הנפשה, וידאו ושמע

הקלטת המסך שלך ב- PowerPoint

הקלטת המסך שלך ב- PowerPoint

באפשרותך להקליט את מסך המחשב ואת השמע הקשור, ולאחר מכן להטביע אותם בשקופית PowerPoint שלך - או לשמור אותם כקובץ נפרד.

 • כדי להקליט ולהקשיב לשמע המשויך להקלטת המסך שלך, אתה זקוק לכרטיס קול, מיקרופון ורמקולים.

 • ודא שיש מספיק שטח דיסק פנוי בכונן המקומי כדי להקליט ולשמור את הקלטת המסך.

הקלטה ממסך המחשב והטבעת ההקלטה ב- PowerPoint

 1. פתח את השקופית שבה ברצונך להציב את הקלטת המסך.

 2. בכרטיסיה הוספה של רצועת הכלים, בחר הקלטת מסך.

  לחצן 'הקלטת מסך' בכרטיסיה 'הקלטה' ב- PowerPoint 2016

 3. ברכיב העגינה לבקרה, לחץ על בחר אזור (מקש סמל Windows + Shift + A). לחלופין, אם ברצונך לבחור את המסך כולו עבור ההקלטה, הקש על מקש סמל Windows + Shift + F.

  בחר אזור

  (קיצור המקשים מקש סמל Windows + Shift + F זמין רק אם יש ברשותך התקנת Office 2016לחץ והפעל; התקנות מבוססות על MSI אינן כוללות את קיצור הדרך. בנוסף, הגירסה המינימלית הדרושה של Office עבור קיצור הדרך היא 16.0.7571.2072.)

  אזור הגודל המינימלי שניתן להקליט הוא 64 x 64 פיקסלים.

  אם בחרת לבחור אזור, תראה את הסמן בצורת מטרה סמן צלב . לחץ וגרור כדי לבחור את האזור של המסך שברצונך להקליט. (אם כבר ביצעת הקלטת מסך במהלך הפעלת PowerPoint הנוכחית שלך, בחירת האזור הקודמת שלך תופיע במסך. תוכל להמשיך בהקלטה אם אזור בחירה זה מתאים לך, או ללחוץ על בחר אזור כדי להתחיל מחדש.)

  עצה:   PowerPoint מקליט באופן אוטומטי את השמע ואת מצביע העכבר, ולכן אפשרויות אלה נבחרות כברירת מחדל ברכיב העגינה לבקרה. כדי לבטל אותן, בטל את הבחירה באפשרות שמע (מקש סמל Windows + Shift + U) ובאפשרות הקלט מצביע (מקש סמל Windows + Shift + O).

 4. לחץ על הקלטה (מקש סמל Windows + Shift + R).

  עצה:   אלא אם כן הצמדת את רכיב העגינה לבקרה למסך, הוא יחליק לתוך השוליים בעת ההקלטה. כדי לגרום לרכיב העגינה לבקרה הלא מוצמד להופיע מחדש, הצבע עם סמן העכבר לחלק העליון של המסך.

 5. כדי לשלוט בהקלטה שלך:

  • לחץ על השהה כדי לעצור את ההקלטה באופן זמני (מקש סמל Windows + Shift + R).

  • לחץ על הקלט כדי לחדש את ההקלטה (מקש סמל Windows + Shift + R).

  • לחץ על עצור כדי לסיים את ההקלטה (מקש סמל Windows + Shift + Q) (מוצג להלן).

   רכיב העגינה לבקרה בעת הקלטה

 6. בסיום ההקלטה, שמור את המצגת: קובץ > שמור. ההקלטה מוטבעת כעת בשקופית שבחרת בשלב 2.

  כדי לשמור את ההקלטה עצמה כקובץ נפרד במחשב שלך, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה בשקופית המייצגת את ההקלטה, ובחר שמור מדיה בשם. בתיבת הדו-שיח שמור מדיה בשם, ציין שם קובץ ומיקום תיקיה ולאחר מכן לחץ על שמור.

חשוב:   כדי להשתמש בתכונת הקלטת המסך ב- PowerPoint 2013, התקן את העדכון מ- 16 בפברואר 2015 עבור PowerPoint 2013.

 1. פתח את השקופית שבה ברצונך להציב את הקלטת המסך.

 2. בכרטיסיה הוספה, לחץ על הקלטת מסך.

  הוספה > הקלטת מסך

 3. ברכיב העגינה לבקרה, לחץ על בחר אזור (מקש סמל Windows + Shift + A).

  בחר אזור

  אזור הגודל המינימלי שניתן להקליט הוא 64 x 64 פיקסלים.

  סמן בצורת מטרה סמן צלב מופיע. לחץ וגרור כדי לבחור את האזור של המסך שברצונך להקליט.

  עצה:   PowerPoint מקליט באופן אוטומטי את השמע ואת מצביע העכבר, ולכן אפשרויות אלה נבחרות כברירת מחדל ברכיב העגינה לבקרה. כדי לבטל אותן, בטל את הבחירה באפשרות שמע (מקש סמל Windows + Shift + U) ובאפשרות הקלט מצביע (מקש סמל Windows + Shift + O).

  אם כבר ביצעת הקלטת מסך במהלך הפעלת PowerPoint הנוכחית שלך, בחירת האזור הקודמת שלך תופיע במסך. תוכל להמשיך בהקלטה אם אזור בחירה זה מתאים לך, או ללחוץ על בחר אזור כדי להתחיל מחדש.

 4. לחץ על הקלטה (מקש סמל Windows + Shift + R).

  עצה:   אלא אם כן הצמדת את רכיב העגינה לבקרה למסך, הוא יחליק לתוך השוליים בעת ההקלטה. כדי לגרום לרכיב העגינה לבקרה הלא מוצמד להופיע מחדש, הצבע עם סמן העכבר לחלק העליון של המסך.

 5. כדי לשלוט בהקלטה שלך:

  • לחץ על השהה כדי לעצור את ההקלטה באופן זמני (מקש סמל Windows + Shift + R).

  • לחץ על הקלט כדי לחדש את ההקלטה (מקש סמל Windows + Shift + R).

  • לחץ על עצור כדי לסיים את ההקלטה (מקש סמל Windows + Shift + Q) (מוצג להלן).

   רכיב העגינה לבקרה בעת הקלטה

 6. בסיום ההקלטה, שמור את המצגת: קובץ > שמור. ההקלטה מוטבעת כעת בשקופית שבחרת בשלב 1.

  כדי לשמור את ההקלטה עצמה כקובץ נפרד במחשב שלך, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה בשקופית המייצגת את ההקלטה, ובחר שמור מדיה בשם. בתיבת הדו-שיח שמור מדיה בשם, ציין שם קובץ ומיקום תיקיה ולאחר מכן לחץ על שמור.

שמירת הקלטת המסך כקובץ נפרד מ- PowerPoint

אם אתה משתמש ב- PowerPoint 2013, לפני שאתה מנסה לשמור את הקלטת המסך כקובץ נפרד, בדוק כדי לוודא שהתקנת את כל העדכונים הדרושים:

לאחר שהתקנת את העדכונים הנכונים, באפשרותך לשמור את קובץ הווידאו. כך ניתן לעשות זאת:

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מסגרת הווידאו, ולאחר מכן לחץ על שמור מדיה בשם.

  לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מסגרת הווידאו

  עצה:   ודא ששטח הדיסק שלך מספיק לשמירת קובץ הווידאו. אחרת, יהיה עליך לפנות מקום ולנסות שוב.

 2. בתיבה שמור מדיה בשם, בחר תיקיה, ובתיבה שם הקובץ, הקלד שם.

 3. לחץ על שמור.

קבע את הגדרות 'התחל' של הווידאו שלך

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מסגרת הווידאו, לחץ על התחל ובחר את אופן הפעלת הווידאו הרצוי במצגת שלך; באופן אוטומטי כאשר שקופית מופיעה או כאשר אתה לוחץ על העכבר.

קבע את הגדרות 'התחל' שלך

חתוך את סרטון הווידאו

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תמונת הווידאו, ולאחר מכן לחץ על חתוך.

  לחצן 'חתוך'

 2. כדי לקבוע היכן ברצונך לחתוך את קטע הווידאו, בתיבה חיתוך וידאו, לחץ על הפעל.

 3. כאשר תגיע לנקודה שבה ברצונך לבצע את החיתוך, לחץ על השהה.

  עצה:   השתמש בלחצנים המסגרת הבאה והמסגרת הקודמת כדי לציין תזמון מדויק.

 4. בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • כדי לחתוך את תחילת הסרטון, לחץ על נקודת ההתחלה (מוצגת בתמונה שלהלן כסמן ירוק). כאשר תראה את החץ הדו-ראשי, גרור את החץ אל מיקום ההתחלה הרצוי עבור הסרטון.

   חתוך את סרטון הווידאו

  • כדי לחתוך בסופו של הסרטון, לחץ על נקודת הסיום (מוצגת בתמונה שלהלן כסמן אדום). כאשר תראה את החץ הדו-ראשי, גרור את החץ אל מיקום הסיום הרצוי עבור הסרטון.

 5. לחץ על אישור.

החלת סגנון על מסגרת הווידאו

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מסגרת הווידאו, לחץ על סגנון ובחר סגנון רצוי.

בחר סגנון מסגרת וידאו

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×