כיצד לצמצם את קריטריוני החיפוש לביצוע חיפושים טובים יותר ב- Outlook

כיצד לצמצם את קריטריוני החיפוש לביצוע חיפושים טובים יותר ב- Outlook

באפשרותך להקליד מספר צירופי מילים בתיבת החיפוש בראש רשימת ההודעות של Outlook. בנוסף לחיפוש מילים וצירופי מילים, באפשרותך להשתמש באופרטורים שונים, בסימני פיסוק ובמילות מפתח כדי לצמצם את תוצאות החיפוש.

הדרך הבסיסית ביותר לחפש היא פשוט להקליד מילה או צירוף מילים.

הערה: Outlook משתמש בדבר הנקרא "התאמת קידומות" בעת החיפוש. לכן, אם תקליד ray בתיבת החיפוש, Outlook יחזיר הודעות המכילות ray‏, Ray‏, Raymond ו- rays, אך לא disarray או tray. בנוסף, החיפוש מתייחס למספרים המחוברים למילים (ללא רווחים בין המילה למספר) כחלק מהמילה. חיפוש אחר "365" לא ימצא הודעות המכילות "Office365".

יסודות החיפוש

  • בעת הקלדת מילים בתיבת החיפוש, Outlook סורק הודעות דואר אלקטרוני וקבצים מצורפים מסוגים רבים כדי לאתר את המילה או צירוף המילים. לדוגמה, אם תחפש את "project" עם או ללא מרכאות, Outlook יחזיר את כל ההודעות שמכילות את המילה project‏, projects‏, projector‏, projecting וכן הלאה, במקום כלשהו בשם השולח, בנושא, בגוף ההודעה או בקבצים מצורפים.

  • בעת הקלדת כתובת דואר אלקטרוני, לדוגמה Nava.Ben-David64@yahoo.com‏, Outlook מחזיר את כל הודעות הדואר האלקטרוני המכילות כתובת דואר אלקטרוני זו במקום כלשהו בנושא, בגוף ההודעה או בקבצים מצורפים מסוגים רבים, וכן בהודעות מכתובת דואר אלקטרוני זו. כדי להגביל את תוצאות החיפוש להודעות דואר אלקטרוני מכתובת דואר אלקטרוני מסוימת, הקלד from:Nava.Ben-David64@yahoo.com בתיבת החיפוש.

שימוש במסנני החיפוש המוכללים של Outlook

Outlook מספק לך מספר מסנני חיפוש מוכללים. כדי להשתמש במסננים המוכללים, לחץ בתיבת החיפוש. רצועת הכלים של Outlook משתנה ומציגה את הכרטיסיה 'חיפוש'. השתמש בכל אחת מהאפשרויות בקבוצה 'מיקוד' כדי למקד את תוצאות החיפוש.

לאחר בחירת תיבת החיפוש, רצועת הכלים משתנה.

טבלאות עזר בנושא חיפוש

הטבלה הבאה מציגה כמה דוגמאות לחיפושים שעשויים להיות שימושיים. בנוסף לדוגמאות אלה, באפשרותך להשתמש ב- AND‏, NOT‏, OR, <, >, = ובאופרטורים אחרים כדי למקד את החיפוש. יש להקליד אופרטורים באותיות רישיות.

הקלד

כדי למצוא

asaf

פריטים המכילים את asaf,‏ ‏asafk‏, asafkarten‏, ASAF,‏ AsAf, או כל שילוב אחר של אותיות רישיות וקטנות. החיפוש המיידי אינו תלוי רישיות. פעולה זו לא תמצא פריטים המכילים abcBOBdef או 123bob.

asaf karten

פריטים המכילים את asaf, יחד עם כל הווריאציות המופיעות בשורה הקודמת, או karten, יחד עם כל המילים האחרות המכילות את karten, אך לא בהכרח בסדר הזה.

asaf AND karten

פריטים המכילים גם את asaf וגם את karten, אך לא בהכרח בסדר הזה. שים לב שיש להזין אופרטורים לוגיים כגון AND,‏ NOT ו- OR באותיות רישיות.

asaf NOT karten

פריטים המכילים את asaf, יחד עם כל הווריאציות המופיעות בשורה הראשונה של הטבלה, אך לא את karten.

asaf OR karten

פריטים המכילים את asaf, יחד עם כל הווריאציות המופיעות בשורה הראשונה של הטבלה, את karten או את שניהם.

"asaf"

פריטים המכילים את צירוף המילים המדויק asaf ולא וריאציות כגון asafk או asafkaren. כדי לחפש מחרוזת מדויקת, עליך להשתמש במרכאות.

from:"asaf karten"‎

פריטים שנשלחו על-ידי asaf karten. שים לב לשימוש במרכאות כפולות כדי שתוצאות החיפוש יתאימו לצירוף המילים המדויק המוקף במרכאות.

באפשרותך גם להקליד from:‎ ולאחר מכן את האותיות הראשונות של שם של איש קשר, ו- Outlook יציע רשימת אנשי קשר שתוכל לבחור מביניהם.

from:"asaf karten" about:”status report”‎

פריטים שנשלחו על-ידי asaf karten כאשר status report מופיע בשורת הנושא, בגוף ההודעה או בתוכן הקבצים המצורפים. שים לב לשימוש במרכאות כפולות כדי שתוצאות החיפוש יתאימו לצירוף המילים המדויק המוקף במרכאות.

hasattachment:yes

פריטים הכוללים קבצים מצורפים. באפשרותך גם להשתמש בתחביר asattachment:true כדי לקבל את אותן תוצאות.

attachments:presentation.pptx

פריטים הכוללים קבצים מצורפים בשם presentation.pptx או קובץ מצורף המכיל את presentation.pptx בתוכן שלו.

subject:"asaf karten"‎

פריטים שהנושא שלהם מכיל את צירוף המילים asaf karten.

עותק:"asaf karten"

פריטים שבהם שם התצוגה asaf karten מופיע בשורה 'עותק'.

cc:asafkarten@contoso.com

פריטים שבהם כתובת הדואר האלקטרוני asafkarten@contoso.com מופיעה בשורה 'עותק'.

bcc:asaf

פריטים שבהם asaff מופיע בשורה 'עותק מוסתר'.

category:מטר

פריטים המכילים שם קטגוריה שכולל את המילה מטר. לדוגמה, "מטרות" או "מטרה" או "מטריצות".

messagesize:<10 KB

פריטים קטנים יותר מ- 10 קילו-בתים. שים לב לשימוש באופרטור ההשוואה "קטן מ" (‎<‎).

messagesize:>5 MB

פריטים גדולים יותר מ- 5 מגה-בתים. שים לב לשימוש באופרטור ההשוואה "גדול מ" (‎>‎).

received:=1/1/2016

פריטים שהגיעו בתאריך 1/1/2016. שים לב לשימוש באופרטור ההשוואה "שווה" (=).

הערה: תמיכה בציון תאריכים מותאמים אישית באמצעות הרשימה הנפתחת 'חיפוש מורחב' חסרה בגירסאות build מסוימות של Outlook עבור Windows. המשתמשים יכולים עדיין להזין תאריכים בתיבת החיפוש הראשית באופן ידני. בעיה זו נפתרה בגירסאות Build מס' 16.0.12126.10000 ואילך.

received:yesterday

פריטים שהגיעו אתמול. החיפוש המיידי מזהה גם את ערכי התאריך הבאים:

  • תאריכים יחסיים:    לדוגמה, today,‏ tomorrow,‏ yesterday

  • תאריכים יחסיים מרובי מילים:    לדוגמה, this week,‏ next month,‏ last week,‏ past month,‏ coming year

  • ימים:     ראשון, שני... שבת

  • חודשים:     ינואר, פברואר... דצמבר

received:last week

פריטים שהגיעו בשבוע שעבר. שים לב שאם תפעיל שאילתה זו שוב חודש מעכשיו, תקבל תוצאות שונות מכיוון שזוהי שאילתת זמן יחסית.

due:last week

פריטים שסומנו בדגל להמשך טיפול עם תאריך יעד.

messagesize:tiny

פריטים קטנים מ- 10 קילו-בתים

messagesize:small

פריטים שגודלם נע בין 10 ל- 25 קילו-בתים

messagesize:medium

פריטים שגודלם נע בין 25 ל- 100 קילו-בתים

messagesize:large

פריטים שגודלם נע בין 100 ל- 500 קילו-בתים

messagesize:verylarge

פריטים שגודלם נע בין 500 קילו-בתים למגה-בית אחד

followupflag:follow up

פריטים שסומנו בדגל באמצעות הדגל 'המשך טיפול'.

messagesize:enormous

פריטים גדולים מ- 5 מגה-בתים

hasflag:true

פריטים שסומנו בדגל להמשך טיפול.

from:asaf (received:7/1/17 OR received:8/1/17)‎

פריטים מ- asaf שהגיעו בתאריך 7/1/17 או 8/1/17. שים לב לשימוש בסוגריים כדי לקבץ את התאריכים.

received>=10/1/16 AND received<=10/5/16

פריטים שהגיעו בין התאריכים 10/1/16 ו-10/5/16. 
שים לב: עבור טווחים שהתקבלו, אל תשתמש בנקודתיים. 

received>10/1/16 AND received<10/5/16

פריטים שהגיעו לאחר 10/1/16 אבל לפני 10/5/16.
שים לב: עבור טווחים שהתקבלו, אל תשתמש בנקודתיים. 

sent: yesterday

החזרת כל הפריטים שנשלחו אתמול (על-ידי אדם כלשהו). חיפוש זה יחזיר פריטים ששלחת לאנשים אחרים ופריטים שאנשים אחרים שלחו אליך.

to:asaf

פריטים ששלחת אל asaf כשאתה מחפש בתיקיה פריטים שנשלחו.

read:no

פריטים שלא נקראו. באפשרותך גם להשתמש בתחביר read:false כדי לקבל את אותן תוצאות.

subject:status received:May

פריטים שהתקבלו מכל אחד בחודש מאי (בשנה כלשהי) ושהנושא שלהם מכיל status.

חיפושים בלוח השנה

החיפושים הבאים יחזירו את התוצאות המתאימות רק בעת הפעלתם מתיקיית לוח שנה.

הקלד טקסט זה

כדי למצוא

startdate:next week subject:status

 פריטי לוח שנה בשבוע הבא שהנושא שלהם מכיל status.

is:recurring

פריטי לוח שנה חוזרים.

organizer:asaf

פריטי לוח שנה שבהם asaf הוא המארגן.

חיפושים של אנשי קשר

החיפושים הבאים יחזירו את התוצאות המתאימות רק בעת הפעלתם מתיקיית אנשי קשר.

הקלד טקסט זה

כדי למצוא

firstname:asaf

אנשי קשר המכילים asaf בשדה 'שם פרטי'.

lastname:karten

אנשי קשר המכילים karten בשדה 'שם משפחה'.

nickname:asaf

אנשי קשר המכילים asaf בשדה 'כינוי'.

jobtitle:physician

אנשי קשר המכילים physician בשדה 'תפקיד'.

businessphone:555-0100

אנשי קשר המכילים 5550100 בשדה 'טלפון בעבודה'.

homephone:555-0100

אנשי קשר המכילים 5550100 בשדה 'טלפון בבית'.

mobilephone:555-0100

אנשי קשר המכילים 5550100 בשדה 'טלפון נייד'.

businessfax:555-0100

אנשי קשר המכילים 5550100 בשדה 'פקס בעבודה'.

businessaddress:(הרצל 123, תל-אביב 7898052)

אנשי קשר המכילים הרצל 123, תל-אביב 7898052 בשדה 'כתובת עבודה'. שים לב לשימוש בסוגריים כדי להקיף את הכתובת.

homeaddress:(הרצל 123, תל-אביב 7898052)

אנשי קשר המכילים הרצל 123, תל-אביב 7898052 בשדה 'כתובת בית'. שים לב לשימוש בסוגריים כדי להקיף את הכתובת.

businesscity:חיפה

אנשי קשר המכילים את חיפה בשדה 'עיר העבודה'.

businesspostalcode:98052

אנשי קשר המכילים 7898052 בשדה 'מיקוד העבודה'.

street:(הרצל 123)

אנשי קשר המכילים את 'הרצל 123' בשדה 'רחוב כתובת העבודה'. שים לב לשימוש בסוגריים כדי להקיף את הכתובת.

homestreet:(הרצל 123)

אנשי קשר המכילים את 'הרצל 123' בשדה 'רחוב כתובת הבית'. שים לב לשימוש בסוגריים כדי להקיף את הכתובת.

birthday:6/4/1960

אנשי קשר המכילים את 6/4/1960 בשדה 'יום הולדת'.

webpage:www.contoso.com

אנשי קשר המכילים את כתובת ה- URL ‏www.contoso.com בשדה 'כתובת דף אינטרנט'.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×