תאים

חיפוש או החלפה של טקסט ומספרים בגליון עבודה

חיפוש או החלפה של טקסט ומספרים בגליון עבודה

השתמש בתכונות החיפוש וההחלפה ב- Excel כדי לחפש פריט בחוברת העבודה, כגון מספר או מחרוזת טקסט. באפשרותך לאתר את פריט החיפוש לעיון, או להחליף אותו בפריט אחר. באפשרותך לכלול תווים כלליים, כגון סימני שאלה, טילדות ו כוכביות, או מספרים במונחי החיפוש שלך. באפשרותך לחפש לפי שורות ועמודות, לחפש בתוך הערות או ערכים ולחפש בתוך גליונות עבודה או חוברות עבודה שלמות.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו.

חיפוש

כדי למצוא משהו, הקש Ctrl+F, או עבור אל בית > עריכה > חיפוש & בחר > חיפוש.

הערה: בדוגמה הבאה, לחץנו על לחצן אפשרויות >>כדי להציג את תיבת הדו-שיח חיפוש כולה. כברירת מחדל, הוא יוצג עם אפשרויות מוסתרות.

הקש Ctrl+F כדי להפעיל את תיבת הדו-שיח חיפוש

 1. בתיבה חפש את: , הקלד את הטקסט או המספרים שברצונך לחפש, או לחץ על החץ בתיבה חפש את: ולאחר מכן בחר פריט חיפוש אחרון מהרשימה.

  עצות: באפשרותך להשתמש בתווים כלליים - סימן שאלה (?), כוכבית (*), טילדה (~) — בקריטריוני החיפוש שלך.

  • ), כוכבית (*), טילדה (~) - בקריטריוני החיפוש שלך.

  • השתמש בסימן שאלה (?) כדי לאתר כל תו יחיד שהוא - לדוגמה, s?t יאתר הן את "sat" והן את "set".

  • השתמש בכוכבית (*) כדי לחפש מחרוזת מסוימת של תווים - לדוגמה, s*d יאתר הן את "sad" והן את "started". השתמש בטילדה (~) ואחריה ?, * או ~ כדי למצוא סימני שאלה, כוכביות או תווי טילדה אחרים - לדוגמה, ‎fy91~?‎ יאתר את "‎fy91?‎".

 2. לחץ על חפש הכל או חפש את הבא כדי להפעיל את החיפוש.

  עצה: בעת לחיצה על חפש הכל, כל מופע של הקריטריונים שאתה מחפש יופיע ברשימה, ולחיצה על מופע ספציפי ברשימה תבחר את התא שלו. באפשרותך למיין את התוצאות של חיפוש מסוג חפש הכל על-ידי לחיצה על כותרת עמודה.

 3. לחץ על אפשרויות>>כדי להמשיך להגדיר את החיפוש שלך לפי הצורך:

  • בתוך: כדי לחפש נתונים בגליון עבודה או בחוברת עבודה שלמה, בחר גיליון או חוברתעבודה.

  • חיפוש: באפשרותך לבחור לחפש לפי שורות (ברירת מחדל) או לפי עמודות.

  • חפש ב: כדי לחפש נתונים עם פרטים ספציפיים, בתיבה, לחץ על נוסחאות, ערכים, הערותאו הערות.

   הערה:  נוסחאות, ערכים, הערותוהערות זמינות רק בכרטיסיה חיפוש; רק נוסחאות זמינות בכרטיסיה החלפה.

  • התאם רישיות - בדוק זאת אם ברצונך לחפש נתונים תלויי רישיות.

  • התאם את תוכן התא כולו - בדוק זאת אם ברצונך לחפש תאים המכילים רק את התווים שהקלדה בתיבה חפש את: .

 4. אם ברצונך לחפש טקסט או מספרים עם עיצוב ספציפי, לחץ על עיצובולאחר מכן בצע את הבחירות שלך בתיבת הדו-שיח חיפוש תבנית.

  עצה: אם ברצונך לחפש תאים שתואמים לעיצוב ספציפי בלבד, באפשרותך למחוק קריטריונים בתיבה חפש את ולאחר מכן לבחור עיצוב תא ספציפי כדוגמה. לחץ על החץ לצד עיצוב, לחץ על בחירת עיצוב מתוך תא ולאחר מכן לחץ על עיצוב התא שברצונך לחפש.

החלפה

כדי להחליף טקסט או מספרים, הקש Ctrl+H, או עבור אל בית > עריכה > חיפוש & בחר > החלפה.

הערה: בדוגמה הבאה, לחץנו על לחצן אפשרויות >>כדי להציג את תיבת הדו-שיח חיפוש כולה. כברירת מחדל, הוא יוצג עם אפשרויות מוסתרות.

הקש Ctrl+H כדי להפעיל את תיבת הדו-שיח החלפה.

 1. בתיבה חפש את: , הקלד את הטקסט או המספרים שברצונך לחפש, או לחץ על החץ בתיבה חפש את: ולאחר מכן בחר פריט חיפוש אחרון מהרשימה.

  עצות: באפשרותך להשתמש בתווים כלליים - סימן שאלה (?), כוכבית (*), טילדה (~) — בקריטריוני החיפוש שלך.

  • ), כוכבית (*), טילדה (~) - בקריטריוני החיפוש שלך.

  • השתמש בסימן שאלה (?) כדי לאתר כל תו יחיד שהוא - לדוגמה, s?t יאתר הן את "sat" והן את "set".

  • השתמש בכוכבית (*) כדי לחפש מחרוזת מסוימת של תווים - לדוגמה, s*d יאתר הן את "sad" והן את "started". השתמש בטילדה (~) ואחריה ?, * או ~ כדי למצוא סימני שאלה, כוכביות או תווי טילדה אחרים - לדוגמה, ‎fy91~?‎ יאתר את "‎fy91?‎".

 • בתיבה החלף ב:, הזן את הטקסט או המספרים איתם ברצונך להשתמש כדי להחליף את טקסט החיפוש.

 1. לחץ על החלף הכל או על החלף.

  עצה: בעת לחיצה על החלףהכל , כל מופע של הקריטריונים שאתה מחפש יוחלף, בעוד שהחלפה תעדכן מופע אחד בכל פעם.

 2. לחץ על אפשרויות>>כדי להמשיך להגדיר את החיפוש שלך לפי הצורך:

  • בתוך: כדי לחפש נתונים בגליון עבודה או בחוברת עבודה שלמה, בחר גיליון או חוברתעבודה.

  • חיפוש: באפשרותך לבחור לחפש לפי שורות (ברירת מחדל) או לפי עמודות.

  • חפש ב: כדי לחפש נתונים עם פרטים ספציפיים, בתיבה, לחץ על נוסחאות, ערכים, הערותאו הערות.

   הערה:  נוסחאות, ערכים, הערותוהערות זמינות רק בכרטיסיה חיפוש; רק נוסחאות זמינות בכרטיסיה החלפה.

  • התאם רישיות - בדוק זאת אם ברצונך לחפש נתונים תלויי רישיות.

  • התאם את תוכן התא כולו - בדוק זאת אם ברצונך לחפש תאים המכילים רק את התווים שהקלדה בתיבה חפש את: .

 3. אם ברצונך לחפש טקסט או מספרים עם עיצוב ספציפי, לחץ על עיצובולאחר מכן בצע את הבחירות שלך בתיבת הדו-שיח חיפוש תבנית.

  עצה: אם ברצונך לחפש תאים שתואמים לעיצוב ספציפי בלבד, באפשרותך למחוק קריטריונים בתיבה חפש את ולאחר מכן לבחור עיצוב תא ספציפי כדוגמה. לחץ על החץ לצד עיצוב, לחץ על בחירת עיצוב מתוך תא ולאחר מכן לחץ על עיצוב התא שברצונך לחפש.

נן שתי שיטות נפרדות לחיפוש או להחלפה של טקסט או מספרים ב- Mac. הראשון הוא להשתמש בתיבת הדו-שיח חיפוש & החלפה. השני הוא להשתמש סרגל החיפוש ברצועת הכלים.

חיפוש & הדו-שיח 'החלפה'

סרגל חיפוש ואפשרויות

החלפת טקסט או מספרים בחוברת עבודה או בגליון עבודה על-ידי הקשה על Ctrl+H

כאשר סרגל החיפוש מופעל, לחץ על הזכוכית המגדלת כדי להפעיל את תיבת הדו-שיח אפשרויות חיפוש נוספות

כדי למצוא משהו, הקש Ctrl+F, או עבור אל בית > חיפוש & בחר > חיפוש.

חיפוש טקסט או מספרים בחוברת עבודה או בגליון עבודה על-ידי הקשה על Ctrl+F

 1. בתיבה חפש את:, הקלד את הטקסט או המספרים שברצונך לחפש.

 2. לחץ על חפש את הבא כדי להפעיל את החיפוש.

 3. באפשרותך להמשיך להגדיר את החיפוש שלך לפי הצורך:

  • בתוך: כדי לחפש נתונים בגליון עבודה או בחוברת עבודה שלמה, בחר גיליון או חוברתעבודה.

  • חיפוש: באפשרותך לבחור לחפש לפי שורות (ברירת מחדל) או לפי עמודות.

  • חפש ב: כדי לחפש נתונים עם פרטים ספציפיים, בתיבה, לחץ על נוסחאות, ערכים, הערותאו הערות.

   הערה:  נוסחאות, ערכים, הערותוהערות זמינות רק בכרטיסיה חיפוש; רק נוסחאות זמינות בכרטיסיה החלפה.

  • התאם רישיות - בדוק זאת אם ברצונך לחפש נתונים תלויי רישיות.

  • התאם את תוכן התא כולו - בדוק זאת אם ברצונך לחפש תאים המכילים רק את התווים שהקלדה בתיבה חפש את: .

עצות: באפשרותך להשתמש בתווים כלליים - סימן שאלה (?), כוכבית (*), טילדה (~) — בקריטריוני החיפוש שלך.

 • ), כוכבית (*), טילדה (~) - בקריטריוני החיפוש שלך.

 • השתמש בסימן שאלה (?) כדי לאתר כל תו יחיד שהוא - לדוגמה, s?t יאתר הן את "sat" והן את "set".

 • השתמש בכוכבית (*) כדי לחפש מחרוזת מסוימת של תווים - לדוגמה, s*d יאתר הן את "sad" והן את "started". השתמש בטילדה (~) ואחריה ?, * או ~ כדי למצוא סימני שאלה, כוכביות או תווי טילדה אחרים - לדוגמה, ‎fy91~?‎ יאתר את "‎fy91?‎".

כדי להחליף טקסט או מספרים, הקש Ctrl+H, או עבור אל בית > חיפוש & בחר > החלפה.

החלפת טקסט או מספרים בחוברת עבודה או בגליון עבודה על-ידי הקשה על Ctrl+H

 1. בתיבה חפש את, הקלד את הטקסט או המספרים שברצונך למצוא.

 2. בתיבה החלף ב, הזן את הטקסט או המספרים איתם ברצונך להשתמש כדי להחליף את טקסט החיפוש.

 3. לחץ על החלףאו החלף הכל.

  עצה: בעת לחיצה על החלףהכל , כל מופע של הקריטריונים שאתה מחפש יוחלף, בעוד שהחלפה תעדכן מופע אחד בכל פעם.

 4. באפשרותך להמשיך להגדיר את החיפוש שלך לפי הצורך:

  • בתוך: כדי לחפש נתונים בגליון עבודה או בחוברת עבודה שלמה, בחר גיליון או חוברתעבודה.

  • חיפוש: באפשרותך לבחור לחפש לפי שורות (ברירת מחדל) או לפי עמודות.

  • התאם רישיות - בדוק זאת אם ברצונך לחפש נתונים תלויי רישיות.

  • התאם את תוכן התא כולו - בדוק זאת אם ברצונך לחפש תאים המכילים רק את התווים שהקלדה בתיבה חפש את: .

עצות: באפשרותך להשתמש בתווים כלליים - סימן שאלה (?), כוכבית (*), טילדה (~) — בקריטריוני החיפוש שלך.

 • ), כוכבית (*), טילדה (~) - בקריטריוני החיפוש שלך.

 • השתמש בסימן שאלה (?) כדי לאתר כל תו יחיד שהוא - לדוגמה, s?t יאתר הן את "sat" והן את "set".

 • השתמש בכוכבית (*) כדי לחפש מחרוזת מסוימת של תווים - לדוגמה, s*d יאתר הן את "sad" והן את "started". השתמש בטילדה (~) ואחריה ?, * או ~ כדי למצוא סימני שאלה, כוכביות או תווי טילדה אחרים - לדוגמה, ‎fy91~?‎ יאתר את "‎fy91?‎".

 1. לחץ על תא כלשהו כדי לחפש בגיליון כולו, או בחר טווח ספציפי של תאים לחיפוש.

 2. הקש תמונה של צלמית הכפתור Command ב- MAC +F או לחץ על הסמל כדי להרחיב את סרגל החיפוש ולאחר מכן בשדה החיפוש תיבת חיפוש , הקלד את הטקסט או המספר שברצונך למצוא.

  עצות: באפשרותך להשתמש בתווים כלליים - סימן שאלה (?), כוכבית (*), טילדה (~) — בקריטריוני החיפוש שלך.

  • ), כוכבית (*), טילדה (~) - בקריטריוני החיפוש שלך.

  • השתמש בסימן שאלה (?) כדי לאתר כל תו יחיד שהוא - לדוגמה, s?t יאתר הן את "sat" והן את "set".

  • השתמש בכוכבית (*) כדי לחפש מחרוזת מסוימת של תווים - לדוגמה, s*d יאתר הן את "sad" והן את "started". השתמש בטילדה (~) ואחריה ?, * או ~ כדי למצוא סימני שאלה, כוכביות או תווי טילדה אחרים - לדוגמה, ‎fy91~?‎ יאתר את "‎fy91?‎".

 3. הקש על מקש Return.

 4. כדי למצוא את המופע הבא של הפריט שאתה מחפש, לחץ בשדה החיפוש והקש Return, או בתיבת הדו-שיח חיפוש, לחץ על חפש את הבא.

  עצה: באפשרותך לבטל חיפוש המתבצע על-ידי הקשה על ESC .

 5. כדי לציין אפשרויות חיפוש נוספות, לחץ על הזכוכית המגדלת ולאחר מכן לחץ על חיפוש בגיליון או חיפושבחוברת עבודה. באפשרותך גם לבחור באפשרות מתקדם, שתהפעלה את תיבת הדו-שיח חיפוש.

 1. לחץ על תא כלשהו כדי לחפש בגיליון כולו, או בחר טווח ספציפי של תאים לחיפוש.

 2. הקש תמונה של צלמית הכפתור Command ב- MAC +F כדי להרחיב את סרגל החיפוש ולאחר מכן בשדה החיפוש תיבת חיפוש , הקלד את הטקסט או המספר שברצונך למצוא.

  עצות: באפשרותך להשתמש בתווים כלליים - סימן שאלה (?), כוכבית (*), טילדה (~) — בקריטריוני החיפוש שלך.

  • ), כוכבית (*), טילדה (~) - בקריטריוני החיפוש שלך.

  • השתמש בסימן שאלה (?) כדי לאתר כל תו יחיד שהוא - לדוגמה, s?t יאתר הן את "sat" והן את "set".

  • השתמש בכוכבית (*) כדי לחפש מחרוזת מסוימת של תווים - לדוגמה, s*d יאתר הן את "sad" והן את "started". השתמש בטילדה (~) ואחריה ?, * או ~ כדי למצוא סימני שאלה, כוכביות או תווי טילדה אחרים - לדוגמה, ‎fy91~?‎ יאתר את "‎fy91?‎".

 3. בשדה החיפוש, לחץ על הזכוכית המגדלת ולאחר מכן לחץ על החלף.

 4. בתיבה החלף ב, הקלד את התווים החלופיים.

  כדי להחליף את התווים בשדה חפש את ללא דבר, השאר את השדה החלף בריק.

 5. לחץ על חפש את הבא.

 6. כדי להחליף את המופע המודגש, לחץ על החלף.

  כדי להחליף את כל המופעים של התווים בגיליון ללא סקירתם תחילה, לחץ על החלף הכל.

  עצה: ביטול חיפוש המתבצע פשוט על-ידי הקשה על ESC.

 7. כדי לציין אפשרויות חיפוש נוספות, לחץ על הזכוכית המגדלת ולאחר מכן לחץ על חיפוש בגיליון או חיפושבחוברת עבודה. באפשרותך גם לבחור באפשרות מתקדם, שתהפעלה את תיבת הדו-שיח החלפה.

חיפוש

כדי למצוא משהו, הקש Ctrl+F, או עבור אל בית > עריכה > חיפוש & בחר > חיפוש.

הערה: בדוגמה הבאה, לחץנו על אפשרויות> כדי להציג את תיבת הדו-שיח חיפוש כולה. כברירת מחדל, היא תוצג עם אפשרויות חיפוש מוסתרות.

חיפוש טקסט או מספרים בחוברת עבודה או בגליון עבודה על-ידי הקשה על Ctrl+F

 1. בתיבה חפש את:, הקלד את הטקסט או המספרים שברצונך לחפש.

  עצות: באפשרותך להשתמש בתווים כלליים - סימן שאלה (?), כוכבית (*), טילדה (~) — בקריטריוני החיפוש שלך.

  • ), כוכבית (*), טילדה (~) - בקריטריוני החיפוש שלך.

  • השתמש בסימן שאלה (?) כדי לאתר כל תו יחיד שהוא - לדוגמה, s?t יאתר הן את "sat" והן את "set".

  • השתמש בכוכבית (*) כדי לחפש מחרוזת מסוימת של תווים - לדוגמה, s*d יאתר הן את "sad" והן את "started". השתמש בטילדה (~) ואחריה ?, * או ~ כדי למצוא סימני שאלה, כוכביות או תווי טילדה אחרים - לדוגמה, ‎fy91~?‎ יאתר את "‎fy91?‎".

 2. לחץ על חפש את הבא או חפש הכל כדי להפעיל את החיפוש.

  עצה: בעת לחיצה על חפש הכל, כל מופע של הקריטריונים שאתה מחפש יופיע ברשימה, ולחיצה על מופע ספציפי ברשימה תבחר את התא שלו. באפשרותך למיין את התוצאות של חיפוש מסוג חפש הכל על-ידי לחיצה על כותרת עמודה.

 3. לחץ > אפשרויות חיפוש כדי להמשיך להגדיר את החיפוש שלך לפי הצורך:

  • בתוך: כדי לחפש נתונים בתוך בחירה מסוימת, בחר בחירה. כדי לחפש נתונים בגליון עבודה או בחוברת עבודה שלמה, בחר גיליון או חוברתעבודה.

  • כיוון: באפשרותך לבחור לחפש למטה (ברירת מחדל) או למעלה.

  • התאם רישיות - בדוק זאת אם ברצונך לחפש נתונים תלויי רישיות.

  • התאם את תוכן התא כולו - בדוק זאת אם ברצונך לחפש תאים המכילים רק את התווים שהקלדה בתיבה חפש את.

החלפה

כדי להחליף טקסט או מספרים, הקש Ctrl+H, או עבור אל בית > עריכה > חיפוש & בחר > החלפה.

הערה: בדוגמה הבאה, לחץנו על אפשרויות> כדי להציג את תיבת הדו-שיח חיפוש כולה. כברירת מחדל, היא תוצג עם אפשרויות חיפוש מוסתרות.

החלפת טקסט או מספרים בחוברת עבודה או בגליון עבודה על-ידי הקשה על Ctrl+H

 1. בתיבה חפש את:, הקלד את הטקסט או המספרים שברצונך לחפש.

  עצות: באפשרותך להשתמש בתווים כלליים - סימן שאלה (?), כוכבית (*), טילדה (~) — בקריטריוני החיפוש שלך.

  • ), כוכבית (*), טילדה (~) - בקריטריוני החיפוש שלך.

  • השתמש בסימן שאלה (?) כדי לאתר כל תו יחיד שהוא - לדוגמה, s?t יאתר הן את "sat" והן את "set".

  • השתמש בכוכבית (*) כדי לחפש מחרוזת מסוימת של תווים - לדוגמה, s*d יאתר הן את "sad" והן את "started". השתמש בטילדה (~) ואחריה ?, * או ~ כדי למצוא סימני שאלה, כוכביות או תווי טילדה אחרים - לדוגמה, ‎fy91~?‎ יאתר את "‎fy91?‎".

 2. בתיבה החלף ב:, הזן את הטקסט או המספרים איתם ברצונך להשתמש כדי להחליף את טקסט החיפוש.

 3. לחץ על החלףאו החלף הכל.

  עצה: בעת לחיצה על החלףהכל , כל מופע של הקריטריונים שאתה מחפש יוחלף, בעוד שהחלפה תעדכן מופע אחד בכל פעם.

 4. לחץ > אפשרויות חיפוש כדי להמשיך להגדיר את החיפוש שלך לפי הצורך:

  • בתוך: כדי לחפש נתונים בתוך בחירה מסוימת, בחר בחירה. כדי לחפש נתונים בגליון עבודה או בחוברת עבודה שלמה, בחר גיליון או חוברתעבודה.

  • כיוון: באפשרותך לבחור לחפש למטה (ברירת מחדל) או למעלה.

  • התאם רישיות - בדוק זאת אם ברצונך לחפש נתונים תלויי רישיות.

  • התאם את תוכן התא כולו - בדוק זאת אם ברצונך לחפש תאים המכילים רק את התווים שהקלדה בתיבה חפש את.

זקוק לעזרה נוספת?

תוכל תמיד לשאול מומחה ב- Excel Tech Community או לקבל תמיכה בקהילת Answers.

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×