון לאחר ולאחר מכן הזן את מספר השניות המציין את פרק הזמן שברצונך שהשקופית תופיע על המסך. חזור על התהליך עבור כל שקופית שברצונך להגדיר עבורה תזמון.

עצה:   אם ברצונך שהשקופית הבאה תופיע בעת הלחיצה על העכבר או באופן אוטומטי לאחר מספר השניות שאתה מזין – הראשון מביניהם – בחר את תיבות הסימון בעת לחיצת עכבר ולאחר.

מחיקת תזמונים או מלל נלווה

הפקודה נקה מיועדת למחיקת תזמונים או מלל נלווה מההקלטה שלך שאינך רוצה או שברצונך להחליף. קיימות ארבע פקודות נקה שונות שמאפשרות לך:

 • למחוק את התזמונים בשקופית שנבחרה כעת

 • למחוק את התזמונים בכל השקופיות בבת אחת

 • למחוק את המלל הנלווה בשקופית שנבחרה כעת

 • למחוק את המלל הנלווה בכל השקופיות בבת אחת

 1. אם אינך רוצה למחוק את כל התזמונים או את המלל הנלווה במצגת שלך, פתח שקופית ספציפית הכוללת תזמון או מלל נלווה שאינך רוצה למחוק.

 2. בכרטיסיה הצגת שקופיות של רצועת הכלים של PowerPoint, בלחצן הקלט הצגת שקופיות, לחץ על החץ למטה, הצבע על נקה, ולאחר מכן בחר את הפקודה נקה המתאימה למצב שלך.

ביטול תזמונים או מלל נלווה, דיו ומצביע לייזר

לאחר שהקלטת את מצגת PowerPoint שלך, כל התזמונים, המחוות והשמע שביצעת נשמרים בשקופיות הנפרדות. עם זאת, באפשרותך לבטל את כולם אם ברצונך להציג את הצגת השקופיות בלעדיהם:

 • כדי לבטל תזמוני שקופיות שהוקלטו:   בכרטיסיה הצגת שקופיות, נקה את התיבה השתמש בתזמונים.

 • כדי לבטל את המלל הנלווה, הדיו ומצביע הלייזר:   בכרטיסיה הצגת שקופיות, נקה את התיבה הפעלת מלל נלווה.

למידע נוסף

הפיכת העכבר למצביע לייזר

הנפשת טקסט או אובייקטים

הפיכת המצגת שלך לסרטון וידאו

יצירת מצגת בהפעלה עצמית

מה ברצונך לעשות?

באפשרותך להקליט מלל נלווה לפני הצגת שקופיות או במהלכה ולכלול הערות קהל בהקלטה. אם אינך מעוניין במלל נלווה לכל אורך המצגת, באפשרותך להקליט הערות בשקופיות נבחרות בלבד או לבטל את המלל הנלווה כדי שיופעל רק ברגעים הרצויים.

כאשר אתה מוסיף מלל נלווה לשקופית, מופיע סמל צליל שמע בשקופית. כמו בכל צליל, באפשרותך ללחוץ על הסמל כדי להפעיל את הצליל, או להגדיר את הצליל כך שיפעל באופן אוטומטי.

כדי להקליט ולשמוע מלל נלווה, על המחשב שלך להיות מצויד בכרטיס קול, מיקרופון ורמקולים.

לפני שתתחיל בהקלטה, PowerPoint 2010 יבקש ממך להקליט רק תזמוני שקופיות, רק מלל נלווה או את שניהם בו-זמנית. ניתן גם להגדיר את תזמוני השקופיות באופן ידני. תזמוני שקופיות שימושיים במיוחד אם ברצונך שהמצגת תפעל באופן אוטומטי עם המלל הנלווה. הקלטת תזמוני שקופיות תקליט גם את הזמנים של שלבי ההנפשה והשימוש בגורמים מפעילים כלשהם בשקופיות. באפשרותך לבטל את תזמוני השקופיותכשאינך רוצה שהמצגת תשתמש בהם.

בתהליך זה, מה שאתה מקליט מוטבע בכל שקופית, וניתן להפעיל את ההקלטה בהצגת השקופיות. קובץ וידאו לא נוצר על-ידי תהליך ההקלטה. עם זאת, אם אתה זקוק לקובץ וידאו, באפשרותך להפוך את המצגת שלך לווידאו באמצעות מספר שלבים נוספים.

 1. בעת הקלטת מלל נלווה, אתה עובר על כל המצגת ומקליט כל שקופית. באפשרותך להשהות ולחדש את ההקלטה בכל עת.

 2. ודא שהמיקרופון מוגדר ופועל לפני הקלטת הצגת השקופיות.

 3. בכרטיסיה הצגת שקופיות, בקבוצה הגדרה, לחץ על הקלט הצגת שקופיות תמונת לחצן .

 4. בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

  • התחל להקליט מההתחלה

  • התחלת הקלטה מהשקופית נוכחית

 5. בתיבת הדו-שיח הקלטת הצגת שקופיות, בחר את תיבת הסימון מלל נלווה ומצביע לייזר ובהתאם לצורך, בחר או נקה את תיבת הסימון תזמוני שקופיות והנפשה.

 6. לחץ על התחל הקלטה.

  עצה: כדי להשהות את המלל הנלווה, בהקלטהתפריט קיצור, לחץ על השהה. כדי לחדש את המלל הנלווה, לחץ על חדש הקלטה.

 7. כדי לסיים את ההקלטה של הצגת השקופיות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השקופית ולאחר מכן לחץ על סיים הצגה.

 8. תזמוני הצגת השקופיות המוקלטים נשמרים באופן אוטומטי. באפשרותך לראות את התזמון בתצוגה סדרן שקופיות מתחת לכל שקופית.

 1. בתצוגה הרגילה, בשקופית, לחץ על סמל הצליל שמע .

 2. ברצועת הכלים, תחת כלי שמע, בכרטיסיה כלי השמעה, בקבוצה תצוגה מקדימה, לחץ על הפעל.

 1. בתצוגה הרגילה, לחץ על השקופית שברצונך להוסיף לה הערה.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה מדיה, לחץ על החץ תחת שמע ולאחר מכן לחץ על הקלט שמע.

 3. כדי להקליט הערה, לחץ על הקלט והתחל לדבר.

 4. בסיום ההקלטה, לחץ על עצור.

 5. בתיבה שם, הקלד שם עבור הצליל, ולאחר מכן לחץ על אישור.

  סמל צליל שמע מוצג בשקופית.

PowerPoint 2010 מקליט באופן אוטומטי את תזמוני השקופיות בעת הוספת מלל נלווה, או באפשרותך להגדיר את תזמוני השקופיות באופן ידני כך שילוו את המלל הנלווה.

 1. בתצוגה הרגילה, לחץ על השקופית שעבורה ברצונך להגדיר את התזמון.

 2. בכרטיסיה מעברים, בקבוצה תזמון, תחת התקדם לשקופית הבאה, בחר את תיבת הסימון לאחר ולאחר מכן הזן את מספר השניות שבמהלכן ברצונך שהשקופית תופיע על המסך. חזור על התהליך עבור כל שקופית שברצונך להגדיר עבורה תזמון.

עצה: אם ברצונך שהשקופית הבאה תופיע בעת הלחיצה על העכבר או באופן אוטומטי לאחר מספר השניות שתזין -הראשון מביניהם -בחר את תיבות הסימון בעת לחיצת עכבר ובאופן אוטומטי לאחר.

ביטול תזמוני השקופיות אינו מוחק אותם. באפשרותך להפעיל שוב את תזמוני השקופיות בכל עת ללא צורך ליצור אותם מחדש. עם זאת, כשתזמוני השקופיות מבוטלים, השקופיות לא יתקדמו באופן אוטומטי בעת הקלטת מלל נלווה ויהיה עליך לקדם את השקופיות באופן ידני.

 1. בתצוגה הרגילה, בכרטיסיה הצגת שקופיות, בקבוצה הגדרה, לחץ על הגדר הצגת שקופיות.

 2. תחת קדם שקופיות, לחץ על ידנית.

עצה: כדי להפעיל שוב את הזתמונים, תחת קדם שקופיות , לחץ על באמצעות תזמונים, אם קיימים.

הפקודה נקה מיועדת למחיקת תזמונים או מלל נלווה מההקלטה שלך שאינך רוצה או שברצונך להחליף. קיימות ארבע פקודות נקה שונות שמאפשרות לך:

 • למחוק את התזמונים בשקופית שנבחרה כעת

 • למחוק את התזמונים בכל השקופיות בבת אחת

 • למחוק את המלל הנלווה בשקופית שנבחרה כעת

 • למחוק את המלל הנלווה בכל השקופיות בבת אחת

 1. אם אינך רוצה למחוק את כל התזמונים או את המלל הנלווה במצגת שלך, פתח שקופית ספציפית הכוללת תזמון או מלל נלווה שאינך רוצה למחוק.

 2. בכרטיסיה הצגת שקופיות של רצועת הכלים של PowerPoint, בלחצן הקלט הצגת שקופיות, לחץ על החץ למטה, הצבע על נקה, ולאחר מכן בחר את הפקודה נקה המתאימה למצב שלך.

למידע נוסף

הפיכת העכבר למצביע לייזר

הכנה להקלטה

כדי להתחיל, פתח את המצגת הרצויה ולחץ על הכרטיסיה הצגת שקופיות.

עצה:   אם המצגת מכילה מספר רב של שקופיות, ייתכן שיהיה לך נוח יותר לעבוד בתצוגת סדרן שקופיות. לחץ על תצוגה > סדרן שקופיות כדי לנסות זאת.

להלן כמה דברים שכדאי לבדוק לפני שתתחיל בהקלטה:

 • אם ברצונך להקליט רק חלק מחבילת השקופיות, בצע אחת מהפעולות הבאות לפני שתתחיל:

  • בחר את השקופיות שאינך מעוניין לכלול ולאחר מכן לחץ על הסתר שקופית.

   או

  • לחץ על הצגה מותאמת אישית > הצגת שקופיות מותאמת אישית > + (הוסף).

   בחר 'הסתר שקופית' או 'הצגה מותאמת אישית' כדי להקליט קבוצת משנה של שקופיות
 • השתמש בכפתור תרגול כדי לשנות את התזמון בין שקופיות מבלי להשפיע על המלל הנלווה או על המחוות שכבר הקלטת.

  נסה תזמונים שונים בין שקופיות עם לחצן 'תרגול'
 • ודא שהמיקרופון מוגדר כראוי. ב- Mac, עבור אל העדפות המערכת > צליל.

הקלטת הצגת שקופיות

אם ברצונך להוסיף להצגת השקופיות מלל נלווה או פרשנות, ודא שהמיקרופון מוגדר ופועל.

כדי להתחיל הקלטה:

 1. לחץ על הכרטיסיה הצגת שקופיות, בחר את השקופית שבה ברצונך שההקלטה תתחיל ולאחר מכן לחץ על הקלטת הצגת שקופיות.

  לחץ על 'הקלט הצגת שקופיות' כדי להתחיל בהקלטה
 2. במהלך ההקלטה, השתמש ב- Ctrl+לחיצה כדי לגשת אל פקודות ההקלטה המאפשרות לך לנווט בין השקופיות, לשנות סמנים או להפעיל השחרה או הלבנה של המסך.

  לחץ על Ctrl כדי לראות פקודות רשימה בזמן ההקלטה
 3. לחץ על סיים הצגה כדי להפסיק את ההקלטה.

 4. תופיע תיבת הדו-שיח שמירה. לחץ על כן כדי לשמור את ההקלטה, או על לא אם ברצונך להקליט שוב.

  שמירה מחליפה את כל מה שהקלטת קודם לכן. אם ברצונך להקליט הצגת שקופיות אחרת עם אותה קבוצת שקופיות, שמור את קובץ המצגת שלך בשם אחר.

 5. לחץ על הפעל מההתחלה כדי להציג את ההקלטה בתצוגה מקדימה.

קיצורי מקשים במהלך ההקלטה

מומלץ להדפיס רשימה זו של קיצורי מקשים לסימוכין בזמן ההקלטה:

משימה

קיצור מקלדת

מעבר לשקופית הבאה או להנפשה הבאה

N
לחץ על
מקש רווח
חץ
ימינה חץ
למטה חזור
עמוד למטה

חזרה לשקופית הקודמת או להנפשה הקודמת:

P
מחיקה
חץ
שמאלה חץ
למעלה עמוד למעלה

מעבר לשקופית ספציפית

מספר השקופית + Enter

היפוך מצב השחרת המסך

ב
. (נקודה)

היפוך מצב הלבנת המסך

W
, (פסיק)

עצירה/הפעלה מחדש של הצגה אוטומטית

S

סיום הצגת השקופיות

Esc
Command +. (נקודה)

מחיקת ציור על המסך

E

מעבר לשקופית הבאה, אם היא מוסתרת

H

הפיכת המצביע לעט

Command+P

הפיכת המצביע לחץ

Command+A

הסתרת החץ עם תזוזת העכבר

CONTROL+H

תפריט קיצור

CONTROL+לחיצה

התקדמות בלחיצת עכבר (תרגול בלבד)

M

הגדרת אפשרויות הפעלה

בסיום ההקלטה, כשאתה מוכן להפצת המצגת, לחץ על הגדר הצגת שקופיות ובחר את האפשרויות המתאימות עבור הקהל שלך.

הגדר את סוג ההצגה ואפשרויות נוספות לפני שתפיץ את ההצגה
 • סוג הצגה    הצג במסך מלא או בחלונות.

 • הצג אפשרויות    כבה את המלל הנלווה או ההנפשות.

 • שקופיות    בחר קבוצת משנה של השקופיות, או הצגה מותאמת אישית אם הגדרת כזו.

 • קדם שקופיות    הגדר גירסה זו של הצגת השקופיות כך שמשתמשים יוכלו לדפדף בה באופן ידני.

מידע קשור

הוספה, שינוי או הסרה של מעברים בין שקופיות

התחל את המצגת והצג את ההערות שלך בתצוגת המגיש

שמירת מצגת כקובץ סרט או MP4

PowerPoint באינטרנט אינו תומך בהקלטת הצגת שקופיות.

הקלטת הצגת שקופיות

 1. בכרטיסיה הצגת שקופיות , בחר הקלט הצגת שקופיות כדי להתחיל להקליט מהשקופית הנוכחית.

  צילום מסך של הכרטיסיה ' הצגת שקופיות ' ולחצן ' הקלט הצגת שקופיות '

 2. החלף בין אפשרויות וידאו ושמע ברשימה הנפתחת אפשרויות בסרגל הכלים הקלטה.

  תמונה של אפשרויות שמע ווידאו באמצעות הרשימה הנפתחת

 3. השתמש בלחצני הרשומות צילום מסך של הכרטיסיה ' הצגת שקופיות ' ולחצן ' הקלט הצגת שקופיות ' , השהה תמונה של לחצן ' השהה ' והמשך קורות תמונה של לחצן ' קורות חיים ' כדי לשלוט במלל נלווה ובהקלטת ניווט.

  עצה: התאם אישית את החוויה של הצגת שקופיות על-ידי שינוי גודל השקופית הבאה וחלונית ההערות.

 4. לאחר לחיצה על לחצן הפסק תמונה של לחצן ' עצור ' כדי להפסיק את ההקלטה, השתמש בלחצן השמע תמונה של לחצן ' הפעל ' כדי להציג בתצוגה מקדימה את מה שהקלטת בשקופית הנוכחית.

 5. אם ברצונך להקליט מחדש את השקופית, לחץ על לחצן פח אשפה תמונה של לחצן ' פח אשפה ' מימין ללחצן הקלט כדי למחוק את ההקלטה הקיימת ולאחר מכן לחץ על לחצן הקלט צילום מסך של הכרטיסיה ' הצגת שקופיות ' ולחצן ' הקלט הצגת שקופיות ' שוב.

 6. לאחר שתצא מחוויית הצגת השקופיות באמצעות מקש Esc או על-ידי לחיצה על סיים הצגת, תראה מלל נלווה (שמע/וידאו) שהוחל על השקופית לצד תזמוני השקופיות המתאימים והנפשות הדיו.

  עצה: ניתן לשנות את גודלם ולשנות את גודלם של רכיבי שמע, וידאו וסימון בדיו ולהעביר אותם לתצוגת עריכה לאחר ההקלטה.

ניקוי תזמונים או מלל נלווה 

 • בכרטיסיה הצגת שקופיות , תחת הקלטת הצגת שקופיות, בחר נקהולאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות הבאות: נקה תזמונים בשקופית הנוכחית, נקה תזמונים בכל השקופיות, נקה מלל נלווה בשקופית הנוכחית, או נקה מלל נלווה בכל השקופיות.

  ניקוי הרשומה ' אפשרויות הצגת שקופיות '

קיצורי מקשים במהלך ההקלטה

משימה

קיצור מקלדת

מעבר לשקופית הבאה או להנפשה הבאה

N
לחץ על
מקש רווח
חץ
ימינה חץ
למטה חזור
עמוד למטה

חזרה לשקופית הקודמת או להנפשה הקודמת

P
מחיקה
חץ
שמאלה חץ
למעלה עמוד למעלה

היפוך מצב השחרת המסך

ב
. (נקודה)

היפוך מצב הלבנת המסך

W
, (פסיק)

סיום הצגת השקופיות

Esc
Command +. (נקודה)

מחיקת ציור על המסך

E

מעבר לשקופית הבאה, אם היא מוסתרת

H

הפיכת המצביע לעט

Command+P

הפיכת המצביע לחץ

Command+A

הסתרת החץ עם תזוזת העכבר

CONTROL+H

תפריט קיצור

CONTROL+לחיצה

מידע קשור

הוספה, שינוי או הסרה של מעברים בין שקופיות

הקלטת שמע ב- PowerPoint עבור Mac

הוספה או מחיקה של שמע במצגת

שמירת מצגת כקובץ סרט או MP4

עצות בנוגע להקלטה

 • הקלטות מתווספות למצגת לפי שקופית, כך שאם ברצונך לשנות הקלטה, עליך רק להקליט מחדש את השקופית או השקופיות המושפעות. כמו כן, באפשרותך לסדר מחדש את השקופיות לאחר ההקלטה מבלי להקליט מחדש שום דבר. המשמעות היא גם שבמהלך הקלטת מצגת, ניתן להשהות אותה בקלות לזמן קצר.

 • PowerPoint לא מקליט שמע או וידאו במהלך מעברים בין שקופיות, ולכן אל תדבר בזמן שאתה מתקדם לשקופית אחרת. כמו כן, כלול זמן קצר של שקט בתחילתה ובסופה של כל שקופית כדי להפוך את המעברים לחלקים ולוודא שאינך חותך את מלל השמע הנלווה בעת המעבר משקופית אחת לשקופית הבאה בתור.

 • אין באפשרותך להקליט מלל נלווה ב- PowerPoint באינטרנט. השתמש בגירסת שולחן העבודה של PowerPoint כדי להקליט את המלל הנלווה.

 • באפשרותך להתאים ולערוך את גודל הווידאו והדיו בתצוגת עריכה.

 • אם זה אפשרי שהקהל שלך ישתמש ב- PowerPoint באינטרנט כדי לחוות את ההקלטה, השתמש במעברים הנתמכים על-ידי PowerPoint באינטרנט (גזירה, עמעום, דחיפה, מחיקה, פיצול, קווים אקראיים, צורה, שינוי צורה).

 • הקלטת מצגת פועלת בצורה הטובה ביותר עם מחשבי PC בעלי מסך מגע הכוללים מצלמת אינטרנט.

 • השתמש בתצוגה מקדימה של וידאו כדי לוודא שהכל מוגדר כהלכה לפני ההקלטה.

 • עבור שקופיות שברצונך להקליט בהן מחוות (כגון דיו), צור מספר עותקים של השקופית כדי שתוכל להקליט בקלות מספר ניסיונות. לאחר מכן מחק את השקופיות הלא רלוונטיות כאשר תסיים.

 • הקלט מספר שניות של שקט על-ידי ביטול שמע ווידאו כדי להתקדם לאחר פרק זמן מוגדר.

 • לקבלת איכות גבוהה יותר, השתמש במצלמת אינטרנט ו/או במיקרופון חיצוניים.

  מצלמות ומיקרופונים מוכללים מתאימים לרוב המשימות. אך אם אתה מעוניין לקבל וידאו בעל מראה מקצועי יותר, שקול להשתמש במצלמת אינטרנט חיצונית, אם ניתן. אם אתה משתמש ב- PowerPoint במחשב Tablet או במחשב נישא ואתה מסמן בדיו באמצעות עט אלקטרוני, מצלמה ומיקרופון חיצוניים מאפשרים לך לצמצם את רעש העט האלקטרוני.

 • מיד לאחר שאתה מסיים את הקלטת השקופית הראשונה, הפעל אותה.

  ודא שצליל השמע ומראה הווידאו הם באיכות הרצויה לפני שאתה מקליט חלק ניכר מהמצגת שלך.

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×