שימוש בקורא מסך כדי להוסיף שלבים ולהגדיר חשיבות לפעילות

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף שלבים ולהגדיר חשיבות לפעילות

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים בעלי ליקויי ראייה המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש בניהול משימות באמצעות לוח המקשים וקורא מסך כדי להקל על השגת הפעילויות על-ידי חילוקן בשלבים מרובים. בדקנו אותו עם ‘קורא טקסטים‘ ועם JAWS, אך ייתכן שהוא פועל גם עם קוראי מסך אחרים כל עוד הם פועלים לפי תקני הנגישות והטכניקות המקובלים. תוכל גם ללמוד כיצד לסמן פעילויות על-ידי סימון שלהן כחשובות.

הערות: 

בנושא זה

הוספת שלבים לפעילות

הפוך פעילות לקלה יותר על-ידי חלוקה לשלבים קטנים יותר.

 1. בתצוגת הפרטים של משימה, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Add step."

 2. עבור כל שלב שברצונך להוסיף, הזן שם עבור השלב והקש Enter.

 3. לאחר שתסיים להוסיף שלבים, כדי לצאת מרשימת השלבים, הקש על מקש Tab.

 4. כדי לסגור את תצוגת הפרטים, הקש Esc.

השלמת שלב

לאחר שתסיים לבצע שלב, סמן אותה כמשימה שהושלמה.

 1. בתצוגת הפרטים של משימה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Steps" ואת שם השלב הקודם שלא הושלם.

 2. השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לנווט אל השלב הרצוי.

 3. הקש על מקש Tab. אתה שומע: "השלמת תיבת הסימון". הקש Enter כדי לסמן את השלב שהושלם.

  אות צליל מאשר שהשלמת את השלב.

עצה: כדי לסמן שלב כפריט שלא הושלם, חזור על השלבים לעיל עד שתשמע "השלמת תיבת הסימון, מסומנת" ולאחר מכן הקש Enter.

סימון משימה כחשובה

כדי לתעדף משימה, סמן אותה כחשובה.

 1. הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Lists". תשמע את השם של הרשימה שנבחרה כעת.

 2. הקש על מקש חץ למעלה או למטה עד שתשמע את שם הרשימה המכילה את המשימה הרצויה. הקש Enter כדי לפתוח את הרשימה.

 3. כדי לעבור לתוכן רשימת הפעילויות, הקש על מקש Tab עד שתשמע פריט משימה.

 4. הקש על מקש חץ למעלה או למטה עד שתשמע את המשימה הרצויה.

 5. הקש על מקש Tab עד שתשמע "סמן כחשוב" ולאחר מכן הקש Enter.

עצה: כדי להסיר משימה מהרשימה חשוב , חזור על השלבים שלעיל.

הצגת משימות חשובות כרשימה

משימות שסימנת כחשובות נוספות לרשימה החשובה . הרשימה החשובה היא רשימת ברירת מחדל שכבר מוגדרת כאשר אתה מתחיל לעבוד עם ניהול משימות.

 1. הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Lists". תשמע את השם של הרשימה שנבחרה כעת.

 2. הקש על מקש חץ למעלה או למטה עד שתשמע "חשוב". הקש Enter כדי לפתוח את הרשימה.

 3. כדי לעבור לתוכן רשימת הפעילויות, הקש על מקש Tab עד שתשמע פריט משימה.

 4. השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לעיין בפעילויות ברשימה.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להציג את כל הפעילויות עם תאריך יעד ברשימה המתוכננת לביצוע

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם רשימות ב-לביצוע

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם משימות לביצוע

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט לביצוע

השתמש ב'ניהול משימות' עבור Mac באמצעות לוח המקשים והקריינות, קורא המסך המוכלל של macOS, כדי להקל על השגת הפעילויות על-ידי חלוקה לשלבים מרובים. תוכל גם ללמוד כיצד לסמן פעילויות על-ידי סימון שלהן כחשובות.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של macOS, ששמו VoiceOver. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, עבור אל מדריך תחילת העבודה של VoiceOver.

בנושא זה

הוספת שלבים לפעילות

הפוך פעילות לקלה יותר על-ידי חלוקה לשלבים קטנים יותר.

 1. לאחר פתיחת תצוגת הפירוט עבור פעילות, הקש על מקש Tab עד שתשמע את שם הפעילות.

 2. הקש על מקש חץ שמאלה עד שתשמע: "Add a step".

 3. עבור כל שלב שברצונך להוסיף, הזן שם עבור השלב ולאחר מכן הקש Return.

 4. לאחר שתסיים להוסיף שלבים, כדי לצאת מרשימת השלבים, הקש על מקש Tab.

השלמת שלב

לאחר שתסיים לבצע שלב, סמן אותה כמשימה שהושלמה.

 1. לאחר פתיחת תצוגת הפירוט עבור פעילות, הקש על מקש Tab עד שתשמע את שם השלב הראשון.

 2. השתמש במקשי החצים ימינה ושמאלה כדי לנווט אל השלב הרצוי.

 3. כדי לסמן את השלב שהושלם, הקש Shift + Tab. אתה שומע: "הושלם". הקש על מקש הרווח.

  אות צליל מאשר שהשלמת את השלב.

עצה: כדי לסמן שלב כפריט לא שלם, חזור על השלבים לעיל עד שתשמע "לא הושלם" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

סימון משימה כחשובה

כדי לתעדף משימה, סמן אותה כחשובה.

לאחר פתיחת תצוגת הפירוט עבור פעילות, הקש על מקש Tab עד שתשמע "חשוב" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

עצה: כדי להסיר משימה מהרשימה חשוב , לאחר פתיחת תצוגת הפירוט עבור הפעילות, הקש על מקש Tab עד שתשמע "חשוב, נבחר" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

הצגת משימות חשובות כרשימה

משימות שסימנת כחשובות נוספות לרשימה החשובה . הרשימה החשובה היא רשימת ברירת מחדל שכבר מוגדרת כאשר אתה מתחיל לעבוד עם ניהול משימות.

 1. הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Lists". תשמע את השם של הרשימה שנבחרה כעת.

 2. הקש על מקש חץ שמאלה או ימינה עד שתשמע "חשוב". הקש Return כדי לפתוח את הרשימה.

 3. כדי לעבור לתוכן רשימת הפעילויות, הקש על מקש Tab עד שתשמע פריט משימה.

 4. השתמש במקשי החצים ימינה ושמאלה כדי לעיין בפעילויות ברשימה.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להציג את כל הפעילויות עם תאריך יעד ברשימה המתוכננת לביצוע

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם רשימות ב-לביצוע

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם משימות לביצוע

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט לביצוע

השתמש ב'ניהול משימות' עבור iOS עם קריינות, קורא המסך המוכלל ב-iOS, כדי להקל על השגת הפעילויות על-ידי חלוקה לשלבים מרובים. תוכל גם ללמוד כיצד לסמן פעילויות על-ידי סימון שלהן כחשובות.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של iOS, ששמו VoiceOver. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, בקר בנגישות של Apple.

בנושא זה

הוספת שלבים לפעילות

הפוך פעילות לקלה יותר על-ידי חלוקה לשלבים קטנים יותר.

 1. בתצוגת הפרטים של משימה, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Add step" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. עבור כל שלב שברצונך להוסיף, השתמש בלוח המקשים שעל המסך כדי להזין שם עבור השלב, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Return" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. לאחר שתסיים להוסיף שלבים, החלק במהירות ימינה עד שתצא מלוח המקשים על המסך.

השלמת שלב

לאחר שתסיים לבצע שלב, סמן אותה כמשימה שהושלמה.

 1. בתצוגת הפרטים של משימה, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "לא מושלם" ואת שם השלב שברצונך להשלים.

 2. כדי לסמן את השלב שהושלם, הקש פעמיים על המסך.

עצה: כדי לסמן שלב כפריט שלא הושלם, חזור על השלבים לעיל עד שתשמע "הושלם" ואת שם השלב ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

סימון משימה כחשובה

כדי לתעדף משימה, סמן אותה כחשובה.

בתצוגת הפרטים של משימה, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Normal task" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

עצה: כדי להסיר משימה מהרשימה חשוב , בתצוגת הפרטים של הפעילות, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "חשוב משימה" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הצגת משימות חשובות כרשימה

משימות שסימנת כחשובות נוספות לרשימה החשובה . הרשימה החשובה היא רשימת ברירת מחדל שכבר מוגדרת כאשר אתה מתחיל לעבוד עם ניהול משימות.

 1. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "צידית" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק שמאלה עד שתשמע: "חשוב". הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את הרשימה.

 3. החלק ימינה ושמאלה כדי לעיין בפעילויות ברשימה.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להציג את כל הפעילויות עם תאריך יעד ברשימה המתוכננת לביצוע

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם רשימות ב-לביצוע

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם משימות לביצוע

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט לביצוע

השתמש ב- 'ניהול משימות' עבור Android עם תגובות, קורא המסך המוכלל ב-Android, כדי להקל על השגת הפעילויות על-ידי חלוקת הפריטים לשלבים מרובים. תוכל גם ללמוד כיצד לסמן פעילויות על-ידי סימון שלהן כחשובות.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- TalkBack, עבור אל נגישות Android.

בנושא זה

הוספת שלבים לפעילות

הפוך פעילות לקלה יותר על-ידי חלוקה לשלבים קטנים יותר.

 1. בתצוגת הפרטים של משימה, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Add step" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. הזן שם עבור השלב ולאחר מכן החלק כלפי מטה ושמאלה כדי לסגור את לוח המקשים.

 3. כדי להוסיף שלב נוסף, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Next step" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. חזור על הזנת שם השלב וסגירת לוח המקשים עד להוספת כל השלבים הרצויים.

השלמת שלב

לאחר שתסיים לבצע שלב, סמן אותה כמשימה שהושלמה.

 1. בתצוגת הפרטים של משימה, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "לא מושלם" ואת שם השלב שברצונך להשלים.

 2. כדי לסמן את השלב שהושלם, הקש פעמיים על המסך.

  אות צליל מאשר שהשלמת את השלב.

עצה: כדי לסמן שלב כפריט שלא הושלם, חזור על השלבים לעיל עד שתשמע "הושלם" ואת שם השלב ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

סימון משימה כחשובה

כדי לתעדף משימה, סמן אותה כחשובה.

בתצוגת הפרטים של משימה, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Normal task" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

עצה: כדי להסיר משימה מהרשימה חשוב , בתצוגת הפרטים של הפעילות, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "חשוב משימה" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הצגת משימות חשובות כרשימה

משימות שסימנת כחשובות נוספות לרשימה החשובה . הרשימה החשובה היא רשימת ברירת מחדל שכבר מוגדרת כאשר אתה מתחיל לעבוד עם ניהול משימות.

 1. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "צידית" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק שמאלה עד שתשמע: "חשוב". הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את הרשימה.

 3. החלק ימינה ושמאלה כדי לעיין בפעילויות ברשימה.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להציג את כל הפעילויות עם תאריך יעד ברשימה המתוכננת לביצוע

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם רשימות ב-לביצוע

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם משימות לביצוע

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט לביצוע

השתמש ב'ניהול משימות' באינטרנט באמצעות לוח המקשים וקורא מסך כדי להקל על השגת הפעילויות על-ידי חילוקן בשלבים מרובים. בדקנו אותו עם ‘קורא טקסטים‘ ועם JAWS, אך ייתכן שהוא פועל גם עם קוראי מסך אחרים כל עוד הם פועלים לפי תקני הנגישות והטכניקות המקובלים. תוכל גם ללמוד כיצד לסמן פעילויות על-ידי סימון שלהן כחשובות.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • לקבלת מידע נוסף על קוראי מסך, עבור אל כיצד קוראי מסך פועלים עם Microsoft Office.

 • בעת שימוש ב- 'ניהול משימות' באינטרנט עם narrator, מומלץ להשתמש בMicrosoft Edge כדפדפן האינטרנט שלך.

בנושא זה

הוספת שלבים לפעילות

הפוך פעילות לקלה יותר על-ידי חלוקה לשלבים קטנים יותר.

 1. לאחר פתיחת תצוגת הפירוט עבור פעילות, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Add step" ולאחר מכן הקש Enter.

 2. עבור כל שלב שברצונך להוסיף, הזן שם עבור השלב והקש Enter.

 3. לאחר שתסיים להוסיף שלבים, כדי לצאת מרשימת השלבים, הקש על מקש Tab.

השלמת שלב

לאחר שתסיים לבצע שלב, סמן אותה כמשימה שהושלמה.

 1. לאחר פתיחת תצוגת הפירוט עבור פעילות, הקש על מקש Tab עד שתשמע את שם השלב הראשון.

 2. הקש על מקש Tab עד שתשמע את השלב הרצוי.

 3. הקש Shift + Tab. אתה שומע: "סמן כמשימה שהושלמה". הקש על מקש הרווח כדי לסמן את השלב שהושלם.

  אות צליל מאשר שהשלמת את השלב.

עצה: כדי לסמן שלב כפריט שלא הושלם, חזור על השלבים שלעיל עד שתשמע "סמן כמשימה שהושלמה, תיבת סימון, סומנת" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

סימון משימה כחשובה

כדי לתעדף משימה, סמן אותה כחשובה.

 1. הקש על מקש Tab עד שתשמע את שם הרשימה המכילה את המשימה הרצויה. הקש Enter כדי לפתוח את הרשימה.

 2. הקש על מקש Tab עד שתשמע את המשימה הרצויה.

 3. הקש על מקש Tab. אתה שומע: "סמן משימה כחשובה".

 4. כדי לסמן את הפעילות כחשובה, הקש על מקש הרווח.

עצה: כדי להסיר משימה מהרשימה חשוב , חזור על השלבים לעיל עד לשמיעת "סמן משימה כחשובה, תיבת הסימון, הסומנת" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

הצגת משימות חשובות כרשימה

משימות שסימנת כחשובות נוספות לרשימה החשובה . הרשימה החשובה היא רשימת ברירת מחדל שכבר מוגדרת כאשר אתה מתחיל לעבוד עם ניהול משימות.

 1. הקש על מקש Tab עד שתשמע "חשוב". הקש Enter כדי לפתוח את הרשימה.

 2. כדי לעבור לתוכן רשימת הפעילויות, הקש על מקש Tab עד שתשמע פריט משימה.

 3. השתמש במקש Tab או Shift + Tab כדי לעיין בפעילויות ברשימה.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להציג את כל הפעילויות עם תאריך יעד ברשימה המתוכננת לביצוע

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם רשימות ב-לביצוע

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם משימות לביצוע

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט לביצוע

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×