שדות 'עבודה בסיסית1-10'

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

שדות 'עבודה בסיסית' ('עבודה בסיסית1' עד 'עבודה בסיסית10') מאחסנים את סך כל שעות האדם המתוזמנות עבור פעילות, משאב או הקצאה. השדה 'עבודה בסיסית1' מאחסן עבודה מתוכננת עבור פעילויות, משאבים או הקצאות הנשמרות בשדה 'בסיסי1'. בדומה לכך, השדות 'עבודה בסיסית2' עד 'עבודה בסיסית10' מאחסנים עבודה מתוכננת עבור פעילויות, משאבים או הקצאות הנשמרת בשדה 'בסיסי 2-10'. הגירסאות ביחידת זמן עבודה של שדות אלה מציגות ערכים בפריסה על-פני זמן.

קיימות מספר קטגוריות של שדות עבודה בסיסית 1-10.

סוג נתונים    משך זמן

עבודה בסיסית 1-10 (שדות פעילות)

סוג ערך    מחושב או מוזן

אופן החישוב    מרגע ששמרת תוכנית בסיסית, העבודה המתוזמנת הכוללת של הפעילות בנקודה זו בזמן מועתקת אל שדה העבודה הבסיסית המתאים של הפעילות. שדה העבודה הבסיסית שבו נעשה שימוש ('עבודה בסיסית1', 'עבודה בסיסית2' וכדומה) תלוי בתוכנית הבסיסית שנשמרה ('בסיסי 1', 'בסיסי 2' וכדומה).

אופן שימוש מיטבי    הוסף אחד מהשדות 'עבודה בסיסית1-10' לתצוגת פעילויות לאחר ששמרת יותר מתוכנית בסיסית אחת וברצונך להשוות כמויות של עבודה בסיסית לעבודה מתוזמנת או לעבודה בפועל של פעילויות. ניתן גם להשתמש בתוכניות בסיסיות מרובות כדי להשוות ערכי עבודה בסיסית שנשמרו בנקודות שונות במהלך הפרוייקט.

דוגמה    בתחילת הפרוייקט שלך, לפני חודשיים, שמרת תוכנית בסיסית לפרוייקט. לפני חודש, היקף הפרוייקט השתנה ושמרת תוכנית בסיסית שניה באמצעות 'בסיסי 1'. מאז, ביצעת שינויים נוספים ושמרת תוכנית בסיסית שלישית באמצעות 'בסיסי 2'. כעת ברצונך להשוות ולנתח את שלוש הקבוצות של ערכי עבודה בסיסית. הוסף את השדות 'עבודה בסיסית', 'עבודה בסיסית1' ו'עבודה בסיסית2' לתצוגה 'גליון פעילויות'.

הערות    שדות העבודה הבסיסית מכילים 0 ימים עד לשמירת תוכנית בסיסית מתאימה, פעולה שאותה באפשרותך לבצע בכל עת במהלך הפרוייקט בתיבת הדו-שיח הגדרת תוכנית בסיסית. בחר את התוכנית הבסיסית הרצויה—'בסיסי' או 'בסיסי 1' עד 'בסיסי 10'. פעולה זו מעתיקה את הערך הנוכחי של השדה 'עבודה' המתוזמן אל השדה 'עבודה בסיסית' המתאים.

לאחר הגדרת תוכנית בסיסית, ניתן עדיין לערוך ערכים של תוכנית בסיסית. עם זאת, עריכת ערכים בסיסיים אינה גורמת לחישוב מחדש של שדות העבודה הבסיסית.

עבודה בסיסית 1-10 (שדות משאב)

סוג ערך    מחושב או מוזן

אופן החישוב    ברגע שנשמרת תוכנית בסיסית, העבודה המתוזמנת הכוללת של המשאב בנקודת זמן זו מועתקת לשדה העבודה הבסיסית המתאים של המשאב.

שדה העבודה הבסיסית בו נעשה שימוש ('עבודה בסיסית1', 'עבודה בסיסית2' וכדומה) תלוי בתוכנית הבסיסית שנשמרה ('בסיסי 1', 'בסיסי 2' וכדומה).

אופן שימוש מיטבי    הוסף אחד מהשדות 'עבודה בסיסית1-10' לתצוגת משאבים לאחר ששמרת יותר מתוכנית בסיסית אחת וברצונך להשוות בין כמויות עבודה בסיסית לבין עבודה מתוזמנת או עבודה בפועל של משאבים. במקרה של תוכניות בסיסיות מרובות, באפשרותך גם להשוות ערכי עבודה בסיסית שנשמרו בנקודות שונות במהלך הפרוייקט.

דוגמה    בתחילת הפרוייקט שלך, לפני חודשיים, שמרת תוכנית בסיסית לפרוייקט. לפני חודש, היקף הפרוייקט השתנה ושמרת תוכנית בסיסית שניה באמצעות 'בסיסי 1'. מאז, ביצעת שינויים נוספים ושמרת תוכנית בסיסית שלישית באמצעות 'בסיסי 2'. כעת ברצונך להשוות ולנתח את שלוש הקבוצות של ערכי עבודה בסיסית. הוסף את השדות 'עבודה בסיסית', 'עבודה בסיסית1' ו'עבודה בסיסית2' לתצוגה 'גליון משאבים'.

הערות    שדות העבודה הבסיסית מכילים 0 ימים עד לשמירת תוכנית בסיסית מתאימה, פעולה שאותה באפשרותך לבצע בכל עת במהלך הפרוייקט בתיבת הדו-שיח הגדרת תוכנית בסיסית. בחר את התוכנית הבסיסית הרצויה ('בסיסי' או 'בסיסי 1' עד 'בסיסי 10'). פעולה זו מעתיקה את הערך הנוכחי בשדה 'עבודה' המתוזמן אל השדה 'עבודה בסיסית' המתאים.

לאחר הגדרת תוכנית בסיסית, ניתן עדיין לערוך ערכים של תוכנית בסיסית. עם זאת, עריכת ערכים בסיסיים אינה גורמת לחישוב מחדש של שדות העבודה הבסיסית.

עבודה בסיסית 1-10 (שדות הקצאה)

סוג ערך    מחושב או מוזן

אופן החישוב    מרגע ששמרת תוכנית בסיסית, העבודה המתוזמנת הכוללת של ההקצאה בנקודה זו בזמן מועתקת אל שדה העבודה הבסיסית המתאים של ההקצאה. שדה העבודה הבסיסית בו נעשה שימוש ('עבודה בסיסית1', 'עבודה בסיסית2' וכדומה) תלוי בתוכנית הבסיסית שנשמרה ('בסיסי 1', 'בסיסי 2' וכדומה).

אופן שימוש מיטבי    הוסף אחד משדות ההקצאה 'עבודה בסיסית 1-10' לחלק הגיליון בתצוגות 'שימוש בפעילויות' או 'שימוש במשאבים' לאחר ששמרת יותר מתוכנית בסיסית אחת וברצונך להשוות כמויות עבודה בסיסית לעבודה מתוזמנת או לעבודה בפועל של הקצאות. ניתן גם להשתמש בתוכניות בסיסיות מרובות כדי להשוות ערכי עבודה בסיסית שנשמרו בנקודות שונות במהלך הפרוייקט.

דוגמה    בתחילת הפרוייקט שלך, לפני חודשיים, שמרת תוכנית בסיסית לפרוייקט. לפני חודש, היקף הפרוייקט השתנה ושמרת תוכנית בסיסית שניה באמצעות 'בסיסי 1'. מאז, ביצעת שינויים נוספים ושמרת תוכנית בסיסית שלישית באמצעות 'בסיסי 2'. כעת ברצונך להשוות ולנתח את שלוש הקבוצות של ערכי עבודה בסיסית. עליך להוסיף את השדות 'עבודה בסיסית', 'עבודה בסיסית1' ו'עבודה בסיסית2' לתצוגה 'שימוש בפעילויות'.

הערות    שדות העבודה הבסיסית מכילים 0 ימים של עבודה עד לשמירת תוכנית בסיסית מתאימה, פעולה שאותה באפשרותך לבצע בכל עת במהלך הפרוייקט בתיבת הדו-שיח הגדרת תוכנית בסיסית. בחר את התוכנית הבסיסית הרצויה—'בסיסי' או 'בסיסי 1' עד 'בסיסי 10'. פעולה זו מעתיקה את הערך הנוכחי של השדה 'עבודה מתוזמנת' אל השדה 'עבודה בסיסית' המתאים.

לאחר הגדרת תוכנית בסיסית, ניתן עדיין לערוך ערכים של תוכנית בסיסית. עם זאת, עריכת ערכים בסיסיים אינה גורמת לחישוב מחדש של שדות העבודה הבסיסית.

עבודה בסיסית 1-10 (שדות פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

סוג ערך    מחושב או מוזן

אופן החישוב    מרגע ששמרת תוכנית בסיסית, העבודה המתוזמנת של הפעילות ביחידות זמן עבודה בנקודה זו בזמן מועתקת אל שדה העבודה הבסיסית המתאים של הפעילות. שדה העבודה הבסיסית בו נעשה שימוש ('עבודה בסיסית1', 'עבודה בסיסית2' וכדומה) תלוי בתוכנית הבסיסית שנשמרה ('בסיסי 1', 'בסיסי 2' וכדומה).

אופן שימוש מיטבי    הוסף את אחד מהשדות 'עבודה בסיסית1-10' לחלק ביחידות זמן עבודה של התצוגה 'שימוש בפעילויות' לאחר ששמרת יותר מתוכנית בסיסית אחת, וברצונך להשוות בין כמויות עבודה בסיסית ביחידות זמן עבודה לבין עבודה מתוזמנת או עבודה בפועל ביחידות זמן עבודה של פעילויות לאורך זמן. ניתן גם להשתמש בתוכניות בסיסיות מרובות כדי להשוות ערכי עבודה בסיסית שנשמרו בנקודות שונות במהלך הפרוייקט.

דוגמה    בתחילת הפרוייקט שלך, לפני חודשיים, שמרת תוכנית בסיסית לפרוייקט. לפני חודש, היקף הפרוייקט השתנה ושמרת תוכנית בסיסית שניה באמצעות 'בסיסי 1'. מאז, ביצעת שינויים נוספים ושמרת תוכנית בסיסית שלישית באמצעות 'בסיסי 2'. כעת ברצונך להשוות ולנתח את שלושת הערכים של עבודה בסיסית לפי יחידות זמן עבודה. עליך להוסיף את השדות 'עבודה בסיסית', 'עבודה בסיסית1' ו'עבודה בסיסית2' לתצוגה 'שימוש בפעילויות'.

הערות    שדות העבודה הבסיסית ריקים עד לשמירת תוכנית בסיסית מתאימה, פעולה שאותה באפשרותך לבצע בכל עת במהלך הפרוייקט בתיבת הדו-שיח הגדרת תוכנית בסיסית. בחר את התוכנית הבסיסית הרצויה—'בסיסי' או 'בסיסי 1' עד 'בסיסי 10'. פעולה זו מעתיקה את הערך הנוכחי בשדה 'עבודה' המתוזמן אל השדה 'עבודה בסיסית' המתאים.

לאחר הגדרת תוכנית בסיסית, ניתן עדיין לערוך ערכים של תוכנית בסיסית. עם זאת, עריכת ערכים בסיסיים אינה גורמת לחישוב מחדש של שדות העבודה הבסיסית. כמו-כן, עריכה של ערכי עבודה בסיסית כוללת אינה משפיעה על ערכי עבודה בסיסית ביחידות זמן עבודה, ולהיפך.

עבודה בסיסית 1-10 (שדות משאב לפי יחידות זמן עבודה)

סוג ערך    מחושב או מוזן

אופן החישוב    מרגע ששמרת תוכנית בסיסית, העבודה המתוזמנת של משאב ביחידות זמן עבודה בנקודה זו בזמן מועתקת אל שדה העבודה הבסיסית המתאים של המשאב.

שדה העבודה הבסיסית בו נעשה שימוש ('עבודה בסיסית1', 'עבודה בסיסית2' וכדומה) תלוי בתוכנית הבסיסית שנשמרה ('בסיסי 1', 'בסיסי 2' וכדומה).

אופן שימוש מיטבי    הוסף אחד מהשדות 'עבודה בסיסית1-10' לחלק ביחידות זמן עבודה של התצוגה 'שימוש במשאבים' לאחר ששמרת יותר מתוכנית בסיסית אחת וברצונך להשוות בין כמויות עבודה בסיסית ביחידות זמן עבודה לבין עבודה מתוזמנת או עבודה בפועל ביחידות זמן עבודה של משאבים. ניתן גם להשתמש בתוכניות בסיסיות מרובות כדי להשוות ערכי עבודה בסיסית שנשמרו בנקודות שונות במהלך הפרוייקט.

דוגמה    בתחילת הפרוייקט שלך, לפני חודשיים, שמרת תוכנית בסיסית לפרוייקט. לפני חודש, היקף הפרוייקט השתנה ושמרת תוכנית בסיסית שניה באמצעות 'בסיסי 1'. מאז, ביצעת שינויים נוספים ושמרת תוכנית בסיסית שלישית באמצעות 'בסיסי 2'. כעת ברצונך להשוות ולנתח את שלושת הערכים של עבודה בסיסית לפי יחידות זמן עבודה. עליך להוסיף את השדות 'עבודה בסיסית', 'עבודה בסיסית1' ו'עבודה בסיסית2' לתצוגה 'שימוש בפעילויות'.

הערות    שדות העבודה הבסיסית ריקים עד לשמירת תוכנית בסיסית מתאימה, פעולה שאותה באפשרותך לבצע בכל עת במהלך הפרוייקט בתיבת הדו-שיח הגדרת תוכנית בסיסית. בחר את התוכנית הבסיסית הרצויה—'בסיסי' או 'בסיסי 1' עד 'בסיסי 10'. פעולה זו מעתיקה את הערך הנוכחי בשדה 'עבודה' המתוזמן אל השדה 'עבודה בסיסית' המתאים.

לאחר הגדרת תוכנית בסיסית, ניתן עדיין לערוך ערכים של תוכנית בסיסית. עם זאת, עריכת ערכים בסיסיים אינה גורמת לחישוב מחדש של שדות העבודה הבסיסית. כמו-כן, עריכה של ערכי עבודה בסיסית כוללת אינה משפיעה על ערכי עבודה בסיסית ביחידות זמן עבודה, ולהיפך.

עבודה בסיסית 1-10 (שדות הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

סוג ערך    מחושב או מוזן

אופן החישוב    מרגע ששמרת תוכנית בסיסית, העבודה המתוזמנת של ההקצאה ביחידות זמן עבודה בנקודה זו בזמן מועתקת אל שדה העבודה הבסיסית המתאים של ההקצאה. שדה העבודה הבסיסית בו נעשה שימוש ('עבודה בסיסית1', 'עבודה בסיסית2' וכדומה) תלוי בתוכנית הבסיסית שנשמרה ('בסיסי 1', 'בסיסי 2' וכדומה).

אופן שימוש מיטבי    הוסף אחד מהשדות 'עבודה בסיסית1-10' לחלק ביחידות זמן עבודה של התצוגות 'שימוש בפעילויות' או 'שימוש במשאבים' לאחר ששמרת יותר מתוכנית בסיסית אחת וברצונך להשוות בין כמויות עבודה בסיסית לפי יחידות זמן עבודה לבין עבודה מתוזמנת או עבודה בפועל לפי יחידות זמן עבודה של הקצאות. ניתן גם להשתמש בתוכניות בסיסיות מרובות כדי להשוות ערכי עבודה בסיסית שנשמרו בנקודות שונות במהלך הפרוייקט.

דוגמה    בתחילת הפרוייקט שלך, לפני חודשיים, שמרת תוכנית בסיסית לפרוייקט. לפני חודש, היקף הפרוייקט שלך השתנה ושמרת תוכנית בסיסית שניה באמצעות השדה 'בסיסי 1'. מאז ביצעת שינויים נוספים ושמרת תוכנית בסיסית שלישית באמצעות השדה 'בסיסי 2'. כעת ברצונך להשוות ולנתח את שלושת הערכים של עבודה בסיסית לפי יחידות זמן עבודה. עליך להוסיף את השדות 'עבודה בסיסית', 'עבודה בסיסית1' ו'עבודה בסיסית2' לתצוגה 'שימוש בפעילויות'.

הערות    שדות העבודה הבסיסית ריקים עד לשמירת תוכנית בסיסית מתאימה, פעולה שאותה באפשרותך לבצע בכל עת במהלך הפרוייקט בתיבת הדו-שיח הגדרת תוכנית בסיסית. בחר את התוכנית הבסיסית הרצויה—'בסיסי' או 'בסיסי 1' עד 'בסיסי 10'. פעולה זו מעתיקה את הערך הנוכחי בשדה 'עבודה מתוזמנת' אל השדה 'עבודה בסיסית' המתאים.

לאחר הגדרת תוכנית בסיסית, ניתן עדיין לערוך ערכים של תוכנית בסיסית. עם זאת, עריכת ערכים בסיסיים אינה גורמת לחישוב מחדש של שדות העבודה הבסיסית. כמו-כן, עריכה של ערכי עבודה בסיסית כוללת אינה משפיעה על ערכי עבודה בסיסית ביחידות זמן עבודה, ולהיפך.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×