יצירה, עריכה או מחיקה של קשר גומלין

יצירה, עריכה או מחיקה של קשר גומלין

קשרי גומלין ב- Access עוזרים לך לשלב נתונים משתי טבלאות שונות. כל קשר גומלין מורכב משדות בשתי טבלאות עם נתונים תואמים. לדוגמה, ייתכן שקיים שדה ProductID בטבלה Products ובטבלה OrderDetails. כל רשומה בטבלה OrderDetails כוללת ProductID שתואם לרשומה בטבלה Products עם אותו ProductID.

בעת שימוש בטבלאות קשורות בשאילתה, קשר הגומלין מאפשר ל- Access לקבוע אילו רשומות מכל טבלה יש לשלב בערכת התוצאות. קשר גומלין יכול לעזור במניעת נתונים חסרים, בכך שהוא שומר על הסינכרון של נתונים שנמחקו. פעולה זו קרויה "שלמות הקשרים".

לפני העבודה עם קשרי גומלין, ודא שאתה מבין את מושגי הרקע. לקבלת מידע נוסף, ראה מדריך לקשרי גומלין בין טבלאות ותחילת העבודה עם קשרי גומלין בין טבלאות.

במאמר זה

מבט כולל

יצירת קשר גומלין בין טבלאות באמצעות החלון 'קשרי גומלין'

יצירת קשר גומלין בין טבלאות באמצעות החלונית 'רשימת שדות' כדי להוסיף שדה

עריכת קשר גומלין

אכיפת שלמות הקשרים

מחיקת קשר גומלין בין טבלאות

יצירה, עריכה או מחיקה של קשר גומלין ב- Access Web App

יצירה או שינוי של קשר גומלין במסד נתונים באינטרנט של Access 2010

מבט כולל

במסד נתונים של Access, ניתן ליצור קשר גומלין בין טבלאות באמצעות אחת מהשיטות הבאות:

 • בחלון 'קשרי גומלין', הוסף את הטבלאות שברצונך לקשר ולאחר מכן גרור את השדה שיקשר אותן מטבלה אחת לטבלה השניה.

 • גרור את השדה לגליון הנתונים של הטבלה מתוך החלונית רשימת שדות.

בעת יצירת קשר גומלין בין טבלאות, אין צורך שלשדות המשותפים יהיו שמות זהים, אם כי לעתים קרובות יש להם שמות זהים. השדות המשותפים חייבים לכלול סוג נתונים זהה. עם זאת, אם שדה המפתח הראשי הוא שדה 'מספור אוטומטי', שדה המפתח הזר יכול להיות גם שדה 'מספר' אם המאפיין FieldSize של שני השדות זהה. לדוגמה, באפשרותך להתאים שדה 'מספור אוטומטי' לשדה 'מספר' אם המאפיין FieldSize של שני השדות הוא 'מספר שלם ארוך'. כאשר שני השדות המשותפים הם שדות 'מספר', הגדרת המאפיין FieldSize בשניהם חייבת להיות זהה.

לראש הדף

יצירת קשר גומלין בין טבלאות באמצעות החלון 'קשרי גומלין'

 1. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על קשרי גומלין.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על הוסף טבלאות (או הצג טבלה ב-Access 2013).

 3. בחר טבלה או שאילתה אחת או יותר ולאחר מכן לחץ על הוסף. לאחר שתסיים להוסיף טבלאות ושאילתות ללשונית המסמך 'קשרי גומלין', לחץ על סגור.

 4. גרור שדה (בדרך כלל המפתח הראשי) מטבלה אחת לשדה המשותף (המפתח הזר) בטבלה האחרת. כדי לגרור שדות מרובים, הקש על מקש CTRL, לחץ על כל שדה ולאחר מכן גרור אותם.

  תיבת הדו-שיחעריכת קשרי גומלין מופיעה.
  תיבת הדו-שיח 'עריכת קשרי גומלין'

 5. ודא ששמות השדות המוצגים הם השדות המשותפים עבור קשר הגומלין. אם שם שדה שגוי, לחץ עליו ובחר את השדה המתאים מהרשימה.

  כדי לאכוף את שלמות הקשרים עבור קשר גומלין זה, בחר את תיבת הסימון אכוף שלמות הקשרים בין הטבלאות. לקבלת מידע נוסף על שלמות הקשרים בין טבלאות, עיין בסעיף אכיפת שלמות הקשרים.

 6. לחץ על צור.

  Access ימתח קו קשר גומלין בין שתי הטבלאות. אם בחרת את תיבת הסימון אכוף שלמות הקשרים בין הטבלאות, הקו יהיה עבה יותר בכל קצה. בנוסף – רק אם בחרת את תיבת הסימון אכוף שלמות הקשרים בין הטבלאות – המספר 1 יופיע מעל החלק העבה בצד אחד של קו קשר הגומלין, וסמל האינסוף () יופיע מעל החלק העבה בצד השני של הקו, כפי שמוצג באיור הבא.

  גרור שדה מטבלה אחת לשדה התואם בטבלה השניה.

  הערות: 

  • כדי ליצור קשר גומלין של יחיד ליחיד    שני השדות המשותפים (בדרך כלל, שדות המפתח הראשי והמפתח הזר) חייבים להכיל אינדקס ייחודי. משמעות הדבר היא שיש להגדיר את המאפיין Indexed עבור שדות אלה לכן (ללא כפילות). אם שני השדות הם בעלי אינדקס ייחודי, Access ייצור קשר גומלין של יחיד ליחיד.

  • כדי ליצור קשר גומלין של יחיד לרבים    השדה בצד היחיד (בדרך כלל, המפתח הראשי) של קשר הגומלין חייב להכיל אינדקס ייחודי. משמעות הדבר היא שיש להגדיר את המאפיין Indexed עבור שדה זה לכן (ללא כפילות). השדה בצד הרבים אינו אמור להכיל אינדקס ייחודי. הוא יכול להכיל אינדקס, אך עליו לאפשר כפילויות. משמעות הדבר היא שיש להגדיר את המאפיין Indexed עבור שדה זה ללא או לכן (אפשר כפילות). כאשר לשדה אחד יש אינדקס ייחודי ולשדה השני אין אינדקס ייחודי, Access יוצר קשר גומלין של יחיד לרבים.

לראש הדף

יצירת קשר גומלין בין טבלאות באמצעות החלונית 'רשימת שדות' כדי להוסיף שדה

באפשרותך להוסיף שדה לטבלה קיימת הפתוחה בתצוגת גליון נתונים על ידי גרירתו מהחלונית רשימת שדות. החלונית רשימת שדות מציגה שדות הזמינים בטבלאות קשורות וגם שדות הזמינים בטבלאות אחרות במסד הנתונים.

כשתגרור שדה מטבלה "אחרת" (לא קשורה) ולאחר מכן תשלים את פעולת אשף בדיקת המידע, קשר גומלין חדש של יחיד לרבים ייווצר באופן אוטומטי בין הטבלה בחלונית רשימת שדות לבין הטבלה שאליה גררת את השדה. קשר גומלין זה, שנוצר על-ידי Access, אינו אוכף שלמות הקשרים כברירת מחדל. כדי לאכוף שלמות הקשרים, עליך לערוך את קשר הגומלין. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף עריכת קשר גומלין.

פתיחת טבלה בתצוגה 'גליון נתונים'

 • בחלונית הניווט, לחץ פעמיים על הטבלה.

פתיחת החלונית רשימת שדות

 • הקש ALT+F8. מופיעה החלונית רשימת שדות.

  החלונית 'רשימת שדות'

החלונית רשימת שדות מפרטת את כל הטבלאות האחרות במסד הנתונים, כאשר הן מקובצות לקטגוריות. בעת העבודה עם טבלה בתצוגת גליון נתונים, Access מציג שדות באחת משתי קטגוריות בחלונית רשימת שדות: שדות זמינים בטבלאות קשורות ושדות זמינים בטבלאות אחרות. הקטגוריה הראשונה מפרטת את כל הטבלאות שיש להן קשר גומלין עם הטבלה שעליה אתה עובד כעת. הקטגוריה השניה מפרטת את כל הטבלאות שלטבלה שלך אין קשר גומלין איתן.

בחלונית רשימת שדות, בעת הלחיצה על סימן החיבור (+) לצד שם הטבלה, תראה רשימה של כל השדות הזמינים בטבלה זו. כדי להוסיף שדה לטבלה, גרור את השדה הרצוי מהחלונית רשימת שדות לטבלה שבתצוגת גליון נתונים.

הוספת שדה ויצירת קשר גומלין מהחלונית 'רשימת שדות'

 1. כאשר הטבלה פתוחה בתצוגת גליון נתונים, הקש ALT+F8. מופיעה החלונית רשימת שדות.

 2. תחת שדות זמינים בטבלאות אחרות, לחץ על סימן החיבור (+) לצד שם טבלה כדי להציג את רשימת השדות בטבלה זו.

 3. גרור את השדה הרצוי מהחלונית רשימת שדות לטבלה הפתוחה בתצוגת גליון נתונים.

 4. כאשר מופיע קו ההוספה, שחרר את השדה במיקום הרצוי.

  אשף בדיקת המידע מופעל.

 5. עקוב אחר ההוראות כדי להשלים את אשף בדיקת המידע.

  השדה יופיע בטבלה בתצוגת גליון נתונים.

כאשר תגרור שדה מטבלה "אחרת" (לא קשורה) ולאחר מכן תשלים את פעולת אשף בדיקת המידע, קשר גומלין חדש של יחיד לרבים ייווצר באופן אוטומטי בין הטבלה ברשימת השדות לבין הטבלה שאליה גררת את השדה. קשר גומלין זה, שנוצר על-ידי Access, אינו אוכף שלמות הקשרים כברירת מחדל. כדי לאכוף שלמות הקשרים, עליך לערוך את קשר הגומלין. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף עריכת קשר גומלין.

לראש הדף

עריכת קשר גומלין

כדי לשנות קשר גומלין, בחר אותו בחלון 'קשרי גומלין' ולאחר מכן ערוך אותו.

 1. מקם בזהירות את הסמן כך שיצביע על קו קשר הגומלין ולאחר מכן לחץ על הקו כדי לבחור בו.

  קו קשר הגומלין הופך להיות עבה יותר כאשר הוא נבחר.

 2. כאשר קו קשר הגומלין נבחר, לחץ עליו פעמיים.

  –או–

  בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כלים, לחץ על ערוך קשרי גומלין.

מופיעה תיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין.

פתיחת תיבת הדו-שיח 'עריכת קשרי גומלין'

 1. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על קשרי גומלין.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על כל קשרי הגומלין.

  כל הטבלאות הכוללות קשרי גומלין מוצגות עם קווים של קשרי גומלין. שים לב שעבור טבלאות מוסתרות (טבלאות שעבורן נבחרה תיבת הסימון מוסתר בתיבת הדו-שיח מאפיינים של הטבלה), קשרי הגומלין שלהן לא יוצגו אלא אם האפשרות 'הצג אובייקטים מוסתרים' נבחרה בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט.

 3. לחץ על הקו של קשר הגומלין עבור קשר הגומלין שברצונך לשנות. בעת בחירה בקו של קשר הגומלין, הוא נעשה עבה יותר.

 4. לחץ פעמיים על הקו של קשר הגומלין.

  -או-

  בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כלים, לחץ על ערוך קשרי גומלין.

  מופיעה תיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין.

  תיבת הדו-שיח 'עריכת קשרי גומלין'

 5. ערוך את השינויים ולאחר מכן לחץ על אישור.

  תיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין מאפשרת לך לשנות קשר גומלין בין טבלאות. באופן ספציפי, באפשרותך לשנות טבלאות או שאילתות בכל צד של קשר הגומלין או את השדות בכל צד. באפשרותך גם להגדיר סוג צירוף או לאכוף שלמות הקשרים ולבחור אפשרות הירארכיית הקשרים. לקבלת מידע נוסף אודות סוג הצירוף וכיצד להגדירו, עיין בסעיף הגדרת סוג הצירוף. לקבלת מידע נוסף אודות אופן האכיפה של שלמות הקשרים בין טבלאות והבחירה באפשרות הירארכיית הקשרים, עיין בסעיף אכיפת שלמות הקשרים.

הגדרת סוג הצירוף

בעת הגדרת קשר גומלין בין טבלאות, העובדות אודות קשר הגומלין מיידעות את עיצובי השאילתה שלך. לדוגמה, אם תגדיר קשר גומלין בין שתי טבלאות ולאחר מכן תיצור שאילתה המשתמשת בשתי הטבלאות, Access יבחר באופן אוטומטי את השדות התואמים המהווים ברירת מחדל בהתבסס על השדות שצוינו בקשר הגומלין. באפשרותך לעקוף ערכי ברירת מחדל ראשוניים אלה בשאילתה, אך הערכים שמספק קשר הגומלין הם בדרך כלל הערכים הנכונים. מכיוון שהתאמת נתונים והבאתם ממספר טבלאות הן פעולות שתבצע לעתים קרובות בכל מסדי הנתונים מלבד הפשוטים ביותר, הגדרת ערכי ברירת מחדל על-ידי יצירת קשרי גומלין היא יעילה וחוסכת זמן.

שאילתת טבלאות מרובות משלבת מידע ממספר טבלאות על-ידי התאמת ערכים בשדות משותפים. פעולת ההתאמה והשילוב נקראת צירוף. לדוגמה, נניח שברצונך להציג הזמנות של לקוחות. עליך ליצור שאילתה המצרפת את הטבלה 'לקוחות' ואת הטבלה 'הזמנות' בשדה Customer ID. תוצאת השאילתה מכילה פרטי לקוח ופרטי הזמנה עבור השורות שבהן נמצאה התאמה מתאימה בלבד.

אחד מהערכים שתוכל לציין עבור כל קשר גומלין הוא סוג הצירוף. סוג הצירוף מורה ל- Access אילו רשומות לכלול בתוצאת שאילתה. לדוגמה, חשוב שוב על שאילתה המצרפת את הטבלה Customers ואת הטבלה Orders בשדות המשותפים המייצגים את השדה Customer ID. באמצעות סוג הצירוף המהווה ברירת מחדל (הנקרא צירוף פנימי), השאילתה תחזיר רק את השורות בטבלה 'לקוחות' ואת השורות בטבלה 'הזמנות' שבהן השדות המשותפים (הנקראים גם שדות מצורפים) הם שווים.

עם זאת, נניח שברצונך לכלול את כל ה'לקוחות' — אפילו אלה שעדיין לא ביצעו הזמנה. כדי לבצע פעולה זו, עליך לשנות את סוג הצירוף מצירוף פנימי לצירוף חיצוני שמאלי. צירוף חיצוני שמאלי מחזיר את כל שורות הטבלה בצד השמאלי של קשר הגומלין ורק את השורות התואמות בטבלה בצד הימני. צירוף חיצוני ימני מחזיר את כל השורות שמימין ורק את השורות המתאימות שמשמאל.

הערה: במקרה זה, 'שמאל' ו'ימין' מתייחסים למיקום הטבלאות בתיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין, ולא לחלון 'קשרי גומלין'.

עליך לחשוב מראש על התוצאה שתרצה בתדירות הגבוהה ביותר מהשאילתה שמצרפת את הטבלאות בקשר גומלין זה, ולאחר כן להגדיר בהתאם את סוג הצירוף.

הגדרת סוג הצירוף

 1. בתיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין , לחץ על סוג צירוף.

  תיבת הדו-שיח מאפייני הצירוף תופיע.

 2. לחץ על האפשרות הרצויה ולאחר מכן לחץ על אישור.

הטבלה הבאה (המשתמשת בטבלאות Customers ו- Orders) מציגה את שלוש אפשרויות הבחירה המוצגות בתיבת הדו-שיח מאפייני צירוף, את סוג הצירוף שבו הן משתמשות ואם כל השורות או השורות התואמות מוחזרות עבור כל טבלה.

הבחירה

צירוף יחסי

טבלה שמאלית

טבלה ימנית

1. נכללות רק שורות שבהן השדות המצורפים משתי הטבלאות הם שווים.

צירוף פנימי

שורות תואמות

שורות תואמות

2. נכללות כל הרשומות מ'לקוחות' ורק הרשומות מ'הזמנות' שבהן השדות המצורפים שווים.

צירוף חיצוני שמאלי

כל השורות

שורות תואמות

3. נכללות כל הרשומות מ'הזמנות' ורק הרשומות מ'לקוחות' שבהן השדות המצורפים הם שווים.

צירוף חיצוני ימני

שורות תואמות

כל השורות

כאשר תבחר באפשרות 2 או באפשרות 3, יוצג חץ על קו קשר הגומלין. חץ זה מצביע לצד בקשר הגומלין שמראה שורות תואמות בלבד.

עריכת שינויים בתיבת הדו-שיח 'מאפייני צירוף'

 1. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על קשרי גומלין.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על כל קשרי הגומלין.

  כל הטבלאות הכוללות קשרי גומלין מוצגות עם קווים של קשרי גומלין. שים לב שעבור טבלאות מוסתרות (טבלאות שעבורן נבחרה תיבת הסימון מוסתר בתיבת הדו-שיח מאפיינים של הטבלה), קשרי הגומלין שלהן לא יוצגו אלא אם האפשרות 'הצג אובייקטים מוסתרים' נבחרה בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט.

 3. לחץ על הקו של קשר הגומלין עבור קשר הגומלין שברצונך לשנות. בעת בחירה בקו של קשר הגומלין, הוא נעשה עבה יותר.

 4. לחץ פעמיים על הקו של קשר הגומלין. מופיעה תיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין.

 5. לחץ על סוג צירוף.

 6. בתיבת הדו-שיח מאפייני הצירוף, לחץ על אפשרות ולאחר מכן לחץ על אישור.
  תיבת הדו-שיח 'מאפייני צירוף'

 7. בצע שינויים נוספים בקשר הגומלין ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף

אכיפת שלמות הקשרים

מטרת שלמות הקשרים היא למנוע רשומות מיותמות – רשומות שמפנות לרשומות אחרות שכבר אינן קיימות. שלמות הקשרים נאכפת על ידי הפיכתה לזמינה עבור קשר גומלין בין טבלאות. כאשר שלמות הקשרים נאכפת, Access דוחה כל פעולה שעלולה להפר שלמות הקשרים עבור אותו קשר גומלין בין טבלאות. משמעות הדבר היא ש- Access ידחה את שני העדכונים שמשנים את יעד ההפניה ואת המחיקות שמסירות את יעד ההפניה. כדי ש- Access יפיץ עדכונים ומחיקות של הקשרים כך שכל השורות הקשורות ישתנו בהתאם, עיין בסעיף הגדרת הגדרת אפשרויות הירארכיית ההקשרים.

הפעלה או ביטול של שלמות הקשרים

 1. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על קשרי גומלין.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על כל קשרי הגומלין.

  כל הטבלאות הכוללות קשרי גומלין מוצגות עם קווים של קשרי גומלין. שים לב שעבור טבלאות מוסתרות (טבלאות שעבורן נבחרה תיבת הסימון מוסתר בתיבת הדו-שיח מאפיינים של הטבלה), קשרי הגומלין שלהן לא יוצגו אלא אם האפשרות 'הצג אובייקטים מוסתרים' נבחרה בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט.

 3. לחץ על הקו של קשר הגומלין עבור קשר הגומלין שברצונך לשנות. בעת בחירה בקו של קשר הגומלין, הוא נעשה עבה יותר.

 4. לחץ פעמיים על הקו של קשר הגומלין. מופיעה תיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין.

 5. בחר או נקה את האפשרות אכוף שלמות הקשרים בין הטבלאות.

 6. בצע שינויים נוספים בקשר הגומלין ולאחר מכן לחץ על אישור.

אם תאכוף שלמות הקשרים, יחולו הכללים הבאים:

 • אין באפשרותך להזין ערך בשדה מפתח זר של טבלה קשורה, אם ערך זה אינו קיים בשדה המפתח הראשי של הטבלה הראשית - ביצוע פעולה זו ייצור רשומות יתומות.

 • אין באפשרותך למחוק רשומה מטבלה ראשית אם קיימות רשומות תואמות בטבלה קשורה. לדוגמה, אין באפשרותך למחוק רשומה של עובד מהטבלה Employees אם יש הזמנות המוקצות לעובד זה בטבלה Orders. עם זאת, באפשרותך לבחור למחוק רשומה ראשית וגם את כל הרשומות הקשורות בפעולה אחת על-ידי בחירה בתיבת הסימון מחק רשומות קשורות זו לזו בהתאם להירארכיית הקשרים.

 • אין באפשרותך לשנות ערך מפתח ראשי בטבלה הראשית אם פעולה זו תיצור רשומות מיותמות. לדוגמה, אין באפשרותך לשנות מספר הזמנה בטבלה Orders אם קיימים פריטי שורה שהוקצו להזמנה זו בטבלה Order Details. עם זאת, באפשרותך לבחור לעדכן רשומה ראשית וגם את כל הרשומות הקשורות בפעולה אחת על-ידי בחירה בתיבת הסימון 'עדכן שדות קשורים זה לזה בהתאם להירארכיית הקשרים'.

  הערות: אם אתה מתקשה בהפיכת שלמות הקשרים לזמינה, שים לב שהתנאים הבאים דרושים לאכיפת שלמות הקשרים:

  • על השדה המשותף מהטבלה הראשית להיות מפתח ראשי או בעל אינדקס ייחודי.

  • על השדות המשותפים להיות בעלי סוג נתונים זהה. המקרה החריג היחיד הוא ששדה 'מספור אוטומטי' יכול להיות קשור לשדה 'מספר' שהגדרת מאפיין FieldSize שלו היא מספר שלם ארוך.

  • שתי הטבלאות קיימות באותו מסד נתונים של Access. לא ניתן לאכוף שלמות הקשרים בטבלאות מקושרות. עם זאת, אם טבלאות המקור הן בתבנית Access, באפשרותך לפתוח את מסד הנתונים שבו הן מאוחסנות ולהפוך שלמות הקשרים לזמינה במסד נתונים זה.

הגדרת אפשרויות הירארכיית ההקשרים

ייתכן שתיתקל במצב שבו יהיה לך צורך לגיטימי לשנות את הערך בצד ה"יחיד" של קשר גומלין. במקרה כזה, יש צורך ש- Access יעדכן באופן אוטומטי את כל השורות המושפעות כחלק מפעולה אחת. באופן זה, העדכון יושלם במלואו כך שמסד הנתונים שלך לא יישאר במצב לא עקבי  – כלומר, שחלק מהשורות מעודכנות וחלק מהשורות לא מעודכנות. Access מסייע לך להימנע מבעיה זו על-ידי תמיכה באפשרות 'עדכן שדות קשורים זה לזה בהתאם להירארכיית הקשרים'. כאשר תאכוף שלמות הקשרים ותבחר באפשרות 'עדכן שדות קשורים זה לזה בהתאם להירארכיית הקשרים', ולאחר מכן תעדכן מפתח ראשי, Access יעדכן באופן אוטומטי את כל השדות המפנים למפתח הראשי.

ייתכן שתצטרך גם למחוק שורה ואת כל הרשומות הקשורות אליה  – לדוגמה, רשומה של מוביל וכל ההזמנות הקשורות עבור מוביל זה. מסיבה זו, Access תומך באפשרות 'מחק רשומות קשורות זו לזו בהתאם להירארכיית הקשרים'. בעת אכיפת שלמות הקשרים ובחירה בתיבת הסימון מחק רשומות קשורות זו לזו בהתאם להירארכיית הקשרים, Access ימחק באופן אוטומטי את כל הרשומות המפנות למפתח הראשי בעת מחיקת הרשומה המכילה את המפתח הראשי.

הפעלה וביטול של עדכון ו/או מחיקה בהתאם להירארכיית הקשרים

 1. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על קשרי גומלין.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על כל קשרי הגומלין.

  כל הטבלאות הכוללות קשרי גומלין מוצגות עם קווים של קשרי גומלין. שים לב שעבור טבלאות מוסתרות (טבלאות שעבורן נבחרה תיבת הסימון מוסתר בתיבת הדו-שיח מאפיינים של הטבלה), קשרי הגומלין שלהן לא יוצגו אלא אם האפשרות 'הצג אובייקטים מוסתרים' נבחרה בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט.

 3. לחץ על הקו של קשר הגומלין עבור קשר הגומלין שברצונך לשנות. בעת בחירה בקו של קשר הגומלין, הוא נעשה עבה יותר.

 4. לחץ פעמיים על הקו של קשר הגומלין.

  תיבת הדו-שיחעריכת קשרי גומלין מופיעה.

 5. בחר את תיבת הסימון אכוף שלמות הקשרים בין הטבלאות.

 6. בחר את תיבת הסימון עדכן שדות קשורים זה לזה בהתאם להירארכיית הקשרים או מחק רשומות קשורות זו לזו בהתאם להירארכיית הקשרים, או את שתיהן.

 7. בצע שינויים נוספים בקשר הגומלין ולאחר מכן לחץ על אישור.

הערה: אם המפתח הראשי הוא שדה 'מספור אוטומטי', לבחירה בתיבת הסימון עדכן שדות קשורים זה לזה בהתאם להירארכיית הקשרים לא תהיה כל השפעה מאחר שלא ניתן לשנות את הערך בשדה 'מספור אוטומטי'.

לראש הדף

מחיקת קשרי גומלין בין טבלאות

חשוב: בעת הסרת קשר גומלין, אתה מסיר גם את התמיכה בשלמות הקשרים עבור קשר גומלין זה, אם היא זמינה. כתוצאה מכך, Access לא ימנע עוד באופן אוטומטי יצירת רשומות מיותמות בצד ה"רבים" של קשר גומלין.

כדי להסיר קשר גומלין בין טבלאות, עליך למחוק את קו קשר הגומלין בחלון 'קשרי גומלין'. מקם את הסמן כך שיצביע על קו קשר הגומלין ולאחר מכן לחץ על הקו. קו קשר הגומלין נעשה עבה יותר כאשר הוא נבחר. כאשר קו קשר הגומלין מסומן, הקש DELETE.

 1. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על קשרי גומלין.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על כל קשרי הגומלין.

  כל הטבלאות הכוללות קשרי גומלין מוצגות עם קווים של קשרי גומלין. שים לב שעבור טבלאות מוסתרות (טבלאות שעבורן נבחרה תיבת הסימון מוסתר בתיבת הדו-שיח מאפיינים של הטבלה), קשרי הגומלין שלהן לא יוצגו אלא אם האפשרות 'הצג אובייקטים מוסתרים' נבחרה בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט.

 3. לחץ על קו קשר הגומלין עבור קשר הגומלין שברצונך למחוק. קו קשר הגומלין נעשה עבה יותר כאשר הוא נבחר.

 4. הקש על מקש DELETE.

 5. ייתכן ש- Access יציג את ההודעה האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק לתמיד את קשרי הגומלין שנבחרו ממסד הנתונים שלך?. אם הודעת אישור זו מופיעה, לחץ על כן.

הערה: אם אחת מהטבלאות המופעלות בקשר הגומלין בין הטבלאות נמצאת בשימוש – אולי על-ידי אדם או תהליך אחר, או באובייקט פתוח של מסד נתונים (כגון טופס) – לא תוכל למחוק את קשר הגומלין. עליך לסגור את כל האובייקטים הפתוחים המשתמשים בטבלאות אלה לפני שתנסה להסיר את קשר הגומלין.

לראש הדף

קיימים הבדלים חשובים בעת עבודה עם קשרי גומלין ב- Access Web App.

החלון 'קשרי גומלין' אינו זמין ב- Access Web App. במקום ליצור קשר גומלין ב- Access Web App, יש ליצור שדה בדיקת מידע המקבל ערכים משדה קשור בטבלה אחרת. לדוגמה, נניח שיש לך טבלת עובדים וברצונך להוסיף בדיקת מידע לטבלת אזורים כך שתוכל את האזור שבו כל עובד פועל.

הערה: שדה בדיקת המידע שבו בדיקת המידע תשתמש כמקור לערכים חייב להיות קיים מראש לפני יצירת שדה בדיקת המידע.

כך ניתן ליצור שדה בדיקת מידע ב- Access Web App:

 1. פתח את הטבלה שבה ברצונך ליצור שדה בדיקת מידע חדש על-ידי לחיצה כפולה עליה בניווט. (רמז: ייתכן שתצטרך ללחוץ על בית > חלונית הניווט כדי לראות את הטבלאות הזמינות.)

  בדוגמה לעיל, לחץ על הטבלה עובדים.

 2. לחץ בתוך העמודה שם שדה מתחת לשדה האחרון בטבלה והקלד שם עבור שדה בדיקת המידע החדש.

  בדוגמה, הקלד אזור בתור שם השדה.

 3. בעמודה סוג נתונים, לחץ על החץ ובחר בדיקת מידע.

  הגדרת סוג הנתונים 'בדיקת מידע' עבור שדה בדיקת מידע

  אשף בדיקת המידע מופעל.

 4. בעמוד הראשון של אשף בדיקת מידע, בחר אני רוצה ששדה בדיקת המידע יקבל ערכים מטבלה או שאילתה אחרת. אפשרויות נוספות מופיעות בתיבת הדו-שיח.

 5. בחר את השם של הטבלה או השאילתה שאמורה לספק את הערכים עבור בדיקת המידע.

  בדוגמה, בחר טבלה: אזורים.

  אפשרויות הבחירה באשף בדיקת מידע

  (שמות הטבלאות בתמונה תואמים לדוגמה שבה אנחנו משתמשים.)

 6. לאחר בחירת הטבלה, השתמש ברשימה איזה ערך ברצונך להציג בבדיקת המידע כדי לבחור את השדה שבו ברצונך להשתמש כערך תצוגה עבור שדה בדיקת המידע. כברירת מחדל, Access בוחר את שדה הטקסט הראשון שהוא יכול למצוא בטבלה שנבחרה.

  בדוגמה, עליך להשאיר את השדה שנבחר, כותרת, כערך התצוגה.

 7. השתמש ברשימה האם ברצונך למיין את הפריטים בבדיקת המידע כדי להגדיר את המיון, אם תרצה.

 8. תחת מה צריך לקרות בעת מחיקת רשומה מהטבלה "אזורים", הגדר את סוג קשר הגומלין הרצוי בין שתי הטבלאות וציין אם ברצונך לאכוף שלמות הקשרים. (שם הטבלה בשאלה זו משתנה בהתאם לטבלה שבחרת בשלב 5.)

  אשף בדיקת המידע עובר כברירת מחדל למנע מחיקה אם קיימות רשומות תואמות בטבלה "עובדים", מאחר שזוהי האפשרות הבטוחה ביותר ברוב המקרים. בדוגמה, אפשרות זו משמעותה שלא ניתן למחוק ערך מהטבלה "אזורים" אם אזור זה נמצא בשימוש ברשומות בטבלה "עובדים". לפיכך, אם רשומות עובד משתמשות באזור, כגון "מערב", ואתה מנסה למחוק את "מערב" מהטבלה "אזורים", Access מונע ממך למחוק אותו. במקרה זה, עליך לאפס את כל רשומות העובד באמצעות ערך זה לדבר אחר, כדי שתוכל למחוק את "מערב" מהטבלה "אזורים". האפשרות האחרונה יכולה לעבוד בדוגמה זו, מאחר שהיא מאפשרת לך למחוק את "מערב" מהטבלה "אזורים". ערך האזור יוסר באופן אוטומטי מרשומות העובד שהוגדרו ל"מערב", תוך השארת הערך ריק. בחירה באפשרות השניה תביא למחיקת כל רשומות העובדים בטבלה "עובדים" שעבורן האזור מוגדר כ"מערב". פעולה זו נקראת מחיקה בהתאם להירארכיית הקשרים והיא היתה מוחקת הרבה יותר נתונים מכפי שאתה רוצה בדוגמה זו. היזהר בעת בחירה באפשרות זו.

החלון 'קשרי גומלין' אינו זמין ביישום אינטרנט של Access. אתה משתמש בשדה מטבלה אחת כמקור (שדה בדיקת מידע) לערכים בשדה הקשור בטבלה אחרת.

 1. פתח את הטבלה המכילה את בדיקת המידע שברצונך לשנות על-ידי לחיצה על ערוך טבלה.

  עריכת טבלה

 2. בחר את השדה שמקבל את הערכים שלו מטבלה אחרת.

 3. בכרטיסיה עיצוב, תחת כלי טבלאות, לחץ על שנה בדיקות מידע.

 4. בצע את השלבים באשף כדי לערוך את השינויים הרצויים. באפשרותך לשנות את הפריטים הבאים:

  • השדה המהווה את מקור הערכים

  • סדר המיון של הערכים

  • רוחב השדה והאם להסתיר את עמודת המפתח

  • התווית של שדה בדיקת המידע

  • האם תקינות נתונים זמינה

  • אם תקינות נתונים זמינה, האם המחיקות מבוצעות בהתאם להירארכיית הקשרים או מוגבלות

החלון 'קשרי גומלין' אינו זמין ביישום אינטרנט של Access. אתה משתמש בשדה מטבלה אחת כמקור (שדה בדיקת מידע) לערכים בשדה הקשור בטבלה אחרת. כדי למחוק קשר גומלין בין שתי טבלאות ביישום אינטרנט של Access, עליך למחוק את שדה בדיקת המידע ואת הנתונים המשויכים אליו.

 1. פתח את הטבלה המכילה את שדה בדיקת המידע שברצונך למחוק על-ידי לחיצה על ערוך טבלה.

  עריכת טבלה

 2. בחר את שדה בדיקת המידע שמקבל את הערכים שלו מטבלה אחרת ביישום האינטרנט.

 3. בכרטיסיה עיצוב, תחת כלי טבלאות, לחץ על מחק שדות.

 4. Access יציג את ההודעה האם ברצונך למחוק לצמיתות את השדות שנבחרו ואת כל הנתונים בשדות? לחץ על כן כדי לאשר את המחיקה של שדה בדיקת המידע ואת הנתונים שלו.

  הערה: ייתכן גם שתתבקש על-ידי Access למחוק אינדקס אחד או יותר בעת מחיקת שדה בדיקת המידע. אם הודעת אישור זו מופיעה, לחץ על כן.

 5. לחץ על שמור כדי לשמור את שינויי עיצוב הטבלה.

לראש הדף

כדי ליצור קשר גומלין במסד נתונים באינטרנט של Access 2010, השתמש באשף בדיקת המידע. החלון 'קשרי גומלין' אינו זמין במסד נתונים באינטרנט. השתמש בשדה מטבלה אחת כמקור עבור ערכים בשדה הקשור בטבלה אחרת.

הערה: עליך ליצור את השדה שבו תשתמש כמקור עבור ערכים לפני שתוכל להשתמש באשף בדיקת המידע.

 1. פתח את הטבלה שאמורה לקבל את הערכים שלה מהטבלה השניה.

 2. משמאל ששדה האחרון, לחץ על לחץ כדי להוסיף ולאחר מכן לחץ על בדיקת מידע וקשרי גומלין.

  הערה: ייתכן שתצטרך לגלול הצידה כדי לראות את האפשרות לחץ כדי להוסיף.

 3. במסך הראשון של אשף בדיקת המידע, בחר ברצוני ששדה בדיקת המידע יקבל את הערכים מטבלה אחרת ולאחר מכן לחץ על הבא.

 4. בחר את הטבלה המכילה את ערכי המקור ולאחר מכן לחץ על הבא.

 5. בתיבה שדות זמינים, לחץ פעמיים על השדה המכיל את ערכי המקור ולאחר מכן לחץ על הבא.

 6. אם תרצה, תוכל לציין סדר מיון עבור שדה בדיקת המידע. לחץ על הבא.

 7. אם תרצה, שנה את הרוחב של שדה בדיקת המידע – מומלץ אם הערכים ארוכים. לחץ על הבא.

 8. הזן שם עבור השדה החדש. אם ברצונך לוודא שהערכים בשתי הטבלאות יהיו תמיד תואמים, בחר את תיבת הסימון אפשר שלמות נתונים ולאחר מכן לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות:

  • מחיקה בהתאם להירארכיית הקשרים – אם תמחק רשומה מטבלה אחת, הרשומות התואמות בטבלה השניה יימחקו גם הן.

  • מחיקה מוגבלת – אם תנסה למחוק רשומה מטבלה אחת, אך אין רשומה תואמת בטבלה השניה, פעולת המחיקה אינה מותרת.

   הערה: אל תבחר אפשר ערכים מרובים באשף בדיקת המידע כאשר אתה משתמש באשף כדי ליצור קשר גומלין.

 1. פתח את הטבלה שמקבלת את הערכים שלה מטבלה אחרת.

 2. בחר את השדה שמקבל את הערכים שלו מטבלה אחרת.

 3. בכרטיסיה שדות, בקבוצה מאפיינים, לחץ על שנה בדיקות מידע.

 4. בצע את השלבים באשף כדי לערוך את השינויים הרצויים. באפשרותך לשנות את הפריטים הבאים:

  • השדה המהווה את מקור הערכים

  • סדר המיון של הערכים

  • רוחב השדה והאם להסתיר את עמודת המפתח

  • התווית של שדה בדיקת המידע

  • האם תקינות נתונים זמינה

  • אם תקינות נתונים זמינה, האם המחיקות מבוצעות בהתאם להירארכיית הקשרים או מוגבלות

לראש הדף

למידע נוסף

הוספת שדה בדיקת מידע חדש לטבלה

מהו חלון 'קשרים'?

השוואה בין שתי טבלאות ב- Access ואיתור נתונים תואמים בלבד

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×