פרסום חוברת עבודה באתר SharePoint ב-Excel עבור Windows

באפשרותך לפרסם חוברת עבודה בספריית Microsoft SharePoint כדי שאנשים יוכלו להציג או לערוך אותה בדפדפן אינטרנט ללא צורך להתקין את Excel במחשבים שלהם. הפרסום זהה למעשה לשמירה, אך הוא כולל כמה אפשרויות מוכללות שבאמצעותן ניתן לקבוע מה אנשים יוכלו לראות כשיפתחו את חוברת העבודה בדפדפן.

אימוץ מנהג כלל-ארגוני של שמירה או פרסום של חוברות עבודה באתר SharePoint מרכזי יכול להבטיח שגירסאות שונות מעט של אותה חוברת עבודה לא יתחילו לצוץ בכל רחבי הארגון כאשר היא נשלחת לכולם בדואר אלקטרוני.

על-ידי הגדרת אפשרויות פרסום מסוימות, באפשרותך להדגיש חלקים מסוימים של חוברת העבודה, כגון תרשימים, או לא לכלול חלקים אחרים בהצגה בדפדפן. לדוגמה, באפשרותך להציג תרשים אך לא את הנתונים שעליהם הוא מבוסס. לחלופין, באפשרותך להציג גליונות עבודה מסוימים בלבד לאנשים שצריכים לראות אותם, ולהסתיר את גליונות העבודה האחרים.

מאמר זה מראה לך כיצד לפרסם חוברת עבודה מ-Excel עבור Windows ואינו מכסה חיבור של חוברת עבודה או נתוני חוברת עבודה ל-Web part של Excel Web Access בדף SharePoint.

בעת פרסום חוברת עבודה באתר SharePoint, חוברת העבודה כולה נשמרת ב- SharePoint. משתמש בעל הרשאות SharePoint הדרושות יכול להציג את חוברת העבודה כולה ולעבוד אתה בדפדפן, או בתוכנית שולחן העבודה של Excel.

אם Office באינטרנט פרוס ב- SharePoint, הצגת הנתונים והעבודה עמם בדפדפן יכולות להיות דומות מאוד לעבודה עם הנתונים שלך בתוכנית שולחן העבודה של Excel. למעשה, בניגוד לתוכנית שולחן העבודה של Excel, משתמשים מרובים יכולים לערוך חוברת עבודה בו-זמנית ברשת הדפדפן. כשאתה מציג חוברת עבודה בדפדפן, אם לחצן ערוך ב- Excel Online גלוי, אתה יודע ש- Office באינטרנט מוכן לשימוש.

ערוך ב- Excel Online בתפריט 'ערוך חוברת עבודה'

הכנת חוברת העבודה

לפני שתפרסם את חוברת העבודה, באפשרותך להחליט לבחור רק את גליונות העבודה או הפריטים שברצונך שיהיו גלויים בדפדפן. רק זכור שלמרות האפשרות להגביל את החלקים הניתנים להצגה במצב זה, התוכן המלא של חוברת העבודה עדיין נשמר בשרת SharePoint.

אם ברצונך לכלול גליונות עבודה שלמים כפריט בנוסף לפריטים אחרים, כגון תרשימים או רכיבי PivotTable, הגדר את גליון העבודה כולו כטווח בעל שם. בחר את גליון העבודה כולו ולאחר מכן הגדר טווח בעל שם. טווח בעל שם זה יופיע כפריט זמין בתיבת הדו-שיח אפשרויות פרסום כשתהיה מוכן לפרסם.

כדי לאפשר למשתמשים להזין ערך בתא כדי לעבוד עם נוסחה בתא אחר, הגדר את התא כשם מוגדר ב- Excel לפני שתפרסם את חוברת העבודה. לאחר מכן תוכל להוסיף שם מוגדר זה כפרמטר בכרטיסיה פרמטרים בתיבת הדו-שיח אפשרויות תצוגת דפדפן.

לדוגמה, להלן מוצג תא D2, ששמו המוגדר הוא "תעריף". בדפדפן, משתמש מזין את הערך 5.625 בתיבה תעריף בחלונית פרמטרים ולוחץ על החל‏‏‏‏‏. לאחר מכן ערך זה מופיע בתא D2, והנוסחה ב- A2 משתמשת בערך שב- D2. תוצאת הנוסחה מחושבת מחדש, ומוצגת ב- A2‏: 1,151.31 ש"ח.

הזנת פרמטר בחלונית משתמשת בו בתא D2

הערה: אם אתה יוצר כלי פריסה עבור טבלת Excel ומגדיר שם עבור טווח התאים המכיל את הטבלה וכלי פריסה, אינך יכול להשתמש בכלי הפריסה כדי לסנן את הטבלה בדפדפן אם אתה מפרסם את הטווח המוגדר. אם אתה מפרסם את הטבלה או את גליון העבודה כולו או את חוברת העבודה שלו, כלי הפריסה יפעלו כצפוי בדפדפן.

פרסום חוברת העבודה

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ, לחץ על שמירה בשם ולאחר מכן לחץ על SharePoint.

 2. אם אתה רואה את תיקיית SharePoint תחת נוכחי, עדכניאו ישן יותר, לחץ על התיקיה הרצויה.

  תיבת הדו-שיח שמירה בשם מופיעה.


  אחרת, לחץ על עיון, הזן את כתובת האינטרנט של אתר SharePoint ולאחר מכן אתר את התיקיה שבה ברצונך לפרסם את חוברת העבודה.

  לחץ על תיקיית SharePoint או לחץ על 'עיון'
 3. כדי לבחור גליונות עבודה או פריטים ספציפיים לפרסום מתוך חוברת העבודה, לחץ על אפשרויות תצוגת דפדפן.

  בתיבת הדו-שיח 'שמירה בשם', לחץ על 'אפשרויות תצוגת דפדפן'

  תראה את הכרטיסיה הצג ואת הכרטיסיה פרמטרים.

 4. אם ברצונך לפרסם את חוברת העבודה כולה, לחץ על שמור. אחרת, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג את חוברת העבודה כולה בדפדפן, בכרטיסיה הצג, בחר באפשרות חוברת העבודה כולה בתיבת הרשימה.

  • כדי להציג רק גליונות עבודה ספציפיים בדפדפן, בכרטיסיה הצג, בחר גליונות בתיבת הרשימה ולאחר מכן נקה את תיבות הסימון של הגליונות שאינך מעוניין שיוצגו בדפדפן.

   כברירת מחדל, כל הגליונות נבחרים. כדי לאפשר שוב את הצגת כל הגליונות לאחר שביטלת את הבחירה של חלק מתיבות הסימון, בחר את תיבת הסימון כל הגליונות.

  • כדי להציג פריטים ספציפיים בלבד בדפדפן (כגון טווחים בעלי שם, תרשימים, טבלאות או טבלאות PivotTable), בכרטיסיה הצג, בחר פריטים בחוברת העבודה בתיבת הרשימה, ולאחר מכן בחר את תיבות הסימון של הפריטים שברצונך להציג.

  • בכרטיסיה פרמטרים, הוסף כל שם מוגדר שברצונך להשתמש בו לציון תאים הניתנים לעריכה כאשר המשתמשים מציגים את חוברת העבודה בדפדפן, ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. שמור את חוברת העבודה.

הערות: 

 • אם אתה בוחר פריטים בעלי שם זהה (כגון תרשים וטבלת הנתונים הבסיסית שלו), רק אחד מהפריטים הללו יהיה זמין בדפדפן. כדי להציג את כל הפריטים, עליך לוודא שלכל פריט בחוברת העבודה יש שם ייחודי.

 • באפשרותך לשנות את שמן של טבלאות בכרטיסיה עיצוב בקבוצה מאפיינים, לשנות את שמם של רכיבי PivotTable בכרטיסיה אפשרויות בקבוצה PivotTable, ולשנות את שמם של תרשימים או רכיבי PivotChart בכרטיסיה פריסה בקבוצה מאפיינים. שנה את שמם של פריטים כפולים אחרים, כגון טווחים בעלי שם, בכרטיסיה נוסחאות בקבוצה שמות מוגדרים.

אם Office באינטרנט פרוס ב- SharePoint, הצגת הנתונים והעבודה עמם בדפדפן יכולות להיות דומות מאוד לעבודה עם הנתונים שלך בתוכנית שולחן העבודה של Excel. למעשה, בניגוד לתוכנית שולחן העבודה של Excel, משתמשים מרובים יכולים לערוך חוברת עבודה בו-זמנית ברשת הדפדפן. כשאתה מציג חוברת עבודה בדפדפן, אם לחצן ערוך ב- Excel Online גלוי, אתה יודע ש- Office באינטרנט מוכן לשימוש.

ערוך ב- Excel Online בתפריט 'ערוך חוברת עבודה'

לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר הבדלים בין שימוש בחוברת עבודה ב-excel וב-Excel Services.

הכנת חוברת העבודה

לפני שתפרסם את חוברת העבודה, באפשרותך להחליט לבחור רק את גליונות העבודה או הפריטים שברצונך שיהיו גלויים בדפדפן. רק זכור שלמרות האפשרות להגביל את החלקים הניתנים להצגה במצב זה, התוכן המלא של חוברת העבודה עדיין נשמר בשרת SharePoint.

אם ברצונך לכלול גליונות עבודה שלמים כפריט בנוסף לפריטים אחרים, כגון תרשימים או רכיבי PivotTable, הגדר את גליון העבודה כולו כטווח בעל שם. בחר את גליון העבודה כולו ולאחר מכן הגדר טווח בעל שם. טווח בעל שם זה יופיע כפריט זמין בתיבת הדו-שיח אפשרויות פרסום כשתהיה מוכן לפרסם.

כדי לאפשר למשתמשים להזין ערך בתא כדי לעבוד עם נוסחה בתא אחר, הגדר את התא כשם מוגדר ב- Excel לפני שתפרסם את חוברת העבודה. לאחר מכן תוכל להוסיף שם מוגדר זה כפרמטר בכרטיסיה פרמטרים בתיבת הדו-שיח אפשרויות תצוגת דפדפן.

לדוגמה, להלן מוצג תא D2, ששמו המוגדר הוא "תעריף". בדפדפן, משתמש מזין ערך, 5.625, בתיבה בחלונית פרמטרים ולוחץ על החל. לאחר מכן ערך זה מופיע בתא D2, והנוסחה ב- A2 משתמשת בערך שב- D2. תוצאת הנוסחה מחושבת מחדש, ומוצגת ב- A2‏: 1,151.31 ש"ח.

ראה עזרה של Excel לקבלת מידע אודות אופן ההגדרה של טווחים.

הזנת פרמטר בחלונית משתמשת בו בתא D2

הערה: אם אתה יוצר כלי פריסה עבור טבלת Excel ומגדיר שם עבור טווח התאים המכיל את הטבלה וכלי פריסה, אינך יכול להשתמש בכלי הפריסה כדי לסנן את הטבלה בדפדפן אם אתה מפרסם את הטווח המוגדר. אם אתה מפרסם את הטבלה או את גליון העבודה כולו או את חוברת העבודה שלו, כלי הפריסה יפעלו כצפוי בדפדפן.

פרסום חוברת העבודה

 1. לחץ על קובץ _GT_ שמירה בשם >SharePoint.

 2. אם אתה רואה את תיקיית SharePoint תחתהתיקיה הנוכחית או התיקיות האחרונות, לחץ על התיקיה הרצויה. אחרת, לחץ על עיון והזן את כתובת האינטרנט של אתר SharePoint. לאחר מכן, אתר את התיקיה שבה ברצונך לפרסם את חוברת העבודה. תיבת הדו-שיח שמירה בשם מופיעה.

 3. כדי לבחור גליונות עבודה או פריטים ספציפיים לפרסום מתוך חוברת העבודה, לחץ על אפשרויות תצוגת דפדפן. תראה את הכרטיסיה ' הצגת ' והכרטיסיה ' פרמטרים '. אם ברצונך לפרסם את חוברת העבודה כולה, לחץ על שמור. אחרת, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג את חוברת העבודה כולה בדפדפן, בכרטיסיה הצג, בחר באפשרות חוברת העבודה כולה בתיבת הרשימה.

  • כדי להציג רק גליונות עבודה ספציפיים בדפדפן, בכרטיסיה הצג , בחר גליונות בתיבת הרשימה ולאחר מכן בטל את סימון התיבות של הגליונות שאינך מעוניין להסתיר בדפדפן.

   כברירת מחדל, כל הגליונות נבחרים. כדי להציג במהירות את כל הגליונות לגלויים שוב לאחר ביטול הסימון של חלק מהתיבות, בחר את תיבת הסימון כל הגליונות .

  • כדי להציג רק פריטים ספציפיים בדפדפן (כגון טווחים בעלי שם, תרשימים, טבלאות או טבלאות PivotTable), בכרטיסיה הצג , בחר פריטים בחוברת העבודה בתיבת הרשימה ולאחר מכן סמן את התיבות של הפריטים שברצונך להציג.

  • בכרטיסיה פרמטרים , הוסף את כל השמות המוגדרים שבהם ברצונך להשתמש כדי לציין תאים הניתנים לעריכה כאשר משתמשים מציגים את חוברת העבודה בדפדפן. לאחר מכן לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו.

 4. שמור את חוברת העבודה.

הערות: 

 • אם אתה בוחר פריטים בעלי שם זהה (כגון תרשים וטבלת הנתונים הבסיסית שלו), רק אחד מהפריטים הללו יהיה זמין בדפדפן. כדי להציג את כל הפריטים, עליך לוודא שלכל פריט בחוברת העבודה יש שם ייחודי.

 • אם אתה בוחר פריטים בעלי שם זהה (כגון תרשים וטבלת הנתונים הבסיסית שלו), רק אחד מהפריטים הללו יהיה זמין בדפדפן. כדי להציג את כל הפריטים, עליך לוודא שלכל פריט בחוברת העבודה יש שם ייחודי.

 • באפשרותך לשנות את שמן של טבלאות בכרטיסיה עיצוב בקבוצה מאפיינים, לשנות את שמם של רכיבי PivotTable בכרטיסיה אפשרויות בקבוצה PivotTable, ולשנות את שמם של תרשימים או רכיבי PivotChart בכרטיסיה פריסה בקבוצה מאפיינים. שנה את שמם של פריטים כפולים אחרים, כגון טווחים בעלי שם, בכרטיסיה נוסחאות בקבוצה שמות מוגדרים.

 • באפשרותך לשנות את שמן של טבלאות בכרטיסיה עיצוב בקבוצה מאפיינים, לשנות את שמם של רכיבי PivotTable בכרטיסיה אפשרויות בקבוצה PivotTable, ולשנות את שמם של תרשימים או רכיבי PivotChart בכרטיסיה פריסה בקבוצה מאפיינים. שנה את שמם של פריטים כפולים אחרים, כגון טווחים בעלי שם, בכרטיסיה נוסחאות בקבוצה שמות מוגדרים.

לקבלת מידע נוסף אודות רכיבי web part של Excel Web Access, עיין במאמר הצגת חוברת עבודה ב-web Part של Excel Web access.

בעת פרסום חוברת עבודה ב-SharePoint server, כל התוכן של חוברת העבודה נשמר בשרת וניתן להציג אותו ולעבוד איתם אם אתה פותח את חוברת העבודה בתוכנית שולחן העבודה של Excel. אם Office Web Apps נפרס בשרת SharePoint, הצגה ועבודה עם הנתונים שלך בדפדפן האינטרנט עשויה להיות דומה מאוד לעבודה עם הנתונים שלך בתוכנית שולחן העבודה של Excel. למעשה, ניתן לבצע עריכה בו של חוברת עבודה ברשת הדפדפן כאשר Office Web Apps נפרס. בעת הצגת חוברת עבודה בדפדפן, אם לחצן ערוך בדפדפן גלוי, משמעות הדבר היא ש-Office Web Apps זמין.

לחצן 'ערוך בדפדפן'

לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר הבדלים בין שימוש בחוברת עבודה ב-excel וב-Excel Services.

הכנת חוברת העבודה

לפני שתפרסם את חוברת העבודה, תוכל לקבל את ההזדמנות (בתיבת הדו אפשרויות פרסום ) כדי לבחור את גליונות העבודה או הפריטים שברצונך להציג בדפדפן כאשר העריכה לא הופעלה על-ידי לחיצה על לחצן ערוך בדפדפן . פשוט זכור שלמרות שניתן לבחור מה ניתן לראות במצב זה, כל התוכן של חוברת העבודה עדיין נשמר בשרת SharePoint.

אם ברצונך לכלול גליונות עבודה שלמים כפריט בנוסף לפריטים אחרים, כגון תרשימים או רכיבי PivotTable, הגדר את גליון העבודה כולו כטווח בעל שם. בחר את גליון העבודה כולו ולאחר מכן הגדר טווח בעל שם. טווח בעל שם זה יופיע כפריט זמין בתיבת הדו-שיח אפשרויות פרסום כשתהיה מוכן לפרסם.

אם ברצונך לאפשר למשתמשים לספק פרמטר לנוסחה בעת הצגת גליון עבודה בדפדפן, הגדר תא כשמו מוגדר. לאחר מכן, באפשרותך להוסיף שם מוגדר זה כפרמטר בכרטיסיה פרמטרים בתיבת הדו אפשרויות פרסום .

לדוגמה, בגרפיקה הבאה שמציגה גליון עבודה בדפדפן, התא D2 מכיל את קצב השמות המוגדר. בדפדפן, משתמש הזין ערך, 5.625, בתיבה בחלונית הפרמטרים ולאחר מכן לחץ על החל. לאחר מכן ערך זה מופיע בתא D2, והנוסחה ב- A2 משתמשת בערך שב- D2. תוצאת הנוסחה מחושבת מחדש, ומוצגת ב- A2‏: 1,151.31 ש"ח.

שימוש בפרמטר בדפדפן

ראה עזרה של Excel לקבלת מידע אודות אופן ההגדרה של טווחים.

פרסום חוברת העבודה

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על שמור & Send.

 2. לחץ על שמורב-SharePoint.
  הערה    אם הפקודה שמור ב- SharePoint אינה זמינה, עדיין תוכל לשמור את חוברת העבודה באתר SharePoint באמצעות הפקודה ' שמירה בשם '. תיבת הדו ' אפשרויות פרסום ' לא תהיה זמינה. באפשרותך גם להעלות את חוברת העבודה ישירות מתוך ספריית SharePoint. המשתמשים יכולים להציג ולערוך את התוכן של חוברת העבודה בדפדפן על-ידי מעבר ישירות לאתר שבו נשמרה חוברת העבודה.

  הפקודה 'שמור בשם'

 3. אם ברצונך לבחור גליונות עבודה או פריטים בודדים כדי לפרסם בחוברת העבודה, לחץ על לחצן אפשרויות פרסום . אחרת, אם ברצונך לפרסם את חוברת העבודה כולה, דלג ישירות לשלב 4.
  בכרטיסיה ' תצוגה ', בצע את הפעולות הבאות:

  • כדי להציג את חוברת העבודה כולה בדפדפן, בחר את חוברת העבודה כולה בתיבת הרשימה.

  • כדי להציג גליונות עבודה מסוימים בלבד בדפדפן, בחר גליונות בתיבת הרשימה ולאחר מכן נקה את תיבות הסימון של הגליונות שאין ברצונך ליצור גלויים.
   הערה    כברירת מחדל, כל הגליונות נבחרו. כדי להציג במהירות את כל הגליונות לגלויים שוב לאחר ניקוי חלק מתיבות הסימון, באפשרותך לבחור את תיבת הסימון כל הגליונות .

  • כדי להציג רק פריטים ספציפיים בדפדפן (כגון טווחים בעלי שם, תרשימים, טבלאות או טבלאות PivotTable), בחר פריטים בחוברת העבודה בתיבת הרשימה ולאחר מכן בחר את תיבות הסימון של הפריטים שברצונך להציג.
   הערה אם תבחר פריטים בעלי שם זהה (כגון תרשים וטבלת הנתונים המשמשת כבסיס), רק אחד מהפריטים האלה יהיה זמין בדפדפן. כדי להציג את כל הפריטים, עליך לוודא שכל פריט בחוברת העבודה כולל שם ייחודי. באפשרותך לשנות את שמן של טבלאות בכרטיסיה עיצוב בקבוצה מאפיינים, לשנות את שמם של רכיבי PivotTable בכרטיסיה אפשרויות בקבוצה PivotTable, ולשנות את שמם של תרשימים או רכיבי PivotChart בכרטיסיה פריסה בקבוצה מאפיינים. ניתן לשנות את השם של פריטים כפולים, כגון טווחים בעלי שם, בכרטיסיה נוסחאות בקבוצה שמות מוגדרים .
   בחירת גליונות עבודה או פריטים

  • בכרטיסיה פרמטרים , הוסף את כל השמות המוגדרים שבהם ברצונך להשתמש כדי לציין תאים הניתנים לעריכה כאשר משתמשים מציגים את חוברת העבודה בדפדפן. לאחר מכן לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו.
   קביעת מאפיינים

 4. בחר מיקום שבו ברצונך לפרסם את חוברת העבודה.
  ייתכן שכבר נשמרו מיקומים בשרת תחת המיקום הנוכחי, מיקומים אחרוניםאו מיקומים שמהם באפשרותך לבחור. אם אין מיקומים כאלה, או אם ברצונך לשמור במיקום חדש, תחת מיקומים, לחץ פעמיים על עיון עבור מיקום.

 5. בתיבת הדו שמירה בשם , הזן את כתובת האינטרנט של אתר SharePoint ולאחר מכן אתר את האתר או הספריה שבהם ברצונך לשמור את חוברת העבודה.

 6. אם עדיין לא בחרת גליונות עבודה או פריטים בודדים או הגדרת פרמטרים, לחץ על לחצן אפשרויות פרסום .

 7. בתיבה שם הקובץ , קבל את השם המוצע עבור חוברת העבודה, או הקלד שם חדש אם תרצה.

 8. כדי להציג את תוכן חוברת העבודה בחלון דפדפן מיד לאחר השלמת פעולת הפרסום, ודא שתיבת הסימון פתח ב-Excel בדפדפן נבחרה.

 9. לחץ על שמירה.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×