עובדים בחוכמה: תזמון והצטרפות לפגישה מקוונת

התמיכה ב- Office 2010 הסתיימה ב- 13 באוקטובר 2020

שדרג ל- Microsoft 365 כדי לעבוד מכל מקום ומכל מכשיר ולהמשיך ולקבל תמיכה.

שדרג עכשיו

באפשרותך לתזמן פגישה של Microsoft Lync Online באמצעות תוספת הפגישות המקוונות עבור Microsoft® Lync™ 2010 ב- Microsoft® Outlook® ‎‎. ניתן גם להשתמש ב- Lync Online להתחלת פגישה לא מתוזמנת כדי לדון בנושא שדורש תשומת לב מיידית.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

תזמון פגישה מקוונת

כדי ליצור הזמנה לפגישה מקוונת, בצע את השלבים הבאים:

 1. בלוח שנה של Microsoft® Outlook® ‎‎, בכרטיסיה בית, בקבוצה חדש, לחץ על פגישה מקוונת חדשה(ב- Microsoft® Outlook® 2010) או פגישה מקוונת (ב- Microsoft® Office Outlook® 2007).

לחצן 'פגישה מקוונת חדשה' בלוח השנה של Outlook

 1. בבקשה לפגישה, בתיבה אל, הקלד את כתובות הדואר האלקטרוני של האנשים שברצונך להזמין לפגישה, מופרדות באמצעות תווי נקודה-פסיק.

 2. בבקשה לפגישה, בתיבה נושא, הקלד נושא עבור הפגישה.

 3. (אופציונלי) בגוף הבקשה לפגישה, מעל לקישור הצטרף לפגישה מקוונת, הקלד פרטי פגישה נוספים.
  אל תשנה את הטקסט הקיים בבקשה לפגישה. פעולה זו עלולה למנוע מאנשים מלהצטרף לפגישה.

 4. (אופציונלי) בבקשה לפגישה, בכרטיסיה פגישה, בקבוצה הצג, לחץ על מסייע התזמון. השתמש במסייע התזמון כדי לוודא שכולם זמינים במועד שבחרת.

 5. בבקשה לפגישה, בקבוצה פגישה מקוונת, לחץ על אפשרויות פגישה, ולאחר מכן קבל או שנה את אפשרויות ברירת המחדל כנדרש.

לראש הדף

הגדרת אפשרויות גישה לפגישה ומציג

אפשרויות הפגישה המקוונת המהוות ברירת מחדל יעילות במיוחד לפגישות קטנות או להפעלות שיתוף ושיתוף פעולה עם אנשים בתוך הארגון. אם אתה מתזמן פגישה מקוונת עם אנשים מחוץ לארגון או שהפגישה שלך גדולה באופן יוצא מן הכלל, השתמש בתיבת הדו-שיח אפשרויות פגישה מקוונת שתסייע לך לקבל את ההחלטות הבאות:

 • מי צריך לחכות בחדר כניסה לפני הקבלה לפגישה? (אפשרות זו זמינה רק בפגישות המשתמשות בשמע מסוג VoIP.)

 • מי צריך להיות בעל הרשאות מציג במהלך הפגישה?

כדי להגדיר אפשרויות גישה ומציג בצע את הפעולות הבאות:

 1. בבקשה לפגישה שיצרת, בכרטיסיה פגישה, בקבוצה פגישה מקוונת, לחץ על אפשרויות פגישה.

הלחצן 'אפשרויות פגישה' בהזמנת הפגישה

 1. בתיבת הדו-שיח אפשרויות פגישה, בחר את תיבת הסימון התאם אישית את הגישה ואת המציגים של פגישה זו.

 2. תחת גישה ומציג, בחר את האפשרויות המתאימות לגודל ולסוג הפגישה שאתה מתזמן. לקבלת עזרה, עיין בצילומי המסך ובטבלאות בסוף הליך זה.

 3. לחץ על שמע וטלפון, כדי לראות את פרטי ועידת השמע של הפגישה שלך. אם אינך רואה את האפשרות שמע וטלפון, משמע שהפגישות שלך ישתמשו בשמע מסוג VoIP בלבד ושועידת שמע מסוג PSTN (רשת טלפונים ממותגת ציבורית) אינה זמינה עבור הארגון שלך. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל המערכת מ-IT.

אפשרויות הגישה קובעות אילו משתתפים חייבים לחכות בחדר כניסה לפני שהם מתקבלים על-ידי מציג.

אפשרויות גישה לפגישה של Lync

הטבלה הבאה מתארת כל אחת מהאפשרויות בפירוט רב.

אפשרות גישה

מי מחכה בלובי

מתי לבחור באפשרות זו

מארגן בלבד (נעול)

כולם

אינך רוצה שאנשים יצפו בדפי המידע שלך או בשקופיות של Microsoft® PowerPoint® ‎‎ לפני הפגישה.

אנשים שאני מזמין מהחברה שלי

אנשים שאין להם חשבון ברשת שלך, ואנשים שלא הוזמנו

אתה דן בנושא רגיש או חסוי.

אנשים מהחברה שלי

אנשים שאין להם חשבון ברשת שלך

לכל המשתתפים יש חשבון ברשת של הארגון שלך.

כולם, לרבות אנשים מחוץ לחברה שלי (ללא הגבלות)

אף אחד (מצב ברירת המחדל)

אתה מזמין משתתפים חיצוניים.

אנשים המחייגים באמצעות טלפון עוקפים את הלובי

לא רלוונטי

תיבת סימון זו אינה זמינה ואינה ניתנת להפעלה כאשר הפגישה "נעולה" (אפשרות 1); אינה זמינה אך ניתנת לבחירה עם אפשרויות 2 ו- 3; זמינה כברירת מחדל כאשר אין הגבלות גישה (אפשרות 4, המוצגת כאן).

אפשרויות המציג קובעות אילו משתתפים מקבלים באופן אוטומטי הרשאות מציג כאשר אתה מתזמן את הפגישה.

הגדרת אפשרויות מציג

הטבלה הבאה מתארת כל אחת מהאפשרויות בפירוט רב.

אפשרות מציג

מיהו מציג

מתי לבחור באפשרות זו

מארגן בלבד

רק האדם המתזמן את הפגישות

במצגות שבהן המשתתפים אינם צריכים לקיים אינטראקציה עם תוכן הפגישה. שים לב שבאפשרותך לייעד מציגים נוספים במהלך הפגישה.

אנשים מהחברה שלי

כל מי שאתה מזמין שהנו בעל חשבון ברשת שלך

בהפעלות עבודה קבוצתית שבהן המשתתפים עובדים בארגון שלך ויכולים לשתף ולשנות את תוכן הפגישה.

כולם, לרבות אנשים מחוץ לחברה שלי (ללא הגבלות)

כל מי שאתה מזמין

בהפעלות עבודה קבוצתית עם אנשים שאינם בעלי חשבון ברשת שלך.

אנשים שאני בוחר

אתה והמשתתפים שאתה בוחר

במצגות בעלות יותר ממציג אחד.

לראש הדף

התחלת פגישה לא מתוזמנת באמצעות 'פגישה כעת'

 כדי להתחיל פגישה לא מתוזמנת באמצעות הפקודה פגישה כעת, בצע את השלבים הבאים:

 1. בחלון הראשי של Lync, לחץ על החץ הצג תפריט סמל 'אפשרויות' , ולאחר מכן לחץ על פגישה כעת.

התחלת פגישה מקוונת או שיחת ועידה מסוג 'פגישה כעת'

 1. בחלון השיחה הקבוצתית, לחץ על התפריט אפשרויות אנשים הלחצן 'אפשרויות אנשים' ב-Lync , ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להזמין אנשים מרשימת אנשי הקשר שלך, לחץ על הזמן באמצעות שם או מספר טלפון, בחר איש קשר אחד או יותר ולאחר מכן לחץ על אישור.

  • כדי להזמין אנשים על-ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני, לחץ על הזמן באמצעות דואר אלקטרוני, העתק את פרטי הפגישה, ולאחר מכן מלא את הבקשה לפגישה.

לראש הדף

הצטרפות לפגישה מקוונת מתוזמנת

כדי להצטרף לפגישה מתוזמנת, בצע את השלבים הבאים.

 1. בלוח השנה של Outlook, פתח את הפגישה שאליה ברצונך להצטרף.

 2. בבקשת הפגישה, לחץ על הצטרף לפגישה מקוונת.

תמונת הזמנה לפגישה

לראש הדף

הצטרפות לפגישה לא מתוזמנת

ייתכן שתוזמן לפגישה לא מתוזמנת או לפגישה מסוג פגישה כעת או לפגישה שכבר מתקיימת:

 • בהודעה המופיעה באזור ההודעות, בשורת המשימות הרחק בצד שמאל, לחץ על הצטרף.

לראש הדף

התחברות לשמע פגישה

באפשרותך לקבוע את התצורה של Lync כך שיתחבר לשמע הפגישה באותו אופן בכל פעם, או שיבקש ממך לבחור.

בחר אפשרות התחברות לשמע בפעם הראשונה שבה אתה משתמש ב- Lync Online

בפעם הראשונה שאתה מצטרף לפגישה או לשיחת ועידה של Lync, תיבת הדו-שיח הצטרפות לשמע פגישה מופיעה.

שים לב שייתכן שתראה אפשרויות שונות בהתאם לאופן שבו נקבעה התצורה של Lync בארגון שלך.

תיבת הדו-שיח 'הצטרפות לשמע פגישה'

כדי להתחבר לשמע הפגישה, בצע את השלבים הבאים:

 1. בתיבת הדו-שיח הצטרפות לשמע פגישה, בחר את האפשרות הרצויה. לקבלת פרטים, עיין בטבלה בסוף הליך זה.

 2. (אופציונלי) בחר באל תציג זאת שוב כדי להשתמש באפשרות חיבור השמע שלך בכל פגישה.

 3. לחץ על אישור כדי להצטרף לפגישה.

האפשרות 'הצטרפות לשמע פגישה'

מתי לבחור באפשרות זו

אל תצרף שמע

אתה תחייג לפגישה באמצעות מספר הטלפון שסיפק ה- ACP שלך.

השתמש ב- Lync (שמע ווידאו משולבים)

אתה תשתמש בשילוב שמע ווידאו של המחשב המוכלל ב- Lync.

התקשר אלי למספר:

ברצונך שתוכנת התקשורת של Microsoft® Lync™ Server 2010 תתקשר אליך. באפשרותך לציין מספר טלפון חדש בתיבת הטקסט או להשתמש באחד מהמספרים המוצגים. מספרים אלה הם המספרים שהזנת באפשרויות 'טלפונים' בתיבת הדו-שיח Lync - אפשרויות ‏.

שינוי אפשרות השמע המהווה ברירת מחדל

 1. בחלון הראשי של Lync, לחץ על לחצן אפשרויותלחצן 'אפשרויות Lync' .

 2. בתיבת הדו-שיח Lync - אפשרויות, לחץ על טלפונים, ולאחר מכן, תחת הצטרפות לשיחות ועידה, בתיבה הצטרפות לשמע פגישה מתוך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש בשמע משולב מחשב במהלך הפגישות, לחץ על Lync.

  • כדי שספק ועידת השמע יתקשר אליך, בחר במספר טלפון מהרשימה.

   הערה:  אפשרות זו אינה זמינה במהדורה הנוכחית של Lync Online.

  • כדי להשתמש בטלפון כדי להתקשר לפגישות, לחץ על אל תצטרף לשמע.

   הכרטיסיה 'טלפונים' בתיבת הדו-שיח 'אפשרויות' - הצטרפות לשיחות ועידה

 3. (אופציונלי) תחת הצטרפות לשיחות ועידה, בחר את תיבת הסימון הצג לי בקשה לפני ההצטרפות כדי לאשר או לבחור מקור שמע אחר. בחר באפשרות זו אם העדפות השמע שלך משתנות לעתים תכופות.

לראש הדף

הזמנת אנשים שבמחשב שלהם לא מותקן Lync

אנשים בתוך הארגון שלך או מחוצה לו יכולים להצטרף לפגישה של Lync ממחשב שלא הותקן אצלו Lync.

כאשר האדם שאתה מזמין פותח את בקשת הפגישה ולאחר מכן לוחץ על הקישור הצטרפות לפגישה מקוונת, הוא יראה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות, בהתאם לאופן שבו הארגון שלך—או הארגון של האדם שאותו אתה מזמין—מוגדר:

אפשרות הצטרפות

לקוח פגישה חלופית

הצטרף לפגישה באמצעות דפדפן האינטרנט שלך

Microsoft® Lync™ Web App

חשוב:  ‏Lync Web App דורש את הגירסה העדכנית ביותר של תוסף הדפדפן Microsoft Silverlight. אם Silverlight לא הותקן עדיין, עליך להיות בעל הרשאות מנהל מערכת כדי להתקין אותו.

הורד והתקן את Lync Attendee

משתתף של Lync 2010

השתמש ב- Communicator

Microsoft® Office Communicator 2007 R2 או Microsoft® Office Communicator 2007

לקבלת פרטים, עיין בהצטרפות ממחשב שמותקן בו Lync Online, בעזרה של Lync Online ב- Office.com.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×