יצירת תבנית חדשה

בין אם אתה מתחיל מתבנית מוכללת או מעדכן תבנית משלך, הכלים המוכללים של Word עוזרים לך לעדכן תבניות בהתאם לצרכיך. כדי לעדכן את התבנית, פתח את הקובץ, בצע את השינויים הרצויים ולאחר מכן שמור את התבנית.

ב-Microsoft Word, באפשרותך ליצור תבנית על-ידי שמירת מסמך כקובץ. dotx,. dot או a. dotm דות (סוג קובץ. dotm מאפשר לך להפוך פקודות מאקרו לזמינות בקובץ).

 1. לחץ על קובץ > פתח.

 2. לחץ פעמיים על מחשב זה. (ב-Word 2013, לחץ פעמיים על מחשב).

 3. עבור אל התיקיה Custom Office Templates שנמצאת תחת המסמכים שלי.

 4. לחץ על התבנית שלך ולחץ על פתח.

 5. בצע את השינויים הרצויים ולאחר מכן שמור וסגור את התבנית.

הוספת פקדי תוכן לתבנית

תן גמישות לתבניות שלך על-ידי הוספה וקביעת תצורה של פקדי תוכן, כגון פקדי טקסט עשיר, תמונות, רשימות נפתחות או בוררי תאריכים.

לדוגמה, באפשרותך ליצור תבנית הכוללת רשימה נפתחת. אם תאפשר עריכה של הרשימה הנפתחת, אנשים אחרים יוכלו לשנות את אפשרויות הרשימה בהתאם לצורכיהם.

הערה:  אם פקדי תוכן אינם זמינים, ייתכן שפתחת מסמך או תבנית שנוצרו בגירסה קודמת של Word. כדי להשתמש בפקדי תוכן, עליך להמיר את המסמך לתבנית הקובץ של Word 2013 על-ידי לחיצה על קובץ > מידע > המר ולאחר מכן לחיצה על אישור. לאחר שתמיר את המסמך או התבנית, שמור אותם.

כדי שתוכל להוסיף פקדי תוכן, תחילה עליך להציג את הכרטיסיה מפתחים.

 1. לחץ על קובץ > אפשרויות > התאמה אישית של רצועת הכלים.

 2. תחת התאמה אישית של רצועת הכלים, בחר כרטיסיות ראשיות.

 3. ברשימה, בחר בתיבת הסימון מפתחים ולאחר מכן לחץ על אישור.

הפעלת הכרטיסיה 'מפתחים' ברצועת הכלים של Word

הוספת פקדי תוכן

בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על מצב עיצוב ולאחר מכן הוסף את הפקדים הרצויים.

לחצן 'עיצוב' במצב מפתחים

הוספת פקד טקסט שבו משתמשים יכולים להזין טקסט

בפקד תוכן של טקסט עשיר, המשתמשים יכולים לעצב טקסט כמודגש או נטוי ולהקליד פיסקאות מרובות. אם ברצונך להגביל את הטקסט שהמשתמשים יכולים להוסיף, הוסף פקד תוכן של טקסט רגיל.

 1. במסמך, לחץ במקום שבו ברצונך להוסיף את הפקד.

 2. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על פקד תוכן של טקסט עשיר פקד טקסט עשיר או על פקד תוכן של טקסט רגיל פקד טקסט רגיל .

הוספת פקד תמונה
 1. לחץ במיקום שבו ברצונך להוסיף את הפקד.

 2. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על פקד תמונה פקד תמונה .

הוספת תיבה משולבת או רשימה נפתחת

בתיבה משולבת, המשתמשים יכולים לבחור מתוך רשימת אפשרויות שסיפקת או להקליד מידע משלהם. ברשימה נפתחת, המשתמשים יכולים רק לבחור מתוך רשימת האפשרויות.

 1. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על פקד תוכן של תיבה משולבת פקד תיבה משולבת או על פקד תוכן של רשימה נפתחת פקד תפריט נפתח .

 2. בחר את פקד התוכן ולאחר מכן, בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על מאפיינים.

  מאפייני פקד של מצב מפתחים

 3. כדי ליצור רשימת אפשרויות, לחץ על הוסף תחת מאפייני תיבה משולבת או מאפייני רשימה נפתחת.

 4. הקלד אפשרות בתיבה שם תצוגה, כגון כן, לא או אולי. חזור על שלב זה עד להוספת כל האפשרויות לרשימה הנפתחת.

 5. מלא מאפיינים רצויים אחרים.

הערה:  אם תבחר את תיבת הסימון אין אפשרות לערוך את התוכן, המשתמשים לא יוכלו ללחוץ על האפשרויות.

הוספת בורר תאריכים
 1. לחץ במיקום שבו ברצונך להוסיף את פקד בורר התאריכים.

 2. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על פקד תוכן של בורר תאריכים פקד בורר התאריכים .

הוספת תיבת סימון
 1. לחץ במיקום שבו ברצונך להוסיף את פקד תיבת הסימון.

 2. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על פקד תוכן של תיבת סימון פקד תיבת סימון .

הוספת פקד של גלריית אבני בניין

באפשרותך להשתמש בפקדי אבני בניין כאשר ברצונך שאנשים יבחרו בלוק טקסט ספציפי.

לדוגמה, פקדי אבני בניין יכולים להיות שימושיים אם אתה מגדיר תבנית חוזה, ועליך להוסיף טקסט מוכן מראש שמשתנה בהתאם לדרישות הספציפיות של החוזה. באפשרותך ליצור פקדי תוכן של טקסט עשיר עבור כל אחת מהגירסאות של הטקסט המוכן מראש, ולאחר מכן להשתמש בפקד גלריית אבני הבניין כגורם המכיל עבור פקדי התוכן של הטקסט העשיר.

ניתן גם להשתמש בפקדי אבן בניין בטפסים.

 1. לחץ במיקום שבו ברצונך להוסיף את הפקד.

 2. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על פקד תוכן של גלריית אבני בניין פקד של גלריית אבני בניין .

 3. לחץ על פקד התוכן כדי לבחור אותו.

 4. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על מאפיינים.

  מאפייני פקד של מצב מפתחים

 5. לחץ על הגלריה ועל הקטגוריה של אבני הבניין שברצונך להפוך לזמינות בפקד אבן הבניין.

הגדרה או שינוי של מאפיינים עבור פקדי תוכן

 1. בחר את פקד התוכן ולחץ על מאפיינים בקבוצה פקדים.

  מאפייני פקד של מצב מפתחים

 2. בתיבת הדו-שיח מאפייני פקד תוכן, בחר אם ניתן למחוק את פקד התוכן או לערוך אותו כשמישהו משתמש בתבנית שלך.

 3. כדי לשמור כמה פקדי תוכן או אפילו כמה פיסקאות טקסט יחד, בחר את הפקדים או את הטקסט ולאחר מכן לחץ על קבץ בקבוצה פקדים.

  לחצן 'קבץ' במצב מפתחים

לדוגמה, ייתכן שיש לך כתב ויתור המכיל שלוש פיסקאות. אם תשתמש בפקודה 'קבץ' כדי לקבץ יחד את שלוש הפיסקאות, לא תהיה אפשרות לערוך את כתב הוויתור בן שלוש הפיסקאות, ואנשים יוכלו למחוק את שלוש הפיסקאות רק כקבוצה.

הוספת טקסט מנחה לתבנית

טקסט מנחה יכול לשפר את נוחות השימוש בתבנית שאתה יוצר. באפשרותך לשנות את הטקסט המנחה המופיע כברירת מחדל בפקדי תוכן.

כדי להתאים אישית את הטקסט המנחה המהווה ברירת מחדל עבור משתמשי התבנית שלך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על מצב עיצוב.

  לחצן 'עיצוב' במצב מפתחים

 2. לחץ על פקד התוכן שבו ברצונך להתאים את הטקסט המנחה המהווה מציין מיקום.

 3. ערוך את הטקסט מציין המיקום ועצב אותו כרצונך.

 4. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על מצב עיצוב כדי לבטל את תכונת העיצוב ולשמור את הטקסט המנחה.

הוספת הגנה לתבנית

באפשרותך להוסיף הגנה לפקדי תוכן ספציפיים בתבנית כדי לעזור למנוע ממישהו למחוק או לערוך פקד תוכן מסוים או קבוצת פקדים, ובאפשרותך גם לעזור להגן על תוכן התבנית כולו באמצעות סיסמה.

הוספת הגנה לחלקי תבנית
 1. פתח את התבנית שברצונך להוסיף לה הגנה.

 2. בחר את פקדי התוכן שברצונך להגביל את השינויים בהם.

  עצה:  בחר פקדים מרובים על-ידי החזקת מקש CTRL לחוץ תוך כדי לחיצה על הפקדים.

 3. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על קבץ ולאחר מכן לחץ על קבץ שוב.

  פקדי קבוצה במצב מפתחים

 4. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על מאפיינים.

  מאפייני פקד של מצב מפתחים

 5. בתיבת הדו-שיח מאפייני פקד תוכן, תחת נעילה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר את תיבת הסימון אין אפשרות למחוק את פקד התוכן, המאפשרת עריכה של תוכן הפקד אך מונעת מחיקה של הפקד עצמו מהתבנית או ממסמך המבוסס על התבנית.

  • בחר את תיבת הסימון אין אפשרות לערוך את התוכן, המאפשרת לך למחוק את הפקד אך לא מאפשרת לערוך את תוכן הפקד.

השתמש בהגדרה זו כשברצונך להגן על טקסט, אם הוא כלול. לדוגמה, אם אתה כולל לעתים קרובות כתב ויתור, תוכל להבטיח שהטקסט יישאר ללא שינוי, ותוכל למחוק את כתב הוויתור עבור מסמכים שבהם הוא אינו דרוש.

הקצאת סיסמה לתבנית

כדי להקצות סיסמה למסמך כך שרק משתמשים שיודעים את הסיסמה יוכלו להסיר את ההגנה, בצע את הפעולות הבאות:

 1. פתח את התבנית שברצונך להקצות לה סיסמה.

 2. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה הגנה, לחץ על הגבל עריכה.

 3. תחת התחל אכיפה, לחץ על כן, התחל לאכוף הגנה.

 4. הקלד סיסמה בתיבה הזן סיסמה חדשה (אופציונלי) ולאחר מכן אשר את הסיסמה.

חשוב:  אם תבחר שלא להשתמש בסיסמה, כל אחד יוכל לשנות את הגבלות העריכה שלך.

Use strong passwords that combine uppercase and lowercase letters, numbers, and symbols. Weak passwords don't mix these elements. סיסמה חזקה: Y6dh!et5. סיסמה חלשה: House27. סיסמאות צריכות להכיל לפחות 8 תווים. באופן כללי, ככל שהסיסמה ארוכה יותר היא מאובטחת יותר.

חיוני שתזכרו את הסיסמה שלכם. אם תשכחו את הסיסמה, Microsoft לא תוכל לאחזר אותה. שמרו את הסיסמאות שאתם רושמים לעצמכם במקום בטוח, הרחק מהמידע המוגן באמצעות סיסמאות אלה.

תבנית היא סוג מסמך היוצר עותק של עצמו בעת הפתיחה.

לדוגמה, תוכנית עסקית היא מסמך נפוץ הנכתב ב- Word. במקום ליצור את מבנה התוכנית העסקית מאפס, באפשרותך להשתמש בתבנית עם פריסת עמוד, גופנים, שוליים וסגנונות מוגדרים מראש. כל שעליך לעשות הוא לפתוח תבנית ולמלא את הטקסט והמידע הספציפיים למסמך שלך. בעת שמירת המסמך כקובץ ‎.docx או ‎.docm, תשמור את המסמך שלך בנפרד מהתבנית שעליה הוא מבוסס.

בתבנית, באפשרותך לספק מקטעים מומלצים או טקסט נדרש כדי שאנשים אחרים יוכלו להשתמש בהם, וכן פקדי תוכן כגון רשימה נפתחת מוגדרת מראש או סמל מיוחד. באפשרותך להוסיף הגנה למקטע של תבנית או להחיל סיסמה על התבנית כדי לסייע בהגנה על התוכן של התבנית מפני שינויים.

באפשרותך למצוא תבניות Word עבור רוב סוגי המסמכים ב-Office.com. אם יש לך חיבור לאינטרנט, לחץ על הכרטיסיה קובץ , לחץ על חדשולאחר מכן לחץ על קטגוריית התבנית הרצויה. באפשרותך גם ליצור תבניות משלך.

התמיכה ב- Office 2010 מסתיימת בקרוב

שדרג ל- Microsoft 365 כדי לעבוד מכל מקום ומכל מכשיר ולהמשיך ולקבל תמיכה.

שדרג עכשיו

באפשרותך להתחיל במסמך ריק ולשמור אותו כתבנית, או שתוכל ליצור תבנית המבוססת על תבנית או מסמך קיימים.

התחלה מתבנית ריקה

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על חדש.

 2. לחץ על מסמך ריק ולאחר מכן לחץ על צור.

 3. שנה כרצונך את הגדרות השוליים, גודל העמוד וכיוון ההדפסה, הסגנונות והעיצובים האחרים.

  באפשרותך גם להוסיף פקדי תוכן כגון בורר תאריכים, טקסט מנחה וגרפיקה שברצונך שיופיעו בכל המסמכים החדשים שאתה מבסס על התבנית.

 4. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על שמור בשם.

 5. תן לתבנית החדשה שם קובץ, בחר באפשרות Word Template ברשימה שמור כסוג ולאחר מכן לחץ על שמור.

  הערה: באפשרותך גם לשמור את התבנית בתור Word Macro-Enabled Template (קובץ ‎.dotm‎) או בתור Word 97-2003 Template (קובץ ‎‎.dot).

 6. סגור את התבנית.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על חדש.

 2. תחת תבניות זמינות, לחץ על חדש מתוך קיים.

 3. לחץ על תבנית או מסמך הדומה לזו שברצונך ליצור ולאחר מכן לחץ על צור חדש.

 4. שנה כרצונך את הגדרות השוליים, גודל העמוד, כיוון העמוד, הסגנונות והעיצובים האחרים.

  באפשרותך גם להוסיף פקדי תוכן כגון בורר תאריכים, טקסט מנחה וגרפיקה שברצונך שיופיעו בכל המסמכים החדשים שאתה מבסס על התבנית.

 5. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על שמור בשם.

 6. תן לתבנית החדשה שם קובץ, בחר באפשרות Word Template ברשימה שמור כסוג ולאחר מכן לחץ על שמור.

  הערה: באפשרותך גם לשמור את התבנית בתור Word Macro-Enabled Template (קובץ ‎.dotm‎) או בתור Word 97-2003 Template (קובץ ‎‎.dot).

 7. סגור את התבנית.

אבני בניין הן קטעי תוכן או חלקי מסמך אחרים הניתנים לשימוש חוזר, שמאוחסנים בגלריות המאפשרות גישה ושימוש חוזר בכל עת. באפשרותך גם לשמור אבני בניין ולהפיץ אותן יחד עם תבניות.

לדוגמה, אתה עשוי ליצור תבנית דוח המספקת למשתמשי התבנית שני סוגים של מכתבי סיכום שהם יכולים לבחור מביניהם כשהם יוצרים דוח משלהם המבוסס על התבנית.

 1. שמור וסגור את התבנית שעיצבת לפי רצונך בדיוק ושאליה ברצונך להוסיף אבני בנין עבור משתמשים בתבנית לבחירה.

 2. פתיחת התבנית

  אל תסגור את התבנית אליה ברצונך להוסיף אפשרויות אבני בניין עבור משתמשים בתבנית.

 3. צור את אבני הבנין שברצונך לספק למשתמשים בתבנית שלך.

  בעת מילוי המידע בתיבת הדו-שיח יצירת אבן בניין חדשה, בתיבה שמור ב ודא שלחצת על שם התבנית.

 4. הפץ את התבנית.

  בעת שליחת התבנית או הפיכתה לזמינה לאחרים, אבני הבניין ששמרת עם התבנית יהיו זמינות בגלריות שציינת.

באפשרותך להציע גמישות לכל מי שישתמש בתבנית שלך על-ידי הוספה וקביעת התצורה של פקדי תוכן, כגון פקדי טקסט עשיר, תמונות, רשימות נפתחות או בוררי תאריכים.

לדוגמה, תוכל לספק לעמית לעבודה תבנית הכוללת רשימה נפתחת, אך עמיתיך ירצו להשתמש בערכת אפשרויות שונה ברשימה הנפתחת במסמך שהוא יפיץ תוך התבססות על התבנית שלך. כיוון שהרשית עריכה לרשימה נפתחת בעת הוספת פקד התוכן לתבנית, חברך לעבודה יוכל לשנות את התבנית במהירות ובקלות כדי שתענה על צרכיו.

הערה: אם פקדי תוכן אינם זמינים, ייתכן שפתחת מסמך או תבנית שנוצרו בגירסה קודמת של Word. כדי להשתמש בפקדי תוכן, עליך להמיר את המסמך לתבנית הקובץ Word 2010 על-ידי לחיצה על הכרטיסיה קובץ , לחיצה על מידע, לחיצה על המרולאחר מכן לחיצה על אישור. לאחר שתמיר את המסמך או התבנית, שמור אותם.

כדי להוסיף פקדי תוכן, עליך להראות את הכרטיסיה מפתחים.

הצגת הכרטיסיה 'מפתחים'

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על אפשרויות.

 3. לחץ על התאמה אישית של רצועת הכלים.

 4. תחת התאם אישית את רצועת הכלים, לחץ על כרטיסיות ראשיות.

 5. ברשימה, בחר בתיבת הסימון מפתחים ולאחר מכן לחץ על אישור.

  תיבת הסימון 'מפתחים'

הוספת פקדי תוכן

בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על מצב עיצוב ולאחר מכן הוסף את הפקדים הרצויים.

רצועת הכלים של O14

הוספת פקד טקסט שבו משתמשים יכולים להזין טקסט

בפקד תוכן של טקסט עשיר, המשתמשים יכולים לעצב טקסט כמודגש או נטוי ולהקליד פיסקאות מרובות. אם ברצונך להגביל את הטקסט שהמשתמשים יכולים להוסיף, הוסף פקד תוכן של טקסט רגיל.

 1. לחץ במיקום שבו ברצונך להוסיף את הפקד.

 2. בכרטיסיה מפתחים , בקבוצה פקדים , לחץ על פקד תוכן של טקסט עשיר תמונה של רצועת הכלים או על פקד תוכן של טקסט רגיל תמונה של רצועת הכלים .

הוספת פקד תמונה

 1. לחץ במיקום שבו ברצונך להוסיף את הפקד.

 2. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על פקד תמונה.

  פקד תוכן של תמונה

הוספת תיבה משולבת או רשימה נפתחת

בתיבה משולבת, המשתמשים יכולים לבחור מתוך רשימת אפשרויות שסיפקת או להקליד מידע משלהם. ברשימה נפתחת, משתמשים יכולים רק לבחור מתוך רשימת האפשרויות.

 1. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על פקד תוכן של תיבה משולבת תמונת לחצן או על פקד תוכן של רשימה נפתחת תמונה של רצועת הכלים .

 2. בחר את פקד התוכן ולאחר מכן בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על מאפיינים.

  רצועת הכלים של O14

 3. כדי ליצור רשימת אפשרויות, לחץ על הוסף תחת מאפייני תיבה משולבת או מאפייני רשימה נפתחת.

 4. הקלד אפשרות בתיבה שם תצוגה, כגון כן, לא או אולי.

  חזור על שלב זה עד להוספת כל האפשרויות לרשימה הנפתחת.

 5. מלא מאפיינים רצויים אחרים.

  הערה:  אם תבחר את תיבת הסימון אין אפשרות לערוך את התוכן, המשתמשים לא יוכלו ללחוץ על האפשרויות.

הוספת בורר תאריכים

 1. לחץ במיקום שבו ברצונך להוסיף את פקד בורר התאריכים.

 2. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על פקד תוכן של בורר תאריכים.

  פקד תוכן של בורר תאריכים

הוספת תיבת סימון

 1. לחץ במיקום שבו ברצונך להוסיף את פקד תיבת הסימון.

 2. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על פקד תוכן של תיבת סימון.

  פקד תוכן של תיבת סימון

הוספת פקד של גלריית אבני בניין

באפשרותך להשתמש בפקדי אבני בניין כאשר ברצונך שאנשים יבחרו בלוק טקסט ספציפי.

לדוגמה, פקדי אבני בניין יכולים להיות שימושיים אם אתה מגדיר תבנית חוזה, ועליך להוסיף טקסט מוכן מראש שמשתנה בהתאם לדרישות הספציפיות של החוזה. באפשרותך ליצור פקדי תוכן של טקסט עשיר עבור כל אחת מהגירסאות של הטקסט המוכן מראש, ולאחר מכן להשתמש בפקד גלריית אבני הבניין כגורם המכיל עבור פקדי התוכן של הטקסט העשיר.

ניתן גם להשתמש בפקדי אבן בניין בטפסים.

 1. לחץ במיקום שבו ברצונך להוסיף את הפקד.

 2. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים , לחץ על פקד תוכן של גלריית אבני בניין.

  פקד תוכן של אבן בניין

 3. לחץ על פקד התוכן כדי לבחור אותו.

 4. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על מאפיינים.

 5. לחץ על הגלריה ועל הקטגוריה של אבני הבניין שברצונך להפוך לזמינות בפקד אבן הבניין.

הגדרה או שינוי של מאפיינים עבור פקדי תוכן

 1. בחר את פקד התוכן ולחץ על מאפיינים בקבוצה פקדים.

 2. בתיבת הדו-שיח מאפייני פקד תוכן, בחר אם ניתן למחוק או לערוך את פקד התוכן כאשר מישהו משתמש בתבנית שלך.

 3. כדי להשאיר מספר פקדי תוכן או אפילו מספר פיסקאות טקסט יחד, בחר בפקדים או בטקסט ולאחר מכן לחץ על קבץ בקבוצה פקדים.

  לדוגמה, נניח שברשותך כתב-ויתור בן שלוש פיסקאות. אם תשתמש בפקודה קבץ כדי לקבץ את שלוש הפיסקאות, לא ניתן יהיה לערוך את כתב הויתור בן שלוש הפיסקאות וניתן יהיה למחוק אותן רק כקבוצה.

הוספת טקסט מנחה לתבנית

טקסט מנחה יכול לשפר את נוחות השימוש בתבנית שאתה יוצר. באפשרותך לשנות את הטקסט המנחה המופיע כברירת מחדל בפקדי תוכן.

כדי להתאים אישית את הטקסט המנחה המהווה ברירת מחדל עבור משתמשי התבנית שלך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בכרטיסיה מפתחים , בקבוצה פקדים , לחץ על מצב עיצוב.

  רצועת הכלים של O14

 2. לחץ על פקד התוכן שבו ברצונך לתקן את הטקסט המנחה של מציין המיקום.

 3. ערוך את הטקסט מציין המיקום ועצב אותו כרצונך.

 4. בכרטיסיה מפתחים , בקבוצה פקדים , לחץ על מצב עיצוב כדי לבטל את תכונת העיצוב ולשמור את הטקסט המנחה.

באפשרותך להוסיף הגנה לפקדי תוכן ספציפיים בתבנית כדי לעזור למנוע ממישהו למחוק או לערוך פקד תוכן מסוים או קבוצת פקדים, ובאפשרותך גם לעזור להגן על תוכן התבנית כולו באמצעות סיסמה.

הוספת הגנה לחלקי תבנית

 1. פתח את התבנית שברצונך להוסיף לה הגנה.

 2. בחר את פקדי התוכן שברצונך להגביל את השינויים בהם.

  כדי לבחור פקדים מרובים החזק את מקש CTRL לחוץ בעת לחיצה על הפקדים.

 3. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על קבץ ולאחר מכן לחץ על קבץ שוב.

 4. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על מאפיינים.

 5. בתיבת הדו-שיח מאפייני פקד תוכן, תחת נעילה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר את תיבת הסימון אין אפשרות למחוק את פקד התוכן, המאפשרת עריכה של תוכן הפקד אך מונעת מחיקה של הפקד עצמו מהתבנית או ממסמך המבוסס על התבנית.

  • בחר את תיבת הסימון אין אפשרות לערוך את התוכן, המאפשרת לך למחוק את הפקד אך לא מאפשרת לערוך את תוכן הפקד.

   השתמש בהגדרה זו כשברצונך להגן על טקסט, אם הוא כלול. לדוגמה, אם אתה כולל לעתים קרובות כתב ויתור, תוכל להבטיח שהטקסט יישאר ללא שינוי, ותוכל למחוק את כתב הוויתור עבור מסמכים שבהם הוא אינו דרוש.

הקצאת סיסמה לתבנית

כדי להקצות סיסמה למסמך כך שרק משתמשים שיודעים את הסיסמה יוכלו להסיר את ההגנה, בצע את הפעולות הבאות:

 1. פתח את התבנית שברצונך להקצות לה סיסמה.

 2. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה הגנה, לחץ על הגבל עריכה.

 3. תחת התחל אכיפה, לחץ על כן, התחל לאכוף הגנה.

 4. הקלד סיסמה בתיבה הזן סיסמה חדשה (אופציונלי) ולאחר מכן אשר את הסיסמה.

  חשוב: אם תבחר שלא להשתמש בסיסמה, כל אחד יוכל לשנות את הגבלות העריכה שלך.

  Passwords should be 8 or more characters in length.

  חיוני שתזכרו את הסיסמה שלכם. אם תשכחו את הסיסמה, Microsoft לא תוכל לאחזר אותה. שמרו את הסיסמאות שאתם רושמים לעצמכם במקום בטוח, הרחק מהמידע המוגן באמצעות סיסמאות אלה.

תבנית היא סוג מסמך היוצר עותק של עצמו בעת הפתיחה.

לדוגמה, תוכנית עסקית היא מסמך נפוץ הנכתב ב- Word. במקום ליצור את מבנה התוכנית העסקית מאפס, באפשרותך להשתמש בתבנית עם פריסת עמוד, גופנים, שוליים וסגנונות מוגדרים מראש. כל שעליך לעשות הוא לפתוח תבנית ולמלא את הטקסט והמידע הספציפיים למסמך שלך. בעת שמירת המסמך כקובץ ‎.docx או ‎.docm, תשמור את המסמך שלך בנפרד מהתבנית שעליה הוא מבוסס.

בתבנית, באפשרותך לספק מקטעים מומלצים או טקסט נדרש כדי שאנשים אחרים יוכלו להשתמש בהם, וכן פקדי תוכן כגון רשימה נפתחת מוגדרת מראש או סמל מיוחד. באפשרותך להוסיף הגנה למקטע של תבנית או להחיל סיסמה על התבנית כדי לסייע בהגנה על התוכן של התבנית מפני שינויים.

באפשרותך למצוא תבניות Word עבור רוב סוגי המסמכים ב-Office.com. אם יש לך חיבור לאינטרנט, לחץ על הכרטיסיה קובץ , לחץ על חדשולאחר מכן לחץ על קטגוריית התבנית הרצויה. באפשרותך גם ליצור תבניות משלך.

באפשרותך להתחיל במסמך ריק ולשמור אותו כתבנית, או שתוכל ליצור תבנית המבוססת על תבנית או מסמך קיימים.

התחלה מתבנית ריקה

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על חדש.

 2. לחץ על מסמך ריק ולאחר מכן לחץ על צור.

 3. שנה כרצונך את הגדרות השוליים, גודל העמוד וכיוון ההדפסה, הסגנונות והעיצובים האחרים.

  באפשרותך גם להוסיף טקסט מנחה, פקדי תוכן כגון בורר תאריכים וגרפיקה שברצונך שיופיעו בכל המסמכים החדשים שתבסס על התבנית.

 4. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על שמירה בשם.

 5. תן לתבנית החדשה שם קובץ, בחר באפשרות Word Template ברשימה שמור כסוג ולאחר מכן לחץ על שמור.

  הערה: באפשרותך גם לשמור את התבנית בתור Word Macro-Enabled Template (קובץ ‎.dotm‎) או בתור Word 97-2003 Template (קובץ ‎‎.dot).

 6. סגור את התבנית.

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. פתח את המסמך הרצוי.

 3. בצע את השינויים שברצונך שיופיע בכל המסמכים החדשים שתבסס על התבנית.

 4. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על שמירה בשם.

 5. תן לתבנית החדשה שם קובץ, בחר באפשרות Word Template ברשימה שמור כסוג ולאחר מכן לחץ על שמור.

  הערה: באפשרותך גם לשמור את התבנית בתור Word Macro-Enabled Template (קובץ ‎.dotm‎) או בתור Word 97-2003 Template (קובץ ‎‎.dot).

 6. סגור את התבנית.

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על חדש.

 2. תחת תבניות, לחץ על חדש מתוך קיים.

 3. לחץ על תבנית הדומה לתבנית שברצונך ליצור ולאחר מכן לחץ על יצירת חדש.

 4. שנה כרצונך את הגדרות השוליים, גודל העמוד, כיוון העמוד, הסגנונות והעיצובים האחרים.

  באפשרותך גם להוסיף טקסט מנחה, פקדי תוכן כגון בורר תאריכים וגרפיקה שברצונך שיופיעו בכל המסמכים החדשים שתבסס על התבנית.

 5. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על שמירה בשם.

 6. תן לתבנית החדש שם קובץ, לחץ על Word Template בתיבה שמור כסוג ולאחר מכן לחץ על שמור.

  הערה: באפשרותך גם לשמור את התבנית בתור Word Macro-Enabled Template (קובץ ‎.dotm‎) או בתור Word 97-2003 Template (קובץ ‎‎.dot).

 7. סגור את התבנית.

באפשרותך להציע גמישות לכל מי שישתמש בתבנית שלך על-ידי הוספה וקביעת התצורה של פקדי תוכן, כגון פקדי טקסט עשיר, תמונות, רשימות נפתחות או בוררי תאריכים.

לדוגמה, תוכל לספק לעמית לעבודה תבנית הכוללת רשימה נפתחת, אך עמיתיך ירצו להשתמש בערכת אפשרויות שונה ברשימה הנפתחת במסמך שהוא יפיץ תוך התבססות על התבנית שלך. כיוון שהרשית עריכה לרשימה נפתחת בעת הוספת פקד התוכן לתבנית, חברך לעבודה יוכל לשנות את התבנית במהירות ובקלות כדי שתענה על צרכיו.

הוספת פקדי תוכן

הערה: באפשרותך להוסיף פקדי תוכן גם למסמכים.

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Word.

 2. לחץ על נפוץ.

 3. בחר את תיבת הסימון הצג את הכרטיסיה ׳מפתחים׳ ברצועת הכלים ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערה: רצועת הכלים היא רכיב של ממשק המשתמש של Microsoft Office Fluent.

 4. פתח את התבנית שאליה ברצונך להוסיף פקדי תוכן ולאחר מכן לחץ במקום שבו ברצונך להוסיף פקד.

 5. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על פקד התוכן שברצונך להוסיף למסמך או לתבנית שלך.

  לדוגמה, באפשרותך ללחוץ על טקסט עשיר כדי להוסיף פקד טקסט עשיר שיופיע בכל מסמך שנוצר באמצעות התבנית.

  הערה: אם פקדי תוכן אינם זמינים, ייתכן שפתחת מסמך שנוצר בגירסה קודמת של Word. כדי להשתמש בפקדי תוכן, עליך להמיר את המסמך לתבנית הקובץ של Word 2007 על-ידי לחיצה על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , לחיצה על המרה ולאחר מכן לחיצה על אישור. לאחר שתמיר את המסמך, שמור אותו.

 6. בחר את פקד התוכן ולחץ על מאפיינים בקבוצה פקדים.

 7. בתיבת הדו-שיח מאפייני פקד תוכן, בחר אם ניתן למחוק או לערוך את פקד התוכן כאשר מישהו משתמש בתבנית שלך.

 8. כדי להשאיר מספר פקדי תוכן או אפילו מספר פיסקאות טקסט יחד, בחר בפקדים או בטקסט ולאחר מכן לחץ על קבץ בקבוצה פקדים.

  לדוגמה, נניח שברשותך כתב-ויתור בן שלוש פיסקאות. אם תשתמש בפקודה קבץ כדי לקבץ את שלוש הפיסקאות, לא ניתן יהיה לערוך את כתב הויתור בן שלוש הפיסקאות וניתן יהיה למחוק אותן רק כקבוצה.

הוספת טקסט מנחה לתבנית

לעתים כדאי לכלול הוראות מציינות מיקום עבור אופן המילוי של פקד תוכן מסוים שהוספת לתבנית. ההוראות יוחלפו בתוכן כאשר מישהו ישתמש בתבנית.

 1. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על מצב עיצוב.

 2. אם עדיין לא הוספת פקד תוכן למסמך שלך, לחץ על המקום שבו ברצונך שהפקד יופיע ולאחר מכן לחץ על פקד.

  הערה: אם פקדי תוכן אינם זמינים, ייתכן שפתחת מסמך שנוצר בגירסה קודמת של Word. כדי להשתמש בפקדי תוכן, עליך להמיר את המסמך לתבנית הקובץ של Word 2007 על-ידי לחיצה על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , לחיצה על המרה ולאחר מכן לחיצה על אישור. לאחר שתמיר את המסמך, שמור אותו.

 3. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על מצב עיצוב.

 4. לחץ על פקד התוכן שאליו ברצונך להוסיף טקסט מציין מקום.

 5. ערוך את הטקסט מציין המקום ועצב אותו כרצונך.

  אם תוסיף פקד תוכן של תיבת טקסט וברצונך שהטקסט מציין המקום יעלם בעת הקלדת טקסט של מישהו אחר, בקבוצה פקדים, לחץ על מאפיינים ולאחר כן בחר בתיבת הסימון הסר פקד תוכן בעת עריכת תוכן.

שמירה והפצה של אבני בניין עם תבנית

אבני בניין הן קטעי תוכן או חלקי מסמך אחרים הניתנים לשימוש חוזר, שמאוחסנים בגלריות המאפשרות גישה ושימוש חוזר בכל עת. באפשרותך גם לשמור אבני בניין ולהפיץ אותן יחד עם תבניות. לדוגמה, אתה עשוי ליצור תבנית דוח המספקת למשתמשי התבנית שני סוגים של מכתבי סיכום שהם יכולים לבחור מביניהם כשהם יוצרים דוח משלהם המבוסס על התבנית.

 1. שמור וסגור את התבנית שעיצבת לפי רצונך בדיוק ושאליה ברצונך להוסיף אבני בנין עבור משתמשים בתבנית לבחירה.

 2. פתיחת התבנית

  אל תסגור את התבנית אליה ברצונך להוסיף אפשרויות אבני בניין עבור משתמשים בתבנית.

 3. צור את אבני הבנין שברצונך לספק למשתמשים בתבנית שלך.

  בעת מילוי המידע בתיבת הדו-שיח יצירת אבן בניין חדשה, בתיבה שמור ב ודא שלחצת על שם התבנית.

 4. הפץ את התבנית.

  בעת שליחת התבנית או הפיכתה לזמינה לאחרים, אבני הבניין ששמרת עם התבנית יהיו זמינות בגלריות שציינת.

באפשרותך להוסיף הגנה לפקדי תוכן ספציפיים בתבנית כדי לעזור למנוע ממישהו למחוק או לערוך פקד תוכן מסוים או קבוצת פקדים, ובאפשרותך גם לעזור להגן על תוכן התבנית כולו באמצעות סיסמה.

הוספת הגנה לחלקי תבנית

 1. פתח את התבנית שברצונך להוסיף לה הגנה.

 2. בחר את פקדי התוכן או קבוצת הפקדים שבהם ברצונך להגביל שינויים.

 3. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על מאפיינים.

 4. בתיבת הדו-שיח מאפייני פקד תוכן, תחת נעילה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר את תיבת הסימון אין אפשרות למחוק את פקד התוכן, המאפשרת עריכה של תוכן הפקד אך מונעת מחיקה של הפקד עצמו מהתבנית או ממסמך המבוסס על התבנית.

  • בחר את תיבת הסימון אין אפשרות לערוך את התוכן, המאפשרת לך למחוק את הפקד אך לא מאפשרת לערוך את תוכן הפקד.

   השתמש בהגדרה זו כשברצונך להגן על טקסט, אם הוא כלול. לדוגמה, אם אתה כולל לעתים קרובות כתב ויתור, תוכל להבטיח שהטקסט יישאר ללא שינוי, ותוכל למחוק את כתב הוויתור עבור מסמכים שבהם הוא אינו דרוש.

הוספת הגנה לכל התכנים של תבנית

 1. פתח את התבנית שברצונך לסייע להגן עליה מפני שינויים.

 2. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה הגנה, לחץ על הגנת מסמך ולאחר מכן לחץ על הגבל עיצוב ועריכה.

 3. בחלונית המשימות הגנת מסמך, תחת הגבלות עריכה, בחר בתיבת הסימון אפשר רק עריכה מסוג זה במסמך

 4. ברשימה של הגבלות עריכה, לחץ על ההגבלות הרצויות.

 5. כדי לבחור באפשרויות הגבלה אחרות, כגון קביעה מי יכול לקרוא ולשנות את המסמך, לחץ על הגבלת הרשאה.

  אפשרויות ההגבלה כוללות קביעת תאריך תפוגה עבור המסמך ומתן אפשרות למשתמשים להעתיק תוכן.

 6. תחת התחל אכיפה, לחץ על כן, התחל לאכוף הגנה.

 7. כדי להקצות סיסמה למסמך כדי שרק בודקים היודעים את הסיסמה יוכלו להסיר את ההגנה, הקלד סיסמה בתיבה הזן סיסמה חדשה (אופציונלי) ולאחר מכן אשר את הסיסמה.

  חשוב: אם תבחר שלא להשתמש בסיסמה, יש לכל אחד אפשרות לשנות את הגבלות העריכה שלך.

לדוגמה, תוכנית עסקית היא מסמך נפוץ הכתוב ב-Word. במקום ליצור את מבנה התוכנית העסקית מאפס, באפשרותך להשתמש בתבנית עם פריסת עמוד, גופנים, שוליים וסגנונות מוגדרים מראש. כל שעליך לעשות הוא לפתוח תבנית ולמלא את הטקסט והמידע הספציפיים למסמך שלך. בעת שמירת המסמך כקובץ ‎.docx או ‎.docm, תשמור את המסמך שלך בנפרד מהתבנית שעליה הוא מבוסס.

תבניות זהות למסמכים בכך שבאפשרותך לספק מקטעים מומלצים או טקסט נדרש לשימושם של אחרים, וכן פקדי תוכן כגון רשימה נפתחת מוגדרת מראש או סמל מסחרי מיוחד. באפשרותך להוסיף הגנה למקטע של תבנית או להחיל סיסמה על התבנית כדי לסייע בהגנה על התוכן של התבנית מפני שינויים.

תוכל למצוא תבניות של Word עבור רוב סוגי המסמכים ב- Microsoft Office Online. אם ברשותך חיבור לאינטרנט, לחץ על לחצן Office תמונת לחצן Office , לחץ על חדש ולאחר מכן לחץ על קטגוריית התבניות הרצויה. לחלופין, באפשרותך ליצור תבניות משלך.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×