כותרות עליונות וכותרות תחתונות בגליון עבודה

באפשרותך להוסיף כותרות עליונות או תחתונות בחלק העליון או התחתון של גליון עבודה מודפס ב- Excel. לדוגמה, ניתן ליצור כותרת תחתונה המכילה מספרי עמודים, תאריך ושם קובץ. באפשרותך ליצור כותרות עליונות ותחתונות משלך או לבחור מתוך מגוון רחב של כותרות עליונות ותחתונות מוכללות.

הכותרות העליונות והתחתונות מוצגות רק בתצוגה פריסת עמוד, הצגה לפני הדפסה ובעמודים מודפסים. באפשרותך גם להשתמש בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד אם ברצונך להוסיף כותרות עליונות או תחתונות עבור יותר מגליון עבודה אחד בכל פעם. עבור סוגי גליונות אחרים, כגון גליונות תרשים או תרשימים, באפשרותך להוסיף כותרות עליונות ותחתונות באמצעות תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד בלבד.

הוספה או שינוי של כותרות עליונות או תחתונות בתצוגת 'פריסת עמוד'

 1. לחץ על גליון העבודה שבו ברצונך להוסיף או לשנות כותרות עליונות או תחתונות.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  אפשרות 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה' בכרטיסיה 'הוספה'

  Excel מציג את גליון העבודה בתצוגת פריסת עמוד.

 3. כדי להוסיף או לערוך כותרת עליונה או כותרת תחתונה, לחץ על תיבת הטקסט של הכותרת העליונה או התחתונה משמאל, במרכז או מימין בחלק העליון או התחתון של עמוד גליון העבודה (מתחת לכותרת עליונה או מעל כותרת תחתונה).

 4. הקלד את הטקסט החדש של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה.

  הערות: 

  • כדי להתחיל שורה חדשה בתיבת טקסט של כותרת עליונה או כותרת תחתונה, הקש Enter.

  • כדי לכלול תו אמפרסנד (&) יחיד בתוך הטקסט של כותרת עליונה או תחתונה, השתמש בשני תווי אמפרסנד. לדוגמה, כדי לכלול את הטקסט "Subcontractors & Services" בכותרת עליונה, הקלד Subcontractors && Services.

  • כדי לסגור את הכותרות העליונות או התחתונות, לחץ על מקום כלשהו בגליון העבודה. כדי לסגור את הכותרות העליונות או התחתונות מבלי לשמור את השינויים שביצעת, הקש Esc.

 1. לחץ על גליון העבודה או גליונות העבודה, גליון התרשים או התרשים שבהם ברצונך להוסיף או לשנות כותרות עליונות או תחתונות.

  עצה: ניתן לבחור גליונות עבודה מרובים באמצעות Ctrl+לחצן העכבר השמאלי. כשמספר גליונות עבודה נבחרים, הכיתוב [קבוצה] מופיע בפס הכותרת בראש גליון העבודה. כדי לבטל בחירה של כמה גליונות עבודה בחוברת עבודה, לחץ על גליון עבודה שלא נבחר. אם אין גיליון גלוי שלא נבחר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הלשונית של גיליון שנבחר ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצת גליונות.

 2. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת לחצן .

  לחץ על החץ בפינה השמאלית התחתונה של הקבוצה 'הגדרת עמוד'

  Excel מציג את תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד.

 3. בכרטיסיה כותרת על'/תח', לחץ על כותרת עליונה מותאמת אישית או על כותרת תחתונה מותאמת אישית.

 4. לחץ בתיבת המקטע השמאלית, האמצעית או הימנית ולאחר מכן לחץ על לחצן כלשהו כדי להוסיף את המידע הרצוי של הכותרת העליונה או התחתונה במקטע זה.

  תיבת הדו-שיח 'כותרת עליונה מותאמת אישית' ב'הגדרת עמוד'
 5. כדי להוסיף או לשנות את טקסט הכותרת העליונה או התחתונה, הקלד טקסט נוסף או ערוך את הטקסט הקיים בתיבת המקטע השמאלית, האמצעית או הימנית.

  הערות: 

  • כדי להתחיל שורה חדשה בתיבת טקסט של כותרת עליונה או תחתונה, הקש Enter.

  • כדי לכלול תו אמפרסנד (&) יחיד בתוך הטקסט של כותרת עליונה או תחתונה, השתמש בשני תווי אמפרסנד. לדוגמה, כדי לכלול את הטקסט "Subcontractors & Services" בכותרת עליונה, הקלד Subcontractors && Services.

ב- Excel יש כותרות עליונות ותחתונות מוכללות רבות שמכילות טקסט ושבאפשרותך להשתמש בהן. עבור גליונות עבודה, באפשרותך לעבוד עם כותרות עליונות ותחתונות בתצוגה פריסת עמוד. עבור גיליונות תרשים או תרשימים, עליך להשתמש בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד.

 1. לחץ על גליון העבודה שבו ברצונך להוסיף או לשנות כותרת עליונה או תחתונה מוכללת.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  אפשרות 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה' בכרטיסיה 'הוספה'

  Excel מציג את גליון העבודה בתצוגת פריסת עמוד.

 3. לחץ על תיבת הטקסט השמאלית, האמצעית או הימנית של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה בחלק העליון או התחתון של עמוד גליון העבודה.

  עצה: לחיצה על תיבת טקסט כלשהי מביאה לבחירת הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה ולהצגת כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, תוך הוספת הכרטיסיה עיצוב.

 4. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על כותרת עליונה או כותרת תחתונה ולאחר מכן לחץ על הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה המוכללת הרצויה.

  אפשרויות מוכללות של כותרת עליונה וכותרת תחתונה

במקום לבחור כותרת עליונה או כותרת תחתונה מוכללת, באפשרותך לבחור רכיב מוכלל. ניתן למצוא רכיבים רבים (כגון מספר העמוד, שם הקובץ והתאריך הנוכחי) ברצועת הכלים. עבור גליונות עבודה, באפשרותך לעבוד עם כותרות עליונות ותחתונות בתצוגה פריסת עמוד. עבור גליונות תרשים או תרשימים, באפשרותך לעבוד עם כותרות עליונות ותחתונות בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד.

 1. לחץ על גליון העבודה שאליו ברצונך להוסיף רכיבים ספציפיים של כותרת עליונה או כותרת תחתונה.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  אפשרות 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה' בכרטיסיה 'הוספה'

  Excel מציג את גליון העבודה בתצוגת פריסת עמוד.

 3. לחץ על תיבת הטקסט השמאלית, האמצעית או הימנית של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה בחלק העליון או התחתון של עמוד גליון העבודה.

  עצה: לחיצה על תיבת טקסט כלשהי מביאה לבחירת הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה ולהצגת כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, תוך הוספת הכרטיסיה עיצוב.

 4. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה רכיבי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על הרכיבים הרצויים.

  כרטיסיית העיצוב 'כותרות עליונות וכותרות תחתונות' ברצועת הכלים

 1. לחץ על גליון התרשים או התרשים שבהם ברצונך להוסיף או לשנות רכיב של כותרת עליונה או תחתונה.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  אפשרות 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה' בכרטיסיה 'הוספה'

  Excel מציג את תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד.

 3. לחץ על כותרת עליונה מותאמת אישית או על כותרת תחתונה מותאמת אישית.

  תיבת הדו-שיח 'כותרת עליונה מותאמת אישית' ב'הגדרת עמוד'
 4. השתמש בלחצנים בתיבת הדו-שיח כותרת עליונה או כותרת תחתונה כדי להוסיף רכיבים ספציפיים של כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  עצה: בעת הצבת מצביע העכבר על לחצן, מופיע תיאור מסך המציג את שם הרכיב שהלחצן מוסיף.

עבור גליונות עבודה, באפשרותך לעבוד עם כותרות עליונות ותחתונות בתצוגה פריסת עמוד. עבור גליונות תרשים או תרשימים, באפשרותך לעבוד עם כותרות עליונות ותחתונות בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד.

 1. לחץ על גליון העבודה שבו ברצונך לבחור באפשרויות של כותרת עליונה ותחתונה.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  אפשרות 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה' בכרטיסיה 'הוספה'

  Excel מציג את גליון העבודה בתצוגת פריסת עמוד.

 3. לחץ על תיבת הטקסט השמאלית, האמצעית או הימנית של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה בחלק העליון או התחתון של עמוד גליון העבודה.

  עצה: לחיצה על תיבת טקסט כלשהי מביאה לבחירת הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה ולהצגת כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, תוך הוספת הכרטיסיה עיצוב.

 4. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה אפשרויות, סמן אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

  אפשרויות כותרת עליונה וכותרת תחתונה בכרטיסיית העיצוב ברצועת הכלים
  • כדי להסיר כותרות עליונות וכותרות תחתונות מהעמוד המודפס הראשון, בחר בתיבת הסימון עמוד ראשון שונה.

  • כדי לציין שהכותרות העליונות והכותרות התחתונות בעמודים האי-זוגיים יהיו שונות מהכותרות בעמודים הזוגיים, בחר בתיבת הסימון כותרות שונות לעמודים זוגיים ואי-זוגיים.

  • כדי לציין אם הכותרות העליונות או הכותרות התחתונות ישתמשו באותו גודל גופן וקנה מידה כמו גליון העבודה, בחר בתיבת הסימון שנה קנה מידה בהתאם למסמך.

   כדי להפוך את גודל הגופן ואת קנה המידה של הכותרות העליונות או הכותרות התחתונות לבלתי תלויים בקנה המידה של גליון העבודה, דבר שיעזור ליצור תצוגה עקבית בעמודים מרובים, נקה תיבת סימון זו.

  • כדי לוודא ששולי הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה מיושרים לשוליים השמאליים והימניים של גליון העבודה, בחר בתיבת הסימון ישר לפי שולי העמוד.

   כדי להגדיר את השוליים השמאליים והימניים של הכותרות העליונות והכותרות התחתונות לערך ספציפי ללא קשר לשוליים הימניים והשמאליים של גליון העבודה, נקה תיבת סימון זו.

 1. לחץ על גליון התרשים או התרשים שבהם ברצונך לבחור אפשרויות של כותרת עליונה או תחתונה.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  אפשרות 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה' בכרטיסיה 'הוספה'

  Excel מציג את תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד.

 3. בחר באחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

  אפשרויות כותרת עליונה וכותרת תחתונה בתיבת הדו-שיח 'הגדרת עמוד'
  • כדי להסיר כותרות עליונות וכותרות תחתונות מהעמוד המודפס הראשון, בחר בתיבת הסימון עמוד ראשון שונה.

  • כדי לציין שהכותרות העליונות והכותרות התחתונות בעמודים האי-זוגיים יהיו שונות מהכותרות בעמודים הזוגיים, בחר בתיבת הסימון כותרות שונות לעמודים זוגיים ואי-זוגיים.

  • כדי לציין אם הכותרות העליונות או הכותרות התחתונות ישתמשו באותו גודל גופן וקנה מידה כמו גליון העבודה, בחר בתיבת הסימון שנה קנה מידה בהתאם למסמך.

   כדי להפוך את גודל הגופן ואת קנה המידה של הכותרות העליונות או הכותרות התחתונות לבלתי תלויים בקנה המידה של גליון העבודה, דבר שיעזור ליצור תצוגה עקבית בעמודים מרובים, נקה את תיבת הסימון שנה קנה מידה בהתאם למסמך.

  • כדי לוודא ששולי הכותרת העליונה והכותרת התחתונה מיושרים עם השוליים השמאליים והימניים של גליון העבודה, בחר בתיבת הסימון ישר לפי שולי העמוד.

   עצה: כדי להגדיר את השוליים השמאליים והימניים של הכותרות העליונות והכותרות התחתונות לערך ספציפי ללא קשר לשוליים הימניים והשמאליים של גליון העבודה, נקה תיבת סימון זו.

כדי לסגור את הכותרת העליונה והכותרת התחתונה, עליך לעבור מתצוגת פריסת עמוד לתצוגה רגילה.

 • בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות חוברת עבודה, לחץ על רגילה.

  בכרטיסיה 'תצוגה', לחץ על 'רגילה'

  באפשרותך גם ללחוץ על רגילה תמונת לחצן בשורת המצב.

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  אפשרות 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה' בכרטיסיה 'הוספה'

  Excel מציג את גליון העבודה בתצוגת פריסת עמוד.

 2. לחץ על תיבת הטקסט השמאלית, האמצעית או הימנית של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה בחלק העליון או התחתון של עמוד גליון העבודה.

  עצה: לחיצה על תיבת טקסט כלשהי מביאה לבחירת הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה ולהצגת כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, תוך הוספת הכרטיסיה עיצוב.

 3. הקש Delete או Backspace.

  הערה: אם ברצונך למחוק כותרות עליונות ותחתונות במספר גליונות עבודה בבת אחת, בחר את גליונות העבודה ולאחר מכן פתח את תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד. כדי למחוק את כל הכותרות העליונות והכותרות התחתונות באופן מיידי, בכרטיסיה כותרת על'/תח'‏, בחר (ללא) בתיבה כותרת עליונה או כותרת תחתונה.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

למידע נוסף

הדפסה ב- Excel

הגדרת עמוד ב- Excel

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×