קיצורי מקשים ב- Word Web App

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

קיצורי המקשים המתוארים בנושא עזרה זה מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שמקשים בפריסות אחרות לא יתאימו בדיוק למקשים בלוח מקשים של ארצות הברית.

בקיצורי מקשים שבהם אתה מקיש על שני מקשים או יותר בו-זמנית, המקשים שעליהם יש להקיש מופרדים באמצעות סימן חיבור (+). בקיצורי מקשים שבהם אתה מקיש על מקש אחד ומיד אחריו על מקש אחר, המקשים מופרדים באמצעות פסיק (,).

כדי להדפיס נושא זה, הקש CTRL+P.

כדי לבצע חיפוש בנושא זה, הקש CTRL+F, הקלד את טקסט החיפוש בתיבה ולאחר מכן הקש ENTER.

קיצורי מקשים ב- Microsoft Word Online

קיצורי מקשים ב- Word Online דומים מאוד קיצורי מקשים ב- Microsoft Word. קיצורי המקשים המפורטים במאמר זה נועדו עבור המשימות הנפוצות ביותר ב- Word Online. לקבלת רשימה של קיצורי מקשים ב- Microsoft Word 2010, ראה קיצורי מקשים עבור Microsoft Word.

תצוגת קריאה

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

עבור אל תצוגה הנגישה לתוכנת קורא מסך ולבחירת לוח מקשים של תוכן (דורש קורא PDF)

עבור באמצעות מקש TAB לפקודה צור תצוגה נגישה יותר (חלון חדש)‏, ENTER

חיפוש טקסט

CTRL+F או F3

הסתרת חלונית החיפוש

ESC

מעבר אל בקרת גודל תצוגה

CTRL+Z

מעבר אל בקרת מספר עמוד

CTRL+G

מעבר לעמוד ספציפי

הקלד מספר עמוד (בבקרת מספר עמוד)

הדפסה

CTRL+P

תצוגת עריכה

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר בין רצועת הכלים לתוכן המסמך

CTRL+F6

מעבר מעריכת מסמך לכרטיסיה בית

CTRL+[‎

מעבר מעריכת מסמך לפקודה ברצועת הכלים שהיתה בשימוש לאחרונה

CTRL+]‎

הפעלת כרטיסיה אחרת ברצועת הכלים

TAB, ENTER

מעבר בין פקודות רצועת הכלים

TAB

ביצוע פקודת רצועת הכלים הנוכחית שנבחרה

ENTER

כיווץ או הרחבה של רצועת הכלים

CTRL+F3

הזזת נקודת הכניסה

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

תו אחד ימינה

חץ ימינה

תו אחד שמאלה

חץ שמאלה

מילה אחת ימינה

CTRL+חץ ימינה

מילה אחת שמאלה

CTRL+חץ שמאלה

שורה אחת למעלה

חץ למעלה

שורה אחת למטה

חץ למטה

פיסקה אחת למעלה

CTRL+חץ למעלה

פיסקה אחת למטה

CTRL+חץ למטה

תחילת השורה

HOME

סוף השורה

END

תחילת העמוד

CTRL+HOME

סוף העמוד

CTRL+END

בחירת תוכן: הרחבת הבחירה

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

תו אחד ימינה

SHIFT+חץ ימינה

תו אחד שמאלה

SHIFT+חץ שמאלה

מילה אחת ימינה

SHIFT+CTRL+חץ ימינה

מילה אחת שמאלה

SHIFT+CTRL+חץ שמאלה

שורה אחת למעלה

SHIFT+חץ למעלה

שורה אחת למטה

SHIFT+חץ למטה

פיסקה אחת למעלה

SHIFT+CTRL+חץ למעלה

פיסקה אחת למטה

SHIFT+CTRL+חץ למטה

מעבר לתחילת הפיסקה

SHIFT+HOME

מעבר לסוף הפיסקה

SHIFT+END

מעבר לתחילת המסמך

SHIFT+CTRL+HOME

מעבר לסוף המסמך

SHIFT+CTRL+END

המסמך כולו

CTRL+A

עריכת תוכן

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

גזור

CTRL+X

העתקה

CTRL+C

הדבקה

CTRL+V

הוספת היפר-קישור

CTRL+K

ביטול

CTRL+Z

בצע שוב

CTRL+Y

מעבר ממילה אחת שאויתה באופן שגוי למילה אחרת שאויתה באופן שגוי

ALT+F7

עיצוב טקסט

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מודגש

CTRL+B

נטוי

CTRL+I

קו תחתון

CTRL+U

רשימה עם תבליטים

CTRL+נקודה

יישור לשמאל

CTRL+L

יישור לימין

CTRL+R

יישור למרכז

CTRL+E

Windows ו- Mac שווי מקשים

מקש

מקש צירוף

Windows

Mac

BACKSPACE

Alt

Backspace לפי מילה

End

Alt

העברת IP תחתית/חלוקה לרמות של מסמך

ENTER

Alt

מאפייני דף ב- IE

TAB

CTRL-ALT

מחליף פעילות

Home

Alt

נווט אל דף הבית

העבר IP לראש/חלוקה לרמות של מסמך

Left

Alt

נווט חזרה ב- IE

נווט שמאלה לפי מילה

PageDn

Alt

העברת IP לחלק התחתון של המסמך

PageUp

Alt

העבר IP לראש המסמך

ימין

Alt

ניווט קדימה בלוח IE

נווט ימינה לפי מילה

TAB

Alt

מעבר בין יישומים

לולאת נגישות (מעבירה את המוקד בין הדפדפן ממשק משתמש ורכיבי עמוד)

למטה

ALT-SHIFT

הזזת העמוד הנוכחי למטה במיקום אחד בחלונית הניווט

בחירת ה-ip עד לסוף הפיסקה

ENTER

ALT-SHIFT

מסך מלא ב- IE

TAB

CTRL-ALT-SHIFT

מחליף פעילות

Left

ALT-SHIFT

הסטה החוצה

בחירה שמאלה לפי מילה

ימין

ALT-SHIFT

כניסה

בחירה שמאלה לפי מילה

TAB

ALT-SHIFT

מעבר בין יישומים

לולאת נגישות (מעבירה את המוקד בין הדפדפן ממשק משתמש ורכיבי עמוד)

למעלה

ALT-SHIFT

הזזת העמוד הנוכחי למטה במיקום אחד בחלונית הניווט

בחירת ה-ip עד לסוף הפיסקה

BACKSPACE

CMD

Backspace לפי מילה

DELETE

CMD

מחיקת לפי מילה

למטה

CMD

הזזת IP פיסקה למטה

End

CMD

העברת IP תחתית/חלוקה לרמות של מסמך

Home

CMD

נווט אל ראש המסמך/חלוקה לרמות (ב- Safari ב- Mac זו המפנה אל דף הבית של הדפדפן)

Left

CMD

העברת IP לתחילת השורה (ב- Firefox ב- Mac זו מנווט הדפדפן חזרה לדף הקודם)

ימין

CMD

העברת IP לסוף השורה (ב- Firefox ב- Mac זו מנווט הדפדפן קדימה)

TAB

CMD

מחליף פעילות (כמו Alt-Tab ב- Windows)

למעלה

CMD

הזזת IP פיסקה למעלה

ESC

CMD-ALT

מנהל המשימות (Force Quit יישומים)

Home

CMD-ALT

ב- Safari ב- Mac navgiates זו אל דף הבית של הדפדפן

Left

CMD-ALT

ב- Chrome ב- Mac זו מנווט בין כרטיסיות דפדפן

DELETE

CMD-SHIFT

Iin Firefox ב- Mac זו ניקוי מטמון הדפדפן

למטה

CMD-SHIFT

בחר למטה פיסקה

End

CMD-SHIFT

בחר לחלק התחתון של עמוד/מסמך

Home

CMD-SHIFT

בחירה עד לראש המסמך/הדף (ב- Safari ב- Mac זו המפנה אל דף הבית של הדפדפן)

Left

CMD-SHIFT

בחירה עד לתחילת השורה

ימין

CMD-SHIFT

בחירה עד לסוף השורה

TAB

CMD-SHIFT

מחליף פעילות (כמו Alt-Tab ב- Windows)

למעלה

CMD-SHIFT

בחר טיפול על-ידי פיסקה

ESC

CTRL-SHIFT

מנהל המשימות

ימין

CTRL-SHIFT

בחירה ימינה לפי מילה

למטה

CTRL

הזזת IP פיסקה למטה

העברת IP כדי לסיים של קו

Left

CTRL-SHIFT

בחירה שמאלה לפי מילה

ESC

CTRL

פתח את מסך ההתחלה של/תפריט התחלה

DELETE

CTRL-ALT

תפריט במסך הנעילה פתוח

Left

CTRL

העברת IP שמאלה לפי מילה

הצגת לוח מחוונים של רכיב גרפי

PageDn

CTRL

ב- Firefox וב -Chrome ב- Mac פעולה זו מחליפה בין כרטיסיות פתוחות

PageUp

CTRL

ב- Firefox וב -Chrome ב- Mac פעולה זו מחליפה בין כרטיסיות פתוחות

End

CTRL

העברת IP כדי לסיים של/חלוקה לרמות של מסמך

TAB

CTRL

מעבר בין כרטיסיות פתוחות

מעבר בין כרטיסיות פתוחות

למעלה

CTRL

הזזת IP פיסקה למעלה

הזזת IP לתחילת השורה

BACKSPACE

CTRL-ALT

Backspace לפי מילה

Backspace לפי אות

Home

CTRL

הזזת IP לתחילת/חלוקה לרמות של מסמך

למטה

CTRL-ALT

ב- IE כך גלילת הדף למטה

End

CTRL-ALT

ב- IE כך גלילה לחלק התחתון של הדף

Home

CTRL-ALT

ב- IE כך גלילה לחלק העליון של הדף

PageDn

CTRL-ALT

ב- IE כך גלילה מטה

PageUp

CTRL-ALT

ב- IE כך גלילה מעלה

ימין

CTRL

העברת IP שמאלה לפי מילה

למעלה

CTRL-ALT

ב- IE כך גלילת הדף למטה

BACKSPACE

CTRL-ALT-SHIFT

Backspace לפי מילה

Backspace לפי אות

End

CTRL-ALT-SHIFT

ב- IE כך גלילה לחלק התחתון של הדף

Home

CTRL-ALT-SHIFT

ב- IE כך גלילה לחלק העליון של הדף

PageDn

CTRL-ALT-SHIFT

ב- IE כך גלילה מטה

PageUp

CTRL-ALT-SHIFT

ב- IE כך גלילה מעלה

ESC

Alt

מזעור חלון

למטה

CTRL-SHIFT

בחר למטה פיסקה

בחירה עד לסוף השורה

ESC

ALT-SHIFT

מזעור חלון

Home

CTRL-SHIFT

בחר טיפול על-ידי פיסקה

בחירה עד לתחילת השורה

Insert

ללא

הזן מצב הקלדה על טקסט קיים

TAB

CTRL-SHIFT

מעבר בין כרטיסיות פתוחות

מעבר בין כרטיסיות פתוחות

למעלה

CTRL-SHIFT

בחר טיפול על-ידי פיסקה

בחירה עד לתחילת השורה

BACKSPACE

ללא

Backspace לפי אות

Backspace לפי אות

DELETE

ללא

מחיקת לפי אות

מחיקת לפי אות

למטה

ללא

הזזת IP למטה קו

הזזת IP למטה קו

End

ללא

העברת IP כדי לסיים של קו

העברת IP כדי לסיים של קו

ENTER

ללא

הוספת שורה חדשה

הוספת שורה חדשה

BACKSPACE

CTRL

Backspace לפי מילה

Home

ללא

הזזת IP לתחילת השורה

פעולה זו תעביר ב- Safari וב -Chrome ה-IP לתחילת הפיסקה

שמאל

ללא

העברת IP שמאלה לפי אות

העברת IP שמאלה לפי אות

PageDn

ללא

הזזת IP למטה במסך אחד

הזזת IP למטה במסך אחד

PageUp

ללא

הזזת IP למעלה מסך אחד

הזזת IP למעלה מסך אחד

ימין

ללא

הזזת IP ימינה לפי אות

הזזת IP ימינה לפי אות

TAB

ללא

כניסה או נווט אל תא הטבלה הבא

הסטה פנימה, נווט אל תא בטבלה הבאה, או הוספת טבלה

למעלה

ללא

הזזת IP למעלה שורה אחת

הזזת IP למעלה שורה אחת

BACKSPACE

SHIFT

Backspace לפי אות

Backspace לפי אות

למטה

SHIFT

בחר למטה לפי שורה

בחר למטה לפי שורה

End

SHIFT

בחירה עד לסוף השורה

בחירה עד לסוף השורה

ENTER

SHIFT

הוספת מעבר שורה רך

הוספת מעבר שורה רך

Home

SHIFT

בחירה עד לתחילת השורה

בחירה עד לתחילת השורה

Left

SHIFT

בחירה שמאלה לפי אות

בחירה שמאלה לפי אות

ימין

SHIFT

בחירה ימינה לפי אות

בחירה ימינה לפי אות

TAB

SHIFT

הסטה החוצה, נווט לתא הטבלה הקודם

הסטה החוצה, נווט לתא הטבלה הקודם

למעלה

SHIFT

בחר טיפול על-ידי קו

בחר טיפול על-ידי קו

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×