מדריך לרצועת הכלים של Power Query

הערה: מאמר זה סיים את עבודתו, ונוציא אותו משימוש בקרוב. כדי למנוע בעיות של "הדף לא נמצא", אנו מסירים את כל הקישורים שאנו מודעים להם. אם יצרת קישורים לדף זה, הסר אותם. ביחד נוכל לשמור על קישוריות תקינה באינטרנט.

כרטיסיות רצועת הכלים Power Query ועורך השאילתות ב- Excel הן נקודות הפתיחה לכל פעולה שתבצע באמצעות Power Query.

כרטיסיית רצועת הכלים Power Query

פקד ברצועת הכלים

תיאור

מהאינטרנט

ייבוא נתונים מדף אינטרנט של אינטרא-נט או אקסטרא-נט שיש לך גישה אליו.

מקובץ

ייבוא נתונים מקובץ:

 • ‏Excel‏

 • CSV

 • XML

 • טקסט

 • תיקיה

ממסד נתונים

ייבוא נתונים ממסד נתונים:

 • SQL Server

 • Microsoft Azure SQL

 • Access‏

 • Oracle

 • IBM DB2

 • MySQL

 • PostgreSQL

 • Sybase

 • Teradata

ממקורות אחרים

ייבוא נתונים ממקור אחר:

 • רשימה של SharePoint

 • הזנת OData

 • Microsoft Azure Marketplace

 • קובץ Hadoop ‏(HDFS)

 • Microsoft Azure HDInsight

 • Microsoft Azure Blob Storage

 • Microsoft Azure Table Storage

 • Active Directory

 • Microsoft Exchange

 • Facebook

 • שאילתה ריקה

מטבלה

יצירת שאילתה חדשה המקושרת לטבלת Excel שנבחרה. אם הטווח שנבחר אינו מהווה חלק מטבלה, הוא יומר לטבלה.

מזג

הפעולה מזג יוצרת שאילתה חדשה משתי שאילתות קיימות. לקבלת מידע נוסף אודות הפעולה 'מזג', ראה שילוב שאילתות מרובות.

צרף

הפעולה צרף יוצרת שאילתה חדשה המכילה את כל השורות משאילתה ראשונה ואחריה כל השורות משאילתה שניה. לקבלת מידע נוסף אודות הפעולה 'מזג', ראה שילוב שאילתות מרובות.

נהל חוברת עבודה

הצגת החלונית 'שאילתות חוברת עבודה' כך שתוכל לנהל את שאילתות חוברת העבודה שלך.

נהל שאילתות משותפות

הצגת החלונית 'שאילתות משותפות' כך שתוכל לנהל את השאילתות המשותפות שלך באתר Power BI של הארגון.

אזור

קביעת ההגדרות האזוריות המשמשות לפענוח מספרים, תאריכים ושעה בטקסט מיובא עבור חוברת עבודה זו.

שילוב מהיר

קביעה אם Power Query משלב נתונים משני מקורות נתונים שונים באופן מאובטח.

הגדרות מקור נתונים

ניהול אישורים של מקור נתונים, או זהויות כניסה, עבור כל חיבור מקור נתונים שבו השתמשת ורמות פרטיות של מקור נתונים.

עדכן

התקנת הגירסה העדכנית ביותר של Power Query.

אפשרויות

הגדרת אפשרויות עבור סביבת Power Query.

עזרה

ניווט לחוויית עזרה מקיפה.

לראש הדף

כרטיסיית רצועת הכלים 'שאילתה'

הערה: רצועת הכלים של השאילתה מופיעה רק כאשר גליון חוברת העבודה שנבחר כעת כולל שאילתה נטענת.

פקד ברצועת הכלים

תיאור

ערוך שאילתה

ערוך את השאילתה שנבחרה בעורך השאילתות.

רענן

רענן את השאילתה שנבחרה.

שכפל

יצירת שאילתה משוכפלת מהשאילתה שנבחרה.

הפניה

יצירת שאילתה חדשה המפנה לשאילתה שנבחרה.

מחק

מחיקת השאילתה שנבחרה.

מזג

הפעולה מזג יוצרת שאילתה חדשה משתי שאילתות קיימות. לקבלת מידע נוסף אודות הפעולה 'מזג', ראה שילוב שאילתות מרובות.

צרף

הפעולה צרף יוצרת שאילתה חדשה המכילה את כל השורות משאילתה ראשונה ואחריה כל השורות משאילתה שניה. לקבלת מידע נוסף אודות הפעולה 'מזג', ראה שילוב שאילתות מרובות.

שתף

שתף את השאילתה שנבחרה. לקבלת מידע נוסף אודות שיתוף שאילתה, ראה שיתוף שאילתות.

רצועת הכלים 'עורך השאילתות' 

רצועת הכלים של Query Editor

הערה: עורך השאילתות מופיע רק בעת טעינה, עריכה או יצירה של שאילתה חדשה באמצעות Power Query.

פקד ברצועת הכלים

תיאור

הכרטיסיה 'בית'

החל וסגור

החלת שאילתת הנתונים כדי לייבא נתונים לתוך גליון עבודה של Excel או לבצע טעינה למודל הנתונים.

בטל וסגור

ביטול שאילתת הנתונים.

רענן

רענון שאילתה כדי לייבא את הנתונים העדכניים ביותר לטבלה, ללא צורך ביצירת השאילתה מחדש.

הסרת שורות עליונות

הסרת n שורות עליונות.

הסרת עמודות

הסרה עמודות שנבחרו או הסרת עמודות אחרות משאילתה.

הסרת שורות חלופיות

הסרת שורות חלופיות מהטבלה החל משורה ראשונה להסרה תוך ציון מספר שורות להסרה ומספר שורות לשמירה.

הסר שגיאות

הסר שורות משאילתה עם שגיאות נתונים.

הסר כפילויות

הסרת כל השורות מהטבלה שבהן הערכים בעמודות שנבחרו מהווים שכפול של ערכים קודמים. השורה עם המופע הראשון של קבוצת ערכים לא תוסר.

שמירה על שורות עליונות

שמירה על n שורות עליונות.

שמירה על טווח

ציון טווח שורות החל משורה ראשונה ועד מספר שורות לשמירה בטבלה.

פצל עמודה

ניתן לפצל עמודת טקסט לעמודות מרובות בשתי דרכים:

 • לפי מפריד

 • לפי מספר תווים

לקבלת מידע נוסף אודות פיצול עמודת טקסט, ראה פיצול עמודת טקסט.

קיבוץ לפי

סיכום נתונים לפי ערכי השורה. לדוגמה, בהינתן העמודות הבאות בטבלה, 'מדינה', 'עיר', 'אוכלוסיה', באפשרותך:

 • לקבץ לפי מדינה ולספור את הערים בכל מדינה או לסכם את האוכלוסיה בערים כדי לקבל את האוכלוסיה בכל מדינה.

 • לקבץ לפי עיר ולספור את המופעים של שמות ערים.

לקבלת מידע נוסף אודות קיבוץ שורות, ראה קיבוץ שורות בטבלה.

החלפת ערכים

החלפת ערך אחד בערך אחר בעמודות שנבחרו. 

המר

עבור ערך טקסט, שינוי האופן שבו ערכים בעמודה מעובדים:

 • אותיות קטנות

 • אותיות רישיות

 • הפוך את האות הראשונה של כל מילה לאות רישית

 • חתוך

 • נקה

 • JSON

 • XML

עבור ערך תאריך/שעה, שינוי האופן שבו ערכים בעמודה מעובדים:

 • תאריך

 • שעה

 • יום

 • חודש

 • שנה

 • יום בשבוע

השתמש בשורה ראשונה ככותרות

כל שם של כותרת טבלה מוחלף בכל ערך תא בשורה הראשונה של הטבלה.

בטל הגדרת ציר

המרת העמודות שנבחרו לזוגות של ערך-תכונה. לקבלת מידע נוסף אודות ביטול הגדרת ציר של עמודות, ראה ביטול הגדרת ציר של עמודות.

הוסף עמודה מותאמת אישית

הוספת עמודה מותאמת אישית חדשה אחרי העמודה האחרונה של הטבלה; בעמודה זו, יש להגדיר את הנוסחה המחשבת את הערכים החדשים.

לקבלת מידע נוסף אודות הוספת עמודה, ראה הוספת עמודה מותאמת אישית לטבלה.

הוסף עמודת אינדקס

צור עמודת אינדקס חדשה החל מאפס.

שכפל עמודה

יצירת עותק משוכפל של העמודה שנבחרה בצד השמאלי של הטבלה. השם הניתן לעמודה החדשה הוא עותק של <שם העמודה>.

מזג

מיזוג השאילתה הנוכחית עם שאילתה אחרת בחוברת העבודה הנוכחית.

צרף

צירוף השאילתה הנוכחית לשאילתה אחרת בחוברת העבודה הנוכחית.

הכרטיסיה 'תצוגה'

הגדרות שאילתה

הצגת החלונית הגדרות שאילתה שבה באפשרותך לסנן ולעצב שאילתה, להפוך הורדה לזמינה, לטעון בגליון עבודה ולטעון במודל נתונים.

שורת הנוסחאות

לראש הדף

כרטיסיית רצועת הכלים 'חיפוש' 

פקד ברצועת הכלים

תיאור

הקבוצה טווח

סינון החיפוש שלך לפי טווח של מקורות נתונים:

 • הכל - החלת מונח חיפוש על כל מקורות הנתונים שבטווח.

 • המשותפות שלי - טווח של מקורות נתונים שכוללים את השאילתות המשותפות שלי.

 • ארגון (עבור Power Query 2.10) – טווח של מקורות נתונים הכוללים שאילתות משותפות ארגוניות.

הקבוצהמקד

סינון החיפוש שלך בהתבסס על תכונת שאילתה או טבלה. לדוגמה, כדי לסנן לפי מופעים של המונח 'אינדקס' בשם השאילתה, מסנן החיפוש הוא 'שם:(אינדקס)'.

תכונת שאילתה או טבלה

תיאור

שם

סינון החיפוש בהתבסס על שמות של שאילתות וטבלאות.

תיאור

סינון החיפוש בהתבסס על תיאור של שאילתות וטבלאות.

מ:

סינון החיפוש כך שיציג רק תוצאות מאנשים או מדפי אינטרנט מסוימים.

מקור נתונים

סינון החיפוש כך שיכלול רק תוצאות ממקור נתונים מסוים

Date Range

סינון החיפוש בהתבסס על מועד השינוי האחרון של השאילתה. אפשרויות טווח התאריכים:

היום, אתמול, השבוע, בשבוע שעבר, החודש, בחודש שעבר, השנה, בשנה שעברה

שמות עמודות

סינון החיפוש בהתבסס על שמות עמודות.

מאושר

הצגת התוצאות שבהן שאילתת מקור הנתונים מאושרת.

חיפושים אחרונים

רשימה של חיפושי השאילתות האחרונים שלך.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×