שימוש בסוג הנתונים 'מספר גדול'

שימוש בסוג הנתונים 'מספר גדול'

סוג הנתונים 'מספר גדול' מאחסן ערך מספרי שאינו כספי ותואם לסוג הנתונים SQL_BIGINT ב- ODBC. השתמש בסוג נתונים זה כדי לחשב מספרים גדולים ביעילות.

טווח סוג הנתונים 'מספר גדול'

ניתן להוסיף אותו כשדה בטבלת Access. בנוסף, ניתן לקשר אל או לייבא ממסדי נתונים בעלי סוג נתונים תואם, כגון סוג הנתונים bigint ב- SQL Server. כדי להוסיף את סוג הנתונים 'מספר גדול', דרוש לך Access 2016 ‏(16.0.7812 ואילך).

במאמר זה

הוספת שדה 'מספר גדול' לטבלה

קישור למסד נתונים חיצוני או ייבוא ממנו עם תמיכה בסוג הנתונים SQL_BIGINT

הבנת ההשפעה של תמיכה בסוג הנתונים 'מספר גדול'

שיקולי תאימות לאחור

הוספת שדה 'מספר גדול' לטבלה

סוג הנתונים מספר גדול (שמונה בתים) מעניק לך טווח הרבה יותר גדול לחישוב מאשר סוג הנתונים 'מספר' (ארבעה בתים). לדוגמה, סוג הנתונים 'מספר' כולל טווח של ‎-2^31 עד ‎2^31-1, אך הטווח של סוג הנתונים 'מספר גדול' הוא ‎-2^63 עד ‎2^63-1. לקבלת מידע נוסף, ראה מבוא לסוגי נתונים ומאפייני שדות.

כאשר תוסיף שדה 'מספר גדול' לטבלה ותשמור את עיצוב הטבלה, תפעיל למעשה את סוג הנתונים 'מספר גדול', ומסד הנתונים כבר לא יהיה תואם לגירסאות קודמות של Access. לפני שתשמור את עיצוב הטבלה, תוצג לך הודעת אזהרה במקרה שתצטרך להקפיד שמסד הנתונים יישאר תואם. לקבלת מידע נוסף, ראה שיקולי תאימות לאחור.

לראש הדף

קישור למסד נתונים חיצוני או ייבוא ממנו עם תמיכה בסוג הנתונים SQL_BIGINT

באפשרותך גם להשתמש בסוג הנתונים 'מספר גדול' כדי לעבוד ביעילות עם נתונים מקושרים או מיובאים, כגון מסד נתונים של SQL Server שמשתמש בסוג הנתונים bigint. לפני תמיכה בסוג הנתונים 'מספר גדול', Access המיר את סוג הנתונים המקביל לסוג הנתונים 'טקסט קצר'.

כאשר סוג הנתונים 'מספר גדול' מופעל לפעולות קישור וייבוא, באפשרותך לקשר ולייבא ממקורות נתונים חיצוניים על-ידי שימוש במנהל התקן ODBC שתומך בסוג הנתונים SQL_BIGINT, כולל מפתח ראשי שמבוסס על סוג נתונים זה. לדוגמה, באפשרותך להשתמש במנהל התקן ODBC שהותקן עם Windows כדי להתחבר למקורות נתונים חיצוניים אלה, או באפשרותך להתחבר למסדי נתונים אחרים בתבנית קובץ של Access 2016 ‏(‎.accdb) עם שדות מסוג 'מספר גדול'.

הפעלת סוג הנתונים 'מספר גדול'

כברירת מחדל, סוג הנתונים 'מספר גדול' אינו מופעל לפעולות קישור וייבוא. אך באפשרותך להפעיל באופן מפורש תמיכה זו על-ידי הגדרת האפשרות תמוך בסוג הנתונים 'מספר גדול' (BigInt) עבור טבלאות מקושרות/מיובאות של Access. כאשר תנסה להגדיר אפשרות זו, תוצג לך הודעת אזהרה במקרה שתצטרך להקפיד שמסד הנתונים יישאר תואם. לאחר שאפשרות זו הוגדרה, מסד הנתונים כבר אינו תואם לאחור לגירסאות קודמות של Access.

לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת אפשרויות משתמש עבור מסד הנתונים הנוכחי ושיקולי תאימות לאחור.

טבלאות קיימות אינן עוברות המרה אוטומטית

הפעלת התמיכה בסוג הנתונים 'מספר גדול' לא משנה באופן אוטומטי את סוג הנתונים של טבלאות קיימות. ייתכן שבעבר קישרת אל מקור נתונים או ייבאת ממנו באמצעות מנהל התקן ODBC שתומך בסוג הנתונים SQL_BIGINT (כגון, סוג הנתונים bigint של SQL Server). בשני המקרים, Access המיר את השדה לסוג הנתונים 'טקסט קצר'. כדי לשנות את סוג הנתונים ל'מספר גדול', בצע את הפעולות הבאות:

טבלה מקושרת    מפעילה את אפשרות התמיכה ב- BigInt ולאחר מכן מרעננת את הטבלאות המקושרות באמצעות מנהל טבלאות מקושרות (בחר נתונים חיצוניים > מנהל טבלאות מקושרות, בחר את הטבלאות הרלוונטיות ולאחר מכן בחר אישור). פעולה זו ממירה העמודה מסוג הנתונים 'טקסט קצר' ל'מספר גדול'.

טבלה מיובאת    שנה את השדה שמכיל את סוג הנתונים 'טקסט קצר' לסוג הנתונים 'מספר גדול' (פתח את הטבלה בתצוגת עיצוב, בחר את השדה בעמודה סוג נתונים, בחר מספר גדול ברשימת סוגי הנתונים ולאחר מכן שמור את השינויים).

לראש הדף

הבנת ההשפעה של תמיכה בסוג הנתונים 'מספר גדול'

לפני שתתחיל להשתמש בסוג הנתונים 'מספר גדול', חשוב מאוד שתבין את ההשפעה שעשויה להיות לו על מסדי נתונים של Access.

החתמת תבנית הקובץ Access 2007-2016‏ (‎.accdb) ל- Access 2016

לסיכום, קיימות שתי דרכים שבהן ניתן להפעיל את התמיכה בסוג הנתונים 'מספר גדול': בעת הוספת שדה לטבלה מקומית עם סוג הנתונים 'מספר גדול' ובעת הגדרת האפשרות תמוך בסוג הנתונים 'מספר גדול' (BigInt) עבור טבלאות מקושרות/מיובאות של Access. תהא הדרך שבה הפעלת את התמיכה בסוג הנתונים 'מספר גדול' אשר תהא, השינוי במסד הנתונים הוא בלתי הפיך ויישאר לצמיתות. בכל מקרה, Access יציג הודעת אזהרה לפני שתבצע את השינוי.

מאחורי הקלעים, הפיכת סוג הנתונים 'מספר גדול' מחתימה את תבנית הקובץ Access 2007-2016 ‏(‎.accdb) ל- Access 2016. החתמת תבנית קובץ של מסד נתונים פירושה שביצעת שינוי ספציפי בתבנית קובץ וגירסת מסד הנתונים גדלה, אחרת תבנית הקובץ נותרת ללא שינוי. בעת ניסיון לפתוח את מסד הנתונים ב- Access 2013 או ב- Access 2016‏, Access קורא את החותמת באופן הבא:

 • אם גירסת מסד הנתונים נמוכה מ-16.7, סוג הנתונים 'מספר גדול' אינו מופעל ובאפשרותך לפתוח את מסד הנתונים.

 • אם גירסת מסד הנתונים היא 16.7 ואילך, סוג הנתונים 'מספר גדול' מופעל ובאפשרותך לפתוח את מסד הנתונים ב- Access 2016 בלבד.

סיכום התמיכה בסוג הנתונים 'מספר גדול' עבור גירסאות המוצר

הטבלה הבאה מסכמת את המצבים האפשריים שבהם אתה עשוי להיתקל בעת שימוש בסוג הנתונים 'מספר גדול' עבור גירסאות מוצר שונות. שים לב כי ההפעלה מתרחשת בעת הוספת סוג הנתונים 'מספר גדול' לטבלה ושמירת העיצוב או הגדרת האפשרות להפעלת קישור וייבוא.

עצה: לקבלת מידע נוסף אודות הצגת מספר הגירסה של המוצר, ראה באיזו גירסה של Office אני משתמש?

מצב סוג הנתונים 'מספר גדול'

גירסת מוצר: מספר הגירסה של Access 2013 ושל Access 2016 נמוך יותר מ- 16.0.7812

גירסת מוצר: מספר הגירסה של Access 2016 הוא 16.0.7812 ואילך

זמין

לא ניתן לפתוח את מסד הנתונים ומוצגת הודעת שגיאה עם קישור עזרה.

כדי לעקוף מצב זה, ראה "הסר את התמיכה בסוג הנתונים 'מספר גדול' ממסד נתונים בתבנית הקובץ Access 2007-2016"

באפשרותך לפתוח את מסד הנתונים.

שדות טבלה מקומית שמוגדרים עם סוג הנתונים 'מספר גדול' נחשבים למספרים גדולים.

באפשרותך לרענן את הטבלאות המקושרות. אם העמודות נחשבו לפני כן לעמודות עם סוג הנתונים 'טקסט קצר', הם עוברות המרה אוטומטית לסוג הנתונים 'מספר גדול'.

לא מופעל

באפשרותך לפתוח את מסד הנתונים.

באפשרותך לרענן את הטבלאות המקושרות. אם העמודות בטבלה המקושרת מבוססים על סוג הנתונים BigInt ועברו המרה לסוג הנתונים 'טקסט קצר', הן יישארו כך.

גירסת קובץ מסד הנתונים נותרה ללא שינוי.

באפשרותך לפתוח את מסד הנתונים.

באפשרותך לרענן את הטבלאות המקושרות. אם העמודות בטבלה המקושרת מבוססים על סוג הנתונים BigInt ועברו המרה לסוג הנתונים 'טקסט קצר', הן יישארו כך.

גירסת קובץ מסד הנתונים נותרה ללא שינוי.

הערה: סוג הנתונים 'מספר גדול' אינו נתמך בשום מקרה עם תבניות הקובץ של Access ‏(‎.mdb) שקדמו לתבנית הקובץ Access 2007-2016.

קבע אם סוג הנתונים 'מספר גדול' מופעל במסד נתונים של Access

ייתכן שתקבל בירושה מסד נתונים של Access ותרצה לקבוע אם סוג הנתונים 'מספר גדול' מופעל. תוכל לבצע את הפעולות הבאות:

בדוק את פס הכותרת    אם מסד הנתונים הוחתם, בפס הכותרת יופיע <שם מסד הנתונים> (Access 2016). אחרת, בפס הכותרת יופיע <שם מסד הנתונים > (Access 2007-2016).

בדוק באמצעות תיכנות הצג את מספר הגירסה הנוכחי של מסד הנתונים. הקש CTRL+G כדי להציג את החלון המידי של Visual Basic, הזן ?CurrentDb().Version ולאחר מכן הקש Enter. אם הערך שהוחזר קטן מ- 16.7, התמיכה אינו מופעלת. אם הערך שהוחזר הוא 16.7 או גדול יותר, התמיכה מופעלת.

לראש הדף

שיקולי תאימות לאחור

חשוב שתבין את סביבת מסד הנתונים שלך אם ברצונך לשמור על תאימות לאחור עם תבניות הקובץ השונות. לקבלת מידע נוסף על כל תבניות הקובץ של Access, ראה באיזו תבנית קובץ של Access עליי להשתמש?

להלן שלוש חלופות שיש לשקול.

שמירה על סביבת תבנית הקובץ המשותפת הנוכחית של מסד הנתונים

כדי לשמור על סביבת תבנית קובץ משותפת של מסד נתונים עם מסדי נתונים בתבנית הקובץ Access 2007-2016 ‏(‎.accdb) ובתבניות קובץ קודמות (‎.mdb), בצע את הפעולות הבאות:

הוספת תמיכה בסוג הנתונים 'מספר גדול' למסד נתונים בתבנית הקובץ Access 2007-2016

כדי להוסיף תמיכה בסוג הנתונים 'מספר גדול' למסד נתונים בתבנית הקובץ Access 2007-2016 ‏(‎.accdb), בצע את הפעולות הבאות:

 1. פתח את מסד הנתונים ב- Access 2016 ‏(16.0.7812 ואילך).

 2. הפעל את סוג הנתונים 'מספר גדול' לפעולות קישור וייבוא. לקבלת מידע נוסף, ראה בחירת הגדרות שקובעות כיצד הנתונים מוצגים ומאוחסנים במסד הנתונים.

 3. רענן את הטבלאות המקושרות באמצעות מנהל טבלאות מקושרות (בחר נתונים חיצוניים > מנהל טבלאות מקושרות, בחר את הטבלאות הרלוונטיות ולאחר מכן בחר אישור).

  או

  הוסף שדה עם סוג הנתונים 'מספר גדול' לטבלה ושמור את עיצוב הטבלה.

כתוצאה מכך, שדות שכללו את סוג הנתונים 'טקסט קצר' עוברים המרה לסוג הנתונים 'מספר גדול'.

הסרת התמיכה בסוג הנתונים 'מספר גדול' ממסד נתונים בתבנית הקובץ Access 2016

לא ניתן לפתוח מסד נתונים בתבנית הקובץ Access 2016 מגירסאות של Access שקדמו ל- Access 2016. כדי לעקוף בעיה זו, בצע את הפעולות הבאות:

 1. צור מסד נתונים חדש בתבנית הקובץ 2007-2016 וודא שתמיכה בסוג הנתונים 'מספר גדול' לפעולות קישור וייבוא אינה מופעלת. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת אפשרויות משתמש עבור מסד הנתונים הנוכחי.

 2. במסד הנתונים החדש, יבא את האובייקטים הרצויים ממסד הנתונים המקורי.

 3. במסד הנתונים החדש, צור קישור לטבלאות ממסד הנתונים המקורי.

כתוצאה מכך, שדות שכללו את סוג הנתונים 'מספר גדול' עוברים המרה לסוג הנתונים 'טקסט קצר', ומסד הנתונים ישמור על תאימות לאחור עם כל תבניות הקובץ Access 2007-2016 ‏(‎.accdb).

לראש הדף

למידע נוסף

בחירה בין גירסת 64 סיביות לגירסת 32 סיביות של Office

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×