היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

באפשרותך להשתמש בפעולה ExportWithFormatting כדי ליצור פלט של הנתונים באובייקט Access מסד הנתונים שצוין ( גליון נתונים, טופס, דוח או מודול ) לכמה תבניות פלט.

הערה: החל מ-Access 2010, השתנה פעולת המאקרו OutputTo ל- ExportWithFormatting. הארגומנטים של פעולת המאקרו לא השתנו.

הערה: פעולת המאקרו ExportWithFormatting אינה זמינה ביישומי Access web app.

הגדרות

הפעולה ExportWithFormatting מכילה את הארגומנטים הבאים.

ארגומנט פעולה

תיאור

סוג אובייקט

סוג האובייקט המכיל את הנתונים לפלט. לחץ על טבלה (עבור גליון נתונים של טבלה), שאילתה (עבור גליון נתונים של שאילתה), טופס (עבור גליון נתונים של טופס או טופס), דוח, מודול, תצוגת שרת, שגרה מאוחסנתאו פונקציה בתיבה סוג אובייקט במקטע ארגומנטים של הפעולה של חלון עיצוב המאקרו. לא ניתן ליצור פלט של מאקרו. אם ברצונך ליצור פלט של האובייקט הפעיל, בחר את הסוג שלו באמצעות ארגומנט זה, אך השאר את הארגומנט שם אובייקט ריק. זהו ארגומנט נדרש. ברירת המחדל היא טבלה.

שם אובייקט

שם האובייקט המכיל את הנתונים לפלט. התיבה שם האובייקט מציגה את כל האובייקטים במסד הנתונים מהסוג שנבחר על-ידי הארגומנט סוג אובייקט.

אם אתה מפעיל מאקרו המכיל את הפעולה ExportWithFormatting ב מסד נתוני ספריה, Access מחפש תחילה את האובייקט בשם זה במסד הנתונים של הספריה ולאחר מכן במסד הנתונים הנוכחי.

תבנית פלט

סוג התבנית שבה ברצונך להשתמש כדי ליצור את פלט הנתונים. ניתן לבחור את האפשרויות הבאות: Excel 97 - Excel 2003 Workbook (*.xls)‎, ‏Excel Binary Workbook (*.xlsb)‎, ‏Excel Workbook (*.xlsx)‎, ‏HTML (*.htm; *.html)‎, ‏Microsoft Excel 5.0/95 Workbook (*.xls)‎, ‏PDF Format (*.pdf)‎, ‏Rich Text Format (*.rtf)‎, ‏Text Files (*.txt)‎ או XPS Format (*.xps)‎. אם תשאיר ארגומנט זה ריק, Access יבקש ממך לציין את תבנית הפלט.

הערה: יש לך אפשרות לייצא לקובץ בתבנית PDF או XPS מתוך Office Access 2007 רק לאחר התקנת התוספת. לקבלת מידע נוסף, ראה שמירה או המרה ל-PDF אול-XPS.

קובץ פלט

הקובץ שאליו ברצונך להוציא פלט נתונים, כולל הנתיב המלא. ניתן לכלול את סיומת שם הקובץ הסטנדרטית של תבנית הפלט שאתה בוחר עם הארגומנט תבנית פלט, אך היא לא נדרשת. אם תשאיר את הארגומנט קובץ פלט ריק, Access יבקש ממך לציין את שם קובץ הפלט.

הפעלה אוטומטית

מציין אם ברצונך להפעיל את התוכנה המתאימה מיד לאחר הפעלת הפעולה של ExportWithFormatting , כאשר הקובץ שצוין באמצעות הארגומנט קובץ פלט נפתח.

קובץ תבנית

הנתיב ושם הקובץ של הקובץ שבו ברצונך להשתמש כתבנית עבור קבצי HTML. קובץ התבנית הוא קובץ טקסט הכולל תגי HTML ואסימונים הייחודיים ל- Access.

קידוד

סוג התבנית של קידוד התווים שברצונך להשתמש בו כדי ליצור פלט של טקסט או נתוני HTML. ניתן לבחור MS-DOS, ‏Unicode או Unicode ‏(UTF-8). הגדרת הארגומנט MS-DOS זמינה רק עבור קבצי טקסט. אם תשאיר ארגומנט זה ריק, Access יוציא את הנתונים באמצעות קידוד ברירת המחדל של Windows עבור קבצי טקסט, וקידוד ברירת המחדל של המערכת עבור קבצי HTML.

איכות פלט

בחר הדפסה כדי למטב את הפלט להדפסה או מסך כדי למטב את הפלט להצגה במסך.

הערות

פלט נתוני Access נוצר בתבנית שנבחרה והוא מאפשר קריאה בכל תוכנית המשתמשת באותה תבנית. לדוגמה, ניתן ליצור פלט של דוח Access עם העיצוב שלו למסמך בתבנית טקסט עשיר, ולאחר מכן לפתוח את המסמך ב- Microsoft Word.

אם אתה יוצר פלט של אובייקט מסד הנתונים לתבנית HTML, ‏Access יוצר קובץ בתבנית HTML המכיל את הנתונים מהאובייקט. ניתן להשתמש בארגומנט קובץתבנית כדי לציין קובץ שישמש כתבנית עבור קובץ ‎‎.html

הכללים הבאים חלים בעת השימוש בפעולת המאקרו ExportWithFormatting כדי ליצור פלט של אובייקט מסד נתונים לכל אחת מתבניות הפלט:

  • ניתן ליצור פלט של נתונים בטבלה, בשאילתה ובגליונות נתונים של טפסים. בקובץ הפלט, כל השדות בגליון הנתונים מופיעים כפי שהם מוצגים ב- Access, למעט שדות המכילים אובייקטים של OLE. עמודות השדות עם האובייקטים של OLE כלולות בקובץ הפלט, אך השדות ריקים.

  • עבור פקד המאוגד לשדה 'כן/לא' (לחצן דו-מצבי, לחצן אפשרויות או תיבת סימון), קובץ הפלט מציג את הערך ‎–1 (כן) או 0 (לא).

  • עבור תיבת טקסט המאוגדת לשדה 'היפר-קישור', קובץ הפלט מציג את ההיפר-קישור עבור כל תבניות הפלט למעט טקסט של MS-DOS (במקרה זה, ההיפר-קישור מוצג כטקסט רגיל).

  • אם אתה יוצר פלט של נתונים בטופס בתצוגת טופס, קובץ הפלט מכיל תמיד את תצוגת גליון נתונים של הטופס.

  • כשאתה יוצר פלט של גליון נתונים או טופס בתבנית HTML, נוצר קובץ ‎.html אחד. כשאתה יוצר פלט של דוח בתבנית HTML, נוצר קובץ ‎ .htmlאחד עבור כל עמוד בדוח.

התוצאה של הפעלת פעולת המאקרו ExportWithFormatting דומה ללחיצה על אחת מהאפשרויות בקבוצה ' ייצוא ' בכרטיסיה ' נתונים חיצוניים '. הארגומנטים של הפעולה תואמים להגדרות בתיבת הדו-שיח ייצוא.

כדי להפעיל את פעולת המאקרו ExportWithFormatting במודול Visual Basic for applications (VBA), השתמש בשיטת OutputTo של האובייקט DoCmd .

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×