נהל פעילויות, תוכניות, תקציבים – זה קל עם Microsoft 365

חלוקה לרמות (קיבוץ) של נתונים בגליון עבודה

אם יש לך רשימת נתונים שברצונך לקבץ ולסכם, באפשרותך ליצור חלוקה לרמות של עד שמונה רמות. כל רמה פנימית, המיוצגת על-ידי מספר גדול יותר בסימני חלוקה לרמות, מציגה נתוני פירוט עבור הרמה החיצונית הקודמת, המיוצגת על-ידי מספר קטן יותר בסימני החלוקה לרמות. השתמש בחלוקה לרמות כדי להציג במהירות שורות או עמודות סיכום או כדי להציג את נתוני הפירוט עבור כל קבוצה. באפשרותך ליצור חלוקה לרמות של שורות (כמוצג בדוגמה שלהלן), חלוקה לרמות של עמודות או חלוקה לרמות של עמודות ושורות יחד.

נתונים עם חלוקה לרמות של שלוש רמות

1. כדי להציג שורות עבור רמה, לחץ על הסימנים המתאימים לחלוקה לרמות אחת שתיים שלוש .

2.  רמה 1 מכילה את סך המכירות עבור כל שורות הפירוט.

3.  רמה 2 מכילה את סך המכירות עבור כל חודש בכל אזור.

4. רמה 3 מכילה שורות פירוט — במקרה זה, שורות 17 עד 20.

5. כדי להרחיב או לכווץ נתונים בחלוקה לרמות, לחץ על סימני החלוקה לרמות חיבור ו חיסור , או הקש alt + shift + = כדי להרחיב את המקשים alt + shift +- כדי לכווץ.

 1. ודא שלכל עמודה של הנתונים שברצונך לבצע חלוקה לרמות יש תווית בשורה הראשונה (לדוגמה, אזור), מכילה עובדות דומות בכל עמודה, ושהטווח שברצונך לחלק לרמות אינו כולל שורות או עמודות ריקות.

 2. אם תרצה, שורות הפירוט המקובצות יכולות לכלול שורת סיכום מתאימה – סכום ביניים. כדי ליצור אלה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הוספת שורות סיכום באמצעות הפקודה סכום ביניים    

   השתמש בפקודה סכום ביניים, המוסיפה את הפונקציה SUBTOTAL ישירות מתחת או מעל לכל קבוצה של שורות פירוט, ויוצרת עבורך אוטומטית את החלוקה לרמות. לקבלת מידע נוסף על השימוש בפונקציה Subtotal, ראה הפונקציה SUBTOTAL.

  • הוספת שורות סיכום משלך    

   הוסף שורות סיכום משלך עם נוסחאות ישירות מתחת או מעל לכל קבוצה של שורות פירוט. לדוגמה, מתחת (או מעל) לשורות של נתוני מכירות עבור חודשים מרץ ואפריל, השתמש בפונקציה SUM כדי לחשב את סכום הביניים של המכירות בחודשים אלה. הטבלה שבהמשך נושא זה מציגה דוגמה לכך.

 3. כברירת מחדל, Excel מחפש שורות סיכום מתחת לפרטים שהוא מסכם, אך ניתן ליצור אותן מעל שורות הפירוט. אם יצרת את שורות הסיכום מתחת לפרטים, דלג לשלב הבא (שלב 4). אם יצרת את שורות הסיכום מעל שורות הפירוט, בכרטיסיה נתונים , בקבוצה חלוקה לרמות , לחץ על מפעיל תיבת הדו.

  בקבוצה 'חלוקה לרמות', לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח

  תיבת הדו הגדרות נפתחת.

  תיבת הדו ' הגדרות ' עבור חלוקה לרמות

  לאחר מכן, בתיבת הדו הגדרות, נקה את תיבת הסימון שורות סיכום מתחת לפירוט ולאחר מכן לחץ על אישור.

 4. חלק את הנתונים שלך לרמות. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  חלוקת הנתונים לרמות באופן אוטומטי

  1. בחר תא בטווח התאים שברצונך לחלק לרמות.

  2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חלוקה לרמות, לחץ על החץ תחת קבוצה ולאחר מכן לחץ על חלוקה לרמות אוטומטית.

   לחץ על החץ תחת 'קבוצה' ולאחר מכן לחץ על 'חלוקה לרמות אוטומטית'

  חלוקת הנתונים לרמות באופן ידני

  חשוב:  בעת קיבוץ ידני של רמות חלוקה, מומלץ להציג את כל הנתונים כדי למנוע קיבוץ שגוי של השורות.

  1. כדי לחלק לרמות את הקבוצה החיצונית (רמה 1), בחר את כל השורות שהקבוצה החיצונית תכיל (כלומר, שורות הפירוט ולאחר מכן, אם הוספת אותן, שורות הסיכום שלהן).

   בחירת נתונים מוכנה ליצירת קבוצה חיצונית

   1. השורה הראשונה מכילה תוויות, והיא לא נבחרה.

   2. מכיוון שזוהי הקבוצה החיצונית, בחר את כל השורות עם סכומי ביניים ופרטים.

   3. אל תבחר את הסכום הכולל.

  2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חלוקה לרמות, לחץ על קבוצה. לאחר מכן, בתיבת הדו קבוצה, לחץ על שורותולאחר מכן לחץ על אישור.

   עצה: אם אתה בוחר שורות שלמות במקום רק על התאים, Excel מקבץ באופן אוטומטי לפי שורה – תיבת הדו קבוצה אינה נפתחת אפילו.

   לחץ על 'שורות' ולאחר מכן לחץ על 'אישור'

   סימני החלוקה לרמות מופיעים לצד הקבוצה במסך.

  3. באופן אופציונלי, באפשרותך לחלק לרמות קבוצה פנימית מקוננת - שורות הפירוט של מקטע נתון בנתונים שלך.

   הערה: אם אינך צריך ליצור קבוצות פנימיות, דלג לשלב f, להלן.

   עבור כל קבוצה מקוננת פנימית, בחר את שורות הפירוט הסמוכות לשורה המכילה את שורת הסיכום.

   הנתונים שנבחרו לקבוצה ברמה 2 בהירארכיה.

   1. באפשרותך ליצור קבוצות מרובות בכל רמה פנימית. כאן, שני מקטעים מקובצים כבר ברמה 2.

   2. מקטע זה נבחר ומוכן לקבוצה.

   3. אל תבחר את שורת הסיכום עבור הנתונים שאתה מקבץ.

  4. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חלוקה לרמות, לחץ על קבוצה.

   לחץ על 'קבוצה' בכרטיסיה 'נתונים'

   לאחר מכן, בתיבת הדו קבוצה, לחץ על שורותולאחר מכן לחץ על אישור. סימני החלוקה לרמות מופיעים לצד הקבוצה במסך.

   עצה: אם אתה בוחר שורות שלמות במקום רק על התאים, Excel מקבץ באופן אוטומטי לפי שורה – תיבת הדו קבוצה אינה נפתחת אפילו.

  5. המשך לבחור ולקבץ שורות פנימיות עד ליצירה של כל הרמות הרצויות בחלוקה לרמות.

  6. אם ברצונך לפרק קבוצת שורות, בחר את השורות ולאחר מכן, בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חלוקה לרמות, לחץ על פרק קבוצה.

   באפשרותך גם לפרק קבוצה של מקטעים בחלוקה לרמות מבלי להסיר את כל הרמה. החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת לחיצה על ה תיבת סימן חיבור או על תיבת סימן חיסור עבור הקבוצה ולאחר מכן, בכרטיסיה נתונים , בקבוצה חלוקה לרמות , לחץ על פרק קבוצה.

   חשוב: אם תפרק קבוצה של חלוקה לרמות בזמן שנתוני הפירוט מוסתרים, שורות הפירוט עשויות להישאר מוסתרות. כדי להציג את הנתונים, גרור על-פני מספרי השורות הגלויות הסמוכות לשורות המוסתרות. לאחר מכן, בכרטיסיה בית , בקבוצה תאים , לחץ על עיצוב, הצבע על הסתר & ביטול הסתרהולאחר מכן לחץ על בטל הסתרת שורות.

 1. ודא שלכל שורה בנתונים שברצונך לחלק לרמות יש תווית בעמודה הראשונה, שיש עובדות דומות בכל שורה, ושבטווח אין שורות או עמודות ריקות.

 2. הוסף עמודות סיכום משלך עם נוסחאות ישירות מימין או משמאל לכל קבוצה של עמודות פירוט. הטבלה שמוזכרת בשלב 4 להלן כוללת דוגמה.

  הערה: כדי לחלק נתונים לרמות לפי עמודות, דרושות עמודות סיכום המכילות נוסחאות שמפנות לתאים בכל אחת מעמודות הפירוט של הקבוצה.

 3. אם עמודת הסיכום נמצאת מימין לעמודות הפירוט, בכרטיסיה נתונים , בקבוצה חלוקה לרמות , לחץ על מפעיל תיבת הדו.

  בקבוצה 'חלוקה לרמות', לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח

  תיבת הדו הגדרות נפתחת.

  תיבת הדו ' הגדרות ' עבור חלוקה לרמות

  לאחר מכן, בתיבת הדו הגדרות, נקה את תיבת הסימון עמודות סיכום לימין הפירוט ולחץ על אישור.

 4. כדי לחלק את הנתונים לרמות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  חלוקת הנתונים לרמות באופן אוטומטי

  1. בחר תא בטווח.

  2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חלוקה לרמות, לחץ על החץ תחת קבוצה ולחץ על חלוקה לרמות אוטומטית.

  חלוקת הנתונים לרמות באופן ידני

  חשוב:  בעת קיבוץ ידני של רמות חלוקה, מומלץ להציג את כל הנתונים כדי למנוע קיבוץ שגוי של העמודות.

  1. כדי לחלק לרמות את הקבוצה החיצונית (רמה 1), בחר את כל עמודות הסיכום הכפופות וכן את נתוני הפירוט הקשורים שלהן.

   נתונים המסודרים בעמודות לקיבוץ

   1. עמודה A מכילה תוויות.

   2. בחר את כל העמודות פירוט וסכומי ביניים. שים לב שאם לא תבחר את העמודות כולה, בעת לחיצה על קבץ (בכרטיסיה נתונים בקבוצה חלוקה לרמות ), תיבת הדו קבוצה תיפתח ותבקש ממך לבחור שורות או עמודות.

   3. אל תבחר את העמודה סכום כולל.

  2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חלוקה לרמות, לחץ על קבוצה.

   לחץ על 'קבוצה' בכרטיסיה 'נתונים'

   סימן החלוקה לרמות מופיע מעל הקבוצה.

  3. כדי לחלק לרמות קבוצה פנימית מקוננת של עמודות פירוט (רמה 2 ואילך), בחר את עמודות הפירוט הסמוכות לעמודה המכילה את עמודת הסיכום.

   נתונים מקובצים בעמודות

   1. באפשרותך ליצור קבוצות מרובות בכל רמה פנימית. כאן, שני מקטעים מקובצים כבר ברמה 2.

   2. עמודות אלה נבחרות ומוכנות לקבוצה. שים לב שאם לא תבחר את העמודות כולה, בעת לחיצה על קבץ (בכרטיסיה נתונים בקבוצה חלוקה לרמות ), תיבת הדו קבוצה תיפתח ותבקש ממך לבחור שורות או עמודות.

   3. אל תבחר את עמודת הסיכום עבור הנתונים שאתה מקבץ.

  4. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חלוקה לרמות, לחץ על קבוצה.

   לחץ על 'קבוצה' בכרטיסיה 'נתונים'

   סימני החלוקה לרמות מופיעים לצד הקבוצה במסך.

 5. המשך לבחור ולקבץ עמודות פנימיות עד ליצירה של כל הרמות הרצויות בחלוקה לרמות.

 6. אם ברצונך לפרק קבוצת עמודות, בחר את העמודות ולאחר מכן, בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חלוקה לרמות, לחץ על פרק קבוצה.

בכרטיסיה 'נתונים', לחץ על 'פרק קבוצה'

באפשרותך גם לפרק קבוצה של מקטעים בחלוקה לרמות מבלי להסיר את כל הרמה. החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת לחיצה על ה תיבת סימן חיבור או על תיבת סימן חיסור עבור הקבוצה ולאחר מכן, בכרטיסיה נתונים , בקבוצה חלוקה לרמות , לחץ על פרק קבוצה.

אם תפרק קבוצה של חלוקה לרמות בזמן שנתוני הפירוט מוסתרים, עמודות הפירוט עשויות להישאר מוסתרות. כדי להציג את הנתונים, גרור על-פני האותיות של העמודות הגלויות הסמוכות לעמודות המוסתרות. בכרטיסיה בית, בקבוצה תאים, לחץ על עיצוב, הצבע על הסתרה וביטול הסתרה ולאחר מכן לחץ על בטל הסתרת עמודות.

 1. אם אינך רואה את סימני החלוקה לרמות אחת שתיים שלוש , חיבור ו חיסור , עבור אל ' אפשרויות קובץ > ' > מתקדם' ולאחר מכן, תחת המקטע אפשרויות תצוגה עבור גליון עבודה זה , בחר בתיבת הסימון הצג סימני חלוקה לרמות אם מיתאר מוחל ולאחר מכן לחץ על אישור.

 2. בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • הצגה או הסתרה של נתוני פירוט של קבוצה    

   כדי להציג את נתוני הפירוט בקבוצה, לחץ על לחצן חיבור עבור הקבוצה או הקש ALT + SHIFT + =.

  • כדי להסתיר את נתוני הפירוט עבור קבוצה, לחץ על לחצן חיסור עבור הקבוצה או הקש ALT + SHIFT +-.

  • הרחבה או כיווץ של החלוקה לרמות כולה, עד לרמה מסוימת    

   ב_z0z_ אחת שתיים שלוש סימנים לחלוקה לרמות, לחץ על מספר הרמה הרצויה. לאחר מכן יוסתרו נתוני הפירוט ברמות נמוכות יותר.

   לדוגמה, אם חלוקה לרמות כוללת ארבע רמות, באפשרותך להסתיר את הרמה הרביעית ולהציג את יתר הרמות על-ידי לחיצה על שלוש .

  • הצגה או הסתרה של כל נתוני הפירוט המחולקים לרמות    

   כדי להראות את כל נתוני הפירוט, לחץ על הרמה הנמוכה ביותר בסימני החלוקה לרמות של אחת שתיים שלוש . לדוגמה, אם קיימות שלוש רמות, לחץ על שלוש .

  • כדי להסתיר את כל נתוני הפירוט, לחץ על אחת .

עבור שורות מחולקות לרמות, Microsoft Excel משתמש בסגנונות כגון RowLevel_1 ו- RowLevel_2. עבור עמודות מחולקות לרמות, Excel משתמש בסגנונות כגון ColLevel_1 ו- ColLevel_2. סגנונות אלה משתמשים בעיצובי טקסט מודגש, נטוי ואחרים כדי להבחין בין עמודות או שורות הסיכום בנתונים. על-ידי שינוי ההגדרה של כל אחד מסגנונות אלה, באפשרותך להחיל עיצובי טקסט ותא שונים כדי להתאים אישית את המראה של החלוקה לרמות. באפשרותך להחיל סגנון על חלוקה לרמות בעת יצירת החלוקה לרמות או לאחר יצירתה.

בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

החלה אוטומטית של סגנון על שורות או עמודות חדשות של סיכום    

 1. בכרטיסיה נתונים , בקבוצה חלוקה לרמות , לחץ על מפעיל תיבת הדו.

  בקבוצה 'חלוקה לרמות', לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח

  תיבת הדו הגדרות נפתחת.

  תיבת הדו ' הגדרות ' עבור חלוקה לרמות

 2. בחר בתיבת הסימון סגנונות אוטומטיים.

החלת סגנון על שורת סיכום או עמודת סיכום קיימות    

 1. בחר את התאים שאליהם ברצונך להחיל סגנון.

 2. בכרטיסיה נתונים , בקבוצה חלוקה לרמות , לחץ על מפעיל תיבת הדו.

  בקבוצה 'חלוקה לרמות', לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח

  תיבת הדו הגדרות נפתחת.

  תיבת הדו ' הגדרות ' עבור חלוקה לרמות

 3. בחר את תיבת הסימון סגנונות אוטומטיים ולאחר מכן לחץ על החל סגנונות.

  תיבת הדו ' הגדרות ' עם האפשרות ' סגנונות אוטומטיים '

באפשרותך גם להשתמש בעיצובים אוטומטיים כדי לעצב את הנתונים המחולקים לרמות.

 1. אם אינך רואה את סימני החלוקה לרמות אחת שתיים שלוש , חיבור ו חיסור , עבור אל ' אפשרויות קובץ > ' > מתקדם' ולאחר מכן, תחת המקטע אפשרויות תצוגה עבור גליון עבודה זה , בחר בתיבת הסימון הצג סימני חלוקה לרמות אם מיתאר מוחל .

 2. השתמש בסימני החלוקה לרמות אחת שתיים שלוש , חיסור ו חיבור כדי להסתיר את נתוני הפירוט שאינך מעוניין להעתיק.

  לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף הצגה או הסתרה של נתוני חלוקה לרמות.

 3. בחר את טווח שורות הסיכום.

 4. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על חפש ובחר ולאחר מכן לחץ על מעבר אל.

  לחץ על 'חפש ובחר' ולאחר מכן לחץ על 'מעבר אל'

 5. לחץ על מעבר מיוחד.

 6. לחץ על תאים גלויים בלבד.

 7. לחץ על אישור ולאחר מכן העתק את הנתונים.

הערה: נתונים אינם נמחקים בעת הסתרה או הסרה של חלוקה לרמות.

הסתרת חלוקה לרמות

 • עבור אל האפשרויות קובץ > > Advancedולאחר מכן, תחת המקטע אפשרויות תצוגה עבור גליון עבודה זה , בטל את הסימון בתיבת הסימון הצג סימני חלוקה לרמות אם מיתאר מוחל .

הסרת חלוקה לרמות

 1. לחץ על גליון העבודה.

 2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חלוקה לרמות, לחץ על פרק קבוצה ולחץ על נקה חלוקה לרמות.

  לחץ על 'פרק קבוצה' ולאחר מכן לחץ על 'נקה חלוקה לרמות'

  חשוב: אם תסיר חלוקה לרמות בזמן שנתוני הפירוט מוסתרים, שורות הפירוט או עמודות הפירוט עשויות להישאר מוסתרות. כדי להציג את הנתונים, גרור על-פני מספרי השורות הגלויות או אותיות העמודות הגלויות, הסמוכות לשורות ולעמודות המוסתרות. בכרטיסיה בית, בקבוצה תאים, לחץ על עיצוב, הצבע על הסתרה וביטול הסתרה ולאחר מכן לחץ על בטל הסתרת שורות או בטל הסתרת עמודות.

נניח כי ברצונך ליצור דוח סיכום של הנתונים שלך, המציג רק סכומים כוללים לצד תרשים של סכומים כוללים אלה. ככלל, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

 1. יצירת דוח סיכום

  1. חלוקה לרמות של הנתונים.

   לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף יצירת חלוקה לרמות של שורות או יצירת חלוקה לרמות של עמודות.

  2. הסתר את הפירוט על-ידי לחיצה על סימני החלוקה לרמות אחת שתיים שלוש , חיבור ו חיסור כדי להציג רק את הסכומים כפי שמוצג בדוגמה הבאה של חלוקה לרמות של שורה:

   רשימה מחולקת לרמות שבה מוצגות שורות סכומים כוללים בלבד

  3. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף הצגה או הסתרה של נתוני חלוקה לרמות.

 2. תרשים דוח סיכום

  1. בחר את נתוני הסיכום שברצונך לכלול בתרשים.

   לדוגמה, כדי להציג תרשים רק את הסכומים הכוללים של ביוקנן ו-כהן, אך לא את הסכומים הכוללים, בחר את התאים A1 עד אריך חשמל c19 כפי שמוצג בדוגמה שלעיל.

  2. לחץ על הוסףתרשימי _GT_ > תרשימים מומלציםולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה כל התרשימים ובחר את סוג התרשים שלך.

   תיבת הדו ' הוספת תרשים '

   לדוגמה, אם בחרת באפשרות עמודה מקובץ באשכולות, התרשים שלך ייראה כך:

   תרשים שנוצר מנתוני סכומי ביניים

   אם תציג או תסתיר פירוט ברשימת הנתונים המחולקת לרמות, גם התרשים יתעדכן ויציג או יסתיר את הנתונים בהתאם.

באפשרותך לקבץ (או להתווה) שורות ועמודות בExcel באינטרנט.

הערה: למרות שניתן להוסיף שורות או עמודות סיכום לנתונים שלך (באמצעות פונקציות כגון SUM או SUBTOTAL), אין באפשרותך להחיל סגנונות או להגדיר מיקום עבור שורות ועמודות סיכום בExcel באינטרנט.

יצירת חלוקה לרמות של שורות או עמודות

חלוקה לרמות של שורות ב-Excel Online

חלוקה לרמות של עמודות ב-Excel Online

חלוקה לרמות של שורות ב-Excel Online

 1. העמודה הראשונה מכילה תוויות.

 2. שורות הפירוט ושורות הסיכום מקובצות בחלוקה לרמות.

 3. הסכום הכולל אינו מקובץ בחלוקה לרמות.

חלוקה לרמות של עמודות ב-Excel Online

 1. השורה הראשונה מכילה תוויות.

 2. עמודות הפירוט ועמודות הסיכום מקובצות בחלוקה לרמות.

 3. הסכום הכולל אינו מקובץ בחלוקה לרמות.

 1. ודא שלכל עמודה (או שורה) של הנתונים שברצונך לבצע חלוקה לרמות יש תווית בשורה הראשונה (או בעמודה), ומכילה עובדות דומות בכל עמודה (או שורה), ושהטווח אינו כולל שורות או עמודות ריקות.

 2. בחר את הנתונים (כולל שורות או עמודות סיכום).

 3. בכרטיסיה נתונים , בקבוצה חלוקה לרמות , לחץ על קבץ _GT_ קבוצה שורות או עמודות קבוצה.

 4. באופן אופציונלי, אם ברצונך לחלק לרמות קבוצה פנימית מקוננת — בחר את השורות או העמודות בתוך טווח הנתונים המחולק לרמות וחזור על שלב 3.

 5. המשך לבחור ולקבץ שורות או עמודות פנימיות עד שתיצור את כל הרמות הרצויות בחלוקה לרמות.

פירוק קבוצה של שורות או עמודות

 • כדי לפרק קבוצה, בחר את השורות או העמודות ולאחר מכן, בכרטיסיה נתונים , בקבוצה חלוקה לרמות , לחץ על פרק קבוצה ובחר ביטול קיבוץ של שורות או פירוק קבוצה של עמודות.

הצגה או הסתרה של נתונים מחולקים לרמות

בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

הצגה או הסתרה של נתוני פירוט של קבוצה    

 • כדי להציג את נתוני הפירוט בקבוצה, לחץ על ה חיבור עבור הקבוצה או הקש ALT + SHIFT + =.

 • כדי להסתיר את נתוני הפירוט עבור קבוצה, לחץ על ה חיסור עבור הקבוצה או הקש ALT + SHIFT +-.

הרחבה או כיווץ של החלוקה לרמות כולה, עד לרמה מסוימת    

 • ב_z0z_ אחת שתיים שלוש סימנים לחלוקה לרמות, לחץ על מספר הרמה הרצויה. לאחר מכן יוסתרו נתוני הפירוט ברמות נמוכות יותר.

 • לדוגמה, אם חלוקה לרמות כוללת ארבע רמות, באפשרותך להסתיר את הרמה הרביעית ולהציג את יתר הרמות על-ידי לחיצה על שלוש .

הצגה או הסתרה של כל נתוני הפירוט המחולקים לרמות    

 • כדי להראות את כל נתוני הפירוט, לחץ על הרמה הנמוכה ביותר בסימני החלוקה לרמות של אחת שתיים שלוש . לדוגמה, אם קיימות שלוש רמות, לחץ על שלוש .

 • כדי להסתיר את כל נתוני הפירוט, לחץ על אחת .

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

למידע נוסף

קיבוץ או ביטול קיבוץ נתונים ב- PivotTable

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×