שדות 'CV'

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

השדות 'CV' (סטיית עלות של ערך מזוכה) מציגים את ההפרש בין העלות המתוכננת לבין העלות בפועל שנדרשה להשגת רמת הביצוע הנוכחית עד לתאריך הדיווח או עד לתאריך הנוכחי. הגירסאות ביחידת זמן עבודה של שדות אלה מציגות ערכים בפריסה על-פני זמן.

קיימות מספר קטגוריות של שדות 'CV'.

סוג נתונים    מטבע

CV (שדה פעילות)

סוג ערך    מחושב

אופן החישוב    CV הוא ההפרש בין ה- BCWP (עלות מתוקצבת של עבודה שבוצעה - Budgeted Cost of Work Performed) לבין ה- ACWP (עלות בפועל של עבודה שבוצעה - Actual Cost of Work Performed) של הפעילות. Microsoft Office Project מחשב את ה- CV באופן הבא:

CV = BCWP - ACWP

אופן שימוש מיטבי    הוסף את השדה 'CV' לגליון פעילויות כאשר ברצונך לבדוק אם הפעילות חורגת ממסגרת התקציב, נמוכה ממנה או עומדת בה במדויק. פעולה זו שימושית לשם הערכת ביצועי התיקצוב בפרוייקט עד כה.

דוגמה    ה- BCWP שלך לפעילות הוא 500 דולר וה- ACWP הוא 400 דולר. ה- CV שלך עומד על 100 דולר, כלומר אתה נמצא 100 דולר מתחת למסגרת התקציב.

הערות    אם סטיית העלות היא חיובית, עלות הפעילות נמצאת כעת מתחת לסכום המתוקצב או הבסיסי, והעלויות בפועל שלך נמוכות מהעלויות הבסיסיות עבור רמת ההשלמה הנוכחית של הפעילות. אם סטיית העלות שלילית, העלות להקצאה גבוהה נכון לעכשיו ממסגרת התקציב, והעלויות בפועל גדולות מהעלויות הבסיסיות של רמת הביצוע הנוכחית של הפעילות.

CV (שדה משאב)

סוג ערך    מחושב

אופן החישוב    CV הוא ההפרש בין ה- BCWP (עלות מתוקצבת של עבודה שבוצעה - Budgeted Cost of Work Performed) לבין ACWP (עלות בפועל של עבודה שבוצעה - Actual Cost of Work Performed) של המשאב. Microsoft Office Project מחשב את ה- CV של משאב באופן הבא:

CV = BCWP - ACWP

אופן שימוש מיטבי    כאשר ברצונך לבדוק אם הנך חורג ממסגרת התקציב של משאב מסוים, אם עדיין לא הגעת אליה או אם אתה עומד בה בדיוק, עליך להוסיף את השדה 'CV' לגיליון משאבים. פעולה זו שימושית לשם הערכת ביצועי התיקצוב בפרוייקט עד כה.

דוגמה    תקצבת עלות ביצוע עבודה של משאב ב- 5,000 דולר וה- ACWP שלך הוא שלך הוא 4,500 דולר. ה- CV שלך עומד על 500 דולר, כלומר אתה נמצא 500 דולר מתחת למסגרת התקציב.

הערות    אם ה- CV חיובי, העלות הנוכחית של המשאב היא מתחת לסכום המתוקצב והעלויות בפועל נמוכות מהעלויות הבסיסיות או מהעלויות המתוכננות לרמת הביצוע הנוכחית של עבודת המשאב בפרוייקט. אם ה- CV שלילי, עלות המשאב כרגע חורגת ממסגרת התקציב, והעלויות בפועל גדולות מהעלויות הבסיסיות לרמת ההשלמה הנוכחית של עבודת המשאב בפרוייקט.

CV (שדה הקצאה)

סוג ערך    מחושב

אופן החישוב    CV הוא ההפרש בין ה- BCWP ‏(Budgeted Cost of Work Performed - עלות מתוקצבת של עבודה שבוצעה) של ההקצאה לבין ה- ACWP ‏(Actual Cost of Work Performed - עלות בפועל של עבודה שבוצעה). Microsoft Office Project מחשב את ה- CV של ההקצאה באופן הבא:

CV = BCWP - ACWP

אופן שימוש מיטבי    הוסף את השדה 'CV' לחלק הגיליון בתצוגות 'שימוש בפעילויות' או 'שימוש במשאבים' כאשר ברצונך לבדוק אם הוצאת פחות מהתקציב עבור הקצאה, אם חרגת ממנו או אם עמדת בו באופן מדויק. פעולה זו שימושית לשם הערכת ביצועי התיקצוב בפרוייקט עד כה.

דוגמה    תקצבת עלות ביצוע עבודה (BCWP) של הקצאה ב- 500 דולר והעלות בפועל של העבודה שבוצעה (ACWP) היא 400 דולר. ה- CV הוא 100 דולר, כלומר העלות שלך קטנה ב- 100 דולר מהסכום שתקצבת להשגת רמת ההשלמה הנוכחית בהקצאה.

הערות    אם ה- CV חיובי, העלות הנוכחית של ההקצאה קטנה מהסכום שתוקצב, כלומר עלויותיך בפועל נופלות מהעלויות הבסיסיות או המתוכננות עבור רמת הביצוע הנוכחית של ההקצאה. אם ה- CV שלילי, העלות הנוכחית להקצאה חורגת מהתקציב ועלויותיך בפועל גדולות מהעלויות הבסיסיות או המתוכננות עבור רמת הביצוע הנוכחית של ההקצאה.

CV (שדה פעילות לפי יחידות זמן עבודה)

סוג ערך    מחושב

אופן החישוב    CV הוא ההפרש בין ה- BCWP (עלות מתוקצבת של עבודה שבוצעה - Budgeted Cost of Work Performed) ביחידות זמן עבודה לבין ה- ACWP (עלות בפועל של עבודה שבוצעה - Actual Cost of Work Performed) ביחידות זמן עבודה. Microsoft Office Project מחשב את ה- CV ביחידות זמן עבודה של פעילות באופן הבא:

CV = BCWP - ACWP

אופן שימוש מיטבי    הוסף את השדה 'CV' לחלק יחידות זמן העבודה של התצוגה 'שימוש בפעילויות' כאשר ברצונך לראות אם אתה חורג מהתקציב, נמצא מתחת למסגרת או בדיוק במסגרת התקציב עבור פעילות. פעולה זו שימושית לשם הערכת ביצועי התיקצוב בפרוייקט עד כה. מאחר שערכים ביחידות זמן עבודה של BCWP ו- ACWP נשמרים, ערכים ביחידות זמן עבודה של CV זמינים.

דוגמה    העלות המתוקצבת של עבודה שבוצעה (BCWP) בפעילות היתה 500 דולר או 100 דולר ביום במשך 5 ימים. העלות בפועל של עבודה שבוצעה (ACWP) היתה 400 דולר, או 80 דולר ליום על-פני 5 ימים. בעת סקירת ה- CV ביחידות זמן עבודה של הפעילות בתצוגה 'שימוש בפעילויות', באפשרותך לראות כי הוא 20 דולר ליום במשך 5 ימים, ובסך הכל 100 דולר מתחת למסגרת התקציב.

הערות    אם סטיית העלות היא חיובית, עלות הפעילות נמצאת כעת מתחת לסכום המתוקצב או הבסיסי, והעלויות בפועל שלך נמוכות מהעלויות הבסיסיות עבור רמת ההשלמה הנוכחית של הפעילות. אם סטיית העלות היא שלילית, עלות הפעילות חורגת מהתקציב כעת, והעלויות בפועל גבוהות מהעלויות הבסיסיות עבור רמת ההשלמה הנוכחית של הפעילות.

CV (שדה משאב לפי יחידות זמן עבודה)

סוג ערך    מחושב

אופן החישוב    CV הוא ההפרש בין ה- BCWP (עלות מתוקצבת של עבודה שבוצעה - Budgeted Cost of Work Performed) ביחידות זמן עבודה של המשאב לבין ACWP (עלות בפועל של עבודה שבוצעה - Actual Cost of Work Performed) ביחידות זמן עבודה. Microsoft Office Project מחשב את ה- CV ביחידות זמן עבודה של משאב באופן הבא:

CV = BCWP - ACWP

אופן שימוש מיטבי    הוסף את השדה 'CV' לחלק המתוזמן ביחידות זמן עבודה של הגיליון בתצוגה 'שימוש במשאבים' כאשר ברצונך לבדוק אם הוצאת פחות מהתקציב עבור משאב, אם חרגת ממנו או אם עמדת בו באופן מדויק. פעולה זו שימושית לשם הערכת ביצועי התיקצוב בפרוייקט עד כה.

דוגמה    העלות המתוקצבת של עבודה שבוצעה (BCWP) של משאב היתה 5,000 דולר, או 100 דולר ליום במשך 50 ימים בגין כל הפעילויות שהוקצו למשאב. העלות בפועל של עבודה שבוצעה (ACWP) היתה 4,000 דולר, או 80 דולר ליום במשך 50 ימים. בסקירת ה- CV ביחידות זמן עבודה עבור המשאב בתצוגה 'שימוש במשאבים', ניתן לראות שערכו הוא 20 דולר ליום במשך 50 ימים, עד לסכום כולל של 1,000 דולר מתחת למסגרת התקציב.

הערות    אם ערך ה- CV הוא חיובי, עלות המשאב כרגע נופלת מהסכום המתוקצב, והעלויות בפועל קטנות מהעלויות הבסיסיות לרמת ההשלמה הנוכחית של עבודת המשאב בפרוייקט. אם ה- CV שלילי, עלות המשאב כרגע חורגת ממסגרת התקציב, והעלויות בפועל גדולות מהעלויות הבסיסיות לרמת ההשלמה הנוכחית של עבודת המשאב בפרוייקט.

CV (שדה הקצאה לפי יחידות זמן עבודה)

סוג ערך    מחושב

אופן החישוב    CV הוא ההפרש בין ה- BCWP (עלות מתוקצבת של עבודה שבוצעה - Budgeted Cost of Work Performed) של ההקצאה ביחידות זמן עבודה לבין ה- ACWP (עלות בפועל של עבודה שבוצעה - Actual Cost of Work Performed) ביחידות זמן עבודה. Microsoft Office Project מחשב את ה- CV של הקצאה ביחידות זמן עבודה באופן הבא:

CV = BCWP - ACWP

אופן שימוש מיטבי    הוסף את השדה 'CV' לחלק המתוזמן ביחידות זמן עבודה של הגיליון בתצוגות 'שימוש בפעילויות' או 'שימוש במשאבים' כאשר ברצונך לבדוק אם הוצאת פחות מהתקציב עבור הקצאה, אם חרגת ממנו או אם עמדת בו באופן מדויק. פעולה זו שימושית לשם הערכת ביצועי התיקצוב בפרוייקט עד כה.

דוגמה    העלות המתוקצבת של עבודה שבוצעה (BCWP) בהקצאה מסוימת היתה 500 דולר, או 400 דולר ליום על-פני 5 ימים. העלות בפועל של עבודה שבוצעה (ACWP) היתה 400 דולר, או 100 דולר ליום על-פני 5 ימים. בעת סקירת ה- CV ביחידות זמן עבודה של ההקצאה בתצוגה 'שימוש בפעילויות' או 'שימוש במשאבים', אתה מגלה שהעלות בפועל נמוכה מהעלות המתוקצבת בשיעור של 20 דולר ליום על-פני 5 ימים ובשיעור כולל של 100 דולר.

הערות    אם ה- CV חיובי, עלות ההקצאה הנוכחית נמוכה מהכמות המתוקצבת, והעלויות בפועל נמוכות מהעלויות הבסיסיות או המתוכננות לרמת הביצוע הנוכחית של ההקצאה. אם ה- CV שלילי, עלות ההקצאה הנוכחית גבוהה מהתקציב, והעלויות בפועל גבוהות מהעלויות הבסיסיות או המתוכננות לרמת הביצוע הנוכחית של ההקצאה.

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×