יצירה של מודל מסד נתונים (הידוע גם כדיאגרמת יחסי ישויות, ERD) ב- Visio

יצירה של מודל מסד נתונים (הידוע גם כדיאגרמת יחסי ישויות, ERD) ב- Visio

ב- Visio, באמצעות התבנית 'דיאגרמת מודל של מסד נתונים', ניתן ליצור מודל חדש או לבצע הנדסה לאחור של מסד נתונים קיים למודל.

סמל מסד נתונים, חץ, דיאגרמת Visio המייצגת את מסד הנתונים

מאמר זה מתאר כיצד ניתן ליצור מודל מסד נתונים ואילו פעולות ניתן לבצע עם המודל לאחר יצירתו.

הערה: דיאגרמת המודל של מסד הנתונים זמינה רק בגירסאות מסוימות של Visio. לקבלת מידע נוסף, ראה אינך מוצא את תכונות מידול מסד הנתונים?.

1: התחלת דיאגרמת מודל של מסד נתונים

 • כיצד ברצונך להתחיל?
 • יצירת מודל חדש מאפס
 • שימוש במסד נתונים קיים כנקודת התחלה
 • ייבוא ומיקוד של מודל קיים

אם אין לך מסד נתונים קיים שברצונך להשתמש בו כנקודת התחלה, באפשרותך להתחיל במודל מסד נתונים ריק ולהוסיף טבלאות וקשרי גומלין משלך.

 1. בחר קובץ > חדש.

 2. בתיבת החיפוש, הזן מודל מסד נתונים והקש Enter.

 3. בתוצאות החיפוש, לחץ פעמיים על דיאגרמת מודל של מסד נתונים.

  התבנית של דיאגרמת המודל של מסד הנתונים.
 4. בחר יחידות מטריות או יחידות אמריקאיותולאחר מכן בחר צור.

  אשף ההנדסה לאחור נפתח בדרך כלל באופן אוטומטי.

 5. בחר ביטול כדי לסגור את האשף.

 6. בכרטיסיה מסד נתונים, בקבוצה נהל, בחר אפשרויות תצוגה.

 7. בתיבת הדו-שיח אפשרויות של מסמך מסד נתונים, בחר את ערכת הסימנים שבה ברצונך להשתמש ואפשרויות אחרות של טבלאות וקשרי גומלין. לאחר מכן, בחר אישור. לחץ על לחצן עזרה בתיבת הדו-שיח כדי לקבל מידע נוסף על האפשרויות השונות.

אם יש לך מסד נתונים שברצונך למדל כדי שתוכל להבין אותו בצורה טובה יותר או להשתמש בו כנקודת התחלה עבור מודל חדש, השתמש באשף ההנדסה לאחור כדי לחלץ את הסכימה (כלומר, המבנה) של מסד הנתונים ולבנות מודל חדש.

לפני שתפעיל את האשף:

 • אם בכוונתך לבצע הנדסה לאחור של חוברת עבודה של Excel, פתח תחילה את חוברת העבודה ותן שם לקבוצה (או לטווח) של התאים המכילים את כותרות העמודות. אם ברצונך להשתמש ביותר מגליון עבודה אחד, תן שם לקבוצה של תאי העמודות בכל גליון עבודה. טווחים אלה מטופלים כטבלאות באשף ההנדסה לאחור. לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לתת שם לטווח תאים, ראה הגדרת שמות בנוסחאות ושימוש בהם.

 • לפני שתפעיל את אשף ההנדסה לאחור, הגדר את מנהל ההתקן המהווה ברירת מחדל למסד הנתונים המשמש כיעד שברצונך לבצע בו הנדסה לאחור, לקבלת התוצאות הטובות ביותר. שלב זה מבטיח שהאשף ימפה את סוגי הנתונים המקוריים בצורה תקינה וכי כל הקוד שמחולץ על-ידי האשף יוצג בצורה תקינה בחלון 'קוד'.

הפעל את האשף:

 1. בחר קובץ > חדש.

 2. בתיבת החיפוש, הזן מודל מסד נתונים והקש Enter.

 3. בתוצאות החיפוש, לחץ פעמיים על דיאגרמת מודל של מסד נתונים. בחר באפשרות צור.

  אשף ההנדסה לאחור אמור להיפתח באופן אוטומטי.

  אם האשף אינו נפתח: בכרטיסיה מסד נתונים ברצועת הכלים של סרגל הכלים, בקבוצה מודל, בחר הנדסה לאחור.

 4. במסך הראשון של אשף ההנדסה לאחור, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בחר את מנהל ההתקן של מסד הנתונים עבור מערכת ניהול מסדי הנתונים (DBMS) שלך. אם עדיין לא שייכת את מנהל ההתקן של מסד הנתונים של Visio למקור נתונים מסוים מסוג ODBC, לחץ על הגדרה.

   הערה: אם אתה מבצע הנדסה לאחור של גליון עבודה של Excel, בחר את מנהל ההתקן הכללי של ODBC.

  2. בחר את מקור הנתונים של מסד הנתונים שאתה מעדכן. אם עדיין לא יצרת מקור נתונים עבור מסד הנתונים הקיים, לחץ על חדש כדי לעשות זאת כעת.

   בעת יצירת מקור חדש, שמו נוסף לרשימה מקורות נתונים.

  3. כאשר תהיה מרוצה מההגדרות, לחץ על הבא.

 5. פעל לפי ההוראות בכל תיבות הדו-שיח הקשורות למנהל ההתקן.

  לדוגמה, בתיבת הדו-שיח חיבור מקור נתונים, הקלד את שם המשתמש והסיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערה: אם אתה משתמש במנהל ההתקן הכללי של ODBC, אתה עשוי לקבל הודעת שגיאה שמציינת כי ייתכן שהמידע שבוצעה בו הנדסה לאחור אינו שלם. ברוב המקרים, זו אינה בעיה – פשוט לחץ על אישור והמשך בשלבי האשף.

 6. בחר את תיבות הסימון עבור סוג המידע שברצונך לחלץ ולאחר מכן לחץ על הבא.

  הערה: ייתכן שפריטים מסוימים לא יהיו זמינים (יופיעו מעומעמים), מאחר שלא כל מערכות ניהול מסדי הנתונים תומכות בכל סוגי הרכיבים שהאשף יכול לחלץ.

 7. בחר את תיבות הסימון עבור הטבלאות (והתצוגות, אם קיימות) שברצונך לחלץ – או לחץ על בחר הכל כדי לחלץ את כולן – ולאחר מכן לחץ על הבא.

  הערה: אם אתה מבצע הנדסה לאחור של גליון עבודה של Excel ואינך רואה דבר ברשימה זו, סביר להניח שעליך לתת שם לטווח התאים שמכיל את כותרות העמודות בגליון העבודה שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת שמות בנוסחאות ושימוש בהם.

 8. אם בחרת את תיבת הסימון פרוצדורות מאוחסנות, בחר את הפרוצדורות שברצונך לחלץ – או לחץ על בחר הכל כדי לחלץ את כולן – ולאחר מכן לחץ על הבא.

 9. בחר אם ברצונך להוסיף באופן אוטומטי את הפריטים שעברו הנדסה לאחור לדף הנוכחי.

  הערה: באפשרותך לקבוע שהאשף ייצור באופן אוטומטי את הציור בנוסף לפירוט הפריטים שעברו הנדסה לאחור בחלון 'טבלאות ותצוגות'. אם תחליט לא ליצור את הציור באופן אוטומטי, תוכל לגרור את הפריטים מהחלון 'טבלאות ותצוגות' אל דף הציור כדי להרכיב את מודל מסד הנתונים באופן ידני.

 10. סקור את הבחירות שלך כדי לוודא שאתה מחלץ את המידע הרצוי ולאחר מכן לחץ על סיום.

  האשף מחלץ את המידע שנבחר ומציג הערות לגבי תהליך החילוץ בחלון הפלט.

אם יש לך מודל קיים של VisioModeler או PLATINUM ERwin, ייתכן שתוכל לייבא אותו כדי ליצור דיאגרמת מודל מסד נתונים של Visio. יכולת זו מוגבלת רק לקבצי מודל מילון של VisioModeler 2.0 ואילך (‎.imd) ולקבצי ‎.erx של PLATINUM ERwin בגירסאות 2.6,‏ 3.0 ו- 3.52.

 1. בחר קובץ > חדש.

 2. בתיבת החיפוש, הזן מודל מסד נתונים והקש Enter.

 3. בתוצאות החיפוש, לחץ פעמיים על דיאגרמת מודל של מסד נתונים. בחר באפשרות צור.

  אשף ההנדסה לאחור נפתח באופן אוטומטי. בחר ביטול כדי לסגור את האשף.

 4. בכרטיסיה מסד נתונים, בקבוצה מודל, בחר ייבוא ולאחר מכן בחר את סוג המודל.

 5. הקלד את הנתיב ואת שם הקובץ עבור המודל שברצונך לייבא או בחר את לחצן עיון כדי לאתר את קובץ המודל. לאחר מכן, בחר פתח.

 6. בתיבת הדו-שיח ייבוא, בחר אישור.

  Visio מייבא את הקובץ ומציג את ההתקדמות בחלון הפלט. הטבלאות המיובאות מוצגות בחלון 'טבלאות ותצוגות'.

 7. בחלון 'טבלאות ותצוגות', בחר את הטבלאות שברצונך למדל ולאחר מכן גרור אותן אל דף הציור.

מאמר זה מתאר כיצד ניתן ליצור מודל מסד נתונים ואילו פעולות ניתן לבצע עם המודל לאחר יצירתו. להתחלה מהירה, בחר קובץ > חדש > תוכנה ומסד נתונים ולאחר מכן בחר דיאגרמת מודל של מסד נתונים.

הערה: דיאגרמת המודל של מסד הנתונים זמינה רק בגירסאות מסוימות של Visio. לקבלת מידע נוסף, ראה אינך מוצא את תכונות מידול מסד הנתונים?.

1: התחלת דיאגרמת מודל של מסד נתונים

 • כיצד ברצונך להתחיל את הדיאגרמה?
 • יצירת דיאגרמת מודל חדשה מאפס
 • שימוש במסד נתונים קיים כנקודת התחלה
 • ייבוא ומיקוד של מודל קיים

אם אין לך מסד נתונים קיים שברצונך להשתמש בו כנקודת התחלה, באפשרותך להתחיל במודל מסד נתונים ריק ולהוסיף טבלאות וקשרי גומלין משלך.

 1. בחר קובץ > חדש.

 2. תחת קטגוריות תבניות, בחר תוכנה ומסד נתוניםולאחר מכן בחר דיאגרמת מודל של מסד נתונים.

  התבנית של דיאגרמת המודל של מסד הנתונים.

 3. בצד שמאל, בחר יחידות מטריות או יחידות אמריקאיותולאחר מכן בחר צור.

 4. בכרטיסיה מסד נתונים ברצועת הכלים, בקבוצה נהל, בחר אפשרויות תצוגה.

 5. בתיבת הדו-שיח אפשרויות של מסמך מסד נתונים, בחר את ערכת הסימנים שבה ברצונך להשתמש ואפשרויות אחרות של טבלאות וקשרי גומלין. לאחר מכן, לחץ על אישור.

אם יש לך מסד נתונים שברצונך למדל כדי שתוכל להבין אותו בצורה טובה יותר או להשתמש בו כנקודת התחלה עבור מודל חדש, באפשרותך להשתמש באשף ההנדסה לאחור כדי לחלץ את הסכימה (כלומר, המבנה) של מסד הנתונים ולבנות מודל חדש.

לפני שתפעיל את האשף:

 • אם בכוונתך לבצע הנדסה לאחור של חוברת עבודה של Excel, פתח תחילה את חוברת העבודה ותן שם לקבוצה (או לטווח) של התאים המכילים את כותרות העמודות. אם ברצונך להשתמש ביותר מגליון עבודה אחד, תן שם לקבוצה של תאי העמודות בכל גליון עבודה. טווחים אלה מטופלים כטבלאות באשף. לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לתת שם לטווח תאים, ראה הגדרת שמות בנוסחאות ושימוש בהם.

 • לפני שתפעיל את אשף ההנדסה לאחור, הגדר את מנהל ההתקן המהווה ברירת מחדל למסד הנתונים המשמש כיעד שברצונך לבצע בו הנדסה לאחור, לקבלת התוצאות הטובות ביותר. שלב זה מבטיח שהאשף ימפה את סוגי הנתונים המקוריים בצורה תקינה וכי כל הקוד שמחולץ על-ידי האשף יוצג בצורה תקינה בחלון 'קוד'.

הפעל את האשף:

 1. בחר קובץ > חדש.

 2. תחת קטגוריות תבניות, בחר תוכנה ומסד נתוניםולאחר מכן בחר דיאגרמת מודל של מסד נתונים.

 3. בצד שמאל, בחר יחידות מטריות או יחידות אמריקאיותולאחר מכן בחר צור.

 4. בכרטיסיה מסד נתונים ברצועת הכלים, בקבוצה Model, בחר הנדסה לאחור.

 5. במסך הראשון של אשף ההנדסה לאחור, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בחר את מנהל ההתקן של מסד הנתונים של Microsoft Office Visio עבור מערכת ניהול מסדי הנתונים (DBMS) שלך. אם עדיין לא שייכת את מנהל ההתקן של מסד הנתונים של Visio למקור נתונים מסוים מסוג ODBC, לחץ על הגדרה.

   הערה: אם אתה מבצע הנדסה לאחור של גליון עבודה של Excel, בחר את מנהל ההתקן הכללי של ODBC.

  2. בחר את מקור הנתונים של מסד הנתונים שאתה מעדכן. אם עדיין לא יצרת מקור נתונים עבור מסד הנתונים הקיים, לחץ על חדש כדי לעשות זאת כעת.

   בעת יצירת מקור חדש, שמו נוסף לרשימה מקורות נתונים.

  3. כאשר תהיה מרוצה מההגדרות, לחץ על הבא.

 6. פעל לפי ההוראות בכל תיבות הדו-שיח הקשורות למנהל ההתקן.

  לדוגמה, בתיבת הדו-שיח חיבור מקור נתונים, הקלד שם משתמש וסיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור. אם מקור הנתונים שלך אינו מוגן באמצעות סיסמה, פשוט לחץ על אישור.

  הערה: אם אתה משתמש במנהל ההתקן הכללי של ODBC, אתה עשוי לקבל הודעת שגיאה שמציינת כי ייתכן שהמידע שבוצעה בו הנדסה לאחור אינו שלם. ברוב המקרים, זו אינה בעיה – פשוט לחץ על אישור והמשך בשלבי האשף.

 7. בחר את תיבות הסימון עבור סוג המידע שברצונך לחלץ ולאחר מכן לחץ על הבא.

  הערה: ייתכן שפריטים מסוימים לא יהיו זמינים (יופיעו מעומעמים), מאחר שלא כל מערכות ניהול מסדי הנתונים תומכות בכל סוגי הרכיבים שהאשף יכול לחלץ.

 8. בחר את תיבות הסימון עבור הטבלאות (והתצוגות, אם קיימות) שברצונך לחלץ – או לחץ על בחר הכל כדי לחלץ את כולן – ולאחר מכן לחץ על הבא.

  הערה: אם אתה מבצע הנדסה לאחור של גליון עבודה של Excel ואינך רואה דבר ברשימה זו, סביר להניח שעליך לתת שם לטווח התאים שמכיל את כותרות העמודות בגליון העבודה שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת שמות בנוסחאות ושימוש בהם.

 9. אם בחרת את תיבת הסימון פרוצדורות מאוחסנות בשלב 5, בחר את הפרוצדורות שברצונך לחלץ – או לחץ על בחר הכל כדי לחלץ את כולן – ולאחר מכן לחץ על הבא.

 10. בחר אם ברצונך להוסיף באופן אוטומטי את הפריטים שעברו הנדסה לאחור לדף הנוכחי.

  הערה: באפשרותך לקבוע שהאשף ייצור באופן אוטומטי את הציור בנוסף לפירוט הפריטים שעברו הנדסה לאחור בחלון 'טבלאות ותצוגות'. אם תחליט לא ליצור את הציור באופן אוטומטי, תוכל לגרור את הפריטים מהחלון 'טבלאות ותצוגות' אל דף הציור כדי להרכיב את מודל מסד הנתונים באופן ידני.

 11. סקור את הבחירות שלך כדי לוודא שאתה מחלץ את המידע הרצוי ולאחר מכן לחץ על סיום.

  האשף מחלץ את המידע שנבחר ומציג הערות לגבי תהליך החילוץ בחלון הפלט.

אם יש לך מודל קיים של VisioModeler או PLATINUM ERwin, ייתכן שתוכל לייבא אותו כדי ליצור דיאגרמת מודל מסד נתונים של Visio. יכולת זו מוגבלת רק לקבצי מודל מילון של VisioModeler 2.0 ואילך (‎.imd) ולקבצי ‎.erx של PLATINUM ERwin בגירסאות 2.6,‏ 3.0 ו- 3.52.

 1. בחר קובץ > חדש.

 2. תחת קטגוריות תבניות, בחר תוכנה ומסד נתוניםולאחר מכן בחר דיאגרמת מודל של מסד נתונים.

 3. בצד שמאל, בחר יחידות מטריות או יחידות אמריקאיותולאחר מכן בחר צור.

 4. בכרטיסיה מסד נתונים ברצועת הכלים, בקבוצה מודל, בחר ייבוא ולאחר מכן בחר את סוג הקובץ שממנו ברצונך לייבא.

 5. הקלד את הנתיב ואת שם הקובץ עבור המודל שברצונך לייבא או לחץ על לחצן עיון כדי לאתר את קובץ המודל. לאחר מכן, לחץ על פתח.

 6. בתיבת הדו-שיח ייבוא, לחץ על אישור.

  Visio מייבא את הקובץ ומציג את ההתקדמות בחלון הפלט. הטבלאות המיובאות מוצגות בחלון 'טבלאות ותצוגות'.

 7. בחלון 'טבלאות ותצוגות', בחר את הטבלאות שברצונך למדל ולאחר מכן גרור אותן אל דף הציור.

מאמר זה מתאר כיצד ניתן ליצור מודל מסד נתונים ואילו פעולות ניתן לבצע עם המודל לאחר יצירתו. להתחלה מהירה, בחר קובץ > חדש > תוכנה ומסד נתונים ולאחר מכן בחר דיאגרמת מודל של מסד נתונים.

הערה: דיאגרמת המודל של מסד הנתונים זמינה רק בגירסאות מסוימות של Visio. לקבלת מידע נוסף, ראה אינך מוצא את תכונות מידול מסד הנתונים?.

1: התחלת דיאגרמת מודל של מסד נתונים

 • כיצד ברצונך להתחיל את הדיאגרמה?
 • יצירת דיאגרמת מודל חדשה מאפס
 • שימוש במסד נתונים קיים כנקודת התחלה
 • ייבוא ומיקוד של מודל קיים

אם אין לך מסד נתונים קיים שברצונך להשתמש בו כנקודת התחלה, באפשרותך להתחיל במודל מסד נתונים ריק ולהוסיף טבלאות וקשרי גומלין משלך.

 1. בחר קובץ > חדש > תוכנה ומסד נתונים ולאחר מכן בחר באחת משתי האפשרויות של דיאגרמת מודל של מסד נתונים.

 2. בתפריט מסד נתונים, הצבע על אפשרויות ולאחר מכן בחר מסמך.

 3. בתיבת הדו-שיח אפשרויות של מסמך מסד נתונים, בחר את ערכת הסימנים שבה ברצונך להשתמש ואפשרויות אחרות של טבלאות וקשרי גומלין. לאחר מכן, לחץ על אישור.

אם יש לך מסד נתונים שברצונך למדל כדי שתוכל להבין אותו בצורה טובה יותר או להשתמש בו כנקודת התחלה עבור מודל חדש, באפשרותך להשתמש באשף ההנדסה לאחור כדי לחלץ את הסכימה (כלומר, המבנה) של מסד הנתונים ולבנות מודל חדש.

לפני שתפעיל את האשף:

 • אם בכוונתך לבצע הנדסה לאחור של חוברת עבודה של Excel, פתח תחילה את חוברת העבודה ותן שם לקבוצה (או לטווח) של התאים המכילים את כותרות העמודות. אם ברצונך להשתמש ביותר מגליון עבודה אחד, תן שם לקבוצה של תאי העמודות בכל גליון עבודה. טווחים אלה מטופלים כטבלאות באשף. לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לתת שם לטווח תאים, ראה הגדרת שמות בנוסחאות ושימוש בהם.

 • לפני שתפעיל את אשף ההנדסה לאחור, הגדר את מנהל ההתקן המהווה ברירת מחדל למסד הנתונים המשמש כיעד שברצונך לבצע בו הנדסה לאחור, לקבלת התוצאות הטובות ביותר. שלב זה מבטיח שהאשף ימפה את סוגי הנתונים המקוריים בצורה תקינה וכי כל הקוד שמחולץ על-ידי האשף יוצג בצורה תקינה בחלון 'קוד'.

הפעל את האשף:

 1. בכרטיסיה קובץ, הצבע על חדש, הצבע על תוכנה ומסד נתונים ולאחר מכן בחר באחת משתי האפשרויות של דיאגרמת מודל של מסד נתונים.

 2. בתפריט מסד נתונים, לחץ על הנדסה לאחור כדי לפתוח את האשף.

 3. במסך הראשון של אשף ההנדסה לאחור, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בחר את מנהל ההתקן של מסד הנתונים של Visio עבור מערכת ניהול מסדי הנתונים (DBMS) שלך. אם עדיין לא שייכת את מנהל ההתקן של מסד הנתונים של Visio למקור נתונים מסוים מסוג ODBC, לחץ על התקנה.

   הערה: אם אתה מבצע הנדסה לאחור של גליון עבודה של Excel, בחר את מנהל ההתקן הכללי של ODBC.

  2. בחר את מקור הנתונים של מסד הנתונים שאתה מעדכן. אם עדיין לא יצרת מקור נתונים עבור מסד הנתונים הקיים, לחץ על חדש כדי לעשות זאת כעת.

   בעת יצירת מקור חדש, שמו נוסף לרשימה מקורות נתונים.

  3. כאשר תהיה מרוצה מההגדרות, לחץ על הבא.

 4. פעל לפי ההוראות בכל תיבות הדו-שיח הקשורות למנהל ההתקן.

  לדוגמה, בתיבת הדו-שיח חיבור מקור נתונים, הקלד שם משתמש וסיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור. אם מקור הנתונים שלך אינו מוגן באמצעות סיסמה, פשוט לחץ על אישור.

  הערה: אם אתה משתמש במנהל ההתקן הכללי של ODBC, אתה עשוי לקבל הודעת שגיאה שמציינת כי ייתכן שהמידע שבוצעה בו הנדסה לאחור אינו שלם. ברוב המקרים, זו אינה בעיה – פשוט לחץ על אישור והמשך בשלבי האשף.

 5. בחר את תיבות הסימון עבור סוג המידע שברצונך לחלץ ולאחר מכן לחץ על הבא.

  הערה: ייתכן שפריטים מסוימים לא יהיו זמינים (יופיעו מעומעמים), מאחר שלא כל מערכות ניהול מסדי הנתונים תומכות בכל סוגי הרכיבים שהאשף יכול לחלץ.

 6. בחר את תיבות הסימון עבור הטבלאות (והתצוגות, אם קיימות) שברצונך לחלץ – או לחץ על בחר הכל כדי לחלץ את כולן – ולאחר מכן לחץ על הבא.

  הערה: אם אתה מבצע הנדסה לאחור של גליון עבודה של Excel ואינך רואה דבר ברשימה זו, סביר להניח שעליך לתת שם לטווח התאים שמכיל את כותרות העמודות בגליון העבודה שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת שמות בנוסחאות ושימוש בהם.

 7. אם בחרת את תיבת הסימון פרוצדורות מאוחסנות בשלב 5, בחר את הפרוצדורות שברצונך לחלץ – או לחץ על בחר הכל כדי לחלץ את כולן – ולאחר מכן לחץ על הבא.

 8. בחר אם ברצונך להוסיף באופן אוטומטי את הפריטים שעברו הנדסה לאחור לדף הנוכחי.

  הערה: באפשרותך לקבוע שהאשף ייצור באופן אוטומטי את הציור בנוסף לפירוט הפריטים שעברו הנדסה לאחור בחלון 'טבלאות ותצוגות'. אם תחליט לא ליצור את הציור באופן אוטומטי, תוכל לגרור את הפריטים מהחלון 'טבלאות ותצוגות' אל דף הציור כדי להרכיב את מודל מסד הנתונים באופן ידני.

 9. סקור את הבחירות שלך כדי לוודא שאתה מחלץ את המידע הרצוי ולאחר מכן לחץ על סיום.

  האשף מחלץ את המידע שנבחר ומציג הערות לגבי תהליך החילוץ בחלון הפלט.

אם יש לך מודל קיים של VisioModeler או PLATINUM ERwin, ייתכן שתוכל לייבא אותו כדי ליצור דיאגרמת מודל מסד נתונים של Visio. יכולת זו מוגבלת רק לקבצי מודל מילון של VisioModeler 2.0 ואילך (‎.imd) ולקבצי ‎.erx של PLATINUM ERwin בגירסאות 2.6,‏ 3.0 ו- 3.52.

 1. בכרטיסיה קובץ, הצבע על חדש, הצבע על תוכנה ומסד נתונים ולאחר מכן לחץ על דיאגרמת מודל של מסד נתונים.

 2. בתפריט מסד נתונים, הצבע על ייבא ולאחר מכן לחץ על ייבא <סוג מודל>.

 3. הקלד את הנתיב ואת שם הקובץ עבור המודל שברצונך לייבא או לחץ על לחצן עיון כדי לאתר את קובץ המודל. לאחר מכן, לחץ על פתח.

 4. בתיבת הדו-שיח ייבוא, בחר אישור.

  Visio מייבא את הקובץ ומציג את ההתקדמות בחלון הפלט. הטבלאות המיובאות מוצגות בחלון 'טבלאות ותצוגות'.

 5. בחלון 'טבלאות ותצוגות', בחר את הטבלאות שברצונך למדל ולאחר מכן גרור אותן אל דף הציור.

2: מיקוד מבנה הדיאגרמה

לאחר יצירת דיאגרמת מודל של מסד נתונים, תוכל למקד את הדיאגרמה. ניתן להוסיף ולהתאים אישית את שלושת הרכיבים העיקריים של המודל:

 • ישויות (או טבלאות),

 • עמודות (אשר מתארות עובדות לגבי טבלה),

 • קשרי גומלין (השיוכים בין הטבלאות). קשרי גומלין יכולים להיות מסוג 'יחיד ליחיד', 'יחיד לרבים' או 'רבים לרבים'.

בחר כותרת להלן כדי לפתוח את ההוראות לגבי הוספת התכונה למודל שלך.

קיימים שני סטנסילים הכלולים בתבנית של דיאגרמת המודל של מסד הנתונים. כאשר אתה מתחיל למקד את מבנה הדיאגרמה, עבוד מהסטנסיל המתאים לך:

 • השתמש בסטנסיל קשרי גומלין בין ישויות כדי למדל מסדי נתונים המבוססים על SQL92 ועל תקנים קודמים.

 • השתמש בסטנסיל יחסי של אובייקטים, שכולל צורות נוספות לעבודה עם סוגים, כדי למדל מסדי נתונים המבוססים על SQL99 ועל תקנים מאוחרים יותר.

השתמש בצורה ישות כדי ליצור טבלה בדיאגרמה:

 1. מהסטנסיל קשרי גומלין בין ישויות או יחסי של אובייקטים, גרור צורה של ישות אל הציור.

 2. לחץ פעמיים על הצורה כדי לפתוח את החלון מאפייני מסד נתונים.

 3. תחת קטגוריות, לחץ על הגדרה והקלד שם עבור הטבלה.

 4. תחת קטגוריות, לחץ על עמודות, הקלד שם ובחר סוג נתונים.

 5. בחר את תיבת הסימון נדרש עבור עמודות שאינן יכולות להכיל ערכי Null.

 6. בחר את תיבת הסימון PK (מפתח ראשי) עבור עמודות שמזהות באופן ייחודי כל שורה בטבלת מסד הנתונים.

 7. תחת קטגוריות, לחץ על אינדקסים, גורמים מפעילים, בדיקה או מורחב כדי ליצור רכיבים אופציונליים אלו.

השתמש בחלון מאפייני מסד נתונים כדי להוסיף או לשנות מאפיינים עבור עמודות, כולל סוגי נתונים ומפתחות ראשיים:

 1. לחץ פעמיים על הטבלה בדיאגרמה.

 2. בחלון מאפייני מסד נתונים, תחת קטגוריות, לחץ על עמודות.

 3. לחץ על התא הריק הראשון עבור שם פיזי והקלד שם.

 4. כדי לשנות את סוג הנתונים עבור עמודה, לחץ על השדה סוג נתונים של העמודה ולאחר מכן בחר סוג נתונים מהרשימה או הקלד אותו ברשימה. לדוגמה, באפשרותך להקליד decimal(8,2)‎ או char(30)‎.

 5. כדי למנוע ערכי Null, בחר את תיבת הסימון נדרש.

 6. כדי לציין שהעמודה מהווה מפתח ראשי, בחר את תיבת הסימון PK.

 7. כדי להציג עוד מאפייני עמודות, בנוסף למאפיינים שמופיעים בעת לחיצה על הקטגוריה עמודות, בחר את העמודה ולאחר מכן לחץ על ערוך.

קשרי גומלין משתמשים במפתחות ראשיים וזרים כדי לאפשר למסדי נתונים להתאים שורה בטבלה אחת לשורה בטבלה קשורה. באפשרותך להציג קשרי גומלין אלה בדיאגרמה. בנוסף, באפשרותך להגדיר את המספר המונה (כגון יחיד לרבים) ולהשתמש בסימון Crow's feet, 'יחסי' ו- IDEF1X כדי להציג את המספר המונה. לא ניתן להציג קשרי גומלין של רבים לרבים באמצעות סימונים אלה בתבנית 'דיאגרמת מודל של מסד נתונים'.

צור קשר גומלין בין טבלאות:

 1. ודא ששתי הטבלאות גלויות בדיאגרמה. אם ביצעת הנדסה לאחור של המודל מתוך מסד נתונים קיים, ייתכן שתצטרך לגרור אחד מהם, או את שניהם, מהחלון 'טבלאות ותצוגות' אל דף הציור.

 2. לחץ פעמיים על הטבלה שבה ברצונך להשתמש עבור צד המפתח הראשי של קשר הגומלין.

 3. בחלון מאפייני מסד נתונים, תחת קטגוריות, לחץ על עמודות.

 4. ברשת, לחץ על העמודה שבה ברצונך להשתמש כדי לזהות באופן ייחודי כל שורה בטבלה ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון PK כדי להגדיר אותה כמפתח הראשי.

 5. בסטנסיל יחסי של אובייקטים או קשרי גומלין בין ישויות, גרור צורה של קשר גומלין ושחרר אותה בשטח ריק בדף.

 6. חבר את הקצה העליון לטבלה עם טבלת האב.

 7. חבר את הקצה השני לטבלת הצאצא.

  אם הטבלה השניה אינה מכילה עדיין עמודה בעלת שם זהה למפתח הראשי, הממדל מוסיף אותה לטבלה השניה כמפתח זר.

  הערה: אם קווי קשר הגומלין נעלמים, בכרטיסיה מסד נתונים, בקבוצה נהל, לחץ על אפשרויות תצוגה. בכרטיסיה קשרי גומלין, תחת הצג, בחר את תיבת הסימון קשרי גומלין.

בחר את המספר המונה של קשר הגומלין:

 1. לחץ פעמיים על קשר הגומלין.

 2. בחלון מאפייני מסד נתונים, תחת קטגוריות, לחץ על שונות.

 3. תחת מספר מונה, בחר את המספר המונה בעל ההתאמה המיטבית לקשר הגומלין. עבור קשרי גומלין של יחיד לרבים, הבחירה הטובה ביותר היא אפס או יותר או אחד או יותר. עבור קשרי גומלין של יחיד ליחיד, הבחירה הטובה ביותר היא אפס או אחד או בדיוק אחד.

3: הוספת תכונות לצורך חיפוש ועדכון של נתונים

כדי לבצע פעולות מיקוד נוספות בדיאגרמה (כגון יצירת אינדקסים, פסוקיות בדיקה וגורמים מפעילים), בחר כותרת להלן כדי לפתוח את ההוראות לגבי הוספה באמצעות אחת מהפעולות הבאות:

אינדקסים משפרים את הביצוע, או המהירות, של מסד הנתונים בעת הפעלת שאילתה.

 1. פתח את דיאגרמת המודל של מסד הנתונים.

 2. לחץ פעמיים על הטבלה שאליה ברצונך להוסיף אינדקס ולאחר מכן, בחלון מאפייני מסד נתונים, ברשימה קטגוריות, לחץ על אינדקסים.

 3. לחץ על חדש.

 4. בתיבת הדו-שיח יצירת אינדקס, הקלד שם עבור האינדקס ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. ברשימה סוג אינדקס, בחר אפשרות כדי ליצור אינדקס ייחודי או לא ייחודי.

 6. ברשימה עמודות זמינות, בחר את השם של כל עמודה שברצונך לכלול באינדקס זה ולאחר מכן לחץ על הוסף >.

 7. ברשימה עמודות כלולות באינדקס, בחר את תיבת הסימון עולה כדי ליצור אינדקס בעל סדר מיון עולה, או נקה את תיבת הסימון כדי ליצור אינדקס בעל סדר מיון יורד.

  דיאגרמת המודל של מסד הנתונים מתעדכנת.

ניתן להתייחס לתצוגה כאל שאילתה שמורה. תצוגות שימושיות במיוחד אם עליך לגשת שוב ושוב לאותו מידע מטבלאות מרובות, או אם ברצונך לחשוף את הנתונים למשתמשים מבלי לאפשר להם לשנות את הטבלאות עצמן.

מהסטנסיל קשרי גומלין בין ישויות או יחסי של אובייקטים, גרור צורה של תצוגה אל דף הציור.

בהתאם למערכת ניהול מסדי הנתונים (DBMS) שברשותך, ייתכן שתוכל להגדיר מאפיינים מורחבים עבור טבלאות או תצוגות כדי לקבוע היכן הן מאוחסנות.

לחץ פעמיים על הטבלה או התצוגה שעבורה ברצונך להגדיר מאפיינים מורחבים ולאחר מכן, בחלון מאפייני מסד נתונים, ברשימה קטגוריות, לחץ על מורחב.

השתמש בפסוקיות בדיקה כדי לוודא שהנתונים שיוזנו בעמודה כלשהי יהיו בטווח מסוים של ערכים. לדוגמה, באפשרותך ליצור פסוקית בדיקה שדורשת שהנתונים בעמודה בשם "גיל" יהיו מעל 65.

 1. לחץ פעמיים על הטבלה כדי לפתוח את החלון מאפייני מסד נתונים.

 2. תחת קטגוריות, לחץ על עמודות ולאחר מכן לחץ על העמודה שאליה ברצונך להוסיף פסוקית בדיקה.

 3. לחץ על ערוך.

 4. בכרטיסיה בדיקה של תיבת הדו-שיח מאפייני עמודה, הזן את האילוצים הרצויים. לקבלת מידע נוסף על האפשרויות שעומדות בפניך, ראה תיבת הדו-שיח 'מאפייני עמודה ושדה' (הכרטיסיה 'בדיקה').

  פסוקית הבדיקה מתווספת אל החלון 'קוד' תחת קוד מקומי.

השתמש בפרוצדורות מאוחסנות ובפונקציות המוגדרות על-ידי המשתמש כדי ליצור מנות קוד שניתן לעשות בהן שימוש חוזר כדי לבצע את אותן פעולות שוב ושוב. ההבדל העיקרי בין שני הפריטים הוא שפונקציה המוגדרת על-ידי המשתמש מחזירה ערך, בעוד שהפרוצדורה המאוחסנת מפעילה קוד מבלי להחזיר ערך.

 1. בכרטיסיה מסד נתונים, בקבוצה הצג/הסתר, בחר את תיבת הסימון קוד כדי לפתוח את החלון קוד.

 2. לחץ על קוד כללי ולאחר מכן לחץ על חדש.

 3. בכרטיסיה מאפיינים של עורך הקוד, לחץ על סוג הקוד שברצונך ליצור והקלד שם עבור הקוד.

 4. בכרטיסיה גוף, הקלד את הקוד ולאחר מכן לחץ על אישור.

גורמים מפעילים מביאים להפעלה של קוד SQL שציינת בגורם המפעיל כאשר מתרחש אירוע מסוים במסד הנתונים.

 1. לחץ פעמיים על הטבלה כדי לפתוח את החלון מאפייני מסד נתונים.

 2. תחת קטגוריות, לחץ על גורמים מפעילים ולאחר מכן לחץ על הוסף.

 3. בכרטיסיה מאפיינים, הקלד שם עבור הגורם המפעיל.

 4. בכרטיסיה גוף, הקלד את הקוד ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הגורם המפעיל מתווסף אל החלון 'קוד' תחת קוד מקומי.

אינך מוצא את תכונות מידול מסד הנתונים?

מהדורות מסוימות של Visio אינן מכילות חלק מהתכונות של מידול מסדי נתונים או את כולן:

 • ‏Visio Standard אינו כולל את התבנית 'דיאגרמת מודל של מסד נתונים'.

 • מהדורות Visio Professional ו- Visio Premium תומכות בתכונות ההנדסה לאחור עבור התבנית 'דיאגרמת מודל של מסד נתונים' (כלומר, שימוש במסד נתונים קיים כדי ליצור מודל ב- Visio), אך אינן תומכות בהנדסה קדימה (כלומר, שימוש במודל מסד נתונים של Visio כדי ליצור קוד SQL).

 • החבילה המלאה של תכונות המידול של מסד הנתונים, כולל הנדסה לאחור והנדסה קדימה, נמצאת ב- Visio for Enterprise Architects.‏ ‏Visio for Enterprise Architects כלול במנוי מסוג MSDN Premium Subscription, שזמין עם מהדורות מבוססות תפקידים של Visual Studio Team System ו- Visual Studio Professional‏.

כדי לגלות איזו מהדורה של Visio יש לך, לחץ על אודות Microsoft Office Visio בתפריט עזרה. שם המהדורה מופיע בשורת הטקסט העליונה בתיבת הדו-שיח.

אם אתה משתמש ב- Visio תוכנית 2 וברצונך ללמוד כיצד לבצע הנדסה לאחור של מסד נתונים קיים למודל מסד נתונים, עיין בהנדסה לאחור של מסד נתונים קיים.

למידע נוסף

הגדרת קשר גומלין בדיאגרמת מודל של מסד נתונים

יצירה או עריכה של תצוגות בדיאגרמות מודל של מסד נתונים

הוספת טבלאות ועמודות לדיאגרמות מודל של מסד נתונים

הגדרה ועריכה של סוגי נתונים בדיאגרמות מודל של מסד נתונים

הצגת סימון רגל עורב בדיאגרמת מודל של מסד נתונים

יצירה או עריכה של אינדקס בדיאגרמת מודל של מסד נתונים

שמירה על שלמות הקשרים בדיאגרמות מודל של מסד נתונים

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×