Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

השדה שם ערסל של פעילות מכיל את שמות פעילויות הערסל המשויכות לכל פעילות.

קיימות כמה קטגוריות של שדות שם ערסל של פעילות.

סוג נתונים    טקסט

שם ערסל של פעילות (שדה פעילות) זמין רק Project Online מנויים.

סוג ערך    Null

אופן שימוש מיטבי    הוסף את השדה שם ערסל פעילות לחלק הגיליון של תצוגת הפעילות כאשר ברצונך לראות את השמות של פעילויות הערסל המיידיות עבור כל פעילות. מאחר שרשימת הפעילויות עשויה להיות ארוכה, השדה שם ערסל של פעילות יכול להיות שימושי כדי לראות במהירות את ההקשר הגדול יותר של הקצאת פעילות. פעולה זו שימושית במיוחד כאשר קיימות פעילויות באותו שם תחת פעילויות ערסל שונות. לא מופיע מידע בשדה שם ערסל של פעילות לצד פעילויות הערסל ברמה העליונה.

דוגמה    הפרוייקט שלך כולל את הבנייה של בניין E ובניין F, שלשניהם יש רשימות מאורך של פעילויות. בגליון פעילויות, יייעדת את בניין E ובניין F כל אחת כפעילויות ערסל, עם מספר תת פעילויות זהות, כגון "Build floor" ו-"Build walls" מתחת לשתי פעילויות הערסל. בעת גלילה לאורך גליון הפעילויות, קשה לך לזכור לאיזה בניין כל פעילות משויכת. הוסף את השדה שם ערסל של פעילות בתצוגה.

סוג נתונים    טקסט

שם ערסל של פעילות (שדה משאב)

סוג ערך    Null

אופן שימוש מיטבי    הוסף את השדה שם ערסל פעילות לחלק הגיליון של התצוגה שימוש במשאבים כאשר ברצונך לראות את השמות של פעילויות הערסל המיידיות המשויכות להקצאות הבודדות של משאב. שדה זה זמין רק בתצוגה שימוש במשאבים. מאחר שההצגה שימוש במשאבים אינה מראה פעילות ערסל של פעילות (אלא אם משאב מוקצה לפעילות ערסל), השדה שם ערסל של פעילות יכול להיות שימושי כדי לראות את ההקשר הגדול יותר של הקצאת פעילות. פעולה זו שימושית במיוחד כאשר קיימות פעילויות באותו שם תחת פעילויות ערסל שונות. לא מופיע מידע בשדה שם ערסל של פעילות לצד שמות המשאבים. עם זאת, פעילויות הערסל עבור ההקצאות המתאימות מופיעות בשדות ההקצאה שם ערסל פעילות מתחת לכל שם משאב.

דוגמה    הפרוייקט שלך כולל את בניית בניין E ובניין F. בגליון פעילויות, יייעדת את בניין E ובניין F כל אחת כפעילויות ערסל, עם מספר תת פעילויות זהות, כגון "Build floor" ו-"Build walls" מתחת לשתי פעילויות הערסל. אתה סוקר הקצאות עבור משאבים בפרוייקט זה בתצוגה שימוש במשאבים. שמות הפעילויות מופיעים בשורות המטלה. ברצונך לראות את שמות פעילויות הערסל המשויכות לפעילויות שהוקצו כדי שתוכל לראות עם אילו פעילויות משויכת. הוסף את השדה שם ערסל של פעילות בתצוגה.

שם ערסל של פעילות (שדה הקצאה)

סוג ערך    מחושב

אופן החישוב    בעת זיהוי פעילות כפעילות תת-פעילות של פעילות אחרת, Microsoft Office Project את שם פעילות הערסל המיידית שלה לשדה שם ערסל של פעילות.

אופן שימוש מיטבי    הוסף את השדה שם ערסל פעילות לחלק הגיליון של התצוגה 'שימוש במשאבים' כאשר ברצונך להבחין בין פעילויות באותו שם. שדה זה זמין רק בתצוגה שימוש במשאבים. מאחר שההצגה שימוש במשאבים אינה מראה פעילות ערסל של פעילות (אלא אם משאב מוקצה לפעילות ערסל), השדה שם ערסל של פעילות יכול להיות שימושי כדי לראות את ההקשר הגדול יותר של הקצאת פעילות. פעולה זו שימושית במיוחד כאשר קיימות פעילויות באותו שם תחת פעילויות ערסל שונות.

דוגמה    הפרוייקט שלך כולל את בניית בניין E ובניין F. בגליון פעילויות, יייעדת את בניין E ובניין F כל אחת כפעילויות ערסל עם מספר תת פעילויות זהות, כגון "Build floor" ו-"Build walls" מתחת לשתי פעילויות הערסל. אתה סוקר הקצאות עבור משאבים בפרוייקט זה בתצוגה שימוש במשאבים. שמות הפעילויות מופיעים בשורות המטלה. ברצונך לראות את שמות פעילויות הערסל המשויכות לפעילויות שהוקצו כדי שתוכל לראות עם אילו פעילויות משויכת. הוסף את השדה שם ערסל של פעילות בתצוגה.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×