היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.
קיצורי מקשים ב- Excel

משתמשים רבים מגלים שהשימוש בלוח מקשים חיצוני עם קיצורי Excel עוזר להם לעבוד ביתר יעילות. עבור משתמשים בעלי מגבלות ניידות או לקויות ראיה, השימוש בקיצורי מקלדת יכול להיות קל יותר מהשימוש במסך המגע, ומהווה חלופה משמעותית לשימוש בעכבר. 

הערות: 

 • קיצורי המקשים בנושא זה מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שמקשים בפריסות אחרות לא יתאימו בדיוק למקשים בלוח המקשים של ארצות הברית.

 • סימן חיבור (+) בקיצור דרך מציין שעליך להקיש על מקשים מרובים בו-זמנית.

 • סימן פסיק (,) בקיצור דרך מציין שעליך להקיש על מקשים מרובים לפי הסדר.

מאמר זה מתאר את קיצורי המקשים, המקשים הייעודיים וקיצורי מקשים נפוצים אחרים Excel עבור Windows.

הערות: 

בנושא זה

קיצורי דרך נפוצים

טבלה זו מפרטת את קיצורי הדרך הנפוצים ביותר בשימוש Excel.

לביצוע פעולה זו

הקש

סגירת חוברת עבודה.

Ctrl+W

פתח חוברת עבודה.

Ctrl+O

מעבר אל הכרטיסיה בית .

ALT+י

שמירת חוברת עבודה.

Ctrl+S

העתק בחירה.

Ctrl+C

הדבקת הקטע הנבחר.

Ctrl+V

בטל פעולה אחרונה.

Ctrl+Z

הסרת תוכן תא.

מחק

בחר צבע מילוי.

Alt+י, צ, ה

גזירת הקטע הנבחר.

Ctrl+X

עבור אל הכרטיסיה הוספה.

Alt+פ

החלת עיצוב מודגש.

Ctrl+B

יישור תוכן תא למרכז.

Alt+י, מ1

עבור אל הכרטיסיה פריסת עמוד.

Alt+ב

עבור אל הכרטיסיה נתונים.

Alt+פ

עבור אל הכרטיסיה תצוגה .

Alt+ג

פתיחת התפריט תלוי ההקשר.

Shift+F10 או

מקש תפריט Windows

הוסף גבולות.

Alt+י, ג, ב

מחק עמודה.

Alt+י, במ, ע

עבור אל הכרטיסיה נוסחה .

Alt+ד

הסתרת השורות שנבחרו.

Ctrl+9

הסתרת העמודות שנבחרו.

Ctrl+0

לראש הדף

קיצורי מקשים של רצועת הכלים

רצועת הכלים מקבץ אפשרויות קשורות בכרטיסיות. לדוגמה, בכרטיסיה בית , הקבוצה מספר כוללת את האפשרות תבנית מספר. הקש על מקש Alt כדי להציג את קיצורי הדרך ברצועת הכלים, הנקראים תיאורי מקשים, כאותיות בתמונות קטנות לצד הכרטיסיות והאפשרויות, כפי שמוצג בתמונה שלהלן.

עצות מקשים ברצועת הכלים של Excel.

באפשרותך לשלב את אותיות תיאורי המקשים עם מקש Alt כדי ליצור קיצורי דרך הנקראים מקשי גישה עבור אפשרויות רצועת הכלים. לדוגמה, הקש Alt+י כדי לפתוח את הכרטיסיה בית ולאחר מכן Alt+Q כדי לעבור לשדה ספר לי או חיפוש חדש. הקש Alt שוב כדי לראות תיאורי מקשים עבור האפשרויות עבור הכרטיסיה שנבחרה.

בהתאם לגירסת Microsoft 365 שבה אתה משתמש, שדה הטקסט חיפוש בחלק העליון של חלון היישום עשוי להיקרא ספר לי במקום זאת. שתי הגירסאות מציעות חוויה דומה בעיקרון, אך כמה אפשרויות ותוצאות חיפוש עשויות להשתנות.

בגירסאות חדשות יותר שלOffice, גם רוב קיצורי הדרך הישנים בתפריט מקש Alt עדיין פועלים. עם זאת, עליך לדעת את קיצור הדרך המלא. לדוגמה, הקש Alt ולאחר מכן הקש על אחד ממקשים התפריט הישנים, לדוגמה, E (עריכה), V (תצוגה), I (הוספה) וכן הלאה. מוקפצת הודעה המציינת שאתה משתמש במקש גישה מגירסה קודמת של Microsoft 365. אם אתה יודע את כל רצף המקשים, קדימה, והשתמש בו. אם אינך יודע את הרצף, הקש Esc והשתמש בתיצות מקשים במקום זאת.

שימוש במקשי Access עבור כרטיסיות רצועת הכלים

כדי לעבור ישירות אל כרטיסיה ברצועת הכלים, הקש על אחד ממקשים הגישה הבאים. ייתכן שיופיעו כרטיסיות נוספות בהתאם לבחירה שלך בגליון העבודה.

לביצוע פעולה זו

הקש

עבור לשדה ספר לי אוחיפוש ברצועת הכלים והקלד מונח חיפוש לקבלת סיוע או תוכן עזרה.

Alt+א1, והזן את מונח החיפוש.

פתיחת תפריט קובץ.

Alt+כ

פתיחת הכרטיסיה בית ועיצוב טקסט ומספרים והשימוש בכלי החיפוש.

ALT+י

פתח את הכרטיסיה הוספה והוסף טבלאות PivotTable, תרשימים, תוספות, תרשימים זעירים, תמונות, צורות, כותרות עליונות או תיבות טקסט.

Alt+פ

פתיחת הכרטיסיה פריסת עמוד ועבודה עם ערכות נושא, הגדרת עמוד, קנה מידה ויישור.

Alt+ב

פתיחת הכרטיסיה נוסחאות והוספה , מעקב והתאמה אישית של פונקציות וחישובים.

Alt+ד

פתיחת הכרטיסיה נתונים והתחברות לנתונים, מיון, סינון, ניתוח ועבודה עם נתונים.

Alt+פ

פתח את הכרטיסיה סקירה ובדוק איות, הוסף הערות ותגובות משורשרות והגן על גליונות ועל חוברות עבודה.

Alt+ת

פתח את הכרטיסיה תצוגה והצג מעברי עמוד ופריסות בתצוגה מקדימה, הצג והסתר קווי רשת וכותרות, הגדר הגדלת גודל תצוגה, נהל חלונות וחלונית והצג פקודות מאקרו.

Alt+ג

לראש הדף

עבודה ברצועת הכלים באמצעות לוח המקשים

לביצוע פעולה זו

הקש

בחר את הכרטיסיה הפעילה ברצועת הכלים והפעל את מקשי הגישה.

Alt או F10. כדי לעבור לכרטיסיה אחרת, השתמש במקשי גישה או במקשי החצים.

העברת המוקד לפקודות ברצועת הכלים או בחלונית התוספת.

Tab או Shift+Tab

מעבר למטה, למעלה, שמאלה או ימינה, בהתאמה, בין הפריטים ברצועת הכלים.

מקשי חצים

הצג את תיאור הכלי עבור רכיב רצועת הכלים הנמצא כעת במוקד.

Ctrl+Shift+F10

הפעלת לחצן שנבחר

מקש רווח או Enter

פתיחת הרשימה עבור פקודה שנבחרה.

מקש חץ למטה

פתיחת התפריט עבור לחצן שנבחר.

Alt+מקש חץ למטה

כאשר ישנו תפריט או תפריט משנה פתוח, מעבר אל הפקודה הבאה.

מקש חץ למטה

הרחבה או כיווץ של רצועת הכלים.

Ctrl+F1

פתיחת תפריט תלוי הקשר.

Shift+F10

לחלופין, בלוח Windows, מקש תפריט Windows (בדרך כלל בין המקשים Alt Gr ומקש Ctrl הימני)

מעבר לתפריט המשנה כאשר תפריט ראשי פתוח או נבחר.

מקש חץ ימינה

מעבר מקבוצה אחת של פקדים לקבוצה אחרת.

Ctrl+מקש חץ שמאלה או ימינה

לראש הדף

קיצורי מקשים לניווט בתאים

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתא הקודם בגליון עבודה או לאפשרות הקודמת בתיבת דו-שיח.

Shift+Tab

מעבר תא אחד למעלה בגליון עבודה.

מקש חץ למעלה

מעבר תא אחד למטה בגליון עבודה.

מקש חץ למטה

מעבר תא אחד ימינה בגליון עבודה.

מקש חץ ימינה

מעבר תא אחד שמאלה בגליון עבודה.

מקש חץ שמאלה

מעבר לקצה של אזור הנתונים הנוכחי בגליון עבודה.

Ctrl+מקש חץ

היכנס למצב סיום , עבור לתא הבא שאינו ריק באותה עמודה או שורה שבה נמצא התא הפעיל ובטל את מצב סיום. אם התאים ריקים, מעבר אל התא האחרון בשורה או בעמודה.

End, מקש חץ

מעבר אל התא האחרון בגליון עבודה, לשורה הנמוכה ביותר הנמצאת בשימוש של העמודה השמאלית ביותר הנמצאת בשימוש.

Ctrl+End

הרחבת בחירת התאים לתא האחרון הנמצא בשימוש בגליון העבודה (הפינה השמאלית התחתונה).

Ctrl+Shift+End

מעבר לתא בפינה הימנית העליונה של החלון כאשר Scroll Lock מופעל.

Home+Scroll Lock

מעבר לתחילת גליון עבודה.

Ctrl+Home

מעבר מסך אחד למטה בגליון עבודה.

Page Down

מעבר לגיליון הבא בחוברת עבודה.

Ctrl+Page Down

מעבר מסך אחד שמאלה בגליון עבודה.

Alt+Page Down

מעבר מסך אחד למעלה בגליון עבודה.

Page Up

מעבר מסך אחד ימינה בגליון עבודה.

Alt+Page Up

מעבר לגיליון הקודם בחוברת עבודה.

Ctrl+Page Up

מעבר תא אחד שמאלה בגליון עבודה. לחלופין, בגליון עבודה מוגן, מעבר בין תאים לא נעולים.

מקש Tab

פתיחת הרשימה של אפשרויות האימות עבור תא שהוחלה עליו אפשרות אימות נתונים.

Alt+מקש חץ למטה

מעבר בין צורות צפות, כגון תיבות טקסט ותמונות.

Ctrl+Alt+5, ולאחר מכן הקשה על מקש Tab שוב ושוב

יציאה מהניווט של הצורות הצפות וחזרה לניווט רגיל.

Esc

גלילה אופקית.

Ctrl+Shift, ולאחר מכן גלילת גלגל העכבר למעלה כדי לעבור שמאלה, למטה ולימין

הגדלת התצוגה.

Ctrl+Alt+סימן שוויון ( = )

 הקטנת התצוגה.

Ctrl+Alt+סימן חיסור (-)

לראש הדף

קיצורי מקשים לעיצוב תאים

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת תיבת הדו-שיח עיצוב תאים.

Ctrl+1

עיצוב גופנים בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים.

Ctrl+Shift+F או Ctrl+Shift+P

עריכת התא הפעיל והצבת נקודת הכניסה בסוף התוכן שלו. לחלופין, אם עריכה מבוטלת עבור התא, הזזת נקודת הכניסה אל שורת הנוסחאות. בעת עריכת נוסחה, החלף מצב נקודה למצב כבוי או מופעל כדי שתוכל להשתמש במקשי החצים כדי ליצור הפניה.

F2

הוסף הערה.

פתיחה ועריכה של הערת תא.

Shift+F2

Shift+F2

הוספת הערה משורשרת.

פתח הערה משורשרת והשב לה.

Ctrl+Shift+F2

Ctrl+Shift+F2

פתח את תיבת הדו-שיח הוספה כדי להוסיף תאים ריקים.

Ctrl+Shift+סימן חיבור (+)

פתיחת תיבת הדו-שיח מחיקה למחיקת תאים נבחרים.

Ctrl+סימן חיסור (-)

הזנת השעה הנוכחית.

Ctrl+Shift+נקודתיים (:)

הזנת התאריך הנוכחי.

Ctrl+נקודה-פסיק (;)

מעבר בין הצגת ערכי תא להצגת נוסחאות בגליון העבודה.

Ctrl+הטעמת Grave (')

העתקת נוסחה מהתא שמעל לתא הפעיל אל התא או אל שורת הנוסחאות.

Ctrl+גרש (')

העברת התאים שנבחרו.

Ctrl+X

העתקת התאים שנבחרו.

Ctrl+C

הדבקת תוכן בנקודת הכניסה, תוך החלפת כל בחירה.

Ctrl+V

פתיחת תיבת הדו-שיח הדבקה מיוחדת.

Ctrl+Alt+V

הטיית טקסט או הסרת עיצוב נטוי.

Ctrl+I או Ctrl+3

הדגשת טקסט או הסרת עיצוב מודגש.

Ctrl+B או Ctrl+2

מתיחת קו תחתון מתחת לטקסט או הסרת קו תחתון.

Ctrl+U או Ctrl+4

החלה או הסרה של עיצוב קו חוצה.

Ctrl+5

מעבר בין הסתרת אובייקטים, הצגת אובייקטים והצגת מצייני מיקום של אובייקטים.

Ctrl+6

החלת גבול מיתאר על התאים שנבחרו.

Ctrl+Shift+סימן אמפרסנד (&)

הסרת גבול המיתאר מהתאים שנבחרו.

Ctrl+Shift+מקף תחתון (_)

הצגה או הסתרה של סימני החלוקה לרמות.

Ctrl+8

השתמש בפקודה מילוי למטה כדי להעתיק את התוכן ואת העיצוב של התא העליון בטווח שנבחר לתאים שלהלן.

Ctrl+D

החלת תבנית המספר כללי.

Ctrl+Shift+סימן טילדה (~)

החלת התבנית 'מטבע ' עם שני מקומות עשרוניים (מספרים שליליים בסוגריים).

Ctrl+Shift+סימן דולר ($)

החלת התבנית 'אחוזים ' ללא מקומות עשרוניים.

Ctrl+Shift+סימן אחוז (%)

החלת תבנית המספר מדעי עם שני מקומות עשרוניים.

Ctrl+Shift+סימן סימן ^(^)

החלת התבנית 'תאריך' עם היום, החודש והשנה.

Ctrl+Shift+סימן מספר (#)

החלת התבנית ' שעה' עם השעה והדקה, ו- AM או PM.

Ctrl+Shift+סימן At (@)

החלת התבנית ' מספר' עם שני מקומות עשרוניים, מפריד אלפים וסימן חיסור (-) עבור ערכים שליליים.

Ctrl+Shift+סימן קריאה (!)

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת היפר-קישור .

Ctrl+K

בדיקת איות בגליון העבודה הפעיל או בטווח שנבחר.

F7

הצג את אפשרויות הניתוח המהיר עבור תאים נבחרים המכילים נתונים.

Ctrl+Q

הצגת תיבת הדו-שיח יצירת טבלה.

Ctrl+L או Ctrl+T

פתיחת תיבת סטטיסטיקת חוברות עבודה הדו-שיח.

Ctrl+Shift+G

לראש הדף

קיצורי מקשים בתיבת הדו-שיח 'הדבקה מיוחדת'Excel

ב Excel, באפשרותך להדביק היבט ספציפי של הנתונים שהועתקו, כגון העיצוב או הערך שלו, באמצעות האפשרויות הדבקה מיוחדת. לאחר שהעתקת את הנתונים, הקש Ctrl+Alt+V או Alt+E+S כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח הדבקה מיוחדת.

תיבת הדו-שיח 'הדבקה מיוחדת'.

עצה: באפשרותך גם לבחור הדבקה >והדבקה > מיוחדת.

כדי לבחור אפשרות בתיבת הדו-שיח, הקש על האות המסומנת בקו תחתון עבור אפשרות זו. לדוגמה, הקש על האות 'ה' כדי לבחור באפשרות הערות.

לביצוע פעולה זו

הקש

הדבקת כל התוכן והעיצוב של תאים.

A

הדבקת הנוסחאות בלבד, כפי שהוזנו בשורת הנוסחאות.

F

הדבקת הערכים בלבד (לא הנוסחאות).

V

הדבקת העיצוב המועתק בלבד.

ה‘

הדבקת הערות והערות המצורפות לתא בלבד.

C

הדבקת הגדרות אימות הנתונים מהתאים שהועתקו בלבד.

N

הדבקת כל תוכן התא והעיצוב מהתאים שהועתקו.

H

הדבקת כל תוכן התא ללא גבולות.

X

הדבקת רוחב העמודות מהתאים שהועתקו בלבד.

ד\’

הדבקת נוסחאות ותבניות מספרים מהתאים שהועתקו בלבד.

R

הדבקת הערכים (לא הנוסחאות) ותבניות המספרים מהתאים שהועתקו בלבד.

U

לראש הדף

קיצורי מקשים לבחירה ולביצוע פעולות

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת גליון העבודה כולו.

Ctrl+A או Ctrl+Shift+מקש רווח

בחירת הגיליון הנוכחי והגיליון הבא בחוברת עבודה.

Ctrl+Shift+Page Down

בחירת הגיליון הנוכחי והגיליון הקודם בחוברת עבודה.

Ctrl+Shift+Page Up

הרחבת בחירת התאים בתא אחד.

Shift+מקש חץ

הרחבת בחירת התאים לתא האחרון שאינו ריק באותה עמודה או שורה שבה נמצא התא הפעיל. לחלופין, אם התא הבא ריק, הרחבת הבחירה לתא הבא שאינו ריק.

Ctrl+Shift+מקש חץ

ביטול מצב הרחבה ושימוש במקשי החצים כדי להרחיב בחירה. הקש שוב כדי לבטל.

F8

הוספת תא או טווח שאינם סמוכים לבחירה של תאים באמצעות מקשי החצים.

Shift+F8

התחלת שורה חדשה באותו תא.

Alt+Enter

מילוי טווח התאים שנבחר בערך הנוכחי.

Ctrl+Enter

השלמת הזנת תא ובחירת התא שמעליו.

Shift+Enter

בחירת עמודה שלמה בגליון עבודה.

Ctrl+מקש רווח

בחירת שורה שלמה בגליון עבודה.

Shift+מקש רווח

בחירת כל האובייקטים בגליון עבודה כאשר אובייקט נבחר.

Ctrl+Shift+מקש רווח

הרחבת בחירת התאים לתחילת גליון העבודה.

Ctrl+Shift+Home

בחירת האזור הנוכחי אם גליון העבודה מכיל נתונים. הקש פעם נוספת כדי לבחור את האזור הנוכחי ואת שורות הסיכום שלו. הקש פעם שלישית כדי לבחור את גליון העבודה כולו.

Ctrl+A או Ctrl+Shift+מקש רווח

בחר את האזור הנוכחי מסביב לתא הפעיל.

Ctrl+Shift+סימן כוכבית (*)

בחירת הפקודה הראשונה בתפריט כאשר תפריט או תפריט משנה גלויים.

Home

חזרה על הפקודה או הפעולה האחרונה, אם ניתן.

Ctrl+Y

ביטול הפעולה האחרונה.

Ctrl+Z

הרחב שורות או עמודות מקובצות.

בעת ריחוף מעל הפריטים המכווצים, לחץ והחזק את מקש Shift וגלול מטה.

כיווץ שורות או עמודות מקובצות.

בעת ריחוף מעל הפריטים המורחבים, לחץ והחזק את מקש Shift וגלול למעלה.

לראש הדף

קיצורי מקשים לעבודה עם נתונים, פונקציות ושורת הנוסחאות

לביצוע פעולה זו

הקש

הפעל או בטל תיאורי כלים עבור בדיקת נוסחאות ישירות בשורת הנוסחאות או בתא שאתה עורך.

Ctrl+Alt+P

עריכת התא הפעיל והצבת נקודת הכניסה בסוף התוכן שלו. לחלופין, אם עריכה מבוטלת עבור התא, הזזת נקודת הכניסה אל שורת הנוסחאות. בעת עריכת נוסחה, החלף מצב נקודה למצב כבוי או מופעל כדי שתוכל להשתמש במקשי החצים כדי ליצור הפניה.

F2

הרחבה או כיווץ של שורת הנוסחאות.

Ctrl+Shift+U

ביטול ערך בתא או בשורת הנוסחאות.

Esc

השלמת ערך בשורת הנוסחאות ובחירת התא שמתחתיו.

Enter

הזזת הסמן לסוף הטקסט בתוך שורת הנוסחאות.

Ctrl+End

בחירת כל הטקסט בשורת הנוסחאות ממיקום הסמן עד הסוף.

Ctrl+Shift+End

חישוב כל גליונות העבודה בכל חוברות העבודה הפתוחות.

F9

חישוב גליון העבודה הפעיל.

Shift+F9

חישוב כל גליונות העבודה בכל חוברות העבודה הפתוחות, בין אם הם השתנו מאז החישוב האחרון ובין אם לאו.

Ctrl+Alt+F9

בדיקת נוסחאות תלויות ולאחר מכן מחשבת את כל התאים בכל חוברות העבודה הפתוחות, לרבות תאים שאינם מסומנים לשם חישוב.

Ctrl+Alt+Shift+F9

הצגת התפריט או ההודעה עבור לחצן בדיקת שגיאות.

Alt+Shift+F10

הצגת תיבת הדו-שיח ארגומנטים של פונקציה כאשר נקודת הכניסה נמצאת משמאל לשם פונקציה בנוסחה.

Ctrl+A

הוספת שמות הארגומנטים והסוגריים כשנקודת הכניסה נמצאת מימין לשם של פונקציה בנוסחה.

Ctrl+Shift+A

הוספת נוסחת הסכום האוטומטי

Alt+סימן שוויון ( = )

הפעלת מילוי מהיר לזיהוי אוטומטי של דפוסים בעמודות סמוכות ולמילוי העמודה הנוכחית

Ctrl+E

מעבר מחזורי בין כל השילובים של הפניות מוחלטות ויחסיות בנוסחה אם הפניה לתא או טווח נבחרו.

F4

הוספת פונקציה.

Shift+F3

העתקת הערך מהתא שמעל לתא הפעיל אל התא או אל שורת הנוסחאות.

Ctrl+Shift+גרשיים ישרים (")

יצירת תרשים מוטבע של הנתונים בטווח הנוכחי.

ALT+F1

צור תרשים של הנתונים בטווח הנוכחי בגליון תרשים נפרד.

F11

הגדרת שם לשימוש בהפניות.

Alt+ו, ם, ה

הדבק שם מתיבת הדו-שיח הדבקת שם (אם שמות הוגדרו בחוברת העבודה).

F3

מעבר לשדה הראשון ברשומה הבאה של טופס נתונים.

Enter

יצירה, הפעלה, עריכה או מחיקה של פקודת מאקרו.

Alt+F8

פתח את Microsoft Visual Basic for Applications עורך.

Alt+F11 

פתח את עורך Power Query

Alt+F12

לראש הדף

קיצורי מקשים לרענון נתונים חיצוניים

השתמש במקשים הבאים כדי לרענן נתונים ממקורות נתונים חיצוניים.

לביצוע פעולה זו

הקש

הפסקת פעולת רענון.

Esc

רענן נתונים בגליון העבודה הנוכחי.

Ctrl+F5

רענן את כל הנתונים בחוברת העבודה.

Ctrl+Alt+F5

לראש הדף

קיצורי מקשים של Power Pivot

השתמש בקיצורי המקשים הבאים עם Power Pivot ב- Microsoft 365 ו- Office.

לביצוע פעולה זו

הקש

פתח את תפריט ההקשר עבור התא, העמודה או השורה שנבחרו.

Shift+F10

בחירת הטבלה כולה.

Ctrl+A

העתק נתונים שנבחרו.

Ctrl+C

מחק את הטבלה.

Ctrl+D

הזז את הטבלה.

Ctrl+M

שנה שם לטבלה.

Ctrl+R

שמור את הקובץ.

Ctrl+S

ביצוע חוזר של הפעולה האחרונה.

Ctrl+Y

ביטול הפעולה האחרונה.

Ctrl+Z

בחר את העמודה הנוכחית.

Ctrl+מקש רווח

בחר את השורה הנוכחית.

Shift+מקש רווח

בחר את כל התאים מהמיקום הנוכחי לתא האחרון של העמודה.

Shift+Page Down

בחר את כל התאים מהמיקום הנוכחי לתא הראשון של העמודה.

Shift+Page Up

בחר את כל התאים מהמיקום הנוכחי לתא האחרון של השורה.

Shift+End

בחר את כל התאים מהמיקום הנוכחי לתא הראשון של השורה.

Shift+Home

עבור לטבלה הקודמת.

Ctrl+Page Up

עבור לטבלה הבאה.

Ctrl+Page Down

מעבר לתא הראשון בפינה הימנית העליונה של הטבלה שנבחרה.

Ctrl+Home

מעבר לתא האחרון בפינה השמאלית התחתונה של הטבלה שנבחרה.

Ctrl+End

מעבר לתא הראשון של השורה שנבחרה.

Ctrl+מקש חץ שמאלה

מעבר לתא האחרון של השורה שנבחרה.

Ctrl+מקש חץ ימינה

מעבר לתא הראשון של העמודה שנבחרה.

Ctrl+מקש חץ למעלה

עבור לתא האחרון של העמודה שנבחרה.

Ctrl+מקש חץ למטה

סגור את תיבת הדו-שיח או בטל תהליך, כגון פעולת הדבקה.

Ctrl+Esc

פתיחת תיבת הדו-שיח תפריט סינון אוטומטי.

Alt+מקש חץ למטה

פתיחת תיבת הדו-שיח מעבר אל.

F5

חשב מחדש את כל הנוסחאות בחלון ה- Power Pivot. לקבלת מידע נוסף, ראה חישוב מחדש של נוסחאות ב- Power Pivot.

F9

 לראש הדף

מקשי פעולה

מקש

תיאור

F1

 • הקשה על F1 בלבד מציגהExcel  חלונית המשימות עזרה.

 • הקשה על Ctrl+F1 מציגה או מסתירה את רצועת הכלים.

 • הקשה על Alt+F1 יוצרת תרשים מוטבע של הנתונים בטווח הנוכחי.

 • הקשה על Alt+Shift+F1 מוסיפה גליון עבודה חדש.

 • Ctrl+Shift+F1: החלפת מצב מסך מלא

F2

 • הקשה על F2 בלבד עורכת את התא הפעיל ומציבה את נקודת הכניסה בסוף התוכן שלו. לחלופין, אם עריכה מבוטלת עבור התא, תבוצע הזזה של נקודת הכניסה אל שורת הנוסחאות. בעת עריכת נוסחה, החלף מצב נקודה למצב כבוי או מופעל כדי שתוכל להשתמש במקשי החצים כדי ליצור הפניה.

 • הקשה על Shift+F2 מוסיפה או עורכים הערת תא.

 • הקשה על Ctrl+F2 מציגה את אזור ההצגה לפני הדפסה בכרטיסיה הדפסה בתצוגת Backstage.

F3

 • הקשה על F3 בלבד מציגה את תיבת הדו-שיח הדבקת שם. זמין רק אם הוגדרו שמות בחוברת העבודה.

 • הקשה על Shift+F3 מציגה את תיבת הדו-שיח הוספת פונקציה.

F4

 • הקשה על F4 בלבד חוזרת על הפקודה או הפעולה האחרונה, במידת האפשר.

  אם נבחרו בנוסחה הפניה לתא או טווח, F4 מבצע מעבר מחזורי בין כל השילובים השונים של הפניות מוחלטות ויחסיות.

 • הקשה על Ctrl+F4 סוגרת את חלון חוברת העבודה שנבחר.

 • הקשה על Alt+F4 סוגרת את Excel.

F5

 • הקשה על F5 בלבד מציגה את תיבת הדו-שיח מעבר אל.

 • הקשה על Ctrl+F5 משחזרת את גודלו של חלון חוברת העבודה שנבחר.

F6

 • הקשה על F6 בלבד עוברת בין גליון העבודה, רצועת הכלים, חלונית המשימות ופקדי שינוי גודל התצוגה. בגליון עבודה מפוצל, F6 כולל את החלוניות המפוצלים בעת מעבר בין חלוניות לאזור רצועת הכלים.

 • הקשה על Shift+F6 מעבירה בין גליון העבודה, פקדי שינוי גודל התצוגה, חלונית המשימות ורצועת הכלים.

 • הקשה על Ctrl+F6 מעבירה בין שניExcel מרובים.

 • הקשה על Ctrl+Shift+F6 מעבירה בין כל Excel החלונות.

F7

 • הקשה על F7 בלבד פותחת את תיבת הדו-שיח בדיקת איות כדי לבדוק איות בגליון העבודה הפעיל או בטווח שנבחר.

 • הקשה על Ctrl+F7 מבצעת את הפקודה הזז בחלון חוברת העבודה כאשר חלון זה אינו מוגדל. השתמש במקשי החצים כדי להזיז את החלון ולסיום הקש Enter, או לחלופין, הקש Esc כדי לבטל.

F8

 • הקשה על F8 בלבד מפעילה או מבטלת מצב הרחבה. במצב הרחבה, בחירה מורחבת מופיעה בשורת המצב, ומקשי החצים מבצעים את הרחבת הבחירה.

 • הקשה על Shift+F8 מאפשרת לך להוסיף לבחירה של תאים תא או טווח שאינם סמוכים באמצעות מקשי החצים.

 • הקשה על Ctrl+F8 מבצעת את הפקודה שנה גודל כאשר חוברת עבודה אינה מוגדלת.

 • הקשה על Alt+F8 מציגה את תיבת הדו-שיח מאקרו כדי ליצור, להפעיל, לערוך או למחוק מאקרו.

F9

 • הקשה על F9 בלבד מחשבת את כל גליונות העבודה בכל חוברות העבודה הפתוחות.

 • הקשה על Shift+F9 מחשבת את גליון העבודה הפעיל.

 • הקשה על Ctrl+Alt+F9 מחשבת את כל גליונות העבודה בכל חוברות העבודה הפתוחות, בין שהם השתנו מאז החישוב האחרון או לא.

 • הקשה על Ctrl+Alt+Shift+F9 בודקת מחדש נוסחאות תלויות ולאחר מכן מחשבת את כל התאים בכל חוברות העבודה הפתוחות, לרבות תאים שאינם מסומנים לשם חישוב.

 • הקשה על Ctrl+F9 ממזערת חלון חוברת עבודה לסמל.

F10

 • הקשה על F10 בלבד מפעילה או מבטלת את עצות המקשים. (הקשה על Alt מבצעת את אותה הפעולה.)

 • הקשה על Shift+F10 מציגה את התפריט תלוי ההקשר עבור הפריט שנבחר.

 • הקשה על Alt+Shift+F10 מציגה את התפריט או ההודעה עבור לחצן בדיקת שגיאות.

 • הקשה על Ctrl+F10 מגדילה או משחזרת את חלון חוברת העבודה שנבחר.

F11

 • הקשה על F11 בלבד יוצרת תרשים של הנתונים בטווח הנוכחי בגליון תרשים נפרד.

 • הקשה על Shift+F11 מוסיפה גליון עבודה חדש.

 • הקשה על Alt+F11 פותחת את תיבת הדו-עורך Microsoft Visual Basic for Applications, שבה ניתן ליצור מאקרו באמצעות Visual Basic for Applications (VBA).

F12

 • הקשה על F12 בלבד מציגה את תיבת הדו-שיח שמירה בשם.

לראש הדף

מקשי קיצור שימושיים אחרים

מקש

תיאור

Alt

 • הצגת תיאורי המקשים (קיצורי הדרך החדשים) ברצועת הכלים.

לדוגמה,

 • הקשה על Alt, ג, פ מעבירה את גליון העבודה לתצוגת פריסת עמוד.

 • הקשה על Alt, W, L מעבירה את גליון העבודה לתצוגה רגילה.

 • Alt, W, I מעביר את גליון העבודה לתצוגת תצוגה מקדימה של מעברי עמוד.

מקשי חצים

 • מעבר תא אחד למעלה, למטה, ימינה או שמאלה בגליון עבודה.

 • הקשה על Ctrl+מקש חץ מעבירה לקצה אזור נתונים הנוכחי בגליון עבודה.

 • הקשה על Shift+מקש חץ מרחיבה את בחירת התאים בתא אחד.

 • הקשה על Ctrl+Shift+מקש חץ מרחיבה את בחירת התאים לתא האחרון שאינו ריק באותה עמודה או שורה שבה נמצא התא הפעיל. לחלופין, אם התא הבא ריק, מרחיבה את הבחירה לתא הבא שאינו ריק.

 • מקש חץ שמאלה או ימינה בוחר את הכרטיסיה משמאל או מימין כאשר רצועת הכלים נבחרת. כאשר תפריט משנה פתוח או נבחר, מקשי חצים אלה עוברים בין התפריט הראשי לתפריט המשנה. כאשר כרטיסיה ברצועת הכלים נבחרת, מקשים אלה מנווטים בין לחצני הכרטיסיות.

 • מקש חץ למטה או חץ למעלה בוחר את הפקודה הבאה או הקודמת כאשר תפריט או תפריט משנה פתוחים. כאשר כרטיסיה ברצועת הכלים נבחרת, מקשים אלה מנווטים למעלה או למטה בקבוצת הכרטיסיות.

 • בתיבת דו-שיח, מקשי החצים עוברים בין אפשרויות ברשימה נפתחת פעילה או בין אפשרויות בקבוצת אפשרויות.

 • מקש חץ למטה או Alt+חץ למטה פותח רשימה נפתחת שנבחרה.

Backspace

 • מחיקת תו אחד שמאלה בשורת הנוסחאות.

 • ניקוי התוכן של התא הפעיל.

 • במצב עריכת תאים - מחיקת התו שמימין לנקודת הכניסה.

Delete

 • הסרת תוכן התא (נתונים ונוסחאות) מהתאים שנבחרו מבלי להשפיע על עיצובי תא, תגובות משורשרות או הערות.

 • במצב עריכת תאים - מחיקת התו משמאל לנקודת הכניסה.

End

 • End מפעיל או מבטל את מצב סיום. במצב סיום , באפשרותך להקיש על מקש חץ כדי לעבור לתא הבא שאינו ריק באותה עמודה או שורה שבה נמצא התא הפעיל. מצב סיום נכבה באופן אוטומטי לאחר הקשה על מקש החץ. הקפד להקיש על End שוב לפני הקשה על מקש החץ הבא. מצב סיום מוצג בשורת המצב כאשר הוא מופעל.

 • אם התאים ריקים, הקשה על End ואחריו על מקש חץ מעבירה לתא האחרון בשורה או בעמודה.

 • מקש End גם בוחר את הפקודה האחרונה בתפריט כאשר תפריט או תפריט משנה גלויים.

 • הקשה על Ctrl+End עוברת אל התא האחרון בגליון עבודה, לשורה הנמוכה ביותר הנמצאת בשימוש של העמודה השמאלית ביותר הנמצאת בשימוש. אם הסמן נמצא בשורת הנוסחאות, הקשה על Ctrl+End מעבירה את הסמן לסוף הטקסט.

 • הקשה על Ctrl+Shift+End מרחיבה את בחירת התאים לתא האחרון הנמצא בשימוש בגליון העבודה (הפינה השמאלית התחתונה). אם הסמן נמצא בשורת הנוסחאות, הקשה על Ctrl+Shift+End בוחרת את כל הטקסט בשורת הנוסחאות ממיקום הסמן עד לסוף - דבר זה אינו משפיע על גובה שורת הנוסחאות.

Enter

 • השלמת הזנת תא מהתא או משורת הנוסחאות ובחירה בתא שמתחת (כברירת מחדל).

 • בטופס נתונים - העברה לשדה הראשון ברשומה הבאה.

 • פתיחת תפריט נבחר (הקש F10 כדי להפעיל את שורת התפריטים), או ביצוע הפעולה עבור פקודה נבחרת.

 • בתיבת דו-שיח - ביצוע הפעולה של לחצן הפקודה המוגדר כברירת מחדל בתיבת הדו-שיח (הלחצן עם המיתאר המודגש, בדרך כלל לחצן אישור).

 • הקשה על Alt+Enter מתחילה שורה חדשה באותו תא.

 • הקשה על Ctrl+Enter ממלאת את טווח התאים הנבחר בערך הנוכחי.

 • הקשה על Shift+Enter משלימה ערך תא ובוחרת את התא שמעל.

Esc

 • ביטול ערך בתא או בשורת הנוסחאות.

 • סגירת תפריט או תפריט משנה, תיבת דו-שיח או חלון הודעה פתוחים.

Home

 • מעבר לתחילת שורה בגליון עבודה.

 • מעבר לתא בפינה הימנית העליונה של החלון כאשר Scroll Lock מופעל.

 • בחירת הפקודה הראשונה בתפריט כאשר תפריט או תפריט משנה גלויים.

 • הקשה על Ctrl+Home מעבירה לתחילת גליון עבודה.

 • הקשה על Ctrl+Shift+Home מרחיבה את בחירת התאים לתחילת גליון העבודה.

Page Down

 • מעבר מסך אחד למטה בגליון עבודה.

 • הקשה על Alt+Page Down מעבירה מסך אחד שמאלה בגליון עבודה.

 • הקשה על Ctrl+Page down מעבירה לגיליון הבא בחוברת עבודה.

 • הקשה על Ctrl+Shift+Page down בוחרת את הגיליון הנוכחי ואת הגיליון הבא בחוברת עבודה.

Page Up

 • מעבר מסך אחד למעלה בגליון עבודה.

 • הקשה על Alt+Page up מעבירה מסך אחד שמאלה בגליון עבודה.

 • הקשה על Ctrl+Page up מעבירה לגיליון הקודם בחוברת עבודה.

 • הקשה על Ctrl+Shift+Page up בוחרת את הגיליון הנוכחי ואת הגיליון הקודם בחוברת עבודה.

Shift

 • החזק את מקש Shift לחוץ בעת גרירת שורה, עמודה או תאים נבחרים שנבחרו כדי להזיז את התאים שנבחרו ולשחרר אותם כדי להוסיף אותם למיקום חדש.

מקש רווח

 • בתיבת דו-שיח, ביצוע הפעולה עבור הלחצן שנבחר, או בחירה או ניקוי של תיבת סימון.

 • הקשה על Ctrl+מקש רווח בוחרת עמודה שלמה בגליון עבודה.

 • הקשה על Shift+מקש רווח בוחרת שורה שלמה בגליון עבודה.

 • הקשה על Ctrl+Shift+מקש רווח בוחרת את גליון העבודה בשלמותו.

 • אם גליון העבודה מכיל נתונים, הקשה על Ctrl+Shift+מקש רווח בוחרת את האזור הנוכחי. הקשה על Ctrl+Shift+מקש רווח פעם נוספת בוחרת את האזור הנוכחי ואת שורות הסיכום שלו. הקשה על Ctrl+Shift+מקש רווח פעם שלישית בוחרת את גליון העבודה בשלמותו.

 • כאשר אובייקט נבחר, הקשה על Ctrl+Shift+מקש רווח בוחרת את כל האובייקטים בגליון עבודה.

 • הקשה על Alt+מקש רווח מציגה את תפריט פקד Excel החלון.

מקש Tab

 • מעבר תא אחד ימינה בגליון עבודה.

 • מעבר בין תאים לא נעולים בגליון עבודה מוגן.

 • מעבר לאפשרות או לקבוצת האפשרויות הבאה בתיבת דו-שיח.

 • הקשה על Shift+Tab מעבירה לתא הקודם בגליון עבודה או לאפשרות הקודמת בתיבת דו-שיח.

 • הקשה על Ctrl+Tab מעבירה אל הכרטיסיה הבאה בתיבת דו-שיח, או (אם לא פתוחה תיבת דו-שיח) מעבר בין שניExcel חלונות. 

 • הקשה על Ctrl+Shift+Tab מעבירה אל הכרטיסיה הקודמת בתיבת דו-שיח, או (אם לא פתוחה תיבת דו-שיח) מעבר בין Excel החלונות.

לראש הדף

למידע נוסף

עזרה עבור Excel & למידה

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Excel

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב- Excel

תמיכה בקורא מסך עבור Excel

מאמר זה מתאר את קיצורי המקשים, המקשים הייעודיים וקיצורי מקשים נפוצים אחרים Excel עבור Mac.

הערות: 

 • ההגדרות בגירסאות מסוימות של מערכת ההפעלה (OS) של Mac ובחלק מיישומי כלי השירות עשויות להתנגש עם קיצורי המקשים ופעולות המקשים הייעודיים ב- Microsoft 365 עבור Mac. 

 • אם אינך מוצא כאן קיצור מקשים עונה על צרכיך, באפשרותך ליצור קיצור מקשים מותאם אישית. לקבלת הוראות, עבור אל יצירת קיצור מקשים מותאם אישית עבור Office עבור Mac.

 • רבים קיצורי הדרך המשתמשים במקש Ctrl בלוח Windows מקשים פועלים גם עם מקש Control ב- Excel עבור Mac. עם זאת, לא כולם פועלים.

 • כדי למצוא במהירות קיצור דרך במאמר זה, באפשרותך להשתמש חיפוש. הקש לחצן הפקודה.+F ולאחר מכן הקלד את מילות החיפוש.

 • 'לחץ להוספה' זמין אך דורש הגדרה. בחר Excel> העדפות> עריכה > את 'לחץ כדי להוסיף מצב'. כדי להתחיל נוסחה, הקלד סימן שוויון ( = ) ולאחר מכן בחר תאים כדי להוסיף אותם יחד. סימן החיבור (+) יתווסף באופן אוטומטי.

בנושא זה

קיצורי דרך נפוצים

טבלה זו מפרטת את קיצורי הדרך הנפוצים ביותר בשימוש ב- Excel עבור Mac. 

לביצוע פעולה זו

הקש

הדבקת הקטע הנבחר.

Cmd+V
או
Control+V

העתק בחירה.

Cmd+C
או
Control+C

נקה בחירה.

מחק

שמור חוברת עבודה.

Cmd+S
או
Control+S

בטל פעולה.

Cmd+Z
או
Control+Z

בצע שוב פעולה.

Cmd+Y
או
Control+Y
או
Cmd+Shift+Z

גזירת הקטע הנבחר.

Cmd+X
או
Control+X
או
Shift+לחצן 'מחק' ב- Mac עם סימן צלב עליו.

החלת עיצוב מודגש.

Cmd+B
או
Control+B

הדפס חוברת עבודה.

Cmd+P
או
Control+P

פתח את Visual Basic.

Option+F11

מלא תאים כלפי מטה.

Cmd+D
או
Control+D

מלא תאים ימינה.

Cmd+R
או
Control+R

הוסף תאים.

Control+Shift+סימן שוויון ( = )

מחק תאים.

Cmd+מקף (-)
או
Control+מקף (-)

חישוב כל חוברות העבודה הפתוחות.

Cmd+סימן שוויון ( = )
או
F9

סגור חלון.

Cmd+W
או
Control+W

צא Excel.

Cmd+Q

הצגת תיבת הדו-שיח מעבר אל.

Control+G
או
F5

הצגת תיבת הדו-שיח עיצוב תאים.

Cmd+1
או
Control+1

הצגת תיבת הדו-שיח החלפה.

Control+H
או
Cmd+Shift+H

השתמש בהדבקה מיוחדת.

Cmd+Control+V
או
Control+Option+V
או
Cmd+Option+V

החלת עיצוב קו תחתון.

Cmd+U

החלת עיצוב נטוי.

Cmd+I
או
Control+I

פתח חוברת עבודה ריקה חדשה.

Cmd+N
או
Control+N

צור חוברת עבודה חדשה מתבנית.

Cmd+Shift+P

הצגת תיבת הדו-שיח שמירה בשם.

Cmd+Shift+S
או
F12

הצגת חלון העזרה.

F1
או
Cmd+קו נטוי (/)

בחר הכל.

Cmd+A
או
Cmd+Shift+מקש רווח

הוספה או הסרה של מסנן.

Cmd+Shift+F
או
Control+Shift+L

מזעור או הגדלה של כרטיסיות רצועת הכלים.

Cmd+Option+R

הצגת תיבת הדו-שיח פתיחה.

Cmd+O
או
Control+O

בדיקת איות.

F7

פתח את אוצר המילים.

Shift+F7

הצגת בונה הנוסחאות.

Shift+F3

פתיחת תיבת הדו-שיח הגדרת שם.

Cmd+F3

הוסף הערה משורשרת או השב להערה משורשרת.

Cmd+Return

פתיחת תיבת הדו-שיח יצירת שמות.

Cmd+Shift+F3

הוספת גיליון חדש *

Shift+F11

הצגה לפני הדפסה.

Cmd+P
או
Control+P

לראש הדף

התנגשויות של קיצורי דרך

קיצורי Windows מסוימים מתנגשים עם קיצורי המקלדת המקבילים של macOS המהווים ברירת מחדל. נושא זה מסמן קיצורי דרך אלה בכוכבית (*). כדי להשתמש בקיצורי דרך אלה, ייתכן שיהיה עליך לשנות את הגדרות המקלדת של Mac כדי לשנות את קיצור הדרך להצגת המכתבה עבור המקש.

כדי לשנות את העדפות המערכת עבור קיצורי מקלדת באמצעות העכבר

 1. בתפריט Apple , בחר הגדרות מערכת.

 2. בחר Keyboard (מקלדת).

 3. בחר קיצורי מקשים.

 4. חפש את קיצור הדרך שבו ברצונך להשתמש ב- Excel ונקה את תיבת הסימון עבורה.

לראש הדף 

עבודה בחלונות ובתיבות דו-שיח

לביצוע פעולה זו

הקש

הרחבה או מזעור של רצועת הכלים.

Cmd+Option+R

מעבר לתצוגת מסך מלא.

Cmd+Control+F

מעבר ליישום הבא.

Cmd+Tab

מעבר ליישום הקודם.

Shift+לחצן הפקודה.+Tab

סגור את חלון חוברת העבודה הפעיל.

Cmd+W

צור צילום מסך ושמור אותו בשולחן העבודה.

Shift+Cmd+3

מזעור החלון הפעיל.

Control+F9

הגדל או שחזר את החלון הפעיל.

Control+F10
או
Cmd+F10

הסתר Excel.

Cmd+H

מעבר אל התיבה, האפשרות, הפקד או הפקודה הבאים.

מקש Tab

מעבר אל התיבה, האפשרות, הפקד או הפקודה הקודמים.

Shift+Tab

יציאה מתיבת דו-שיח או ביטול פעולה.

Esc

ביצוע הפעולה שהוקצתה ללחצן ברירת המחדל (הלחצן עם המיתאר המודגש).

Return

ביטול הפקודה וסגירה של תיבת הדו-שיח או התפריט.

Esc

לראש הדף

תנועה וגלילה בגיליון או בחוברת עבודה

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר תא אחד למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

מקשי חצים

מעבר לקצה אזור הנתונים הנוכחי.

Cmd+מקש חץ

מעבר לתחילת השורה.

הביתה
ב- MacBook, Fn+מקש חץ שמאלה

מעבר לתחילת הגיליון.

Control+Home
ב- MacBook, Control+Fn+מקש חץ שמאלה

מעבר לתא האחרון בשימוש בגיליון.

Control+End
ב- MacBook, Control+Fn+מקש חץ ימינה

עבור מסך אחד למטה.

Page Down
ב- MacBook, Fn+מקש חץ למטה

עבור מסך אחד למעלה.

Page Up
ב- MacBook, Fn+מקש חץ למעלה

מעבר מסך אחד ימינה.

Option+Page Down
ב- MacBook, Fn+Option+מקש חץ למטה

מעבר מסך אחד שמאלה.

Option+Page Up
ב- MacBook, Fn+Option+מקש חץ למעלה

מעבר לגיליון הבא בחוברת העבודה.

Control+Page Down
או
Option+מקש חץ ימינה

מעבר לגיליון הקודם בחוברת העבודה.

Control+Page Down
או
Option+מקש חץ שמאלה

גלול כדי להציג את התא הפעיל.

Control+Delete

הצגת תיבת הדו-שיח מעבר אל.

Control+G

הצגת תיבת הדו-שיח חיפוש.

Control+F
או
Shift+F5

גישה לחיפוש (כאשר אתה נמצא בתא או כאשר תא נבחר).

Cmd+F

מעבר בין תאים לא נעולים בגיליון מוגן.

מקש Tab

גלילה אופקית.

Shift, ולאחר מכן גלילה למעלה בגלגל העכבר לשמאל, למטה לימין

עצה: כדי להשתמש במקשי החצים כדי לעבור בין תאים Excel עבור Mac, עליך לבטל את Scroll Lock . כדי להפעיל או לכבות את Scroll Lock , הקש Shift+F14. בהתאם לסוג לוח המקשים, ייתכן שיהיה עליך להשתמש במקש Control, Option או במקש Command במקום במקש Shift. אם אתה משתמש ב- MacBook, ייתכן שיהיה עליך לחבר מקלדת USB כדי להשתמש בצירוף המקשים F14.

לראש הדף 

הזנת נתונים בגיליון

לביצוע פעולה זו

הקש

ערוך את התא שנבחר.

F2

השלמת הזנת תא ומעבר קדימה בבחירה.

Return

התחלת שורה חדשה באותו תא.

Option+Return או Control+Option+Return

מלא את טווח התאים שנבחר בטקסט שאתה מקליד.

Cmd+Return
או
Control+Return

השלמת הזנת תא ומעבר למעלה בבחירה.

Shift+Return

השלמת הזנת תא ומעבר שמאלה בבחירה.

מקש Tab

השלמת הזנת תא ומעבר שמאלה בבחירה.

Shift+Tab

ביטול הזנה בתא.

Esc

מחיקת התו מימין לנקודת הכניסה או מחיקת הבחירה.

מחק

מחק את התו שמימין לנקודת הכניסה או מחק את הבחירה.

הערה: מקלדות קטנות מסוימות אינן כוללות מקש זה.

לחצן 'מחק' ב- Mac עם סימן צלב עליו.מקשים
ב- MacBook, Fn+Delete

מחיקת טקסט לסוף השורה.

הערה: מקלדות קטנות מסוימות אינן כוללות מקש זה.

Control+לחצן 'מחק' ב- Mac עם סימן צלב עליו.
ב- MacBook, Control+Fn+Delete

מעבר תו אחד למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

מקשי חצים

מעבר לתחילת השורה.

הביתה
ב- MacBook, Fn+מקש חץ שמאלה

הוסף הערה.

Shift+F2

פתיחה ועריכה של הערת תא.

Shift+F2

הוספת הערה משורשרת.

Cmd+Shift+F2

פתח הערה משורשרת והשב לה.

Cmd+Shift+F2

ביצוע מילוי כלפי מטה.

Control+D
או
Cmd+D

 מלא שמאלה.

Control+R
או
Cmd+R 

הפעל מילוי מהיר כדי לזהות באופן אוטומטי דפוסים בעמודות סמוכות ולמלא את העמודה הנוכחית.

Control+E

הגדר שם.

Control+L

לראש הדף

עבודה בתאים או בשורת הנוסחאות

לביצוע פעולה זו

הקש

הפעל או בטל תיאורי כלים עבור בדיקת נוסחאות ישירות בשורת הנוסחאות.

Control+Option+P

ערוך את התא שנבחר.

F2

הרחבה או כיווץ של שורת הנוסחאות.

Control+Shift+U

ערוך את התא הפעיל ולאחר מכן נקה אותו או מחק את התו הקודם בתא הפעיל בעת עריכת תוכן התא.

מחק

השלמת הזנה בתא.

Return

הזן נוסחה כנוסחת מערך.

Shift+Cmd+Return
או
Control+Shift+Return

ביטול ערך בתא או בשורת הנוסחאות.

Esc

הצגת בונה הנוסחאות לאחר הקלדת שם פונקציה חוקי בנוסחה

Control+A

הוספת היפר-קישור.

Cmd+K
או
Control+K

ערוך את התא הפעיל ומקם את נקודת הכניסה בסוף השורה.

Control+U

פתח את בונה הנוסחאות.

Shift+F3

חישוב הגיליון הפעיל

Shift+F9

הצגת תפריט ההקשר.

Shift+F10

התחל נוסחה.

סימן שוויון ( = )

החלף את סגנון ההפניה לנוסחה בין מוחלט, יחסי ומעורב.

Cmd+T
או
F4

הוסף את נוסחת הסכום האוטומטי.

Shift+Cmd+T

הזן את התאריך.

Control+נקודה-פסיק (;)

הזן את השעה.

Cmd+נקודה-פסיק (;)

העתקת הערך מהתא שמעל לתא הפעיל אל התא או אל שורת הנוסחאות.

Control+Shift+סימן אינץ'/גרשיים רגילים כפולים (")

מעבר בין הצגת ערכי תאים להצגת נוסחאות תא.

Control+הטעמת Grave (')

העתקת נוסחה מהתא שמעל לתא הפעיל אל התא או אל שורת הנוסחאות.

Control+גרש (')

הצגת רשימת ההשלמה האוטומטית .

Option+מקש חץ למטה

הגדר שם.

Control+L

פתח את החלונית בדיקת מידע חכמה.

Control+Option+Cmd+L

חישוב כל גליונות העבודה בכל חוברות העבודה הפתוחות.

Control+Option+F9

בדוק נוסחאות תלויות ולאחר מכן חשב את כל התאים בכל חוברות העבודה הפתוחות.

Control+Option+Shift+F9

לראש הדף

עיצוב ועריכה של נתונים

לביצוע פעולה זו

הקש

ערוך את התא שנבחר.

F2

יצירת טבלה.

Cmd+T
או
Control+T

הוספת מעבר שורה בתא.

Cmd+Option+Return
או
Control+Option+Return

הוסף תווים מיוחדים כגון סימנים, כולל Emoji.

Control+Cmd+מקש רווח

הגדלת הגופן.

Shift+Cmd+סוגר זוויתי ימני (>)

הקטנת הגופן.

Shift+Cmd+סוגר זוויתי שמאלי (<)

ישר למרכז.

Cmd+E

ישר לשמאל.

Cmd+L

הצגת תיבת הדו-שיח שינוי סגנון תא.

Shift+Cmd+L

הצגת תיבת הדו-שיח עיצוב תאים.

Cmd+1

החלת תבנית המספר הכללית.

Control+Shift+Tilde (~)

החלת תבנית המטבע עם שני מקומות עשרוניים (מספרים שליליים מופיעים באדום עם סוגריים).

Control+Shift+סימן דולר ($)

החלת תבנית האחוזים ללא מקומות עשרוניים.

Control+Shift+סימן אחוז (%)

החלת תבנית המספר המעריכי עם שני מקומות עשרוניים.

Control+Shift+סימן אחיזה (^)

החלת תבנית התאריך עם היום, החודש והשנה.

Control+Shift+סימן מספר (#)

החל את תבנית השעה עם השעה והדקה, וציין AM או PM.

Control+Shift+סימן At (@)

החלת תבנית המספר עם שני מקומות עשרוניים, מפריד אלפים וסימן חיסור (-) עבור ערכים שליליים.

Control+Shift+סימן קריאה (!)

החלת גבול המיתאר מסביב לתאים שנבחרו.

Cmd+Option+אפס (0)

הוסף גבול מיתאר משמאל לבחירה.

Cmd+Option+מקש חץ ימינה

הוסף גבול מיתאר מימין לבחירה.

Cmd+Option+מקש חץ שמאלה

הוסף גבול מיתאר לחלק העליון של הקטע הנבחר.

Cmd+Option+מקש חץ למעלה

הוסף גבול מיתאר לחלק התחתון של הקטע הנבחר.

Cmd+Option+מקש חץ למטה

הסרת גבולות מיתאר.

Cmd+Option+מקף

החלה או הסרה של עיצוב מודגש.

Cmd+B

החלה או הסרה של עיצוב נטוי.

Cmd+I

החלה או הסרה של עיצוב קו תחתון.

Cmd+U

החלה או הסרה של עיצוב קו חוצה.

Shift+Cmd+X

הסתרת עמודה.

Cmd+תו סוגריים ימני ())
או
Control+תו סוגריים ימני ())

ביטול הסתרה של עמודה.

Shift+Cmd+תו סוגריים ימני ())
או
Control+Shift+תו סוגריים ימני ())

הסתרת שורה.

Cmd+סוגר שמאלי (()
או
Control+תו סוגריים שמאלי (()

ביטול הסתרה של שורה.

Shift+Cmd+תו סוגריים שמאלי (()
או
Control+Shift+תו סוגריים שמאלי (()

ערוך את התא הפעיל.

Control+U

ביטול הזנה בתא או בשורת הנוסחאות.

Esc

ערוך את התא הפעיל ולאחר מכן נקה אותו או מחק את התו הקודם בתא הפעיל בעת עריכת תוכן התא.

מחק

הדבקת טקסט בתא הפעיל.

Cmd+V

השלמת הזנה בתא

Return

תן לתאים שנבחרו את ערך התא הנוכחי.

Cmd+Return
או
Control+Return

הזן נוסחה כנוסחת מערך.

Shift+Cmd+Return
או
Control+Shift+Return

הצגת בונה הנוסחאות לאחר הקלדת שם פונקציה חוקי בנוסחה.

Control+A

לראש הדף

בחירת תאים, עמודות או שורות

לביצוע פעולה זו

הקש

הרחבת הבחירה בתא אחד.

Shift+מקש חץ

הרחבת הבחירה לתא האחרון שאינו ריק באותה עמודה או שורה שבה נמצא התא הפעיל.

Shift+Cmd+מקש חץ

הרחבת הבחירה לתחילת השורה.

Shift+Home
ב- MacBook, Shift+Fn+מקש חץ שמאלה

הרחבת הבחירה לתחילת הגיליון.

Control+Shift+Home
ב- MacBook, Control+Shift+Fn+מקש חץ שמאלה

הרחבת הבחירה לתא האחרון שנעשה בו שימוש
בגיליון (בפינה השמאלית התחתונה).

Control+Shift+End
ב- MacBook, Control+Shift+Fn+מקש חץ ימינה

בחר את העמודה כולה. *

Control+מקש רווח

בחירת השורה כולה.

Shift+מקש רווח

בחר את האזור הנוכחי או את הגיליון כולו. הקש יותר מפעם אחת כדי להרחיב את הבחירה.

Cmd+A

בחר רק תאים גלויים.

Shift+Cmd+כוכבית (*)

בחירת התא הפעיל בלבד בעת בחירת תאים מרובים.

Shift+Delete
(לא נמצא מקש המחיקה לחצן 'מחק' ב- Mac עם סימן צלב עליו. בלוחות מקשים מלאים)

הרחבת הבחירה מסך אחד למטה.

Shift+Page Down
ב- MacBook, Shift+Fn+מקש חץ למטה

הרחבת הבחירה מסך אחד למעלה

Shift+Page Up
ב- MacBook, Shift+Fn+מקש חץ למעלה

מעבר בין הסתרת אובייקטים, הצגת אובייקטים,
והצגת מצייני מיקום עבור אובייקטים.

Control+6

הפעלת היכולת להרחיב בחירה
על-ידי שימוש במקשי החצים.

F8

הוסף טווח תאים נוסף לבחירה.

Shift+F8

בחר את המערך הנוכחי, שהוא המערך שבו
התא הפעיל שייך ל.

Control+קו נטוי (/)

בחירת תאים בשורה שאינם תואמים לערך
בתא הפעיל בשורה זו.
עליך לבחור את השורה החל מהתא הפעיל.

Control+קו נטוי אחורה (\)

בחר רק תאים שנוסחאות בבחירה הפנו אליהם ישירות.

Control+Shift+תו סוגריים מרובעים שמאלי ([)

בחר את כל התאים שנוסחאות בבחירה הפנו אליהם ישירות או בעקיפין.

Control+Shift+סוגר מסולסל שמאלי ({)

בחר רק תאים עם נוסחאות המפנות ישירות לתא הפעיל.

Control+סוגר מרובע ימני (])

בחר את כל התאים עם נוסחאות המפנות ישירות או בעקיפין לתא הפעיל.

Control+Shift+סוגר מסולסל ימני (})

לראש הדף

עבודה עם קטע נבחר

לביצוע פעולה זו

הקש

העתקת בחירה.

Cmd+C
או
Control+V

הדבקת קטע נבחר.

Cmd+V
או
Control+V

גזירת בחירה.

Cmd+X
או
Control+X

ניקוי בחירה.

מחק

מחק את הקטע הנבחר.

Control+מקף

ביטול הפעולה האחרונה.

Cmd+Z

הסתרת עמודה.

Cmd+תו סוגריים ימני ())
או
Control+תו סוגריים ימני ())

ביטול הסתרה של עמודה.

Cmd+Shift+תו סוגריים ימני ())
או
Control+Shift+תו סוגריים ימני ())

הסתרת שורה.

Cmd+סוגר שמאלי (()
או
Control+תו סוגריים שמאלי (()

ביטול הסתרה של שורה.

Cmd+Shift+תו סוגריים שמאלי (()
או
Control+Shift+תו סוגריים שמאלי (()

העברת שורות, עמודות או תאים שנבחרו.

החזק את מקש Shift לחוץ בעת גרירת שורה, עמודה או תאים נבחרים שנבחרו כדי להזיז את התאים שנבחרו ולשחרר אותם כדי להוסיף אותם למיקום חדש.

אם לא תחזיק את מקש Shift לחוץ בעת הגרירה ושחרור, התאים שנבחרו ייחתכים מהמיקום המקורי וידביקו במיקום החדש (לא יתווסף).

מעבר מלמעלה למטה בתוך הקטע הנבחר (למטה). *

Return

מעבר מלמטה למעלה בתוך הקטע הנבחר (למעלה). *

Shift+Return

מעבר משמאל לימין בתוך הקטע הנבחר,
או עבור תא אחד למטה אם נבחרה עמודה אחת בלבד.

מקש Tab

מעבר מימין לשמאל בתוך הקטע הנבחר,
או מעבר תא אחד למעלה אם נבחרה עמודה אחת בלבד.

Shift+Tab

מעבר עם כיוון השעון לפינה הבאה של הקטע הנבחר.

Control+נקודה (.)

קבץ את התאים שנבחרו.

Cmd+Shift+K

פרק קבוצה של תאים נבחרים.

Cmd+Shift+J

* קיצורי דרך אלה עשויים לזוז בכיוון אחר שאינו למטה או למעלה. אם ברצונך לשנות את הכיוון של קיצורי דרך אלה באמצעות העכבר, בחר Excel > Preferences > Edit ולאחר מכן, לאחר הקשה על Return, הזז את הבחירה, בחר את הכיוון שאליו ברצונך לעבור.

לראש הדף

שימוש בתרשימים

לביצוע פעולה זו

הקש

הוספת גליון תרשים חדש *

F11

מעבר מחזורי בין בחירת אובייקטי תרשים.

מקשי חצים

לראש הדף

מיון, סינון ושימוש בדוחות PivotTable

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת תיבת הדו-שיח מיון.

Cmd+Shift+R

הוספה או הסרה של מסנן.

Cmd+Shift+F
או
Control+Shift+L

הצגת רשימת המסננים או דף ה- PivotTable
תפריט מוקפץ של שדה עבור התא שנבחר.

Option+מקש חץ למטה

לראש הדף

נתוני חלוקה לרמות

לביצוע פעולה זו

הקש

הצגה או הסתרה של סימני חלוקה לרמות.

Control+8

הסתרת שורות שנבחרו.

Control+9

ביטול הסתרה של שורות שנבחרו.

Control+Shift+תו סוגריים שמאלי (()

הסתר עמודות שנבחרו.

Control+אפס (0)

בטל את ההסתרה של העמודות שנבחרו.

Control+Shift+תו סוגריים ימני ())

לראש הדף

שימוש בקיצורי דרך של מקשים ייעודיים

Excel עבור Mac במקשים ייעודיים עבור פקודות נפוצות, כולל העתקה והדבקה. לקבלת גישה מהירה אל קיצורי דרך אלה, באפשרותך לשנות את העדפות המערכת של Apple, כך שלא תצטרך להקיש על מקש Fn בכל פעם שתשתמש בקיצור דרך של מקש ייעודי. 

הערה: שינוי העדפות המקשים הייעודיים של המערכת משפיע על האופן בו המקשים הייעודיים פועלים עבור ה- Mac, ולא רק על Excel עבור Mac. לאחר שינוי הגדרה זו, תוכל עדיין לבצע את התכונות המיוחדות שמודפסות על-גבי המקשים הייעודיים. פשוט הקש על מקש Fn. לדוגמה, כדי להשתמש במקש F12 כדי לשנות את עוצמת הקול, עליך להקיש Fn+F12.

אם מקש ייעודי אינו פועל כמצופה, הקש על מקש Fn בנוסף למקש הייעודי. אם אינך מעוניין להקיש על מקש Fn בכל פעם, באפשרותך לשנות את העדפות המערכת של Apple. לקבלת הוראות, עבור אל שינוי העדפות המקשים הייעודיים באמצעות העכבר.

הטבלה הבאה מספקת את קיצורי המקשים הייעודיים עבור Excel עבור Mac.

לביצוע פעולה זו

הקש

הצגת חלון העזרה.

F1‏

ערוך את התא שנבחר.

F2

הוסף הערה או פתח וערוך הערת תא.

Shift+F2

הוסף הערה משורשרת או פתח הערה משורשרת והשב להערה משורשרת.

Cmd+Shift+F2

פתיחת תיבת הדו-שיח שמירה.

Option+F2

פתח את בונה הנוסחאות.

Shift+F3

פתיחת תיבת הדו-שיח הגדרת שם.

Cmd+F3

סגירת חלון או תיבת דו-שיח.

Cmd+F4

הצגת תיבת הדו-שיח מעבר אל.

F5

הצגת תיבת הדו-שיח חיפוש.

Shift+F5

מעבר לתיבת הדו חיפוש הדו-שיח גיליון.

Control+F5

העברת המוקד בין גליון העבודה, רצועת הכלים, חלונית המשימות ו שורת המצב.

F6 או Shift+F6

בדיקת איות.

F7

פתח את אוצר המילים.

Shift+F7
או
Control+Option+Cmd+R

הרחבת הבחירה.

F8

הוסף לבחירה.

Shift+F8

הצגת תיבת הדו-שיח מאקרו.

Option+F8

חישוב כל חוברות העבודה הפתוחות.

F9

חישוב הגיליון הפעיל

Shift+F9

מזעור החלון הפעיל.

Control+F9

הצגת התפריט תלוי ההקשר או תפריט "לחיצה ימנית".

Shift+F10

הצגת תפריט מוקפץ (בתפריט לחצן אובייקט), כגון על-ידי לחיצה על הלחצן לאחר הדבקתו בגיליון.

Option+Shift+F10

הגדל או שחזר את החלון הפעיל.

Control+F10
או
Cmd+F10

הוסף גליון תרשים חדש.*

F11

הוסף גיליון חדש.*

Shift+F11

הוסף גליון Excel 4.0.

Cmd+F11

פתח את Visual Basic.

Option+F11

הצגת תיבת הדו-שיח שמירה בשם.

F12

הצגת תיבת הדו-שיח פתיחה.

Cmd+F12

פתח את עורך Power Query

Option+F12

לראש הדף

שינוי העדפות המקשים הייעודיים באמצעות העכבר

 1. בתפריט Apple , בחר System Preferences (העדפות מערכת) > Keyboard (מקלדת).

 2. בכרטיסיה Keyboard (מקלדת ) בחר בתיבת הסימון Use all F1, F2, etc. keys as standard function keys (השתמש בכל המקשים F1, F2 וכן הלאה כמקשים ייעודיים רגילים).

ציור

לביצוע פעולה זו

הקש

הפעלה וכיבוי של מצב ציור.

Cmd+Control+Z

לראש הדף

למידע נוסף

עזרה עבור Excel & למידה

השתמש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב- Excel

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Excel

תמיכה בקורא מסך עבור Excel

מאמר זה מתאר את קיצורי המקשים ב- Excel עבור iOS.

הערות: 

 • אם אתה מכיר קיצורי מקשים במחשב macOS, אותם צירופי מקשים פועלים עם Excel עבור iOS גם באמצעות לוח מקשים חיצוני.

 • כדי למצוא במהירות קיצור דרך, באפשרותך להשתמש חיפוש. הקש Cmd+F ולאחר מכן הקלד את מילות החיפוש.

בנושא זה

ניווט בגליון העבודה

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר תא אחד ימינה.

מקש Tab

מעבר תא אחד למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

מקשי חצים

מעבר לגיליון הבא בחוברת העבודה.

Option+מקש חץ ימינה

מעבר לגיליון הקודם בחוברת העבודה.

Option+מקש חץ שמאלה

לראש הדף

עיצוב ועריכה של נתונים

לביצוע פעולה זו

הקש

החל גבול מיתאר.

לחצן הפקודה.+Option+0

הסרת גבול מיתאר.

לחצן הפקודה.+Option+מקף (-)

הסתר עמודות.

לחצן הפקודה.+0

הסתר שורות.

Control+9

בטל הסתרה של עמודות.

Shift+לחצן הפקודה.+0 או Shift+Control+סוגריים ימניים ())

בטל הסתרה של שורות.

Shift+Control+9 או Shift+Control+תו סוגריים שמאלי (()

לראש הדף

עבודה בתאים או בשורת הנוסחאות

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתא מימין.

מקש Tab

מעבר בתוך טקסט תא.

מקשי חצים

העתקת בחירה.

לחצן הפקודה.+C

הדבקת קטע נבחר.

לחצן הפקודה.+V

גזירת בחירה.

לחצן הפקודה.+X

ביטול פעולה.

לחצן הפקודה.+Z

בצע פעולה מחדש.

לחצן הפקודה.+Y או לחצן הפקודה.+Shift+Z

החלת עיצוב מודגש על הטקסט הנבחר.

לחצן הפקודה.+B

החלת עיצוב נטוי על הטקסט הנבחר.

לחצן הפקודה.+I

הוספת קו תחתון לטקסט שנבחר.

לחצן הפקודה.+U

בחר הכל.

לחצן הפקודה.+A

בחר טווח תאים.

Shift+מקש חץ שמאלה או ימינה

הוספת מעבר שורה בתוך תא.

לחצן הפקודה.+Option+Return או Control+Option+Return

הזזת הסמן לתחילת השורה הנוכחית בתוך תא.

לחצן הפקודה.+מקש חץ שמאלה

הזזת הסמן לסוף השורה הנוכחית בתוך תא.

לחצן הפקודה.+מקש חץ ימינה

הזזת הסמן לתחילת התא הנוכחי.

לחצן הפקודה.+מקש חץ למעלה

הזזת הסמן לסוף התא הנוכחי.

לחצן הפקודה.+מקש חץ למטה

הזזת הסמן פיסקה אחת למעלה בתוך תא המכיל מעבר שורה.

Option+מקש חץ למעלה

הזזת הסמן פיסקה אחת למטה בתוך תא המכיל מעבר שורה.

Option+מקש חץ למטה

הזזת הסמן מילה אחת ימינה.

Option+מקש חץ ימינה

הזזת הסמן מילה אחת שמאלה.

Option+מקש חץ שמאלה

הוספת נוסחת סכום אוטומטי.

Shift+לחצן הפקודה.+T

לראש הדף

למידע נוסף

עזרה עבור Excel & למידה

תמיכה בקורא מסך עבור Excel

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Excel

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב- Excel

מאמר זה מתאר את קיצורי המקשים ב- Excel עבור Android.

הערות: 

 • אם אתה מכיר קיצורי מקשים במחשב Windows, אותם צירופי מקשים פועלים גם עם Excel עבור Android באמצעות לוח מקשים חיצוני.

 • כדי למצוא במהירות קיצור דרך, באפשרותך להשתמש חיפוש. הקש Control+F ולאחר מכן הקלד את מילות החיפוש.

בנושא זה

ניווט בגליון העבודה

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר תא אחד ימינה.

מקש Tab

מעבר תא אחד למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

מקש חץ למעלה, למטה, שמאלה או ימינה

לראש הדף 

עבודה עם תאים

לביצוע פעולה זו

הקש

שמירת גליון עבודה.

Control+S

העתקת בחירה.

Control+C

הדבקת קטע נבחר.

Control+V

גזירת בחירה.

Control+X

ביטול פעולה.

Control+Z

בצע פעולה מחדש.

Control+Y

החלת עיצוב מודגש.

Control+B

החלת עיצוב נטוי.

Control+I

החלת עיצוב קו תחתון.

Control+U

בחר הכל.

Control+A

למצוא.

Control+F

הוספת מעבר שורה בתוך תא.

Alt+Enter

לראש הדף  

למידע נוסף

עזרה עבור Excel & למידה

תמיכה בקורא מסך עבור Excel

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Excel

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב- Excel

מאמר זה מתאר את קיצורי המקשים ב- Excel באינטרנט.

הערות: 

 • אם אתה משתמש ב'קורא טקסטים' עם Windows 10 Fall Creators Update, עליך לבטל את מצב סריקה כדי לערוך מסמכים, גליונות אלקטרוניים או מצגות עם Microsoft 365 באינטרנט. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר ביטול מצב וירטואלי או מצב עיון בקוראי מסך ב- Windows 10 Fall Creators Update.

 • כדי למצוא במהירות קיצור דרך, באפשרותך להשתמש חיפוש. הקש Ctrl+F ולאחר מכן הקלד את מילות החיפוש.

 • בעת השימוש ב- Excel באינטרנט, מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge. מאחר ש- Excel באינטרנט פועל בדפדפן האינטרנט שלך, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl+F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי מקשים נפוצים, כגון F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה), חלים על דפדפן האינטרנט - אך לא עלExcel באינטרנט.

במאמר זה

עצות מהירות לשימוש בקיצורי מקשים עם Excel באינטרנט

 • כדי למצוא במהירות פקודה כלשהי, הקש Alt+מקש סמל Windows, Q כדי לעבור לשדה הטקסט חיפוש או ספר לי. בתיבה חיפוש או ספר לי, הקלד מילה או את שם הפקודה הרצויה (זמין במצב עריכה בלבד). חיפוש או ספר לי מחפש אפשרויות קשורות ומספק רשימה. השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לבחור פקודה ולאחר מכן הקש Enter.

  בהתאם לגירסת Microsoft 365 שבה אתה משתמש, שדה הטקסט חיפוש בחלק העליון של חלון היישום עשוי להיקרא ספר לי במקום זאת. שתי הגירסאות מציעות חוויה דומה בעיקרון, אך כמה אפשרויות ותוצאות חיפוש עשויות להשתנות.

 • כדי לדלג לתא מסוים בחוברת עבודה, השתמש באפשרות מעבר אל: הקש Ctrl+G, הקלד את ההפניה לתא (כגון B14) ולאחר מכן הקש Enter.

 • אם אתה משתמש בקורא מסך, עבור אל תפריט קיצורי דרך לנגישות (Alt+Shift+A).

קיצורי דרך נפוצים

אלה הם קיצורי המקשים הנפוצים ביותר בשימוש ב- Excel באינטרנט.

עצה: כדי ליצור במהירות גליון עבודה חדש ב- Excel באינטרנט, פתח את הדפדפן, הקלד Excel.new בשורת הכתובת ולאחר מכן הקש Enter.

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתא ספציפי.

Ctrl+G

הזז למטה.

מקש חץ למטה או למטה בעמוד

תזוז למעלה.

מקש חץ למעלה או מקש חץ למעלה של עמוד

הדפסת חוברת עבודה.

Ctrl+P

העתק בחירה.

Ctrl+C

הדבקת הקטע הנבחר.

Ctrl+V

גזירת הקטע הנבחר.

Ctrl+X

בטל פעולה.

Ctrl+Z

פתח חוברת עבודה.

Ctrl+O

סגור חוברת עבודה.

Ctrl+W

פתיחת תיבת הדו-שיח שמירה בשם.

Alt+F2

השתמש בחיפוש.

Ctrl+F או Shift+F3

החלת עיצוב מודגש.

Ctrl+B

פתיחת התפריט תלוי ההקשר.

 • Windows מקשים: Shift+F10 או מקש תפריט Windows

 • מקלדות אחרות: Shift+F10

קפוץ חיפוש או ספר לי.

Alt+Q

חזור על חיפוש כלפי מטה.

Shift+F4

חזור על חיפוש כלפי מעלה.

Ctrl+Shift+F4

הוספת תרשים.

Alt+F1

הצגת מקשי הגישה (פקודות רצועת הכלים) ברצועת הכלים הקלאסית בעת שימוש ב'קורא טקסטים'.

Alt+נקודה (.)

לראש הדף

מקשי גישה: קיצורי דרך לשימוש ברצועת הכלים

Excel באינטרנט מציע מקשי גישה, קיצורי מקשים לניווט ברצועת הכלים. אם השתמשת במקשי גישה כדי לחסוך זמן ב- Excel במחשבים שולחניים, תמצא מקשי גישה דומים מאוד ב- Excel באינטרנט.

ב Excel באינטרנט, כל מקשי הגישה מתחילים ב- Alt+מקש סמל Windows ולאחר מכן מוסיפים אות עבור כרטיסיית רצועת הכלים. לדוגמה, כדי לעבור אל הכרטיסיה סקירה , הקש Alt+מקש סמל Windows, R.

הערה: כדי ללמוד כיצד לעקוף את קיצורי המקשים ברצועת הכלים המבוססים על Alt של הדפדפן, עבור אל שליטה בקיצורי מקשים ב- Excel באינטרנט על-ידי עקיפת קיצורי מקשים בדפדפן.

אם אתה משתמש ב- Excel באינטרנט במחשב Mac, הקש Control+Option כדי להתחיל.

עצות של מקשים בכרטיסיות רצועת הכלים ב- Excel באינטרנט.
 • כדי להגיע לרצועת הכלים, הקש Alt+מקש סמל Windows או הקש Ctrl+F6 עד שתגיע לכרטיסיה בית .

 • כדי לעבור בין כרטיסיות ברצועת הכלים, הקש על מקש Tab.

 • כדי להסתיר את רצועת הכלים כך שיהיה לך יותר מקום לעבודה, הקש Ctrl+F1. כדי להציג שוב את רצועת הכלים, הקש Ctrl+F1.

מעבר אל מקשי הגישה עבור רצועת הכלים

כדי לעבור ישירות לכרטיסיה ברצועת הכלים, הקש על אחד ממקשי הגישה הבאים:

לביצוע פעולה זו

הקש

עבור אל חיפוש או ספר לי ברצועת הכלים והקלד מונח חיפוש.

Alt+מקש סמל Windows, Q

פתיחת תפריט קובץ.

Alt+מקש סמל Windows, F

פתח את הכרטיסיה בית ועצב טקסט ומספרים או השתמש בכלים אחרים כגון מיון & סינון.

Alt+מקש סמל Windows, H

פתח את הכרטיסיה הוספה והוסף פונקציה, טבלה, תרשים, היפר-קישור או הערה משורשרת.

Alt+מקש סמל Windows, N

פתח את הכרטיסיה נתונים ורענן חיבורים או השתמש בכלי נתונים.

Alt+מקש סמל Windows, A

פתח את הכרטיסיה סקירה והשתמש בבודק הנגישות או עבוד עם הערות משורשרות והערות.

Alt+מקש סמל Windows, R

פתח את הכרטיסיה תצוגה כדי לבחור תצוגה, להקפיא שורות או עמודות בגליון העבודה או להציג קווי רשת וכותרות.

Alt+מקש סמל Windows, W

לראש הדף

עבודה בכרטיסיות רצועת הכלים ובתפריטים

קיצורי הדרך בטבלה זו יכולים לחסוך זמן בעת עבודה עם כרטיסיות רצועת הכלים ותפריטי רצועת הכלים.

לביצוע פעולה זו

הקש

בחר את הכרטיסיה הפעילה של רצועת הכלים והפעל את מקשי הגישה.

Alt+מקש סמל Windows. כדי לעבור אל כרטיסיה אחרת, השתמש במקש גישה או במקש Tab.

העברת המוקד לפקודות ברצועת הכלים.

Enter ולאחר מכן מקש Tab או Shift+Tab

הפעלת לחצן שנבחר

מקש רווח או Enter

פתיחת הרשימה עבור פקודה שנבחרה.

מקש רווח או ENTER

פתיחת תפריט עבור הלחצן שנבחר

Alt+מקש חץ למטה

כאשר ישנו תפריט או תפריט משנה פתוח, מעבר אל הפקודה הבאה

Esc

לראש הדף

קיצורי מקשים לעריכת תאים

עצה: אם גיליון אלקטרוני נפתח במצב הצגה, פקודות העריכה לא יפעלו. כדי לעבור למצב עריכה , הקש Alt+מקש סמל Windows, Z, M, E.

לביצוע פעולה זו

הקש

הוסף שורה מעל השורה הנוכחית.

Alt+מקש סמל Windows, H, I, R

הוסף עמודה מימין לעמודה הנוכחית.

Alt+מקש סמל Windows, H, I, C

גזירת הקטע הנבחר.

Ctrl+X

העתק בחירה.

Ctrl+C

הדבקת הקטע הנבחר.

Ctrl+V

ביטול פעולה.

Ctrl+Z

בצע פעולה מחדש.

Ctrl+Y

התחלת שורה חדשה באותו תא.

Alt+Enter

הוספת היפר-קישור.

Ctrl+K

הוספת טבלה.

Ctrl+L

הוספת פונקציה.

Shift+F3

הגדלת הגופן.

Ctrl+Shift+סוגר זוויתי ימני (>)

הקטנת הגופן.

Ctrl+Shift+סוגר זוויתי שמאלי (<)

החלת מסנן.

Alt+מקש סמל Windows, A, T

החל מחדש מסנן.

Ctrl+Alt+L

הפעלה וכיבוי של סינון אוטומטי.

Ctrl+Shift+L

לראש הדף

קיצורי מקשים להזנת נתונים

לביצוע פעולה זו

הקש

השלם את הזנת התא ובחר את התא שלהלן.

Enter

השלם את הזנת התא ובחר את התא שמעליו.

Shift+Enter

השלם את הזנת התא ובחר את התא הבא בשורה.

מקש Tab

השלם את הזנת התא ובחר את התא הקודם בשורה.

Shift+Tab

בטל הזנה בתא.

Esc

לראש הדף

קיצורי מקשים לעריכת נתונים בתוך תא

לביצוע פעולה זו

הקש

ערוך את התא שנבחר.

F2

מעבר מחזורי בין כל השילובים השונים של הפניות מוחלטות ויחסיות אם נבחרו בנוסחה הפניה לתא או טווח.

F4

נקה את התא שנבחר.

מחק

נקה את התא שנבחר והתחל לערוך.

Backspace

מעבר לתחילת שורה בתא.

דף הבית

מעבר לסוף שורת התא.

End

בחירה ימינה בתו אחד.

Shift+מקש חץ ימינה

בחירה עד לתחילת נתוני התא.

Shift+Home

בחירה עד לסוף נתוני התא.

Shift+End

בחירה שמאלה בתו אחד.

Shift+מקש חץ שמאלה

הרחבת הבחירה לתא האחרון שאינו ריק באותה עמודה או שורה שבה נמצא התא הפעיל. לחלופין, אם התא הבא ריק, הרחבת הבחירה לתא הבא שאינו ריק.

Ctrl+Shift+מקש חץ ימינה או Ctrl+Shift+מקש חץ שמאלה

הוספת התאריך הנוכחי.

Ctrl+נקודה-פסיק (;)

הוספת השעה הנוכחית.

Ctrl+Shift+נקודה-פסיק (;)

העתקת נוסחה מהתא שמעליו.

Ctrl+גרש (')

העתק את הערך מהתא שמעל.

Ctrl+Shift+גרש (')

הוסף ארגומנט נוסחה.

Ctrl+Shift+A

לראש הדף

קיצורי מקשים לעיצוב תאים

לביצוע פעולה זו

הקש

החלת עיצוב מודגש.

Ctrl+B

החלת עיצוב נטוי.

Ctrl+I

החלת עיצוב קו תחתון.

Ctrl+U

הדבקת עיצוב.

Shift+Ctrl+V

החלת גבול המיתאר על התאים שנבחרו.

Ctrl+Shift+אמפרסנד (&)

החלת תבנית המספר.

Ctrl+Shift+1

החלת תבנית השעה.

Ctrl+Shift+2

החלת תבנית התאריך.

Ctrl+Shift+3

החלת תבנית המטבע.

Ctrl+Shift+4

החלת תבנית האחוז.

Ctrl+Shift+5

החלת התבנית המדעית.

Ctrl+Shift+6

החלת גבול חיצוני.

Ctrl+Shift+7

פתיחת תיבת הדו-שיח תבנית מספר.

Ctrl+1

לראש הדף

קיצורי מקשים לתנודות ולגליונות עבודה

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר תא אחד למעלה.

מקש חץ למעלה או Shift+Enter

מעבר תא אחד למטה.

מקש חץ למטה או Enter

מעבר תא אחד ימינה.

מקש חץ ימינה או מקש Tab

מעבר לתחילת השורה.

דף הבית

מעבר לתא A1.

Ctrl+Home

מעבר לתא האחרון בטווח שבו נעשה שימוש.

Ctrl+End

מעבר מסך אחד למטה (28 שורות).

Page Down

מעבר מסך אחד למעלה (28 שורות).

Page Up

מעבר לקצה אזור הנתונים הנוכחי.

Ctrl+מקש חץ ימינה או Ctrl+מקש חץ שמאלה

מעבר בין רצועת הכלים לתוכן חוברת העבודה.

Ctrl+F6

מעבר אל כרטיסיית רצועת כלים אחרת.

מקש Tab

הקש Enter כדי לעבור אל רצועת הכלים של הכרטיסיה.

הוספת גיליון חדש

Shift+F11

מעבר לגיליון הבא.

Alt+Ctrl+Page Down

מעבר לגיליון הבא (כאשר אתהMicrosoft Teams או בדפדפן שאינו Chrome).

Ctrl+Page Down

מעבר לגיליון הקודם.

Alt+Ctrl+Page Up

מעבר לגיליון הקודם (כאשרMicrosoft Teams או בדפדפן שאינו Chrome).

Ctrl+Page Up

לראש הדף

קיצורי מקשים לעבודה עם אובייקטים

לביצוע פעולה זו

הקש

פתח תפריט או בצע הסתעפות.

Alt+מקש חץ למטה

סגור תפריט או בצע הסתעפות.

Alt+מקש חץ למעלה

הפעל היפר-קישור.

Ctrl+Enter

פתח הערה לעריכה.

Shift+F2

פתח הערה משורשרת והשב לה.

Ctrl+Shift+F2

סיבוב אובייקט שמאלה.

Alt+מקש חץ שמאלה

סיבוב אובייקט ימינה.

Alt+מקש חץ ימינה

לראש הדף

קיצורי מקשים לעבודה עם תאים, שורות, עמודות או אובייקטים

לביצוע פעולה זו

הקש

בחר טווח תאים.

Shift+מקשי חצים

בחר עמודה שלמה.

Ctrl+מקש רווח

בחירת שורה שלמה.

Shift+מקש רווח

הרחבת הבחירה לתא האחרון שאינו ריק באותה עמודה או שורה שבה נמצא התא הפעיל. לחלופין, אם התא הבא ריק, הרחבת הבחירה לתא הבא שאינו ריק.

Ctrl+Shift+מקש חץ ימינה או Ctrl+Shift+מקש חץ שמאלה

הוסף תא או טווח שאינם סמוכים לבחירה.

Shift+F8

הוסף תאים, שורות או עמודות.

Ctrl+סימן חיבור (+)

מחק תאים, שורות או עמודות.

Ctrl+סימן חיסור (-)

הסתר שורות.

Ctrl+9

בטל הסתרה של שורות.

Ctrl+Shift+9

הסתרת עמודות

Ctrl+0

ביטול הסתרה של עמודות

Ctrl+Shift+0

לראש הדף

קיצורי מקשים למעבר בתוך טווח שנבחר

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר מלמעלה למטה (או קדימה בין הקטע הנבחר).

Enter

מעבר מלמטה למעלה (או אחורה בין הקטע הנבחר).

Shift+Enter

מעבר קדימה בשורה (או למטה בבחירה של עמודה בודדת).

מקש Tab

מעבר אחורה בשורה (או למעלה על-ידי בחירה של עמודה בודדת).

Shift+Tab

מעבר לתא פעיל.

Shift+Backspace

מעבר לתא פעיל ושמור את הבחירה.

Ctrl+Backspace

סובב את התא הפעיל בין פינות הבחירה.

Ctrl+נקודה (.)

מעבר לטווח הנבחר הבא.

Ctrl+Alt+מקש חץ שמאלה

מעבר לטווח הקודם שנבחר.

Ctrl+Alt+מקש חץ ימינה

הרחבת הבחירה לתא האחרון שנמצא בשימוש בגיליון.

Ctrl+Shift+End

הרחבת הבחירה לתא הראשון בגיליון.

Ctrl+Shift+Home

לראש הדף

קיצורי מקשים לחישוב נתונים

לביצוע פעולה זו

הקש

חישוב חוברת עבודה (רענון).

F9

בצע חישוב מלא.

Ctrl+Shift+Alt+F9

רענן נתונים חיצוניים.

ALT+F5

רענן את כל הנתונים החיצוניים.

Ctrl+Alt+F5

החלת סכום אוטומטי.

Alt+סימן שוויון ( = )

החל מילוי מהיר.

Ctrl+E

לראש הדף

תפריט קיצורי דרך של נגישות (Alt+Shift+A)

גש לתכונות הנפוצות במהירות באמצעות קיצורי הדרך הבאים:

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר בין אזורי ציון דרך.

Ctrl+F6 או Ctrl+Shift+F6

מעבר בתוך אזור ציון דרך.

Tab או Shift+Tab

עבור אל השדה חיפוש או ספר לי כדי להפעיל כל פקודה.

Alt+Q

הצגה או הסתרה של עצות מקשים או גישה לרצועת הכלים.

Alt+מקש סמל Windows

ערוך את התא שנבחר.

F2

מעבר לתא ספציפי.

Ctrl+G

מעבר לגליון עבודה אחר בחוברת העבודה.

Ctrl+Alt+Page Up או Ctrl+Alt+Page down

פתיחת התפריט תלוי ההקשר.

Shift+F10 או מקש תפריט Windows

הקראת כותרת שורה.

Ctrl+Alt+Shift+T

הקראת שורה עד לתא פעיל.

Ctrl+Alt+Shift+Home

הקראת שורה מתא פעיל.

Ctrl+Alt+Shift+End

הקראת כותרת עמודה.

Ctrl+Alt+Shift+H

הקראת עמודה עד לתא פעיל.

Ctrl+Alt+Shift+Page Up

הקראת עמודה מתא פעיל.

Ctrl+Alt+Shift+Page down

פתיחת רשימה של אפשרויות העברה בתוך תיבת דו-שיח.

Ctrl+Alt+מקש רווח

לראש הדף

שלוט בקיצורי מקשים ב- Excel באינטרנט על-ידי עקיפת קיצורי המקשים של הדפדפן

Excel באינטרנט פועל בדפדפן. דפדפנים כוללים קיצורי מקשים, שחלקם מתנגשים עם קיצורי Excel בשולחן העבודה. באפשרותך לשלוט בקיצורי דרך אלה, כך שהם יפעלו באופן זהה בשתי הגירסאות של Excel על-ידי שינוי ההגדרות של קיצורי מקשים. עקיפת קיצורי דפדפן גם מאפשרת לך לפתוח את Excel באינטרנטעל-ידי הקשה על F1.

עקוף קיצורי דפדפן בתיבת Excel באינטרנט הדו-שיח.
 1. ב-Excel באינטרנט, בחר עזרה >קיצורי מקשים

 2. חיפוש עבור כל קיצור מקשים.

 3. בחר את קטגוריית קיצורי הדרך להצגה ברשימה.

 4. בחר עקיפת קיצורי דרך של דפדפן.

 5. בחר הצג עקיפות כדי להציג עקיפות קיצור בתיבת הדו-שיח.

 6. בחר סגור.

לראש הדף

למידע נוסף

עזרה עבור Excel & למידה

השתמש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב- Excel

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Excel

תמיכה בקורא מסך עבור Excel

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של Disability Answer Desk בקי בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

חפש פתרונות לבעיות נפוצות או קבל עזרה מנציג תמיכה.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×