היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.
פונקציות של Excel (בסדר אלפביתי)

לחץ על אות כדי לעבור לפונקציות שמתחילות בה. לחלופין, הקש Ctrl+F כדי לאתר פונקציה על-ידי הקלדת האותיות הראשונות של שמה או מילה המתארת אותה. כדי לקבל מידע מפורט אודות פונקציה, לחץ על שמה בעמודה הראשונה.

A   B   C   D   E    F   G   H   I   J    K   L    M   

N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

הערה: סמני גירסה מציינים את גירסת Excel שהוצגה לפונקציה. פונקציות אלה אינן זמינות בגירסאות קודמות.

חשוב: ייתכן שהתוצאות המחושבות של נוסחאות ופונקציות מסוימות של גליון העבודה של Excel יהיו שונות מעט בין מחשב Windows המשתמש בארכיטקטורת x86 או x86-64 לבין מחשב Windows RT המשתמש בארכיטקטורת ARM. למד עוד אודות ההבדלים.

שם הפונקציה

סוג ותיאור

.הפונקציה FLOOR.MATH
Excel 2013

Math and trigonometry:    עיגול מספר כלפי מטה למספר השלם הקרוב ביותר או לכפולה הקרובה ביותר בעלת מובהקות

הפונקציה ACCRINT

Financial:    החזרת הריבית המצטברת עבור נייר ערך הנושא ריבית תקופתית

הפונקציה ACCRINTM

Financial:    החזרת הריבית המצטברת עבור נייר ערך הנושא ריבית במועד הפירעון

הפונקציה ACOS

Math and trigonometry:    החזרת הארק-קוסינוס של מספר

הפונקציה ACOSH

Math and trigonometry:    החזרת הקוסינוס ההיפרבולי ההופכי של מספר

הפונקציה AMORDEGRC

Financial:    החזרת הפחת עבור כל תקופה חשבונאית באמצעות מקדם פחת

הפונקציה AMORLINC

Financial:    החזרת הפחת עבור כל תקופה חשבונאית

הפונקציה ARABIC
Excel 2013

Math and trigonometry:    המרת מספר רומי לערבית, כמספר

הפונקציה ARRAYTOTEXT
לחצן Office 365

Text:    מחזירה מערך של ערכי טקסט מכל טווח שצוין.

הפונקציה ASINH

Math and trigonometry:    החזרת הסינוס ההיפרבולי ההופכי של מספר

הפונקציה ATAN2

Math and trigonometry:    החזרת הארק-טנגנס מקואורדינטות x ו- y

הפונקציה AVERAGEA

Statistical:    החזרת הממוצע של הארגומנטים, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

הפונקציה AVERAGEIF

Statistical:    החזרת הממוצע (ממוצע חשבוני) של כל התאים בטווח העונים על קריטריונים נתונים

הפונקציה BAHTTEXT

Text:    המרת מספר לטקסט באמצעות תבנית המטבע ß (בהט)

הפונקציה BASE

Math and trigonometry:    המרת מספר לייצוג טקסט באמצעות הרדיקס הנתון (בסיס)

הפונקציה BESSELI

Engineering:    החזרת פונקציית בסל (In(x‎ שהשתנתה

הפונקציה BESSELJ

Engineering:    החזרת פונקציית בסל Jn(x)‎

הפונקציה BESSELK

Engineering:    החזרת פונקציית בסל Kn(x)‎ שהשתנתה

הפונקציה BESSELY

Engineering:    החזרת פונקציית בסל Yn(x)‎

הפונקציה BETADIST
Excel 2010

Statistical:    החזרת פונקציית ההתפלגות המצטברת של ביתא

הפונקציה BETAINV

Compatibility:    החזרת ההופכי של פונקציית ההתפלגות המצטברת עבור התפלגות ביתא שצוינה

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה BIN2DEC

Engineering:    המרת מספר בינארי למספר עשרוני

הפונקציה BIN2HEX

Engineering:    המרת מספר בינארי למספר הקסדצימאלי

הפונקציה BINOM.DIST.RANGE
Excel 2013

Statistical:    החזרת ההסתברות של תוצאת ניסיון באמצעות התפלגות בינומית

הפונקציה BINOMDIST

Compatibility:    החזרת הסתברות ההתפלגות הבינומית של איבר בודד

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה BITRSHIFT
Excel 2013

Engineering:    החזרת מספר ערך שהוזז ימינה על-ידי סיביות shift_amount

הפונקציה CHAR

Text:    החזרת התו שמציין מספר הקוד

הפונקציה CHIDIST

Compatibility:    החזרת ההסתברות החד-זנבית של התפלגות חי-בריבוע

הערה: ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה CHIINV

Compatibility:    החזרת ההופכי של ההסתברות החד-זנבית של התפלגות חי-בריבוע

הערה: ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה CHITEST

Compatibility:    החזרת מבחן האי-תלות

הערה: ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה COLUMN

Lookup and reference:    החזרת מספר העמודה של הפניה

הפונקציה COLUMNS

Lookup and reference:    החזרת מספר העמודות בהפניה

הפונקציה COMBIN

Math and trigonometry:    החזרת מספר הצירופים עבור מספר נתון של אובייקטים

הפונקציה COMBINA
Excel 2013

Math and trigonometry:   
החזרת מספר הצירופים עם חזרות עבור מספר נתון של פריטים

הפונקציה COMPLEX

Engineering:    המרת מקדמים ממשיים ומדומים למספר מרוכב

הפונקציה CONCAT
2019

Text:    שילוב הטקסט מטווחים מרובים ו/או מחרוזות מרובות, אך היא אינה מספקת את המפריד או את הארגומנטים IgnoreEmpty.

הפונקציה CONCATENATE

Text:    צירוף כמה פריטי טקסט לפריט טקסט אחד

הפונקציה CONFIDENCE

Compatibility:    החזרת הרווח בר-הסמך עבור ממוצע אוכלוסייה

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה COSH

Math and trigonometry:    החזרת הקוסינוס ההיפרבולי של מספר

הפונקציה COT
Excel 2013

Math and trigonometry:    החזרת הקוסינוס ההיפרבולי של מספר

הפונקציה COUNTBLANK

Statistical:    ספירת מספר התאים הריקים בטווח

הפונקציה COUNTIF

Statistical:    ספירת מספר התאים בטווח העונים על קריטריון נתון

הפונקציה COUNTIFS

Statistical:    ספירת מספר התאים בטווח העונים על קריטריונים מרובים

הפונקציה COUPDAYBS

Financial:    החזרת מספר הימים שחלפו מתחילת תקופת השובר עד לתאריך הסדרת החשבון

הפונקציה COUPDAYS

Financial:    החזרת מספר הימים בתקופת השובר שתאריך הסדרת החשבון חל בה

הפונקציה COUPDAYSNC

Financial:    החזרת מספר הימים מתאריך הסדרת החשבון עד לתאריך השובר הבא

הפונקציה COUPNCD

Financial:    החזרת תאריך השובר הבא לאחר תאריך הסדרת החשבון

הפונקציה COUPNUM

Financial:    החזרת מספר השוברים לתשלום בין תאריך הסדרת החשבון לתאריך הפירעון

הפונקציה COUPPCD

Financial:    החזרת תאריך השובר הקודם לפני תאריך הסדרת החשבון

הפונקציה CRITBINOM

Compatibility:    החזרת הערך הקטן ביותר שעבורו ההתפלגות הבינומית המצטברת קטנה מערך קריטריון או שווה לו

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה CSC
Excel 2013

Math and trigonometry:    החזרת הקוסקנט של זווית

הפונקציה CSCH
Excel 2013

Math and trigonometry:    החזרת הקוסקנט ההיפרבולי של זווית

הפונקציה DATE

Date and time:    החזרת המספר הסידורי של תאריך מסוים

הפונקציה DATEVALUE

Date and time:    המרת תאריך בתבנית טקסט למספר סידורי

הפונקציה DAVERAGE

Database:    החזרת הממוצע של ערכי מסד נתונים שנבחרו

הפונקציה DAYS
Excel 2013

Date and time:    החזרת מספר הימים בין שני תאריכים

הפונקציה DAYS360

Date and time:    חישוב מספר הימים בין שני תאריכים בהתבסס על שנה בת 360 יום

הפונקציה DB

Financial:    החזרת הפחת של נכס עבור תקופה שצוינה באמצעות שיטת היתרה הפוחתת הקבועה

הפונקציה DCOUNT

Database:    ספירת התאים המכילים מספרים במסד נתונים

הפונקציה DCOUNTA

Database:    ספירת תאים שאינם ריקים במסד נתונים

הפונקציה DEC2BIN

Engineering:    המרת מספר עשרוני למספר בינארי

הפונקציה DEC2HEX

Engineering:    המרת מספר עשרוני למספר הקסדצימאלי

הפונקציה DELTA

Engineering:    בדיקה אם שני ערכים שווים

הפונקציה DEVSQ

Statistical:    החזרת סכום ריבועי הסטיות

הפונקציה DGET

Database:    חילוץ רשומה יחידה התואמת לקריטריונים שצוינו ממסד נתונים

הפונקציה DISC

Financial:    החזרת שיעור הניכיון עבור נייר ערך

הפונקציה DMAX

Database:    החזרת הערך המקסימלי מתוך ערכי מסד נתונים שנבחרו

הפונקציה DMIN

Database:    החזרת הערך המינימלי מתוך ערכי מסד נתונים שנבחרו

הפונקציה DOLLARDE

Financial:    המרת מחיר דולרי המבוטא כשבר למחיר דולרי המבוטא כמספר עשרוני

הפונקציה DOLLARFR

Financial:    המרת מחיר דולרי המבוטא כמספר עשרוני למחיר דולרי המבוטא כשבר

הפונקציה DPRODUCT

Database:    הכפלת הערכים בשדה רשומות מסוים התואמים לקריטריונים במסד נתונים

הפונקציה DSTDEV

Database:    הערכת סטיית התקן בהתבסס על מדגם של ערכי מסד נתונים שנבחרו

הפונקציה DSTDEVP

Database:    חישוב סטיית התקן בהתבסס על כלל האוכלוסייה של ערכי מסד נתונים שנבחרו

הפונקציה DURATION

Financial:    החזרת משך הזמן השנתי של נייר ערך עם תשלומי ריבית תקופתיים

הפונקציה DVAR

Database:    הערכת השונות בהתבסס על מדגם מתוך ערכי מסד נתונים שנבחרו

הפונקציה DVARP

Database:    חישוב השונות בהתבסס על כלל האוכלוסייה של ערכי מסד נתונים שנבחרו

הפונקציה EFFECT

Financial:    החזרת שיעור הריבית האפקטיבית השנתית

הפונקציה ENCODEURL
Excel 2013

Web:    החזרת מחרוזת בקידוד URL‏

פונקציה זו אינה זמינה ב- Excel באינטרנט.

הפונקציה ERROR.TYPE

Information:    החזרת מספר בהתאם לסוג שגיאה

הפונקציה EXPONDIST
Excel 2010

Statistical:    החזרת ההתפלגות המעריכית

הפונקציה FDIST

Compatibility:    החזרת התפלגות ההסתברות F

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה FILTER

לחצן Office 365

Lookup and reference:    מסננת טווח של נתונים בהתבסס על קריטריונים שאתה מגדיר

הפונקציה FIXED

Text:    עיצוב מספר כטקסט בעל מספר קבוע של מקומות עשרוניים

הפונקציה FORMULATEXT
Excel 2013

Lookup and reference:    החזרת הנוסחה בהפניה הנתונה כטקסט

הפונקציה FTEST

Compatibility:    החזרת התוצאה של מבחן F

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה FVSCHEDULE

Financial:    החזרת הערך העתידי של קרן התחלתית לאחר החלת סידרה של שיעורי ריבית מורכבים

הפונקציה GAMMA
Excel 2013

Statistical:    החזרת הערך של פונקציית הגאמא

הפונקציה GAMMAINV
Excel 2010

Statistical:    החזרת ההופכי של התפלגות הגאמא המצטברת

הפונקציה GCD

Math and trigonometry:    החזרת המחלק המשותף הגדול ביותר

הפונקציה GESTEP

Engineering:    בדיקה אם מספר גדול מערך סף

הפונקציה GROWTH

Statistical:    החזרת ערכים לאורך מגמה מעריכית

הפונקציה HARMEAN

Statistical:    החזרת הממוצע ההרמוני

הפונקציה HEX2BIN

Engineering:    המרת מספר הקסדצימאלי למספר בינארי

הפונקציה HEX2DEC

Engineering:    המרת מספר הקסדצימאלי למספר עשרוני

הפונקציה HEX2OCT

Engineering:    המרת מספר הקסדצימאלי למספר אוקטלי

הפונקציה HYPERLINK

Lookup and reference:    יצירת קיצור דרך או קפיצה שפותחים מסמך המאוחסן בשרת רשת, באינטרא-נט או באינטרנט

הפונקציה HYPGEOMDIST

Statistical:    החזרת ההתפלגות ההיפר-גיאומטרית

הפונקציה IF

Logical:    ציון בדיקה לוגית שיש לבצע

הפונקציה IFERROR

Logical:    החזרת ערך שציינת אם נוסחה מוערכת כשגיאה; אחרת, החזרת תוצאת הנוסחה

הפונקציה IFNA
Excel 2013

Logical:    החזרת הערך שאתה מציין אם הביטוי גורם לשגיאה מסוג ‎#N/A; אחרת, החזרת תוצאת הביטוי

הפונקציה IMABS

Engineering:    החזרת הערך המוחלט (מודולוס) של מספר מרוכב

הפונקציה IMAGE

פונקציות בדיקת מידע והפניה: החזרת תמונה ממקור נתון

הפונקציה IMAGINARY

Engineering:    החזרת המקדם המדומה של מספר מרוכב

הפונקציה IMARGUMENT

Engineering:    החזרת התטה של הארגומנט, זווית המבוטאת ברדיאנים

הפונקציה IMCONJUGATE

Engineering:    החזרת הצמוד המרוכב של מספר מרוכב

הפונקציה IMCOS

Engineering:    החזרת הקוסינוס של מספר מרוכב

הפונקציה IMCOSH
Excel 2013

Engineering:    החזרת הקוסינוס ההיפרבולי של מספר מרוכב

הפונקציה IMCOT
Excel 2013

Engineering:    החזרת הקוטנגנס של מספר מרוכב

הפונקציה IMCSC
Excel 2013

Engineering:    החזרת הקוסקנט של מספר מרוכב

הפונקציה IMCSCH
Excel 2013

Engineering:    החזרת הקוסקנט ההיפרבולי של מספר מרוכב

הפונקציה IMDIV

Engineering:    החזרת המנה של שני מספרים מרוכבים

הפונקציה IMLN

Engineering:    החזרת הלוגריתם הטבעי של מספר מרוכב

הפונקציה IMLOG10

Engineering:    החזרת הלוגריתם על בסיס 10 של מספר מרוכב

הפונקציה IMPRODUCT

Engineering:    החזרת המכפלה של מספרים מרוכבים

הפונקציה IMREAL

Engineering:    החזרת המקדם הממשי של מספר מרוכב

הפונקציה IMSEC
Excel 2013

Engineering:    החזרת הסקאנס של מספר מרוכב

הפונקציה IMSECH
Excel 2013

Engineering:    החזרת הסקאנס ההיפרבולי של מספר מרוכב

הפונקציה IMSIN

Engineering:    החזרת הסינוס של מספר מרוכב

הפונקציה IMSINH
Excel 2013

Engineering:    החזרת הסינוס ההיפרבולי של מספר מרוכב

הפונקציה IMSQRT

Engineering:    החזרת השורש הריבועי של מספר מרוכב

הפונקציה IMSUM

Engineering:    החזרת הסכום של מספרים מרוכבים

הפונקציה IMTAN
Excel 2013

Engineering:    החזרת הטנגנס של מספר מרוכב

הפונקציה INDEX

Lookup and reference:    שימוש באינדקס כדי לבחור ערך מהפניה או ממערך

הפונקציה INDIRECT

Lookup and reference:    החזרת הפניה שצוינה באמצעות ערך טקסט

הפונקציה INFO

Information:    החזרת מידע אודות סביבת ההפעלה הנוכחית

פונקציה זו אינה זמינה ב- Excel באינטרנט.

הפונקציה INTERCEPT

Statistical:    החזרת נקודת החיתוך של קו הרגרסיה הליניארית

הפונקציה INTRATE

Financial:    החזרת שיעור הריבית עבור נייר ערך שהושקע במלואו

הפונקציה IRR

Financial:    החזרת שיעור התשואה הפנימי עבור סידרת תזרימי מזומנים

הפונקציה ISBLANK

Information:    החזרת TRUE אם הערך ריק

הפונקציה ISERR

Information:    החזרת TRUE אם הערך הוא ערך שגיאה כלשהו למעט ‎#N/A

הפונקציה ISERROR

Information:    החזרת TRUE אם הערך הוא ערך שגיאה כלשהו

הפונקציה ISEVEN

Information:    החזרת TRUE אם המספר זוגי

הפונקציה ISFORMULA
Excel 2013

Information:    החזרת TRUE אם יש הפניה לתא המכיל נוסחה

הפונקציה ISLOGICAL

Information:    החזרת TRUE אם הערך הוא ערך לוגי

הפונקציה ISNA

Information:    החזרת TRUE אם הערך הוא ערך השגיאה ‎#N/A

הפונקציה ISNONTEXT

Information:    החזרת TRUE אם הערך אינו טקסט

הפונקציה ISNUMBER

Information:    החזרת TRUE אם הערך הוא מספר

הפונקציה ISODD

Information:    החזרת TRUE אם המספר הוא אי-זוגי

הפונקציה ISOWEEKNUM
Excel 2013

Date and time:    החזרת המספר של השבוע בשנה לפי תקן ISO עבור תאריך נתון

הפונקציה ISREF

Information:    החזרת TRUE אם הערך הוא הפניה

הפונקציה ISTEXT

Information:    החזרת TRUE אם הערך הוא טקסט

הפונקציה LARGE

Statistical:    החזרת ערך ה- k הגדול ביותר בסידרת נתונים

הפונקציה LCM

Math and trigonometry:    החזרת הכפולה המשותפת הנמוכה ביותר

הפונקציה LN

Math and trigonometry:    החזרת הלוגריתם הטבעי של מספר

הפונקציה LOGEST

Statistical:    החזרת הפרמטרים של מגמה מעריכית

הפונקציה LOGNORMDIST

Compatibility:    החזרת ההתפלגות הלוג-נורמלית המצטברת

הפונקציה LOOKUP

Lookup and reference:    חיפוש ערכים בווקטור או במערך

הפונקציה MATCH

Lookup and reference:    חיפוש ערכים בהפניה או במערך

הפונקציה MDURATION

Financial:    החזרת משך הזמן המתוקן מסוג Macauley עבור נייר ערך בהנחה שערכו הנקוב $100

הפונקציה MINVERSE

Math and trigonometry:    החזרת המטריצה ההופכית של מערך

הפונקציה MIRR

Financial:    החזרת שיעור התשואה הפנימי, כאשר תזרימי מזומנים חיוביים ושליליים ממומנים בשיעורים שונים

הפונקציה MMULT

Math and trigonometry:    החזרת מכפלת המטריצות של שני מערכים

הפונקציה Month

Date and time:    המרת מספר סידורי לחודש

הפונקציה MULTINOMIAL

Math and trigonometry:    החזרת האיבר של ערכת מספרים

הפונקציה N

Information:    החזרת ערך שהומר למספר

הפונקציה NA

Information:    החזרת ערך השגיאה ‎#N/A

הפונקציה NEGBINOMDIST

Compatibility:    החזרת ההתפלגות הבינומית השלילית

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה NOMINAL

Financial:    החזרת שיעור הריבית הנומינלית השנתית

הפונקציה NORMINV

Statistical:    החזרת ההופכי של ההתפלגות המצטברת הנורמלית

הפונקציה NORMSDIST
Excel 2010

Statistical:    החזרת ההתפלגות המצטברת הנורמלית הסטנדרטית

הפונקציה NOW

Date and time:    החזרת המספר הסידורי של התאריך והשעה הנוכחיים

הפונקציה NPV

Financial:    החזרת ערך הנטו הנוכחי של השקעה על סמך סידרת תזרימי מזומנים תקופתיים ושיעור ניכיון

הפונקציה NUMBERVALUE
Excel 2013

Text:    המרת טקסט למספר, באופן שאינו תלוי באזור

הפונקציה OCT2BIN

Engineering:    המרת מספר אוקטלי למספר בינארי

הפונקציה OCT2DEC

Engineering:    המרת מספר אוקטלי למספר עשרוני

הפונקציה ODD

Math and trigonometry:    עיגול מספר כלפי מעלה למספר השלם האי-זוגי הקרוב ביותר

הפונקציה ODDFPRICE

Financial:    החזרת המחיר לכל ערך נקוב בסך $100 של נייר ערך עם תקופה ראשונית אקראית

הפונקציה ODDFYIELD

Financial:    החזרת התשואה של נייר ערך עם תקופה ראשונית אקראית

הפונקציה OR

Logical:    החזרת TRUE אם ארגומנט כלשהו הוא TRUE

הפונקציה PDURATION
Excel 2013

Financial:    החזרת מספר התקופות הנדרשות להשקעה כדי להגיע לערך שצוין

הפונקציה PEARSON

Statistical:    החזרת מקדם המיתאם של מומנט המכפלה לפי פירסון

הפונקציה PERCENTILE

Compatibility:    החזרת האחוזון ה- k של ערכים בטווח

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה PERCENTRANK

Compatibility:    החזרת הדירוג באחוזים של ערך בסידרת נתונים

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה PERMUT

Statistical:    החזרת מספר התמורות עבור מספר נתון של אובייקטים

הפונקציה PERMUTATIONA
Excel 2013

Statistical:    החזרת מספר התמורות של מספר נתון של אובייקטים (עם חזרות), שניתן לבחור מתוך סך כל האובייקטים

הפונקציה PHI
Excel 2013

Statistical:    החזרת הערך של פונקציית הצפיפות עבור התפלגות נורמלית סטנדרטית

הפונקציה PHONETIC

Text:    חילוץ התווים הפונטיים (Furigana) ממחרוזת טקסט

הפונקציה PMT

Financial:    החזרת התשלום התקופתי עבור קצבה שנתית

הפונקציה POISSON

Compatibility:    החזרת התפלגות פואסון

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה PRICE

Financial:    החזרת המחיר לכל ערך נקוב בסך $100 של נייר ערך הנושא ריבית תקופתית

הפונקציה PRICEDISC

Financial:    החזרת המחיר לכל ערך נקוב בסך $100 של נייר ערך שנוכה

הפונקציה PRICEMAT

Financial:    החזרת המחיר לכל ערך נקוב בסך $100 של נייר ערך הנושא ריבית במועד הפירעון

הפונקציה PROB

Statistical:    החזרת ההסתברות שערכים בטווח נמצאים בין שני גבולות

הפונקציה QUARTILE

Compatibility:    החזרת הרביעון של סידרת נתונים

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה RANDARRAY

לחצן Office 365

Math and trigonometry:    החזרת מערך של מספרים אקראיים בין 0 ל- 1. עם זאת, באפשרותך לציין את מספר השורות והעמודות למילוי, ערכי מינימום ומקסימום וכן אם להחזיר מספרים שלמים או ערכים עשרוניים.

הפונקציה RANDBETWEEN

Math and trigonometry:    החזרת מספר אקראי בין המספרים שציינת

הפונקציה RANK

Compatibility:    החזרת הדירוג של מספר ברשימת מספרים

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה RECEIVED

Financial:    החזרת הסכום המתקבל במועד הפירעון עבור נייר ערך שהושקע במלואו

הפונקציה ROUND

Math and trigonometry:    עיגול מספר למספר הספרות שצוין

הפונקציה ROW

Lookup and reference:    החזרת מספר השורה של הפניה

הפונקציה ROWS

Lookup and reference:    החזרת מספר השורות בהפניה

הפונקציה RRI
Excel 2013

Financial:    החזרת שיעור ריבית שווה ערך עבור מגמת גידול של השקעה.

הפונקציה RTD

Lookup and reference:    אחזור נתונים בזמן אמת מתוכנית התומכת באוטומציית COM

הפונקציה SEC
Excel 2013

Math and trigonometry:    החזרת הסקאנס של זווית

הפונקציה SECH
Excel 2013

Math and trigonometry:    החזרת הסקאנס ההיפרבולי של זווית

הפונקציה SEQUENCE

לחצן Office 365

Math and trigonometry:    יצירת רשימה של מספרים רציפים במערך, כגון 1, 2, 3, 4.

הפונקציה SERIESSUM

Math and trigonometry:    החזרת הסכום של סידרת חזקות על סמך הנוסחה

הפונקציה SHEET
Excel 2013

Information:    החזרת מספר הגיליון של הגיליון שבוצעה אליו הפניה

הפונקציה SHEETS
Excel 2013

Information:    החזרת מספר הגליונות בהפניה

הפונקציה SIN

Math and trigonometry:    החזרת הסינוס של זווית נתונה

הפונקציה SLOPE

Statistical:    החזרת השיפוע של קו הרגרסיה הליניארית

הפונקציה SMALL

Statistical:    החזרת ערך ה- k הקטן ביותר בסידרת נתונים

הפונקציה SORT

לחצן Office 365

Lookup and reference:    מיון התוכן של טווח או מערך.

הפונקציה SORTBY

לחצן Office 365

Lookup and reference:    מיון התוכן של טווח או מערך בהתבסס על הערכים בטווח או מערך תואם.

הפונקציה SQRT

Math and trigonometry:    החזרת שורש ריבועי חיובי

הפונקציה SQRTPI

Math and trigonometry:    החזרת השורש הריבועי של (מספר * פאי)

הפונקציה STOCKHISTORY

Financial:    אחזור נתונים היסטוריים על מכשיר פיננסי

הפונקציה SUM

Math and trigonometry:    חיבור הארגומנטים

הפונקציה SUMIF

Math and trigonometry:    סיכום התאים שצוינו באמצעות קריטריון נתון

הפונקציה SUMSQ

Math and trigonometry:    החזרת הסכום של ריבועי הארגומנטים

הפונקציה SUMX2MY2

Math and trigonometry:    החזרת סכום הפרשי הריבועים של ערכים מתאימים בשני מערכים

הפונקציה SUMX2PY2

Math and trigonometry:    החזרת סכום סכומי הריבועים של ערכים מתאימים בשני מערכים

הפונקציה SUMXMY2

Math and trigonometry:    החזרת סכום ריבועי ההפרשים של ערכים מתאימים בשני מערכים

הפונקציה T

Text:    המרת הארגומנטים לטקסט

הפונקציה TBILLEQ

Financial:    החזרת התשואה שוות-הערך לאיגרת חוב עבור איגרת חוב ממשלתית

הפונקציה TBILLPRICE

Financial:    החזרת המחיר לכל ערך נקוב בסך $100 של איגרת חוב ממשלתית

הפונקציה TBILLYIELD

Financial:    החזרת התשואה עבור איגרת חוב ממשלתית

הפונקציה TEXT

Text:    עיצוב מספר והמרתו לטקסט

הפונקציה TINV

Compatibility:    החזרת ההופכי של התפלגות t של סטודנט

הפונקציה TODAY

Date and time:    החזרת המספר הסידורי של התאריך של היום

הפונקציה TREND

Statistical:    החזרת ערכים לאורך מגמה ליניארית

הפונקציה TRIM

Text:    הסרת רווחים מטקסט

הפונקציה TRIMMEAN

Statistical:    החזרת הממוצע של חלקה הפנימי של סידרת נתונים

הפונקציה TTEST

Compatibility:    החזרת ההסתברות המשויכת למבחן t של סטודנט

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה TYPE

Information:    החזרת מספר המציין את סוג הנתונים של ערך

הפונקציה UNICHAR
Excel 2013

Text:    החזרת תו ה- Unicode שמתבצעת אליו הפניה על-ידי הערך המספרי הנתון

הפונקציה UNICODE
Excel 2013

Text:    החזרת המספר (נקודת קוד) המתאים לתו הראשון של הטקסט

הפונקציה UNIQUE

לחצן Office 365

Lookup and reference:    החזרת רשימה של ערכים ייחודיים ברשימה או בטווח.

הפונקציה UPPER

Text:    המרת טקסט לאותיות רישיות

הפונקציה VALUE

Text:    המרת ארגומנט טקסט למספר

הפונקציה VDB

Financial:    החזרת הפחת של נכס עבור תקופה שצוינה או תקופה חלקית באמצעות שיטת יתרה פוחתת

הפונקציה WEEKDAY

Date and time:    המרת מספר סידורי ליום בשבוע

הפונקציה WEEKNUM

Date and time:    המרת מספר סידורי למספר המייצג את מיקום השבוע מבחינה מספרית בתוך שנה

הפונקציה WEIBULL

Compatibility:    חישוב שונות בהתבסס על כלל האוכלוסייה, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה WORKDAY

Date and time:    החזרת המספר הסידורי של התאריך לפני או אחרי מספר ימי עבודה שצוין

הפונקציה XMATCH

לחצן Office 365

Lookup and reference:    החזרת המיקום היחסי של פריט במערך או בטווח תאים. 

הפונקציה XNPV

Financial:    החזרת ערך הנטו הנוכחי עבור לוח זמנים של תזרימי מזומנים שאינו בהכרח תקופתי

הפונקציה YIELD

Financial:    החזרת התשואה על נייר ערך הנושא ריבית תקופתית

הפונקציה YIELDDISC

Financial:    החזרת התשואה השנתית עבור נייר ערך שנוכה; לדוגמה, איגרת חוב ממשלתית

הפונקציה YIELDMAT

Financial:    החזרת התשואה השנתית של נייר ערך הנושא ריבית במועד הפירעון

הפונקציות RIGHT‏, RIGHTB

Text:    החזרת התווים הימניים ביותר מערך טקסט

סריקה
לחצן Office 365

Logical:    סריקת מערך על-ידי החלת LAMBDA על כל ערך והחזרת מערך המכיל כל ערך ביניים

פונקציית צבירה

Math and trigonometry:    החזרת צבירה ברשימה או במסד נתונים

פונקציית XLOOKUP

לחצן Office 365

Lookup and reference:    חיפוש בטווח או במערך והחזרת פריט המתאים להתאמה הראשונה שהוא מוצא. אם לא קיימת התאמה, XLOOKUP יכולה להחזיר את ההתאמה הקרובה ביותר (משוערת). 

ABS (הפונקציה ABS)

Math and trigonometry:    החזרת הערך המוחלט של מספר

ACOT (הפונקציה ACOT)
Excel 2013

Math and trigonometry:    החזרת הארק-קוטנגנס של מספר

ACOTH (הפונקציה ACOTH)
Excel 2013

Math and trigonometry:    החזרת הארק-קוטנגנס ההיפרבולי של מספר

ADDRESS (הפונקציה ADDRESS)

Lookup and reference:    החזרת הפניה כטקסט לתא יחיד בגליון עבודה

AND (הפונקציה AND)

Logical:    החזרת TRUE אם כל הארגומנטים הם TRUE

AREAS (הפונקציה AREAS)

Lookup and reference:    החזרת מספר האזורים בהפניה

ASC (הפונקציה ASC)

Text:    שינוי אותיות באנגלית או קטקאנה ברוחב מלא (שני בתים) בתוך מחרוזת תווים לתווים בחצי רוחב (בית יחיד)

ASIN (הפונקציה ASIN)

Math and trigonometry:    החזרת הארק-סינוס של מספר

ATAN (הפונקציה ATAN)

Math and trigonometry:    החזרת הארק-טנגנס של מספר

ATANH (הפונקציה ATANH)

Math and trigonometry:    החזרת הטנגנס ההיפרבולי ההופכי של מספר

AVEDEV (הפונקציה AVEDEV)

Statistical:    החזרת ממוצע הסטיות המוחלטות של נקודות נתונים מהממוצע שלהן

AVERAGE (הפונקציה AVERAGE)

Statistical:    החזרת הממוצע של הארגומנטים

AVERAGEIFS (הפונקציה AVERAGEIFS)

Statistical:    החזרת הממוצע (ממוצע חשבוני) של כל התאים העונים על קריטריונים מרובים.

BETA.INV (הפונקציה BETA.INV)
Excel 2010

Statistical:    החזרת ההופכי של פונקציית ההתפלגות המצטברת עבור התפלגות ביתא שצוינה

BETADIST (הפונקציה BETADIST)

Compatibility:    החזרת פונקציית ההתפלגות המצטברת של ביתא

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

BIN2OCT (הפונקציה BIN2OCT)

Engineering:    המרת מספר בינארי למספר אוקטלי

BINOM.DIST (הפונקציה BINOM.DIST)
Excel 2010

Statistical:    החזרת הסתברות ההתפלגות הבינומית של איבר בודד

BINOM.INV (הפונקציה BINOM.INV)
Excel 2010

Statistical:    החזרת הערך הקטן ביותר שעבורו ההתפלגות הבינומית המצטברת קטנה מערך קריטריון או שווה לו

BITAND (הפונקציה BITAND)
Excel 2013

Engineering:    החזרת סיבית מסוג 'וגם' של שני מספרים

BITLSHIFT (הפונקציה BITLSHIFT)
Excel 2013

Engineering:    החזרת מספר ערך שהוזז שמאלה על-ידי סיביות shift_amount

BITOR (הפונקציה BITOR)
Excel 2013

Engineering:    החזרת סיבית מסוג OR של שני מספרים

BITXOR (הפונקציה BITXOR)
Excel 2013

Engineering:    החזרת סיבית מסוג 'או אקסקלוסיבי' של שני מספרים

BYCOL
לחצן Office 365

Logical:    מחיל LAMBDA על כל עמודה ומחזיר מערך של התוצאות

BYROW
לחצן Office 365

Logical:    מחיל LAMBDA על כל שורה ומחזיר מערך של התוצאות

CALL (הפונקציה CALL)

Add-in and Automation:    קריאה לפרוצדורה בספריית קישור דינאמי (DLL) או במשאב קוד

CEILING (הפונקציה CEILING)

Compatibility:    עיגול מספר למספר השלם הקרוב ביותר או לכפולה הקרובה ביותר בעלת מובהקות

CEILING.MATH (הפונקציה CEILING.MATH)
Excel 2013

Math and trigonometry:    עיגול מספר כלפי מעלה למספר השלם הקרוב ביותר או לכפולה הקרובה ביותר בעלת מובהקות

CEILING.PRECISE (הפונקציה CEILING.PRECISE)

Math and trigonometry:    עיגול מספר למספר השלם הקרוב ביותר או לכפולה הקרובה ביותר בעלת מובהקות. ללא קשר לסימן המספר, המספר מעוגל כלפי מעלה.

CELL (הפונקציה CELL)

Information:    החזרת מידע אודות העיצוב, המיקום או התוכן של תא

פונקציה זו אינה זמינה ב- Excel באינטרנט.

CHISQ.DIST (הפונקציה CHISQ.DIST)
Excel 2010

Statistical:    החזרת פונקציית הצפיפות של הסתברות הביתא המצטברת

CHISQ.DIST.RT (הפונקציה CHISQ.DIST.RT)
Excel 2010

Statistical:    החזרת ההסתברות החד-זנבית של התפלגות חי-בריבוע

CHISQ.INV (הפונקציה CHISQ.INV)
Excel 2010

Statistical:    החזרת פונקציית הצפיפות של הסתברות הביתא המצטברת

CHISQ.INV.RT (הפונקציה CHISQ.INV.RT)
Excel 2010

Statistical:    החזרת ההופכי של ההסתברות החד-זנבית של התפלגות חי-בריבוע

CHISQ.TEST (הפונקציה CHISQ.TEST)
Excel 2010

Statistical:    החזרת מבחן האי-תלות

CHOOSE (הפונקציה CHOOSE)

Lookup and reference:    בחירת ערך מרשימה של ערכים

CHOOSECOLS
לחצן Office 365

Lookup and reference:    החזרת השורות שצוינו ממערך.

CHOOSEROWS
לחצן Office 365

Lookup and reference:    החזרת השורות שצוינו ממערך

CLEAN (הפונקציה CLEAN)

Text:    הסרת כל התווים שאינם ניתנים להדפסה מטקסט

CODE (הפונקציה CODE)

Text:    החזרת קוד נומרי עבור התו הראשון במחרוזת טקסט

CONFIDENCE.NORM (הפונקציה CONFIDENCE.NORM)
Excel 2010

Statistical:    החזרת הרווח בר-הסמך עבור ממוצע אוכלוסייה

CONFIDENCE.T (הפונקציה CONFIDENCE.T)
Excel 2010

Statistical:    החזרת הרווח בר-הסמך עבור ממוצע אוכלוסייה, באמצעות התפלגות t של סטודנט

CONVERT (הפונקציה CONVERT)

Engineering:    המרת מספר משיטת מדידה אחת לשניה

CORREL (הפונקציה CORREL)

Statistical:    החזרת מקדם המיתאם בין שתי סדרות נתונים

COS (הפונקציה COS)

Math and trigonometry:    החזרת הקוסינוס של מספר

COTH (הפונקציה COTH)
Excel 2013

Math and trigonometry:    החזרת הקוטנגנס של זווית

COUNT (הפונקציה COUNT)

Statistical:    ספירת כמות המספרים המופיעים ברשימת הארגומנטים

COUNTA (הפונקציה COUNTA)

Statistical:    ספירת כמות הערכים המופיעים ברשימת הארגומנטים

COVAR (הפונקציה COVAR)

Compatibility:    החזרת השונות המשותפת, ממוצע המכפלות של צמדי סטיות

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

COVARIANCE.P (הפונקציה COVARIANCE.P)
Excel 2010

Statistical:    החזרת השונות המשותפת, ממוצע המכפלות של צמדי סטיות

COVARIANCE.S (הפונקציה COVARIANCE.S)
Excel 2010

Statistical:    החזרת השונות המשותפת המדגמית, ממוצע המכפלות של סטיות עבור כל זוג של נקודות נתונים בשתי סדרות נתונים

CUBEKPIMEMBER (הפונקציה CUBEKPIMEMBER)

Cube:    החזרת שם, מאפיין ומדיד של מחוון ביצועי מפתח (KPI), והצגת השם והמאפיין בתא. KPI הוא מדד הניתן לכימות, כגון רווח גולמי חודשי או תחלופת עובדים ברבעון, המשמש לפיקוח על ביצועי ארגון.

CUBEMEMBER (הפונקציה CUBEMEMBER)

Cube:    החזרת איבר או קבוצת משתנים בהירארכיית קוביה. השתמש כדי לאמת את קיומם של האיבר או קבוצת המשתנים בקוביה.

CUBEMEMBERPROPERTY (הפונקציה CUBEMEMBERPROPERTY)

Cube:    החזרת הערך של מאפיין איבר בקוביה. השתמש כדי לאמת את קיומו של שם איבר בקוביה וכדי להחזיר את המאפיין שצוין עבור איבר זה.

CUBERANKEDMEMBER (הפונקציה CUBERANKEDMEMBER)

Cube:    החזרת האיבר ה- n, או האיבר המדורג, בערכה. השתמש כדי להחזיר רכיב אחד או יותר בערכה, כגון איש המכירות המצטיין או 10 הסטודנטים המצטיינים.

CUBESET (הפונקציה CUBESET)

Cube:    הגדרת ערכה מחושבת של איברים או קבוצות משתנים על-ידי שליחת ביטוי ערכה לקוביה בשרת, אשר יוצר את הערכה ולאחר מכן מחזיר אותה ל- Microsoft Office Excel.

CUBESETCOUNT (הפונקציה CUBESETCOUNT)

Cube:    החזרת מספר הפריטים בערכה.

CUBEVALUE (הפונקציה CUBEVALUE)

Cube:    החזרת ערך צבור מהקוביה.

CUMIPMT (הפונקציה CUMIPMT)

Financial:    החזרת הריבית המצטברת המשולמת בין שתי תקופות

CUMPRINC (הפונקציה CUMPRINC)

Financial:    החזרת החזר הקרן המצטבר המשולם בגין הלוואה בין שתי תקופות

DATEDIF (הפונקציה DATEDIF)

Date and time:    חישוב מספר הימים, החודשים או השנים בין שני תאריכים. פונקציה זו שימושית בנוסחאות שבהן עליך לחשב גיל.

DAY (הפונקציה DAY)

Date and time:    המרת מספר סידורי ליום בחודש

DBCS (הפונקציה DBCS)
Excel 2013

Text:    שינוי אותיות באנגלית או קטקאנה בחצי רוחב (בית יחיד) בתוך מחרוזת תווים לתווים ברוחב מלא (שני בתים)

DDB (הפונקציה DDB)

Financial:    החזרת הפחת של נכס עבור תקופה שצוינה באמצעות שיטת היתרה הפוחתת הכפולה או כל שיטה אחרת שתציין

DEC2OCT (הפונקציה DEC2OCT)

Engineering:    המרת מספר עשרוני למספר אוקטלי

DECIMAL (הפונקציה DECIMAL)
Excel 2013

Math and trigonometry:    המרת ייצוג טקסטואלי של מספר בבסיס נתון למספר עשרוני

DEGREES (הפונקציה DEGREES)

Math and trigonometry:    המרת רדיאנים למעלות

DOLLAR (הפונקציה DOLLAR)

Text:    המרת מספר לטקסט באמצעות תבנית המטבע $ (דולר)

DROP
לחצן Office 365

Lookup and reference:    אי-הכללת מספר של שורות או עמודות שצוין מההתחלה או מהסוף של מערך

DSUM (הפונקציה DSUM)

Database:    חיבור המספרים בעמודת השדה של רשומות במסד הנתונים התואמים לקריטריונים

EDATE (הפונקציה EDATE)

Date and time:    החזרת המספר הסידורי של התאריך שהוא מספר החודשים שצוין לפני או אחרי תאריך ההתחלה

EOMONTH (הפונקציה EOMONTH)

Date and time:    החזרת המספר הסידורי של היום האחרון בחודש לפני או אחרי מספר חודשים שצוין

ERF (הפונקציה ERF)

Engineering:    החזרת פונקציית השגיאה

ERF.PRECISE (הפונקציה ERF.PRECISE)
Excel 2010

Engineering:    החזרת פונקציית השגיאה

ERFC (הפונקציה ERFC)

Engineering:    החזרת פונקציית השגיאה המשלימה

ERFC.PRECISE (הפונקציה ERFC.PRECISE)
Excel 2010

Engineering:    החזרת פונקציית ERF המשלימה המשולבת בין x ואינסוף

EUROCONVERT (הפונקציה EUROCONVERT)

Add-in and Automation:    הפונקציה ממירה מספר לאירו, ממירה מספר מאירו למטבע של מדינה החברה בארגון האירו, או ממירה מספר ממטבע של מדינה אחת לאחרת החברה בארגון האירו תוך שימוש באירו כמתווך (טריאנגולציה).

EVEN (הפונקציה EVEN)

Math and trigonometry:    עיגול מספר כלפי מעלה למספר השלם הזוגי הקרוב ביותר

EXACT (הפונקציה EXACT)

Text:    בדיקה אם שני ערכי טקסט זהים זה לזה

EXP (הפונקציה EXP)

Math and trigonometry:    החזרת e המועלה בחזקת מספר נתון

EXPAND
לחצן Office 365

Lookup and reference:    הרחבת או ריווח מערך לממדי השורה והעמודה שצוינו

EXPONDIST (הפונקציה EXPONDIST)

Compatibility:    החזרת ההתפלגות המעריכית

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

F.DIST.RT (הפונקציה F.DIST.RT)
Excel 2010

Statistical:    החזרת התפלגות ההסתברות F

F.INV (הפונקציה F.INV)
Excel 2010

Statistical:    החזרת ההופכי של התפלגות ההסתברות F

F.INV.RT (הפונקציה F.INV.RT)
Excel 2010

Statistical:    החזרת ההופכי של התפלגות ההסתברות F

FACT (הפונקציה FACT)

Math and trigonometry:    החזרת העצרת של מספר

FACTDOUBLE (הפונקציה FACTDOUBLE)

Math and trigonometry:    החזרת העצרת הכפולה של מספר

FALSE (הפונקציה FALSE)

Logical:    החזרת הערך הלוגי FALSE

FDIST (הפונקציה FDIST)
Excel 2010

Statistical:    החזרת התפלגות ההסתברות F

FILTERXML (הפונקציה FILTERXML)
Excel 2013

Web:    החזרת נתונים ספציפיים מתוכן ה- XML על-ידי שימוש ב- xPath שצוין

פונקציה זו אינה זמינה ב- Excel באינטרנט.

FIND‏, FINDB (הפונקציות FIND‏, FINDB)

Text:    איתור ערך טקסט אחד בתוך ערך טקסט אחר (תלוי רישיות)

FINV (הפונקציה FINV)

Compatibility:    החזרת ההופכי של התפלגות ההסתברות F

ב- Excel 2007זוהי פונקציה סטטיסטית.

FISHER (הפונקציה FISHER)

Statistical:    החזרת טרנספורמציית פישר

FISHERINV (הפונקציה FISHERINV)

Statistical:    החזרת ההופכי של טרנספורמציית פישר

FLOOR (הפונקציה FLOOR)

Compatibility:    עיגול מספר כלפי מטה, לכיוון אפס

ב- Excel 2007 וב- Excel 2010, זוהי פונקציית מתממטיקה וטריגונומטריה.

FLOOR.PRECISE (הפונקציה FLOOR.PRECISE)

Math and trigonometry:    עיגול מספר למספר השלם הקרוב ביותר או לכפולה הקרובה ביותר בעלת מובהקות. ללא קשר לסימן המספר, המספר מעוגל כלפי מעלה.

FORECAST (הפונקציה FORECAST)

Statistical:    החזרת ערך לאורך מגמה ליניארית

ב- Excel 2016,פונקציה זו מוחלפת על-ידי FORECAST.LINEAR כחלק מפונקציות החיזויהחדשות, אך היא עדיין זמינה לצורך תאימות לגירסאות קודמות.

FORECAST.ETS (הפונקציה FORECAST.ETS)
Excel 2016

Statistical:    מחזירה ערך עתידי בהתבסס על ערכים (היסטוריים) קיימים באמצעות גירסת AAA של האלגוריתם Exponential Triple Smoothing (‏ETS)

FORECAST.ETS.CONFINT (הפונקציה FORECAST.ETS.CONFINT)
Excel 2016

Statistical:    מחזירה רווח בר-סמך עבור ערך התחזית בתאריך היעד שצוין

FORECAST.ETS.SEASONALITY (הפונקציה FORECAST.ETS.SEASONALITY)
Excel 2016

Statistical:    מחזירה את אורך הדפוס החוזר על עצמו ש- Excel מזהה עבור סדרת הזמנים שצוינה

FORECAST.ETS.STAT (הפונקציה FORECAST.ETS.STAT)
Excel 2016

Statistical:    מחזירה ערך סטטיסטי כתוצאה של חיזוי סידרת הזמן.

FORECAST.LINEAR (הפונקציה FORECAST.LINEAR)
Excel 2016

Statistical:    מחזירה ערך עתידי בהתבסס על ערכים קיימים

FREQUENCY (הפונקציה FREQUENCY)

Statistical:    החזרת התפלגות שכיחויות כמערך אנכי

FTEST (הפונקציה FTEST)
Excel 2010

Statistical:    החזרת התוצאה של מבחן F

FV (הפונקציה FV)

Financial:    החזרת הערך העתידי של השקעה

GAMMA.DIST (הפונקציה GAMMA.DIST)
Excel 2010

Statistical:    החזרת התפלגות הגאמא

GAMMADIST (הפונקציה GAMMADIST)

Compatibility:    החזרת התפלגות הגאמא

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

GAMMAINV (הפונקציה GAMMAINV)

Compatibility:    החזרת ההופכי של התפלגות הגאמא המצטברת

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

GAMMALN (הפונקציה GAMMALN)

Statistical:    החזרת הלוגריתם הטבעי של פונקציית הגאמא, Γ(x)‎

GAMMALN.PRECISE (הפונקציה GAMMALN.PRECISE)
Excel 2010

Statistical:    החזרת הלוגריתם הטבעי של פונקציית הגאמא, Γ(x)‎

GAUSS (הפונקציה GAUSS)
Excel 2013

Statistical:    החזרת ערך נמוך ב- 0.5 מההתפלגות המצטברת הנורמלית הסטנדרטית

GEOMEAN (הפונקציה GEOMEAN)

Statistical:    החזרת הממוצע הגיאומטרי

GETPIVOTDATA (הפונקציה GETPIVOTDATA)

Lookup and reference:    החזרת נתונים המאוחסנים בדוח PivotTable

HLOOKUP (הפונקציה HLOOKUP)

Lookup and reference:    חיפוש בשורה העליונה של מערך והחזרת הערך של התא שצוין

HOUR (הפונקציה HOUR)

Date and time:    המרת מספר סידורי לשעה

HSTACK
לחצן Office 365

Lookup and reference:    צירוף מערכים בצורה אופקית ורצף להחזרת מערך גדול יותר

HYPGEOMDIST (הפונקציה HYPGEOMDIST)

Compatibility:    החזרת ההתפלגות ההיפר-גיאומטרית

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

IFS (הפונקציה IFS)
2019

Logical:    בדיקה אם מתקיים תנאי אחד או יותר, והחזרת ערך המתאים לתנאי TRUE הראשון.

IMEXP (הפונקציה IMEXP)

Engineering:    החזרת המספר המעריכי של מספר מרוכב

IMLOG2 (הפונקציה IMLOG2)

Engineering:    החזרת הלוגריתם על בסיס 2 של מספר מרוכב

IMPOWER (הפונקציה IMPOWER)

Engineering:    החזרת מספר מרוכב בחזקת מספר שלם

IMSUB (הפונקציה IMSUB)

Engineering:    החזרת ההפרש בין שני מספרים מרוכבים

INT (הפונקציה INT)

Math and trigonometry:    עיגול מספר כלפי מטה למספר השלם הקרוב ביותר

IPMT (הפונקציה IPMT)

Financial:    החזרת תשלום הריבית עבור השקעה בתקופה נתונה

ISO.CEILING (הפונקציה ISO.CEILING)
Excel 2013

Math and trigonometry:    החזרת מספר המעוגל כלפי מעלה למספר השלם הקרוב ביותר או לכפולה הקרובה ביותר בעלת מובהקות

ISOMITTED
לחצן Office 365

Information:    בדיקה אם הערך ב- LAMBDA חסר והחזרת TRUE או FALSE

ISPMT (הפונקציה ISPMT)

Financial:    חישוב הריבית המשולמת במהלך תקופה ספציפית של השקעה

JIS (הפונקציה JIS)

Text:    שינוי תווים בחצי רוחב (בית יחיד) בתוך מחרוזת לתווים ברוחב מלא (שני בתים)

KURT (הפונקציה KURT)

Statistical:    החזרת הקורטוזיס של סידרת נתונים

LAMBDA
לחצן Office 365

Logical:    יצירת פונקציות מותאמות אישית הניתנות לשימוש חוזר ומתן בשם ידידותי עבורן

LEFT‏, LEFTB (הפונקציות LEFT‏, LEFTB)

Text:    החזרת התווים השמאליים ביותר מערך טקסט

LEN‏, LENB (הפונקציות LEN‏, LENB)

Text:    החזרת מספר התווים במחרוזת טקסט

LET
לחצן Office 365

Logical:    הקצאת שמות לתוצאות חישוב

LINEST (הפונקציה LINEST)

Statistical:    החזרת הפרמטרים של מגמה ליניארית

LOG (הפונקציה LOG)

Math and trigonometry:    החזרת הלוגריתם של מספר לפי בסיס שצוין

LOG10 (הפונקציה LOG10)

Math and trigonometry:    החזרת הלוגריתם של מספר על בסיס 10

LOGINV (הפונקציה LOGINV)

Compatibility:    החזרת ההופכי להתפלגות הלוג-נורמלית המצטברת

LOGNORM.INV (הפונקציה LOGNORM.INV)
Excel 2010

Statistical:    החזרת ההופכי להתפלגות הלוג-נורמלית המצטברת

LOGNORMDIST (הפונקציה LOGNORMDIST)
Excel 2010

Statistical:    החזרת ההתפלגות הלוג-נורמלית המצטברת

LOWER (הפונקציה LOWER)

Text:    המרת טקסט לאותיות קטנות

MAKEARRAY
לחצן Office 365

Logical:    החזרת מערך מחושב של גודל שורה ועמודה שצוין, על-ידי החלת LAMBDA

MAP
לחצן Office 365

Logical:    החזרת מערך שנוצר על-ידי מיפוי כל ערך במערכים לערך חדש על-ידי החלת LAMBDA ליצירת ערך חדש

MAX (הפונקציה MAX)

Statistical:    החזרת הערך המרבי ברשימת ארגומנטים

MAXA (הפונקציה MAXA)

Statistical:    החזרת הערך המרבי ברשימת ארגומנטים, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

MAXIFS (הפונקציה MAXIFS)
2019

Statistical:    החזרת הערך המרבי בין התאים שצוינו על-ידי ערכה נתונה של תנאים או קריטריונים

MDETERM (הפונקציה MDETERM)

Math and trigonometry:    החזרת דטרמיננטת המטריצה של מערך

MEDIAN (הפונקציה MEDIAN)

Statistical:    החזרת החציון של המספרים הנתונים

MID‏, MIDB (הפונקציות MID‏, MIDB)

Text:    החזרת מספר תווים ספציפי ממחרוזת טקסט, החל מהמיקום שתציין

MIN (הפונקציה MIN)

Statistical:    החזרת הערך המינימלי ברשימת ארגומנטים

MINA (הפונקציה MINA)

Statistical:    החזרת הערך הקטן ביותר ברשימת ארגומנטים, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

MINIFS (הפונקציה MINIFS)
2019

Statistical:    החזרת הערך המינימלי בין התאים שצוינו על-ידי ערכה נתונה של תנאים או קריטריונים.

MINUTE (הפונקציה MINUTE)

Date and time:    המרת מספר סידורי לדקה

MOD (הפונקציה MOD)

Math and trigonometry:    החזרת השארית מחילוק

MODE (הפונקציה MODE)

Compatibility:    החזרת הערך השכיח ביותר בסידרת נתונים

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

MODE.MULT (הפונקציה MODE.MULT)
Excel 2010

Statistical:    החזרת מערך אנכי של הערכים המופיעים בתכיפות הרבה ביותר או ערכים חוזרים במערך או טווח של נתונים

MODE.SNGL (הפונקציה MODE.SNGL)
Excel 2010

Statistical:    החזרת הערך השכיח ביותר בסידרת נתונים

MROUND (הפונקציה MROUND)

Math and trigonometry:    החזרת מספר המעוגל לכפולה הרצויה

MUNIT (הפונקציה MUNIT)
Excel 2013

Math and trigonometry:    החזרת מטריצת היחידות של הממד שצוין

NEGBINOMDIST (הפונקציה NEGBINOMDIST)
Excel 2010

Statistical:    החזרת ההתפלגות הבינומית השלילית

NETWORKDAYS (הפונקציה NETWORKDAYS)

Date and time:    החזרת מספר ימי העבודה המלאים בין שני תאריכים

NETWORKDAYS.INTL (הפונקציה NETWORKDAYS.INTL)
Excel 2010

Date and time:    החזרת מספר ימי העבודה המלאים בין שני תאריכים, באמצעות פרמטרים המציינים אילו ימים וכמה ימים הם ימי סוף שבוע

NORM.DIST (הפונקציה NORM.DIST)
Excel 2010

Statistical:    החזרת ההתפלגות המצטברת הנורמלית

NORM.S.INV (הפונקציה NORM.S.INV)
Excel 2010

Statistical:    החזרת ההופכי של ההתפלגות המצטברת הנורמלית הסטנדרטית

NORMDIST (הפונקציה NORMDIST)

Compatibility:    החזרת ההתפלגות המצטברת הנורמלית

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

NORMINV (הפונקציה NORMINV)
Excel 2010

Compatibility:    החזרת ההופכי של ההתפלגות המצטברת הנורמלית

הערה: ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

NORMSDIST (הפונקציה NORMSDIST)

Compatibility:    החזרת ההתפלגות המצטברת הנורמלית הסטנדרטית

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

NORMSINV (הפונקציה NORMSINV)

Compatibility:    החזרת ההופכי של ההתפלגות המצטברת הנורמלית הסטנדרטית

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

NOT (הפונקציה NOT)

Logical:    הפיכת הלוגיקה של הארגומנט

NPER (הפונקציה NPER)

Financial:    החזרת מספר התקופות עבור השקעה

OCT2HEX (הפונקציה OCT2HEX)

Engineering:    המרת מספר אוקטלי למספר הקסדצימאלי

ODDLPRICE (הפונקציה ODDLPRICE)

Financial:    החזרת המחיר לכל ערך נקוב בסך $100 של נייר ערך עם תקופה סופית אקראית

ODDLYIELD (הפונקציה ODDLYIELD)

Financial:    החזרת התשואה של נייר ערך עם תקופה סופית אקראית

OFFSET (הפונקציה OFFSET)

Lookup and reference:    החזרת היסט הפניה מהפניה נתונה

PERCENTILE.EXC (הפונקציה PERCENTILE.EXC)
Excel 2010

Statistical:    החזרת האחוזון ה- k של ערכים בטווח, כאשר k הוא בטווח ‎0..1, לא כולל

PERCENTILE.INC (הפונקציה PERCENTILE.INC)
Excel 2010

Statistical:    החזרת האחוזון ה- k של ערכים בטווח

PERCENTRANK.EXC (הפונקציה PERCENTRANK.EXC)
Excel 2010

Statistical:    החזרת הדירוג של ערך בסידרת נתונים כאחוז של סידרת הנתונים (‎0..1, לא כולל)

PERCENTRANK.INC (הפונקציה PERCENTRANK.INC)
Excel 2010

Statistical:    החזרת הדירוג באחוזים של ערך בסידרת נתונים

PI (הפונקציה PI)

Math and trigonometry:    החזרת הערך של פאי

POISSON.DIST (הפונקציה POISSON.DIST)
Excel 2010

Statistical:    החזרת התפלגות פואסון

POWER (הפונקציה POWER)

Math and trigonometry:    החזרת התוצאה של מספר המועלה בחזקה

PPMT (הפונקציה PPMT)

Financial:    החזרת התשלום על הקרן עבור השקעה לתקופה נתונה

PRODUCT (הפונקציה PRODUCT)

Math and trigonometry:    הכפלת הארגומנטים

PROPER (הפונקציה PROPER)

Text:    הפיכת האות הראשונה של כל מילה בערך טקסט לרישית

PV (הפונקציה PV)

Financial:    החזרת הערך הנוכחי של השקעה

QUARTILE.EXC (הפונקציה QUARTILE.EXC)
Excel 2010

Statistical:    החזרת הרביעון של סידרת הנתונים, בהתבסס על ערכי אחוזונים בטווח ‎0..1, לא כולל

QUARTILE.INC (הפונקציה QUARTILE.INC)
Excel 2010

Statistical:    החזרת הרביעון של סידרת נתונים

QUOTIENT (הפונקציה QUOTIENT)

Math and trigonometry:    החזרת חלק המספר השלם של פעולת חילוק

RADIANS (הפונקציה RADIANS)

Math and trigonometry:    המרת מעלות לרדיאנים

RAND (הפונקציה RAND)

Math and trigonometry:    החזרת מספר אקראי בין 0 ל- 1

RANK.AVG (הפונקציה RANK.AVG)
Excel 2010

Statistical:    החזרת הדירוג של מספר ברשימת מספרים

RANK.EQ (הפונקציה RANK.EQ)
Excel 2010

Statistical:    החזרת הדירוג של מספר ברשימת מספרים

RATE (הפונקציה RATE)

Financial:    החזרת שיעור הריבית התקופתי של קצבה שנתית

REDUCE
לחצן Office 365

Logical:    הקטנת מערך לערך מצטבר על-ידי החלת LAMBDA על כל ערך והחזרת הערך הכולל במצטבר

REGISTER.ID (הפונקציה REGISTER.ID)

Add-in and Automation:    החזרת מזהה הרישום של ספריית הקישור הדינאמי (DLL) שצוינה או משאב הקוד שנרשם בעבר

REPLACE‏, REPLACEB (הפונקציות REPLACE‏, REPLACEB)

Text:    החלפת תווים בתוך טקסט

REPT (הפונקציה REPT)

Text:    חזרה על טקסט מספר נתון של פעמים

ROMAN (הפונקציה ROMAN)

Math and trigonometry:    הפונקציה ממירה ספרה רגילה לספרה רומית, כטקסט.

ROUNDDOWN (הפונקציה ROUNDDOWN)

Math and trigonometry:    עיגול מספר כלפי מטה, לכיוון אפס

ROUNDUP (הפונקציה ROUNDUP)

Math and trigonometry:    עיגול מספר כלפי מעלה, בניגוד לאפס

RSQ (הפונקציה RSQ)

Statistical:    החזרת ריבוע מקדם המיתאם של מומנט המכפלה לפי פירסון

SEARCH‏, SEARCHB (הפונקציות SEARCH‏, SEARCHB)

Text:    איתור ערך טקסט אחד בתוך ערך טקסט אחר (לא תלוי רישיות)

SECOND (הפונקציה SECOND)

Date and time:    המרת מספר סידורי לשניה

SIGN (הפונקציה SIGN)

Math and trigonometry:    החזרת הסימן של מספר

SINH (הפונקציה SINH)

Math and trigonometry:    החזרת הסינוס ההיפרבולי של מספר

SKEW (הפונקציה SKEW)

Statistical:    החזרת מידת ההטיה של התפלגות

SKEW.P (הפונקציה SKEW.P)
Excel 2013

Statistical:    החזרת מידת ההטיה של התפלגות בהתבסס על אוכלוסייה: איפיון של מידת האסימטריה של התפלגות סביב הממוצע שלה

SLN (הפונקציה SLN)

Financial:    החזרת פחת קו-ישר של נכס עבור תקופה אחת

STANDARDIZE (הפונקציה STANDARDIZE)

Statistical:    החזרת ערך מנורמל

STDEV (הפונקציה STDEV)

Compatibility:    הערכת סטיית תקן בהתבסס על מדגם

STDEV.P (הפונקציה STDEV.P)
Excel 2010

Statistical:    חישוב סטיית תקן בהתבסס על כלל האוכלוסייה

STDEV.S (הפונקציה STDEV.S)
Excel 2010

Statistical:    הערכת סטיית תקן בהתבסס על מדגם

STDEVA (הפונקציה STDEVA)

Statistical:    הערכת סטיית תקן בהתבסס על מדגם, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

STDEVP (הפונקציה STDEVP)

Compatibility:    חישוב סטיית תקן בהתבסס על כלל האוכלוסייה

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

STDEVPA (הפונקציה STDEVPA)

Statistical:    חישוב סטיית תקן בהתבסס על כלל האוכלוסייה, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

STEYX (הפונקציה STEYX)

Statistical:    החזרת השגיאה הסטנדרטית של ערך y החזוי עבור כל x ברגרסיה

SUBSTITUTE (הפונקציה SUBSTITUTE)

Text:    החלפת טקסט ישן בטקסט חדש בתוך מחרוזת טקסט

SUBTOTAL (הפונקציה SUBTOTAL)

Math and trigonometry:    החזרת סכום ביניים ברשימה או במסד נתונים

SUMIFS (הפונקציה SUMIFS)

Math and trigonometry:    הוספת התאים בטווח העונים על קריטריונים מרובים

SUMPRODUCT (הפונקציה SUMPRODUCT)

Math and trigonometry:    החזרת סכום המכפלות של רכיבי מערך מתאימים

SWITCH (הפונקציה SWITCH)
לחצן Office 365
2019

Logical:    הערכה של ביטוי מול רשימת ערכים והחזרת התוצאה המתאימה לערך הראשון שמתאים. אם אין התאמה, היא עשויה להחזיר ערך ברירת מחדל אופציונלי.

SYD (הפונקציה SYD)

Financial:    החזרת פחת הספרות של סכום השנים עבור נכס לתקופה שצוינה

T.DIST (הפונקציה T.DIST)
Excel 2010

Statistical:    החזרת נקודות האחוזים (הסתברות) עבור התפלגות t של סטודנט

T.DIST.2T (הפונקציה T.DIST.2T)
Excel 2010

Statistical:    החזרת נקודות האחוזים (הסתברות) עבור התפלגות t של סטודנט

T.DIST.RT (הפונקציה T.DIST.RT)
Excel 2010

Statistical:    החזרת התפלגות t של סטודנט

T.INV (הפונקציה T.INV)
Excel 2010

Statistical:    החזרת ערך ה- t של התפלגות t של סטודנט כפונקציה של ההסתברות ודרגות החופש

T.INV.2T (הפונקציה T.INV.2T)
Excel 2010

Statistical:    החזרת ההופכי של התפלגות t של סטודנט

T.TEST (הפונקציה T.TEST)
Excel 2010

Statistical:    החזרת ההסתברות המשויכת למבחן t של סטודנט

TAKE
לחצן Office 365

Lookup and reference:    החזרת מספר שצוין של שורות או עמודות לא רציפות מההתחלה או מהסוף של מערך

TAN (הפונקציה TAN)

Math and trigonometry:    החזרת הטנגנס של מספר

TANH (הפונקציה TANH)

Math and trigonometry:    החזרת הטנגנס ההיפרבולי של מספר

TDIST (הפונקציה TDIST)

Compatibility:    החזרת התפלגות t של סטודנט

TEXTAFTER
לחצן Office 365

Text:    החזרת טקסט המתרחש אחרי תו או מחרוזת נתונים

TEXTBEFORE
לחצן Office 365

Text:    החזרת טקסט המתרחש לפני תו או מחרוזת נתונים

TEXTJOIN
לחצן Office 365

Text:    שילוב טקסט מטווחים ו/או מחרוזות מרובים

TEXTSPLIT
לחצן Office 365

Text:    פיצול מחרוזות טקסט באמצעות מפרידי עמודות ושורה

TIME (הפונקציה TIME)

Date and time:    החזרת המספר הסידורי של שעה מסוימת

TIMEVALUE (הפונקציה TIMEVALUE)

Date and time:    המרת שעה בתבנית טקסט למספר סידורי

TOCOL
לחצן Office 365

Lookup and reference:    החזרת המערך בעמודה בודדת

TOROW
לחצן Office 365

Lookup and reference:    החזרת המערך בשורה בודדת

TRANSPOSE (הפונקציה TRANSPOSE)

Lookup and reference:    החזרת החילוף של מערך

TRUE (הפונקציה TRUE)

Logical:    החזרת הערך הלוגי TRUE

TRUNC (הפונקציה TRUNC)

Math and trigonometry:    חיתוך מספר למספר שלם

VALUETOTEXT
לחצן Office 365

Text:    החזרת טקסט מכל ערך שצוין

VAR (הפונקציה VAR)

Compatibility:    הערכת שונות בהתבסס על מדגם

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

VAR.P (הפונקציה VAR.P)
Excel 2010

Statistical:    חישוב שונות בהתבסס על כלל האוכלוסייה

VAR.S (הפונקציה VAR.S)
Excel 2010

Statistical:    הערכת שונות בהתבסס על מדגם

VARA (הפונקציה VARA)

Statistical:    הערכת שונות בהתבסס על מדגם, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

VARP (הפונקציה VARP)

Compatibility:    חישוב שונות בהתבסס על כלל האוכלוסייה

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

VARPA (הפונקציה VARPA)

Statistical:    חישוב שונות בהתבסס על כלל האוכלוסייה, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

VLOOKUP (הפונקציה VLOOKUP)

Lookup and reference:    חיפוש בעמודה הראשונה של מערך ומעבר על-פני השורה כדי להחזיר את הערך של תא

VSTACK
לחצן Office 365

Look and reference:    הוספת מערכים אנכית וברצף כדי להחזיר מערך גדול יותר

WEBSERVICE (הפונקציה WEBSERVICE)
Excel 2013

Web:    החזרת נתונים משירות אינטרנט.

פונקציה זו אינה זמינה ב- Excel באינטרנט.

WEIBULL.DIST (הפונקציה WEIBULL.DIST)
Excel 2010

Statistical:    החזרת התפלגות וויבול

WORKDAY.INTL (הפונקציה WORKDAY.INTL)
Excel 2010

Date and time:    החזרת המספר הסידורי של התאריך לפני או אחרי מספר ימי עבודה שצוין באמצעות פרמטרים המציינים אילו ימים וכמה ימים הם ימי סוף שבוע

WRAPCOLS
לחצן Office 365

Look and reference:    מבצע גלישה של השורה או עמודת הערכים שסופקו לפי עמודות לאחר מספר מוגדר של רכיבים

WRAPROWS
לחצן Office 365

Look and reference:    מבצע גלישה של השורה או עמודת הערכים שסופקו לפי שורות לאחר מספר מוגדר של רכיבים

XIRR (הפונקציה XIRR)

Financial:    החזרת שיעור התשואה הפנימי עבור לוח זמנים של תזרימי מזומנים שאינו בהכרח תקופתי

XOR (הפונקציה XOR)
Excel 2013

Logical:    החזרת OR אקסקלוסיבי לוגי של כל הארגומנטים

YEAR (הפונקציה YEAR)

Date and time:    המרת מספר סידורי לשנה

YEARFRAC (הפונקציה YEARFRAC)

Date and time:    החזרת חלק השנה המייצג את מספר הימים המלאים בין start_date ל- end_date

Z.TEST (הפונקציה Z.TEST)
Excel 2010

Statistical:    החזרת ערך ההסתברות החד-זנבי של מבחן z

Z.TEST (הפונקציה Z.TEST)

Compatibility:    החזרת ערך ההסתברות החד-זנבי של מבחן z

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

תוכל תמיד לשאול מומחה ב- Excel Tech Community או לקבל תמיכה בקהילת Answers.

נושאים קשורים

פונקציות של Excel (לפי קטגוריה)

מבט כולל על נוסחאות ב- Excel
כיצד להימנע מנוסחאות שגויות
זיהוי שגיאות בנוסחאות

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×