קיצורי מקשים עבור גרפיקת SmartArt ב-Word

משתמשים רבים מוצאים שקיצורי מקשים עוזרים להם לעבוד בצורה יעילה יותר. עבור משתמשים בעלי ניידות מוגבלת או ליקויי ראייה, קיצורי מקשים מציעים חלופה חיונית לשימוש בעכבר.

הערה: נושא זה מבוסס על ההנחה שמשתמשי JAWS ביטלו את תכונת תפריט רצועת הכלים הווירטואלי (Virtual Ribbon Menu).

הוספת גרפיקת SmartArt במסמך Office

 1. בתוכנית Microsoft Office שבה ברצונך להוסיף את הפריט הגרפי, הקש Alt, לאחר מכן N ולאחר מכן M כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח גרפיקת SmartArt.

 2. לחץ על החץ למעלה או על החץ למטה כדי לבחור בסוג הגרפיקה המבוקשת.

 3. הקש TAB כדי לעבור לחלונית המשימות 'פריסה'.

 4. הקש על מקשי החצים כדי לבחור בסוג הפריסה הרצויה.

 5. הקש Enter כדי להוסיף את הפריסה שנבחרה.

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירה ברכיב הבא בגרפיקת SmartArt.

Tab

בחירה ברכיב הקודם בגרפיקת SmartArt.

Shift+Tab

בחירה בכל הצורות.

‎Ctrl +A

העברת המיקוד מהצורה שנבחרה.

Esc

הזזת הצורה שנבחרה מעלה.

חץ למעלה

הזזת הצורה שנבחרה מטה.

חץ למטה

הזזת הצורה שנבחרה שמאלה.

חץ שמאלה

הזזת הצורה שנבחרה ימינה.

חץ ימינה

עריכת טקסט בצורה שנבחרה.

Enter או F2‏, Esc כדי לצאת מהצורה

מחיקת הצורה שנבחרה.

Delete או Backspace

גזירת הצורה שנבחרה.

Ctrl+X או Shift+Delete

העתקת הצורה שנבחרה.

Ctrl+C

הדבקת תוכן הלוח.

Ctrl+V

ביטול הפעולה האחרונה.

Ctrl+Z

לביצוע פעולה זו

הקש

הגדלה אופקית של הצורה שנבחרה.

SHIFT+חץ ימינה

הקטנה אופקית של הצורה שנבחרה.

SHIFT+חץ שמאלה

הגדלה אנכית של הצורה שנבחרה.

Shift+חץ למעלה

הקטנה אנכית של הצורה שנבחרה.

Shift+חץ למטה

סיבוב הצורה הנבחרת לימין.

ALT+חץ ימינה

סיבוב הצורה הנבחרת לשמאל.

ALT+חץ שמאלה

הערות: 

 • כדי להחיל התאמות מדויקות יותר על צורות, הקש על מקש Ctrl בנוסף לכל אחד מקיצורי המקשים המופיעים לעיל.

 • קיצורי מקשים אלו חלים על בחירות מרובות כאילו בחרת בכל פריט בנפרד.

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר תו אחד שמאלה.

חץ ימינה

מעבר תו אחד ימינה.

חץ שמאלה

מעבר שורה אחת למעלה.

חץ למעלה

מעבר שורה אחת למטה.

חץ למטה

מעבר מילה אחת שמאלה.

Ctrl+חץ ימינה

מעבר מילה אחת ימינה.

Ctrl+חץ שמאלה

מעבר פיסקה אחת למעלה.

Ctrl+חץ למעלה

מעבר פיסקה אחת למטה.

Ctrl+חץ למטה

מעבר לסוף שורה.

End

מעבר לתחילת שורה.

Home

מעבר לסוף תיבת טקסט.

Ctrl+End

מעבר לתחילת תיבת טקסט.

Ctrl+Home

גזירת טקסט נבחר.

Ctrl+X

העתקת טקסט נבחר.

Ctrl+C

הדבקת טקסט נבחר.

Ctrl+V

העברת הטקסט הנבחר למעלה.

ALT+SHIFT+חץ למעלה

העברת הטקסט הנבחר למטה.

ALT+SHIFT+חץ למטה

ביטול הפעולה האחרונה.

Ctrl+Z

מחיקת תו אחד אחורה.

Backspace

מחיקת מילה אחת אחורה.

Ctrl+Backspace

מחיקת תו אחד קדימה.

Delete

מחיקת מילה אחת קדימה.

Ctrl+Delete

קידום הטקסט הנבחר.

Alt+Shift+חץ שמאלה

הסגת הטקסט הנבחר.

Alt+Shift+חץ ימינה

בדיקת איות (לא זמין ב- Word).

F7

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת תיבת הדו-שיח גופן.

Ctrl+Shift+F או Ctrl+Shift+P

הגדלת גודל הגופן של הטקסט הנבחר.

Ctrl+Shift+>‎

הקטנת גודל הגופן של הטקסט הנבחר.

Ctrl+Shift+<‎

החלפת האותיות הרישיות בטקסט הנבחר (אותיות קטנות, רישיות של כותרות, כל התווים באותיות רישיות).

Shift+F3

החלת עיצוב מודגש על הטקסט הנבחר.

Ctrl+B

החלת קו תחתון על הטקסט הנבחר.

Ctrl+U

החלת עיצוב נטוי על הטקסט הנבחר.

Ctrl+I

החלת עיצוב כתב עילי על הטקסט הנבחר.

CTRL+סימן שווה

החלת עיצוב כתב תחתון על הטקסט הנבחר.

CTRL+SHIFT+סימן חיבור

התאמת היסט הכתב העילי/התחתון מעלה.

Ctrl+Alt+Shift+>

התאמת היסט הכתב העילי/התחתון מטה.

Ctrl+Alt+Shift+<

הסרת כל עיצוב התווים מהטקסט הנבחר.

Shift+Ctrl+מקש רווח

הערה: JAWS וקורא הטקסטים לא מכריזים על שינויים בגודל הגופן הנכון בעת השימוש ב- Windows 8.1. שניהם מכריזים על המידע הנכון ב- Windows 10.

לביצוע פעולה זו

הקש

העתקת עיצוב מהטקסט הנבחר.

Shift+Ctrl+C

הדבקת עיצוב לטקסט הנבחר.

Shift+Ctrl+V

לביצוע פעולה זו

הקש

מרכוז פיסקה.

Ctrl+E

יישור פיסקה לשני הצדדים.

Ctrl+J

יישור פיסקה לשמאל.

Ctrl+L

יישור פיסקה לימין.

Ctrl+R

הסגת נקודת תבליט.

TAB או ALT+SHIFT+חץ ימינה

קידום נקודת תבליט.

SHIFT+TAB או ALT+SHIFT+חץ שמאלה

לביצוע פעולה זו

הקש

מיזוג שתי שורות טקסט.

DELETE בסוף שורת הטקסט הראשונה

הצגת תפריט הקיצור.

Shift+F10

מעבר בין החלונית טקסט לבין בד הציור.

Ctrl+Shift+F2

סגירת החלונית טקסט.

Alt+F4

העברת המוקד מהחלונית טקסט אל הגבול של גרפיקת SmartArt.

Esc

פתיחת נושא העזרה עבור גרפיקת SmartArt. (על המצביע שלך להיות בחלונית הטקסט).

CTRL +SHIFT+F1

מידע נוסף

תכונות נגישות ב- Office 2013

הוספת גרפיקת SmartArt במסמך Office

 1. בתוכנית Microsoft Office שבה ברצונך להוסיף את הפריט הגרפי, הקש Alt, לאחר מכן N ולאחר מכן M כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח גרפיקת SmartArt.

 2. לחץ על החץ למעלה או על החץ למטה כדי לבחור בסוג הגרפיקה המבוקשת.

 3. הקש TAB כדי לעבור לחלונית המשימות 'פריסה'.

 4. הקש על מקשי החצים כדי לבחור בסוג הפריסה הרצויה.

 5. הקש Enter כדי להוסיף את הפריסה שנבחרה.

עבודה עם צורות בגרפיקת SmartArt

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירה ברכיב הבא בגרפיקת SmartArt.

Tab

בחירה ברכיב הקודם בגרפיקת SmartArt.

Shift+Tab

בחירה בכל הצורות.

‎Ctrl +A

העברת המיקוד מהצורה שנבחרה.

Esc

הזזת הצורה שנבחרה מעלה.

חץ למעלה

הזזת הצורה שנבחרה מטה.

חץ למטה

הזזת הצורה שנבחרה שמאלה.

חץ שמאלה

הזזת הצורה שנבחרה ימינה.

חץ ימינה

עריכת טקסט בצורה שנבחרה.

Enter או F2‏, Esc כדי לצאת מהצורה

מחיקת הצורה שנבחרה.

Delete או Backspace

גזירת הצורה שנבחרה.

Ctrl+X או Shift+Delete

העתקת הצורה שנבחרה.

Ctrl+C

הדבקת תוכן הלוח.

Ctrl+V

ביטול הפעולה האחרונה.

Ctrl+Z

לביצוע פעולה זו

הקש

הגדלה אופקית של הצורה שנבחרה.

SHIFT+חץ ימינה

הקטנה אופקית של הצורה שנבחרה.

SHIFT+חץ שמאלה

הגדלה אנכית של הצורה שנבחרה.

Shift+חץ למעלה

הקטנה אנכית של הצורה שנבחרה.

Shift+חץ למטה

סיבוב הצורה הנבחרת לימין.

ALT+חץ ימינה

סיבוב הצורה הנבחרת לשמאל.

ALT+חץ שמאלה

הערות: 

 • כדי להחיל התאמות מדויקות יותר על צורות, הקש על מקש Ctrl בנוסף לכל אחד מקיצורי המקשים המופיעים לעיל.

 • קיצורי מקשים אלו חלים על בחירות מרובות כאילו בחרת בכל פריט בנפרד.

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר תו אחד שמאלה.

חץ ימינה

מעבר תו אחד ימינה.

חץ שמאלה

מעבר שורה אחת למעלה.

חץ למעלה

מעבר שורה אחת למטה.

חץ למטה

מעבר מילה אחת שמאלה.

Ctrl+חץ ימינה

מעבר מילה אחת ימינה.

Ctrl+חץ שמאלה

מעבר פיסקה אחת למעלה.

Ctrl+חץ למעלה

מעבר פיסקה אחת למטה.

Ctrl+חץ למטה

מעבר לסוף שורה.

End

מעבר לתחילת שורה.

Home

מעבר לסוף תיבת טקסט.

Ctrl+End

מעבר לתחילת תיבת טקסט.

Ctrl+Home

גזירת טקסט נבחר.

Ctrl+X

העתקת טקסט נבחר.

Ctrl+C

הדבקת טקסט נבחר.

Ctrl+V

העברת הטקסט הנבחר למעלה.

ALT+SHIFT+חץ למעלה

העברת הטקסט הנבחר למטה.

ALT+SHIFT+חץ למטה

ביטול הפעולה האחרונה.

Ctrl+Z

מחיקת תו אחד אחורה.

Backspace

מחיקת מילה אחת אחורה.

Ctrl+Backspace

מחיקת תו אחד קדימה.

Delete

מחיקת מילה אחת קדימה.

Ctrl+Delete

קידום הטקסט הנבחר.

Alt+Shift+חץ שמאלה

הסגת הטקסט הנבחר.

Alt+Shift+חץ ימינה

בדיקת איות (לא זמין ב- Word).

F7

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת תיבת הדו-שיח גופן.

Ctrl+Shift+F או Ctrl+Shift+P

הגדלת גודל הגופן של הטקסט הנבחר.

Ctrl+Shift+>‎

הקטנת גודל הגופן של הטקסט הנבחר.

Ctrl+Shift+<‎

החלפת האותיות הרישיות בטקסט הנבחר (אותיות קטנות, רישיות של כותרות, כל התווים באותיות רישיות).

Shift+F3

החלת עיצוב מודגש על הטקסט הנבחר.

Ctrl+B

החלת קו תחתון על הטקסט הנבחר.

Ctrl+U

החלת עיצוב נטוי על הטקסט הנבחר.

Ctrl+I

החלת עיצוב כתב עילי על הטקסט הנבחר.

CTRL+סימן שווה

החלת עיצוב כתב תחתון על הטקסט הנבחר.

CTRL+SHIFT+סימן חיבור

התאמת היסט הכתב העילי/התחתון מעלה.

Ctrl+Alt+Shift+>

התאמת היסט הכתב העילי/התחתון מטה.

Ctrl+Alt+Shift+<

הסרת כל עיצוב התווים מהטקסט הנבחר.

Shift+Ctrl+מקש רווח

לביצוע פעולה זו

הקש

העתקת עיצוב מהטקסט הנבחר.

Shift+Ctrl+C

הדבקת עיצוב לטקסט הנבחר.

Shift+Ctrl+V

לביצוע פעולה זו

הקש

מרכוז פיסקה.

Ctrl+E

יישור פיסקה לשני הצדדים.

Ctrl+J

יישור פיסקה לשמאל.

Ctrl+L

יישור פיסקה לימין.

Ctrl+R

הסגת נקודת תבליט.

TAB או ALT+SHIFT+חץ ימינה

קידום נקודת תבליט.

SHIFT+TAB או ALT+SHIFT+חץ שמאלה

לביצוע פעולה זו

הקש

מיזוג שתי שורות טקסט.

DELETE בסוף שורת הטקסט הראשונה

הצגת תפריט הקיצור.

Shift+F10

מעבר בין החלונית טקסט לבין בד הציור.

Ctrl+Shift+F2

סגירת החלונית טקסט.

Alt+F4

העברת המוקד מהחלונית טקסט אל הגבול של גרפיקת SmartArt.

Esc

פתיחת נושא העזרה עבור גרפיקת SmartArt. (על המצביע שלך להיות בחלונית הטקסט).

CTRL +SHIFT+F1

קיצורי המקשים המתוארים להלן מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שמקשים בפריסות אחרות לא יתאימו בדיוק למקשים שבלוח מקשים של ארצות הברית.

בקיצורי מקשים שבהם אתה מקיש על שני מקשים או יותר בו-זמנית, המקשים מופרדים על-ידי סימן חיבור (+). בקיצורי מקשים שבהם אתה מקיש על מקש אחד ומיד אחריו על מקש אחר, המקשים שעליהם יש להקיש מופרדים באמצעות פסיק (,).

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×