We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

כדי להשאיר אזור של אזור גליון נתונים ב- Access בעת גלילה לאזור אחר, באפשרותך להקפיא שדה (עמודות) אחד או יותר. השדות שאתה מקפיא זזים למיקום הימני ביותר בגליון הנתונים.

הקפאת שדות בגליון נתונים

  1. פתח טבלה, שאילתה, טופס, תצוגה או פרוצדורה מאוחסנת בתצוגת גליון נתונים.

  2. אם ברצונך להקפיא מספר שדות, העבר אותם תחילה כך שהם יהיו רציפים. באפשרותך להזיז שדות בגליון נתונים על-ידי גרירתם למיקום הרצוי.

  3. בחר את השדות שברצונך להקפיא. כדי לבחור מספר שדות, החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת לחיצה על השדות.

  4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השדות שנבחרו ולאחר מכן לחץ על הקפא שדות.

  5. אם ברצונך שהשדות יישארו קפואים לאחר שתסיים לעבוד, שמור את השינויים כאשר תסגור את גליון הנתונים.

הערה:  מאחר שבאפשרותך להקפיא שדות מרובים רק אם הם רציפים, העבר תחילה את השדות הדרושים זה לצד זה ולאחר מכן החל את הגדרת ההקפאה. בעת ביטול הקפאה של שדות אלה, עליך להעביר את השדות בחזרה למיקום המקורי שלהם, במידת הצורך.

ביטול הקפאה של כל השדות

  • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השדות ולאחר מכן לחץ על בטל הקפאה של כל השדות.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×