יצירת תרשים ארגוני

אם ברצונך להמחיש את יחסי הדיווח בחברה או בארגון שלך, תוכל ליצור גרפיקת SmartArt המשתמשת בפריסה של תרשים ארגוני, כגון תרשים ארגוני, או להשתמש ב- ‎Microsoft Visio כדי ליצור תרשים ארגוני. אם יש לך Visio, באפשרותך לקרוא מידע נוסף אודות האופן שבו Visio הוא הדרך הטובה ביותר ליצירת תרשים ארגוני. לקבל הוראות, ראה יצירת תרשים ארגוני של Visio.

מבט כולל על יצירת תרשים ארגוני

השתמש בגרפיקת SmartArt כדי ליצור תרשים ארגוני במסמכי Excel, Outlook, PowerPoint או Word כדי להציג את יחסי הדיווח בארגון, כגון מנהלי מחלקות ועובדים שאינם בדרג ניהולי.

הצגת דוגמה של תרשים ארגוני של SmartArt

אם אינך בקי בשימוש בגרפיקת SmartArt, מומלץ לקרוא את המאמרים הבאים לפני תחילת העבודה על תרשים ארגוני:

יצירת תרשים ארגוני

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על SmartArt.

  הצגת לחצן SmartArt בכרטיסיה 'הוספה'
  דוגמה לקבוצה איורים בכרטיסיה הוספה ב- PowerPoint 2016

 2. בגלריה בחירת גרפיקת SmartArt, לחץ על הירארכיה, לחץ על פריסת תרשים ארגוני (כגון תרשים ארגוני) ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הצגת תיבת הדו-שיח של SmartArt שבה האפשרות 'הירארכיה' נבחרה

 3. כדי להזין את הטקסט שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ בתוך תיבה בגרפיקת ה- SmartArt ולאחר מכן הקלד את הטקסט.

   הקלדה בתיבה בגרפיקת SmartArt

   הערה: להשגת התוצאות הטובות ביותר, השתמש באפשרות זו לאחר הוספת כל התיבות הרצויות.

  • לחץ על [טקסט] בחלונית הטקסט, ולאחר מכן הקלד את הטקסט שלך.

   הקלדה בחלונית הטקסט
  • העתק טקסט ממיקום או מתוכנית אחרים, לחץ על [טקסט] בחלונית הטקסט ולאחר מכן הדבק את הטקסט שלך.

   הערות: 

   • אם החלונית טקסט אינה גלויה, לחץ על הפקד בקצה של גרפיקת SmartArt.

   • פקד חלונית הטקסט

מה עוד ברצונך שנעשה?

חשוב: תכונה זו אינה זמינה ב- Outlook או ב- Office 2007.

 1. במסמך, במצגת או בגיליון האלקטרוני שלך, בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על SmartArt.

  הצגת לחצן SmartArt בכרטיסיה 'הוספה'
  דוגמה לקבוצה איורים בכרטיסיה הוספה ב- PowerPoint 2016

 2. בגלריה בחירת גרפיקת SmartArt, לחץ על הירארכיה, לחץ על תרשים ארגוני עם תמונות או על הירארכיית תמונות במעגלים ולאחר מכן לחץ על אישור.

  בחירת תרשים ארגוני עם תמונות

 3. כדי להוסיף תמונה, בתיבה שבה ברצונך להוסיף את התמונה, לחץ על סמל התמונה, אתר את התיקיה המכילה את התמונה שבה ברצונך להשתמש, לחץ על קובץ התמונה ולאחר מכן לחץ על הוספה.

 4. כדי להזין את הטקסט שלך, בצע את ההוראות בשלב 3 של יצירת תרשים ארגוני.

הוספת תיבה

 1. לחץ על התיבה הקיימת הקרובה ביותר למקום שבו ברצונך להוסיף את התיבה החדשה.

 2. תחת כלי SmartArt, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה יצירת גרפיקה, לחץ על החץ לצד הוסף צורה ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  הצגת לחצן 'הוסף צורה' ב'כלי SmartArt'

  הערה: אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי SmartArt או עיצוב, ודא שבחרת את גרפיקת SmartArt. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ פעמיים על גרפיקת SmartArt כדי לבחור בה ולפתוח את הכרטיסיה עיצוב.

  • כדי להוסיף תיבה באותה הרמה של התיבה שנבחרה אך אחריה, לחץ על הוסף צורה אחרי.

  • כדי להוסיף תיבה באותה רמה של התיבה שנבחרה אך לפניה, לחץ על הוסף צורה לפני.

  • כדי להוסיף תיבה ברמה אחת מעל התיבה שנבחרה, לחץ על הוסף צורה מעל.

   התיבה החדשה מקבלת את המיקום של התיבה שנבחרה, והתיבה שנבחרה וכל אחת מהתיבות הנמצאות ישירות מתחתיה נסוגות ברמה אחת.

  • כדי להוסיף תיבה ברמה אחת מתחת לתיבה שנבחרה, לחץ על הוסף צורה מתחת.

  • כדי להוסיף תיבת עוזר, לחץ על הוסף עוזר.

   תיבת העוזר נוספת מעל התיבות האחרות באותה רמה בגרפיקת ה- SmartArt, אך היא מוצגת בחלונית טקסט אחרי התיבות האחרות באותה רמה.

   לחיצה על הוסף עוזר זמינה עבור פריסות תרשים ארגוני בלבד. היא אינה זמינה עבור פריסות הירארכיה, כגון הירארכיה.

מחיקת תיבה

כדי למחוק תיבה לחץ על גבול התיבה שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש Delete.

הערות: 

 • כאשר עליך להוסיף תיבה לגרפיקת קשרי הגומלין, התנסה בהוספת הצורה לפני או אחרי הצורה שנבחרה כדי לקבל את המיקום הרצוי עבור הצורה החדשה.

 • כדי להוסיף צורה מתוך חלונית הטקסט:

  1. ברמת הצורה, מקם את הסמן בסוף הטקסט שבו ברצונך להוסיף צורה חדשה.

  2. הקש Enter ולאחר מכן הקלד את הטקסט הרצוי בצורה החדשה.

  3. כדי להוסיף תיבת עוזר, הקש Enter בזמן בחירת תיבת עוזר בחלונית הטקסט.

 • על אף שאין באפשרותך לחבר באופן אוטומטי שתי תיבות ברמה עליונה באמצעות קו בפריסות התרשים הארגוני, כגון תרשים ארגוני, באפשרותך לחקות מראה זה על-ידי הוספת תיבה לרמה העליונה בגרפיקת ה- SmartArt ולאחר מכן ציור קו שיחבר בין התיבות. (בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, בחר צורה, בחר קו, ולאחר מכן צייר קו בין שתי התיבות.) קבל מידע נוסף על שורות ציור על-ידי קריאה בציור או מחיקה של קו או מחבר.

 • כדי להזיז תיבה, לחץ על התיבה שברצונך להזיז ולאחר מכן גרור את התיבה למיקומה החדש. כדי להזיז או "להסיט" את התיבה במרווחים קטנים מאוד, החזק את מקש Ctrl לחוץ בעת הקשה על מקשי החצים בלוח המקשים.

כדי להציג יחסי דיווח של קו מקווקו בין שתי תיבות, שנה את סגנון הקו בין שתי התיבות.

 1. לחץ על גרפיקת ה- SmartArt שאת הקו שלה ברצונך לשנות.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקו ולאחר מכן לחץ על עיצוב צורה בתפריט הקיצור.

 3. לחץ על קו או על סגנון קו ולאחר מכן לחץ על סוג המקף הרצוי.

פריסה תלויה משפיעה על הפריסה של כל התיבות מתחת לתיבה שנבחרה. על אף שבאפשרותך להשתמש בפריסות הירארכיה אחרות כדי ליצור תרשים ארגוני, פריסות תלויות זמינות עם פריסות תרשים ארגוני בלבד.

 1. לחץ על התיבה בתרשים הארגוני שברצונך להחיל עליה פריסה תלויה.

 2. תחת כלי SmartArt, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה יצירת גרפיקה, לחץ על פריסה ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  הצגת האפשרות 'פריסה' ב'כלי SmartArt'

  הערה: אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי SmartArt או עיצוב, ודא שבחרת גרפיקת SmartArt. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ פעמיים על גרפיקת SmartArt כדי לבחור בה ולפתוח את הכרטיסיה עיצוב.

  • כדי למרכז את כל התיבות מתחת לתיבה שנבחרה, לחץ על רגיל.

   תרשים ארגוני עם פריסה תלויה רגילה

  • כדי למרכז את התיבה שנבחרה מעל התיבות שמתחתיה ולסדר את התיבות שמתחתיה באופן אופקי עם שתי תיבות בכל שורה, לחץ על שניהם.

   תרשים ארגוני עם פריסה תלויה לשני הצדדים

  • כדי לסדר את התיבה שנבחרה מימין לתיבות שמתחתיה וליישר לשמאל את התיבות שמתחתיה באופן אנכי, לחץ על תלוי לשמאל.

   תרשים ארגוני עם פריסה תלויה לשמאל

  • כדי לסדר את התיבה שנבחרה משמאל לתיבות שמתחתיה וליישר לימין את התיבות שמתחתיה באופן אנכי, לחץ על תלוי לימין.

   תרשים ארגוני עם פריסה תלויה לימין

באפשרותך להחיל שילובי צבעים הנגזרים מצבעי ערכת נושא על התיבות בגרפיקת ה- SmartArt.

 1. לחץ על גרפיקת ה- SmartArt שאת צבעה ברצונך לשנות.

 2. תחת כלי SmartArt, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות SmartArt, לחץ על שנה צבעים.

  לחצן 'שנה צבעים' בכרטיסיה 'עיצוב' של 'כלי SmartArt'

  אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי SmartArt או עיצוב, ודא שבחרת גרפיקת SmartArt.

 3. לחץ על שילוב הצבעים הרצוי.

עצה: בעת מיקום המצביע על תמונה ממוזערת, באפשרותך לראות כיצד הצבעים משפיעים על גרפיקת ה- SmartArt שלך.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הגבול של תיבה ולאחר מכן לחץ על עיצוב צורה בתפריט הקיצור.

 2. תחת מילוי, לחץ על מילוי מלא.

 3. לחץ על צבע ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי.

 4. כדי לציין מה תהיה מידת השקיפות של צבע הרקע, הזז את מחוון השקיפות או הזן מספר בתיבה לצד המחוון. באפשרותך לשנות את אחוזי השקיפות מ- 0% (אטום לחלוטין, הגדרת ברירת המחדל) ל- 100% (שקוף לחלוטין).

סגנון SmartArt הוא שילוב של אפקטים שונים, כגון סגנון קו, מסגרת משופעת או תלת-ממד שבאפשרותך להחיל על התיבות בגרפיקת ה- SmartArt שלך כדי ליצור מראה ייחודי ומעוצב באופן מקצועי.

 1. לחץ על גרפיקת ה- SmartArt שאת סגנון ה- SmartArt שלה ברצונך לשנות.

 2. תחת כלי SmartArt, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות SmartArt, לחץ על סגנון ה- SmartArt הרצוי.

  כדי להציג סגנונות SmartArt נוספים, לחץ על לחצן עוד לחצן 'עוד' .

  אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי SmartArt או עיצוב, ודא שבחרת גרפיקת SmartArt.

עצה: לקבלת אפשרויות לאפקטים נוספים, כגון צל, זוהר והשתקפות, תחת כלי SmartArt, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על אפקטי צורה ולאחר מכן בחר את האפקט הרצוי.

למידע נוסף

יצירת תרשים ארגוני (וידאו)

הנפשת תרשימים ו-SmartArt (וידאו)

הצגה או הסתרה של מידע בתרשים ארגוני של Visio

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×