וספה או שינוי של מפתח ראשי של טבלה ב- Access

וספה או שינוי של מפתח ראשי של טבלה ב- Access

מפתח ראשי הוא שדה או קבוצה של שדות עם ערכים ייחודיים בכל טבלה. ניתן להשתמש בערכי המפתח לצורך הפניה לרשומות שלמות, מכיוון שלכל רשומה יש ערך שונה עבור המפתח. לכל טבלה יכול להיות מפתח ראשי אחד בלבד. Access יכול ליצור באופן אוטומטי שדה מפתח ראשי עבורך כאשר אתה יוצר טבלה. לחלופין, תוכל לציין את השדות שבהם ברצונך להשתמש כמפתח הראשי. מאמר זה מסביר כיצד ומדוע להשתמש במפתחות ראשיים.

כדי להגדיר מפתח ראשי של טבלה, פתח את הטבלה בתצוגת עיצוב. בחר את השדה (או שדות) הרצויים ולאחר מכן ברצועת הכלים, לחץ על מפתח ראשי.

הערה:  מאמר זה מיועד לשימוש רק במסדי נתונים של שולחן עבודה של Access‏. Access מנהל באופן אוטומטי מפתחות ראשיים עבור טבלאות חדשות במסדי נתונים מקוונים וביישומי אינטרנט של Access. על אף שניתן לעקוף את המפתחות הראשיים האוטומטיים, מומלץ להימנע מכך.

במאמר זה

מבט כולל על מפתחות ראשיים ב- Access

Access משתמש בשדות של מפתחות ראשיים כדי לשייך במהירות נתונים מכמה טבלאות ולשלב נתונים אלה בצורה בעלת משמעות. באפשרותך לכלול את שדות המפתח הראשי בטבלאות אחרות כדי להפנות בחזרה לטבלה המוגדרת כמקור של המפתח הראשי. בטבלאות האחרות, השדות נקראים מפתחות זרים. לדוגמה, שדה מזהה לקוח בטבלה 'לקוחות' עשוי להופיע גם בטבלה 'הזמנות'. בטבלה 'לקוחות', זהו המפתח הראשי. בטבלה 'הזמנות', הוא נקרא מפתח זר. מפתח זר, במילים פשוטות, הוא המפתח הראשי של טבלה אחרת. לקבלת מידע נוסף, ראה יסודות עיצוב מסדי נתונים.

מפתח ראשי ומפתח זר מוצגים בין שני גליונות נתונים של Access

1. מפתח ראשי

2. מפתח זר

אם אתה מעביר נתונים קיימים למסד נתונים, ייתכן שכבר יש לך שדה שבו באפשרותך להשתמש כמפתח הראשי. לעתים קרובות, מספר זיהוי ייחודי, כגון מספר מזהה, מספר סידורי או קוד סידורי, משמש כמפתח ראשי בטבלה. לדוגמה, באפשרותך להגדיר טבלת 'לקוחות' שבה לכל לקוח יש מספר מזהה לקוח ייחודי. שדה מזהה הלקוח הוא המפתח הראשי.

Access יוצר באופן אוטומטי אינדקס עבור המפתח הראשי, המסייע לזרז את פעולתן של שאילתות ופעולות אחרות. Access גם מבטיח כי לכל אחת מהרשומות יהיה ערך בשדה המפתח הראשי וכי ערך זה יהיה תמיד ייחודי.

כאשר אתה יוצר טבלה חדשה בתצוגת גליון נתונים, Access יוצר עבורך באופן אוטומטי מפתח ראשי ומקצה לו את שם השדה 'מזהה' ואת סוג הנתונים 'מספור אוטומטי'.

מה מאפיין מפתח ראשי טוב?

דוגמה טובה למפתח ראשי כוללת כמה מאפיינים:

 • המפתח מעניק זיהוי ייחודי לכל שורה

 • הוא לעולם אינו ריק או Null — הוא תמיד מכיל ערך

 • הערכים שהוא מכיל כמעט לעולם אינם משתנים (עדיף שלעולם לא)

אם אינך מצליח לאתר מפתח טוב, צור שדה מספור אוטומטי שישמש כמפתח. שדה מספור אוטומטי יוצר לעצמו ערך באופן אוטומטי בכל פעם שרשומה נשמרת לראשונה. לכן, שדה מספור אוטומטי מקיים את כל שלושת התנאים למפתח ראשי טוב. לקבלת מידע נוסף אודות הוספת מספור אוטומטי, עיין בסעיף הוספת מפתח ראשי עם מספור אוטומטי.

מפתח ראשי עם מספור אוטומטי מתויג כמזהה בתצוגת עיצוב של טבלת Access

שדה מספור אוטומטי יכול להיות מפתח ראשי טוב.

דוגמאות למפתחות ראשיים גרועים

שדה שחסרים בו אחד או יותר מהתנאים למפתח טוב הוא מועמד גרוע למפתח ראשי. להלן כמה דוגמאות לשדות המייצגים דוגמה גרועה למפתחות ראשיים בטבלת 'אנשי קשר', ולצידן מפורטות הסיבות לכך.

מפתח ראשי גרוע

סיבה

שם פרטי

לא ניתן לדעת בוודאות אם הוא אכן ייחודי, והוא גם עשוי להשתנות

מספר טלפון

עשוי להשתנות.

כתובת דואר אלקטרוני

עשויה להשתנות.

מיקוד

מיקוד עשוי להיות משותף ליותר מאדם אחד.

שילובים של עובדות ומספרים

העובדות עשויות להשתנות וליצור נטל תחזוקה. עלול להיווצר בלבול אם החלק של העובדות יופיע פעם נוספת כשדה נפרד. לדוגמה, שילוב של עיר ומספר מסדרה (לדוגמה, NEWYORK0579) הוא אפשרות גרועה אם העיר מופיעה גם כשדה.

מספרי תעודות זהות

 • זהו מידע פרטי והשימוש בו אסור בקרב גופים ממשלתיים וארגונים מסוימים.

 • יש אנשים שאין להם תעודות זהות

 • יש אנשים המחזיקים במהלך חייהם ביותר מתעודת זהות אחת

מפתחות מורכבים: שילוב של שדות מרובים כמפתח ראשי

במקרים מסוימים, כדאי להשתמש בשני שדות או יותר בטבלה כמפתח הראשי. לדוגמה, טבלת פרטי הזמנה שמאחסנת פריטי שורה עבור הזמנות עשויה להשתמש בשני שדות מפתח ראשי: 'מזהה הזמנה' ו'מזהה מוצר'. מפתח שמכיל יותר משדה אחד נקרא מפתח מורכב.

הגדרת המפתח הראשי באמצעות שדות קיימים ב- Access

כדי לאפשר פעולה טובה של המפתח הראשי, השדה צריך לזהות כל שורה באופן ייחודי, לעולם לא להכיל ערך ריק או Null ולהשתנות רק לעתים רחוקות (רצוי לעולם לא). כדי להגדיר את המפתח הראשי:

 1. פתח את מסד הנתונים שברצונך לשנות.

 2. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה שבה ברצונך להגדיר את המפתח הראשי, ובתפריט הקיצור לחץ על תצוגת עיצוב.

  עצה: אם אינך רואה את חלונית הניווט, הקש F11 כדי להציגה.

 3. בחר את השדה או השדות שבהם ברצונך להשתמש כמפתח ראשי.

  כדי לבחור שדה אחד, לחץ על בורר השורות לבחירת השדה הרצוי.

  כדי לבחור יותר משדה אחד ליצירת מפתח מורכב, החזק את מקש CTRL לחוץ ולאחר מכן לחץ על בורר השורות לבחירת כל אחד מהשדות הרצויים.

 4. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כלים, לחץ על מפתח ראשי.

  הקבוצה 'כלים' בכרטיסיה 'עיצוב'

  מחוון מפתחות נוסף מימין לשדה או לשדות שאתה מציין כמפתח הראשי.

הסרת מפתח ראשי ב- Access

בעת הסרת המפתח הראשי, השדה או השדות שקודם לכן שימשו כמפתח ראשי לא יהיו עוד האמצעי הראשי לזיהוי רשומה.

הסרת המפתח הראשי אינה מוחקת את השדות מהטבלה, אך היא מסירה את האינדקס שנוצר עבור המפתח הראשי.

 1. לפני שתוכל להסיר מפתח ראשי, עליך לוודא שהוא אינו משתתף בקשרי גומלין כלשהם בין טבלאות. אם תנסה להסיר מפתח ראשי המשתתף בקשר גומלין אחד או יותר, Access יזהיר אותך שעליך למחוק את קשרי הגומלין תחילה.

  כדי למחוק קשרי גומלין בין טבלאות, בצע את הפעולות הבאות:   

  1. אם הטבלאות המשתתפות בקשרי הגומלין בין טבלאות פתוחות, סגור אותן. אין באפשרותך למחוק קשר גומלין בין טבלאות כאשר הטבלאות המשתתפות בו פתוחות.

  2. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על קשרי גומלין.

   תמונה של רצועת הכלים של Access

  3. בחר 'הוסף טבלאות' ('הצג טבלה' ב- Access 2013).

  4. לחץ על קו קשר הגומלין של קשר הגומלין שברצונך למחוק (הקו הופך למודגש כאשר הוא נבחר) ולאחר מכן הקש DELETE.

  5. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על סגור.

 2. לאחר שמחקת את קשרי הגומלין, בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה שבה ברצונך להסיר את המפתח הראשי, ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב.

  עצה: אם אינך רואה את חלונית הניווט, הקש F11 כדי להציגה.

 3. לחץ על בורר השורות לבחירת המפתח הראשי הנוכחי.

  אם המפתח הראשי מורכב משדה יחיד, לחץ על בורר השורות לבחירת שדה זה.

  אם המפתח הראשי מורכב משדות מרובים, לחץ על בורר השורות לבחירת אחד מהשדות במפתח הראשי.

 4. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כלים, לחץ על מפתח ראשי.

  מחוון המפתח מוסר מהשדה או מהשדות שציינת קודם לכן כמפתח הראשי.

הערה: כאשר אתה שומר טבלה חדשה ולא מגדיר מפתח ראשי, Access מבקש ממך ליצור מפתח ראשי. אם אתה בוחר בכן, ‏Access יוצר שדה מזהה שמשתמש בסוג הנתונים 'מספור אוטומטי' כדי לספק ערך ייחודי עבור כל רשומה. אם הטבלה שלך כבר כוללת שדה 'מספור אוטומטי', Access ישתמש בשדה זה כמפתח הראשי.

שינוי המפתח הראשי ב- Access

אם תחליט לשנות מפתח ראשי של טבלה, באפשרותך לעשות זאת על-ידי ביצוע השלבים הבאים:

 1. הסר את המפתח הראשי הקיים באמצעות ההוראות המופיעות בסעיף הסרת המפתח הראשי.

 2. הגדר את המפתח הראשי באמצעות ההוראות המופיעות בסעיף הגדרת המפתח הראשי.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף אודות עיצוב מסדי נתונים ובחירת מפתח ראשי הולם, עיין במאמרים:

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×