שימוש בלחצני הצבעה בהודעות

Outlook ל- Microsoft 365, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010

הישאר מחובר ועמוד בלוח הזמנים

אתה יכול להיות מאורגן, לעמוד בזמנים ולהיות מוכן בעזרת Outlook - המארגן של החיים שלך.

קבל את 365 Microsoft

קל ליצור הודעה ב- Microsoft Outlook המשתמש בלחצני הצבעה כדי לשאול את הנמענים שלך שאלות עם קבוצה ספציפית ומוגבלת של תשובות. כאשר נמענים מגיבים באמצעות לחצני ההצבעה, באפשרותך לתעד באופן אוטומטי את תוצאות ההצבעה ב- Outlook או לייצא את התגובות לגליון Excel עבודה.

 1. צור הודעת דואר אלקטרוני, או השב או העבר הודעה שקיבלת.

 2. בכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה מעקב, לחץ על השתמש בלחצני הצבעה.

 3. בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

  • אשר; דחה    
   השתמש כאשר אתה זקוק לאישור עבור פעולה. לדוגמה, באפשרותך לשלוח בקשת דואר אלקטרוני לכמה נמענים המבקשים את הסכמתם להצעת פרוייקט.

  • כן; לא    
   השתמש כאשר אתה זקוק ל- כן או לא. זוהי דרך טובה לתשאול מהיר.

  • כן; לא; אולי    
   השתמש כאשר אינך מעוניין להגביל את האפשרויות ל'כן' ו'לא'. אפשרות הצבעה זו מציעה תגובה חלופית.

  • מותאם אישית    
   השתמש כדי ליצור שמות לחצני הצבעה מותאמים אישית משלך. לדוגמה, תוכל לבקש מעמיתיך לעבודה לבחור יום לישיבת צוות קבועה מבין שלושה ימים בשבוע.

לחצן הצבעה מותאמת אישית

אם בחרת לחצן הצבעה מותאם אישית, עשה את הפעולות הבאות:

 1. בתיבת הדו-שיח מאפיינים, תחת אפשרויות הצבעה ומעקב,בחר בתיבת הסימון השתמש בלחצני הצבעה.

 2. השתמש באפשרויות לחצן ברירת המחדל, או מחק את אפשרויות ברירת המחדל ולאחר מכן הקלד את הטקסט הרצוי והשתמש בתווני נקודה-פסיק כדי להפריד בין שמות הלחצנים.

 3. לחץ על סגור.

חשוב: אם תחיל הרשאות של ניהול זכויות מידע (IRM) (הכרטיסיה אפשרויות > הפקודה הרשאה) על הודעה כלשהי, הנמען לא יראה את אפשרויות ההצבעה.

 • הנמענים יכולים להצביע חלונית קריאה או בהודעה פתוחה. בחלונית הקריאה, לחץ על השורה לחץ כאן כדי להצביע בכותרת ההודעה ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה. בהודעה פתוחה, בכרטיסיה הודעה, בקבוצה תגובה, לחץ על הצבעולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

 • השולח יכול לראות את כל התגובות בטבלה. באחת מהודעות התגובה, לחץ על השורה השולח הגיב בכותרת ההודעה ולאחר מכן לחץ על הצג תגובות הצבעה.

 1. פתח את ההודעה המקורית באמצעות לחצני הצבעה ששלחת. הודעה זו ממוקמת בדרך-כלל בתיקיה פריטים שנשלחו.

 2. בכרטיסיה הודעה, בקבוצה הצג, לחץ על מעקב.

  הערה: מעקב לא מופיע עד שנמען אחד לפחות של הודעת הדואר האלקטרוני השיב להצבעה שלו.

מעקב אחר תוצאות והדפסה

בעת יצירה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני עם לחצני הצבעה לאחרים, ייתכן שתרצה לעקוב אחר התוצאות ולהדפיס התוצאות. ניתן להעתיק במהירות את תוצאות ההצבעה למסמך Word ריק או להודעת דואר אלקטרוני חדשה, או להעתיק אותן ל- Excel כדי שתוכל לעבוד עם הנתונים מאוחר יותר.

 1. ב-Outlook, בתיקיה פריטים שנשלחו, פתח את הודעת הדואר האלקטרוני ששלחת, המכילה את הסקר להצבעה.

 2. לחץ על הודעה > מעקב.

  עצה: לחצן 'מעקב' לא יופיע עד שתתבצע לפחות הצבעה אחת.

  מעקב אחר הצבעות בסקר

 3. כדי להדפיס את התוצאות, עשה אחת מהפעולות הבאות:

  • להדפסה מהירה, הקש Alt + Print Screen ‏(PrtScrn) בלוח המקשים ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • ב- Word‏, לחץ על מסמך ריק ולאחר מכן לחץ על הדבק.

   • ב- Outlook‏, לחץ על בית‏ > דואר אלקטרוני חדש ולאחר מכן לחץ על הדבק.

    לחץ על קובץ >‏ הדפס, ציין מדפסת ולאחר מכן לחץ על הדפס.

  • כדי למיין נתוני התוצאות ולעבוד עמם ב- Excel‏, תחילה בצע את הפעולות הבאות:

   1. לחץ על הודעה >‏ מעקב.

   2. בלוח המקשים, לחץ והחזק את מקש Ctrl ולאחר מכן לחץ על העכבר וגרור אותו כדי לבחור את כל השמות והתשובות ברשימה.

   3. בלוח המקשים, הקש Ctrl + C.

   4. פתח את Excel ובחר חוברת עבודה ריקה.

   5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התא בפינה הימנית העליונה ולאחר מכן לחץ על הדבק.

    לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני ובחר 'הדבק'

  • כדי להתאים את העמודות לגודל הטקסט, מקם את הסמן בין כותרות העמודות ולחץ פעמיים.

   לחץ בין העמודות A ו- B ולאחר מכן לחץ פעמיים

   לחץ על קובץ > הדפס, ציין מדפסת ולאחר מכן לחץ על הדפס.

הערה: נדרש חשבון Microsoft Exchange Server 2000 , Exchange Server 2003 או Exchange Server 2007. מרבית החשבונות הביתיים והאישיים אינם משתמשים ב- Microsoft Exchange.

 1. צור הודעת דואר אלקטרוני, או השב או העבר הודעה שקיבלת.

 2. בכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה מעקב, לחץ על השתמש בלחצני הצבעה.

 3. בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

  • אשר; דחה    
   אפשרות זו היא הטובה ביותר כאשר אתה זקוק לאישור עבור פעולה. לדוגמה, באפשרותך לשלוח בקשת דואר אלקטרוני לכמה נמענים המבקשים את הסכמתם להצעת פרוייקט.

  • כן; לא    
   כאשר כל מה שאתה צריך הוא כן או לא, זוהי דרך טובה לקחת סקר מהיר.

  • כן; לא; אולי    
   כאשר אינך מעוניין להגביל את האפשרויות ל'כן' ולא, אפשרות הצבעה זו מציעה תגובה חלופית.

  • מותאם אישית    
   צור שמות לחצני הצבעה מותאמים אישית משלך. לדוגמה, תוכל לבקש מעמיתיך לעבודה לבחור יום לישיבת צוות קבועה מבין שלושה ימים בשבוע.

   • בתיבת הדו-שיח אפשרויות הודעה, תחת אפשרויות הצבעה ומעקב,בחר בתיבת הסימון השתמש בלחצני הצבעה.

   • בחר ומחק את שמות הלחצנים המוגדרים כברירת מחדל ולאחר מכן הקלד את הטקסט הרצוי. הפרד שמות לחצנים באמצעות תווי נקודה-פסיק.

    תיבת הדו-שיח 'אפשרויות הודעה'

   • לחץ על סגור.

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות.

 2. לחץ על אפשרויות דואר אלקטרוניולאחר מכן לחץ על אפשרויות מעקב.

 3. כדי לבחור את אפשרויות העיבוד, עשה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • הקלטת תגובות באופן אוטומטי בפריט המקורי   
   בחר את תיבת הסימון עבד בקשות ותגובות בעת ההגעה.

  • מחיקת תגובות ריקות   
   תגובה ריקה היא הודעה שלא מכילה הערות מהשולח מלבד הצבעה.

הערה: כדי לסקור את התגובות בתיבת הדואר הנכנס לפני הקלטתן, נקה את תיבת הסימון עבד בקשות ותגובות בעת ההגעה.

 1. פתח את ההודעה המקורית באמצעות לחצני הצבעה ששלחת. הודעה זו ממוקמת בדרך-כלל בתיקיה פריטים שנשלחו.

 2. בכרטיסיה הודעה, בקבוצה הצג, לחץ על מעקב.

  הערה: מעקב אינו מופיע עד שנמען אחד לפחות של הודעת הדואר האלקטרוני השיב להצבעה שלו.

 3. בחר את התגובות שברצונך להעתיק. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כל השורות    

   • לחץ על השורה הראשונה, החזק את מקש SHIFT לחוץ ולאחר מכן לחץ על השורה האחרונה.

  • שורות שאינן סמוכות    

   • לחץ על השורה הראשונה, החזק את מקש CTRL לחוץ ולאחר מכן לחץ על שורות נוספות.

 4. הקש CTRL+C.

 5. הפעל את Excel.

 6. בחר תא ולאחר מכן הקש CTRL+V.

 1. פתח את ההודעה המקורית באמצעות לחצני הצבעה ששלחת. הודעה זו ממוקמת בדרך-כלל בתיקיה פריטים שנשלחו.

 2. בכרטיסיה הודעה, בקבוצה הצג, לחץ על מעקב.

  הערה: מעקב לא מופיע עד שנמען אחד לפחות של הודעת הדואר האלקטרוני השיב להצבעה שלו.

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×