הגשת הצגות שקופיות

יצירת מצגת בהפעלה עצמית

יצירת מצגת בהפעלה עצמית

באפשרותך להשתמש במצגת בהפעלה עצמית להפעלה ללא השגחה בביתן או בקיוסק בתערוכה מקצועית או בוועידה, או לשמור אותה כקובץ וידאו ולשלוח אותה ללקוח.

עצה: Check out these YouTube videos from Microsoft Creators for more help with presenting slideshows!

 • באיזו גירסה של PowerPoint עבור PC אתה משתמש?
 • גירסאות חדשות יותר
 • 2007

הגדרת מצגת בהפעלה עצמית

כדי להגדיר הפעלה אוטומטית של מצגת PowerPoint, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בכרטיסיה הצגת שקופיות, לחץ על הגדר הצגת שקופיות.

 2. תחת סוג הצגה, בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

  • כדי לאפשר לאנשים הצופים בהצגת השקופיות שלך לשלוט במועד העברת השקופיות, בחר הצגה על-ידי דובר (מסך מלא).

  • כדי להציג את הצגת השקופיות שלך בחלון, בלי להעניק שליטה על העברת השקופיות לצופים, בחר עיון על-ידי אדם בודד (חלון).

  • כדי להציג את הצגת השקופיות שלך במחזוריות עד שהאנשים הצופים בה מקישים על Esc, בחר עיון בקיוסק מידע (מסך מלא).

   הצגת תיבת הדו-שיח 'הפעלה עצמית' של PowerPoint

תרגול והקלטה של תזמוני שקופיות

כאשר אתה בוחר בסוגי המצגות הבאים: הצגה על-ידי דובר (מסך מלא)ועיון בקיוסק מידע (מסך מלא), מומלץ לבצע כמה תרגולים ולתעד תזמונים רצויים של אפקטים ושקופיות.

 1. בכרטיסיה הצגת שקופיות, לחץ על תרגול תזמונים.

  הערה: קוצב הזמן של המצגת מתחיל לפעול מיד כשאתה לוחץ על תרגל תזמונים.

  סרגל הכלים תרגול מופיע והתיבה זמן שקופית מתחילה לתזמן את המצגת.

  הצגה של תיבת תזמוני הקלטה עבור powerpoint

  איור: סרגל הכלים 'תרגול'

  1 הבא (התקדם לשקופית הבאה)

  2 השהה

  הסבר 3 זמן שקופית

  הסבר 4 חזור

  5 זמן כולל של המצגת

 2. במהלך תזמון המצגת שלך, באפשרותך לבצע אחת או יותר מהפעולות הבאות בסרגל הכלים תרגול:

  • כדי לעבור לשקופית הבאה, לחץ על הבא.

  • כדי לעצור באופן זמני את הקלטת הזמן, לחץ על השהה.

  • כדי להפעיל מחדש את הקלטת הזמן לאחר השהיה, לחץ על השהה.

  • כדי לקבוע משך זמן מדויק להופעת שקופית, הקלד את משך הזמן בתיבה זמן שקופית.

  • כדי להפעיל מחדש את הקלטת הזמן עבור השקופית הנוכחית, לחץ על חזור על.

 3. לאחר קביעת הזמן עבור השקופית האחרונה, תיבת הודעה מציגה את סך כל הזמן עבור המצגת ומבקשת ממך לבצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשמור את תזמון השקופיות המוקלט, לחץ על כן.

  • כדי למחוק את תזמון השקופיות המוקלט, לחץ על לא.

   מופיעה תצוגה של סדרן השקופיות ומציגה את הזמן של כל שקופית במצגת שלך.

הוספת מלל נלווה או צליל

כדי להקליט מלל נלווה, המחשב שלך צריך להכיל כרטיס קול ומיקרופון, וכן מחבר מיקרופון אם המיקרופון אינו מהווה חלק מהמחשב.

 1. בכרטיסיה הצגת שקופיות, בקבוצה הגדרה, לחץ על החץ בלחצן הקלט הצגת שקופיות.

  הצגת לחצן 'הקלט הצגת שקופיות' ב- PowerPoint

 2. בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

  • התחל להקליט מההתחלה

  • התחלת הקלטה מהשקופית נוכחית

 3. בתיבת הדו-שיח הקלטת הצגת שקופיות, בחר את תיבת הסימון מלל נלווה ומצביע לייזר ובהתאם לצורך, בחר או נקה את תיבת הסימון תזמוני שקופיות והנפשה.

 4. לחץ על התחל הקלטה.

  עצות: 

  • כדי להשהות את הקלטת המלל הנלווה, בתפריט הקיצור הקלטה בתצוגה הצגת שקופיות, לחץ על השהה. וכדי לחדש את המלל הנלווה, לחץ על חדש הקלטה.

  • השהה הקלטת מלל נלווה

 5. כדי לסיים את ההקלטה של הצגת השקופיות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השקופית ולאחר מכן לחץ על סיים הצגה.

 6. תזמוני הצגת השקופיות שהוקלטו נשמרים באופן אוטומטי, והצגת השקופיות מופיעה בתצוגת 'סדרן שקופיות' עם תזמונים מתחת לכל שקופית.

באפשרותך להקליט את המלל הנלווה לפני הפעלת המצגת, או להקליט אותו בזמן המצגת ולכלול בהקלטה הערות של הקהל. אם אינך מעוניין במלל נלווה לאורך כל המצגת, באפשרותך להקליט צלילים או הערות נפרדים עבור שקופיות או אובייקטים נבחרים. לקבלת פרטים נוספים, ראה הקלטת הצגת שקופיות עם מלל נלווה ותזמוני שקופיות.

הוספת ניווט

אם אתה מעוניין שהקהל שלך יעבור במצגת בהפעלה עצמית שלך בחופשיות, באפשרותך להוסיף היפר-קישורים או לחצני פעולה כדי לספק ניווט.

 • היפר-קישורים    

  באפשרותך להוסיף היפר-קישורים שעוברים להצגות מותאמות אישית, לשקופיות ספציפיות בתוך המצגת, למצגות שונות, למסמכי Microsoft Office Word, לגליונות עבודה של Microsoft Office Excel, למיקומים באינטרנט או באינטרא-נט או לכתובות דואר אלקטרוני. באפשרותך ליצור היפר-קישור מכל אובייקט, כולל טקסט, צורות, טבלאות, גרפים ותמונות.

  כדי ללמוד כיצד להוסיף היפר-קישור, ראה יצירה או עריכה של היפר-קישור.

 • לחצני פעולה    

  PowerPoint כולל לחצני פעולה מוכנים מראש, אשר באפשרותך להוסיף למצגת שלך ולהגדיר עבורם היפר-קישורים. לחצני פעולה מכילים צורות, כגון חצים ימינה ושמאלה. השתמש בהם כאשר ברצונך לכלול סמלים מוסכמים עבור מעבר לשקופית הבאה, הקודמת, הראשונה והאחרונה. PowerPoint כולל גם לחצני פעולה להפעלת סרטים או צלילים.

הוספת מלל נלווה

הוספת מלל נלווה עשויה להועיל בהעברת מידע בצורה ברורה יותר במצגת בהפעלה עצמית שלך.

כדי להקליט מלל נלווה, מחשבים שולחניים זקוקים לכרטיס קול, מיקרופון ומחבר מיקרופון. מחשבים נישאים דורשים רק מיקרופון ומחבר מיקרופון. באפשרותך להקליט מלל נלווה לפני שאתה מפעיל מצגת או להקליט אותו במהלך המצגת ולכלול הערות של הקהל. אם אינך מעוניין במלל נלווה לאורך כל המצגת, באפשרותך להקליט צלילים נפרדים או הערות על שקופיות או אובייקטים נבחרים.

תרגול והקלטה של תזמוני שקופיות

הערה: התכונן להתחיל בתזמון המצגת שלך מיד לאחר שאתה מבצע את השלב הראשון בהליך זה.

 1. בכרטיסיה הצגת שקופיות, בקבוצה הגדרה, לחץ על תרגול תזמונים.

  סרגל הכלים תרגול מופיע והתיבה זמן שקופית מתחילה לתזמן את המצגת.

  סרגל הכלים 'תרגול'

  איור: סרגל הכלים 'תרגול'

  1 הבא (התקדם לשקופית הבאה)

  2 השהה

  הסבר 3 זמן שקופית

  הסבר 4 חזור

  5 זמן כולל של המצגת

 2. במהלך תזמון המצגת שלך, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות בסרגל הכלים תרגול:

  • כדי לעבור לשקופית הבאה, לחץ על הבא.

  • כדי לעצור באופן זמני את הקלטת הזמן, לחץ על השהה.

  • כדי להפעיל מחדש את הקלטת הזמן לאחר השהיה, לחץ על השהה.

  • כדי לקבוע משך זמן מדויק להופעת שקופית, הקלד את משך הזמן בתיבה זמן שקופית.

  • כדי להפעיל מחדש את הקלטת הזמן עבור השקופית הנוכחית, לחץ על חזור על.

 3. לאחר קביעת הזמן עבור השקופית האחרונה, תיבת הודעה מציגה את סך כל הזמן עבור המצגת ומבקשת ממך לבצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשמור את תזמון השקופיות המוקלט, לחץ על כן.

  • כדי למחוק את תזמון השקופיות המוקלט, לחץ על לא.

   מופיעה תצוגה של סדרן השקופיות ומציגה את הזמן של כל שקופית במצגת שלך.

הגדרת מצגת להפעלה בקיוסק

הגדרת מצגת להפעלה בקיוסק מאפשרת שלך לקבוע אם לחיצה על עכבר במקום כלשהו במסך מעבירה לשקופית הבאה. לדוגמה, אם אתה מעוניין להציג את המצגת שלך בקצב ספציפי, הגדר תזמונים אוטומטיים, ולאחר מכן הגדר את הפעלת המצגת בקיוסק. כדי לספק למשתמשים שליטה נוספת, באפשרותך להוסיף ניווט, כגון היפר-קישורים או לחצני פעולה, לשקופיות שלך.

 1. בכרטיסיה הצגת שקופיות, בקבוצה הגדרה, לחץ על הגדרת הצגת שקופיות.

 2. תחת סוג הצגה, לחץ על עיון בקיוסק מידע (מסך מלא).

חשוב: אם אתה מגדיר מצגת להפעלה בקיוסק, זכור להשתמש גם בתזמונים אוטומטיים או היפר-קישורים של ניווט. אחרת, המצגת בהפעלה עצמית שלך לא תתקדם מעבר לשקופית הראשונה.

למידע נוסף

 • באיזו גירסה של PowerPoint עבור Mac אתה משתמש?
 • גירסאות חדשות יותר
 • 2011

הגדרת מצגת בהפעלה עצמית

כדי להגדיר הפעלה אוטומטית של מצגת PowerPoint, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בכרטיסיה הצגת שקופיות, לחץ על הגדר הצגת שקופיות.

 2. תחת סוג הצגה, בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

  • כדי להציג את הצגת השקופיות שלך בחלון, שבו השליטה בהעברת השקופיות זמינה לאנשים הצופים, בחר עיון על-ידי אדם בודד (חלון).

  • כדי להציג את הצגת השקופיות שלך במחזוריות עד שהאנשים הצופים בה מקישים על Esc, בחר עיון בקיוסק מידע (מסך מלא).

   הערה: בחירה באפשרות זו באופן אוטומטי בוחרת בתיבת הסימון המשך בלולאה עד להקשת 'Esc' וגורמת להצגת השקופיות שלך לפעול בלולאה.

  הצג אפשרויות כתב

הגדרת מעברים בין שקופיות

אם אתה מעוניין בכך שהצגת שקופיות תפעל אוטומטית בקיוסק, באפשרותך לשלוט במועד ובאופן שבו השקופיות מתקדמות. לשם כך, באפשרותך להחיל את אותו מעבר על כל השקופיות במצגת ולהגדיר התקדמות אוטומטית של המעבר לאחר מרווח זמן מסוים.

 1. בכרטיסיה מעברים, לחץ על המעבר הרצוי.

  אפשרויות בכרטיסיה 'מעברים'

  כדי לראות מעברים נוספים, הצבע על מעבר ולאחר מכן לחץ על החץ למטה 'עוד' .

 2. בצע את הפעולות הבאות בכרטיסיה מעברים:

  • כדי להגדיר את משך הזמן שכל שקופית מוצגת, בחר לאחר והזן את מספר השניות הרצוי.

  • כדי להגדיר את משך הזמן של כל מעבר בין שקופיות, הזן את פרק הזמן בתיבה משך הזמן.

  • לחץ על החל על הכל.

  הגדרות מעבר בין שקופיות

ייצוא מצגת לווידאו

באפשרותך לייצא מצגת כקובץ סרט. לפרטים נוספים, ראה שמירת מצגת כקובץ סרט.

הגדרת מצגת בהפעלה עצמית

כדי להגדיר הפעלה אוטומטית של מצגת PowerPoint, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בכרטיסיה הצגת שקופיות, לחץ על הגדר הצגת שקופיות.

 2. תחת סוג הצגה, בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

  • כדי להציג את הצגת השקופיות שלך בחלון, שבו השליטה בהעברת השקופיות זמינה לאנשים הצופים, בחר עיון על-ידי אדם בודד (חלון).

  • כדי להציג את הצגת השקופיות שלך במחזוריות עד שהאנשים הצופים בה מקישים על Esc, בחר עיון בקיוסק מידע (מסך מלא).

   הערה: בחירה באפשרות זו באופן אוטומטי בוחרת בתיבת הסימון המשך בלולאה עד להקשת 'Esc' וגורמת להצגת השקופיות שלך לפעול בלולאה.

  הצג אפשרויות כתב

הגדרת מעברים בין שקופיות

אם אתה מעוניין בכך שהצגת שקופיות תפעל אוטומטית בקיוסק, באפשרותך לשלוט במועד ובאופן שבו השקופיות מתקדמות. לשם כך, באפשרותך להחיל את אותו מעבר על כל השקופיות במצגת ולהגדיר התקדמות אוטומטית של המעבר לאחר מרווח זמן מסוים.

 1. בכרטיסיה מעברים, לחץ על המעבר הרצוי, כגון 'גזירה', 'עמעום', 'מחיקה' או 'פיצול'.

  כדי לראות מעברים נוספים, הצבע על מעבר ולאחר מכן לחץ על החץ למטה מתחת לגלריית המעברים.

 2. בצע את הפעולות הבאות בכרטיסיה מעברים:

  • כדי להגדיר את משך הזמן שכל שקופית מוצגת, בחר לאחר והזן את מספר השניות הרצוי.

  • כדי להגדיר את משך הזמן של כל מעבר בין שקופיות, הזן את פרק הזמן בתיבה משך הזמן.

  • תחת החל על, לחץ על כל השקופיות.

ייצוא מצגת לווידאו

באפשרותך לייצא מצגת כקובץ סרט. לפרטים נוספים, ראה שמירת מצגת כקובץ סרט.

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

×