מה חדש: שינויים שבוצעו בפונקציות Excel

כדי לספק דיוק משופר של פונקציות, פונקציונליות עקבית העומדת בציפיות ושמות של פונקציות שמתארים באופן מדויק יותר את הפונקציונליות שלהן, ביצענו עדכונים, שינויי שם או הוספות של מספר פונקציות של Excel לספריית הפונקציות ב- Excel 2010.

לצורך תאימות לאחור, פונקציות ששמן השתנה יישארו זמינות בשמן הקודם.

במאמר זה

פונקציות עם שיפורים בדיוק

פונקציות ששמן השתנה

פונקציות חדשות

תאימות לאחור

פונקציות עם שיפורים בדיוק

עבור הפונקציות הבאות, יושמו שינויי אלגוריתמים כדי לשפר את הדיוק והביצועים של הפונקציות. לדוגמה, מאחר שהפונקציה BETADIST לא היתה מדויקת, אלגוריתם חדש יושם כדי לשפר את הדיוק של פונקציה זו. הפונקציה MOD משתמשת כעת באלגוריתמים חדשים כדי להשיג הן דיוק והן מהירות, והפונקציה RAND משתמשת כעת באלגוריתם חדש למספרים אקראיים.

פונקציה משופרת

קטגוריית פונקציות

הפונקציה ASINH

פונקציות מתמטיות וטריגונומטריות (חומר עזר)

הפונקציה BETA.DIST, הפונקציה BETADIST

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר) , פונקציות תאימות (חומר עזר)

הפונקציה BETA.INV, הפונקציה BETAINV

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר) , פונקציות תאימות (חומר עזר)

הפונקציה BINOM.DIST, הפונקציה BINOMDIST

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר), פונקציות תאימות (חומר עזר)

הפונקציה BINOM.INV, הפונקציה CRITBINOM

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר), פונקציות תאימות (חומר עזר)

הפונקציה CHISQ.INV.RT, הפונקציה CHIINV

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר), פונקציות תאימות (חומר עזר)

הפונקציה CHISQ.TEST, הפונקציה CHITEST

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר), פונקציות תאימות (חומר עזר)

CONVERT (הפונקציה CONVERT)

פונקציות הנדסיות (חומר עזר)

CUMIPMT (הפונקציה CUMIPMT)

פונקציות פיננסיות (חומר עזר)

CUMPRINC (הפונקציה CUMPRINC)

פונקציות פיננסיות (חומר עזר)

ERF (הפונקציה ERF)

פונקציות הנדסיות (חומר עזר)

ERFC (הפונקציה ERFC)

פונקציות הנדסיות (חומר עזר)

הפונקציה F.DIST.RT, הפונקציה FDIST

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר), פונקציות תאימות (חומר עזר)

הפונקציה F.INV.RT, הפונקציה FINV

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר), פונקציות תאימות (חומר עזר)

FACTDOUBLE (הפונקציה FACTDOUBLE)

פונקציות מתמטיות וטריגונומטריות (חומר עזר)

הפונקציה GAMMA.DIST, הפונקציה GAMMADIST

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר), פונקציות תאימות (חומר עזר)

הפונקציה GAMMA.INV, הפונקציה GAMMAINV

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר)

פונקציות תאימות

הפונקציה GAMMALN

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר)

GEOMEAN (הפונקציה GEOMEAN)

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר)

הפונקציה HYPGEOM.DIST, הפונקציה HYPGEOMDIST

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר), פונקציות תאימות (חומר עזר)

IMLOG2 (הפונקציה IMLOG2)

פונקציות הנדסיות (חומר עזר)

IMPOWER (הפונקציה IMPOWER)

פונקציות הנדסיות (חומר עזר)

הפונקציה IPMT

פונקציות פיננסיות (חומר עזר)

הפונקציה IRR

פונקציות פיננסיות (חומר עזר)

LINEST (הפונקציה LINEST)

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר)

הפונקציה LOGNORM.DIST, הפונקציה LOGNORMDIST

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר), פונקציות תאימות (חומר עזר)

הפונקציה LOGNORM.INV, הפונקציה LOGINV

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר), פונקציות תאימות (חומר עזר)

הפונקציה MOD

פונקציות מתמטיות וטריגונומטריות (חומר עזר)

הפונקציה NEGBINOM.DIST, הפונקציה NEGBINOMDIST

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר), פונקציות תאימות (חומר עזר)

הפונקציה NORM.DIST, הפונקציה NORMDIST

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר), פונקציות תאימות

הפונקציה NORM.INV, הפונקציה NORMINV

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר), פונקציות תאימות

הפונקציה NORM.S.DIST, הפונקציה NORMSDIST

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר), פונקציות תאימות (חומר עזר)

הפונקציה NORM.S.INV, הפונקציה NORMSINV

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר), פונקציות תאימות (חומר עזר)

הפונקציה PMT

פונקציות פיננסיות (חומר עזר)

הפונקציה PPMT

פונקציות פיננסיות (חומר עזר)

הפונקציה POISSON.DIST, הפונקציה POISSON

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר), פונקציות תאימות (חומר עזר)

RAND (הפונקציה RAND)

פונקציות מתמטיות וטריגונומטריות (חומר עזר)

הפונקציה STDEV.S, הפונקציה STDEV

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר), פונקציות תאימות (חומר עזר)

הפונקציה T.DIST.RT, הפונקציה TDIST

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר), פונקציות תאימות (חומר עזר)

T.DIST.2T (הפונקציה T.DIST.2T)

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר)

הפונקציה T.INV.2T, הפונקציה TINV

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר), פונקציות תאימות (חומר עזר)

הפונקציה VAR.S, הפונקציה VAR

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר), פונקציות תאימות (חומר עזר)

XIRR (הפונקציה XIRR)

פונקציות פיננסיות (חומר עזר)

לראש הדף

פונקציות ששמן השתנה

שמן של הפונקציות הסטטיסטיות (חומר עזר) הבאות השתנה כך שהן עקביות יותר בין הגדרות הפונקציות של הקהילה המדעית ובין שמות אחרים של פונקציות ב- Excel. שמות הפונקציות החדשים גם מתארים באופן מדויק יותר את הפונקציונליות שלהן. לדוגמה, משום שהפונקציה CRITBINOM מחזירה את ההופכי של ההתפלגות הבינומית, BINOM.INV הוא שם מתאים יותר.

פונקציות מסוימות ששמן שונה, כגון BETA.DIST, כוללות פרמטר נוסף, כדי שתוכל לציין את סוג ההתפלגות (מצטברת עם זנב שמאלי או צפיפות הסתברות).

לצורך תאימות לאחור עם גירסאות קודמות של Excel, הפונקציות עדיין זמינות בשמותיהן הישנים בקטגוריה פונקציות תאימות (חומר עזר). עם זאת, אם לא נדרשת תאימות לאחור, עליך להתחיל להשתמש במקום זאת בפונקציות עם השמות החדשים.

פונקציות סטטיסטיות ששמן השתנה

הפונקציה בשמה החדש

פונקציית תאימות

הפונקציה BETADIST

הפונקציה BETADIST

BETA.INV (הפונקציה BETA.INV)

הפונקציה BETAINV

BINOM.DIST (הפונקציה BINOM.DIST)

הפונקציה BINOMDIST

BINOM.INV (הפונקציה BINOM.INV)

הפונקציה CRITBINOM

CHISQ.DIST.RT (הפונקציה CHISQ.DIST.RT)

הפונקציה CHIDIST

CHISQ.INV.RT (הפונקציה CHISQ.INV.RT)

הפונקציה CHIINV

CHISQ.TEST (הפונקציה CHISQ.TEST)

הפונקציה CHITEST

CONFIDENCE.NORM (הפונקציה CONFIDENCE.NORM)

הפונקציה CONFIDENCE

הפונקציה COVARIANCE.P

הפונקציה COVAR

הפונקציה EXPONDIST

הפונקציה EXPONDIST

F.DIST.RT (הפונקציה F.DIST.RT)

הפונקציה FDIST

F.INV.RT (הפונקציה F.INV.RT)

הפונקציה FINV

FTEST (הפונקציה FTEST)

הפונקציה FTEST

GAMMA.DIST (הפונקציה GAMMA.DIST)

הפונקציה GAMMADIST

הפונקציה GAMMAINV

הפונקציה GAMMAINV

הפונקציה HYPGEOMDIST

הפונקציה HYPGEOMDIST

LOGNORMDIST (הפונקציה LOGNORMDIST)

הפונקציה LOGNORMDIST

LOGNORM.INV (הפונקציה LOGNORM.INV)

הפונקציה LOGINV

הפונקציה MODE.SNGL

הפונקציה MODE

NEGBINOMDIST (הפונקציה NEGBINOMDIST)

הפונקציה NEGBINOMDIST

NORM.DIST (הפונקציה NORM.DIST)

הפונקציה NORMDIST

NORMINV (הפונקציה NORMINV)

הפונקציה NORMINV

הפונקציה NORMSDIST

הפונקציה NORMSDIST

NORM.S.INV (הפונקציה NORM.S.INV)

הפונקציה NORMSINV

PERCENTILE.INC (הפונקציה PERCENTILE.INC)

הפונקציה PERCENTILE

PERCENTRANK.INC (הפונקציה PERCENTRANK.INC)

הפונקציה PERCENTRANK

POISSON.DIST (הפונקציה POISSON.DIST)

הפונקציה POISSON

QUARTILE.INC (הפונקציה QUARTILE.INC)

הפונקציה QUARTILE

RANK.EQ (הפונקציה RANK.EQ)

הפונקציה RANK

הפונקציה STDEVP

הפונקציה STDEVP

STDEV.S (הפונקציה STDEV.S)

הפונקציה STDEV

T.DIST.2T (הפונקציה T.DIST.2T)

הפונקציה TDIST

T.DIST.RT (הפונקציה T.DIST.RT)

הפונקציה TDIST

T.INV.2T (הפונקציה T.INV.2T)

הפונקציה TINV

הפונקציה T.TEST

הפונקציה TTEST

הפונקציה VAR.P

הפונקציה VARP

הפונקציה VAR.S

הפונקציה VAR

WEIBULL.DIST (הפונקציה WEIBULL.DIST)

הפונקציה WEIBULL

Z.TEST (הפונקציה Z.TEST)

Z.TEST (הפונקציה Z.TEST)

לראש הדף

פונקציות חדשות

הפונקציות הבאות נוספו לספריית הפונקציות של Excel. פונקציות אלה יכולות לשמש בגירסה הנוכחית של Excel אך אינן תואמות לגירסאות קודמות של Excel. אם נדרשת תאימות לאחור, באפשרותך להפעיל את בודק התאימות כדי לערוך את השינויים הדרושים בגליון העבודה שלך כדי להימנע משגיאות.

פונקציה חדשה

קטגוריית פונקציות

מטרה

NETWORKDAYS.INTL (הפונקציה NETWORKDAYS.INTL)

פונקציות תאריך ושעה (חומר עזר)

החזרת מספר ימי העבודה המלאים בין שני תאריכים, באמצעות פרמטרים המציינים אילו ימים וכמה ימים הם ימי סוף שבוע

WORKDAY.INTL (הפונקציה WORKDAY.INTL)

פונקציות תאריך ושעה (חומר עזר)

החזרת המספר הסידורי של התאריך לפני או אחרי מספר ימי עבודה שצוין באמצעות פרמטרים המציינים אילו ימים וכמה ימים הם ימי סוף שבוע

פונקציית צבירה

פונקציות מתמטיות וטריגונומטריות (חומר עזר)

החזרת צבירה ברשימה או במסד נתונים

CEILING.PRECISE (הפונקציה CEILING.PRECISE)

פונקציות מתמטיות וטריגונומטריות (חומר עזר)

עיגול מספר למספר השלם הקרוב ביותר או לכפולה הקרובה ביותר בעלת מובהקות. ללא קשר לסימן המספר, המספר מעוגל כלפי מעלה.

ISO.CEILING (הפונקציה ISO.CEILING)

פונקציות מתמטיות וטריגונומטריות (חומר עזר)

עיגול מספר כלפי מעלה למספר השלם הקרוב ביותר או לכפולה הקרובה ביותר בעלת מובהקות

CHISQ.DIST (הפונקציה CHISQ.DIST)

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר)

החזרת פונקציית הצפיפות של הסתברות הביתא המצטברת

CHISQ.INV (הפונקציה CHISQ.INV)

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר)

החזרת פונקציית הצפיפות של הסתברות הביתא המצטברת

CONFIDENCE.T (הפונקציה CONFIDENCE.T)

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר)

החזרת הרווח בר-הסמך עבור ממוצע אוכלוסייה, באמצעות התפלגות t של סטודנט

COVARIANCE.S (הפונקציה COVARIANCE.S)

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר)

החזרת השונות המשותפת המדגמית, ממוצע המכפלות של סטיות עבור כל זוג של נקודות נתונים בשתי סדרות נתונים

ERF.PRECISE (הפונקציה ERF.PRECISE)

פונקציות הנדסיות (חומר עזר)

החזרת פונקציית השגיאה

ERFC.PRECISE (הפונקציה ERFC.PRECISE)

פונקציות הנדסיות (חומר עזר)

החזרת פונקציית ERF המשלימה המשולבת בין x ואינסוף

FDIST (הפונקציה FDIST)

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר)

החזרת התפלגות ההסתברות F

F.INV (הפונקציה F.INV)

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר)

החזרת ההופכי של התפלגות ההסתברות F

FLOOR.PRECISE (הפונקציה FLOOR.PRECISE)

פונקציות מתמטיות וטריגונומטריות (חומר עזר)

עיגול מספר למספר השלם הקרוב ביותר או לכפולה הקרובה ביותר בעלת מובהקות. ללא קשר לסימן המספר, המספר מעוגל כלפי מעלה.

GAMMALN.PRECISE (הפונקציה GAMMALN.PRECISE)

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר)

החזרת הלוגריתם הטבעי של פונקציית הגאמא, Γ(x)‎

הפונקציה MODE.MULT

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר)

החזרת מערך אנכי של הערכים המופיעים בתכיפות הרבה ביותר או ערכים חוזרים במערך או טווח של נתונים

PERCENTILE.EXC (הפונקציה PERCENTILE.EXC)

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר)

החזרת האחוזון ה- k של ערכים בטווח, כאשר k הוא בטווח ‎0..1, לא כולל

PERCENTRANK.EXC (הפונקציה PERCENTRANK.EXC)

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר)

החזרת הדירוג של ערך בסידרת נתונים כאחוז של סידרת הנתונים (‎0..1, לא כולל)

QUARTILE.EXC (הפונקציה QUARTILE.EXC)

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר)

החזרת הרביעון של סידרת הנתונים, בהתבסס על ערכי אחוזונים בטווח ‎0..1, לא כולל

RANK.AVG (הפונקציה RANK.AVG)

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר)

החזרת הדירוג של מספר ברשימת מספרים

T.DIST (הפונקציה T.DIST)

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר)

החזרת נקודות האחוזים (הסתברות) עבור התפלגות t של סטודנט

T.INV (הפונקציה T.INV)

פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר)

החזרת ערך ה- t של התפלגות t של סטודנט כפונקציה של ההסתברות ודרגות החופש

לראש הדף

תאימות לאחור

אם עליך לשתף את גליון העבודה עם אנשים אחרים שלא מותקן אצלם Excel 2010, באפשרותך להשתמש בפונקציות התאימות במקום בפונקציות ששמן השתנה. גירסאות קודמות של Excel מזהות את השמות הישנים ומספקות את התוצאות הצפויות.

חיפוש פונקציות תאימות

כדי לחפש את כל פונקציות התאימות, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בכרטיסיה נוסחאות, בקבוצה ספריית הפונקציות, לחץ על הוסף פונקציה.

  2. בתיבה או בחר קטגוריה, לחץ על תאימות.

    תיבת הדו-שיח 'הוספת פונקציה'

בחירת הפונקציה הנכונה בגליון העבודה

כאשר תתחיל להזין פונקציה בגליון העבודה, ההשלמה האוטומטית של נוסחאות תפרט הן פונקציות ששמן השתנה והן פונקציות תאימות. סמלים מבחינים מאפשרים לך ללחוץ בקלות על הפונקציה שבה ברצונך להשתמש.

דוגמה להשלמה אוטומטית של נוסחה

בדיקת בעיות תאימות

כפי שצוין קודם במאמר זה, פונקציות חדשות אינן תואמות לגירסאות קודמות של Excel. גירסאות קודמות של Excel לא יכולות לזהות את הפונקציות החדשות, ושגיאות ‎#NAME?‎ יוצגו במקום התוצאות הצפויות. לפני שתשמור את חוברת העבודה בתבנית קובץ של גירסה קודמת של Excel, תוכל להפעיל את בודק התאימות כדי לקבוע אם נעשה שימוש בפונקציות חדשות. בדרך זו, תוכל לבצע את השינויים הדרושים כדי להימנע משגיאות.

כדי להפעיל את בודק התאימות, בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ על לחצן Office, ולאחר מכן לחץ על מידע.

  2. תחת הכן להפצה, לחץ על בדוק אם יש בעיות ולאחר מכן לחץ על בדוק תאימות.

    תיבת הדו-שיח 'בודק התאימות'

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×