קיצורי מקשים עבור Skype for Business

קיצורי מקשים הם שילובים של שני מקשים או יותר שהקשה עליהם מאפשרת ביצוע משימה שאחרת הייתה מחייבת שימוש בעכבר או בהתקן הצבעה אחר. קיצורי המקשים המתוארים כאן מתייחסים לפריסת לוח המקשים Lync של ארצות הברית. ייתכן שמקשים בפריסות אחרות לא יתאימו בדיוק למקשים שבלוח מקשים של ארצות הברית.

קיצורי מקשים אלה מסודרים לפי אזורי התכונות של ממשק המשתמש (UI) של Lync. כך, לדוגמה, עליך להיות בכרטיס איש קשר כדי שמקש Esc יסגור את כרטיס איש הקשר.

Tab ו- Shift+Tab הם דרכים נפוצות למעבר מפריט לפריט בכל ממשק משתמש. Tab עובר בממשק המשתמש לפי הסדר, ואילו Shift+Tab עובר בו בסדר הפוך.

ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות עבור החשבון שלך. אנו ציינו אותן.

חפש קיצורי מקשים עבור

כללי (כל חלון)

החלון הראשי של Skype for Business‏ (Lync)

רשימת אנשי קשר

כרטיס איש קשר

חלון שיחה

פקדי שיחה (בחלון השיחה)

וידאו (בחלון השיחה)

הודעות מיידיות (בחלון השיחה)

זירת שיחה או פגישה

סביבת השיחה

שיתוף PPT‏: מציג PPT מדור קודם

שיחות בכרטיסיות

צ'אט מתמיד

כללי (כל חלון)

השתמש בקיצורי המקשים הבאים ללא קשר לחלון שבו נמצא המוקד.

הקש על מקש זה או
על קיצור מקשים זה

לביצוע פעולה זו

מקש סמל Windows‏+Shift‏+O

קבלת הודעה על הזמנה נכנסת.

מקש סמל Windows‏+Esc

דחיית הודעה על הזמנה.

מקש סמל Windows‏+F4

השתקה עצמית/ביטול השתקה של שמע.

מקש סמל Windows‏+F5

הפעלת המצלמה שלי/כיבוי המצלמה שלי כאשר הווידאו כבר נוצר בשיחה.

Ctrl‏+Shift+מקש רווח

העברת המוקד לסרגל הכלים של שיתוף יישומים.

Ctrl+Alt+Shift+3

פתיחת החלון הראשי והעברת המוקד לתיבת החיפוש.

Ctrl‏+Alt+מקש רווח

החזרת השליטה בעת שיתוף המסך.

Ctrl+Shift+S

הפסקת שיתוף המסך.

החלון הראשי של Skype for Business

השתמש בקיצורי המקשים האלה כאשר החלון הראשי של Lync נמצא בקדמה.

הקש על מקש זה או
על קיצור מקשים זה

לביצוע פעולה זו

Ctrl+1

מעבר לכרטיסיה 'רשימת אנשי קשר'.

Ctrl+2

מעבר לכרטיסיה של הצ'אט המתמיד.

Ctrl+3

מעבר לכרטיסיה 'רשימת שיחות'.

Ctrl+4

מעבר לכרטיסיה 'טלפון'.

Ctrl+1 או Ctrl+Shift+1

כנציג, העברת שיחה למספר בעבודה של מישהו אחר. (לא זמין ב-Lync Basic או באמצעות כל המנויים Microsoft 365.)

Alt+מקש רווח

פתיחת תפריט 'מערכת'. Alt פותח את שורת התפריטים.

Alt+F

פתיחת תפריט 'קובץ'.

Alt+M

הפעלת 'פגוש כעת'.

Alt+T

פתיחת תפריט 'כלים'.

Alt+H

פתיחת תפריט 'עזרה'.

רשימת אנשי הקשר

השתמש בקיצורי מקשים אלה כאשר אתה נמצא ברשימת אנשי הקשר.

הקש על מקש זה או
על קיצור מקשים זה

לביצוע פעולה זו

Delete

מחיקת הקבוצה או איש הקשר המותאמים אישית שנבחרו.

Alt+חץ למעלה

הזזת הקבוצה שנבחרה כלפי מעלה.

Alt+חץ למטה

הזזת הקבוצה שנבחרה כלפי מטה.

Alt+Enter

בתפריט הקיצור - פתיחת כרטיס איש הקשר או קבוצת אנשי הקשר שנבחרו.

מקש רווח

כיווץ או הרחבה של הקבוצה שנבחרה.

Shift+Delete

הסרת איש הקשר שנבחר מרשימת אנשי הקשר (חברים שאינם משתייכים לרשימת תפוצה בלבד).

כרטיס איש קשר

השתמש בקיצורי מקשים אלה כאשר אתה נמצא בכרטיס איש קשר. השתמש בקיצור Alt+Enter לפתיחת כרטיס איש קשר.

הקש על מקש זה או
על קיצור מקשים זה

לביצוע פעולה זו

Esc

סגירת כרטיס איש הקשר.

Ctrl+Tab

מעבר בין הלשוניות בתחתית כרטיס איש הקשר.

Ctrl+Shift+Tab

מעבר בין הלשוניות בתחתית כרטיס איש הקשר בסדר הפוך.

חלון שיחה

השתמש בקיצורי מקשים אלה כאשר אתה נמצא בחלון השיחה.

הקש על מקש זה או
על קיצור מקשים זה

לביצוע פעולה זו

F1

פתיחת דף הבית של העזרה (בתפריט 'עזרה').

Esc

יציאה מתצוגת מסך מלא, אם היא קיימת. אחרת, חלון השיחה נסגר רק אם לא מתרחש שמע, וידאו או שיתוף.

Alt+C

קבלת כל אחת מהודעות ההזמנה. הדבר כולל בקשות שמע, וידאו, שיחה ושיתוף.

Alt+F4

סגירת חלון השיחה.

Alt+l

התעלמות מכל הודעות ההזמנה. הדבר כולל בקשות שמע, וידאו, שיחה ושיתוף.

Alt+R

הצטרפות מחדש לשמע בפגישה.

Alt+S

פתיחת תיבת הדו-שיח שמירה בשם עבור קובץ שנשלח בחלון השיחה.

ALT+V

הזמנת איש קשר לשיחה קיימת.

Ctrl+S

שמירת התוכן של היסטוריית ההודעות המיידיות. פועל עבור שיחות בין אדם לאדם בעת השימוש ב- Outlook.

Ctrl+W

הצגה או הסתרה של אזור ההודעה המיידית.

Ctrl+F

שליחת קובץ, או בהקשר של ועידה, הוספת קובץ מצורף של פגישה.

Ctrl+N

רישום הערות משלך באמצעות התוכנית לרישום הערות Microsoft OneNote. הפעלת OneNote. (לא זמין ב- Lync Basic.)

Ctrl+R

הצגה או הסתרה של רשימת המשתתפים.

Ctrl‏+Shift‏+Alt‏+חץ ימינה

נווט ימינה אל הרכיב הבא בממשק המשתמש של חלון השיחה. צירוף המקשים הזה מחליף את מקש Tab להעברת המיקוד מרכיב ממשק משתמש אחד לבא אחריו.

Ctrl‏+Shift‏+Alt‏+חץ שמאלה

נווט שמאלה אל הרכיב הקודם בממשק המשתמש של חלון השיחה. צירוף המקשים הזה מחליף את מקש Tab להעברת המיקוד מרכיב ממשק משתמש אחד לרכיב הקודם לו.

Ctrl+Shift+Enter

הוספת וידאו/סיום וידאו.

Ctrl+Shift+H

העברה להמתנה או המשך שיחת שמע מתנהלת.

Ctrl+Shift+I

סימון שיחה כבעלת חשיבות גבוהה. פועל עבור שיחות בין אדם לאדם, אך אינו זמין עבור פגישות.

Ctrl+Shift+Y

הצגה או הסתרה של זירת השיתוף.

Ctrl+Shift+P

מעבר לתצוגה קומפקטית.

Ctrl+Shift+K

מעבר לתצוגת תוכן בלבד.

Ctrl+Enter

הוספת שמע/סיום שמע.

חץ למעלה

כאשר לחצן מצב פעיל,‏ פתיחת ההסבר המתאים.

מקש רווח

כאשר המוקד נמצא בלחצן מצב, הפעלת פעולת ברירת המחדל. כך שעבור שמע, מתרחשים השתקה או ביטול השתקה, בעוד שעבור וידאו, החץ מתחיל או מפסיק את פעולת המצלמה.

Esc

ביטול או הסתרה של הסבר פתוח או של בועה פתוחה שנמצאים במוקד של לוח המקשים.

פקדי שיחה (בחלון השיחה)

השתמש בקיצורי מקשים אלה בפקדי השיחה בזמן שיחה מסוג עמית-לעמית. הקיצורים אינם פועלים בשיחת ועידה.

הקש על קיצור
מקשים זה

לביצוע פעולה זו

Alt+Q

סיום שיחה.

Ctrl+Shift+T

העברה: פתיחת בורר אנשי הקשר במהלך שיחה מסוג עמית-לעמית. (לא זמין ב-Lync Basic או באמצעות כל המנויים Microsoft 365.)

Ctrl+Shift+H

העברת שיחה להמתנה.

Ctrl+Shift+D

הצגת לוח החיוג.

וידאו (בחלון השיחה)

השתמש בקיצורי מקשים אלה כאשר אתה משתמש בווידאו בחלון השיחה.

הקש על מקש זה או
על קיצור מקשים זה

לביצוע פעולה זו

F5

הצגת וידאו במסך מלא. אם אזור הזירה גלוי בחלון השיחה, F5 לא יציג וידאו במסך מלא.

Esc

יציאה מתצוגת וידאו במסך מלא.

Ctrl+Shift+O

הקפצת הגלריה; סגירת הגלריה.

Ctrl+Shift+L

נעילת הווידאו בפני כל המשתתפים בפגישה.

הודעות מיידיות (בחלון השיחה)

השתמש בקיצורי מקשים אלה כאשר אתה מנהל שיחת הודעות מיידיות עם מישהו.

הקש על מקש זה או
על קיצור מקשים זה

לביצוע פעולה זו

F1

פתיחת העזרה.

F12

שמירת השיחה של העברת הודעות מיידיות.

Shift+Enter

הוספת החזרות גררה.

Shift+Insert או Ctrl+V

הדבקה.

Ctrl+A

בחירת כל התוכן.

Ctrl+B

הפיכת הטקסט שנבחר למודגש.

Ctrl+C

העתקת הטקסט שנבחר.

Ctrl+X

גזירת הטקסט שנבחר.

Ctrl+l

הפיכת הטקסט שנבחר לנטוי.

Ctrl+U

הוספת קו תחתון לטקסט שנבחר.

Ctrl+Y

ביצוע חוזר של הפעולה האחרונה.

Ctrl+Z

ביטול הפעולה האחרונה.

Ctrl+Shift+F

שינוי צבע הגופן. (משנה את הצבע רק עבור הטקסט שאתה מקליד, לא עבור הטקסט שהאדם האחר מקליד.)

Alt+P

פתיחת קובץ שהתקבל.

Alt+D

דחיית קובץ שנשלח.

Ctrl+Shift+M

התמקדות באזור הקלט של ההודעות המיידיות.

זירת שיחה או פגישה

הקש על מקש זה או
על קיצור מקשים זה

לביצוע פעולה זו

F5

הצגת זירת הפגישה בחלון השיחה במסך מלא.

Esc

יציאה מתצוגת מסך מלא, אם היא פעילה.

Alt+T

הפסקת השיתוף.

Ctrl+Shift+E

ניהול תוכן להצגה.

Ctrl+Shift+Y

הצגה או הסתרה של זירת השיתוף.

Ctrl+Shift+A

אילוץ הצגה של ההתראה הממתינה L1 במסך מלא.

Ctrl+Shift+J

מעבר לתצוגת דובר.

Ctrl+Shift+l

מעבר לתצוגת גלריה.

Ctrl+Alt+חץ ימינה או

Ctrl+Alt+חץ שמאלה

יציאה מאזור השיתוף בכיוון קדימה ו/או יציאה מאזור השיתוף בכיוון אחורה.

סביבת השיחה

הקש על מקש זה או
על קיצור מקשים זה

לביצוע פעולה זו

Delete

מחיקת הפריטים שנבחרו.

Home

מעבר לראש הרשימה.

End

מעבר לתחתית הרשימה.

Page Up

מעבר עמוד אחד למעלה.

Page Down

מעבר עמוד אחד למטה.

חץ למעלה

מעבר לאיש הקשר הקודם לשיחה.

חץ למטה

מעבר לאיש הקשר הבא לשיחה.

שיתוף PPT‏: מציג PPT מדור קודם

הקש על מקש זה או
על קיצור מקשים זה

לביצוע פעולה זו

Tab

כאשר שטח התוכן נמצא במוקד, מעבר באמצעות מקש Tab בין הפקדים של שיתוף PPT (חץ 'הקודם', חץ 'הבא', 'תמונות ממוזערות' ו'הערות').

חץ שמאלה

כאשר המוקד באזור התוכן, מעבר ללחיצה הבאה, או לשקופית הבאה, אם השקופית הנוכחית אינה כוללת לחיצה להפעלת הנפשה.

חץ שמאלה או חץ ימינה

כאשר אזור התמונות הממוזערות נמצא במוקד, העברת המוקד לתמונה הממוזערת הקודמת או הבאה מבלי לשנות את השקופית הפעילה.

חץ ימינה

כאשר המוקד באזור התוכן, מעבר ללחיצה הקודמת, או לשקופית הקודמת, אם השקופית הנוכחית אינה כוללת לחיצה להפעלת הנפשה.

Home

כאשר אזור התמונות הממוזערות נמצא במוקד, הצבת המוקד בתמונה הממוזערת הראשונה של השקופית מבלי לשנות את השקופית הפעילה.

Enter

בחירת הפקד שנמצא במוקד או התמונות הממוזערות, אם רצועת התמונות הממוזערות נמצאת במוקד, וביצוע בחירה (חל שינוי בשקופית הפעילה).

End

כאשר אזור התמונות הממוזערות נמצא במוקד, הצבת המוקד בתמונה הממוזערת האחרונה של השקופית מבלי לשנות את השקופית הפעילה.

שיחות בכרטיסיות

הקש על מקש זה או
על קיצור מקשים זה

לביצוע פעולה זו

Alt+מקש רווח

פתיחת תפריט המערכת של חלון כרטיסיה.

Ctrl+Shift+T

הצבת המוקד בפריט כרטיסיה בתצוגת שיחה בכרטיסיות.

Ctrl+Tab

מעבר לכרטיסיה הבאה (מעבר רציף ומחזורי בין כל הכרטיסיות).

Ctrl+1,2…9

מעבר למספר כרטיסיה ספציפי והעברת המוקד של לוח המקשים אל שיחה זו. Ctrl+1.

Ctrl+O

ביטול עיגון/עיגון של השיחה שנבחרה בחלון הכרטיסיה.

Esc

סגירת כרטיסיה.

צ'אט מתמיד

חלון הצ'אט המתמיד משתמש באותם קיצורים כמו חלון השיחה וההודעות המיידיות. (לא זמין עבור מנויי Microsoft 365.)

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×