יצירת רשימה נפתחת

באפשרותך לעזור למשתמשים לעבוד בצורה יעילה יותר בגליונות עבודה על-ידי שימוש ברשימות נפתחות בתאים. רשימות נפתחות מאפשרות לאנשים לבחור פריט מתוך רשימה שאתה יוצר.

וידאו

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

 1. בגליון עבודה חדש, הקלד את הערכים שברצונך שיופיעו ברשימה הנפתחת. מומלץ מאוד ליצור את פריטי הרשימה בטבלת Excel. אם לא עשית זאת, תוכל להמיר במהירות את הרשימה לטבלה על-ידי בחירת תא כלשהו בטווח והקשת Ctrl+T.

  טבלת Excel המשמשת כמקור רשימה עבור אימות נתונים

  הערות: 

 2. בחר את התא בגליון העבודה שבו ברצונך שהרשימה הנפתחת תופיע.

 3. עבור אל הכרטיסיה נתונים ברצועת הכלים ולאחר מכן בחר אימות נתונים.

  הערה: אם אין לך אפשרות ללחוץ על אימות נתונים, ייתכן שגליון העבודה מוגן או משותף. בטל את הנעילה של אזורים מסוימים בחוברת עבודה מוגנת או הפסק לשתף את גליון העבודה ולאחר מכן נסה לבצע שוב את שלב 3.

 4. בכרטיסיה הגדרות, בתיבה אפשר, לחץ על רשימה.

 5. לחץ בתיבה מקור ולאחר מכן בחר את טווח הרשימה. מיקמנו את הרשימה שלנו בגיליון בשם 'ערים', בטווח A2:A9. שים לב שלא כללנו את שורת הכותרת, מאחר שאיננו מעוניינים שהיא תהיה אפשרות בחירה:

  אפשרויות ברשימת אימות נתונים

 6. אם אתה מעוניין לאפשר למשתמשים להשאיר את התא ריק, סמן את התיבה התעלם מתא ריק.

 7. סמן את התיבה רשימה נפתחת בתוך תא.

 8. לחץ על הכרטיסיה הודעת קלט.

  • אם ברצונך שתופיע הודעה שמוקפצת בעת לחיצה על התא, סמן את התיבה הצג הודעת קלט בעת בחירה בתא והקלד כותרת והודעה בתיבות (עד 225 תווים). אם אינך מעוניין שהודעה תוצג, נקה את תיבת הסימון.

   האפשרות 'הודעת קלט' תחת 'אימות נתונים'

 9. לחץ על הכרטיסיה התראת שגיאה.

  • אם ברצונך להציג הודעה כאשר משתמש מזין ערך שאינו מופיע ברשימה שלך, סמן את התיבה הצג התראת שגיאה לאחר הזנת נתונים לא חוקיים, בחר אפשרות מהתיבה סגנון והקלד כותרת והודעה. אם אינך מעוניין שתוצג הודעה, נקה את תיבת הסימון.

   אפשרויות הודעת השגיאה ברשימה הנפתחת תחת 'אימות נתונים'

 10. אינך בטוח לגבי האפשרות שעליך לבחור בתיבה סגנון?

  • כדי להציג הודעה שאינה מונעת מהמשתמשים להזין נתונים שאינם ברשימה הנפתחת, לחץ על מידע או על 'אזהרה'. עבור 'מידע' תוצג הודעה עם סמל ההודעה מראה סמל מידע אך אינה מונעת מאנשים לבחור מתוך הרשימה הנפתחת , ועבור 'אזהרה' תוצג הודעה עם סמל ההודעה מראה סמל אזהרה אך אינה מונעת מאנשים לבחור מתוך הרשימה הנפתחת .

  • כדי למנוע מהמשתמשים להזין נתונים שאינם ברשימה הנפתחת, לחץ על עצירה.

   הערה: אם אינך מזין כותרת או טקסט, כותרת ברירת המחדל היא "Microsoft Excel" והודעת ברירת המחדל היא: "הערך שהזנת אינו חוקי. משתמש כלשהו הגביל את הערכים שניתן להזין לתא זה".

לאחר יצירת הרשימה הנפתחת, ודא שהיא פועלת באופן הרצוי לך. לדוגמה, תוכל לבדוק כיצד לשנות את רוחב העמודות וגובה השורות כדי להציג את כל הערכים.

אם רשימת הערכים עבור הרשימה הנפתחת נמצאת בגליון עבודה אחר וברצונך למנוע מהמשתמשים את האפשרות לראות אותה או לבצע בה שינויים, מומלץ שתסתיר גליון עבודה זה או שתגן עליו. לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההגנה על גליון עבודה, ראה נעילת תאים כדי להגן עליהם.

אם תחליט שברצונך לשנות את האפשרויות ברשימה הנפתחת, ראה הוספה או הסרה של פריטים ברשימה נפתחת.

כדי למחוק רשימה נפתחת, ראה הסרת רשימה נפתחת.

באפשרותך להוריד חוברת עבודה לדוגמה עם מגוון דוגמאות אימות הנתונים שתוארו במאמר זה. באפשרותך לפעול לפיהן או ליצור תרחישי אימות נתונים משלך. הורד דוגמאות אימות נתונים של Excel.

הזנת הנתונים מהירה ומדויקת יותר כאשר אתה מגביל את הערכים בתא לאפשרויות בחירה מתוך רשימה נפתחת.

רשימה נפתחת עם הערכים 'גבוה', 'בינוני' ו'נמוך'

התחל על-ידי יצירת רשימה של ערכים חוקיים בגיליון ולאחר מכן מיין או סדר מחדש את הערכים כך שיופיעו בסדר הרצוי. לאחר מכן, תוכל להשתמש בערכים כמקור עבור הרשימה הנפתחת של הנתונים. אם הרשימה אינה גדולה, תוכל לעיין בה בקלות ולהקליד את הערכים ישירות בכלי אימות הנתונים.

 1. צור רשימה של ערכים חוקיים עבור הרשימה הנפתחת, והקלד אותם בגיליון בעמודה אחת או בשורה אחת ללא תאים ריקים.

 2. בחר את התאים שבהם ברצונך להגביל את הזנת הערכים.

 3. בכרטיסיה נתונים, תחת כלים, לחץ על אימות נתונים או על אמת.

  תפריט 'כלים' בכרטיסיה 'נתונים' של Excel כאשר האפשרות 'אימות נתונים' נבחרה

  הערה: אם פקודת האימות אינה זמינה, ייתכן שהגיליון מוגן או שחוברת העבודה משותפת. לא ניתן לשנות הגדרות של אימות נתונים אם חוברת העבודה משותפת או אם הגיליון מוגן. לקבלת מידע נוסף אודות הגנה על חוברת עבודה, ראה הגנה על חוברת עבודה.

 4. לחץ על הכרטיסיה הגדרות ולאחר מכן, בתפריט המוקפץ אפשר, לחץ על רשימה.

 5. לחץ בתיבה מקור ולאחר מכן, בגיליון, בחר את רשימת הערכים החוקיים.

  תיבת הדו-שיח ממוזערת כדי להקל עליך לראות את הגיליון.

 6. הקש RETURN או לחץ על הכפתור הרחב הכפתור 'הרחב' עבור אימות נתונים כדי לשחזר את תיבת הדו-שיח ולאחר מכן לחץ על אישור.

  עצות: 

  • תוכל גם להקליד את הערכים ישירות בתיבה מקור, כשהם מופרדים באמצעות פסיקים.

  • כדי לשנות את רשימת הערכים החוקיים, פשוט שנה את הערכים ברשימת המקור או ערוך את הטווח בתיבה מקור.

  • באפשרותך לציין הודעת שגיאה משלך כתגובה לקלט של נתונים לא תקינים. בכרטיסיה נתונים, לחץ על אימות נתונים או על אמת ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה התראת שגיאה.

למידע נוסף

החלת אימות נתונים על תאים

 1. בגליון עבודה חדש, הקלד את הערכים שברצונך שיופיעו ברשימה הנפתחת. מומלץ מאוד ליצור את פריטי הרשימה בטבלת Excel.

  הערות: 

 2. בחר את התא בגליון העבודה שבו ברצונך שהרשימה הנפתחת תופיע.

 3. עבור אל הכרטיסיה נתונים ברצועת הכלים ולאחר מכן לחץ על אימות נתונים.

 4. בכרטיסיה הגדרות, בתיבה אפשר, לחץ על רשימה.

 5. אם כבר יצרת טבלה עם ערכי הרשימה הנפתחת, לחץ בתיבה מקור ולאחר מכן לחץ וגרור את התאים שמכילים ערכים אלה. הקפד לא לכלול את תא הכותרת. כלול רק את התאים שצריכים להופיע ברשימה הנפתחת. ניתן גם להקליד רשימה של ערכים בתיבה מקור, כשהם מופרדים באמצעות פסיקים, באופן הבא:

  פירות,ירקות,דגנים,מוצרי חלב,חטיפים

 6. אם אתה מעוניין לאפשר למשתמשים להשאיר את התא ריק, סמן את התיבה התעלם מתא ריק.

 7. סמן את התיבה רשימה נפתחת בתוך תא.

 8. לחץ על הכרטיסיה הודעת קלט.

  • אם ברצונך שתופיע הודעה מוקפצת בעת לחיצה על התא, סמן את התיבה הצג הודעה והקלד כותרת והודעה בתיבות (עד 225 תווים). אם אינך מעוניין שתוצג הודעה, נקה את תיבת הסימון.

 9. לחץ על הכרטיסיה התראת שגיאה.

  • אם ברצונך להציג הודעה כאשר משתמש מזין ערך שאינו מופיע ברשימה שלך, סמן את תיבת הסימון הצג התראה, בחר אפשרות תחת סוג והקלד כותרת והודעה. אם אינך מעוניין שתוצג הודעה, נקה את תיבת הסימון.

 10. לחץ על אישור.

לאחר יצירת הרשימה הנפתחת, ודא שהיא פועלת באופן הרצוי. לדוגמה, תוכל לבדוק כיצד לשנות את רוחב העמודות וגובה השורות כדי להציג את כל הערכים. אם תחליט שברצונך לשנות את האפשרויות ברשימה הנפתחת, ראה הוספה או הסרה של פריטים ברשימה נפתחת. כדי למחוק רשימה נפתחת, ראה הסרת רשימה נפתחת.

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

למידע נוסף

החלת אימות נתונים על תאים

פונקציות של Excel (לפי קטגוריה)

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×