יצירת אינדקס ושימוש בו לשיפור הביצועים

יצירת אינדקס ושימוש בו לשיפור הביצועים

אם אתה עורך לעתים תכופות חיפושים בטבלה ב- Access או ממיין את הרשומות שלה לפי שדה מסוים, באפשרותך לזרז פעולות אלה על-ידי יצירת אינדקס עבור השדה. Access משתמש באינדקסים בטבלה בדומה לשימוש באינדקס של ספר: כדי לאתר נתונים, Access מחפש את מיקום הנתונים באינדקס. במקרים מסוימים, כגון עבור מפתח ראשי, Access יוצר עבורך אינדקס באופן אוטומטי. במקרים אחרים, ייתכן שתרצה ליצור אינדקס בעצמך.

מאמר זה מספק מבוא לאינדקסים ומסביר כיצד קובעים אילו שדות לכלול באינדקס וכיצד ניתן ליצור, למחוק או לשנות אינדקס. הוא מסביר גם את התנאים שבהם Access יוצר אינדקסים באופן אוטומטי.

במאמר זה

הערה: לא ניתן להשתמש בשיטות המתוארות במאמר זה כדי ליצור אינדקס עבור טבלה במסד נתונים באינטרנט. הביצועים של מסד נתונים באינטרנט תלויים בביצועים של כמה גורמים כגון שרת SharePoint המארח את מסד הנתונים באינטרנט.

מהו אינדקס?

באפשרותך להשתמש באינדקס כדי לעזור ל- Access לחפש ולמיין רשומות מהר יותר. אינדקס מאחסן את מיקום הרשומות בהתבסס על השדה או השדות שתבחר כדי ליצור אינדקס. לאחר ש- Access מקבל את המיקום מהאינדקס, הוא יכול לאחזר את הנתונים על-ידי מעבר ישירות למיקום הנכון. בדרך זו, השימוש באינדקס יכול להיות מהיר יותר במידה רבה בהשוואה לסריקת כל הרשומות לאיתור הנתונים.

קביעת השדות שיש לכלול באינדקס

באפשרותך ליצור אינדקסים המבוססים על שדה בודד או על שדות מרובים. סביר להניח שתרצה ליצור אינדקס לשדות שבהן אתה מחפש לעתים קרובות, שדות שאתה ממיין ושדות שאתה מצרף לשדות בטבלאות אחרות בשאילתות של ריבוי טבלאות. אינדקסים יכולים לזרז את החיפושים והשאילתות, אך הם עלולים להאט את הביצועים כאשר מוסיפים או מעדכנים נתונים. בעת הזנת נתונים בטבלה שמכילה שדה אחד או יותר שנוצר עבורם אינדקס, Access חייב לעדכן את האינדקסים בכל פעם שרשומה נוספת או משתנה. הוספת רשומות באמצעות שאילתת הוספה או על-ידי הוספת הרשומות המיובאות עשויה גם היא להיות איטית יותר אם טבלת היעד מכילה אינדקסים.

הערה: המפתח הראשי של טבלה נכלל באינדקס באופן אוטומטי.

אין באפשרותך לכלול באינדקס שדה שסוג הנתונים שלו הוא 'אובייקט OLE', 'מחושב' או 'קובץ מצורף'. לגבי שדות אחרים, שקול לכלול את השדה באינדקס רק אם כל התנאים הבאים מתקיימים:

 • סוג הנתונים של השדה הוא טקסט קצר (טקסט ב-Access 2010), טקסט ארוך (תזכיר ב-Access 2010), מספר, תאריך/שעה, מספור אוטומטי, מטבע, ' כן/לא ' או ' היפר-קישור '.

 • אתה צופה שתחפש ערכים המאוחסנים בשדה.

 • אתה צופה שתמיין ערכים בשדה.

 • אתה צופה שתאחסן ערכים רבים ושונים בשדה. אם רבים מהערכים בשדה זהים, ייתכן שהאינדקס לא יזרז את השאילתות באופן משמעותי.

אינדקסים מרובי שדות

אם אתה סבור שתצטרך לחפש או למיין לעתים קרובות לפי שני שדות או יותר בו-זמנית, באפשרותך ליצור אינדקס עבור שילוב שדות זה. לדוגמה, אם לעתים קרובות אתה מגדיר קריטריונים עבור השדות 'ספק' ו'שם מוצר' באותה שאילתה, הגיוני ליצור אינדקס מרובה שדות עבור שני השדות.

בעת מיון טבלה באמצעות אינדקס מרובה שדות, Access ממיין תחילה לפי השדה הראשון שהוגדר עבור האינדקס. אתה מגדיר את סדר השדות בעת יצירת אינדקס מרובה שדות. אם יש רשומות עם ערכים כפולים בשדה הראשון, בשלב הבא Access ימיין לפי השדה השני שהוגדר עבור האינדקס, וכן הלאה.

ניתן לכלול עד 10 שדות באינדקס מרובה שדות.

יצירת אינדקס

כדי ליצור אינדקס, יש להחליט תחילה אם ברצונך ליצור אינדקס בעל שדה יחיד או אינדקס מרובה שדות. כדי ליצור אינדקס משדה יחיד יש להגדיר את המאפיין אינדקס. בטבלה שלהלן מפורטות ההגדרות האפשריות עבור המאפיין אינדקס.

הגדרת המאפיין 'אינדקס'

משמעות

לא

אל תיצור אינדקס בשדה זה (או מחק את האינדקס הקיים)

כן (אפשר כפילות)

צור אינדקס בשדה זה

כן (ללא כפילות)

יצירת אינדקס ייחודי בשדה זה

אם אתה יוצר אינדקס ייחודי, Access אינו מאפשר לך להזין ערך חדש בשדה אם ערך זה כבר קיים באותו שדה ברשומה אחרת. Access יוצר באופן אוטומטי אינדקס ייחודי עבור מפתחות ראשיים, אך ייתכן שתרצה גם לאסור ערכים כפולים בשדות אחרים. לדוגמה, באפשרותך ליצור אינדקס ייחודי בשדה המאחסן מספרים סידוריים כך ששני מוצרים לא יהיו בעלי מספר סידורי זהה.

יצירת אינדקס בעל שדה יחיד    

 1. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם הטבלה שבה ברצונך ליצור את האינדקס ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב בתפריט הקיצור.

 2. לחץ על שם השדה לבחירת השדה שברצונך לכלול באינדקס.

 3. תחת מאפייני שדה, לחץ על הכרטיסיה כללי.

 4. במאפיין אינדקס, לחץ על כן (אפשר כפילות) אם ברצונך לאפשר כפילויות, או על כן (ללא כפילות) כדי ליצור אינדקס ייחודי.

 5. כדי לשמור את השינויים, לחץ על שמור בסרגל הכלים לגישה מהירה או הקש CTRL+S.

יצירת אינדקס מרובה שדות    

כדי ליצור אינדקס מרובה שדות עבור טבלה, יש לכלול שורה עבור כל שדה באינדקס ולכלול את שם האינדקס בשורה הראשונה בלבד. Access מתייחס לכל השורות כחלק מאותו אינדקס עד שהוא מגיע לשורה שמכילה שם אינדקס אחר. כדי להוסיף שורה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המיקום שבו ברצונך להוסיף שורה ולאחר מכן לחץ על הוסף שורות בתפריט הקיצור.

 1. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם הטבלה שבה ברצונך ליצור את האינדקס ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב בתפריט הקיצור.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הצג/הסתר, לחץ על אינדקסים.

  מופיע החלון 'אינדקסים'. שנה את גודל החלון כך שיופיעו מספר שורות ריקות ומאפייני האינדקס יוצגו.

 3. בעמודה שם אינדקס, בשורה הריקה הראשונה, הקלד שם עבור האינדקס. באפשרותך להעניק לאינדקס את השם של אחד משדות האינדקס או להשתמש בשם אחר.

 4. בעמודה שם שדה, לחץ על החץ ולאחר מכן לחץ על השדה הראשון שבו ברצונך להשתמש עבור האינדקס.

 5. בשורה הבאה, השאר את העמודה שם אינדקס ריקה ולאחר מכן, בעמודה שם שדה, לחץ על השדה השני עבור האינדקס. חזור על שלב זה עד לבחירת כל השדות שברצונך לכלול באינדקס.

 6. כדי לשנות את סדר המיון של ערכי השדה, בעמודה סדר מיון בחלון האינדקסים, לחץ על סדר עולה או על סדר יורד. סדר המיון המוגדר כברירת מחדל הוא סדר יורד.

 7. בחלון אינדקסים, תחת מאפייני אינדקס, הגדר את מאפייני האינדקס עבור השורה בעמודה שם אינדקס המכילה את שם האינדקס. הגדר את המאפיינים לפי הטבלה שלהלן.

  תווית

  ערך

  ראשי

  אם כן, האינדקס הוא המפתח הראשי.

  ייחודי

  אם כן, על כל ערך באינדקס להיות ייחודי.

  התעלם מ- Nulls

  אם כן, רשומות בעלות ערך Null בשדות הכלולים באינדקס לא ייכללו באינדקס.

 8. כדי לשמור את השינויים, לחץ על שמור בסרגל הכלים לגישה מהירה או הקש CTRL+S.

 9. סגור את החלון אינדקסים.

מחיקת אינדקס

אם תגלה שאינדקס הפך ללא נחוץ או שיש לו השפעה גדולה מדי על הביצועים, באפשרותך למחוק אותו. בעת מחיקת אינדקס, אתה מסיר רק את האינדקס ולא את השדה או השדות שעליהם הוא בנוי.

 1. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם הטבלה שאת האינדקס שלה ברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב בתפריט הקיצור.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הצג/הסתר, לחץ על אינדקסים.

  מופיע החלון 'אינדקסים'. שנה את גודל החלון כך שיופיעו מספר שורות ריקות ומאפייני האינדקס יוצגו.

 3. בחלון 'אינדקסים', בחר את השורה או השורות המכילות את האינדקס שאותו ברצונך למחוק ולאחר מכן הקש DELETE.

 4. כדי לשמור את השינויים, לחץ על שמור בסרגל הכלים לגישה מהירה או הקש CTRL+S.

 5. סגור את החלון אינדקסים.

הצגה ועריכה של אינדקסים

ייתכן שתרצה להציג את האינדקסים עבור טבלה כדי לבדוק את השפעתם על הביצועים או כדי לוודא ששדות מסוימים נכללים באינדקס.

 1. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם הטבלה שברצונך לערוך את האינדקס בה ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב בתפריט הקיצור.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הצג/הסתר, לחץ על אינדקסים.

  מופיע החלון 'אינדקסים'. שנה את גודל החלון כך שיופיעו מספר שורות ריקות ומאפייני האינדקס יוצגו.

 3. הצג או ערוך את האינדקסים ואת מאפייני האינדקסים כך שיתאימו לצרכיך.

 4. כדי לשמור את השינויים, לחץ על שמור בסרגל הכלים לגישה מהירה או הקש CTRL+S.

 5. סגור את החלון אינדקסים.

יצירה אוטומטית של אינדקס

במקרים מסוימים Access יוצר אינדקסים עבורך באופן אוטומטי. לדוגמה, אינדקס נוצר באופן אוטומטי עבור כל שדה או שדות שאתה מקצה כמפתח ראשי של טבלה.

מקור נוסף ליצירה אוטומטית של אינדקס הוא האפשרות אינדקס אוטומטי בייבוא/יצירה בתיבת הדו-שיח אפשרויות Access‏. ‏Access יוצר אינדקסים באופן אוטומטי עבור שדות ששמותיהם מתחילים או מסתיימים בתווים שהוזנו בתיבה אינדקס אוטומטי בייבוא/יצירה, כגון מזהה,‏ מפתח,‏ קוד או מספר. כדי להציג או לשנות את ההגדרה הנוכחית, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על קובץ ‏> אפשרויות

 2. לחץ על מעצבי אובייקטים ולאחר מכן, תחת עיצוב טבלה, הוסף, ערוך או הסר ערכים בתיבה אינדקס אוטומטי בייבוא/יצירה. השתמש בנקודה-פסיק (;) כדי להפריד בין הערכים.

  הערה: אם שם שדה מתחיל או מסתיים בערך המופיע בתיבה, שדה זה ייכלל באינדקס באופן אוטומטי.

 3. לחץ על אישור.

מאחר שעבור כל אינדקס נוסף דרושה עבודה נוספת של Access, רמת הביצועים יורדת בעת הוספה או עדכון של נתונים. לכן כדאי שתשקול לשנות את הערכים המוצגים בתיבה אינדקס אוטומטי בייבוא/יצירה או לצמצם את מספר הערכים כדי למזער את מספר האינדקסים הנוצרים.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×