ייבוא או קישור לנתונים במסד נתונים של SQL Server

ייבוא או קישור לנתונים במסד נתונים של SQL Server

באפשרותך ליצור קישור לנתונים או לייבא נתונים ממסד נתונים של SQL, שהוא מסד נתונים מנוהל בעל ביצועים גבוהים המשמש את היישומים החשובים ביותר. לקבלת מידע נוסף, ראה SQL Server 2016.

 • בעת יצירת קישור לנתונים, Access יוצר חיבור דו-כיווני המסנכרן שינויים עם נתונים ב- Access ובמסד נתוני SQL.

 • בעת ייבוא נתונים, Access יוצר עותק חד-פעמי של הנתונים, כך שהשינויים בנתונים ב- Access או במסד נתוני SQL אינם מסונכרנים.

מבט כולל על חיבור Access ל- SQL Server

לפני שתתחיל

רוצה שהדברים יתנהלו בצורה חלקה יותר? בצע את ההכנות הבאות לפני יצירת הקישור או הייבוא:

 • אתר את שם השרת של מסד הנתונים SQL Server, זהה את פרטי ההתקשרות הדרושים ובחר את שיטת האימות (Windows או SQL Server). לקבלת מידע נוסף לגבי שיטות האימות, ראה חיבור לשרת (מנגנון מסד הנתונים) ואבטחת מסד הנתונים שלך.

 • זהה את הטבלאות או התצוגות שברצונך ליצור אליהן קישור או לייבא ואת השדות בעלי הערכים הייחודיים עבור טבלאות מקושרות. ניתן לייבא או ליצור קישור ליותר מטבלה או תצוגה אחת בפעולה יחידה.

 • קח בחשבון את מספר העמודות בכל טבלה או תצוגה. Access אינו תומך ביותר מ- 255 שדות בטבלה, כך ש- Access מקשר או מייבא את 255 העמודות הראשונות בלבד. כפתרון, ניתן ליצור תצוגה במסד הנתונים SQL Server כדי לגשת לעמודות שמעבר למגבלה.

 • קבע את כמות הנתונים הכוללת לייבוא. הגודל המרבי של מסד נתונים של Access הוא שני ג'יגה-בתים, פחות השטח הדרוש לאובייקטים של המערכת. אם מסד הנתונים SQL Server מכיל טבלאות גדולות, ייתכן שלא תוכל לייבא אותן לתוך מסד נתונים יחיד של Access. במקרה זה, שקול ליצור קישור לנתונים במקום לייבא אותם.

 • אבטח את מסד הנתונים של Access ואת פרטי החיבור שהוא מכיל באמצעות מיקום מהימן וסיסמת מסד נתונים של Access. הדבר חשוב במיוחד אם אתה בוחר לשמור את הסיסמה של SQL Server ב- Access.

 • תכנון ליצירת קשרי גומלין נוספים. Access אינו יוצר באופן אוטומטי קשרי גומלין בין טבלאות קשורות בסוף פעולת ייבוא. ניתן ליצור באופן ידני את קשרי הגומלין בין טבלאות חדשות וקיימות באמצעות החלון 'קשרי גומלין'. לקבלת מידע נוסף, ראה מהו החלון 'קשרי גומלין'? ויצירה, עריכה או מחיקה של קשר גומלין.

שלב 1: תחילת העבודה

 1. בחר נתונים חיצוניים‏ > מקור נתונים חדש‏ > ממסד נתונים‏ > מ- SQL Server.

 2. בתיבת הדו-שיח קבלת נתונים חיצוניים – מסד נתונים של ODBC, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לייבא נתונים, בחר יבא את נתוני המקור לתוך טבלה חדשה במסד הנתונים הנוכחי.

  • כדי ליצור קישור לנתונים, בחר קשר את מקור הנתונים על-ידי יצירת טבלה מקושרת.

 3. בחר אישור.

שלב 2: יצירה או שימוש חוזר של קובץ DSN

באפשרותך ליצור קובץ DSN או לעשות שימוש חוזר בקובץ קיים. השתמש בקובץ DSN כאשר אתה מעוניין להסתמך על אותם פרטי חיבור עבור פעולות קישור וייבוא שונות או כדי לשתף עם יישום אחר שגם הוא משתמש בקבצי DSN. ניתן ליצור קובץ DSN ישירות באמצעות מנהל חיבור הנתונים. לקבלת מידע נוסף, ראה ניהול מקורות נתונים של ODBC.

על אף שניתן עדיין להשתמש בגירסאות קודמות של מנהל ההתקן SQL ODBC, מומלץ להשתמש בגירסה 13.1, אשר כוללת שיפורים רבים ותומכת בתכונות חדשות של SQL Server 2016. לקבלת מידע נוסף, ראה Microsoft ODBC Driver עבור SQL Server ב- Windows.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם קובץ ה- DSN שברצונך להשתמש בו כבר קיים, בחר אותו מהרשימה.

   תיבת הדו-שיח 'בחירת מקור נתונים'

   בהתאם לשיטת האימות שהזנת בפרטי החיבור, ייתכן שיהיה עליך להזין סיסמה שוב.

  • כדי ליצור קובץ DSN חדש:

   1. בחר חדש.

    תיבת הדו-שיח 'יצירת מקור נתונים חדש'
   2. בחר ODBC Driver 13 עבור SQL Server ולאחר מכן בחר הבא.

   3. הזן שם עבור קובץ ה- DSN, או לחץ על עיון כדי ליצור את הקובץ במיקום אחר.

 2. לחץ על הבא כדי לסקור את פרטי הסיכום ולאחר מכן לחץ על סיום.

שלב 3: שימוש באשף '‏‏יצירת מקור נתונים חדש ב- SQL Server'

באשף ‏‏יצירת מקור נתונים חדש ב- SQL Server, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בדף הראשון, הזן פרטי זיהוי:

  • בתיבה תיאור, ניתן להזין מידע תיעודי אודות קובץ ה- DSN.

  • בתיבה שרת, הזן את השם של SQL Server. אל תלחץ על החץ למטה.

 2. בדף השני, בחר אחת משיטות האימות הבאות:

  • עם אימות משולב של Windows    התחבר באמצעות חשבון משתמש של Windows. באופן אופציונלי, הזן שם של עיקרון שירות (SPN). לקבלת מידע נוסף, ראה שמות ראשיים של שירות (spn) בחיבורי לקוח (ODBC).

  • באמצעות אימות SQL Server...   צור קשר עם אישורים שהוגדרו במסד הנתונים על-ידי הזנת מזהה הכניסה והסיסמה.

 3. בדפים שלוש וארבע, בחר אפשרויות שונות כדי להתאים אישית את החיבור. לקבלת מידע נוסף אודות אפשרויות אלה, ראה Microsoft ODBC Driver עבור SQL Server.

 4. מופיע מסך לאישור ההגדרות. בחר ‏‏בדוק חיבור מקור נתונים כדי לאשר את החיבור.

 5. ייתכן שיהיה עליך להיכנס למסד הנתונים. בתיבת הדו-שיח כניסה אל SQL Server, הזן את מזהה הכניסה וסיסמה. כדי לשנות הגדרות נוספות, בחר אפשרויות.

שלב 4: בחירת טבלאות ותצוגות לקישור או לייבוא

 1. בתיבת הדו-שיח קישור טבלאות או ייבוא אובייקטים, תחת טבלאות, בחר כל טבלה או הצגה שברצונך לקשר או לייבא ולאחר מכן לחץ על אישור.

  רשימה של טבלאות לקישור או לייבוא
 2. בפעולת קישור, קבע אם לבחור באפשרות שמור סיסמה.

  אבטחה    בחירה באפשרות זו מבטלת את הצורך להזין אישורים בכל פעם שאתה פותח את Access וניגש לנתונים. עם זאת, פעולה זו מאחסנת סיסמה לא מוצפנת במסד הנתונים של Access, כלומר אנשים שיכולים לגשת לתוכן המקור יכולים לראות את שם המשתמש והסיסמה. אם תבחר באפשרות זו, אנו ממליצים לאחסן את מסד הנתונים של Access במיקום מהימן וליצור סיסמת מסד נתונים של Access. לקבלת מידע נוסף, ראה החלטה אם לתת אמון במסד נתונים והצפנת מסד נתונים באמצעות סיסמת מסד נתונים.

  הערה    אם תחליט לא לשמור את הסיסמה, אך לאחר מכן שנה את דעתך, עליך למחוק וליצור מחדש את הטבלה המקושרת ולאחר מכן לבחור באפשרות שמור סיסמה.

שלב 5: יצירת מפרטים ומשימות (ייבוא בלבד)

 • בתיבת הדו-שיח קבלת נתונים חיצוניים - מסד נתונים של ODBC, ניתן לשמור את שלבי הייבוא בתור מפרט וליצור משימה ב- Outlook כדי להפוך את פעולת הייבוא לאוטומטית באופן קבוע. לקבלת מידע נוסף, ראה שמירת הפרטים של פעולת ייבוא או ייצוא כמפרט.

תוצאות

לאחר השלמת פעולת קישור או ייבוא, הטבלאות מופיעות בחלונית הניווט עם שם זהה לזה של הטבלה או התצוגה של SQL Server בשילוב שם הבעלים. לדוגמה, אם שם ה- SQL הוא dbo.Product, השם ב- Access הוא dbo_Product. אם שם זה כבר נמצא בשימוש, Access מוסיף "1" לשם הטבלה החדש — לדוגמה, dbo_Product1. אם גם dbo_Product1 כבר נמצא בשימוש, Access יצור dbo_Product2, וכן הלאה. אך ניתן לשנות את שמות הטבלאות לשמות משמעותיים יותר.

בפעולת ייבוא, Access לעולם לא יחליף טבלה במסד הנתונים. על אף שלא ניתן להוסיף נתונים של SQL Server ישירות לטבלה קיימת, ניתן ליצור שאילתת הוספה להוספת נתונים לאחר ייבוא הנתונים מטבלאות דומות.

בפעולת קישור, אם העמודות מוגדרות לקריאה בלבד בטבלת SQL Server, הן יוגדרו לקריאה בלבד גם ב- Access.

עצה    כדי לראות את מחרוזת החיבור, רחף מעל הטבלה בחלונית הניווט של Access.

עדכון של עיצוב הטבלה המקושרת

לא ניתן להוסיף, למחוק, או לשנות עמודות או לשנות סוגי נתונים בטבלה מקושרת. אם ברצונך לבצע שינויי עיצוב, עשה זאת במסד הנתונים של SQL Server. כדי לראות את שינויי העיצוב ב- Access, עדכן את הטבלאות המקושרות:

 1. בחר נתונים חיצוניים > מנהל טבלאות מקושרות.

 2. בחר כל טבלה מקושרת שברצונך לעדכן, בחר אישור ולאחר מכן בחר סגור.

השוואת סוגי נתונים

שמות סוגי הנתונים של Access שונים משמות סוגי הנתונים של SQL Server. לדוגמה, עמודה של SQL Server מסוג הנתונים bit מיובאת או מקושרת ל- Access עם סוג הנתונים כן/לא. לקבלת מידע נוסף, ראה השוואת Access וסוגי נתונים של SQL Server.

באפשרותך לעבוד עם נתונים המאוחסנים ב- SQL Server על-ידי קישור אליהם או על-ידי ייבוא הנתונים למסד נתונים של Access. קישור הוא אפשרות טובה יותר אם אתה משתף את הנתונים עם אחרים, מכיוון שהנתונים מאוחסנים במיקום מרכזי אחד, ובאפשרותך להציג את הנתונים העדכניים ביותר, להוסיף או לערוך את הנתונים ולהפעיל שאילתות או דוחות ב- Access.

שלב 1: הכנה לקישור

 1. אתר את מסד הנתונים של SQL Server שאליו ברצונך לקשר. במקרה הצורך, צור קשר עם מנהל מסד הנתונים לקבלת פרטי התחברות.

 2. זהה את הטבלאות ואת התצוגות שבכוונתך לקשר אליהם במסד הנתונים של SQL. באפשרותך לקשר לאובייקטים מרובים בו-זמנית.

סקור את נתוני המקור תוך התייחסות לשיקולים הבאים:

 • Access תומך ב- ‏255 שדות (עמודות) לכל היותר בטבלה, ולכן הטבלה המקושרת תכלול רק את 255 השדות הראשונים של האובייקט שאליו אתה מקשר.

 • העמודות המוגדרות לקריאה בלבד בטבלת SQL Server ימשיכו להיות לקריאה בלבד ב- Access.‏

 1. כדי ליצור את הטבלה המקושרת במסד נתונים חדש: לחץ על קובץ ‏> חדש‏ > מסד נתונים של שולחן עבודה ריק. כדי ליצור את הטבלאות המקושרות במסד נתונים קיים של Access, ודא שברשותך ההרשאות הנחוצות להוספת נתונים למסד הנתונים.

  הערה: טבלה מקושרת שנוצרת במסד נתונים קיים של Access, מקבלת את אותו שם המופיע באובייקט המקור. לכן, אם כבר יש לך טבלה אחרת באותו שם, לטבלה המקושרת החדשה נוסף המספר "1" —לדוגמה, Contacts1. (אם גם Contacts1 כבר נמצא בשימוש, Access ייצור את Contacts2 וכן הלאה).

שלב 2: קישור לנתונים

בעת קישור לטבלה או לתצוגה במסד נתונים של SQL Server‏, Access יוצר טבלה חדשה (שנקראת טבלה מקושרת) המשקפת את המבנה ואת התוכן של טבלת המקור. באפשרותך לשנות את הנתונים ב- SQL Server, או בתצוגת גליון נתונים או תצוגת טופס ב- Access, והשינויים ישתקפו הן ב- SQL והן ב- Access. כל שינוי מבני בטבלאות מקושרות, כגון הסרה או שינוי של עמודות, צריך להתבצע מ- SQL Server, ולא מ- Access.

 1. פתח את מסד הנתונים של Access המשמש כיעד.

 2. בכרטיסיה נתונים חיצוניים, לחץ על מסד נתונים של ODBC.

 3. לחץ על קשר למקור הנתונים על-ידי יצירת טבלה מקושרת > אישור ובצע את השלבים באשף. בתיבה בחירת מקור נתונים, אם קובץ ה- ‎.dsn שבו ברצונך להשתמש כבר קיים, לחץ על הקובץ ברשימה.

  כדי ליצור קובץ DSN חדש:

  בתיבה בחירת מקור נתונים, לחץ על חדש‏ > SQL Server ‏> הבא.

  1. הקלד שם עבור קובץ ה- ‎.dsn או לחץ על עיון.

   הערה: עליך להיות בעל הרשאות כתיבה בתיקיה כדי לשמור את קובץ ה- ‎.dsn

  2. לחץ על הבא כדי לסקור את מידע הסיכום ולחץ על סיום.

   בצע את השלבים באשף יצירת מקור נתונים חדש ל- SQL Server.

 4. לחץ על אישור, ותחת טבלאות, לחץ על כל טבלה או תצוגה שברצונך ליצור אליהן קישור ולאחר מכן לחץ על אישור.

אם תיבת הדו-שיח בחירת מזהה רשומות ייחודי מופיעה, משמעות הדבר היא ש- Access לא הצליח לקבוע איזה שדה או שדות מזהים באופן ייחודי כל שורה של מקור הנתונים. פשוט בחר את השדה או את שילוב השדות הייחודיים לכל שורה, ואם אינך בטוח, בדוק זאת עם מנהל מסד הנתונים של SQL Server.

בסיום פעולת הקישור, באפשרותך לראות את הטבלה המקושרת או הטבלאות המקושרות החדשות בחלונית הניווט.

החלת המבנה המעודכן ביותר של אובייקט SQL Server

בעת פתיחה של טבלה מקושרת או של אובייקט המקור, הנתונים העדכניים ביותר מוצגים. עם זאת, אם מבוצעים שינויים מבניים באובייקט SQL Server, עליך לעדכן את הטבלאות המקושרות כדי לראות שינויים אלה.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה בחלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על מנהל טבלאות מקושרות בתפריט הקיצור.

 2. בחר בתיבת הסימון לצד כל טבלה מקושרת שברצונך לעדכן, או לחץ על בחר הכל כדי לבחור בכל הטבלאות המקושרות.

 3. לחץ על אישור ‏> סגור.

הערה: מאחר שסוגי הנתונים של Access שונים מסוגי הנתונים של SQL Server,‏ Access מקשר אל סוג הנתונים המתאים ביותר עבור כל עמודה. באפשרותך רק לסקור, ולא לשנות, את סוגי הנתונים המוקצים ב- Access.

לקבלת מידע נוסף, ראה דרכים לשיתוף מסד נתונים של שולחן עבודה של Access‏.

לראש הדף

אם המחלקה או קבוצת העבודה שלך משתמשת ב- Microsoft SQL Server כדי לאחסן נתונים, ייתכן שיהיה עליך לעבוד עם נתונים מסוימים של SQL Server ב- Access.

באפשרותך להעביר נתונים מתוך אובייקטים של SQL Server (טבלאות או תצוגות) ל- Access באחת משתי דרכים - על-ידי ייבוא או על-ידי קישור. ההבדל בין שני התהליכים הוא כדלקמן:

 • בעת ייבוא הנתונים, Access יוצר עותק של נתוני SQL Server וכל השינויים המבוצעים לאחר מכן בנתונים של מסד הנתונים של Access אינם באים לידי ביטוי במסד הנתונים של SQL Server. בדומה, כל השינויים שיבוצעו מאוחר יותר בטבלה או בתצוגה של SQL Server אינם באים לידי ביטוי ב- Access.

 • בעת קישור לנתונים של SQL Server, אתה מתחבר ישירות אל מקור הנתונים כך שכל השינויים המבוצעים מאוחר יותר בנתונים ב- Access באים לידי ביטוי ב- SQL Server, ולהיפך.

מאמר זה מתאר כיצד לייבא או לקשר נתוני SQL Server.

ההחלטה אם לייבא או לקשר

מצבים שבהם מתאים לבצע ייבוא

בדרך כלל, ייבוא נתונים של SQL Server למסד נתונים של Access מתבצע מהסיבות הבאות:

 • כדי להעביר לצמיתות נתונים של SQL Server למסד נתונים של Access מכיוון שאין לך עוד צורך בנתונים במסד הנתונים של SQL Server. לאחר ייבוא הנתונים לתוך Access, באפשרותך למחוק את הנתונים ממסד הנתונים של SQL Server.

 • המחלקה או קבוצת העבודה שלך משתמשת ב- Access, אך מדי פעם אתה מופנה למסד נתונים של SQL Server לקבלת נתונים נוספים שיש למזג עם אחד ממסדי הנתונים של Access.

מכיוון שייבוא נתונים של SQL Server יוצר עותק של הנתונים במסד הנתונים של Access, במהלך תהליך הייבוא, עליך לציין את הטבלאות או התצוגות שברצונך להעתיק.

מצבים שבהם מתאים ליצור קישור

בדרך כלל, יצירת קישור לנתוני SQL Server מתבצעת מהסיבות הבאות:

 • כדי להתחבר באופן ישיר לנתוני המקור כדי להציג ולערוך את המידע העדכני ביותר הן במסד הנתונים של SQL Server והן במסד הנתונים של Access.

 • מסד הנתונים של SQL Server מכיל הרבה טבלאות גדולות ולא תוכל לייבא את כולן לתוך קובץ ‎.accdb יחיד. הגודל המרבי של מסד נתונים של Access הוא 2 ג'יגה-בתים, פחות השטח הדרוש לאובייקטים של המערכת.

 • ברצונך להפעיל שאילתות וליצור דוחות המבוססים על נתונים מ- SQL Server מבלי ליצור עותק של הנתונים, שקול ליצור קישור ל- SQL Server.

 • המחלקה או קבוצת העבודה שלך משתמשת ב- Access לצורך דיווח וביצוע שאילתות, וב- SQL Server לצורך אחסון נתונים. צוותים בודדים יכולים ליצור טבלאות ותצוגות של SQL Server לאחסון מרוכז, אך לעיתים תכופות יש לייבא נתונים אלה לתוך תוכניות שולחניות לצורך צבירה ודיווח. יצירת קישור היא הבחירה המתאימה, מאחר שהיא מאפשרת למשתמשים הן במסד הנתונים של SQL Server והן במסד הנתונים של Access להוסיף ולעדכן נתונים, וכן להציג בכל עת את הנתונים העדכניים ביותר ולעבוד איתם.

 • אתה משתמש של Access שהחל לאחרונה להשתמש ב- SQL Serve. העברת מספר מסדי נתונים ל- SQL Server, ורוב הטבלאות במסדי נתונים אלה הן טבלאות מקושרות. מעתה והלאה, במקום ליצור טבלאות של Access, תיצור טבלאות ותצוגות ב- SQL Server ולאחר מכן תיצור אליהן קישור ממסדי הנתונים שלך ב- Access.

 • ברצונך להמשיך לאחסן את הנתונים שלך ב- SQL Server, אך בנוסף אתה מעוניין לעבוד עם הנתונים העדכניים ביותר בתוך Access כדי להפעיל שאילתות ולהדפיס דוחות שעיצבת ב- Access.

לראש הדף

ייבוא נתונים מ- SQL Server

הכנה לייבוא

במהלך פעולת הייבוא, Access יוצר טבלה ולאחר מכן מעתיק את הנתונים ממסד הנתונים של SQL Server לתוך טבלה זו. בסוף פעולת הייבוא, באפשרותך לבחור לשמור את הפרטים של פעולת הייבוא כמפרט.

הערה: מפרט של ייבוא עוזר לך לחזור על פעולת הייבוא בעתיד מבלי שיהיה עליך לבצע את שלבי אשף הייבוא בכל פעם.

 1. אתר את מסד הנתונים של SQL Server המכיל את הנתונים שברצונך לייבא. פנה אל מנהל המערכת של מסד הנתונים לקבלת פרטי ההתחברות.

 2. זהה את הטבלאות או התצוגות שברצונך לייבא. ניתן לייבא אובייקטים מרובים בפעולת ייבוא בודדת.

 3. סקור את נתוני המקור תוך התייחסות לשיקולים הבאים:

  • Access אינו תומך ביותר מ- 255 שדות בטבלה, כך ש- Access מייבא את 255 העמודות הראשונות בלבד.

  • הגודל המרבי של מסד נתונים של Access הוא 2 ג'יגה-בתים, פחות השטח הדרוש לאובייקטים של המערכת. אם מסד הנתונים של SQL Server מכיל טבלאות גדולות מרובות, ייתכן שלא תוכל לייבא את כולן לתוך קובץ ‎.accdb יחיד. במקרה זה, שקול לקשר את הנתונים למסד הנתונים של Access במקום זאת.

  • Access אינו יוצר באופן אוטומטי קשרי גומלין בין טבלאות מקושרות בסיומה של פעולת ייבוא. עליך ליצור באופן ידני את קשרי הגומלין בין הטבלאות השונות, החדשות והקיימות, באמצעות האפשרויות שבחלון קשרי גומלין. כדי להציג את החלון קשרי גומלין:

   • לחץ על כלי מסד נתונים > קשרי גומלין.

 4. זהה את מסד הנתונים של Access שאליו ברצונך לייבא את הנתונים של SQL Server.

  ודא כי יש לך ההרשאות המתאימות כדי להוסיף נתונים למסד הנתונים של Access. אם אינך מעוניין לאחסן את הנתונים באחד ממסדי הנתונים הקיימים, צור מסד נתונים ריק חדש.

 5. סקור את הטבלאות, אם אלה קיימות, במסד הנתונים של Access.

  פעולת הייבוא יוצרת טבלה עם שם זהה לשמו של אובייקט SQL Server. אם שם זה נמצא כבר בשימוש, Access מוסיף "1" לשם הטבלה החדשה - לדוגמה, Contacts1. (אם Contacts1 נמצא כבר בשימוש, Access ייצור את השם Contacts2 וכן הלאה.)

  הערה: Access לעולם אינו מחליף טבלה במסד הנתונים כחלק מפעולת ייבוא, ולא ניתן לצרף נתונים של SQL Server לטבלה קיימת.

ייבוא הנתונים

 1. פתח את מסד הנתונים של היעד.

  בכרטיסיה נתונים חיצוניים, בקבוצה ייבוא וקישור, לחץ על מסד נתונים ODBC.

 2. לחץ על יבא את נתוני המקור לתוך טבלה חדשה במסד הנתונים הנוכחי ולאחר מכן לחץ על אישור.

 3. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, אם הקובץ ‎.dsn שבו ברצונך להשתמש כבר קיים, לחץ על הקובץ ברשימה.

  עלי ליצור קובץ ‎.dsn חדש

  הערה: השלבים בהליך זה עשויים להשתנות מעט, בהתאם לתוכנה המותקנת במחשב שלך.

  1. לחץ על חדש כדי ליצור שם חדש למקור הנתונים (DSN).

   האשף 'יצירת מקור נתונים חדש' מופעל.

  2. באשף, בחר SQL Server ברשימת מנהלי ההתקנים ולאחר מכן לחץ על הבא.

  3. הקלד שם עבור הקובץ ‎.dsn, או לחץ על עיון כדי לשמור את הקובץ במיקום אחר.

   הערה: עליך להיות בעל הרשאות כתיבה בתיקיה כדי לשמור את קובץ ה- ‎.dsn

  4. לחץ על הבא, סקור את פרטי הסיכום ולאחר מכן לחץ על סיום להשלמת האשף.

   תיבת הדו-שיח יצירת מקור נתונים חדש ב- SQL Server מופיעה.

  5. הקלד תיאור של מקור הנתונים בתיבה תיאור. שלב זה הוא אופציונלי.

  6. תחת לאיזה SQL Server ברצונך להתחבר, בתיבה שרת, הקלד או בחר את השם של SQL Server שאליו ברצונך להתחבר ולאחר מכן לחץ על הבא כדי להמשיך.

  7. ייתכן שתזדקק למידע ממנהל מסד הנתונים של SQL Server, למשל האם להשתמש באימות Microsoft Windows NT או באימות SQL Server. לחץ על הבא כדי להמשיך.

  8. אם ברצונך להתחבר למסד נתונים ספציפי, הקפד לבחור את תיבת הסימון שנה את מסד הנתונים המהווה ברירת מחדל ל. לאחר מכן בחר את מסד הנתונים שברצונך לעבוד אתו ולאחר מכן לחץ על הבא.

  9. לחץ על סיום.

  10. סקור את מידע הסיכום ולחץ על ‏‏בדוק חיבור מקור נתונים.

  11. סקור את תוצאות הבדיקה ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח.

   אם הבדיקה הצליחה, לחץ שוב על אישור, או לחץ על ביטול כדי לשנות את ההגדרות שלך.

 4. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים.

  Access מציג את תיבת הדו-שיח ייבוא אובייקטים.

 5. תחת טבלאות, לחץ על כל טבלה או תצוגה שברצונך לייבא ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. אם תיבת הדו-שיח בחירת מזהה רשומות ייחודי מופיעה, Access לא הצליח לקבוע איזה שדה או שדות מזהים באופן ייחודי כל שורה של אובייקט מסוים. במקרה זה, בחר את השדה או את שילוב השדות הייחודיים לכל שורה ולאחר מכן לחץ על אישור. אם אינך בטוח, בדוק זאת עם מנהל מסד הנתונים של SQL Server.

  Access מייבא את הנתונים. אם בכוונתך לחזור על פעולת הייבוא מאוחר יותר, באפשרותך לשמור את שלבי הייבוא כמפרט ייבוא ולהפעיל שוב בקלות את אותם שלבי ייבוא במועד מאוחר יותר. עליך להתקין את Microsoft Office Outlook במחשב כדי ליצור משימה.

 7. לחץ על סגור תחת שמירת שלבי ייבוא בתיבת הדו-שיח קבלת נתונים חיצוניים - מסד נתונים ODBC. Access מסיים את פעולת הייבוא ומציג את הטבלה החדשה או הטבלאות החדשות בחלונית הניווט.

אם ברצונך לשמור את הייבוא כמשימה לשימוש חוזר, המשך לסעיף הבא.

לראש הדף

קישור לנתוני SQL Server

מאחר שהנתונים מאוחסנים בטבלאות, בעת קישור לטבלה או תצוגה במסד נתונים של SQL Server,‏ Access יוצר טבלה חדשה (המכונה לעתים קרובות 'טבלה מקושרת') המשקפת את המבנה והתוכן של אובייקט המקור. באפשרותך לשנות נתונים ב- SQL Server, בתצוגת גליון נתונים או בתצוגת טופס מתוך Access. השינויים שאתה מבצע בנתונים במיקום אחד באים לידי ביטוי במיקום השני. עם זאת, אם ברצונך לבצע שינויים מבניים, כגון הסרה או שינוי של עמודה, עליך לעשות זאת מתוך מסד הנתונים של SQL Server, או מתוך פרוייקט של Access המחובר לאותו מסד נתונים. אין אפשרות להוסיף, למחוק או לשנות את השדות בטבלה מקושרת בזמן שאתה עובד ב- Access.

הכנה ליצירת קישור

 1. אתר את מסד הנתונים של SQL Server הכולל את הנתונים שאליהם ברצונך ליצור קישור. פנה אל מנהל מסד הנתונים לקבלת פרטי ההתחברות.

 2. זהה את הטבלאות והתצוגות שאליהן ברצונך ליצור קישור. באפשרותך ליצור קישור לאובייקטים מרובים בפעולת קישור יחידה.

 3. סקור את נתוני המקור תוך התייחסות לשיקולים הבאים:

  • Access אינו תומך ביותר מ- ‏255 שדות בטבלה, לכן הטבלה המקושרת תכלול רק את 255 השדות הראשונים של האובייקט שאליו אתה מקשר.

  • העמודות המוגדרות לקריאה בלבד באובייקט SQL Server ימשיכו להיות לקריאה בלבד ב- Access.‏

  • לא תוכל להוסיף, למחוק או לשנות עמודות בטבלה מקושרת ב- Access.

 4. זהה את מסד הנתונים של Access שבו ברצונך ליצור את הטבלאות המקושרות. ודא כי יש לך את ההרשאות המתאימות להוספת נתונים למסד הנתונים. אם אינך מעוניין לאחסן את הנתונים באחד ממסדי הנתונים הקיימים, צור מסד נתונים חדש וריק על-ידי לחיצה על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן בכרטיסיה חדש, לחץ על מסד נתונים ריק.

 5. סקור את הטבלאות במסד הנתונים של Access. בעת הקישור לטבלה או תצוגה של SQL Server,‏ Access יוצר טבלה מקושרת בעלת שם זהה לזה של אובייקט המקור. אם שם זה נמצא כבר בשימוש, Access יוסיף "1" לשם החדש של הטבלה המקושרת - לדוגמה, Contacts1. (אם Contacts1 כבר נמצא בשימוש, Access ייצור את השם Contacts2 וכן הלאה.)

 6. כדי ליצור קישור אל הנתונים, פתח את מסד הנתונים המהווה יעד.

 7. בכרטיסיה נתונים חיצוניים, בקבוצה ייבוא וקישור, לחץ על מסד נתונים ODBC.

 8. לחץ על קשר למקור הנתונים על-ידי יצירת טבלה מקושרת ולאחר מכן לחץ על אישור.

 9. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, לחץ על הקובץ ‎.dsn שבו ברצונך להשתמש, או לחץ על חדש כדי ליצור שם חדש למקור הנתונים (DSN).

 10. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, אם הקובץ ‎.dsn שבו ברצונך להשתמש כבר קיים, לחץ על הקובץ ברשימה.

  עלי ליצור קובץ ‎.dsn חדש

  הערה: השלבים בהליך זה עשויים להשתנות מעט, בהתאם לתוכנה המותקנת במחשב שלך.

  1. לחץ על חדש כדי ליצור שם חדש למקור הנתונים (DSN).

   האשף 'יצירת מקור נתונים חדש' מופעל.

  2. באשף, בחר SQL Server ברשימת מנהלי ההתקנים ולאחר מכן לחץ על הבא.

  3. הקלד שם עבור הקובץ ‎.dsn, או לחץ על עיון כדי לשמור את הקובץ במיקום אחר.

   הערה: עליך להיות בעל הרשאות כתיבה בתיקיה כדי לשמור את קובץ ה- ‎.dsn

  4. לחץ על הבא, סקור את פרטי הסיכום ולאחר מכן לחץ על סיום כדי להשלים את האשף 'יצירת מקור נתונים חדש'.

   אשף '‏‏יצירת מקור נתונים חדש ל- SQL Server' מופעל.

  5. באשף, הקלד תיאור של מקור הנתונים בתיבה תיאור. שלב זה הוא אופציונלי.

  6. תחת לאיזה SQL Server ברצונך להתחבר, בתיבה שרת, הקלד או בחר את השם של מחשב ה- SQL Server שאליו ברצונך להתחבר ולאחר מכן לחץ על הבא כדי להמשיך.

  7. בעמוד זה של האשף, ייתכן שתזדקק למידע ממנהל מסד הנתונים של SQL Server, למשל האם להשתמש באימות Windows NT או באימות SQL Server. לחץ על הבא כדי להמשיך.

  8. בעמוד הבא של האשף, ייתכן שיהיה עליך לקבל מידע נוסף ממנהל מסד הנתונים של SQL Server. אם ברצונך להתחבר למסד נתונים ספציפי, הקפד לבחור את תיבת הסימון שנה את מסד הנתונים המהווה ברירת מחדל ל, בחר את מסד הנתונים של SQL Server שאתו ברצונך לעבוד ולאחר מכן לחץ על הבא.

  9. לחץ על סיום. סקור את מידע הסיכום ולאחר מכן לחץ על ‏‏בדוק חיבור מקור נתונים.

  10. סקור את תוצאות הבדיקה ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח בדיקת מקור נתוני ODBC של SQL Server.

   אם הבדיקה הצליחה, לחץ שוב על אישור כדי להשלים את האשף, או לחץ על ביטול כדי לחזור אל האשף ולשנות את ההגדרות שלך.

 11. לחץ על אישור.

  Access מציג את תיבת הדו-שיח קישור טבלאות.

 12. תחת טבלאות, לחץ על כל טבלה או תצוגה שברצונך ליצור אליהן קישור ולאחר מכן לחץ על אישור.

  1. אם תיבת הדו-שיח בחירת מזהה רשומות ייחודי מופיעה, Access לא הצליח לקבוע איזה שדה או שדות מזהים באופן ייחודי כל שורה של מקור הנתונים. במקרה זה, בחר את השדה או את שילוב השדות הייחודיים לכל שורה ולאחר מכן לחץ על אישור. אם אינך בטוח, בדוק זאת עם מנהל מסד הנתונים של SQL Server.

Access מסיים את פעולת הקישור ומציג את הטבלה המקושרת החדשה או הטבלאות המקושרות החדשות בחלונית הניווט.

חשוב: בכל פעם שתפתח טבלה מקושרת או את אובייקט המקור, יופיעו בהם הנתונים העדכניים ביותר. עם זאת, שינויים מבניים המבוצעים באובייקט SQL Server אינם באים לידי ביטוי באופן אוטומטי בטבלה מקושרת.

עדכן טבלה מקושרת על-ידי החלת מבנה האובייקט העדכני ביותר של SQL Server

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה בחלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על מנהל טבלאות מקושרות בתפריט הקיצור.

 2. בחר בתיבת הסימון לצד כל טבלה מקושרת שברצונך לעדכן, או לחץ על בחר הכל כדי לבחור בכל הטבלאות המקושרות.

 3. לחץ על אישור.

  אם העדכון מסתיים בהצלחה, Access מציג הודעה על כך. אחרת, Access מציג הודעת שגיאה.

 4. לחץ על סגור כדי לסגור את מנהל הטבלאות המקושרות.

לראש הדף

מה עוד עליי לדעת?

לראש הדף

כיצד Access רואה את סוגי הנתונים של SQL Server

מאחר שסוגי הנתונים של Access שונים מסוגי הנתונים של SQL Server, על Access לקבוע מהו סוג הנתונים המתאים ביותר של Access שבו יש להשתמש עבור כל עמודה של כל טבלה או תצוגה ב- SQL Server שאתה מייבא או יוצר אליה קישור. לדוגמה, עמודה של SQL Server מסוג הנתונים bit מיובאת או מקושרת ל- Access עם סוג הנתונים כן/לא. כדוגמה נוספת, עמודה של SQL Server מסוג הנתונים nvarchar(255)‎ (ומטה) מיובאת או מקושרת עם סוג הנתונים טקסט, אך עמודה מסוג הנתונים nvarchar(256)‎ (ומעלה) מיובאת כשדה של Access מסוג תזכיר. לאחר השלמת פעולת הייבוא או הקישור, ניתן לפתוח את הטבלה בתצוגת עיצוב ולאשר את סוגי הנתונים של Access שהוקצו לשדות שלו. ניתן לשנות סוגי נתונים של שדות בטבלאות שיובאו. עם זאת, לא ניתן לשנות סוגי נתונים של שדות בטבלאות מקושרות, למעט במסד הנתונים של SQL Server עצמו או בפרוייקט של Access המחובר למסד נתונים זה.

הטבלה הבאה מפרטת את סוגי הנתונים העיקריים של SQL Server. העמודה השניה והשלישית מציגות את האופן שבו Access מפרש כל סוג.

סוג הנתונים ב- SQL Server

סוג הנתונים ב- Access

גודל שדה ב- Access

bigint

טקסט

255

binary( גודל שדה )

בינארי

זהה לגודל השדה ב- SQL Server

bit

כן/לא

char( גודל שדה ), כאשר גודל השדה קטן מ- 255 או שווה לו

טקסט

זהה לגודל השדה ב- SQL Server

char( גודל שדה ), כאשר גודל השדה גדול מ- 255

תזכיר

datetime

תאריך/שעה

decimal( דיוק , קנה מידה )

מספר

עשרוני (המאפיינים דיוק וקנה מידה ב- Access תואמים לדיוק ולקנה המידה ב- SQL Server.)

float

Number

כפול

image

אובייקט OLE

int

מספר

מספר שלם ארוך

money

מטבע

nchar( גודל שדה ), כאשר גודל השדה קטן מ- 255 או שווה לו

טקסט

זהה לגודל השדה ב- SQL Server

nchar( גודל שדה ), כאשר גודל השדה גדול מ- 255

תזכיר

ntext

תזכיר

numeric( דיוק , קנה מידה )

מספר

עשרוני (המאפיינים דיוק וקנה מידה ב- Access תואמים לדיוק ולקנה המידה ב- SQL Server.)

nvarchar( גודל שדה ), כאשר גודל השדה קטן מ- 255 או שווה לו

טקסט

זהה לגודל השדה ב- SQL Server

nvarchar( גודל שדה ), כאשר גודל השדה גדול מ- 255

תזכיר

nvarchar(MAX)‎

תזכיר

real

Number

בודד

smalldatetime

תאריך/שעה

smallint

Number

מספר שלם

smallmoney

מטבע

sql_variant

טקסט

255

text

תזכיר

timestamp

בינארי

8

tinyint

Number

בית

uniqueidentifier

מספר

מזהה שכפול

varbinary

בינארי

זהה לגודל השדה ב- SQL Server

varbinary(MAX)‎

אובייקט OLE

varchar( גודל שדה ), כאשר גודל השדה קטן מ- 255 או שווה לו

טקסט

זהה לגודל השדה ב- SQL Server

varchar( גודל שדה), כאשר גודל השדה גדול מ- 255

תזכיר

varchar(MAX)‎

תזכיר

xml

תזכיר

לראש הדף

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×