משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים לקויי ראייה המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות של Office. לקבלת עזרה כללית יותר, ראה דף הבית של התמיכה של Office.

השתמש בלוח השנה Outlook עם לוח המקשים וקורא המסך כדי לבצע את המשימות הבסיסיות החיוניות. בדקנו אותו עם ‘קורא טקסטים‘ ועם JAWS, אך ייתכן שהוא פועל גם עם קוראי מסך אחרים כל עוד הם פועלים לפי תקני הנגישות והטכניקות המקובלים. באפשרותך לפתוח ולערוך אירועי לוח שנה, להצטרף לפגישות מקוונות ועוד.

הערות: 

בנושא זה

הגדרת תצוגת לוח השנה

באפשרותך להגדיר את לוח השנה להציג כמה ימים שנבחרו, שבוע עבודה, שבוע מלא או חודש - בהתאם לדרך העבודה המועדפת עליך.

 1. ב- Outlook, הקש Ctrl+2 כדי לפתוח את לוח השנה. תשמע את שם התצוגה הנוכחית, לדוגמה, "תצוגת שבוע עבודה".

 2. השתמש בקיצורי המקשים הבאים כדי לבחור את תצוגת לוח השנה:

  • הקש Alt + מקש המספר כדי להציג מספר ימים בין 1 ל- 10, החל מהיום. לדוגמה, הקש Alt+0 כדי להציג 10 ימים.

  • הקש Ctrl+Alt+2 כדי להציג את תצוגת שבוע העבודה.

  • הקש Ctrl+Alt+3 כדי להציג את תצוגת השבוע המלא.

  • הקש Ctrl+Alt+4 כדי להציג את תצוגת החודש.

פתיחה, קריאה ועריכה של אירועי לוח שנה

 1. ב- Outlook, הקש Ctrl+2 כדי לפתוח את לוח השנה. תשמע את שם התצוגה הנוכחית, לדוגמה, "Work week view", ואחריו את מספר האירועים בתצוגה.

 2. הקש Ctrl+נקודה (.) כדי לעיין באירועים בתצוגה הנוכחית. עבור כל אירוע, תשמע את שמו, השעה ומארגן שלו. הקש Ctrl+פסיק (,) כדי לעבור לאירוע הקודם.

 3. השתמש בקיצורי המקשים הבאים כדי לנוע בלוח השנה:

  • הקש Ctrl+מקש חץ שמאלה או ימינה כדי לעבור ליום הבא או הקודם.

  • הקש Alt+מקש חץ למעלה או למטה כדי לעבור לשבוע הבא או לשבוע הקודם.

  • הקש Alt+מקש Page down או מקש Page up כדי לעבור לחודש הבא או לחודש הקודם.

 4. אם ברצונך לערוך את האירוע שנבחר כעת, הקש Enter ולאחר מכן השתמש בקיצורי המקשים הבאים כדי לשנות את הפרטים שלו:

  • הקש Alt+U כדי להעביר את המוקד אל השדה נושא, ולאחר מכן השתמש בלוח המקשים כדי לערוך את הטקסט.

  • הקש Alt+I כדי להעביר את המוקד אל השדה מיקום, ולאחר מכן השתמש בלוח המקשים כדי לערוך את הטקסט.

  • הקש Alt+T כדי להעביר את המוקד לשורה שעת התחלה. כדי לשנות את תאריך ההתחלה, הקש על מקש החץ למטה או למעלה כדי להזיז את התאריך קדימה או אחורה ביום אחד. כדי לשנות את השעה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Start time" ולאחר מכן הקש על מקש החץ למטה או למעלה כדי להזיז את השעה קדימה או אחורה בחצי שעה.

  • הקש Alt+D כדי להעביר את המוקד לשורה שעת סיום. כדי לשנות את תאריך הסיום, הקש על מקש החץ למטה או למעלה כדי להזיז את התאריך קדימה או אחורה ביום אחד. כדי לשנות את השעה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "End time" ולאחר מכן הקש על מקש החץ למטה או למעלה כדי להזיז את השעה קדימה או אחורה בחצי שעה.

 5. כדי לערוך את תיאור האירוע, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Message, editing", ולאחר מכן השתמש בלוח המקשים כדי לערוך את הטקסט. ב- JAWS, תשמע: "Notes, edit".

 6. כדי לשמור את השינויים, הקש Alt+H‏, A ולאחר מכן V. חלון האירוע ייסגר והמוקד יחזור אל לוח השנה.

הצטרפות לפגישה של Skype for Business מלוח שנה של Outlook

הערה: כדי להצטרף לפגישה של Skype for Business כמתואר להלן, ודא ש- Skype for Business מותקן במחשב שלך, ושנכנסת באמצעות החשבון שלך בעבודה או בבית הספר.

 1. ב- Outlook, הקש Ctrl+2 כדי לפתוח את תצוגת לוח השנה.

 2. קורא המסך מכריז על התצוגה שנפתחת, כגון תצוגת שבוע עבודה או חודש, ועל מספר הפריטים בתצוגה זו. המוקד נמצא ביום הנוכחי.

  הערה: אין אפשרות לנווט באירועי לוח השנה של היום בתצוגת חודש, ולכן אם אתה נמצא בתצוגת חודש , עבור תחילה לתצוגה אחרת. לדוגמה, כדי לעבור לתצוגת שבוע עבודה, הקש Ctrl+Alt+2.

 3. כדי לנווט באירועי לוח השנה הקרובים המתרחשים היום, הקש על מקש Tab. כדי לנווט לפריטים שהתרחשו בעבר, הקש Shift+Tab.

 4. כשאתה שומע את הפגישה שברצונך להצטרף אליה, הקש Ctrl+O. פריט לוח השנה נפתח.

 5. כדי להצטרף לפגישה, הקש Alt+ח, Y. חלון Skype for Business נפתח. כדי להצטרף עם חוויית וידאו ושמע מלאה, הקש Enter.

  עצות: 

  • כדי להשתיק את המיקרופון או לבטל את ההשתקה, הקש על מקש סמל Windows+‏F4.

  • כדי לנתק, הקש Ctrl+Enter.

הדפסת אירוע

 1. ב- Outlook, הקש Ctrl+2 כדי לפתוח את לוח השנה. תשמע את שם התצוגה הנוכחית, לדוגמה, "Work week view", ואחריו את מספר האירועים בתצוגה.

 2. הקש Ctrl+נקודה (.) כדי לעיין באירועים בתצוגה הנוכחית. עבור כל אירוע, תשמע את שמו, השעה ומארגן שלו. הקש Ctrl+פסיק (,) כדי לעבור לאירוע הקודם.

 3. השתמש בקיצורי המקשים הבאים כדי לנוע בלוח השנה:

  • הקש Ctrl+מקש חץ שמאלה או ימינה כדי לעבור ליום הבא או הקודם.

  • הקש Alt+מקש חץ למעלה או למטה כדי לעבור לשבוע הבא או לשבוע הקודם.

  • הקש Alt+מקש Page down או מקש Page up כדי לעבור לחודש הבא או לחודש הקודם.

 4. כדי לפתוח את האירוע שנבחר כעת, הקש Enter.

 5. הקש Alt+F, ולאחר מכן הקש P. תפריט הדפסה ייפתח.

 6. כדי לבחור באיזו מדפסת ברצונך להשתמש, הקש I ולאחר מכן אתר את המדפסת עם מקשי החצים למעלה ולמטה והקש Enter.

 7. כדי להדפיס את האירוע, הקש Alt+P, ולאחר מכן הקש P.

 8. אם אתה מדפיס לקובץ, לדוגמה, כדי להמיר את האירוע לתבנית PDF, הקלד שם קובץ ולאחר מכן הקש Enter כדי ליצור את הקובץ.

  תפריט הדפסה ייסגר והמוקד יחזור לחלון האירוע.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לקרוא ולהגיב לבקשה לפגישה ב- Outlook

שימוש בקורא מסך כדי לתזמן פעילויות או פגישות Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

קיצורי מקשים עבור Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט בלוח השנה של Outlook

השתמש בלוח השנה ב- Outlook 2016 עבור Mac עם VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- Mac OS, כדי לבצע את המשימות הבסיסיות החיוניות. באפשרותך לפתוח ולערוך אירועי לוח שנה, להצטרף לפגישות מקוונות ועוד.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של macOS, ששמו VoiceOver. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, עבור אל מדריך תחילת העבודה עם VoiceOver.

בנושא זה

הגדרת תצוגת לוח השנה

באפשרותך להגדיר את לוח השנה להציג יום שנבחר, שבוע עבודה, שבוע מלא או חודש - בהתאם לדרך העבודה המועדפת עליך.

 1. ב- Outlook, הקש Command+2 כדי לפתוח את לוח השנה. תשמע את מסגרת הזמן המוצגת.

 2. השתמש בקיצורי המקלדת הבאים כדי לבחור את תצוגת לוח השנה:

  • הקש Control+Command+1 כדי להציג את תצוגת היום.

  • הקש Control+Command+2 כדי להציג את תצוגת שבוע העבודה.

  • הקש Control+Command+3 כדי להציג את תצוגת השבוע המלא.

  • הקש Control+Command+4 כדי להציג את תצוגת החודש.

פתיחה, קריאה ועריכה של אירועי לוח שנה

כדי לעמוד בלוח הזמנים העמוס שלך, באפשרותך לקרוא ולערוך במהירות פרטי אירוע.

הערה: תוכל לערוך רק אירועים שיצרת. לדוגמה, אין באפשרותך לערוך בקשות לפגישות שקיבלת ממישהו אחר.

 1. ב- Outlook, הקש Command+2 כדי לפתוח את לוח השנה. תשמע את פרק הזמן, ואם מתוכננים אירועים.

 2. בהתאם לתצוגה שבה אתה נמצא, בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לנוע בתוך לוח השנה:

  • כדי לעבור אל היום, השבוע או החודש הבא, הקש על Command+מקש חץ שמאלה.

  • כדי לעבור אל היום, השבוע או החודש הקודם, הקש על Command+מקש חץ ימינה.

 3. בתצוגה כלשהי, הקש על מקש Tab או על Shift+Tab כדי לאתר אירועים בפרק הזמן המוצג. כאשר תעבור לאירוע כלשהו, VoiceOver יכריז על פרטי האירוע: "<date>, <hours>, <event subject>, <event location>".

 4. כדי לסקור את האירוע ביתר פירוט, הקש על מקש הרווח. האירוע ייפתח בחלון חדש. כדי לסגור את החלון, הקש Esc.

 5. כדי לפתוח האירוע ולערוך tu,u, הקש על Command+O. חלון האירוע ייפתח ותשמע: "Now in <event subject>, <Appointment/Meeting>".

 6. כדי לדפדף בפרטים ובאפשרויות של האירוע, הקש על מקש Tab. VoiceOver מכריז על הפרטים והאפשרויות במהלך התזוזה.

 7. בסיום, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אתה עורך פגישה, הקש Shift+Tab עד שתשמע "Send Update button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

  • אם אתה עורך פעילות, הקש Shift+Tab עד שתשמע "Save and close button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

 8. האירוע ישתנה והמוקד יעבור אל לוח שנה.

הצטרפות לפגישה של Skype for Business מלוח שנה של Outlook

הערה: כדי להצטרף לפגישה של Skype for Business כמתואר להלן, ודא שיישום Skype for Business עבור Mac מותקן ב- Mac שלך, ושנכנסת באמצעות החשבון שלך בעבודה או בבית הספר.

 1. ב- Outlook, הקש Command+2 כדי לפתוח את תצוגת לוח השנה.

 2. קורא המסך מכריז על התצוגה שנפתחת ועל מספר הפריטים בתצוגה זו. כדי לנווט באירועים, הקש על מקש Tab. כשאתה מגיע לאירוע שברצונך לפתוח, הקש Command+O.

 3. הקש על מקש Tab כדי לנווט לתיבת הדו-שיח של האירוע. כשאתה מגיע לאזור הטקסט, VoiceOver מכריז: "Document, text" או "Message, edit text".

 4. הקישור להצטרפות לפגישה נמצא בתוך הטקסט. הקש Control‏+Option‏+Shift+חץ למטה כדי לעבור לאזור הטקסט.

 5. הקש על מקש חץ למעלה או למטה כדי לנווט בטקסט. כשאתה שומע "Link, Join online meeting", הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור אותו.

 6. אם אתה שומע "You're currently on a text element", ייתכן שהדפדפן מבקש ממך רשות לפתוח את חלון הפגישה של Skype for Business. כדי לאפשר זאת, השתמש בבורר הפריטים כדי לנווט אל הכפתור 'אפשר'. כדי לפתוח את בורר הפריטים, הקש Control+Option+I. לאחר מכן, הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע: "Allow toggle button". הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי להעביר את המוקד לכפתור. הקש Control‏+Option+מקש רווח שוב כדי ללחוץ על הכפתור.

 7. תיבת הדו-שיח הצטרפות לשמע פגישה נפתחת. כדי להצטרף עם חוויית וידאו ושמע מלאה, הקש Enter.

 8. תיבת הדו-שיח הצטרפות לשמע פגישה נסגרת, חלון הפגישה של Skype for Business נפתח, ואתה מחובר לפגישה.

  עצה: כדי להשתיק את המיקרופון או לבטל את ההשתקה, הקש Shift+Command+M. כדי לנתק, הקש Shift+Command+E.

הדפסת לוח השנה

הדפס יום, שבוע או חודש קלנדרי שנבחרו ב- Outlook.

 1. ב- Outlook, הקש Command+2 כדי לפתוח את לוח השנה. תשמע את פרק הזמן המוצג, ואם מתוכננים אירועים.

 2. קבע את לוח השנה להצגת התצוגה שברצונך להדפיס (יום, שבוע עבודה, שבוע, או חודש). לאחר מכן נווט אל היום, השבוע או החודש שברצונך לכלול בהדפסה.

 3. כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של ההדפסה, הקש Command+P. תיבת הדו-שיח תיפתח. תשמע את שם המדפסת המוגדרת כברירת מחדל.

 4. כדי לבחור מדפסת, הקש על מקש הרווח ולאחר מכן הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע את שם המדפסת שבה ברצונך להשתמש. כדי לבחור, הקש על מקש הרווח.

 5. הקש על מקש Tab או Shift+Tab כדי לאתר אפשרויות הדפסה אחרות. בסיום, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Print default button", ולאחר מכן הקש על מקש הרווח. לוח השנה יודפס.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לקרוא ולהגיב לבקשה לפגישה ב- Outlook

שימוש בקורא מסך כדי לתזמן פעילויות או פגישות Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

קיצורי מקשים עבור Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט בלוח השנה של Outlook

השתמש בלוח השנה ב- Outlook עבור iOS עם VoiceOver, קורא המסך המוכלל של iOS, כדי לבצע את המשימות הבסיסיות החיוניות. באפשרותך לפתוח ולערוך אירועי לוח שנה, להצטרף לפגישות מקוונות ועוד.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של iOS, ששמו VoiceOver. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, בקר בנגישות של Apple.

בנושא זה

הגדרת תצוגת לוח השנה

באפשרותך לבחור בין שלוש אפשרויות להצגת לוח השנה: תצוגת סדר יום, יום או 3 ימים. אפשרות ברירת המחדל היא סדר יום.

 1. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע את התצוגה הנוכחית, לדוגמה, "תצוגת סדר יום" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. תיפתח רשימה של אפשרויות תצוגה. החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע את האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

פתיחה, קריאה ועריכה של אירועי לוח שנה

כדי לעמוד בלוח הזמנים העמוס שלך, באפשרותך לקרוא ולערוך במהירות פרטי אירוע.

הערה: תוכל לערוך רק אירועים שיצרת. לדוגמה, אין באפשרותך לערוך בקשות לפגישות שקיבלת ממישהו אחר.

 1. בתצוגה כלשהי, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את האירוע הראשון ביום. כדי לנווט לאירועים אחרים בעתיד, החלק במהירות למעלה. VoiceOver יכריז על כותרת האירוע, התאריך והשעה, המיקום ומשך הזמן כאשר תנווט בין האירועים.

 2. כדי לסקור את האירוע ביתר פירוט, הקש פעמיים על המסך כאשר תהיה באירוע. האירוע ייפתח בחלון חדש.

 3. כדי לשמוע את פרטי האירוע, החלק ימינה או שמאלה או החלק אצבע אחת כלפי מטה בחלון פרטי האירוע.

 4. כדי לערוך את האירוע, בחלון פרטי האירוע, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Edit" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. חלון עריכת אירוע ייפתח.

 5. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את פרטי האירוע שברצונך לערוך, ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך ובצע את השינויים הרצויים.

 6. כשתסיים, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Done" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הצטרפות לפגישה של Skype for Business מלוח שנה של Outlook

הערה: כדי להצטרף לפגישה של Skype for Business כמתואר להלן, ודא שיישום Skype for Business עבור iOS מותקן בטלפון שלך, שהיישום פועל ושנכנסת באמצעות החשבון שלך בעבודה או בבית הספר. כדי להצטרף לפגישה ללא חשבון בעבודה או בבית ספר, ראה הצטרפות לפגישה כאורח.

 1. בלוח Outlook, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "Agenda, today, <date>". אם יש לך אירוע אחד בלבד להיום, פשוט הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את האירוע. אם יש לך אירועים נוספים, באפשרותך לעיין בהם על-ידי גלישה למעלה או למטה. כאשר אתה נמצא באירוע שברצונך לפתוח, הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק שמאלה עד שתשמע "Join, button" והקש פעמיים על המסך. Skype for Business נפתח. אתה שומע צליל צלצול ואתה מתחבר לפגישה.

  עצה: כדי לעבור בין הלחצנים בחלון הפגישה, החלק ימינה או שמאלה. כדי ללחוץ על לחצן, הקש פעמיים על המסך.

הצטרפות לפגישה כאורח

באפשרותך להצטרף לפגישה של Skype for Business כאורח, כלומר, כלומר אינך נכנס ל- Skype for Business באמצעות אישורי חשבון בעבודה או בבית ספר, אך האפליקציה Skype for Business עדיין צריכה להיות מותקנת בטלפון שלך.

 1. עבור אל Outlook שלך והחלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "Agenda, today, <date>". אם יש לך אירוע אחד בלבד להיום, פשוט הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את האירוע. אם יש לך אירועים נוספים, באפשרותך לעיין בהם על-ידי גלישה למעלה או למטה. כאשר אתה נמצא באירוע שברצונך לפתוח, הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק שמאלה עד שתשמע "Join, button" והקש פעמיים על המסך. Skype for Business נפתח.

 3. החלק שמאלה עד שתשמע "Join Meeting, button" והקש פעמיים על המסך.

 4. השתמש במקלדת שעל המסך כדי להקליד את שמך כפי שברצונך שיופיע בפגישה. כשתסיים, נווט אל הכפתור Return בפינה השמאלית התחתונה של המסך, והקש פעמיים על המסך. אתה שומע צליל צלצול ואתה מתחבר לפגישה.

תגובה לתזכורות לאירועים

אם יש לך אירועים המתוזמנת באפליקציית Outlook, אם יש לך הודעות מופעלות, ואם VoiceOver מופעל, תשמע תזכורות לאירועים בזמן המוגדר מראש לפני האירוע. התזכורת לאירוע קופצת על המסך. החלק את האצבע כלפי מטה בתזכורת המוקפצת כדי לשמוע את הטקסט של האירוע. מתחת לטקסט האירוע מופיעים כפתורים עם אפשרויות שונות להגיב לאירוע. הכפתורים משתנים בהתאם לסוג חשבון הדוא"ל שבו אתה משתמש. בדרך כלל, תראה לפחות:

 • הצג. כדי לפתוח את האירוע, הקש פעמיים.

 • השהה. כדי לסגור את התזכורת עד למועד האירוע, הקש פעמיים.

 • סגור. כדי לסגור את התזכורת מבלי לבצע שום פעולה, הקש פעמיים.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לקרוא ולהגיב לבקשה לפגישה ב- Outlook

שימוש בקורא מסך כדי לתזמן פעילויות או פגישות Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט בלוח השנה של Outlook

השתמש בלוח השנה ב- Outlook עבור Android עם TalkBack, קורא המסך המוכלל של Android, כדי לבצע את המשימות הבסיסיות החיוניות. תוכל ליצור אירועים חדשים בלוח השנה, לקרוא בקשות לפגישה ולהשיב להן, להצטרף לפגישות מקוונות ועוד.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- TalkBack, עבור אל נגישות Android.

בנושא זה

הגדרת תצוגת לוח השנה

באפשרותך לבחור בין שלוש אפשרויות להצגת לוח השנה: תצוגת סדר יום, יום או 3 ימים. אפשרות ברירת המחדל היא סדר יום.

 1. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Switch away from <current view>" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. תיפתח רשימה של אפשרויות תצוגה. החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע את האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

פתיחה, קריאה ועריכה של אירועי לוח שנה

כדי לעמוד בלוח הזמנים העמוס שלך, באפשרותך לקרוא ולערוך במהירות פרטי אירוע.

הערה: תוכל לערוך רק אירועים שיצרת. לדוגמה, אין באפשרותך לערוך בקשות לפגישות שקיבלת ממישהו אחר.

 1. בכל תצוגה, החלק על המסך באצבע אחת עד שתשמע את כותרת האירוע שברצונך לפתוח, והקש פעמיים על המסך. האירוע ייפתח בחלון חדש שיציג את פרטי האירוע.

 2. כדי לשמוע את כותרת האירוע, היום, התאריך, השעה, המיקום ומידע אחר, החלק ימינה או שמאלה או החלק אצבע אחת כלפי מטה בחלון פרטי האירוע.

 3. כדי לערוך את האירוע, בחלון פרטי האירוע, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Edit" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. חלון עריכת אירוע ייפתח כשלוח המקשים פתוח על המסך.

  החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע את פרטי האירוע שברצונך לערוך ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. בצע את השינויים הרצויים. כשתסיים, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Save" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. כדי לסגור את חלון פרטי האירוע, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Back button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הצטרפות לפגישה של Skype for Business מלוח שנה של Outlook

הערה: כדי להצטרף לפגישה של Skype for Business כמתואר להלן, ודא שהאפליקציה Skype for Business עבור Android מותקנת בטלפון שלך, שהאפליקציה פועלת ושנכנסת ל- Skype for Business עבור Android באמצעות החשבון שלך בעבודה או בבית הספר. כדי להצטרף לפגישה ללא חשבון בעבודה או בבית ספר, ראה הצטרפות לפגישה כאורח.

 1. עבור אל לוח השנה Outlook שלך. המוקד נמצא ביום הנוכחי, והאירועים של היום ממוקמים באמצע המסך. אם קיימים אירועים רבים, ניתן לאתר אותם על-ידי החלקה למעלה או למטה באמצעות שתי אצבעות. כדי לעבור לאירוע כלשהו, הנח את האצבע על המסך וגרור אותה עד שתשמע את האירוע הרצוי, ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תצוגת פרטי הפגישה נפתחת.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "Join, button". הקש פעמיים על המסך.

 3. האפליקציה Skype for Business נפתחת ו- TalkBack מכריז: "Skype for Business", ואתה מתחבר לפגישה.

  עצה: כדי לעבור בין הלחצנים בחלון הפגישה, החלק ימינה או שמאלה. כדי ללחוץ על לחצן, הקש פעמיים על המסך.

הצטרפות לפגישה כאורח

באפשרותך להצטרף לפגישה של Skype for Business כאורח, כלומר, כלומר אינך נכנס ל- Skype for Business באמצעות אישורי חשבון בעבודה או בבית ספר, אך האפליקציה Skype for Business עדיין צריכה להיות מותקנת בטלפון שלך.

 1. עבור אל לוח השנה Outlook שלך. המוקד נמצא ביום הנוכחי, והאירוע הנוכחי או הבא ממוקם באמצע המסך. כדי לעבור לאירוע, הנח את האצבע על המסך וגרור אותה עד שתשמע את הפגישה. אם יש לך פגישות רבות, החלק במהירות כלפי מעלה עם שתי אצבעות כדי לגלול ברשימת הפגישות כלפי מטה. כשאתה מגיע לפגישה שאליה ברצונך להצטרף, הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את תצוגת פרטי הפגישה.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "Join, button". הקש פעמיים על המסך.

 3. האפליקציה Skype for Business נפתחת. החלק שמאלה עד שתשמע "Join Meeting, button" והקש פעמיים על המסך.

 4. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד את שמך כפי שברצונך שיופיע בפגישה. כשתסיים, החלק שמאלה עד שתשמע: "Continue, button", והקש פעמיים על המסך. TalkBack מכריז "Skype for Business", ואתה מתחבר לפגישה.

  עצה: כדי לעבור בין הלחצנים בחלון הפגישה של Skype for Business, החלק ימינה או שמאלה. כדי ללחוץ על לחצן, הקש פעמיים על המסך.

תגובה לתזכורות לאירועים

אם יש לך הודעות מופעלות עבור אירועי לוח שנה של Outlook, ואם TalkBack מופעל, תשמע תזכורות לאירועים בזמן המוגדר מראש לפני האירוע.

 1. כדי להעלות את תזכורת האירוע, החלק במהירות כלפי מטה מהחלק העליון של המסך בשתי אצבעות כדי לפתוח את צל ההודעות.

 2. החלק במהירות שמאלה שוב ושוב עד שתשמע את פרטי האירוע.

 3. כדי לפתוח את האירוע, הקש פעמיים על המסך.

  כדי לבטל את התזכורת מבלי לבצע פעולה כלשהי, למקם שתי אצבעות על המסך זה לצד זה ולהחלק שמאלה באופן אופקי.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לקרוא ולהגיב לבקשה לפגישה ב- Outlook

שימוש בקורא מסך כדי לתזמן פעילויות או פגישות Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט בלוח השנה של Outlook

השתמש בלוח השנה Outlook באינטרנט עם לוח המקשים וקורא מסך כדי לבצע את המשימות הבסיסיות החיוניות. בדקנו אותו עם 'קורא טקסטים', אך ייתכן שהוא פועל גם עם קוראי מסך אחרים כל עוד הם פועלים לפי תקני הנגישות והטכניקות המקובלים. באפשרותך לפתוח ולערוך אירועי לוח שנה, להצטרף לפגישות מקוונות ועוד.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • לקבלת מידע נוסף על קוראי מסך, עבור אל כיצד קוראי מסך פועלים עם Microsoft Office.

 • בעת שימוש ב-Outlook באינטרנט , מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge. מאחר ש- Outlook באינטרנט פועל בדפדפן האינטרנט שלך, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl + F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי מקשים נפוצים, כגון F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה), חלים על דפדפן האינטרנט, אך לא על Outlook Web App.

 • אנחנו מעדכנים כעת את Outlook.office.com ‏(Outlook באינטרנט). חלק מהאנשים כבר משתמשים ב- Outlook החדש. עבור אנשים אחרים, הגירסה הקלאסית תהיה חוויית ברירת המחדל עד שנשלים את העדכון. לקבלת מידע נוסף, עבור אל קבלת עזרה עבור Outlook החדש באינטרנט. מכיוון שההוראות בנושא זה חלות על החוויה החדשה, מומלץ לעבור מהחוויה הקלאסית ל- Outlook החדש. כדי לעבור ל- Outlook החדש, הקש Ctrl+F6 עד שתשמע "Command, Try the new Outlook" ולאחר מכן הקש Enter. אם אתה שומע "Command toolbar" במקום "Command, Try the new Outlook", אתה כבר משתמש ב- Outlook החדש.

בנושא זה

הגדרת תצוגת לוח השנה

באפשרותך להגדיר את לוח השנה להציג יום שנבחר, שבוע עבודה, שבוע מלא או חודש - בהתאם לדרך העבודה המועדפת עליך.

 1. ב- Outlook, הקש Ctrl+Shift+2 כדי לפתוח את לוח השנה. 'קורא טקסטים' יכריז: "Loaded <number of events> events in one selected calendar".

 2. השתמש בקיצורי המקשים הבאים כדי לבחור את תצוגת לוח השנה:

  • הקש Shift+Alt+1 כדי להציג את תצוגת היום.

  • הקש Shift+Alt+2 כדי להציג את תצוגת שבוע העבודה.

  • הקש Shift+Alt+3 כדי להציג את תצוגת השבוע המלא.

  • הקש Shift+Alt+4 כדי להציג את תצוגת החודש.

פתיחה, קריאה ועריכה של אירועי לוח שנה

כדי לעמוד בלוח הזמנים העמוס שלך, באפשרותך לקרוא ולערוך במהירות פרטי אירוע.

הערה: תוכל לערוך רק אירועים שיצרת. לדוגמה, אין באפשרותך לערוך בקשות לפגישות שקיבלת ממישהו אחר.

 1. ב- Outlook, הקש Ctrl+Shift+2 כדי לפתוח את לוח השנה. תשמע: "Loaded <number of events> events in one selected calendar".

 2. הקש Ctrl+F6 עד שתשמע "Jump to calendar view options" והקש Enter. ביצוע אחת מהפעולות הבאות כדי לעבור בלוח השנה:

  • כדי לעבור ליום, לשבוע או לחודש הבאים, הקש על מקש החץ ימינה עד שתשמע "Go to next", ולאחר מכן על יחידת הזמן והקש Enter.

  • כדי לעבור ליום, לשבוע או לחודש הקודמים, הקש על מקש החץ ימינה עד שתשמע "Go to previous", ולאחר מכן על יחידת הזמן והקש Enter.

 3. בתצוגה כלשהי, הקש על מקש Tab או על Shift+Tab כדי לאתר אירועים בפרק הזמן המוצג. בזמן שתעבור בין האירועים, 'קורא טקסטים' יכריז על אירועים, למשל, "Event from <date>, <hours>, <event title>, <event location>, <organizer>".

 4. כדי לסקור את האירוע ביתר פירוט, או לפתוח את האירוע כדי לערוך אותו, הקש Enter. חלון פרטים של האירוע ייפתח. תשמע: "Add a title for the event".

 5. כדי לדפדף בפרטים ובאפשרויות של האירוע, הקש על מקש Tab. 'קורא טקסטים' יכריז על הפרטים והאפשרויות בזמן שתנווט בין האירועים.

 6. בסיום, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אתה עורך פגישה, הקש Shift+Tab עד שתשמע "Send button" ולאחר מכן הקש על מקש Enter.

  • אם אתה עורך פעילות, הקש Shift+Tab עד שתשמע "Save button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

   אם לא שינית דבר באירוע, כדי לסגור את חלון פרטים של האירוע, הקש Esc.

 7. האירוע ישתנה והמוקד יעבור אל לוח שנה.

הצטרפות לפגישה מקוונת מלוח Outlook שלך

באפשרותך להצטרף בקלות לפגישות Skype for Business או Microsoft Teams מקוונות.

הצטרפות לפגישה של Skype for Business

 1. ב- Outlook באינטרנט, הקש Ctrl+Shift+2 כדי לפתוח את לוח השנה.

 2. הקש על מקש Tab עד שתשמע את האירוע שברצונך להצטרף אליו והקש Enter כדי לפתוח את האירוע.

 3. הקש על מקש Tab עד שתשמע את הקישור כדי להצטרף לפגישה והקש Enter. תיבת הדו-שיח הצטרפות לשמע פגישה נפתחת.

 4. כדי להצטרף עם חוויית וידאו ושמע מלאה, הקש Enter. תיבת הדו-שיח הצטרפות לשמע פגישה נסגרת ואתה מתחבר לפגישה.

  עצה: כדי להשתיק את המיקרופון או לבטל את ההשתקה במהלך הפגישה, הקש על מקש סמל Windows+‏F4. כדי לנתק, הקש Ctrl+Enter.

הצטרפות לפגישה Microsoft Teams פגישה

 1. ב- Outlook באינטרנט, הקש Ctrl+Shift+2 כדי לפתוח את לוח השנה.

 2. הקש על מקש Tab עד שתשמע את האירוע שברצונך להצטרף אליו והקש Enter כדי לפתוח את האירוע.

 3. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Join Teams meeting" ולאחר מכן הקש Enter. הכרטיסיה הצטרף לשיחה נפתחת בדפדפן שלך.

 4. ייתכן שתתבקש לאשר שברצונך להעביר יישומים הרחק מ- לוח שנה. אם כן, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Yes button" והקש Enter.

 5. כדי להשתמש Microsoft Teams באינטרנט, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Join on the web instead" והקש Enter.

 6. הזן את האישורים שלך כאשר תישאל והקש Enter. תשמע: "Choose your audio and video settings".

 7. כדי לשנות את ההגדרות, הקש על מקש Tab עד שתשמע את ההגדרה שברצונך לשנות והקש Enter כדי לשנות אותה. כדי להצטרף לפגישה, הקש Shift+Tab עד שתשמע "Join the meeting button" ולאחר מכן הקש Enter.

 8. כדי לשנות הגדרות פגישה או כדי לנתק, הקש על מקש Tab עד שתשמע את האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש Enter.

הגדרת אפשרויות עבור לוח השנה

בהגדרות לוח השנה, ניתן לשנות את המראה של לוח השנה או לבחור לקבל הודעות. כמו כן, ניתן לשנות את הודעות 'מחוץ למשרד' ואת האופן שבו ברצונך לשלוח אותן.

 1. ב- Outlook, כדי לפתוח את הגדרות, הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע "הגדרות button" ולאחר מכן הקש Enter.

 2. כדי לנווט בין ההגדרות הזמינות בחלונית, הקש על מקש Tab או Shift+Tab. 'קורא טקסטים' יכריז על ההגדרות בזמן שתנווט בחלונית.

 3. כדי לבחור הגדרה או לפתוח אפשרויות נוספות מתוך הגדרה, הקש Enter. כדי לעבור בין הגדרות, הקש על מקש Tab או Shift+Tab.

 4. בסיום, כדי לצאת מחלונית הגדרות, הקש Esc.

הדפסת לוח השנה

הדפס יום, שבוע או חודש קלנדרי שנבחרו ב- Outlook.

 1. ב- Outlook, הקש Ctrl+Shift+2 כדי לפתוח את לוח השנה.

 2. בחר את תצוגת לוח השנה שברצונך להדפיס.

 3. בחלון הראשי של לוח השנה, הקש Ctrl+F6 עד שתשמע "Jump to calendar view options" והקש Enter. לאחר מכן הקש על מקש החץ ימינה עד שתשמע "Print" והקש על מקש הרווח. נפתחה הצגה לפני הדפסה.

 4. כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח להדפסה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Print button" והקש Enter. תיבת הדו-שיח תיפתח כשהמוקד נמצא על התיבה המשולבת מדפסת.

 5. כדי לבחור מדפסת, הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע Printer. הקש על מקש הרווח ולאחר מכן הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע את שם המדפסת שברצונך להשתמש בה. כדי לבחור, הקש על מקש הרווח.

 6. הקש על מקש Tab או Shift+Tab כדי לאתר אפשרויות הדפסה אחרות. בסיום, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Print button", ולאחר מכן הקש על מקש הרווח. לוח השנה יודפס.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לקרוא ולהגיב לבקשה לפגישה ב- Outlook

שימוש בקורא מסך כדי לתזמן פעילויות או פגישות Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

קיצורי מקשים עבור Outlook

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט בלוח השנה של Outlook

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של Disability Answer Desk בקי בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×