שדות 'עבודת תקציב בסיסית'

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

שדות עבודת תקציב בסיסית מציגים את כמויות עבודת התקציב שתוכננו במקור עבור עבודת תקציב ומשאבי חומרים. משאבי תקציב מוקצים רק פעילות ערסל של פרוייקט. השדות עבודת תקציב בסיסית מציגים את העבודה המתוקצבת הכוללת עבור הפרוייקט. הגירסאות ביחידות זמן של שדות אלה מציגים את אותן שעות אדם בפריסה לאורך זמן. באפשרותך להשתמש עבודת תקציב בסיסית כדי להשוות בין התוכנית הבסיסית לבין העבודה המתוקצבת הנוכחית העבודה המתוקצבת ושדות מתוכנן עבודה עבור הפרוייקט.

קיימות מספר קטגוריות של שדות עבודת תקציב בסיסית.

עבודת תקציב בסיסית (שדה פעילות)

סוג נתונים    משך זמן

סוג ערך    מחושב או מוזן

אופן החישוב    כשאתה מקצה משאב עלות שהוא משאב תקציב אל פעילות ערסל של פרוייקט, ולאחר מכן מזין כמות עבודה עבור המשאב בתצוגת שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים, Microsoft Project מסכם את הסכום הכולל לפעילות הערסל של הפרוייקט. השדה עבודת תקציב בסיסית מכיל 0 שעות עד שאתה מגדיר תוכנית בסיסית עבור הפרוייקט. לאחר שמירת התוכנית הבסיסית של הפרוייקט, ערך זה נשמר בשדה פעילות עבודת תקציב בסיסית.

אופן שימוש מיטבי    בגליון פעילויות, הצג את פעילות הערסל של הפרוייקט והוסף את השדה של עבודת תקציב בסיסית והשדה של עבודת תקציב כדי להשוות את המידע המתוכנן המקורי של עבודת התקציב לעומת המידע הנוכחי או בפועל של עבודת התקציב. על-ידי סקירת השינויים, באפשרותך לראות את השינוי בערכים של עבודת התקציב במהלך חיי הפרוייקט.

דוגמה    עבודה בפרוייקט שלך החלה לפני חודשיים, כאשר שמרת בפעם הראשונה את התכנית הבסיסית של הפרוייקט. כעת ברצונך להשוות בין השדה עבודת תקציב בסיסית לבין השדה עבודת תקציב נוכחית. בגליון הפעילויות, אתה מציג את פעילות הערסל של הפרוייקט ולאחר מכן מוסיף את שני השדות עבודת תקציב בסיסית ועבודת תקציב כדי לנתח את השינויים בעבודת התקציב שלך ולקבוע האם אתה בכיוון הנכון או שעליך לעשות מספר התאמות.

הערות    השדה 'עבודת תקציב בסיסית' מציג מידע עבור משאבי עבודה ומשאבי חומרים, אך לא עבור משאבי עלויות. כדי לראות מידע אודות עלות תקציב בסיסית עבור משאבי עלות שהוקצו לפעילות הערסל של הפרוייקט, הוסף את השדה 'עלות תקציב בסיסית' לגליון הפעילויות.

באפשרותך להציג את פעילות הערסל של הפרוייקט בתיבת הדו-שיח אפשרויות Project.

באפשרותך לשמור תוכנית בסיסית בתיבת הדו-שיח הגדרת תוכנית בסיסית.

לאחר שמירת תוכנית בסיסית, ניתן עדיין לערוך עבודת תקציב בסיסית. עם זאת, ערכים של תוכנית בסיסית שנערכו אינם גורמים לחישוב מחדש של שדות העבודה הבסיסית. המטרה של שמירת תוכנית בסיסית היא ללכוד "תמונה" של תוכנית הפרוייקט ברגע מסוים. עריכה של ערכי בסיס יכולה לשנות את התקינות של המידע שלך ולגרום למסקנות מוטעות כתוצאה מניתוחי שונות.

עבודת תקציב בסיסית (שדה משאב)

סוג נתונים    משך זמן

סוג ערך    מחושב או מוזן

אופן החישוב    כשאתה מקצה משאב עלות שהוא משאב תקציב אל פעילות ערסל של פרוייקט, ולאחר מכן מזין כמות עבודה עבור המשאב בתצוגת שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים, Project מעתיק סכום זה לשדה משאב עבודת תקציב. השדה עבודת תקציב בסיסית מכיל 0 שעות עד שאתה מגדיר תוכנית בסיסית עבור הפרוייקט. לאחר שמירת התוכנית הבסיסית של הפרוייקט, ערך זה נשמר בשדה משאב של עבודת תקציב בסיסית.

אופן שימוש מיטבי    הוסף את השדה עבודת תקציב בסיסית אל גליון משאבים כשברצונך לסקור את המידע המתוכנן המקורי של עבודת התקציב הכוללת. אם אתה מוסיף גם את השדה עבודת תקציב, באפשרותך להשוות בין התכנון המקורי לעומת המידע הנוכחי של עבודת התקציב. על-ידי סקירת השינויים, באפשרותך לראות את השינוי בערכים של עבודת התקציב במהלך חיי הפרוייקט.

דוגמה    עבודה בפרוייקט שלך החלה לפני חודשיים, כאשר שמרת בפעם הראשונה את התכנית הבסיסית של הפרוייקט. כעת ברצונך להשוות בין השדה עבודת תקציב בסיסית לבין השדה עבודת תקציב נוכחית. בגליון המשאבים, אתה מציג את פעילות הערסל של הפרוייקט ולאחר מכן מוסיף את שני השדות עבודת תקציב בסיסית ועבודת תקציב כדי לנתח את השינויים בעבודת התקציב שלך ולקבוע האם אתה בכיוון הנכון או שעליך לעשות מספר התאמות.

הערות    השדה 'עבודת תקציב בסיסית' מציג מידע עבור משאבי עבודה ומשאבי חומרים, אך לא עבור משאבי עלויות. כדי לראות מידע אודות עלות תקציב בסיסית עבור משאבי עלות שהוקצו לפעילות הערסל של הפרוייקט, הוסף את השדה 'עלות תקציב בסיסית' לגליון הפעילויות.

באפשרותך לשמור תוכנית בסיסית בתיבת הדו-שיח הגדרת תוכנית בסיסית.

לאחר שמירת תוכנית בסיסית, ניתן עדיין לערוך עבודת תקציב בסיסית. עם זאת, ערכים של תוכנית בסיסית שנערכו אינם גורמים לחישוב מחדש של שדות העבודה הבסיסית. המטרה של שמירת תוכנית בסיסית היא ללכוד "תמונה" של תוכנית הפרוייקט ברגע מסוים. עריכה של ערכי בסיס יכולה לשנות את התקינות של המידע שלך ולגרום למסקנות מוטעות כתוצאה מניתוחי שונות.

עבודת תקציב בסיסית (שדה הקצאה)

סוג נתונים    משך זמן

סוג ערך    מחושב או מוזן

אופן החישוב    כשאתה מקצה משאב עלות שהוא משאב תקציב אל פעילות ערסל של פרוייקט, ולאחר מכן מזין כמות עבודה עבור המשאב בתצוגת שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים, Project מעתיק כמות זו לתוך השדה הקצאה של עבודת תקציב. השדה עבודת תקציב בסיסית מכיל 0 שעות עד שאתה מגדיר תוכנית בסיסית עבור הפרוייקט. לאחר שמירת התוכנית הבסיסית של הפרוייקט, ערך זה נשמר בשדה הקצאה של עבודת תקציב בסיסית.

אופן שימוש מיטבי    הוסף את השדה עבודת תקציב בסיסית אל תצוגת שימוש במשאבים או שימוש בפעילויות כשברצונך לסקור את המידע המתוכנן המקורי של עבודת התקציב הכוללת. אם אתה מוסיף גם את השדה עבודת תקציב, באפשרותך להשוות בין התכנון המקורי לעומת המידע הנוכחי של עבודת התקציב. על-ידי סקירת השינויים, באפשרותך לראות את השינוי בערכים של עבודת התקציב במהלך חיי הפרוייקט.

דוגמה    עבודה בפרוייקט שלך החלה לפני חודשיים, כאשר שמרת בפעם הראשונה את התכנית הבסיסית של הפרוייקט. כעת ברצונך להשוות בין השדה הקצאה של עבודת תקציב בסיסית לבין השדה הקצאה של עבודת תקציב נוכחית. בתצוגה 'שימוש בפעילויות', אתה מציג את שני השדות 'עבודת תקציב בסיסית' ו'עבודת תקציב' בחלק הגליון של התצוגה כדי לנתח את השינויים בעבודת התקציב שלך ולקבוע אם אתה בכיוון הנכון או שעליך לעשות מספר התאמות.

הערות    השדה 'עבודת תקציב בסיסית' מציג מידע עבור משאבי עבודה ומשאבי חומרים, אך לא עבור משאבי עלויות. כדי לראות מידע אודות עלות תקציב בסיסית עבור משאבי עלות שהוקצו לפעילות הערסל של הפרוייקט, הוסף את השדה עלות תקציב בסיסית אל חלק הגליון של תצוגת שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים.

באפשרותך לשמור תוכנית בסיסית בתיבת הדו-שיח הגדרת תוכנית בסיסית.

לאחר שמירת תוכנית בסיסית, ניתן עדיין לערוך עבודת תקציב בסיסית. עם זאת, ערכים של תוכנית בסיסית שנערכו אינם גורמים לחישוב מחדש של שדות העבודה הבסיסית. המטרה של שמירת תוכנית בסיסית היא ללכוד "תמונה" של תוכנית הפרוייקט ברגע מסוים. עריכה של ערכי בסיס יכולה לשנות את התקינות של המידע שלך ולגרום למסקנות מוטעות כתוצאה מניתוחי שונות.

עבודת תקציב בסיסית (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

סוג נתונים    משך זמן

סוג ערך    מחושב או מוזן

אופן החישוב    כשאתה מקצה משאב עלות שהוא משאב תקציב אל פעילות ערסל של פרוייקט, ולאחר מכן מזין כמות עבודה עבור המשאב בתצוגת שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים, Project מסכם הסכום הכולל לרמת פעילות לפי יחידות זמן עבודה. השדה עבודת תקציב בסיסית מכיל 0 שעות עד שאתה מגדיר תוכנית בסיסית עבור הפרוייקט. לאחר שמירת התוכנית הבסיסית של הפרוייקט, ערך זה נשמר בשדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה עבודת תקציב בסיסית.

אופן שימוש מיטבי    בתצוגה 'שימוש בפעילויות', בתיבת הדו-שיח סגנונות פרטים, תוכל להוסיף את השדה 'עבודת תקציב בסיסית' בחלק גליון הזמנים של התצוגה. כתוצאה מכך מוצג הפירוק של עבודת התקציב הבסיסית עבור פעילות הערסל של הפרוייקט לאורך זמן. אם אתה מוסיף גם את השדה עבודת תקציב בתצוגה, באפשרותך להשוות בין המידע המתוכנן המקורי של יחידות זמן העבודה של עבודת התקציב לעומת המידע הנוכחי של עבודת התקציב.

דוגמה    עבודה בפרוייקט שלך החלה לפני חודשיים, כאשר שמרת בפעם הראשונה את התכנית הבסיסית של הפרוייקט. כעת ברצונך להשוות בין השדה יחידות זמן עבודה של עבודת תקציב בסיסית לבין השדה עבודת תקציב נוכחית בהקצאת הערסל של הפרוייקט. בתצוגת שימוש בפעילויות, אתה מוסיף את השדה של עבודת תקציב בסיסית אל חלק גליון הזמנים של התצוגה.

הערות    השדה 'עבודת תקציב בסיסית' מציג מידע עבור משאבי עבודה ומשאבי חומרים, אך לא עבור משאבי עלויות. כדי לראות מידע אודות יחידות זמן עבודה של עלות תקציב בסיסית עבור משאבי עלות שהוקצו לפעילות הערסל של הפרוייקט, הוסף את השדה עלות תקציב בסיסית אל חלק גליון הזמנים של תצוגת שימוש בפעילויות.

באפשרותך לשמור תוכנית בסיסית בתיבת הדו-שיח הגדרת תוכנית בסיסית.

לאחר שמירת תוכנית בסיסית, ניתן עדיין לערוך עבודת תקציב בסיסית. עם זאת, ערכים של תוכנית בסיסית שנערכו אינם גורמים לחישוב מחדש של שדות העבודה הבסיסית. המטרה של שמירת תוכנית בסיסית היא ללכוד "תמונה" של תוכנית הפרוייקט ברגע מסוים. עריכה של ערכי בסיס יכולה לשנות את התקינות של המידע שלך ולגרום למסקנות מוטעות כתוצאה מניתוחי שונות.

עבודת תקציב בסיסית (שדה משאב לפי יחידות זמן עבודה)

סוג נתונים    משך זמן

סוג ערך    מחושב או מוזן

אופן החישוב    כשאתה מקצה משאב עלות שהוא משאב תקציב אל פעילות ערסל של פרוייקט, ולאחר מכן מזין כמות עבודה עבור המשאב בתצוגת שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים, Project מסכם סכום זה לרמת משאב לפי יחידות זמן עבודה. השדה עבודת תקציב בסיסית מכיל 0 שעות עד שאתה מגדיר תוכנית בסיסית עבור הפרוייקט. לאחר שמירת התוכנית הבסיסית של הפרוייקט, ערך זה נשמר בשדה משאב לפי יחידות זמן עבודה עבודת תקציב בסיסית.

אופן שימוש מיטבי    בתצוגה 'שימוש במשאבים', בתיבת הדו-שיח סגנונות פרטים, באפשרותך להציג את השדה עבודת תקציב בסיסית בחלק גליון הזמנים של התצוגה כדי לסקור את המידע אודות עבודת התקציב המתוכננת במקור בפריסה לאורך זמן. אם אתה מוסיף גם את השדה עבודת תקציב, באפשרותך להשוות בין התכנון המקורי לעומת המידע הנוכחי של עבודת התקציב.

דוגמה    עבודה בפרוייקט שלך החלה לפני חודשיים, כאשר שמרת בפעם הראשונה את התכנית הבסיסית של הפרוייקט. כעת ברצונך להשוות בין השדה יחידות זמן עבודה של עבודת תקציב בסיסית לבין השדה עבודת תקציב נוכחית לפי משאב עלות בהקצאת הערסל של הפרוייקט. בתצוגה 'שימוש במשאבים', אתה מציג את שני השדות 'עבודת תקציב בסיסית' ו'עבודת תקציב' כדי לנתח את השינויים בעבודת התקציב שלך ולקבוע אם אתה בכיוון הנכון או שעליך לעשות מספר התאמות.

הערות    השדה 'עבודת תקציב בסיסית' מציג מידע עבור משאבי עבודה ומשאבי חומרים, אך לא עבור משאבי עלויות. כדי לראות מידע אודות יחידות זמן עבודה של עלות תקציב בסיסית עבור משאבי עלות שהוקצו לפעילות הערסל של הפרוייקט, הוסף את השדה עלות תקציב בסיסית אל חלק גליון הזמנים של תצוגת שימוש במשאבים.

באפשרותך לשמור תוכנית בסיסית בתיבת הדו-שיח הגדרת תוכנית בסיסית.

לאחר שמירת תוכנית בסיסית, ניתן עדיין לערוך עבודת תקציב בסיסית. עם זאת, ערכים של תוכנית בסיסית שנערכו אינם גורמים לחישוב מחדש של שדות העבודה הבסיסית. המטרה של שמירת תוכנית בסיסית היא ללכוד "תמונה" של תוכנית הפרוייקט ברגע מסוים. עריכה של ערכי בסיס יכולה לשנות את התקינות של המידע שלך ולגרום למסקנות מוטעות כתוצאה מניתוחי שונות.

עבודת תקציב בסיסית (שדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

סוג נתונים    משך זמן

סוג ערך    מחושב או מוזן

אופן החישוב    כשאתה מקצה משאב עלות שהוא משאב תקציב אל פעילות ערסל של פרוייקט, ולאחר מכן מזין כמות עבודה עבור המשאב בתצוגת שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים, Project מוריד כמות זו לשדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה. השדה עבודת תקציב בסיסית מכיל 0 שעות עד שאתה מגדיר תוכנית בסיסית עבור הפרוייקט. לאחר שמירת התוכנית הבסיסית של הפרוייקט, ערך זה נשמר בשדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה עבודת תקציב בסיסית.

אופן שימוש מיטבי    בתצוגה 'שימוש בפעילויות' או 'שימוש במשאבים', בתיבת הדו-שיח סגנונות פרטים, באפשרותך להציג את השדה עבודת תקציב בסיסית בחלק גליון הזמנים של התצוגה. כעת באפשרותך לסקור את התכנון המקורי לעומת עבודת התקציב. אם אתה מוסיף גם את השדה עבודת תקציב, באפשרותך להשוות בין התכנון המקורי לעומת המידע הנוכחי של עבודת התקציב.

דוגמה    עבודה בפרוייקט שלך החלה לפני חודשיים, כאשר שמרת בפעם הראשונה את התכנית הבסיסית של הפרוייקט. כעת ברצונך להשוות בין השדה עבודת תקציב בסיסית לבין השדה המתאים של עבודת תקציב לפי תקופת זמן. בתצוגה 'שימוש בפעילויות', אתה מציג את שני השדות 'עבודת תקציב בסיסית' ו'עבודת תקציב' בחלק גליון הזמנים של התצוגה כדי לנתח את השינויים בעבודת התקציב שלך ולקבוע אם אתה בכיוון הנכון או שעליך לעשות מספר התאמות.

הערות    השדה 'עבודת תקציב בסיסית' מציג מידע עבור משאבי עבודה ומשאבי חומרים, אך לא עבור משאבי עלויות. כדי לראות מידע אודות יחידות זמן עבודה של עלות תקציב בסיסית עבור משאבי עלות שהוקצו לפעילות הערסל של הפרוייקט, הוסף את השדה עלות תקציב בסיסית אל חלק גליון הזמנים של תצוגת שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים.

באפשרותך לשמור תוכנית בסיסית בתיבת הדו-שיח הגדרת תוכנית בסיסית.

לאחר שמירת תוכנית בסיסית, ניתן עדיין לערוך עבודת תקציב בסיסית. עם זאת, ערכים של תוכנית בסיסית שנערכו אינם גורמים לחישוב מחדש של שדות העבודה הבסיסית. המטרה של שמירת תוכנית בסיסית היא ללכוד "תמונה" של תוכנית הפרוייקט ברגע מסוים. עריכה של ערכי בסיס יכולה לשנות את התקינות של המידע שלך ולגרום למסקנות מוטעות כתוצאה מניתוחי שונות.

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×