היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

בדיקת איות ודקדוק בשפות מרובות יכולה ליצור בעיות ייחודיות, כגון סימון מילים שאויתו כראוי כשגיאות איות או אי-סימון של שגיאות איות בשפה אחרת. מאמר זה מתאר בעיות נפוצות ועוזר לך לוודא כי: הטקסט שלך מזוהה עם השפה הנכונה; המילון בשפה הנכונה משמש לבדיקת האיות והדקדוק; כלי השפה האוטומטיים ב- Office זמינים.

הערה: אם ברצונך להקליד רק כמה תווים בשפה אחרת, ראה הוספת סימן ביקורת או סימן אחר.

מילים המאויתות באופן שגוי אינן מסומנות כשגיאות איות

יש לוודא כי:

ודא כי השפה הרצויה זמינה

כדי לבדוק כראוי את האיות והדקדוק בשפה אחרת, יש להפוך את השפה לזמינה ב- Office. אם אתה זקוק לשפה שאינה מופיעה כשפת עריכה בתיבת הדו-שיח הגדרת העדפות השפה של Office, ייתכן שתצטרך להשיג ולהתקין ערכת שפה לפני שתוכל לבדוק את האיות. לקבלת מידע נוסף על האופן שבו ניתן להפעיל שפות ב- Office, ראה הוספת שפה או הגדרת העדפות השפה ב- Office וערכת עזר של שפה עבור Office.

לראש הדף

ודא שהשפה הנכונה חלה על הטקסט

אם בודק האיות אינו בודק מילים שהקלדת בשפה אחרת, או אם הוא מסמן מילים בשפה אחרת שהקלדת כראוי, ייתכן שהמילים אינן מזוהות בשפה הנכונה.

כדי לשנות באופן ידני את השפה של מילים מסוימות או של חלק מהטקסט ב- Word, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה שפה, לחץ על שפה > הגדרת שפת הגהה.

  (ב- Word 2007, לחץ על הגדרת שפה בקבוצה הגהה.)

 2. בתיבת הדו-שיח שפה, בחר את השפה הרצויה.

  חשוב: אם השפה הרצויה אינה מופיעה מעל לקו הכפול, עליך להפוך את השפה לזמינה כדי שתוכל לבדוק בה את האיות.

 3. התחל להקליד.

  הערה: כדי להקליד תווים, כגון אומלאוט בגרמנית (ö), טילדה בספרדית (ñ), סדילה בטורקית (Ç) או סימנים כגון סימן ביקורת, בכרטיסיה הוספה, בקבוצה סימנים, לחץ על סימן ולאחר מכן לחץ על התו הרצוי.

 4. כדי לחזור לשפה המקורית או כדי לעבור לשפה אחרת, חזור על שלבים 1-3. בשלב 3, בחר את השפה הבאה.

לראש הדף

ודא שמילון השפה הנכון נמצא בשימוש

ודא שנבחר המיקום הנכון של שפת המילון עבור הטקסט. לדוגמה, 'אנגלית (ארצות הברית)' במקום 'אנגלית (בריטניה)'.

כדי לשנות את המילון עבור שפה מסוימת ב- Word, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה שפה, לחץ על שפה > הגדרת שפת הגהה.

  (ב- Word 2007, לחץ על הגדרת שפה בקבוצה הגהה.)

 2. בתיבת הדו-שיח שפה, בחר את השפה הרצויה.

  חשוב: אם השפה הרצויה אינה מופיעה מעל לקו הכפול, עליך להפוך את השפה לזמינה כדי שתוכל לבדוק בה את האיות.

  הערה: אם גירסת Office שברשותך אינה מספקת כלי הגהה, כגון בודק האיות, עבור השפה שבה ברצונך להשתמש, ייתכן שתצטרך להשיג ערכת שפה. לקבלת מידע נוסף, ראה ערכת עזר של שפה עבור Office.

כדי לשנות את המילון עבור טקסט שנבחר, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר את הטקסט שעבורו ברצונך לשנות את שפת המילון.

 2. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה שפה, לחץ על שפה > הגדרת שפת הגהה.

  (ב- Word 2007, לחץ על הגדרת שפה בקבוצה הגהה.)

 3. תחת סמן טקסט נבחר כ, לחץ על השפה שלפיה ברצונך לזהות את קטע הטקסט. אם השפות שבהן אתה משתמש אינן מוצגות מעל הקו הכפול, עליך להפוך שפות אלה לזמינות (להפעיל את האפשרויות הספציפיות לשפה) כדי שיהיו זמינות.

לראש הדף

ודא שתיבת הסימון 'זהה שפה באופן אוטומטי' מסומנת

כדי לבחור את תיבת הסימון זהה שפה באופן אוטומטי ב- Word, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה שפה, לחץ על שפה > הגדרת שפת הגהה.

  (ב- Word 2007, לחץ על הגדרת שפה בקבוצה הגהה.)

 2. בתיבת הדו-שיח שפה, בחר את תיבת הסימון זהה שפה באופן אוטומטי.

 3. סקור את השפות המוצגות מעל הקו הכפול ברשימה סמן טקסט נבחר כ. Word יכול לזהות רק את השפות שמופיעות מעל הקו הכפול. אם השפות שאתה זקוק להן אינן זמינות, עליך להפוך את שפת העריכה לזמינה כדי ש- Word יזהה אותן באופן אוטומטי.

  תיבת הדו-שיח 'שפה'

הערות: 

 • זיהוי שפות אוטומטי מחייב כתיבה של משפט טקסט בשפה זו. בהתאם לאורך המשפטים, ייתכן שתצטרך להקליד כמה משפטים כדי של- Word יהיה מספיק מידע הקשרי כדי לזהות את השפה באופן אוטומטי ולהחיל את המילון הנכון.

 • מילים המאויתות באופן זהה בכמה שפות, כגון "centre" ב'אנגלית (בריטניה)' וב'צרפתית (צרפת)' עשויות לגרום לתיבת הסימון זהה שפה באופן אוטומטי לזהות באופן שגוי את שפת הטקסט. כדי לפתור בעיה זו, הקלד מילים נוספות בשפה הרצויה או נקה את תיבת הסימון זהה שפה באופן אוטומטי.

לראש הדף

ודא שתיבת הסימון 'החלף לוח מקשים באופן אוטומטי כדי להתאים לשפת הטקסט המקיף' מסומנת

ייתכן שתיבת הסימון החלף לוח מקשים באופן אוטומטי כדי להתאים לשפת הטקסט המקיף מופעלת, והיא גורמת לשגיאות טיפוגרפיות על-ידי שינוי שפת לוח המקשים במהלך ההקלדה. נסה להקליד מילים נוספות בשפה הרצויה או נקה את תיבת הסימון החלף לוח מקשים באופן אוטומטי כדי להתאים לשפת הטקסט המקיף.

כדי לבחור את תיבת הסימון החלף לוח מקשים באופן אוטומטי כדי להתאים לשפת הטקסט המקיף (ב- Office 2010‏, Office 2013 ו- Office 2016):

 1. פתח את Word.

 2. לחץ על קובץ >‏ אפשרויות >‏ מתקדם.

 3. תחת אפשרויות עריכה, בחר את תיבת הסימון החלף לוח מקשים באופן אוטומטי כדי להתאים לשפת הטקסט המקיף.

  הערה: תיבת הסימון החלף לוח מקשים באופן אוטומטי כדי להתאים לשפת הטקסט המקיף תהפוך לגלויה רק לאחר שתהפוך פריסת לוח מקשים עבור שפה כלשהי לזמינה. אם אינך רואה אפשרות זו, הפוך פריסת לוח מקשים לזמינה עבור השפה שבה ברצונך להשתמש.

לראש הדף

ודא שתיבת הסימון 'אל תבדוק איות או דקדוק' אינה מסומנת

אם תיבת הסימון אל תבדוק איות או דקדוק מסומנת, לא מתבצעת בדיקת איות במסמכים.

כדי לנקות את תיבת הסימון אל תבדוק איות או דקדוק ב- Word, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה שפה, לחץ על שפה > הגדרת שפת הגהה.

  (ב- Word 2007, לחץ על הגדרת שפה בקבוצה הגהה.)

 2. בתיבת הדו-שיח שפה, נקה את תיבת הסימון אל תבדוק איות או דקדוק.

  תיבת הדו-שיח 'שפה'

קבל מידע נוסף על בדיקת איות ודקדוק בשפות שונות.

לראש הדף

ודא שהמילה שהופיעה באיות שגוי לא נוספה בטעות למילון המותאם אישית

אם מילה שהופיעה באיות שגוי נוספה למילון מותאם אישית, עליך למצוא את המילה ולמחוק אותה. לקבלת מידע על האופן שבו ניתן לבדוק אם מילון מותאם אישית מכיל מילים באיות שגוי, ראה שימוש במילונים מותאמים אישית כדי להוסיף מילים לבודק האיות. לקבלת מידע על אופן ההסרה של מילה ממילון, ראה 'הוספה או עריכה של מילים במילון בדיקת איות'.

לראש הדף

שפת המילון הרצויה אינה מפורטת בתיבת הדו-שיח 'שפה'

הסיבות הנפוצות ביותר לכך ששפת מילון מסוימת אינה מופיעה ברשימה שפת מילון בתיבת הדו-שיח שפה הן שהשפה אינה זמינה כשפת עריכה, או שזו שפה שאינה כלולה בגירסה המותקנת של Office ויש צורך להתקין עבורה ערכת שפה. לקבלת מידע על האופן שבו ניתן להפוך שפת עריכה לזמינה, ראה שינוי השפה שבה Office משתמש בתפריטים ובכלי ההגהה.

לראש הדף

עדיין זקוק לעזרה?

פנה אלינו לגבי השאלה או הבעיה שלך.

מידע נוסף על בדיקת איות ודקדוק

בדיקת איות ודקדוק

הוספה או עריכה של מילים במילון בדיקת איות

בודק האיות והדקדוק אינו פועל כמצופה

הוספת שפה או הגדרת העדפות השפה ב- Office

בדיקת איות ודקדוק בשפה אחרת

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×